Page 1

infokus Jun 2011 outline.indd 1

5/27/11 5:36 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 2

5/27/11 5:36 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 3

5/27/11 5:36 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 4

5/27/11 5:36 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 5

5/27/11 5:36 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 6

5/27/11 5:36 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 7

5/27/11 5:36 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 8

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 9

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 10

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 11

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 12

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 13

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 14

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 15

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 16

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 17

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 18

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 19

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 20

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 21

5/27/11 5:37 PM


Penyelidik bersama dengan pingat perak yang dimenangi di Geneva.

infokus Jun 2011 outline.indd 22

5/27/11 5:37 PM


1.

2. 3.

4.

5.

6.

infokus Jun 2011 outline.indd 23

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 24

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 25

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 26

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 27

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 28

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 29

5/27/11 5:37 PM


1.

2

2.

3.

4.

5.

3

6. 7.

infokus Jun 2011 outline.indd 30

5/27/11 5:37 PM


4

5

7

6

infokus Jun 2011 outline.indd 31

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 32

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 33

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 34

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 35

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 36

5/27/11 5:37 PM


iv)

i) ii)

iii)

Bil.

1.

2.

KRA

KRA 1 : Kualiti Akademik (Asas 1 : Kualiti Graduan)

KRA 1 : Kualiti Akademik (Asas 2 : Pegawai Akademik Wibawa)

3.

KRA 1 : Kualiti Akademik (Asas 3 : Program Akademik Yang Berdaya Saing)

4.

KRA 1 : Kualiti Akademik (Asas 4 : Kepimpinan Yang Bermutu)

Sasaran UMT

KPI Peratusan pelajar yang bergraduat dengan CGPA :a) â&#x2030;Ľ 3.7 b) â&#x2030;Ľ 3.0 dan < 3.7 c) < 3.0

Pencapaian UMT (2010)

a) â&#x2030;Ľ 10% b) 60% c) < 30%

a) 5.7% b) 60.4% c) 34.1%

Bilangan graduan yang mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian

65%

62.3%

Peratus pensyarah yang memiliki Ph.D atau yang setara

45%

40%

Peratus staf akademik antarabangsa

5%

2.5%

Peratus pencapaian kemasukan pra-jaya

75%

56%

Bilangan rakan industri

750 orang

757 orang

Peratus staf yang mendapat latihan kepimpinan

30%

41%

Bilangan program mentor penyelidikan

10 kumpulan

13 kumpulan

5.

KRA 1 : Kualiti Akademik (Asas 5 : Budaya Kerja Warga)

Purata bilangan hari latihan/ staf

7 hari / tahun

5 hari / tahun

Peratus kepuasan pelanggan

80%

84.47%

6.

KRA 2 : Penjanaan Ilmu dan Khazanah (Asas 1 : Penyelidikan)

Bilangan pelajar siswazah

550 orang

505 orang

Nisbah Geran/ pensyarah

RM 25,609 : 1

RM 15,662 : 1

7.

KRA 2 : Penjanaan Ilmu dan Khazanah (Asas 2 : Perundingan dan Inovasi)

Bilangan produk yang dihasilkan

15

12

Bilangan pengkomersilan

2

1

Nisbah artikel/ pensyarah

1.5 : 1

0.6 : 1

8.

KRA 2 : Penjanaan Ilmu dan Khazanah (Asas 3 : Penerbitan)

Nisbah prosiding/ pensyarah

1.5 : 1

0.97 : 1

Nisbah buku / pensyarah

0.1 : 1

0.07 : 1

9.

10.

11.

KRA 3 : Pembangunan Sosial (Asas 1 : Citra Universiti) KRA 3 : Pembangunan Sosial (Asas 2 : Pengilmuan Masyarakat) KRA 3 : Pembangunan Sosial (Asas 3 : Pengantarabangsaan)

infokus Jun 2011 outline.indd 37

Bilangan pengiktirafan (melalui MoU/ MoA) 27 dalam negara

15

Bilangan penganjuran program umum

40 program

35 program

Bilangan program USR yang dilaksanakan

60 program

12 program

Peratus staf terlibat dalam program pengilmuan masyarakat

50%

51%

Bilangan kumpulan lawatan rasmi dari luar negara

8 kumpulan

16 kumpulan

Bilangan pelajar yang mengikuti program kokurikulum di peringkat antarabangsa

100 orang

41 orang

5/27/11 5:37 PM


Ustaz Razi (berbaju oren) menjadi penterjemah bagi sesi taklimat di Kg. Kettri.

â&#x20AC;˘

infokus Jun 2011 outline.indd 38

5/27/11 5:37 PM


• • •

• •

infokus Jun 2011 outline.indd 39

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 40

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 41

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 42

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 43

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 44

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 45

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 46

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 47

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 48

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 49

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 50

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 51

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 52

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 53

5/27/11 5:37 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 54

5/27/11 5:38 PM


a)

b)

c)

infokus Jun 2011 outline.indd 55

5/27/11 5:38 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 56

5/27/11 5:38 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 57

5/27/11 5:38 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 58

5/27/11 5:38 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 59

5/27/11 5:38 PM


infokus Jun 2011 outline.indd 60

5/27/11 5:38 PM

INFOKUS JUN 2011  

Majalah Bulanan UMT yang diteribitkan secara berkala.

INFOKUS JUN 2011  

Majalah Bulanan UMT yang diteribitkan secara berkala.