Page 1

SWITCH Clubblad van de volleybalvereniging Nuovo jaargang 29, nummer 3 2015


026-3390520 v. T. v.d. Koogweg 8 Oosterbeek bestelling@florafaunabloemen.nl

www.florafaunabloemen.nl


Colofon

Jaargang 29, nummer 3 Juni 2015 Oplage: 150 st geprint Redactie: Kees Pieters Ad Snijders Minco Snijders Fred Scholten

SWITCH

Opmaak: Fred Scholten Redactieadres en advertenties: Kees Pieters, switch@nuovovolleybal. nl (026) 333 47 62

Redactioneel 3 Switch digitaal? 3 Van de voorzitter, 4 Bestuursberichten 4 Een avond Edwin Benne 4 Commentaar eindstanden 6 Verslag ALV 19 mei 2015 12 Joost Kanstein toernooi 13 Flitscolumn III 13 Nieuw bij Nuovo! 14 Nuovo Beach 17 Lang zullen ze leven…… 19 Verenigingsinformatie 22

Adverteren kan al vanaf € 25,- per jaar. Meer informatie: www.nuovovolleybal.nl De Switch is het ledenblad van NUOVO voor en door leden. De Switch verschijnt zes maal per jaar. Steun Nuovo door (web)winkels te benaderen via SponsorKliks. Hoe werkt het?

Redactioneel Hallo zomer! Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. Doe je dat via onze website, dan krijgt Nuovo 75% daarvan. Of je nu rechtstreeks naar bv. Bol. com gaat of je gaat via Nuovo/SponsorKliks naar Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval profiteert Nuovo hier van!

Volleybal staat behoorlijk in de belangstelling. Het Nederlands team –mét ‘onze’ Kay van Dijk (die al jaren de voorkant van de Switch siert) doet het weer gewel-dig. Ook de Nederlandse beachvolleyballers/ -sters melden zich aan de top. En dat in het jaar dat het WK Beach in Nederland gehouden wordt, en Nuovo zomaar in eens over een eigen, permanente beachvolleybalaccommodatie beschikt. De Nevobo trekt er hard aan om de aandacht op het volleyballen te vestigen. En dat lukt ze aardig. Dat is ook goed voor Nuovo. Laat de zomer maar komen. Uiteraard werpen we in deze Switch een blik vooruit op het aanstaande beachseizoen. Maar we blikken natuurlijk ook terug op de het mooie zaalseizoen met de competitie, het geslaagde buurtvolleybaltoernooi en de trainersclinic van Edwin Benne. De redactie wenst iedereen een fraaie zomer en veel leesplezier. Namens de redactie, Kees Pieters

Diverse sportkleding is te koop op de door Teamkleding4All opgezette Nuovo-webshop. Neem een kijkje op onze website.

Kijk voor meer Nuovo-roddels en nieuwtjes op de groepspagina op Facebook of op de chatbox

de zaaltrainingen starten weer op:

kopijdatum: 14 september 2015

31 augustus/3 september


Van de voorzitter

Van de voorzitter,

Een avond met Edwin Benne

Nuovo maakt zich na een mooi zaalseizoen op voor een lange, hete zomer. In de eerste Switch van na de zomer in 2014 heb ik mijn verwachtingen over de prestaties van dit seizoen uitgesproken. En ik moet zeggen, dat Nuovo prima heeft gepresteerd. De herenteams hebben zich op papier gezien tamelijk eenvoudig gehandhaafd in hun klasse, Dames 1 is weer terug in de 2e klasse, Dames 2 heeft een behoorlijk seizoen gedraaid, al zat een kampioenschap daar (nog) niet in. Ook bij de jeugd waren weer diverse kampioenen te huldigen. Aardig volgens mijn voorspelling. Ik zal mij van de zomer beraden op de voorspellingen van komend seizoen.

Vrijdag 1 mei had onze vereniging een avond georganiseerd waarop Edwin Benne (ex-speler en ex-bondscoach van het Nederlandse team) een clinic gaf aan trainers. Voornamelijk van NUOVO maar ook enkele van andere verenigingen. Eerst was er een theoretisch gedeelte . Na zich te hebben voorgesteld, was het “roept u maar”. Hij vond het duidelijker om te praten naar aanleiding van problemen, die de trainers aankaarten. Zo kwam hij te praten over warming up, het verschil tussen het coachen van dames en heren, jongens en meisjes, waarom een team de ene week geweldig speelt en de volgende week als een oude krant en wat je daar als coach al dan niet aan kan doen, Hoe je statische teams kan leren te gaan bewegen, mental training, verdedigen enz.. Na ruim een uur waren nog niet alle vragen beantwoord maar moest hij stoppen, want in de zaal stonden MA en JB te popelen van ongeduld omdat hij met hen een praktijkgedeelte zou doen. Hierin besteedde hij aandacht aan kracht en coördinatie, maar het grootste deel stond in het teken van het nakomen van afspraken, vooral in het veld, communicatie met elkaar, bewegen en de actie na de actie. Om af te sluiten met een spelletje chaos volleybal waarbij al deze aspecten heel belangrijk zijn. Voor mij persoonlijk was het een leuke, maar vooral leerzame avond omdat er genoeg voorbij kwam waar ik als trainer mee verder kan. Norbert Coenen

Wanneer vroeger na het Joost Kansteintoernooi het verenigingsleven even stil viel, staan we nu aan het begin van een nieuw beachcvolleybalseizoen. Op onze eigen accommodatie op Sportpark De Bilderberg! Ik ben ontzettend trots op de vereniging dat wij dat hebben kunnen waarmaken. Met dank aan de provincie Gelderland en de gemeente, en de inzet van Harry, Gertjan, Rob en Kees. Na Hartenstein hadden we hier onze zinnen wel op gezet, maar zonder de subsidie van de provincie om het beachen te promoten vanwege het aankomende WK-Beach, hadden we dat financieel nooit kunnen trekken. Op 13 juni is de opening. Ik hoop dat de hele verenging daarvan getuige kan zijn, om de velden flink gelijk te testen tijdens het JK-toernooi natuurlijk. De realisatie van de beachaccommodatie heeft echter veel gevraagd van het bestuur. Het beleidsplan dat we dit jaar ook hadden hebben willen vaststellen, is daardoor niet afgerond. Dat houden jullie nog tegoed. Maar neem van mij aan dat de beachaccommodatie bijdraagt aan onze beleidsvoornemens om meer activiteiten aan te bieden voor leden, leden meer te binden aan Nuovo en een betere naamsbekendheid te krijgen in de gemeente. Voor nu wens ik jullie een hele fijne zomervakantie! Henk Hesseling

Bestuursberichten Buurtvolleybaltoernooi

In het kader van de ledenwerving hebben we eind april weer een buurtvolleybaltoernooi georganiseerd. Het was erg gezellig en er werd ook leuk gevolleybald, maar volgend jaar mag het nog wat drukker zijn.

Beach

Tijdens een extra ALV op maandag 13 april in de kantine is besloten door te gaan met de aanleg van een eigen Beachaccommodatie op de Bilderberg. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. De Gelderlander is al langs geweest voor een interview. De opening is gepland tijdens het JK Toernooi op 13 juni, om 12.30 uur. Iedereen is hiervoor natuurlijk van harte uitgenodigd!

pagina 4

SWITCH

jaargang 29, nummer 3


Bestuursberichten Maarten de Groot, Wietze Zuidam, Ineke Kalkman, Hank Bartelink en Henk van Loenen hebben zich bereid verklaard om op de een of andere manier een bijdrage te leveren aan de beach. De plaats binnen de vereniging van de Beachcommissie moeten we nog bedenken en we moeten ook nog opschrijven wat we precies van plan zijn te gaan doen. Wie hand- en spandiensten wil verlenen, kan zich bij een van hen melden.

Leden

In deze Switch heb ik helaas 4 afmeldingen. Tobias Dekker Iris Berends Emmée Goethals Dajen Fluttert

Jeugdkamp

Als deze Switch verschijnt is het jeugdkamp al achter de rug (weekeinde van 30 en 31 mei). Er zijn heel veel aanmeldingen, dus het wordt vast erg gezellig. Wij hopen natuurlijk ook nog op mooi weer.

Edwin Benne

Edwin Benne heeft onze trainers les gegeven op vrijdagavond 1 mei in de sporthal Doorwerth. De jongens en meisjes A mochten deelnemen aan een clinic, waarbij Edwin in de praktijk liet zien en voelen hoe het moet. Het was druk op de tribune en het bleef ook druk want het was erg leerzaam en leuk om mee te maken. Mij is vooral bijgebleven de discipline die hij eiste en de manier waarop Anne daarmee omging. Maar toch een leuke foto met Edwin of niet Anne? Edwin bedankt voor deze super les.

Verklaring van goed gedrag (VOG)

In het kader van een veilig sportklimaat en respect hebben wij bedacht dat vrijwilligers een VOG zouden moeten hebben. De afgelopen ALV hebben wij verzuimd het bewijs van goed gedrag (VOG) op de agenda te zetten. Daarom kunnen wij het dus nog niet eisen en zullen wij komend jaar op vrijwillige basis het VOG aan de vrijwilligers vragen. Indien er kosten aan verbonden zijn, neemt NUOVO die voor zijn rekening. Op dit moment werken wij nog aan mogelijkheid de VOG voor een ieder gratis te krijgen. Van wie willen wij dan graag een VOG? Trainers, coaches en begeleiders jeugdkamp. Een VOG moet nieuw zijn of maximaal een half jaar oud.

Kampioenen

Jongens B is kampioen geworden Altijd leuk, het was natuurlijk nog leuker geweest als het tijdens een thuiswedstrijd was gebeurd, dat maakt het altijd extra feestelijk. Dat was niet het geval, maar wie weet lukt dat volgend jaar. Ook Dames 1 is kampioen geworden en zij keren gelukkig terug in de tweede klasse. Kampioenen van harte gefeliciteerd.

Ad Snijders en ‘correspondent’ naar de plaatselijke en regionale bladen

Ad heeft na vele jaren trouwe dienst aangegeven, dat hij voor het komend seizoen niet meer beschikbaar zal zijn als ‘correspondent’ voor Nuovo naar de plaatselijke dan wel regionale bladen. Ad had het al aangekondigd en gezien de respons en de langjarige trouwe dienst kunnen wij ons er alles bij voorstellen. Ad: hartelijk dank voor jouw inzet! Correspondent gezocht Zie het bericht hierboven: wij zoeken nog een correspondent die wedstrijdverslagen van de eerste teams en uitslagen wil berichten aan de lokale pers. Aanmelden kan bij ieder bestuurslid, dit zijn na de ALV van mei 2015 Desiree Post, Minco Snijders, Gerard Eendebak, Henk Hesseling, Gertjan Eshuis, Kees Pieters en Hans Pastoors. Nieuwe secretaris Vanwege mijn rol binnen de Stichting Exploitatie Sportpark De Bilderberg heb ik al na 2 jaar het secretariaat van Nuovo naast mij neergelegd om belangenverstrengeling te voorkomen op de beachlocatie. Met Hans Pastoors heeft het bestuur een goede opvolger gevonden, denken wij. Succes Hans! Start trainingen nieuwe seizoen De zaaltrainingen worden na de zomer weer hervat op maandag 31 augustus, resp. donderdag 3 september. Harry Popken

jaargang 29, nummer 3

SWITCH

pagina 5


Rangen en eindstanden

NUOVO IN DE COMPETITIE, DE EINDSTANDEN Volkomen logisch (volgens mijzelf) beginnen we opnieuw met het wijden van woorden aan onze MINI’s ! De logica is nu: De regio begint ZELF ook met het overzicht van de mini’s. Ik zie geen enkele aanleiding om die volgorde nu ineens te wijzigen. En het aloude adagio wie de jeugd heeft, heeft de toekomst zal ook nog wel niet veranderd zijn. Echter…. die eindstanden bieden voor ons clubje kennelijk nog niet al teveel perspectief. In de vorige Switch liet ik al weten dat zulks vooral veroorzaakt lijkt door wellicht te hoge indelingen, anderzijds moet ik toegeven (na enkele malen getuige te zijn geweest van toernooi-ochtenden), dat er best een grote achterstand in te halen lijkt. Er wordt door veel teams zichtbaar gebruik gemaakt van de opbouw van het huidige mini-volleybal, waardoor spelpatronen vanaf niveau 4 al echt zichtbaar worden. Nu wij nog!!! Het plezier was hoe dan ook bij Nuovo continu merkbaar en dáár begint alles mee. Standen dus voor de huidige vier teams: Niveau 5 Hoofdkl Niveau 5 1e kl Niveau 4 1e kl 1 TiVoc 1 14-53 1 Volvera 3 14-52 1 Gemini 2 12-44 2. Setash 1 14-41 2 Volvera 4 14-48 2 Setash 1 12-40 3 Volvera 1 14-40 3 BSVO 2 14-37 3 Gemini 3 12-17 4 Xanthos 1 14-24 4 BSVO 3 14-27 4 Excelsior 2 12-12 5 BSVO 1 14-22 5 Setash 2 14-26 5 NUOVO 1 12- 7 6 Excelsior 1 14-16 6 TiVoC 2 14-24 7 NUOVO 1 14-16 7 Agilitas 1 14- 8 8 Volvera 2 14-12 8 NUOVO 2 14- 2

Niveau 3 1e kl. 1 Xanthos 1 12-45 2 Setash 1 12-37 3 Volvera 1 12-24 4 TiVoC 1 12-20 5 BSVO 1 12-18 6 NUOVO 1 12-16 7 Gemini 2 12- 8

Waar is het presteren dan wel de belangrijkste factor??? Vermoedelijk geldt dat vooral voor de eerste teams, die we altijd omschrijven als ‘het vlaggenschip’. Tja, die eerste teams dragen de naam van de vereniging wel het meeste uit, maar sinds de regionale pers voor onze topteams nauwelijks of géén belangstelling meer toont, zélfs niet voor een team in de promotieklasse, is het vooral zaak om ook hier de plezierfactor minstens zo belangrijk te vinden als het prestatieniveau. Leuk is het echter, dat de kranten wel degelijk belangstelling hebben voor zaken die buiten competitieverband aan de orde zijn. Plotseling zien we dan wel opvallende foto’s en bijpassende artikelen. En ik geniet daarvan met volle teugen. Heren Promotieklasse 1 Pegasus H2 Kamp 2 Xanthos H1 p/d 3 Woudenberg 1 4 Heyendaal 1 5 Arvevo H3 6 TweeVV H1 7 NUOVO H1 8 Trivos 1 9 Agilitas 1 10 WaHo H1 p/d 11 Gemini H1 degr. 12 Voreo/OVOCO 1

Dames 3e klasse Q: 22-97 22-81 22-75 22-70 22-66 22-63 22-54 22-42 22-38 22-34 22-31 22-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NUOVO D1 Set Up ’69 D5 pr. Setash 3 Toesj D2 DOS 2 Agilitas D5 BSVO D3 Scylla D5 Woudenberg D3 Invicta D3 Gemini D6 degr. S.S.S. D6 degr

Heren 2e klasse L:

22-97 1 Renswouw H3 K 18-68 22-82 2 Gemini H3 P/D 18-66 22-66 3 Invicta H1 18-53 21-65* 4 Volvera H2 18-52 22-65 5 Setash H1 18-51 22-56 6 Toesj H2 18-48 22-55 7 Dovol H1 18-46 21-54 8 NUOVO H2 18-34 22-43 9 Olympia H1 18-28 22-40 10 Woudenberg H3 D 18- 4 22-12 -----------------------------------22-10 ------------------------------------

Natuurlijk moeten we allereerst ons licht laten schijnen over onze KAMPIOENEN !!! Het is altijd een feest wanneer je een seizoen mag afsluiten als DE BESTE, maar , denkend aan het woord ´vlaggenschip´ , dat geldt dus nog in grotere mate voor een 1e team!!! En we zagen het gelukkig al lang aankomen: NUOVO DAMES 1 is met een straatlengte voorsprong op mede promovendus Set Up geëindigd en in het komende seizoen zien we onze vrouwen dus weer terug in de 2e klasse. Ik hoop maar dat de redactie beschikt over een passende kampioensfoto op deze plek, waar ik hooguit nog aan alle betrokkenen mijn persoonlijke felicitaties wil toevoegen!!!

pagina 6

SWITCH

jaargang 29, nummer 3


Rangen en eindstanden

De heren verdienen sowieso al een pluim op de hoed (?) vanwege de eindklassering!! Een 7e plek! Daar hadden we in september voor getekend. Het betekent dus dat die smalle basis kennelijk wel kwaliteit bevat, zeker als je meerekent dat lang niet iedereen dit seizoen 100% fit door is gekomen!! Hoe kwetsbaar je dan ook bent werd op een harde manier duidelijk gemaakt in de slotwedstrijd thuis tegen Trivos…. En daar hadden we in Wijchen nog van gewonnen….ooit ! En ik vind die klassering des te verrassender, omdat ik vaak met eigen ogen kon aanschouwen hoeveel geïnspireerde mannen onder de hoede van Linda ’s maandags bezig waren….. Soit, het zit er op en we zijn meer dan tevree! Natuurlijk moeten we ons ook nog even een blik gunnen op de reserves van Heren 1: Nuovo 2 dus. We voorspelden het al, dat het woord degradatie niet in de mond genomen hoefde te worden. Zelfs Olympia MAG niet degraderen, vanwege het beperkte aantal teams in deze klasse. Maar gelukkig bleef het 2e tóch nog wel boven die mannen uit Ochten. Hier geldt dat de 8e plek dan wel veilig te noemen is, maar dat de ‘kenners’ toch wel op iets méér gehoopt hadden. Echter, óók heren 2 moest vaak maar afwachten hoeveel spelers er per wedstrijd beschikbaar waren. Op de training zag ik al wat jeugdig talent meetrainen, maar meetrainen is nog niet hetzelfde als meespelen! Dat is de puzzel die de technische commissie in de komende tijd mag oplossen!!!! En daar werd zelfs nog gedacht aan een 4e herenteam…. Ja, maar hoe gaat het dan met het huidige derde?? En hoe liep de competitie af voor die mannen?? Dames 4e klasse N: Heren 3e klasse 1 Volvera H3 K 20-92 1 WaHo D4 K 18-83 2 Agilitas H3 P 20-81 2 Renswouw 5 P 18-70 3. Xanthos H4 20-63 3 Arvevo D5 18-60 4 NUOVO H3 20-55 4 NUOVO D2 18-59 5 Volvera 4 20-55 5 Agilitas D8 18-50 6 Setash H2 20-52 6 Set Up ’69 D6 18-45 7 Scylla H5 20-49 7 WaHo D5 18-39 8 WaHo H3 20-31 8 Scylla D7 18-26 9 Invicta H3 20-31 9 WaHo D6 18-18 10 TweeVV H3 20-22 10 WaHo D7 18- 0 11 Gemini H4 20-18 -----------------------------------

Meisjes A 1e klasse F: 1 Pegasus MA2 2 TweeVV MA1 3 Switch ’87 MA1 4 Trivos MA1 5 Kidang MA1 6 NUOVO MA1 7 Boemerang/K MA1 8 Scylla MA2 9 Tweestroom MA1 10 Renswouw MA1 11 Woudenberg MA1 12 Renswouw MA2

K 11-46 11-46 11-44 11-42 11-33 11-31 11-24 11-20 11-18 11-12 11- 9 11- 5

De vorige keer was ik tóch iets te pessimistisch. Weliswaar konden we promovendus Agilitas geen puntje afsnoepen (alhoewel we heus zo slecht niet speelden, bij tijd en wijle, maar de uitwedstrijd in Huissen tegen Setash werd glansrijk met 0-4 gewonnen!!! En dus kon Heren 3 ondanks de eindsprint van Volvera 4 de 4e plaats tóch behouden. En als jullie je nog de waslijst geblesseerde spelers van de laatste keer herinneren, dan moet ik zeggen dat de ouwetjes (sorry voor die paar jonkies) het nog zo slecht niet gedaan hebben. Veel méér geldt dat nog voor het 2e damesteam (waarbij ik de term ouwetjes natuurlijk helemaal niet durf te gebruiken). Wat een schitterende eindsprint en eigenlijk best jammer dat Arvevo net nog een puntje voorsprong behield. Maar o, wat waren ze bang in Arnhem…… Nou weet ik niet zeker of ons 2e damesteam óók in de kantine een slotmaaltijd gaat bestellen, maar wel merk ik dat de huidige groep altijd enthousiast aan het trainen is en aan de stand af te lezen, levert dat ook voldoende resultaat op. En dat is op z’n minst weer af te lezen aan de gezelligheid aan “hun stamtafel”. In de wedstrijd is het vast goed te merken, dat Melanie Duits weer terug gekeerd is van Agilitas. Welkom thuis, zeggen we dan. Hoewel ze weinig leeftijdsgenootjes aantreft in Dames 2 vormt ze wel de perfecte aanvulling! Superleuk natuurlijk om weer eens hoog te eindigen. En dat staat NU al vast!! En dat schreef ik 2 maanden geleden letterlijk óók al!

jaargang 29, nummer 3

SWITCH

pagina 7


Rangen en eindstanden

En Meisjes A eindigt dit seizoen op een comfortabele plaats in de middenmoot: Een MOOIE 6e plek durf ik te stellen. Misschien waren we wat verwend met nog hogere klasseringen, maar elke thuiswedstrijd was eigenlijk om je vingers bij af te likken! Ik heb al eens vaker gemeld dat meisjesploegen op dit niveau eigenlijk het aantrekkelijkste spel spelen (afgezien van nog méér aantrekkelijks, waar ik me volgens teamgenoten (vooral Harry) niet aan mag laven.…herhaling: schijnheiligerd!). Het mooie is dat die A-speelsters tegenwoordig bijna probleemloos met Dames 1 kunnen meedraaien. Ze doen dat ook af en toe, maar het terugkerende probleem voor de tc. blijft, dat die getalenteerde jeugd vrijwel altijd elders gaat oogsten, wat ze bij Nuovo aangeleerd hebben gekregen. Het is niet anders en ik wens ook dit team bij voorbaat hier alle geluk mee!!! Hoofdklasse B JA JB 2e klasse D 1 N.V.C. JA1 10-46 1 NUOVO JB1 10-48 2 Arvevo JA1 10-31 2 Woudenberg JB1 10-33 3 Volta JA1 10-28 3 Xanthos JB1 10-25 4 HELLAS JA1 10-20 4 TiVoC JB1 10-20 5 Alterno JA2 10-19 5 SPIKER JB1 10-12 6 NUOVO JA1 10- 6 6 Boemerang/K JB2 10-12

MA2 2e klasse J 1 TiVoC MA1 2 Agilitas MA1 3 TweeVV MA2 4 Excelsior MA1 5 Arvevo MA1 6 Agilitas MA2 7 NUOVO MA2 8 Volvera MA1 9 TiVoC MA2 10 Xanthos MA2 11 Pegasus MA4

K 10-48 10-38 10-34 10-31 10-29 10-27 10-20 10-20 10-14 10-12 10- 2

Kijk nu in de middelste rij: een ECHTE. kampioen!!!!! (foto rechts) Onze ‘kleine’ mannen hebben in deze 2e klasse net iets meer in huis dan de tegenstanders. Voor het eerst mag Liesbeth haar trainersbevoegdheden testen op dit Jongensteam. Altijd leuk natuurlijk om dan de kampioensvlag te mogen hijsen. Mijn waarschuwingen waren volmaakt overbodig! Met een superioriteit die verbazend genoemd mag worden werden de tegenstanders aan de kant gezet. 48 punten uit 10 wedstrijden is heus absurd veel!!! Slechts twee setjes afgestaan (vast even concentratiegebrek)!!! En we kunnen wellicht nog een paar jaartjes genieten van deze ploeg; een aangenaam vooruitzicht! Je zult wel gemerkt hebben dat ik Jongens A1 even heb overgeslagen. Daar heb ik nog in Switch 2 redelijk uitvoerig bij stilgestaan, maar ik moet zeggen dat ik –na ze zelf een keer te hebben mogen fluiten- lichtelijk teleurgesteld was in het presteren van deze mannen. Ondanks onze felle Ria aan de kant spelen de mannen als slome lantaarnpalen (enkele uitzonderingen daargelaten). Ik stel me zo voor dat eventueel volgend seizoen deze mannen mogen invallen bij de senioren. Nou, dan mag het van mij best een paar graadjes fanatieker…. Verder zijn het natuurlijk allemaal vreselijk aardige jongens………….!!!! En ja, dan resten er voor dit verslag alleen nog maar vreselijk aardige meisjes. Want zeg nou zelf (voor zover je tenminste weet over wie het gaat), ons Meisjes A2 en Meisjes C1 vormen toch eigenlijk de crème de la crème van Nuovo….!!! Ga maar na. Daarin spelen Esra, Liese, Florine, Jessica, Saskia, Kai, Charlotte en Anouk (A2) en bv. Eyerus, Kim, Carlijn, April, Anne, Eva, Milou en Isa (MC) als ik me niet vergis, maar dat laatstgenoemde team moet je maar even nachecken bij Norbert, want die weet het vast beter! Met deze dames kun je best thuiskomen en beter nog, ze kunnen ook al aardig volleyballen. In feite vind ik het wel terecht dat dit soort teams méér toeschouwers trekt dan Heren 2 en 3 bijvoorbeeld…. En oké, de laatste wedstrijden leverden misschien wat minder punten op, maar dat komt dus voornamelijk omdat ze zo aardig zijn en het sneu vinden voor de tegenstandsters om de vloer met ze aan te vegen. En…. een heel andere kant van het clubgebeuren: ze zijn er ALTIJD als er geteld moet worden!!! Dat telt óók! Kijk nu naar de stand: Meisjes C 1e klasse: 1 Victoria MC 2 The Phantoms MC 3 Reflex MC1 4 WeVoc MC1

K 10-41 10-40 10-37 10-32

5 D.V.O. MC1 6 Bruvoc MC1 7 Gemini MC2 8. Pegasus MC2

10-29 10-27 10-20 10-17

9 Nuovo MC1 10-16 10 Tweestroom MC 3 10- 8 11 Volvera MC1 10- 8

Bij die laatste stand mag ook zeker wel vermeld worden, dat Victoria met een ‘dispensatieteam’ speelde, evenals Reflex (dus dubbel sneu voor The Phantoms dat ze op het laatste moment hun kampioenschap ver-

pagina 8

SWITCH

jaargang 29, nummer 3


Rangen en eindstanden

speelden). En Wevoc speelde zelfs helemaal buiten mededinging mee. Dus wat mij betreft mag je onze meiden best drie plaatsen hoger klasseren……! Ad

nog in de planning. Verder staat in het laatste weekend van mei het tweede Nuovo jeugdkamp op het programma. Na de succesvolle eerste editie zijn de verwachtingen hoog gespannen. We gaan het zien.

Ghostwriter, part X The ghostwriter strikes again. Hij/ zij waart rond in de vereniging en noteert wat hem of haar opvalt. Meedogenloze observaties, opvallende zaken; tegenwoordig voer voor in de Switch. Het ijsrecept in de vorige GW was van Maarten de Groot. Maar wie is het deze keer?

En dan nog de traditionele seizoensafsluiting. Het lijkt er nu toch echt van te gaan komen. Het welbekende Joost Kansteintoernooi, dat al jaren wordt gehouden op de parkeerplaats te Doorwerth, gaat dit jaar “na het hartensteinuitstapje van vorig jaar” plaatshebben op een spiksplinternieuwe permanente beachlocatie in onze eigen gemeente. Dit heeft tot gevolg dat er de hele zomer door gevolleybald kan worden. Heel verleidelijk maar vanwege het uitputtende zaalseizoen weet ik niet in hoeverre ik hier dit jaar gebruik van ga maken. Ik kan wel zeggen dat ik onder de indruk ben van de ambitie van de club en de doortastendheid die nodig was om de permanente accommodatie te realiseren. Rest mij nog iedereen een goede zomer te wensen. Rust uit, herstel, speel een lekker potje beachvolleybal en dan weer fris op naar het volgende zaalseizoen!

En dan krijg je ineens het verzoek om de nieuwe ghostwriter van de club te worden. Leuk, natuurlijk wil ik wel een stukje typen. Maar waarover dan? De competitie is ten einde, over de gehele linie is er mijns inziens aardig gepresteerd, al ben ik er van overtuigd dat het hier en daar nog wel wat beter had gekund. Wat ik nog belangrijker vind, tevredenheid en plezier voeren de boventoon. Zo blijkt wel weer, Nuovo is en blijft een leuke en gezellige club! Ook buiten de competitie om is er genoeg te beleven, de clinic van Edwin Benne afgelopen maand was bijvoorbeeld erg leuk en leerzaam. Er zijn diverse etentjes, team-bbq’s en andere teamuitjes geweest of

jaargang 29, nummer 3

GW

SWITCH

pagina 9


Beachnieuws

Uit De Gelderlander van 28 mei 2015; intervieuw met Kees Pieters

pagina 10

SWITCH

jaargang 29, nummer 3


Hoofdsponsor

. .

HĂŠt adres voor: Afvalcontainers voor bouw- en sloopafval, in diverse maten. Afhalen en bezorgen van: zand mijnsteen potgrond

.

grind compost bemeste tuinaarde

Inname van bedrijfs-/bouw-/ sloop- en tuinafval

wij(s) op weg met afval‌

www.woudenbergbv.nl Industrieweg 29

jaargang 28, nummer 4

. Renkum . (0317) 319120

SWITCH

pagina 11


Verslag ALV

Verslag Algemene Ledenvergadering Volleybalvereniging NUOVO, 19 mei 2015 Aanwezig: Gertjan Eshuis, Kees Pieters, Tineke en Krijn van Zwieten, Norbert Coenen, Rens van Ommeren, Henk van Loenen, Gerard Eendebak, Desiree Post, Ineke Kalkman, Henny Tax, Harry Popken. Afgemeld: Ad Snijders, Minco Snijders, Henk Hesseling, Lolke Sijstsma, Hank Bartelink, Ineke en Jacobien van Leersum, Hans Pastoors, Henneke Snijder, Ine van der Mark, Fred Scholten en Rob Wurster.

Over de portokosten: dit is lager? Gertjan Eshuis: er komt 1 Switch minder Henk van Loenen wil graag de beachactiviteiten apart begroten, zo kunnen we inzichtelijk hebben wat er is gebeurd. Gertjan Eshuis geeft aan dat we de constructie bestuurlijk niet apart hebben geregeld. Inzicht in ledenaantallen etc .zou je wel willen hebben. Vorig jaar hadden we ook een aparte rekening. We spreken af te bekijken hoe we dit het beste kunnen gaan doen.

1.Opening en welkom In verband met de afwezigheid van Henk Hesseling zit Gertjan Eshuis de vergadering voor.

Voorstel contributie 2015-2016 : geen wijziging t.o.v. 2014-2015 (Bondscontributie kan zoals altijd nog niet vastgesteld worden; we zijn daarvoor afhankelijk van de Nevobo c.q. regioraad). De begroting en het contributievoorstel zoals we die hebben gepresenteerd worden vervolgens door de ledenvergadering geaccordeerd. Iedereen is voor.

2.Vaststellen van de agenda van deze vergadering Henneke Snijder meldde dat ze de discussie of jongens en meisjes A wel of niet Ranja krijgen niet meer aan wil gaan, ze vindt het wel nog steeds jammer. Zij waardeert het regelen van Ranja voor de andere teams. Agendapunt 5 kan van de agenda worden geschrapt.

7. Bestuursverkiezing Het voltallig bestuur bestaat uit Desiree Post, Minco Snijders, Gerard Eendebak, Henk Hesseling, Gertjan Eshuis, Kees Pieters en Harry Popken. Een bestuurslid is in principe twee jaar in functie, waarbij elk jaar slechts een deel van het bestuur aftredend is, dit jaar zijn 3 bestuursleden aftredend: • Aftredend en herkiesbaar: Henk Hesseling • Aftredend en herkiesbaar: Kees Pieters • Aftredend en niet herkiesbaar: Harry Popken Voor de vacature secretaris is Hans Pastoors bereid gevonden om deze in te vullen. De herkiesbare leden en Hans Pastoors worden door de ALV benoemd in hun functie. Hiermee is het bestuur weer compleet. Harry wordt hartelijk bedankt met applaus, bloemen en een lekker biertje. Het vertrek van Harry houdt verband met de aanleg van de beachaccommodatie.

3. Mededelingen van het bestuur en eventuele ingekomen stukken Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. 4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering • November 2014 (reguliere ALV) Naar aanleiding van optimistische geluiden over de website op pagina 2: hoe staat het daarmee? Er komt een nieuwe website, hij is behoorlijk vertraagd, want het was de bedoeling de nieuwe website te lanceren tijdens het Oliebollentoernooi. Volgende week woensdag gaat de nieuwe website live. Erg mooi stelt Kees Pieters. • April 2015 (bijzondere ALV t.b.v. beachaccommodatie) Op de notulen zijn geen op- of aanmerkingen gemaakt. 5. Ranja voor de jeugd, verzoek Henneke Snijder 6 maart 2015 Geschrapt

8. Benoeming kascommissie Henk van Loenen verlaat de kascommissie, Mathilde van der Kooij (moeder Tom Matthijssen) wil het wel doen. Krijn van Zwieten vraagt of iedereen het mag zijn. Gertjan Eshuis heeft het opgezocht en volgens Gertjan Eshuis mag dat wel. In statuten staat dat we een kascommissie moeten benoemen, dus het mag. Mathilde van der Kooij is sr. business controller bij de gemeente Arnhem, en heeft over de beach ook goede vragen gesteld. We mogen blij zijn met zo’n expert aan boord. Henny Tax stelt voor het begrip op te zoeken.

6. Begroting verenigingsjaar 2015 -2016 Het is de bedoeling de begroting voor het seizoen 2015 -2016 vast te stellen en dientengevolge ook de contributiebedragen vast te stellen. Gertjan Eshuis geeft een korte toelichting: alles is ongeveer hetzelfde gebleven, beach is toegevoegd conform de presentatie van april 2015, het bedrag voor trainers is opgehoogd, Kees Pieters had gevraagd om extra budget voor de promotie, i.v.m. de beach. Het bedrag voor sponsoring is lager en we moeten rekening houden met hogere NeVoBo-contributie. Afgelopen seizoen was er een toeslag van € 2,50. Dit houdt verband met WK Beach en EK vrouwen in Apeldoorn, allemaal in 2015. Henk van Loenen vraagt over de begroting training: deze gaat omlaag t.o.v. werkelijkheid, hoe kan dat? Gertjan Eshuis: klopt er is meer getraind in het voorgaande jaar (41 weken) i.p.v. de normale 38 weken.

pagina 12

9. Wvttk c.q. rondvraag Henk van Loenen vraagt moeten wij nog iets doen met Join? Ambassadeur Ad Snijders is ermee gestopt, omdat hij het als probleem ervoer te weinig aangesloten te zijn op de nieuwe media. Er zijn veel activiteiten gaande, de Nevobo doet de promotie goed. Wij hebben zelf niet gezocht naar een vervanger, dus

SWITCH

jaargang 29, nummer 3


Joost Kansteintoernooi we laten het er bij. Er was geen verenigingsbelang en het is ook nog maar van korte duur voor de start. Tickets kunnen gewoon worden besteld.

Joost Kanstein toernooi 2015!

Rens van Ommeren vraagt of er al iets bekend is over de competitieteams en hij pleit voor meer duidelijkheid over het tellen, wie er telt. Rens van Ommeren heeft als gevolg van regelmatige aanwezigheid op de tribune veel geteld. Dat is niet erg maar we zouden het beter moeten regelen. De klachten over het tellen zijn terecht. Er komt 1 meisjes A-team minder, verder blijft het vooralsnog bij het oude. Wel is het mogelijk eventueel nog een extra team op te geven, dat heeft de Nevobo liever dan terugtrekken. Het doorschuiven van jeugd is deels leeftijdsgebonden. De indeling van de senioren is werk van de trainers in samenwerking met Gerard Eendebak. Gerard Eendebak maakt het voorstel alleen. Henny Tax stelt dat het verantwoordelijk zijn van 1 persoon voor zoiets belangrijks te weinig is. Ter geruststelling: er komt nog een vergadering met alle trainers over het voorstel van Gerard Eendebak. Krijn van Zwieten vraagt naar de beach. Een akkoord van OVC voor het afstaan van de grond was er direct, maar Coen van Woudenberg (onze hoofdaannemer voor de klus) was ziek en had moeite te leveren. Daarom wilde hij van de opdracht af. Met Coen hadden we wel al een mondeling akkoord, maar nu wordt de onderaannemer (De Enk) de hoofdaannemer. Het bedrag is nog wel hetzelfde op een paar kleine wijzigingen na. Op 27 mei gaan we beginnen met de aanleg. Elektra en water helemaal naar achteren brengen en op drinkwaterkwaliteit is vrij prijzig. Conclusie: elektra moeten we wel willen, water doen we alleen als het veilig is. Gerard Eendebak gaat na wat de kosten zijn als hij hierin een bijdrage levert en de materialen tegen inkoopsprijs aanbiedt. Gerard Eendebak doet zijn best voor extra materiaal en reclame. 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.37 uur. Er is nog tijd voor een hapje en een drankje.

De aanleg van de beachvelden is gestart! Op 13 en 14 Juni 2015 is het jaarlijkse Joost Kansteintoernooi op de nieuwe beachaccommodatie op Sportpark De Bilderberg in Oosterbeek. Via de mail zijn jullie hiervan ook al op de hoogte gebracht. Op zaterdag mogen weer alle Nuovo leden deelnemen (gratis) en aansluitend BBQen, €15,00 per persoon en verzorgd door Sportkantine Doorwerth, voor wie daar zin in heeft. Inschrijven voor de BBQ kan uiterlijk tot en met 8 juni. Op zaterdag starten we om 12:30 uur met de officiële opening van onze beachvelden. Breng op zondag je eigen team mee! Er kan ingeschreven worden op prestatievolleybal (2x2 heren, 2x2 dames) en recreatief volleybal (3x3, mag ook gemengd). Geef je hiervoor vóór 13 juni op bij Desirée Post, via joostkansteintoernooi@gmail.com of via het inschrijfformulier op de website. De kosten hiervoor zijn €10,00 per team; dit kan op de dag zelf betaald worden. Op zondag starten de wedstrijden om 12:00 uur. Geef je vóór 13 juni op bij Désirée Post, via joostkansteintoernooi@gmail.com of via het inschrijfformulier op de website. Desirée Post Sectie Evenementen

Flitscolumn III Zo, zo. Het einde van het seizoen zit er weer aan te komen. De laatste wedstrijden zijn alweer even geleden en met nog maar twee trainingen te gaan, kijken we natuurlijk allemaal enorm uit naar het beachvolleyballen! Het wordt tijd dat we weer met zand tussen tanden, tenen en handen, met de zon in onze ogen en de wind wapperend door onze haren een balletje mogen slaan. Waarbij het rennen in het zand toch altijd net iets moeizamer is en je net iets minder hoog springt, maar waar je happend in het zand wel net iets zachter neerkomt. Ja, ik heb er zin in. Heerlijk, de zomer begint! Suzan van Loenen

jaargang 29, nummer 3

SWITCH

pagina 13


Nieuw bij Nuovo Aangezien ik al 25 jaar volleybal speel was die keuze snel gemaakt. Het merendeel van die tijd heb ik bij vc Majella reguliere competitie gespeeld. Na een korte uitstap naar Triade VCT recreanten competitie speel ik dus nu weer reguliere competitie bij Nuovo. Overigens heb ik mij dit voorjaar ook ingeschreven voor tennisles bij OTV. Toen wist ik nog niet van de nieuwe beachaccomodatie op sportpark De Bilderberg :) Sporten vind ik een effectieve manier om snel in te burgeren.

Nieuw bij Nuovo! Met regelmaat begroeten wij nieuwe leden bij Nuovo. Soms zijn het oude bekenden, vaker nieuwe gezichten. Vanaf heden introduceren wij in iedere Switch kort enkele nieuwe gezichten. Van harte welkom! Deze keer is het de beurt aan Yannick, René, Mirjam, ……. 1. Wie ben je? Yannick Dziechciarek ( 41). Ik woon samen met man Herman en kinderen Régis (10) en Irène (8) in het mooie Renkum. Ik ben afkomstig uit Charleroi, België. Ik heb Poolse (voor)ouders, vandaar de ingewikkelde naam. Ik heb scheikunde in Brussel gestudeerd. Ik werk bij AkzoNobel in Deventer. Ik sport graag: in het bijzonder acrobatische gymnastiek en turnen bij SV Kracht en Vriendschap (Renkum).

4. Wat is je eerste indruk van Nuovo? De bijna natuurlijke gewoontes bij Nuovo komen overeen met mijn ervaringen tot dus ver. Een lekker biertje met een bittergarnituur na het ballen is eerder regel dan uitzondering. Themafeesten is iets wat ik bij Nuovo nog niet heb kunnen ontdekken. Sportieve gezelligheid is een mooie combinatie. Geweldig is de ontwikkeling van een eigen beachaccommodatie op sportpark De Bilderberg. Afgelopen twee jaar heb ik in de "Brabantse Sahara", beter bekend als Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, prachtig mogen beachen. Daarvoor huurden we een veldje op zwembad De Krommerijn.

2. Team: Recreanten donderdag.

Mirjam Schilder

3. Waarom ben je lid geworden? De les Conditietraining gegeven door SV Kracht en Vriendschap is verplaatst van de donderdag avond naar de maandag. Ik zocht dus een nieuwe activiteit en hoorde dat de recreanten op die dag trainden. Perfecte match! Samen met Mirjam hebben wij ons bij de Recreanten aangemeld. Mijn volleybal ervaring is bijna nihil (school tijd, inmiddels meer dan 25 jaar).

2. Team: Vanaf januari train en speel ik mee met de recreanten op donderdagavond in Renkum

Yannick Dziechciarek

1. Wie ben je? Hallo, ik ben Mirjam Schilder, 49 jaar en woon in Renkum, samen met mijn man Hans Zweers en onze dochters Maartje en Janneke.

3. Waarom ben je lid geworden? Hiervoor heb ik ongeveer 20 jaar in Wageningen bij de recreantenvolleybal gespeeld op maandagavond. We speelden alleen competities tussen verschillende teams uit Wageningen en omstreken. Dus nooit trainingen gehad. Op de middelbare school speelde ik ook veel volley. Doordat de Keep Fit training van K&V van donderdag naar maandagavond werd verplaatst, was het voor mij een goede gelegenheid om bij de recreanten op donderdag avond aan te sluiten. Hier word ik meer uitgedaagd door de trainingen.

4. Wat is je eerste indruk van Nuovo? Hartelijk ontvangst en vrolijke/fanatieke groep om mee te trainen. Krijn is een uitstekende pedagoog. Ik leer heel veel.

René Herbert

1. Wie ben je? Ik ben René Herbert en 44 jaar. Sinds 18 december vorig jaar woon ik samen met mijn partner Baukje in Oosterbeek. Wil je meer van me weten vertel ik dat graag in de kantine. Leer ik jou ook kennen.

4. Wat is je eerste indruk van Nuovo? Meteen in de eerste training had ik een positief gevoel bij de groep mensen waar ik mee speel. Gezellige groep, waar serieus wordt getraind als het moet, maar waar ook veel gelachen wordt. Van de trainer en medespelers leer ik veel. De trainingen worden altijd afgesloten met een kleine competitie, elke keer weer met een andere samenstelling. Dat maakt het leuk, je leert daardoor snel de mensen kennen, al ben ik wel slecht in namen onthouden! Daar moet ik nog aan werken. Verder is het voor mij nog onbekend wat er buiten de trainingen om nog meer georganiseerd wordt. Maar ik heb geen spijt van deze switch!

2. Team: Na enkele proef trainingen met H2 vond ik snel mijn draai. De inschrijving c.q. overschrijving van Triade naar Nuovo was een formaliteit. Zodoende heb ik dit seizoen nog enkele wedstrijden gespeeld. De sfeer bij de trainingen en wedstrijden is bijzonder goed te noemen. Handhaving in de tweede klasse is gelukt. Volgend seizoen leg ik de lat graag wat hoger. 3. Waarom ben je lid geworden?

pagina 14

SWITCH

jaargang 29, nummer 3


Hoofdsponsor

www.teamkleding4ALL.nl

5

:â‚Ź

t r i h

9 , 2

3

s

r e d

On

Meer kleding en sport-accessoires speciaal voor Nuovoleden te bestellen via de Nuovo-webshop op www.nuovovolleybal.nl

am e t r e p g n i l l e t s e ij b

b g n i t r o 10% k

info@teamkleding4all.nl jaargang 29, nummer 3

SWITCH

pagina 15


Kort & Klein

Open huis beach Op 4 juli houdt Nuovo open huis tijdens de dag van de Renkumse inwoner. Iedereen kan dan gratis komen beachen op Sportpark De Bilderberg van 10.00-15.00 uur. Om 11.00, 12.00 en 13.00 uur geven Maarten de Groot en Wietze Zuidam beachclinics. Een mooie manier om te kijken of het wat voor je is. Neem je buren, vrienden en familie mee!

Karin & Ben bevallen Op 6 mei is Floortje geboren, dochter van Karin van Bruchem, Dames 1. De dames maken het goed, hebben we vernomen.

Voorkom blessures Volleyballen is leuk! De keerzijde is dat volleybal ook blessures kan veroorzaken. Vooral blessures aan enkels, handen en vingers komen vaak voor en daarmee moeten volleyballers procentueel vaker dan andere sporters naar de Eerste Hulp. Op http://voorkomblessures.veiligheid.nl/ vind je informatie en tips om blessures te helpen voorkomen.

Trainersdiploma gehaald Liesbeth Snijders heeft het diploma Volleybaltrainer-3 behaald. Van harte gefeliciteerd! Dat ze een groep kan motiveren heeft ze dit jaar al bewezen door JB1 kampioen te maken. Ook een opleiding voor trainer volgen? Nuovo stimuleert dat en neemt onder voorwaarden de kosten ervan voor haar rekening. Meer informatie hierover kun je krijgen bij Gerard Eendebak, VSTJ.

Ook bij Ben Turfboer (H3) is de familie uitgebreid. Op 28 april is hun tweede kind geboren, Dean. Ook met moeder Marieke en Dean gaat het goed. Allen van harte gefeliciteerd!

Toernooi.nl Op www.toernooi.nl vind je een aardig overzicht van volleybaltoernooien in den lande. Natuurlijk kun je die ook vinden op de site van de Nevobo.

pagina 16

SWITCH

jaargang 29, nummer 3


Hartensteinbeach

Nuovo Beach: alle hands aan dek! Het zal niemand zijn ontgaan: Nuovo beschikt binnenkort over een eigen beachaccommodatie. Op 13 juni om 12.30 uur is de opening. Wat een mogelijkheden biedt dat! Een klein comité heeft zich onlangs gebogen over het aanbod, op de korte termijn, en op de langere termijn. Al zeker is dat er na het Joost Kansteintoernooi (13/14 juni) net als vorig jaar beachtrainingen en een bijbehorende laddercompetitie wordt aangeboden. Dit is speciaal voor de zgn. beachleden. Nuovo-leden krijgen daar een korting op, maar je moet je daar wel apart voor aanmelden. De exacte kosten voor dit seizoen moeten we nog bepalen, omdat een deel van het seizoen al voorbij is, voordat de velden beschikbaar zijn.

OPROEP Wezenlijk onderdeel van de beachaccommodatie is een plek om materiaal te kunnen opslaan. We denken daarbij aan een stevige blokhut van circa 4 x 5/6 met beachlook, die ook tijdens evenementen dienst kan doen als uitvalsbasis voor de organisatie. Wie heeft er toevallig connecties in deze wereld om ook deze droom tegen schappelijke kosten te kunnen verwezenlijken?

Verder zullen de velden per uur of per dagdeel gehuurd kunnen worden, zullen er al enkele toernooitjes georganiseerd worden en starten we met het relatiebeheer met bedrijven en (volleybal)verenigingen, die gebruik zouden willen maken van onze accommodatie. En vanuit Agilitas zijn we al benaderd of we meedoen met een regionale beachcompetitie. Een klein team, bestaande uit Ineke Kalkman (D2), Maarten de Groot (H2), Wietze Zuidam (H1), Harry Popken (H3), Kees Pieters (H3) en Hank Bartelink (H2) werkt de ideeën (en tarieven) op dit moment verder uit. Per mail, Facebook, Twitter en website zullen de uitkomsten met jullie gedeeld worden. Mocht je zelf ideeën hebben over het gebruik, de handen uit de mouwen willen steken, iets helpen organiseren of vragen hebben, meld je dan bij een van hen.

Voor de verdere aankleding van het terrein zoeken we verder naar (geld voor) houten strandstoelen, parasols, bankjes, beachvlaggen, fatboys etc. Mocht je daar iets voor weten of kunnen maken, laat ons dat dan weten via nuovobeach@gmail.com of bel met Kees Pieters, t (026) 3334762.

Geen idee of beachen iets voor jou is? Op het Joost Kansteintoernooi (13 juni), 4 juli (tijdens de open dag ter gelegenheid van de Dag van de Renkumse inwoner) en op de eerste trainingsavonden ná het Joost Kansteintoernooi kunnen jullie gratis komen beachen! Tot op de beach!

jaargang 29, nummer 3

SWITCH

pagina 17


pagina 18

SWITCH

jaargang 29, nummer 3


Verjaardagen

Lang zullen ze leven…….Hieperdepiep………..Hoeraaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

Volgens mij volgt er nu een verjaardagslijst met slachtoffers…. Je zult maar jarig zijn in de periode waarin vrijwel heel Nederland zich voorbereidt op de vakantie, al vakantie houdt of de vakantie er net op heeft zitten… Dan sneeuwt toch jouw verjaardag helemaal onder!!! Iedereen heeft wel iets anders aan zijn /haar hoofd om aan te denken. Persoonlijk ben ik blij dat mijn verjaardag in februari valt (hoewel daar ook de ski-vakantie in kan vallen…). April is misschien nog zo slecht niet, alhoewel het weer dan soms zo onbetrouwbaar is. Komen de gasten (met de kadootjes) dan nog wel?? Misschien is de veiligste maand wel november: dan gebeurt er verder eigenlijk helemaal NIETS ! Alle tijd om aandacht aan jouw verjaardag te besteden!!! Als troost moeten jullie dus maar extra hard HIEPERDEPIEP roepen voor de volgende lieden die dus in juni, juli of augustus mogen/moeten vieren dat ze weer een jaartje ouder zijn geworden: JUNI JULI AUGUSTUS 4 Jessica Burger 16 7 Manon Vaal 51 3 Wouter Nijeboer 9 9 Henk van Velzen 69 7 Henny Tax 63 3 Jonas Kamminga 17 12 Mette Munniks 12 9 Anita Gruitroij 58 3 Merthe Mulder 31 12 April v.d. Griend 13 10 John v. Zomeren 67 7 Minco Snijders 45 13 Isabella Rozema 10 11 Ronnie v Kempen 38 8 Tobias Dekker 23 22 Henk Hesseling 59 13 Florine Both 17 10 Ingrid Gruijters 61 24 Piet Cornelissen 66 15 Jules Beekwilder 50 11 Rob van Roest 31 24 Quint Wessels 16 16 Mark Brienen 31 13 Rick Munniks 10 29 Max Tippersma 14 16 Sascha Wijngaard 41 15 Brenda Rossenaar 47 22 Anne Ruijsch 13 15 Myrthe v Woudenberg 9 ----------op------------------ 22 Henk van Loenen 51 16 Carlijn Lensen 13 27 Axel Snijders 14 16 Kai v.d. Pol 17 17 Heidi Veenbrink 49 -------- ook op ---------- 17 Nin1a Raaijmakers 11 20 Alexander de Valk 33 23 Roel de Jonge 41 23 Karin v. Bruchem 30 25 Arent Stolte 51 31 Krijn v Zwieten 68 Wat een verschil in aantal tussen juni en augustus……….. Ik zou daar zomaar een uurtje aan kunnen besteden om een verklaring daarvoor te ontdekken. Maar je begrijpt al: dat heb ik niet gedaan. Haast…. Dat is niet de verklaring waarom er geen team of trainingsgroep bij vermeld is,want dat is: Plek…. Kwade lieden zouden kunnen fluisteren:’Hij weet het gewoon niet meer….. Te oud….! Maar dat valt wel mee. Ik ben nog niet zo seniel, dat ik niet zou kunnen concluderen dat 12 jaar en jonger vast MINI zou moeten zijn, tot 14 jaar wellicht een C-tje, dan 2 jaar B en 17 en 18 vast A. Oké, daarboven wordt het iets lastiger, want waar de ene dertiger in het 1e speelt, kan de andere dertiger gewoon recreant zijn….Maar ik weet heus het verschil nog wel tussen Mark Brienen en Alexander de Valk (jullie ook????). Er is maar één leeftijd, die extra in het zonnetje gezet moet worden: 50 jaar !! Gelukkig heeft Jules de hele vakantie de tijd om naar de mosterd te zoeken……. Mijn vrouwtje Toos verzorgt voor heel andere doeleinden óók een verjaardagsrubriek. Die moet altijd van tevoren opbellen of het ‘slachtoffer’ wel in het openbaar met haar/zijn leeftijd geconfronteerd wenst te worden. Regelmatig levert dat een “Alsjeblieft NIET, hè!” op. Maar in de Switch valt er niets te protesteren; je wordt ongevraagd vermeld en als je pech hebt, komt je foto er óók nog bij…… Hartelijk gefeliciteerd allemaal !!!!!!! Ad

jaargang 29, nummer 3

SWITCH

pagina 19


Teamsponsors

SPONSOR MEISJES A1

Persoonlijk wonen begint met een goede basis voor wanden en plafonds.

Derksen Stukadoors b.v. ’t Veld 3-D, 6666 MK Heteren, Telefoon 026 472 17 54 info@derksenstukadoors.nl, www.derksenstukadoors.nl

SPONSOR MINI’S

SPONSOR MEISJES A2

SPONSOR HEREN 2

es ch n n Lu ers ringe Din gade ien n • r Ve rnoo nde • o Toe stav • Fee ering • t Ca • •

Zin in een sportief feest!

SPONSOR HEREN 3

pagina 20

www.sportkantine-doorwerth.nl arno@sportkantine-doorwerth.nl

SWITCH

Telefoon 026 33 35 026 06 20 43 49 04

jaargang 29, nummer 3


Pegellotto

PEGEL LOTTO GELEUTER De tijd gaat steeds sneller. Volgens mij had ik pas nog een leuterverhaal gemaakt en nu moet ik alweer! Maar een snelle controle overtuigde me: de laatste winnaar die was aangekondigd was Wouter Steenvoorden. En die prijs viel op 25 april…. Tot mijn schrik besef ik dat het al eind mei is (en juni als jullie de Switch ontvangen). Snel dus naar de recentere berichtgeving. Uiteraard geef ik voorrang aan de winnaars van mei en juni, want die zijn/waren al bekend. En hééél misschien kan juli – augustus ook nog opgenomen worden……….. Nee, toch maar niet, want ik moet de kopij snel inleveren. Geen tijd meer om te draaien, want de lottomolen staat in de kantine bij Arno! Vooruit met de geit: 2 mei – 13 – Liesbeth Snijders en Annella Blom! Liesbeth vindt 13 al in lengte van jaren haar geluksgetal en Annella (D2) merkt dat het dus ook voor haar geldt; 9 mei – 10 – Krijn van Zwieten. We hadden het kunnen weten. Alleen Krijn weet het zelf nog niet. We zien elkaar ook niet zo vaak meer….. 17 mei – 14 – Kitty van de Borden, de superkokkin als je bij Arno blijft eten….. 24 mei – 16 – Henk Maandag… en dat komt goed uit, want Henk mag nog vanaf 24 januari betalen………… 30 mei – 19 – Arno v.d. Borden, je zou bijna aan doorgestoken kaarten gaan denken, maar ja, het gaat niet om kaarten maar om balletjes (dit keer géén bitterballen)……. 6 juni – 14 – eh, eh…ja, niet te geloven: wéér Kitty v.d. Borden !!! Kennelijk zijn er nog meer geluksgetallen buiten de 13……….. 13 juni – 34 – Ab van Gelder, opnieuw een trouwe donateur, die zelf opbelt om te vragen of hij nog betalen moet……. (ja dus)…… 20 juni – 35 – Marleen Hillen of misschien tóch Steven wel; in elk geval betaalt pa of ma……. 27 juni – 33 – Fred Scholten (H2) en dat is ook alweer de 2e keer in 2015. Apart ! Dat uitbetalen gaat nog best lukken, vermoed ik, maar het innen van de pegel-bijdragen wordt tegenwoordig wat lastiger. We trainen kennelijk minder, we spelen niet meer en ikzelf laat soms ook verstek gaan. En ben ik er dan heeft een enkele betrokkene niet voldoende geld bij zich. Vooral voor die laatste categorie: Betalen per giro is óók mogelijk: IBAN NL54 INGB 000 16 81 901 tnv. Ad Snijders o.v.v. PEGEL-lotto !!! Zal ik voor het gemak nog eens laten weten, wie mogelijk in aanmerking komen voor deze hint….???? Komt-ie: Hank Bartelink, Arent Stolte, Minco Snijders, Gertjan Eshuis, Liesbeth Snijders, Henk Maandag, Mark Brienen, Rob van Roest, Norbert Coenen, Henk van Velzen, Anita Gruitroij, Henk Hesseling, (Suzanne Eshuis), Ab van Gelder, Roij Lensink, Huib Wetzel, Hans Pastoors, Heidy Veenbrink en aangezien we tóch de hele vakantie doorspelen geldt de oproep tevens voor vele anderen die bv. betaald hebben t/m eind juni……. Ik ben benieuwd. Allemaal vast een fijne vakantie toegewenst en Een aangenaam slottoernooi op 13 juni (geluksgetal?) Ik zal dan de groeten doen in Debno van jullie allemaal. Ad

jaargang 29, nummer 3

SWITCH

pagina 21


Verenigingsinformatie

Verenigingsinformatie Bestuur Voorzitter: Henk Hesseling, Telefoonweg 5, 6871 KZ Renkum 0317 - 78 52 41 vz@nuovovolleybal.nl

Competitie: Minco Snijders, Noorderweg 31, 6861 XW Oosterbeek 06 - 44 99 02 75 vsc@nuovovolleybal.nl

Secretaris: Hans Pastoors, Borgerweg , 6862 Oosterbeek 06 - 52 31 54 06 sec@nuovovolleybal.nl

Publiciteit : Kees Pieters, Hertenstraat 66, 6865 WR Doorwerth 026 - 333 47 62 vsp@nuovovolleybal.nl

Penningmeester: Gertjan Eshuis, Schimmelpennincklaan 29, 6871 TT Renkum 0317 - 31 05 42 pm@nuovovolleybal.nl

Evenementen: Desiree Post, Veluwestraat 6, 6813 ED Arnhem 06 - 25 35 50 97 vse@nuovovolleybal.nl

Techniek en Jeugd: Gerard Eendebak, W. Kerstenweg 31, 6871 GS Renkum 06 - 24 62 66 60 vstj@nuovovolleybal.nl

Vertrouwenspersoon: Jacobien van Leersum, jacobienvanll@hotmail.com 026 - 333 3137

Erelid: Tineke van Zwieten

Erelid: Krijn van Zwieten

Erelid: Ad Snijders

Betaling van de contributie • Een heel jaar vooruit. Daarvoor zendt de penningmeester een nota voor het totale verschuldigde bedrag, dat betaald moet worden vóór de door de penningmeester aangegeven datum. Indien er daarna nog een herinnering moet worden verzonden, zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met Euro 5,- administratiekosten. • Door middel van een machtiging, waarbij de eerste helft van de contributie + de bondscontributie eind augustus zal worden afgeschreven en de tweede helft van de contributie eind januari. • Als er niet aan de financiële verplichtingen is voldaan, zal er geen spelerskaart worden afgegeven. Bankrekening: Postbank NL79INGB0000672360 Stortingen t.n.v. volleybalvereniging Nuovo te Renkum

Nuovo op internet: www.nuovovolleybal.nl

Contributie gelden seizoen 2014 - 2015 Optioneel: Webredactie: NUOVO NeVoBo Totaal Beach Senioren (D1 + H1) Eur 280,- Eur 80,- Eur 360,- 35,-- Jochem Aalders (webmaster) Senioren Eur 210,- Eur 80,- Eur 290,- 35,-- Kees Pieters Junioren Eur 150,- Eur 50,- Eur 200,- 17,50 Minco Snijders Mini’s Eur 120,- Eur 30,- Eur 150,- n.v.t. opmerkingen of vragen? Recreanten Eur 140,- Eur 10,- Eur 150,- 17,50 beheerders@nuovovolleybal.nl 2e training Eur 70, * De kosten voor het lidmaatschap zijn inclusief wedstrijdkleding (bruikleen shirt, broek en sokken). pagina 22

SWITCH

jaargang 29, nummer 3


Automobielbedrijf Hooijer B.V. • Lebretweg 53 • 6861 ZZ • Oosterbeek • 026-3342037 • www.hooijerkia.nl Officieel Kia dealer Altijd ruim 50 occasions op voorraad Reparatie en Onderhoud voor alle automerken De Kia Rio leverbaar v.a. € 11.695* * prijs wijzigingen voorbehouden.

De Doe-Het-Zelf Vakspeciaalzaak van de regio In onze speciaalzaak vindt u alles op het gebied van: • • • • • • • •

Hand & elektrisch gereedschap Hang- en sluitwerk Lips & Nemef beveiliging Gardena & Wolf tuingereedschap Altrex klimmaterialen Sanitair en PVC Gaasprodukten Histor verf en verfgereedschappen

Chinees-Indisch restaurant

KOTA RADJA

Utrechtseweg 76a-6866 CM Heelsum Telefoon/fax 0317 - 317100 Iedere zaterdag en zondag vanaf 17:00 uur

Chinees-Indisch “Lopend Buffet”

20 gerechten en soep naar keuze”

Onbeperkt eten !!

Oosterbeek, Velp & Wageningen WWW.GIJNET.NL tel: 026-3332252

VIERT U THUIS EEN FEEST ? Heeft u eigenlijk geen tijd om te koken ? Dan is ons warm buffet van huis een uitkomst U kunt bij ons alvanaf 10 pers. een volledig Maaltijdbuffet of hapjesbuffet bestellen. Wij brengen zelfs borden en bestek mee !! Naderhand doen wij de afwas voor u !! Voor informatie of reserveringen 0317-317100

Switch 2015 3  
Switch 2015 3  
Advertisement