Page 1

SWITCH Clubblad van de volleybalvereniging Nuovo jaargang 32, nummer 1 2018


Colofon

Jaargang 32, nummer 1 Januari 2018 Oplage: 200 waarvan 110 st geprint Redactie: Kees Pieters Ad Snijders Minco Snijders Fred Scholten

SWITCH

Opmaak: Fred Scholten

Van de voorzitter 4 Bestuursberichten 5 Lustrum Jeugdkamp 5 Wedstrijdschema 6 Sinterklaasgedicht 10 Onderzoek springersknie 11 Rangen en standen 12 Oliebollentoernooi 14 Kort & Klein 15 Buurttoernooi 2018 15 D' Oude Bloemensmidse 16 Diner rouler 16 Lang zullen ze leven……. 19 Ghostwriter, part XXIV 21

Redactieadres en advertenties: Kees Pieters, switch@nuovovolleybal. nl, (026) 333 47 62 Adverteren kan al vanaf € 25,- per jaar. Meer informatie: www.nuovovolleybal.nl De Switch is het ledenblad van NUOVO voor en door leden. De Switch verschijnt vijf maal per jaar. Steun Nuovo door (web)winkels te benaderen via SponsorKliks. Hoe werkt het?

Redactioneel De derde helft

Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. Doe je dat via onze website, dan krijgt Nuovo 75% daarvan. Of je nu rechtstreeks naar bv. Bol. com gaat of je gaat via Nuovo/SponsorKliks naar Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval profiteert Nuovo hier van!

Diverse sportkleding is te koop op de door Teamkleding4All opgezette Nuovo-webshop. Neem een kijkje op onze website. Kijk voor meer Nuovo-roddels en nieuwtjes op de groepspagina op Facebook, Instgram en Twitter

De tweede helft van het volleybalseizoen is weer op gang gekomen. Voordat je het door hebt, is de competitie al weer ten einde en is het alweer tijd voor de terugkerende evenementen als het Buurtvolleybaltoernooi (20 april), het Jeugdkamp (1-3 juni) en het Joost Kansteintoernooi (9-10 juni), de derde helft van het volleybalseizoen. Tot die tijd hebben we nog een aantal mooie thuisdagen in het vooruitzicht. Met Jongens A in de Topklasse en enkele potentiële kampioenskandidaten is het de moeite waard daar bij te zijn. Om dan natuurlijk gelijk maar ook te genieten van die andere derde helft, de cooling down in de Sportkantine, die tot ieders verrassing na de kerst een nieuwe uitbaatster kent, Petra Roemangoen. Welkom! In deze Switch stelt zij zich nog even aan iedereen voor. Veel leesplezier. Kees Pieters

Switch digitaal? Voorkeur voor het ontvangen van de digitale uitgave (in pdf) in plaats van de papieren versie? Stuur dan een mail naar: switch@nuovovolleybal.nl.

copydatum: 26 maart 2018


Van de voorzitter De vertrouwenspersoon bij Nuovo heeft onder andere de volgende taken: - Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem; - In samenspraak met jou bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn; - Waar nodig actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing; - Eventueel doorverwijzen naar anderen of gespecialiseerde instanties.

Van de voorzitter Wie wordt onze nieuwe vertrouwenspersoon? ‘Voel jij je binnen je team niet gerespecteerd, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer, coach of teamlid die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan volleybal, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Als je je hierin herkent of zelf een ander probleem hebt is het misschien goed om er eens even over na te denken om contact te zoeken, omdat we je bij Nuovo hiermee graag willen helpen! Vertrouwen… een lastige zaak Nuovo is een vereniging die zich voor ogen stelt om voor iedereen, jong en oud, een omgeving te creëren waarin elk lid zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier sporten, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te behouden wil het bestuur er alles aan doen om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging plaatsvinden. Natuurlijk kan je altijd hierop bestuursleden aanspreken. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat je dit eerst met een onafhankelijk persoon wilt bespreken. Daarom kennen we al jaren bij Nuovo de functie van vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk aanspreekpunt voor leden, ouders en vrijwilligers die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven. Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen; bijvoorbeeld door angst, schaamte, onmacht etc. Als je contact opneemt met de vertrouwenspersoon mag je er voor 100% vanuit gaan dat jouw melding strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Er wordt eerst goed naar je geluisterd, om vervolgens samen te overleggen wat de beste aanpak is voor jouw specifieke probleem. Alleen in onderling overleg en alleen met jouw toestemming kunnen er eventuele vervolgstappen worden gezet en eventueel andere personen of instanties worden betrokken bij jouw melding.

pagina 4

Vacature

Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat het hebben van een vertrouwenspersoon een belangrijke functie is. De afgelopen jaren heeft Jacobien van Leersum deze rol binnen onze vereniging vervuld, waarvoor het bestuur haar zeer erkentelijk is. Zij heeft echter aangegeven dat zij met ingang van het volgende seizoen deze rol niet meer op zich kan nemen, waardoor er een vacature is ontstaan.Daarom roepen wij kandidaten voor deze functie zich te melden bij het bestuur. Heb je belangstelling voor deze rol en • Heb je levenservaring en ben je integer? • Heb je een evenwichtige persoonlijkheid? • Kan je omgaan met vertrouwelijke informatie? • Kan je omgaan met weerstanden? • Ben je in staat om je onafhankelijk op te stellen? • Ben je toegankelijk en bereikbaar? Neem dan contact met ons op. Wil je eerst meer informatie, dan zijn Jacobien en/of ik graag bereid je vragen te beantwoorden. PS. Uit bovenstaande omschrijving blijkt dat wij groot belang hechten aan deze functie. Laat je echter niet afschrikken door een dreigende grote werkbelasting. Hoewel daarover natuurlijk geen garantie voor de toekomst kan worden gegeven, is het wellicht goed te weten dat Jacobien in de afgelopen jaren niet is benaderd met meldingen van incidenten met betrekking tot haar rol als vertrouwenspersoon. Jacobien van Leersum Henk Hesseling

SWITCH

jaargang 32, nummer 1


Bestuursberichten

Bestuursberichten

Nieuwe leden

Sinds de vorige Switch hebben we Bram van Betuw (H1) als nieuw lid en donderdagrecreant Marc Doorneveld tevens als competitiespeler bij H3 in mogen schrijven.

Vertrek trainer H2/H4

In goed overleg tussen bestuur en trainer is Theo Londeman mede op zijn verzoek per 22 januari gestopt als trainer van Heren 2 en Heren 4. Voor Theo, onze vereniging en de betrokken teams is het natuurlijk ongewenst halverwege het seizoen te moeten stoppen. Echter, na overleg bleek geen andere keuze mogelijk. Theo is vorig seizoen bij NUOVO gekomen op het moment dat wij een nijpend tekort aan trainers bij de Heren teams hadden. Wij bedanken Theo hartelijk voor zijn inzet voor onze vereniging en wensen hem het allerbeste toe voor de toekomst.

Adverteren met korting

Beleid tav teamsamenstelling en wedstrijdopstellingen

In de achterliggende periode is enkele malen discussie ontstaan over de samenstelling van teams en wedstijdopstellingen. Om hierin wat meer duidelijkheid te krijgen hier de werkwijze en het voorgenomen beleid van de vereniging ten aanzien van dit onderwerp. De teamsamenstellingen worden voor het begin van het seizoen in het overleg binnen de VST (teamtrainers en voorzitter VST) vastgesteld. De voorzitter VST heeft hierin het laatste woord. Tussentijds bijkomende spelers worden in overleg met betreffende trainers ingedeeld. Ook hierbij heeft de voorzitter VST het laatste woord. Voor H1 en D1 wordt in de eerste plaats geselecteerd op spelkwaliteit of potentieel van de spelers. De opstelling bij wedstrijden wordt bepaald door de coach/trainer, waarbij hij/zij naar eigen idee de speeltijd over de spelers/speelsters verdeelt. Voor alle overige teams wegen bij de teamsamenstelling naast kwaliteit ook gezelligheid en het bestaan van langdurige groepsverbanden mee. De opstelling bij wedstrijden wordt bepaald door de aanvoerder/coach van het team, waarbij in principe alle aanwezige spelers een of meer sets zullen spelen. Coaches en aanvoerders kunnen naar behoefte speelgerechtigde invallers mee laten spelen, waarbij zij zorgen dat die spelers zich niet vast spelen in het hogere team. Definiteve teamwijzigingen behoeven altijd vooraf de goedkeuring van de voorzitter VST.

Privacy en ledenadministratie

Binnenkort wordt nieuwe regelgeving van kracht met betrekking tot de omgang met privacy gevoelige persoonsgegevens. Daarin wordt aangegeven hoe partijen zoals Nuovo met deze gegevens moeten omgaan en dat dit aan de leden bekend moet worden gemaakt. In het aanmeldingsformulier hebben alle leden ooit dergelijke gegevens aangeleverd. De door Nuovo gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor een goed beheer van de vereniging. Een deel van die gegevens is doorgegeven aan de Nevobo om onze leden ook bij de Nevobo bekend te maken. Ook na opzegging van het lidmaatschap bewaren Nuovo en de Nevobo deze gegevens in een register van oud-leden.

jaargang 32, nummer 1

Vanaf heden krijgen (ouders van) Nuovoleden 20% korting op de reguliere advertentiekosten voor in de Switch. Een advertentie kost je nu nog maar € 20 voor 1/9e A4, €28 voor 1/6e A4 of € 40 voor 1/3e A4. Interesse? Neem dan contact op met Kees Pieters, in de zaal of via vsp@ nuovovolleybal.nl. Uiteraard zijn we ook in voor andere nieuwe adverteerders. Dus ben je ergens een tevreden vaste klant, pols eens of ze interesse hebben om te adverteren in de Switch. Hans Pastoors

Lustrum Jeugdkamp Nuovo 2018 In het weekend van 1 juni vieren wij het 5de jeugdkamp. En we zijn van plan er een “feest” van te maken. Schrijf alvast in je agenda: JEUGDKAMP 1, 2 EN 3 JUNI. De uitnodiging en het aanmeldformulier zal in maart/ april volgen. De verkoop van de speculaaspoppen voor het jeugdkamp heeft € 646,66 opgebracht. Een mooi bedrag. Helaas is het nog niet voldoende, daarom zullen we, naar aanleiding van de goede reacties, net als vorig jaar in april weer ‘Pinksterbroden’ gaan verkopen. Hou de berichten in de gaten om dit overheerlijke brood niet aan je neus voorbij te laten gaan. Het jeugdkampteam

SWITCH

pagina 5


Wedstrijdschema

Wedstrijdschema Let op: Het programma wordt nog wel eens gewijzigd. Check altijd ook regelmatig het actuele programma via onze website en/of de Nuovo-app. Hier zijn ook de uitslagen en standen te vinden. Het bouwen en afbreken van de velden en het tellen is een teamtaak. Spreek met je teamgenoten af wie deze uitvoert. Houdt voor de tellers de Nuovo-FaceBook pagina en je mail in de gaten zaterdag 10 februari 2018 De Vlinder 1, WAGENINGEN 10:30 Scylla N5 1 Nuovo N5 1 11:00 AVF VOLAR N2 1 Nuovo N2 1 11:00 AVF VOLAR N5 5 Nuovo N5 1 11:30 Nuovo N2 1 Scylla N2 1 zaterdag 10 februari 2018 Het Binnenveld, HETEREN 13:00 Toesj MB 1 Nuovo MB 1 zaterdag 10 februari 2018 Valkenhuizen, ARNHEM 14:00 Agilitas HS 3 Nuovo HS 4 16:30 Agilitas DS 6 Nuovo DS 2 zaterdag 10 februari 2018 Het Binnenveld, HETEREN 15:00 Toesj HS 3 Nuovo HS 2 zaterdag 10 februari 2018 Betuwehal, TIEL 15:00 TiVoC HS 1 Nuovo HS 1 zaterdag 10 februari 2018 Sero, OTTERLO 17:00 BSVO HS 1 Nuovo HS 3 zaterdag 17 februari 2018 De Omnibus, ARNHEM 09:30 Gemini N6 1 Nuovo N6 1 09:30 Nuovo N2 2 TweeVV N2 3 10:00 AVF VOLAR N2 3 Nuovo N2 2 10:30 AVF VOLAR N6 1 Nuovo N6 1 zaterdag 17 februari 2018 Sporthal Doorwerth Scheidsrechter Teamtaak 12:00 Nuovo JA 1 VVH JA 1 Bart de Wild 14:00 Nuovo HS 2 Arvevo HS 4 Minco Snijders zaterdag 17 februari 2018 Sero, OTTERLO 17:00 BSVO HS 1 Nuovo HS 4 zaterdag 24 februari 2018 Alternohal, APELDOORN 18:00 VV Alterno JA 1 Nuovo JA 1 zaterdag 3 maart 2018 De Vlinder 1, WAGENINGEN 17:00 Invicta DS 1 Nuovo DS 1 zaterdag 3 maart 2018 Sporthal Doorwerth Scheidsrechter Teamtaak 13:00 Nuovo JA 1 VVH JA 1 Bart de Wild H3 17:00 Nuovo HS 3 Nuovo HS 4 Bart de Wild JA vrijdag 9 maart 2018 De Bongerd, WAGENINGEN 19:30 WaHo HS 1 Nuovo HS 1 19:30 WaHo DS 8 Nuovo DS 2

pagina 6

SWITCH

jaargang 32, nummer 1


Wedstrijdschema zaterdag 10 maart 2018 Kermisland, ARNHEM 10:00 Nuovo N2 1 Gemini N2 1 10:30 Scylla N2 1 Nuovo N2 1 zaterdag 10 maart 2018 Sero, OTTERLO 10:00 TweeVV N2 1 Nuovo N2 2 10:30 Nuovo N2 2 BSVO N2 1 zaterdag 10 maart 2018 Breehoek, SCHERPENZEEL 11:00 Set Up '69 MB 2 Nuovo MB 1 zaterdag 10 maart 2018 De Linie, OCHTEN 14:30 Olympia MC 1 Nuovo MC 1 zaterdag 10 maart 2018 Sporthal Doorwerth Scheidsrechter Teamtaak 15:15 Nuovo JA 1 Pegasus JA 1 Henk van Velzen H4 17:00 Nuovo HS 4 BSVO HS 1 Bart de Wild JA zaterdag 10 maart 2018 Breehoek, SCHERPENZEEL 17:30 Set Up '69 DS 3 Nuovo DS 1 zaterdag 17 maart 2018 Sporthal Doorwerth Scheidsrechter Teamtaak 13:00 Nuovo JA 1 VV Alterno JA 1 Jelle Oosterhof / HH H1 13:00 Nuovo MC 1 AVF VOLAR MC 2 Bart de Wild D2 13:00 Nuovo MB 1 Olympia MB 1 Henk van Velzen D2 15:00 Nuovo HS 1 Invicta HS 1 Bart de Wild MB 15:00 Nuovo DS 2 Excelsior DS 1 Gertjan Eshuis MB 17:00 Nuovo HS 2 TweeVV HS 2 Ab van Dijkhuizen H1 17:00 Nuovo DS 1 SSS DS 5 Minco Snijders D2 donderdag 22 maart 2018 De Meerwaarde, BARNEVELD 19:00 SSS DS 9 Nuovo DS 2 zaterdag 24 maart 2018 't Riet, EDE GLD 09:00 Gemini N6 1 Nuovo N6 1 09:30 TiVoC N5 1 Nuovo N5 1 10:00 Nuovo N6 1 AVF VOLAR N6 1 10:30 AVF VOLAR N5 4 Nuovo N5 1 10:30 AVF VOLAR N2 5 Nuovo N2 2 11:00 TweeVV N5 1 Nuovo N5 1 11:30 Nuovo N2 2 Setash N2 1 zaterdag 24 maart 2018 De Vlinder 1, WAGENINGEN 11:00 Nuovo N2 1 Gemini N2 1 11:30 Nuovo N2 1 AVF VOLAR N2 1 zaterdag 24 maart 2018 Breehoek, SCHERPENZEEL 15:00 Set Up '69 MC 2 Nuovo MC 1 zaterdag 24 maart 2018 Sporthal De Zicht, EDERVEEN 15:30 Evoba MB 1 Nuovo MB 1 zaterdag 24 maart 2018 Verenigingshal De Eng, DODEWAARD 17:00 Dovol HS 1 Nuovo HS 2 zaterdag 24 maart 2018 Ark van Oost, NIJMEGEN 18:15 Pegasus HS 5 Nuovo HS 1 zaterdag 24 maart 2018 De Vlinder 1, WAGENINGEN 18:30 Scylla HS 5 Nuovo HS 3

jaargang 32, nummer 1

SWITCH

pagina 7


Wedstrijdschema zaterdag 31 maart 2018 De Omnibus, ARNHEM 12:30 Volvera DS 2 Nuovo DS 1 14:30 AVF VOLAR MB 4 Nuovo MB 1 16:30 Volvera HS 4 Nuovo HS 3 zaterdag 31 maart 2018 Sporthal Doorwerth Scheidsrechter Teamtaak 13:00 Nuovo MC 1 Gemini MC 3 Henk van Velzen MC 16:00 Nuovo JA 1 Twente '05 JA 1 Bart de Wild JA vrijdag 6 april 2018 De Sijpel, HARDERWIJK 19:00 VVH JA 1 Nuovo JA 1 zaterdag 7 april 2018 Betuwehal, TIEL 09:00 AVF VOLAR N6 2 Nuovo N6 1 09:30 Nuovo N5 1 TiVoC N5 1 10:00 Nuovo N5 1 TweeVV N5 1 11:00 Nuovo N6 1 TweeVV N6 1 11:00 Nuovo N5 1 AVF VOLAR N5 4 zaterdag 7 april 2018 Brink, HUISSEN 09:30 TweeVV N2 3 Nuovo N2 2 10:00 Nuovo N2 2 AVF VOLAR N2 3 zaterdag 7 april 2018 Sporthal Doorwerth Scheidsrechter Teamtaak 13:00 Nuovo MC 1 Olympia MC 1 Jelle Oosterhof / HH D2 13:00 Nuovo MB 1 AVF VOLAR MB 3 Bart de Wild D2 15:00 Nuovo DS 2 SSS DS 8 Henk Hesseling H2 17:00 Nuovo HS 4 Lienden HS 1 Henk Hesseling D2 17:00 Nuovo HS 2 Setash HS 1 Bart de Wild D2 17:00 Nuovo DS 1 Setash DS 2 Henk van Velzen MB vrijdag 13 april 2018 De Bongerd, WAGENINGEN 21:30 WaHo DS 7 Nuovo DS 2 zaterdag 14 april 2018 ‘t Riet, EDE GLD 09:00 Nuovo N6 1 Gemini N6 1 10:00 AVF VOLAR N6 1 Nuovo N6 1 zaterdag 14 april 2018 Valkenhuizen, ARNHEM 09:00 TweeVV N2 1 Nuovo N2 2 09:30 Nuovo N2 2 BSVO N2 1 11:00 Nuovo N5 1 Scylla N5 1 11:30 Nuovo N5 1 AVF VOLAR N5 5 zaterdag 14 april 2018 De Vlinder 1, WAGENINGEN 09:30 Scylla N2 1 Nuovo N2 1 10:30 Nuovo N2 1 Gemini N2 1 zaterdag 14 april 2018 Ark van Oost, NIJMEGEN 14:15 Pegasus MC 2 Nuovo MC 1 16:15 Pegasus JA 1 Nuovo JA 1 zaterdag 14 april 2018 de Lindekamp, LIENDEN 19:00 Lienden HS 1 Nuovo HS 3

pagina 8

SWITCH

jaargang 32, nummer 1


Hoofdsponsor

jaargang 32, nummer 1

SWITCH

pagina 9


Dames 1 viert Sinterklaas

Beste Nuovo-dames en Huib, De Sint en zijn Pieten moesten zelf iets maken, werd hen gezegd Maar bakken in de trein lukt niet en knutselen kan de Sint niet echt Daarom besloot de Sint een verhaal op rijm te schrijven Hij heeft het in een lijstje gestopt, want hij kon helaas niet langer blijven

En dit goed overbrengen op de nieuwe teamgenoten Want Kim en Marloes hebben zich dit jaar bij het eerste aangesloten Kim slaat op de buitenpositie de ballen lekker naar benee En pakt zo elke wedstrijd steeds meer mooie punten mee

Volleybal is een teamsport: jullie doen dit dan ook samen Dat dit niet altijd soepel gaat, kan coach Huib vast wel beamen Piet ging op maandagavond eens een kijkje nemen in de zaal Wat een geschreeuw en gegil, Dames 2 schrok van het kabaal

Marloes hangt op het midden met haar lengte lekker hoog En blokkeert de bal zo recht bij de tegenstander in het oog Spelverdeelster Suzan brengt vooral in zaterdagschrijfsels D1 tot leven Piet zou bijna gaan denken dat ze dit ook heeft geschreven

Gelukkig trekken jullie je daar helemaal niets van aan En hebben die dames nog steeds veel moeite om Henny te verstaan Huib daarentegen roept helder en duidelijk: “Hop, hop!” Aanvalspas, bloksprong, servicepass; alles moet perfect en top

Anneli verzorgde de uitnodiging voor dit leuke Sinterklaasfeest Dus zonder haar was de goedheiligman vanavond misschien niet geweest Op de middenpositie speelt ze ook erg sterk aan het net Helaas stootte ze tegen de stofzuiger: wie had die daar nou neergezet?!

Dat heeft ertoe geleid, dat Dames 1 zich begeeft in de middenmoot Een mooi plekje met hoop op meer, want het verschil is niet heel groot De Sint hoopt dan ook dit seizoen of misschien over een jaar Op een plekje in de eerste klasse, een nobel streven, nietwaar?

Achterin ruilt Anneli vaak van plek met Désirée Zo pakt die als snelle libero ook haar puntjes mee “Schouders hoog, armen recht”, is wat Huib haar steeds vertelt En dan elke bal van de grond vegen achterin het veld

Maar voorlopig groeien jullie als groep en ook individueel Iets waar de Sint erg trots op is, het maakt voor hem verschil De goedheiligman zou dit gedicht met complimentjes kunnen vullen Maar het ligt een beetje in zijn aard om ook wat te flauwekullen

Wie Sint natuurlijk niet mag vergeten, is Leonie: de diagonaal Een eenentwintig, twaalf of A’tje; ze loopt de combinaties allemaal En ook als de bal per ongeluk ver voorbij de antenne belandt Krijgt ze hem met gekke capriolen toch nog aan de overkant

Daarom is het voor de Sint nu tijd om met de rest te gaan beginnen Dit was pas de inleiding, tijd voor nog meer zinnen Want het team, da’s leuk, maar iedereen verdient een stukje eer Dus pent de Sint voor ieder individu ook een stukje neer

Nu is het bijna zover dat de Sint met zijn Pieten naar Spanje verdwijnt Zo komt dit eindeloze gedicht nu langzamerhand toch echt wel aan een eind Het is mooi geweest zo, het is klaar met het gerijm en gepest Ga met zijn allen mooie punten maken, vier een mooi seizoen:

Maak dit fotolijstje nu maar open, zodat je verder kan kijken Wat de Sint nog meer wil vertellen, zal dan vanzelf wel blijken…   Aan het hoofd staat Huib, als coach trekt hij iedereen mee En na afloop van de wedstrijd bestelt hij graag één rooibosthee Altijd op tijd in de zaal, nooit een minuutje later Ja, hij verdient zo nu en dan wel een AA met water

Dames 1, doe je best! Groeten van de Sint en zijn Pieten.

In het veld staat dit jaar de fanatieke Marna aan het roer Voor tactische, slimme balletjes ligt ze altijd op de loer Volgens Sint heeft die onschuldige Marna best wel hard genoten Toen ze de coach van de tegenstander raakte in zijn *** Maar door naar Liesbeth, over haar leeftijd is al genoeg gezegd Daarom zwijgt de Sint daarover, dat is zijn goed recht Voor de club is het in elk geval fijn dat ze wil trainen, coachen en spelen Zo kan ze bij de jongens en bij Dames 1 al haar ervaring delen

pagina 10

SWITCH

jaargang 32, nummer 1


Springersknie gezocht

van de NeVoBo-site

Volleyballers gezocht voor onderzoek springersknie Wetenschappelijk onderzoek in Erasmus MC Rotterdam wil je ook van je klachten afhelpen Onlangs is in het Erasmus MC te Rotterdam de nieuwe JUMPER-studie van start gegaan voor het bepalen van effectiviteit van oefentherapie bij sporters met een Jumper’s knee (springersknie). Omdat een springersknie ook in volleyballand vaak voorkomt, zijn de onderzoekers op zoek naar volleyballers met een springersknie (en daar van af willen). Wanneer kom ik in aanmerking? Om deel te kunnen nemen aan de JUMPER-studie zijn een aantal criteria van belang. Samen met de sporter wordt nauwkeurig beoordeeld of hij/ zij geschikt is voor het onderzoek. Een aantal criteria zijn: •Leeftijd tussen 18 en 35 jaar •Pijnklachten onder de knieschijf in het verloop van de knieschijfpees •Sportbeoefening ten minste 3 keer per week (kan door klachten tijdelijk verminderd zijn) •Er is in het afgelopen jaar niet langer dan 4 aaneengesloten weken oefentherapie gedaan

Hoe kan ik mij aanmelden of meer informatie opvragen? Meer informatie over de JUMPER-studie is te vinden op www.jumperstudie.nl. Heb je interesse in het onderzoek en wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn voor eventuele deelname, mail naar springersknie@erasmusmc.nl. Wat is een Jumper’s knee? Een Jumper’s knee is een veelvoorkomende blessure die wordt gezien bij sporters die veel sprongbelasting hebben, zoals basketballers, volleyballers, voetballers en hockeyers. Tot wel 45% van de sporters kan hier last van hebben. Een springersknie leidt tot pijn en verminderde functie, hetgeen voor de sporter problemen kan opleveren bij zowel het uitvoeren van trainingen als bij de competitie. Wat wordt er onderzocht? In de JUMPER-studie zullen excentrische oefentherapie en opbouwende oefentherapie met elkaar vergeleken worden in een gerandomiseerd onderzoek (een loting bepaald in welke behandelgroep een sporter terecht komt). Het oefenprogramma van beide groepen neemt in totaal 24 weken in beslag. Binnen deze periode wordt ernaar gestreefd om een pijnvrije terugkeer in sport te bereiken. Resultaten van de oefenprogramma’s zullen met de nieuwste technieken op het gebied van echografie en MRI-scans onderzocht worden.

Dorenweerd en NUOVO werken samen aan uitdagend onderwijs! Kijk voor meer informatie op onze website www.dorenweerd.nl

jaargang 32, nummer 1

SWITCH

pagina 11


Rangen en standen

Rangen en standen januari 2018 Voor de seniorenteams is het seizoen halverwege. De jeugdteams beginnen weer op nul. De jeugdteams hebben het goed gedaan. In de vorige Switch konden jullie al lezen over het kampioenschap van de mini’s N2-1. Matthijs, Eva, Roosmarijn en Olaf van N2-2 gaan de tweede helft blijven in de eerste klasse. Eens kijken of ze hoger kunnen gaan eindigen als in de eerste helft. Net zoals team 1 kampioen worden, willen deze kanjers ook wel! Het toetsen en vangen moet dan nog beter worden, maar dat komt wel. Wel vervelend is het dat de competitie pas start op 17 februari. Nog een dikke maand wachten dus, terwijl alle andere teams al zijn begonnen. Jongens A misten op een punt het kampioenschap, maar zijn toch gepromoveerd naar de Topklasse. Dat kan mooi volleybal opleveren in onze sporthal. Met de hulp van de aanvoerders en coaches hierbij het commentaar op de standen van de seniorenteams. H1 We kunnen niet ontkennen dat het best lekker gaat bij Heren 1. Een koppositie vanaf competitiestart blijft het streven. Maar ze merken als team wel dat tegenstanders graag punten willen pakken van de nummer 1… Nieuwe gezicht bij het team, Bram van Betuw, komt van Arvevo. Hij zocht een gezellig team en via Jeroen van Niekerk kwam hij bij Nuovo, niet voor het eerst, want een paar keer eerder was hij even op proef hier. Toen zaten we op versterking te wachten vanwege het aanstaande vertrek van. Maar de overstap toen nog niet willen maken. Net zoals Amco de Jong kunnen ze bij Heren 2 deze opkomende talenten wel gebruiken en Bram doet dit ook voor onze club. Arjan Schipstra en Eddy Medema zijn ook ervaren volleyballers, maar dan nieuwe draad oppakkers; weer terug in competitie in plaats van vrienden teams met wat wedstrijdjes. Daar zijn we heel blij mee, een beetje routine bij de talenten! Ruben Codee speelt nog bij DOS in Lunteren, en komt mee met Ab. Maar volgend jaar misschien wel vast bij Nuovo. Nieuwe spelverdeler, nooit weg omdat Jeroen aan heeft gegeven ook wel als libero beschikbaar te zijn. Arent draait weer ouderwets lekker en iedereen wil spelen. Dus op zoek naar een functie die we nog niet hadden is een slimme en prettige keuze. Heren 1 gaat op dezelfde weg door en vindt het heel leuk om te zien dat steeds meer publiek hun leuke spel ook weer zijn gaan ontdekken, volle tribune helpt echt wel! Op naar een mooi en succesvolle tweede helft! Heren 1e Klasse H Heren 2e Klasse I 1 Nuovo HS 1 14 54 1 TweeVV HS 2 11 46 2 Pegasus HS 5 14 47 2 Setash HS 1 11 45 3 Renswouw HS 3 13 43 3 Scylla HS 4 12 37 4 TiVoC HS 1 13 37 4 D.O.S. HS 1 12 32 5 Heyendaal HS 2 13 34 5 Toesj HS 3 12 32 6 Renswouw HS 4 12 32 6 Dovol HS 1 10 21 7 Scylla HS 3 13 30 7 Agilitas HS 2 11 21 8 WaHo HS 1 12 24 8 Volvera HS 3 11 17 9 Xanthos HS 2 12 23 9 Nuovo HS 2 11 15 10 Gemini HS 2 12 17 10 Arvevo HS 4 11 14 11 Invicta HS 1 14 14 H2 De rust rond Heren 2 lijkt te zijn ingetreden. Het team is duidelijk en de posities ook. Vol goede moed is gestart aan het 2e deel van de competitie en tijdens de vrijdagavondwedstrijd bij DOS H1 op 26 januari j.l. leken alle puzzelstukjes op de goede plek te vallen. Een klinkende 3-1 overwinning op de nummer 4 uit de stand. Ze zijn nu van de laatste plek af. De komende wedstrijden worden beslissend tegen directe concurrenten. Daarbij hopen ze op versterking van de aanvallende kracht vanuit H4 en jongens A om klasse behoud veilig te stellen. H3 Het is bijna februari, de competitie begint al op te schieten, althans voor heren 3. We hebben al 12 wedstrijden gespeeld van de 18, dus er resteren er nog maar 6. Momenteel bekleden we een ‘mooie’ 5e plaats (van de 7), maar we voelen de hete adem van Volvera 4 en Agilitas 3 in de nek, want de competitieleider heeft een heerlijk onlogisch speelschema ontworpen. Onze belagers hebben nl. pas 8 wedstrijden gespeeld. En vanwege onze kleine poule spelen we 3x per seizoen tegen elkaar. Lekker idee als je aan het eind nog naar Scylla, Volvera en BSVO moet, alle drie voor de 2e keer uit! Nuovo 4 mogen we dan ‘thuis’ ontvangen… Dat scheelt een slok op een borrel (na afloop dan). Als we dus zaterdag 3 februar niet van Agilitas kunnen winnen (zonder Norbert en Kees), dan maken we een goede kans op de 7e positie: let wel, het afvalputje van de herenklasse, want lager kan het niet….. Een uitdaging voor de trainer/coach, maar ja…. dat is de schrijver van dit stuk (Ad) tegenwoordig zelf. De conclusie “Lekker gespeeld” hoor ik de laatste tijd veel minder, maar “Lekker getraind!” gelukkig wel. We gooien dus onze hele ziel en zaligheid in de trainingen en doen zelfs pogingen om een andere tactische opstelling uit te proberen. Echter: snel leren valt gezien onze gemiddelde leeftijd ook niet mee. Dingen afleren is nóg moeilijker. We wagen ons daarom niet aan een serieuze prognose. We spreken elkaar in mei, na een maand niks doen en toezien.

pagina 12

SWITCH

jaargang 32, nummer 1


Rangen en standen

Heren 3e Klasse L 1 Nuovo HS 4 10 2 BSVO HS 1 9 3 Lienden HS 1 11 4 Scylla HS 5 12 5 Nuovo HS 3 12 6 Volvera HS 4 9 7 Agilitas HS 3 9

47 36 32 24 16 15 10

H4 Heren 4, dat uitkomt in dezelfde poule als Heren 3, ligt op koers voor het gestelde doel; kampioenschap. Er zijn slechts drie sets verloren tot nu toe. Laat dat vooral zo blijven. De stand is wel vertekend; de directe concurrent BSVO heeft twee wedstrijden minder gespeeld, maar al wel 8 sets laten liggen. Als de twee wedstrijden die ze tegen hen moeten nou ook gewonnen worden, dan kan het haast niet meer mis gaan. Wel blijven opletten in het veld, er kan altijd zomaar een balletje terugvallen!

D1 Waar dames 1 in de vorige update nog een sterke middenmoter scheen, blijkt het team nu aan te schurken tegen de top van de 2e klasse. Er mocht zelfs even een week een medailleplaats gevierd worden, waarbij stiekem over een promotie gedroomd werd. Het altijd lastige Waho uit zette de dames weer snel met beide benen op de grond. Op dit moment zijn we echter zeer tevreden met onze 4e plaats. Hard blijven trainen, hard blijven werken, maar ook zorgen voor de broodnodige ontspanning na de training en de wedstrijd moeten ons aangesloten houden bij de top. Met 8 speelsters is de selectie niet ruim, maar uit onvermoede (en vermoede) hoek komt versterking. Petra Worm heeft vanuit de recreanten al een aantal wedstrijden voor een dodelijke middenaanval gezorgd en Merthe Broekman heeft haar zwangerschapsverlof inmiddels beĂŤindigd en traint weer mee. Dames 2e Klasse P Dames 4e Klasse O 1 WaHo DS 2 14 61 1 WaHo DS 5 2 Xanthos DS 1 14 57 2 SSS DS 8 3 Invicta DS 1 13 43 3 Xanthos DS 2 4 Agilitas DS 2 14 42 4 Excelsior DS 1 5 Nuovo DS 1 14 40 5 Nuovo DS 2 6 Set Up ‘69 DS 3 14 39 6 WaHo DS 7 7 Arvevo DS 2 14 30 7 WaHo DS 6 8 Volvera DS 2 13 26 8 D.O.S. DS 3 9 SSS DS 5 13 25 9 Agilitas DS 6 10 Gemini DS 5 14 20 10 Scylla DS 6 11 WaHo DS 4 14 19 11 WaHo DS 8 12 Setash DS 2 13 8 12 SSS DS 9

15 14 14 13 13 13 15 14 13 14 14 14

68 62 57 56 34 32 31 24 22 20 6 3

D2 Na de kerstvakantie en het Oliebollentoernooi moest Dames 2 meteen 3 wedstrijden binnen 1 week spelen. De rust had hen goed gedaan, want 2 van 3 wedstrijden sloten zij af met winst. Hierdoor blijven ze voorlopig de best of de rest. De 5e plek lijkt het hoogst haalbare en daar gaan ze voor. De bezetting is krap (6), maar met trouwe steun van Meisjes B en onder bezielende leiding van coach Ingrid kijken ze positief naar de 2e competitiehelft.

jaargang 32, nummer 1

SWITCH

pagina 13


Oliebollentoernooi

Oliebollentoernooi 8 januari 2018 De eerste maandag na de kerstvakantie stond in het teken van het traditionele oliebollentoernooi. Deze keer geen blacklight volleybal maar gewoon weer ‘normaal’. De vereniging was goed vertegenwoordigd vanuit alle teams. Ook de recreanten van zowel de maandag als de donderdag waren in ruime hoeveelheid aanwezig. Leuk om te zien! Met totaal ongeveer 55 deelnemers konden we 10 teams maken verdeeld over 2 poules. Onder de altijd enthousiaste begeleiding van Ingrid Gruijters en Truus Dorner werd er heerlijk gespeeld en werd het toernooi netjes om 22:00 uur afgesloten. Natuurlijk zijn er altijd winnaars en verliezers. In dit geval waren er 3 winnaars. Twee teams hebben het namelijk voor elkaar gekregen om met precies dezelfde punten te eindigen. De winnaars zijn: Team 1 Poule 1: Minco Snijders Jules Beekwilder Gertjan Eshuis Laura Tulen Jaike Loots Team 3 Poule 1: Eddy Norbert Coenen Fred Scholten Désirée Post Piet Cornelissen Team 6 Poule 2: Tycho Snijders Harry Popken Leonie Wulterkens Krijn van Zwieten Hans Nijhuis Kailey Nouwens Het volgende toernooi is het Buurtvolleybaltoernooi op 20 april 2018 en daarna als het heerlijke weer tevoorschijn is gekomen het Joost Kanstein toernooi op 9-10 juni 2018. Reserveer deze data alvast in je agenda en zoek alvast wat teammaatjes. Tot de volgende keer!

pagina 14

SWITCH

jaargang 32, nummer 1


Rangen en standen

Kort & Klein The Battle II

De tweede derby tussen Nuovo Heren 3 en Heren 4 in de 3e klasse is wederom in het voordeel van Heren 4 beslist. Een incidentele hoopgevende voorsprong daargelaten, kon Heren 3 ditmaal het vuur bij Heren 4 niet aan de schenen leggen. Een afgetekende 4-0 nederlaag was het gevolg (25-12, 25-18, 25-17, 25-16). Heren 4 blijft daarmee op koers voor het kampioenschap.

Actie PLUS

De PLUS in Renkum heeft een sympathieke actie op poten gezet om te kunnen sparen voor fanartikelen met eigen foto’s. Uit een kleine ledenraadpleging onder de leden in Renkum/Heelsum bleek echter dat er binnen Nuovo te weinig belangstelling voor was.

Internationaal

In 2018 organiseert de Nevobo, naast de World Grand Prix, World League en World Tour, een uniek, groots topvolleybalevenement waarin de drie disciplines van onze sport op één locatie samen komen. Volley2018 omvat het WK Zitvolleybal, het EK Beachvolleybal én het EK Volleybal Junioren Mannen. Mooie reclame voor de sport! Het WK en de EK’s worden al-

Vooraankondiging Buurtvolleybaltoernooi 2018 Dit jaar wordt op vrijdagavond 20 april het vijfde Buurtvoleybaltoernooi georganiseerd. Kom zelf met een team (met vrienden, collega’s, buurtgenoten of familie) en/of maak reclame voor het gratis toernooi bij je in de buurt. Kijken of we de opkomst van 10 teams afgelopen jaar kunnen overtreffen!

lemaal gespeeld op bijzondere locaties, in de speelsteden Arnhem, Apeldoorn, Den Haag, Ede, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Venlo. In het slotweekend komen alle toernooien samen op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.

Volleybalkampen 2018

Nevobo organiseert al jaren volleybalkampen voor volleyballers van 10 tot en met 19 jaar. Onder professionele begeleiding zijn deelnemers de hele dag bezig met hun favoriete sport. Naast fanatieke trainingen van bekende en minder bekende volleyballers en binnenen buitentoernooien staan er ook nog andere bijzondere activiteiten op het programma. Op www.volleybalkampen.nl staat meer informatie en is inschrijven mogelijk.

Opzet: • In een team mogen maximaal 2 volleyballers zitten. • Deelname is gratis. • Een beetje volleybalervaring is fijn, maar niet verplicht. De gezelligheid staat voorop. • Deelnemen is mogelijk vanaf 12 jaar. Het toernooi is in de sporthal van Doorwerth en begint om 19.00 uur tot ca. 22.00 uur. Succes met de werving! Désirée Post VSE Nuovo Volleybal

jaargang 32, nummer 1

SWITCH

pagina 15


D’oude bloemensmidse

D' Oude Bloemensmidse verhuisd

Diner rouler op zaterdag 24 februari 2018 Wat is een diner rouler?

Je gaat samen met een team- of clubgenoot op pad en eet een voorgerecht bij een ander duo, daarna stap je op de fiets (of in de auto) voor het hoofdgerecht bij een nieuw duo en datzelfde geldt voor het nagerecht. Het leuke is dat jullie telkens met verschillende duo’s aan tafel zitten. Uiteraard zal een van die drie gangen door jullie klaargemaakt worden. Je zit met ongeveer zes personen aan tafel, allen lid van NUOVO. Zo leer je je clubgenoten eens op een andere manier kennen. Na afloop verzamelen we in de kantine om gezellig te borrelen en na te praten.

D' Oude Bloemensmidse –een van onze trouwe adverteerders, ook dit jaar weer- is na 21 in Renkum naar Heelsum verhuisd naar het voormalige winkelpand van Boekhandel de Jong.

Voor wie?

Leden van NUOVO, vanaf B-jeugd.

Waar?

In de gemeente Renkum. Het is de bedoeling om de fietsafstanden zo klein mogelijk te houden, max. 20-25 minuten fietsen van adres naar adres. De avond is namelijk wel tijdgebonden.

Ronny van Aggelen: “Het gebouw waar we in zaten was natuurlijk heel mooi aan de buitenkant, maar er moest een hoop gebeuren aan achterstelling onderhoud. Op het stuk grond naast ons worden dit jaar appartementen gebouwd, wat ons zou belemmeren in ons doen en laten. Vandaar de overstap. Het nieuwe pand in Heelsum is veel beter bereikbaar en heeft parkeergelegenheid voor de deur. En achterin de zaak is volop plek voor de workshops en cursussen die we geven. En met dat mooie glas-in-lood dat bij de verbouwing achter het hout vandaan kwam, is het een heel sfeervol pand; om verliefd op te worden.” Het vertrek uit Renkum maakt ook wel wat los bij Ronny. “We hebben een fantastische tijd gehad in Renkum met veel trouwe klanten. Die zijn gelukkig meeverhuisd, blijkt. d’ Oude Bloemensmidse zit ten slotte maar een klein stukje verderop."

Wat kost het?

Omdat koken zeer uitgebreid kan, maar ook erg minimaal en de kostenverschillen daardoor kunnen oplopen is er een budget per persoon van € 20,-. Als duo zou je voor € 40,- dus uit moeten komen voor zowel het eten als drinken. Na afloop krijg je, in de kantine, een consumptie van de vereniging.

Hoe gaat het aanmelden precies?

Zoek een leuke team- of clubgenoot om mee te koken. Meld je, vóór zaterdag 3 februari, aan door een mail te sturen naar: dinerroulernuovo@gmail.com met daarin: - De namen van het duo - E-mailadressen van allebei - Woonadressen van allebei (inclusief postcode) - Telefoonnummers van allebei - Voedselallergieën of andere dieetwensen

Wij wensen Ronny veel succes op zijn nieuwe stek! Nieuw adres: D' Oude Bloemensmidse. Utrechtseweg 72, 6866 CM Heelsum. T: 0317 350351. E: deoudebloemensmidse@gmail.com I: www.deoudebloemensmidse.nl.

Rond 10 februari ontvang je per mail welke gang (voorhoofd- of nagerecht) jouw duo moet klaarmaken en op welke adressen je wordt verwacht voor de overige gangen, uiteraard ook op welk tijdstip je daar moet zijn. Allemaal tot de 24ste! Desiree Post & Leonie Wulterkens

pagina 16

SWITCH

jaargang 32, nummer 1


Hoofdsponsor

pagina 17

SWITCH

jaargang 32, nummer 1


026-3390520 v. T. v.d. Koogweg 8 Oosterbeek bestelling@florafaunabloemen.nl

www.florafaunabloemen.nl

De specialist op het gebied van woninginrichting

!"#$$

%&'%

("%)*+ !"#$%&'()

Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van het huidige winkelaanbod. Kom voor het actuele aanbod langs bij Woninginrichting Krechting!

Vinyl

Tapijten Parket

Gordijnen

Gordijnen

Matrassen

PVC vloeren

Marmoleum

Tapijten

Laminaat

Vinyl

Zonwering

Houten vloeren

Boxsprings

Slaapsystemen

Parket

Slaapsystemen Marmoleum Boxsprings Matrassen PVC vloeren Houten vloeren

Kerkstraat 77  6871 BJ Renkum  T (0317) 42 48 73  F (0317) 42 46 48 i nfo @ w o n i n g i n r i c h t i n g k r e c h t i n g . n l  ww w.w o n in g in r ic h t in g kr e c h t in g .n l

HOOIJER RENKUM B.V.

* Grondwerk, sloopwerk, groenwerk en recycling

HOOIJER WEGENBOUW B.V. Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van infrastructurele en milieutechnische werken

*

HOOIJER MILIEU B.V. * Asbestsaneringen

T: 0317 - 318 666

pagina 18

W: www.hooijer.nl

E: info@hooijer.nl

SWITCH

jaargang 32, nummer 1


Verjaardagen

Lang zullen ze leven…….Hieperdepiep………..Hoeraaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

Het komt niet zo vaak voor, maar dit keer werd ik verrast door de deadline van de Switch. Die stond (uiteraard) niet vermeld in m’n agenda, waarin je overigens wel legio andere zaken kunt aantreffen. En dit keer was hoofdredacteur KEES óók in andere sferen, waardoor hij mij te laat tipte: hij ging enigszins vreemd, want ging met Griep naar bed…. Dan staat je hoofd niet naar het maken van een clubblad e.d. Ook Gertjan was het ontgaan, hoewel die héél snel reageerde: ik ben nl. van hem afhankelijk voor de recente ledenlijst. En laat ik nou toevallig zelf ook deze week belast zijn met extra afspraken. Kortom, we zijn wat laat, maar verjaardagen lopen niet weg (hoewel sommige vierders er juist wel van weglopen..). Dit keer de hele maand februari in herinnering brengen heeft nu dus weinig zin meer. Kijk bij twijfel maar in jaargang 31, no. 5. Ik begin dus halverwege, halverwege februari bedoel ik: Februari 2018 20 Amy de Stigter MC 13 20 Jelle Oosterhof H2 29 22 Tom Matthijssen JA 17 23 Dominique van Ee D2 54 25 Truus Dörner Don. 58 25 Marloes Mulder D1 17 26 Lolke Sijtsma Rd 60 April 2018. 3 Derk van der Kolk Rd 39 13 Jaike Loots-de Graaf Rd 37 17 Ab van Dijkhuizen TrH1 69 18 Amco de Jong H2/1 19 23 Arjan van Andel H4 47

Maart 2018. 1 Gerry Geel- de Jong 2 Maarten de Groot 3 Hilde Burggraaf 8 Eva Matthijssen 9 Anneli Langbroek 10 Yannick Dziechciarek 11 Milou Tulen 12 Eyerus Steenwijk 17 Huib Wetzel 17 Tineke van Zwieten 22 Hank Bartelink 28 Annemieke Reijn 31 Mare Hillarides

Rm H4 Rd M2 D1 Rd MB MB H3/L Erelid H4 Rm M2

82 47 69 8 30 44 15 16 61 72 55 68 9

Dat de ‘vergrijzing’ binnen de vereniging toeneemt kunnen we o.a. zien aan de verjaardag van onze Gerry Geel. Ooit in 1972 begon ze in Doorwerth bij DUNO te volleyballen en was ook prompt secretaresse van de club. En nu, in 2018, volleybalt ze nog steeds trouw mee op de maandagavond (ook dat is nooit veranderd…), inderdaad een ietsiepietsie grijzer dan toen, maar still going strong !! Ook ná de verhuizing van afgelopen zomer naar de Beethovenlaan. Wel jammer voor Henk Maandag die nu zijn buurtjes kwijt is….. Als nou al die jonkies van dit moment eens een voorbeeld aan Gerry zouden willen nemen, dan zou Nuovo er rooskleurig opstaan: een garantie voor de toekomst!! Maar ja, de tijden veranderen. De vergrijzing slaat ook toe onder de trainers: we zien dat Ab ook al z’n 69e verjaardag mag vieren (en dan wil ik het nog niet eens over mezelf hebben). Echte jonkies komen we in de verjaarslijst ook tegen, getuige Eva en Mare. Zo jong, dat ze nog echt blij zijn een jaartje ouder te worden. Hoe dan ook, vier het allemaal zo uitbundig als je zelf wilt. Vanaf deze plaats wensen we je daarbij veel plezier. Groet: Ad

jaargang 32, nummer 1

SWITCH

pagina 19


Teamsponsors

SPONSOR Dames 1

SPONSOR MEISJES B1

SPONSOR Dames 2 en Jongens A

SPONSOR HEREN 3 pagina 20

SWITCH

jaargang 32, nummer 1


Pegellotto

VOLLEYBAL

22 t/m 28 juli:

KAMPEN

10-12 jaar

14-16 jaar

16-19 jaar

Kosten: € 245,-

Volleybalkamp Kosten: € 245,-

Beachvolleybalkamp Kosten: € 265,-

Heukelom Volleybalkamp

2018 | Indoor & Beach

Bathmen

Texel

(fietshuur inbegrepen)

29 juli t/m 4 augustus: 12-14 jaar

13-15 jaar

15-18 jaar

Volleybalkamp Kosten: € 245,-

Beachvolleybalkamp Kosten: € 265,-

Volleybalkamp Kosten: € 245,-

Bathmen

Texel

Heukelom

(fietshuur inbegrepen)

5 t/m 11 augustus: 13-15 jaar

16-19 jaar

Volleybalkamp Kosten: € 245,-

Volleybalkamp Kosten: € 245,-

Heukelom

Bathmen

Een week vol volleybal, spellen en gezelligheid! Schrijf je in via: volleybalkampen.nl facebook, instagram en snapchat: @volleybalkampen #volleybalkampen

Heb jij ook zin in een week vol volleybal, gezelligheid, spellen en nieuwe vrienden?! Schrijf je in via: volleybalkampen.nl

Nederlandse Volleybalbond

Verder is mij opgevallen dat ook dit jaar weer het oliebollentoernooi een groot succes was. Traditiegetrouw kon je je bij Truus en Ingrid inschrijven aan het begin van de avond. Na wat gepuzzel en gehussel werden er 10 teams gevormd en wedstrijdjes van 10 minuten gespeeld. Het leuke van deze avond was de diversiteit van de spelers. Jongens, meisjes, mannen en vrouwen van de competitieteams maar ook de recreanten van zowel de maandagavond als van de donderdagavond waren goed vertegenwoordigd. Tussen de wedstrijdjes door had je tijd om even in de kantine bij te komen, bij te kletsen en een oliebol te eten. Erg leuk om te zien dat we met z’n allen veel plezier in het spelletje hebben. Dus volgens mij is dit een traditie die zo moet blijven bestaan. Met dank aan de organisatie! En voor diegene die tussen de oliebollen door de einduitslag hebben gemist, hieronder de winnende teams (al hoewel het daar deze avond helemaal niet om ging…). Op het linkerveld: Gewonnen door team 1 (Minco, Jules, Gert-jan, Laura en Jaike) én team 3 (Eddy, Norbert, Fred, Desirée en Piet). Op het rechterveld: Gewonnen door team 6 (Tycho, Harry, Leonie, Krijn, Hans N, Kailey)

Ghostwriter, part XXIV The ghostwriter strikes again. Hij/zij waart rond in de vereniging en noteert wat hem of haar opvalt. Meedogenloze observaties? Opvallende zaken? Een kritische noot? Voer voor de Ghostwriter! De vorige bijdrage was van donderdagrecreant Mirjam Schilder. Maar van wie is deze enthousiaste bijdrage? Beste Leden, collega volleyballers, Als Ghostwriter heb ik de laatste tijd mijn ogen en oren goed de kost gegeven. Wat mij opviel zijn een paar dingen. Gelukkig zijn er steeds nieuwe leden die zich bij onze vereniging aansluiten. Met name met de jeugd gaat het goed. Leuk om te zien! Dit biedt een goede toekomst voor Nuovo. Maar helaas zijn er ook mensen die vertrekken. Zijn dat mensen die niet meer met plezier volleyballen? Of zijn dat mensen die niet meer geplaatst worden in het team waarin ze al jaren spelen? Doordat het beleid of de visie van Nuovo zegt dat je te oud voor het spelletje wordt? Dat laatste zou natuurlijk nooit waar mogen zijn. Mensen die al jarenlang zich inzetten voor de vereniging moet je immers koesteren!

jaargang 32, nummer 1

Nederlandse Volleybalbond

Groet, Ghostwriter

SWITCH

pagina 21


Verenigingsinformatie Voorzitter: Henk Hesseling, Telefoonweg 5, 6871 KZ Renkum 0317 - 78 52 41 vz@nuovovolleybal.nl

Competitie: Minco Snijders, Noorderweg 31, 6861 XW Oosterbeek 06 - 44 99 02 75 vsc@nuovovolleybal.nl

Secretaris: Hans Pastoors, Borgerweg , 6862 Oosterbeek 06 - 52 31 54 06 sec@nuovovolleybal.nl

Publiciteit : Kees Pieters, Hertenstraat 66, 6865 WR Doorwerth 026 - 333 47 62 vsp@nuovovolleybal.nl

Penningmeester: Gertjan Eshuis, Schimmelpennincklaan 29, 6871 TT Renkum 0317 - 31 05 42 pm@nuovovolleybal.nl

Evenementen: Desiree Post, Veluwestraat 6, 6813 ED Arnhem 06 - 25 36 50 97 vse@nuovovolleybal.nl

Techniek en Jeugd: Henny Tax Beethovenlaan 118 6865 ED Doorwerth 06 - 16 37 27 58 vstj@nuovovolleybal.nl

Vertrouwenspersoon: Jacobien van Leersum, jacobienvanll@hotmail.com 026 - 333 3137

Erelid: Tineke van Zwieten

Erelid: Krijn van Zwieten

Erelid: Ad Snijders

Betaling van de contributie • Een heel jaar vooruit. Daarvoor zendt de penningmeester een nota voor het totale verschuldigde bedrag, dat betaald moet worden vóór de door de penningmeester aangegeven datum. Indien er daarna nog een herinnering moet worden verzonden, zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met Euro 5,- administratiekosten. • Door middel van een machtiging, waarbij de eerste helft van de contributie + de bondscontributie eind augustus zal worden afgeschreven en de tweede helft van de contributie eind januari. • Als er niet aan de financiële verplichtingen is voldaan, zal er geen spelerskaart worden afgegeven. Bankrekening: Postbank NL79INGB0000672360 Stortingen t.n.v. volleybalvereniging Nuovo te Renkum Contributie gelden seizoen 2016 - 2017 NUOVO Senioren (D1 + H1) Eur 280,- Senioren Eur 210,- Junioren Eur 150,- Mini’s Eur 120,- Recreanten Eur 140,- 2e training Eur 70,

Nevobo Eur 80,- Eur 80,- Eur 50,- Eur 30,- Eur 10,-

Totaal Eur 360,Eur 290,Eur 200,Eur 150,Eur 150,-

* De kosten voor het lidmaatschap zijn inclusief wedstrijdkleding (bruikleen shirt en broek).

pagina 22

SWITCH

jaargang 32, nummer 1


Automobielbedrijf Hooijer B.V. • Lebretweg 53 • 6861 ZZ • Oosterbeek • 026-3342037 • www.hooijerkia.nl Officieel Kia dealer Altijd ruim 50 occasions op voorraad Reparatie en Onderhoud voor alle automerken De Kia Rio leverbaar v.a. € 11.695* * prijs wijzigingen voorbehouden.

Chinees-Indisch restaurant

KOTA RADJA

Utrechtseweg 76a-6866 CM Heelsum Telefoon/fax 0317 - 317100 Iedere zaterdag en zondag vanaf 17:00 uur

Chinees-Indisch “Lopend Buffet”

20 gerechten en soep naar keuze”

Onbeperkt eten !!

VIERT U THUIS EEN FEEST ? Heeft u eigenlijk geen tijd om te koken ? Dan is ons warm buffet van huis een uitkomst U kunt bij ons alvanaf 10 pers. een volledig Maaltijdbuffet of hapjesbuffet bestellen. Wij brengen zelfs borden en bestek mee !! Naderhand doen wij de afwas voor u !! Voor informatie of reserveringen 0317-317100

Switch 2018-1  

Switch nr. 1 2018

Switch 2018-1  

Switch nr. 1 2018

Advertisement