Page 1

SWITCH Clubblad van de volleybalvereniging Nuovo jaargang 30, nummer 4 2016


Colofon

Jaargang 30, nummer 4 September 2016 Oplage: 180 waarvan 110 st geprint Redactie: Kees Pieters Ad Snijders Minco Snijders Fred Scholten

SWITCH

Opmaak: Fred Scholten Redactieadres en advertenties: Kees Pieters, switch@nuovovolleybal. nl, (026) 333 47 62 Adverteren kan al vanaf € 25,- per jaar. Meer informatie: www.nuovovolleybal.nl De Switch is het ledenblad van NUOVO voor en door leden. De Switch verschijnt vijf maal per jaar. Steun Nuovo door (web)winkels te benaderen via SponsorKliks. Hoe werkt het?

Redactioneel

Redactioneel 3 Van de voorzitter. 4 Bestuursberichten 5 Teamtaken 6 Competitie teams 2016-2017 6 Wijzigingen spelregels 8 Nieuw bij Nuovo! 11 Jeugdkamp 2016 12 Beachnieuws 14 Junior Beach Circuit 15 Joost Kansteintoernooi 2016 16 Nieuwe trainers 18 Ghostwriter, part XIX 20 Kort & Klein 21 Flitscolumn 21 Hieperdepiep……….. 23 Pegellotto 25

Aan de bak! Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. Doe je dat via onze website, dan krijgt Nuovo 75% daarvan. Of je nu rechtstreeks naar bv. Bol. com gaat of je gaat via Nuovo/SponsorKliks naar Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval profiteert Nuovo hier van!

Na weer een geslaagde beachzomer gaat het zaalseizoen weer van start. Een heel ander spelletje, maar zeker niet minder leuk. In deze Switch doen we uiteraard verslag van de beachzomer en blikken we o.a. terug op het Joost Kansteintoernooi, het Jeugdkamp en het Junior Beach Circuit, dat voor het eerst Oosterbeek heeft aangedaan. Weer eens wat anders dan Katwijk, Scheveningen of Kijkduin. De spelers moeten weer aan de bak, maar het bestuur en de nieuwe trainers ook, want afgelopen zomer heeft een behoorlijk groot verloop gekend. Helaas redden we het niet om het vorig jaar nieuwe derde damesteam in de lucht te houden. Een flink aantal dames heeft helaas met hardnekkige blessures te kampen. Daar tegenover staat dat we weer een heren 4 hebben met doorgestroomde A-jeugd. Het verloop treft ook de trainers, maar gelukkig hebben ook nieuwe trainers zich gemeld. Zij stellen zich kort aan jullie voor. Het wedstrijdschema is nog aan zoveel wijzigingen onderhevig, dat het geen zin had om het in deze Switch op te nemen. Dat wordt per mail nagezonden. Verder wordt in het bijzonder voor de nieuwe leden de aandacht gevestigd op een aantal zaken binnen de vereniging, zoals de social media, waar ook het nodige nieuws verkondigd wordt en de verantwoordelijkheden binnen de club.

Diverse sportkleding is te koop op de door Teamkleding4All opgezette Nuovo-webshop. Neem een kijkje op onze website.

Wij wensen jullie veel leesplezier en een fijn volleybalseizoen. Namens de redactie, Kees Pieters

Switch digitaal? Kijk voor meer Nuovo-roddels en nieuwtjes op de groepspagina op Facebook.

Voorkeur voor het ontvangen van de digitale uitgave (in pdf) in plaats van de papieren versie? Stuur dan een mail naar: switch@nuovovolleybal.nl.

copydatum: 14 november 2016


Van de voorzitter

Van de voorzitter.

Nieuw dit seizoen: teamtaken

De eerste trainingen in de zaal liggen al weer achter ons. In voorgaande jaren hadden we het dan over het begin van een nieuw volleybalseizoen. Maar sinds vorig jaar kunnen we dat niet meer zeggen. Had je vorige jaren een gedwongen zomerstop en het gevreesde ‘zwarte gat’, nu biedt Nuovo je met beachvolleybal op de Bilderberg voldoende mogelijkheden jouw favoriete sport te blijven beoefenen. Ongetwijfeld zal je in deze Switch daar weer een en ander over kunnen lezen. Over de belangstelling van leden als niet leden voor het beachvolleybal tijdens de zomervakantie hebben we niet te klagen. De blokhut is tiptop voor elkaar, op een klein drempel-issue van de openslaande deuren na. Het bouwwerk heeft zijn nut bewezen als paraplu, zonnescherm, sportkantine, koffiekamer, bestuurskamer en opslag. Ook is de Bilderberg ontdekt als perfecte zomerlocatie voor familiedagen en als feest- en BBQ locatie. Zelfs professionele voetbalorganisaties als PAOK Thessaloniki & Asteras Tripolis uit Griekenland en UMM Salal uit Qatar (hebben die dat zelf niet?) hebben ons zand weten te vinden.

Beste competitie spelende Nuovoleden, Gelet op de vele wijzigingen die nog plaatsvinden, wordt het programma met tellers en fluiters per mail nagestuurd. De titel slaat op een nieuw seizoen met nieuwe competitie en ook nieuwe uitdagingen. Aangezien we in het verleden anders te werk gingen en dat redelijk liep maar de afgelopen jaren hier verandering in kwam, moeten we sommige dingen gaan aanpassen. Ik doel op taken die we allemaal behoren uit te voeren, maar helaas steeds meer door maar een heel klein groepje, vaak steeds weer dezelfde vrijwilligers gedaan wordt. Neem het tellen en fluiten bij mini-ochtenden, het opbouwen en afbreken van velden, tellen en scheidsrechterstaken bij de seniorenwedstrijden etc. Daar zullen ook andere taken bij komen, waar we even aan moeten wennen. Zo kan een team worden aangewezen om bijvoorbeeld op thuisdagen velden op te bouwen (samen met de zaalwacht) en afbreken, en tellers en fluiters te leveren voor de mini-ochtenden. Het team dat wordt aangewezen, regelt zelf onderling wie deze taken gaan vervullen. Er zal een leveringplicht aantal bij komen te staan, zodat je per team weet hoeveel mensen het team die dag moet leveren. Wie dat zijn, mag het team zelf invullen. Kunnen er niet genoeg mensen van het eigen team, mag/moet men proberen andere vrijwilligers te regelen, zodat het aantal compleet bezet is.

Al met al kunnen we tevreden terugkijken op een geslaagd Beach seizoen dat tot eind september zal duren. Deze maand nog wat kleine klussen zoals: eikels rapen, gras maaien, zand afdekken, een laatste grote schoonmaak zodat deze weer winterklaar is. Er zal dus ongetwijfeld nog een beroep op jullie worden gedaan. Behalve de positieve zaken van de beach hebben we voor hebben de zaalcompetitie 2016-2017 wel met de nodige tegenslagen te maken gehad. Vooral het afhaken van een aantal sleutelspelers van Heren 1 en een aantal Dames heeft ons de nodige hoofdbrekens gekost. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het terugtrekken van 1 damesteam uit de competitie. Ondanks het vertrek van een aantal heren 1 spelers is toch besloten om het aantal herenteams uit te breiden van 3 naar 4. Dit is mogelijk omdat een groot aantal jeugdspelers dit jaar doorstromen van de jeugd naar de senioren.

Onze vereniging is dit niet gewend, maar we zijn verwend. Vele andere clubs passen deze methode al toe en wij gaan mee in deze werkwijze, zodat iedereen zijn steentje bij draagt aan het speelgenot van onze mooie sport volleybal! Samen maken we er vast een heel mooi seizoen van! Allemaal heel veel plezier en winstpunten toegewenst! De eerste thuisdag staat gepland op zaterdag 1 oktober. Verder dit jaar: 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 3 december en 17 december. Op www.volleybal.nl/ competitie is het actuele overzicht van het programma terug te vinden. Op 15 oktober is Nuovo gastheer voor de CMV-mini’s.

Een positieve ontwikkeling is dat we voor de hoogste herenteams (1 & 2) en dames 1 nieuwe trainers van buiten onze vereniging hebben kunnen aantrekken. Theo Londeman zal de trainingen van H1 & H2 voor zijn rekening nemen en Huib Geboers wordt de nieuwe trainer van D1. Ik heet Theo & Huib hartelijk welkom bij Nuovo en ik hoop dat zij onze verwachtingen waar kunnen maken en dat wij als vereniging kunnen voldoen aan hun verwachtingen. In deze Switch stellen beide trainers zich voor. Het zal de eerste weken voor velen van ons weer even wennen zijn, maar ik ben overtuigd dat de nieuwe uitdagingen ons als vereniging weer sterker zullen maken.

Namens de verenigingssectie Competitie, Minco Snijders.

Thuisspeeldag Mini’s 15 oktober

Ik wens iedereen een succesvol seizoen toe. En vooral veel speelplezier! Henk Hesseling.

pagina 4

SWITCH

jaargang 30, nummer 4


Bestuursberichten

Bestuursberichten

Nieuw seizoen, nieuwe trainers

Beachactiviteiten

Bij de beachactiviteiten hebben we al veel plezier gehad van de blokhut. Aan de bouw en verdere afronding van de hut hebben veel leden een bijdrage geleverd. Dit kunnen we zien als een schoolvoorbeeld van de betrokkenheid van leden bij de vervulling van verenigingswerkzaamheden. Dank aan allen die meegewerkt hebben en voor de overige leden een oproep om je bij toekomstige werkzaamheden ook in te zetten.

Nieuwe werkwijze bestuur

Bij de laatste ALV is afgesproken dat we de vergaderbelasting voor het voltallige bestuur gaan beperken. Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) vergadert nu eenmaal per maand. Het volledige bestuur (DB met sectievoorzitters) vergadert tenminste tweemaal per jaar. De secties vergaderen naar behoefte. Voor een goede communicatie tussen DB en secties is aan elke sectie een DB-lid toegevoegd. De eerste ervaringen met deze werkwijze zijn positief.

Nieuw seizoen, nieuwe teams

Op maandag 5 september zijn de eerste trainingen weer begonnen. Door de grote verschuivingen in leden en teams is er veel overleg geweest over de samenstelling van trainingsgroepen en teams. Besloten is om het H1 team aan te vullen met H2 spelers en waar mogelijk met aanstormende jeugd. Het nieuwe H1 team zal in de promotieklasse spelen. Daarmee hopen we zowel het H1 als het H2 team te kunnen behouden. Deze aanpak heeft ook invloed op de trainingstijden gehad. Bij de dames is vrijwel het hele MA team vertrokken en is het D2 van vorig jaar ook uiteen gevallen. Dit heeft er toe geleid dat er komend jaar twee teams minder zullen zijn.

Wij zijn heel blij met de nieuwe trainers die we met ingang van het nieuwe seizoen hebben gekregen. Theo Londeman gaat H1 en H2 trainen. Huib Gebroers gaat D1 trainen. Merthe Broekman gaat MB trainen. Daarnaast zijn we natuurlijk ook heel blij met alle trainers die hun werk van vorige jaren voortzetten.

Nieuwe leden

Krijn wees me er op dat in de laatste versie van de Switch niet alle nieuwe leden van Nuovo stonden opgenoemd. Excuses hiervoor. Bij dezen alsnog 5 nieuwe donderdagrecreanten. Ook al doen ze al een poosje mee: allemaal hartelijk welkom in de vereniging. Patricia van Heusden Jolanda Rap Evert de Vries Karen van Rooijen Hans de Leeuw Onze hoop is nu gevestigd op aanmelding van leden met ingang van het nieuwe seizoen.

Overzicht spelersinformatie Nevobo

Als je inlogt op de website van de Nevobo (www. volleybal.nl), kun je in je eigen account zien welke wedstrijden je gespeeld hebt en hoe vaak je nog bij een ander team mag invallen voordat je je vast speelt in een ander team. Route: inloggen op www.volleybal. nl / Mijn volleybal (direct inloggen) / profiel wijzigen / mijn gegevens / wedstrijddeelname. Hans Pastoors

Wisseling trainingstijden donderdagrecreanten Per 25 oktober veranderen de trainingstijden in de Rijnkom Van 20:00 - 21:30 naar 21:00 - 22:30

jaargang 30, nummer 4

SWITCH

pagina 5


Teamsamenstellingen

De samenstelling van de NUOVO competitieteams 2016-2017 Dames senioren

Volleyballer moet leren drinken tijdens training; weegschaal mee naar de training

Bij de dames senioren zijn er helaas veel opzeggingen geweest eind van het vorige seizoen. Daarnaast zijn er veel spelers niet volledig inzetbaar of door blessures of door wisselende werktijden. Er zijn te weinig spelers voor drie stabiele damesteams. Hier is gekozen voor het spelen met twee teams. Dames 1 in de tweede klasse, Dames 2 in de derde klasse. Voor sommige speelsters best wel spannend om zonder te promoveren toch een klasse hoger te moeten spelen. Maar allen gaan er voor om het tot een succes te maken. Het dames 1 team start enthousiast met de nieuwe trainer Huib Geboers. Voor Dames 2 wordt nog een nieuwe trainer gezocht op dit moment van schrijven. Uit de onderstaande speelsterslijst blijkt dat minder spelers in Dames 1 worden ingeschreven om uitwisseling mogelijk te maken.

Eat2Move, het innovatieprogramma voor voeding en bewegen van gerenommeerde instellingen en bedrijven, organiseerde met de Nevobo een workshop Volleybal, Voeding en Herstel. In de volleybalsport kan goede voeding de prestaties verhogen. Op het terrein van voeding waren veel praktische vragen tijdens de workshop. Reden voor sportdiëtist Carlien Harms om 5 gouden voedingstips voor volleyballers op te stellen. Herstel is basis voor goede prestatie Joris Hermans van het Instituut Sport en Bewegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verzorgde een introductie op de workshop in Apeldoorn. “In het drukke trainingsprogramma van topatleten geldt dat de sporter die het best herstelt, de wedstrijd wint”. In teamsporten is belangrijk een goede inschatting te maken van de geleverde inspanning. Deze varieert per wedstrijd of training.

Dames 1

Desiree Post , Jolanda ter Linde, Linda Esters , Marieke van Roest, Marna van Velzen, Merthe Broekman, Suzan van Loenen, Melanie Duits (D2 inschrijven), Liesbeth Snijders (D2 inschrijven) , Anelli Langbroek-Amersfoort (D2 inschrijven)

Carlien presenteerde praktische adviezen. Volleyballers en hun begeleiders hebben doorgaans (te) weinig aandacht voor voeding. Het belangrijkst is het aanvullen van het vochtverlies door transpiratie. Een energierijke maaltijd vóór de training en een eiwitrijk tussendoortje erna, zal prestatie en herstel bevorderen. “Maak de sporters bewust van hun eigen drink- en eetgewoonten. Hoofdpijn na de training en een donker gekleurde urine zijn tekenen van vochttekort. Breng eens een weegschaal mee naar de training om het gewichtsverlies door transpiratie te meten. Bouw vaste drinkmomenten in, en meet hoeveel er gedronken wordt.” Ter compensatie van het verloren vocht is een isotone dorstlesser het best. Deze drank met eenzelfde concentratie opgeloste stoffen als het lichaamsvocht, wordt het snelst door het lichaam opgenomen. En omdat sporters na de training snel veel moeten drinken, is het ook belangrijk dat het drinken lekker is.

Dames 2

Anita Gruitroij, Anella Blom , Isabelle Bisseling , Dominique van Ee , Ineke Kalkman, Jacobien van Leersum, Laura Tulen , Sascha Wijngaard, Greetje Wolthuis, Leonie Wulterkens

Heren senioren

Bij de heren is NUOVO dit seizoen ongelukkig begonnen met het vertrek van enkele spelers uit Heren 1 . In de zomer konden zij een verleidelijk aanbod van een nieuwe club of verhuizen niet weerstaan. Helaas kan het team alleen met Tycho Snijders uit de eigen talenten kweekvijver worden aangevuld. Arent is nog geblesseerd. Bij een overleg met de spelers van Heren 2 en Heren 1 is gelukkig afgesproken dat zij allen zullen meewerken met het laten spelen van vier heren teams komend seizoen. Ook is het mogelijk om spelers uit het Jongens A team te laten meespelen bij de heren senioren. Een fijne uitdaging voor de junioren waarbij ze ook nog eens ervaring kunnen opdoen op een hoger niveau. Alle spelers hebben de ambitie uitgesproken om het mogelijk te maken promotieklasse te blijven spelen en tweede klasse. Dat betekent een stevige inzet van wat vorig jaar nog Heren 2 spelers waren. Gelukkig kunnen we met de nieuwe trainer Theo Londeman de trainingen van beide teams zo op elkaar afstemmen dat de grens tussen Heren 1 en Heren 2 wat spelsystematiek betreft zal vervagen. Hierdoor kunnen mensen gemakkelijk in twee verschillende teams spelen zodat zowel Heren 1 sterk voor de dag kan komen en tegelijk Heren 2 niet alleen maar een leeghaal bakje zal zijn dat moeite

Bron: www.eat2move.nl

pagina 6

SWITCH

jaargang 28 nummer 4


Teamindeling heeft een fijn team te blijven zoals het de afgelopen jaren was. Natuurlijk zitten er aan deze strategie van twee teams handhaven risico’s maar de ambitie staat voorop. In de loop van het jaar zullen we in overleg kijken of het allemaal goed loopt. De team opgave bij de NEVOBO voor Heren 1 zal zo minimaal als mogelijk zijn. Zoveel spelers als mogelijk blijven dan in Heren 2 ingedeeld zodat het wisselend inzetten van spelers in twee teams zo lang als mogelijk in het seizoen kan plaatsvinden.

ver voor opvolging bij de dames over een paar jaar te krijgen. April van de Griendt , Carlijn Lensen , Esmee Tulen, Eyerus Steenwijk, Isa Goethals, Kim van der Meer, Marloes Mulder, Milou Tulen

Mixed C

Heren 1

Norbert Coenen is de vertrouwde trainer bij de jongste junioren. Omdat er wordt gespeeld met een team waarin zowel jongens als meisjes deelnemen is het een Mixed C team geworden met een stevige samenstelling.

Heren 2

Kajlee Nouwens, Anila van den Berg, Isabella Rozema, Jasper van Woudenberg, Chantal Tippersma Josja van den Berg, Madelein Sehic, Max de Bot, Nina Raaijmakers, Kayle Venema

Gerard Eendebak, Rob van Roest , Minco Snijders, Tycho Snijders (opgave bij de junioren), Arent Stolte, Henk Hesseling, Huib Wetzel. Arjan van Andel, Fred Scholten-Veira, Gertjan Eshuis, Hank Bartelink, Henk van Loenen, Maarten de Groot, Sander Langbroek, RenĂŠ Herbert, Bas de Vreeze

Heren 3 en Heren 4

Bij de heren in de derde klasse kan dit jaar worden gestart met twee teams. Naast de groep spelers van vorig jaar zijn vijf jonge spelers uit de eigen kweekvijver ingestroomd bij de senioren. Heren 3 en 4 zullen samen trainen zodat ervaring en jeugdige onbezonnenheid elkaar in enthousiasme kunnen versterken. Ook hier zal het soms nodig zijn om Heren 4 spelers mee te laten spelen bij Heren 3 in geval van blessures of afwezigheid. Soms zal een beroep moeten worden gedaan op de junioren. Hieronder staat de NEVOBO opgave.

Heren 3

Ronald van de Berg, Hans Pastoors, Harry Popken, Johan Doolaard, Jules Beekwilder, Norbert Coenen, Rob Wurster

Voor mijzelf was het als nieuwbakken man van de technische zaken de eerste keer dat ik mij intensief met de samenstelling van de teams heb bezig gehouden. Door alle onverwachte gebeurtenissen en de vele vragen die dat opriep was het geen gemakkelijke start mag ik wel zeggen. Op zich geen probleem maar ik realiseer mij dat het best kan zijn dat er nog vragen overblijven na het lezen van het bovenstaande. Hoe heeft hij dat nu kunnen doen? Het kan zijn dat er nog fouten in de lijsten staan. Het valt niet altijd mee om te schrijven over mensen die ik nog niet ken. Schiet mij over je vragen aan op de maandagtraining of stuur een mail aan vst@nuovovolleybal.nl. Voorzitter sectie technische zaken Henny Tax

Heren 4

Jelmer Veenbrink, Jeroen van Roest, Tim van den Berg, Remy Gerritsen, Jonas Kamminga, Kees Pieters, Ben Turfboer, Rens van Ommeren, Henny Tax, Ad Snijders, Huib Wetzel (opgegeven in H1)

Junioren

Bij de jongens zal een ijzersterk Jongens junioren A team aan de competitie gaan deelnemen. Sommigen van hen zullen deelnemen aan de trainingen bij de senioren om hen sterk genoeg te maken om ook aan een landelijke jeugdcompetitie te laten deelnemen. De trainer Liesbeth Snijders wil zich hiervoor inzetten.

Jongens A

Amco de Jong, Siebe Adema , Steven Hillen, Axel Snijders, Bart Neerhof, Max Tippersma, Tom Matthijssen, Samuel van Wonderen, Sean van Hal

Meisjes B

Bij het Meisjes B team gaat Merthe Broekman de training verzorgen en proberen een goede kweekvij-

jaargang 30, nummer 4

SWITCH

pagina 7


Spelregelwijzigingen Opmerking voor de arbiter: Mijn advies is echter voor alle wedstrijden dit nog steeds te blijven doen, omdat dit veel onduidelijkheid kan voorkomen.

2016-2017 Wijzigingen spelregels zaalvolleybal.

Service en schermen

Hieronder tref je een lijst met de belangrijkste wijzigingen in de spelregels waarmee je dit seizoen vóór en tijdens en wedstrijden mee te maken krijgt. Deze lijst bevat alleen de gewijzigde speleregels. Wil je de volledige en officiële teksten van alle reglementen en alle spelregels ga dan naar www.nevobo.nl. www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/ www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statutenen-reglementen/

Is de vrije ruimte achter het speelveld minder dan 2 meter, mag je bij het serveren met één voet in het veld staan of afzetten. Is de vrije ruimte 2 meter of meer, gelden de gewone regels (spelregel 1.4.2 en 12.4.3). Voor het spelen in de Sporthal in Doorwerth betekent dit dat op alle velden deze nieuwe regel niet van toepassing is. Bart de Wild heeft met de rolmaat in de hand geconstateerd dat we op één plek een halve centimeter tekort komen (199,5 cm), maar in overleg met de onze commissievoorzitter competitie is besloten dit af te ronden naar 200 cm. We blijven dus de oude regel hanteren. Dus: bij serveren van de lijn afblijven!! Schermen, individueel of in een groep, mag niet. Er moet minstens een armlengte afstand zijn tussen spelers van het serverende team en achterspelers mogen niet in de ‘vrij zicht’ ruimte van de voorspelers gaan staan. De balbaan is niet van belang bij de beoordeling van het scherm door de scheidsrechter (spelregel 12.5).

Voor wie gelden de nieuwe spelregels?

Voor de Topdivisie en lager. (Dus voor alle Nuovo teams die in de competitie uitkomen.) De Eredivisie blijft met de huidige FIVB-regels spelen.

De spelregelwijzigingen vanaf 2016-2017: Vóór de wedstrijd

Bij de toss heeft het uitspelende team de eerste keuze (opslag of veld). Bij een eventuele 5e set heeft het thuisspelende team het recht om als eerste te kiezen (spelregel 7.1). Opmerking voor de arbiter: Er is dus eigenlijk geen toss meer. Je hebt dus geen muntje meer nodig. Tijdens het inspelen mag je je inspeelshirt aanhouden. Indien gewenst hoef je je wedstrijdshirt vlak voor de wedstrijd pas aan te doen (spelregel: wedstrijdprotocol).

Voetfouten

Het raken van het veld van de tegenstander, met welk lichaamsdeel dan ook, in een actie met de bal is niet toegestaan. Daarentegen is het niet fout om het veld van de tegenstander te raken als er geen bal bij betrokken is en het niet hinderlijk is voor de tegenstander. Het aanraken van de middenlijn is wel toegestaan (spelregel 11.2.1 en 11.2.2).

Tijdens de wedstrijd. Randgebeuren

Bal terug halen uit de vrije zone

Zodra de bal buiten de antennes het net passeert, is de bal uit. De bal terug halen uit de vrije zone van de tegenstander is niet toegestaan.

Waterflesjes op of achter de bank neerzetten is geen verplichting meer. De scheidsrechter zal, met het oog op veiligheid, altijd in de gaten houden wat wel of niet is toegestaan (spelregel 1.1). Er mogen per wedstrijd bij het thuisspelende team twee mini’s van de week bij de wedstrijd aanwezig zijn (spelregel 4.1.1). Wisselspelers hoeven niet op de spelersbank te zitten, zij mogen ook voor de bank staan. De scheidsrechter houdt hierbij de veiligheid van alle spelers in de gaten (spelregel 4.2.1). De coach mag op iedere willekeurige plek op de spelersbank zitten (spelregel 5.2.3.2).

Wedstrijdonderbrekingen

Een time-out duurt maximaal 30 seconden. Wanneer het aanvragende team en de officials eerder klaar zijn, worden de 30 seconden niet vol gemaakt (spelregel 15.4.1). Tijdens de time-out hoef je niet per sé buiten het veld te staan. De teams zijn verantwoordelijk voor het niet achterlaten van drinkflesjes en natte plekken op het speelveld. Het gebruik van een bal tijdens de time-out blijft niet toegestaan (spelregel 15.4.2). Na het laatste fluitsignaal van een set hoeven teams niet meer via het opstellen op de achterlijn naar de andere speelhelft te lopen. Wel loop je om de netpaal heen, niet onder het net door (spelregel 18.2.2).

Arbitrage

Alleen bij aanwezigheid van een 2e scheidsrechter is de coach verplicht opstellingsbriefjes te gebruiken (spelregel 7.3.4). Voor Nuovo geldt deze regel dit seizoen dus alleen voor Heren 1. Vanaf de 1e klasse en lager is de scheidsrechter niet verplicht om na elke rally alle tekens te geven. Het speelveld aanwijzen van het team dat de volgende service uitvoert is voldoende. Aanvoerders mogen vragen om uitleg, waarna het teken alsnog kan worden getoond (spelregel 28.1).

pagina 8

Wissels

Ongeacht het aantal wisselspelers heeft ieder team altijd recht op zes wissels per set. Een wisselspeler mag meerdere keren gewisseld worden voor een veldspeler. De veldspeler moet wel weer terugkeren in het veld voor de wisselspeler die hem vervangen heeft.

SWITCH

jaargang 30, nummer 4


Hoofdsponsor

jaargang 26, nummer 6

pagina 9


Spelregelwijzigingen (spelregel 15.7).

Voorbeeld: basis spelers #1, #2, #3, #4, #5, #6 wisselspelers #7, #8 #1 eruit voor #7 bij de stand 19-19 (1e wissel) #7 eruit voor #1 bij de stand 20-19 (2e wissel) #3 eruit voor #7 bij de stand 21-21 (3e wissel) #1 eruit voor #8 bij de stand 21-22 (4e wissel) #8 eruit voor #1 bij de stand 21-23 (5e wissel) #7 eruit voor #3 bij de stand 23-23 (6e wissel) Uitzondering: Voor A-, B- en C-jeugd 1e klasse en lager geldt deze regel niet. De huidige FIVB wisselregel blijft van kracht (spelregel 15.6 en 15.7). (De A-, B- en C-jeugd Hoofdklasse en Topklasse volgen wel de nieuwe wisselregel)

Heb je vragen over bovenstaande of denk je er over om misschien ook te gaan fluiten, neem dan gerust contact met me op. Je kunt dit doen via vz@nuovovollybal.nl of 06-27068445. Veel speelplezier. Henk Hesseling

Noteren van wissels op wedstrijdformulier

Een eerste wissel (en terug wissel) worden op de gebruikelijke wijze genoteerd. Wanneer een basisspeler voor de tweede en derde keer wordt gewisseld wordt dit in de kolom ‘opmerkingen’ genoteerd. Voorbeeld op formulier:

VolleybalMasterz

Wil jij je kennis van het volleybal testen? Ga dan eens naar: volleybalmasterz.nl . Het online platform VolleybalMasterz is ontwikkeld in samenwerking met NOC*NSF. In deze aantrekkelijke, online leeromgeving kan je jouw spelregelkennis oefenen, toetsen en up to date houden via testjes, spelletjes en toetsen. De eindtoets die kan worden afgelegd is gratis en geeft bovendien recht op het leiden van wedstrijden tot en met de 3e klasse. Uitzondering: Deze nieuwe wisselregel niet geldt voor A-, B- en C-jeugd 1e klasse en lager. Daarom kunnen in die klassen de wissels op de gebruikelijke manier worden genoteerd. Libero De wisselzone van de Libero is de gehele achterlijn en zijlijn. Voorwaarde is dat de scheidsrechters en tellers de wissel goed kunnen zien (spelregel 1.4.4). Een Libero mag uitsluitend veldspeler worden als het team onvolledig wordt verklaard vanwege een blessure. Voorbeeld: een team start met zes spelers en één Libero. Eén van de veldspelers raakt geblesseerd en kan niet verder spelen. De Libero mag veldspeler worden, waardoor met zes spelers doorgespeeld kan worden

pagina 10

SWITCH

jaargang 30, nummer 4


Nieuw bij Nuovo

Nieuw bij Nuovo!

2. Team: Recreanten.

Ook dit seizoen zijn er gelukkig weer de nodige nieuwe leden bij Nuovo. Een aantal stellen zich aan jullie voor. Welkom bij Nuovo! We zijn natuurlijk wel benieuwd wie de buurvrouw van Karen is; moeten meer leden doen!

3. Waarom ben je lid geworden? Ik heb volleybal altijd al superleuk gevonden en ik ben uitgenodigd door mijn buurvrouw om een keer mee te trainen. Ik was gelijk verkocht.

Hans de Leeuw

4. Wat is je eerste indruk van Nuovo? De sfeer is ongedwongen, vol complimenten naar elkaar, behulpzaam en humorvol. Ik sta van begin tot einde te lachen van plezier. Ik vind het te gek hier!

1. Wie ben je? Hans de Leeuw, 63 jaar, Heelsum. Al ruim 40 jaar getrouwd met Adri, 3 kinderen (jongens), wonen nog heel gezellig thuis. Heb bijna 36 jaar gewerkt bij ABN Amro; in 2006 ontslagen wegens boventalligheid, sindsdien vooral gewerkt als uitzendkracht bij Gemeente Arnhem en nu bij Gemeente Ede.

Jolanda Rap

2. Team: Recreanten op donderdag. 3. Waarom ben je lid geworden? Ik speel recreatief volleybal bij wijkvereniging De Doornenkamp; heb al eens eerder bij Nuovo op donderdag meegedaan, maar door drukke werkzaamheden bij CHRC (voetbal) als bestuurder daarmee gestopt. Omdat de belangstelling voor volleybal bij de wijkvereniging terugloopt en er weleens speeldagen uitvallen wegens te weinig belangstelling ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. Met Hans Nijhuis speel ik ook bij de wijkvereniging samen en daarom was de stap om weer eens te gaan kijken op donderdagavond niet al te groot. 4. Wat is je eerste indruk van Nuovo? Over Nuovo als vereniging kan ik weinig zeggen, wel ben ik blij met Krijn van Zwieten als trainer, die zelfs mij nog enthousiast krijg (was overigens niet zo moeilijk). De ontvangst door de groep op donderdag heb ik als erg hartelijk ervaren, het voelt meteen goed en ik hoop snel de namen van de medespelers en speelsters te kunnen onthouden.

1.Wie ben je? Ik ben Jolanda Rap, ik ben 22 jaar en woon in Heelsum samen met mijn ouders en mijn twee konijnen. Ik heb ook nog een broer en een zus, maar die wonen alle twee niet meer thuis. Ik studeer pedagogiek aan de HAN te Nijmegen en werk bij KO de Speelboerderij. Ook heb ik een vriend; hij studeert bedrijfskunde aan de HAN. 2. Team: Recreanten donderdag 3. Waarom ben je lid geworden? Na dat ik gestopt was met voetbal, ben ik gaan fitnessen. Maar ik miste de competitie en het spelen in team verband. Volleybal heeft mij altijd aangesproken en het leek me erg leuk om dit zelf ook te doen. 4. Wat is je eerste indruk van Nuovo? Ik vind het erg leuk bij Nuovo, ik krijg de begeleiding die ik nodig heb. Ook zit ik in een erg leuk team die mij altijd helpen en waar ik het altijd gezellig vind.

Karen van Rooijen 1. Wie ben je? Karen van Rooijen getrouwd met RenĂŠ van Rooijen van Loodgietersbedrijf R.van Rooijen in Renkum. Ik ben 38 jaar en ben moeder van 2 kinderen. Kirsten van 7 en Tim van 4. Ik werk momenteel als gezinsondersteuner bij de Siza. Ik ben afgestudeerd als Creatief Therapeut Drama en mijn droom is om de opleiding Verlies- en rouwbegeleider te gaan doen komende jaar. Daarna zou ik het allerliefst jongeren willen begeleiden die terminaal zijn.

jaargang 30, nummer 4

SWITCH

pagina 11


Jeugdkamp Aldaar werd onder leiding van mensen van het Klimbos door de bomen via touwen van boom naar boom geklauterd.

Het jeugdkamp 2016 Het is alweer een tijd geleden, maar hierbij toch nog het verslag van het jeugdkamp waar we allemaal met veel plezier aan terug denken.

De mini’s vermaakten zich ondertussen met allerlei leuke spelletjes op heb plein bij de boerderij.

Op vrijdag in de namiddag kwam de ABC jeugd naar Otterloo. Voor de meeste bekend terrein en al snel werd één gebouw in beslag genomen Waarna ze als “hongerig als wolven” de eetzaal in kwamen.

Die avond hadden we een heerlijke BBQ. Waarna het avond/nachtprogramma begon.

Om weer eens wat anders te eten dan het gebruikelijke patat met frikadel had Heidy Veenbrink een recept van een Ovenschotel “a la Kapsalon”. Heerlijk!!!! De schalen gingen echt helemaal schoon op. Wie het recept wil hebben moet het maar even vragen, het is een aanrader.

Het thema was griezelen. Een aantal jongens van team A werden heel eng geschminkt. En een aantal begeleiders hadden enge maskers op waar zelfs de keukenleiding bang van werd.

Die avond werden de teams gemixt en onder leiding van een aantal begeleiders ergens gedropt met de opdracht “loop terug naar de boerderij”. Onderweg moesten ze foto’s maken van bepaalde straatbordjes etc.

Daarom werd besloten dat voor de mini’s door het bos alleen spannend gemaakt zou worden met een Heks die achter een boom vandaan kwam. Helaas waren een aantal mini’s daar niet op bedacht en schrokken zo hard dat een paar niet verder meer wou en gelijk zijn teruggegaan naar de boerderij. De ABC jeugd vond het natuurlijk geweldig en kon hard lachen om (te) enge gezichten, maskers bijlen/ kettingen en hamers.

Terug in de boerderij waren er lekkere warme hapjes en vertrok iedereen zo’n beetje naar bed want de volgende dag zou zwaar worden. Op zaterdag kwamen gezellig de mini’s rond een uur of 11.30. De meeste wisten gelijk waar ze hun spullen moesten neerleggen. Omdat de slaapzalen zo groot zijn konden alle Mini’s op één slaapzaal liggen.

Het werd die avond best laat, daarom werd er laat ontbeten en ’s morgens rustig aangedaan. De ouderen gingen pingpongen of een kaartspel doen (“ Weerwolven” helemaal in de trant van het weekend). En de mini’s vermaakten zich met de dieren op de boerderij. Van de boer mag je overal komen. Bij de konijnen die je dan kan aaien, bij de geitjes, bij de koeien in de stal enz. Dit jaar hebben we, zoals voorgaande jaren, geen nieuwe geitjes en kalfjes gezien.

Ondertussen werd de ABC jeugd weer verdeelt in groepen en gingen ze met een half uurtje tussenkomst allemaal op weg naar……….. ja dat wisten ze niet. Maar als ze de GSM goed zouden bedienen kwamen ze allemaal in het Klimbos op de Hartenberg uit. Helaas kregg onderweg één team en enorme regenbui op hun hoofd maar kwam ook ( wel kletsnat) op de juiste plaats aan.

pagina 12

SWITCH

jaargang 30, nummer 4


Jeugdkamp

Toen werd het alweer middag. Na iedereen verzocht te hebben hun spullen te pakken ging de groep naar het zwembad de Peppel in Ede. Ondertussen kon de achtergebleven leiding de slaapzalen, keuken en kantine schoonmaken. Toen was het alweer tijd en kwamen de ouders de kids weer ophalen ☺ Het was weer een geweldig weekend. Overigens de luchtballon die in de Switch stond was erg mooi maar helaas hij kwam alleen maar overvliegen en landde in de wei bij de boerderij. We hopen binnenkort weer veel speculaaspoppen te verkopen zodat we aan het eind van het volleybalseizoen weer een fantastisch kamp kunnen organiseren. Zet het alvast in de agenda: 9, 10 en 11 juni voor de ABC jeugd en 10 en 11 juni voor de mini’s Groeten van Heidy Veenbrink, Ria Snijder, Marian Roest, Desireé Post en Henneke Gerritsen-Snijder

jaargang 30, nummer 4

SWITCH

pagina 13


Beachnieuws

Beachnieuws

Verhuur

Eén avond in de week is het veld verhuurd geweest aan spelers van Toesj en enkele fanatieke beachvolleyballers. Verder is het veld incidenteel verhuurd aan leden en buitenstaanders. D3 en H2 hebben er ook hun teamuitje gehad. Er was ook belangstelling van de verschillende profvoetbalclubs die ’s zomers op De Bilderberg trainer (PAOK Saloniki, Heerenveen), maar alleen door Umm Salal is ook het echt gehuurd. Hopelijk gaat dat volgend jaar beter. De contacten met hotel De Bilderberg zijn er in ieder geval. Een speler van Asteras Tripolis heeft met onze toestemming gebruik gemaakt voor hersteltraining van een speler. Ze hebben daarvan een filmpje geplaatst op de social media met –op aandringen van Bart de Wild- een mooi eindshot.

Het beachvolleybalseizoen 2016 zit er op. In het seizoen 2016 hebben zich uiteindelijk 67 leden ingeschreven. Een mooi succes. Maarten de Groot verzorgde de trainingen op de maandag en dinsdag. Suzan van Loenen heeft de training van de 10 mini’s voor haar rekening genomen. En met verve: weer of geen weer, zij waren er altijd. Onze complimenten en dank!

Tou vera

Nog veel meer aandacht in de Griekse media was er voor de vondst van de trouwring, tou vera, van een speler van PAOK Saloniki, Djalma Kampos. Kees Pieters is door vele Griekse journalisten op de foto gezet. Over komkommertijd gesproken……..

Junior Beach Circuit

Blokhut en stroom

Op 23 en 24 juli was Nuovo gastheer van het nationale Junior Beach Circuit. Met 36 deelnemende teams was dat een doorslaand succes. Met dank aan de organisatie door Minco (toernooi) en Liesbeth (catering) Snijders. Elders in deze Switch staat een verslag hiervan.

Dit seizoen is onder regie van Henny Tax, met hulp van velen, de blokhut geplaatst en heeft Gerard Eendebak stroom aangelegd, waardoor het nog plezieriger vertoeven was op het beachveld. En hebben we als het wat donkerder werd ook kunnen spelen bij kunstlicht; niet optimaal, maar het kon er toch mee door. Vanaf oktober zullen we de velden weer afdekken tegen blad en eikels. Het reguliere onderhoud en het sleutelbeheer bij verhuur is voornamelijk door Minco Snijders en Kees Pieters verzorgd, af en toe bij gestaan door overige beachleden.

pagina 14

SWITCH

jaargang 30, nummer 4


Junior Beach Circuit voor. Minco Snijders, die de organisatie op zich had genomen: “Er komt nog heel wat bij kijken om zo’n toernooi volgens de officiële richtlijnen van de Nevobo te organiseren. Naast de wedstrijdleiding op de dag zelf, gaat het dan bij voorbeeld om de randvoorzieningen, van catering tot EHBO, het verwerken van de inschrijvingen die tot op het laatste moment binnen bleven stromen vanwege het voorspelde mooie weer en het regelen van scheidsrechters en tellers. Het was een hele klus, maar de sfeer was geweldig. Volgend jaar doen wij zeker weer mee!” Van Nuovo zelf deden ook twee (jongens)teams mee. Axel en Tycho Snijders werden eerste in de klasse <17 jaar.

Nationale Junior Beach Circuit bij Nuovo Op 23 en 23 juli deed het Junior Beach Circuit voor het eerst in de geschiedenis Oosterbeek aan. Gedurende twee dagen hebben 36 jeugdteams van Eindhoven tot Enschede in verschillende leeftijdsklassen wedstrijden gespeeld op Sportpark De Bilderberg. Minco en Liesbeth Snijders hadden de organisatie voor hun rekening genomen. De organisatie leverde wel wat stress op, want veel teams hadden zich pas op het laatste moment ingeschreven. Maar het toernooi is heel goed verlopen. Met een recordaantal van 52 toernooien verdeeld over het hele land is deze zomer overal gebeachvolleybald voor de nationale competitie. Het circuit, waar vorig jaar een kleine 1300 volleyballers aan deelnamen, sloot af met de Junior Beachcircuit Finals op 20 augustus in Scheveningen. Volleybalvereniging Nuovo is dit jaar door de Nevobo voor het eerst toegevoegd aan de nationale speelkalender.

Liesbeth maakt de kas op van de ‘koelkast- en koffieverkoop’

In Oosterbeek hebben op onze beachaccommodatie 36 teams, jongens en meisjes in de leeftijdsklassen <15, <17 en <19, een serie prachtige wedstrijden afgewerkt bij uitstekend weer. Vanuit Regionaal Talentcentrum Nijmegen en de Beachvolleybalschool Eindhoven zijn meerdere teams naar Oosterbeek gekomen en dat was te zien aan het niveau. Ook de nationale kampioen <15 jaar was present. Ook uit de omgeving van Enschede waren veel teams. Langs de kant was het gezellig druk met meegereisde ouders. Voor Nuovo was de organisatie van het toernooi een mooie test. Vorig jaar zijn de velden gereed gekomen, net te laat om zich in te schrijven voor de organisatie van wedstrijden. Maar nu was Nuovo er helemaal klaar

jaargang 30, nummer 4

SWITCH

pagina 15


Joost Kansteintoernooi

Joost Kansteintoernooi 2016 Op 11 en 12 juni heeft Nuovo alweer voor de 23e keer het Joost Kansteintoernooi georganiseerd. Sinds Nuovo vorig jaar over een eigen beach-accommodatie beschikt, markeert dit toernooi de overgang van het zaal- naar het beachseizoen. Op de zaterdag â&#x20AC;&#x201C;de verenigingsdag- streden 11 teams om de eer bij heerlijk beachweer. De biertjes gingen aan de haal met de hoofdprijs een heerlijk koud drankje. Goede prestatie door Kees Pieters, Suzan van Loenen en Tycho Snijders. Het toernooi werd afgesloten met wederom een heerlijke BBQ verzorgd door Sportkantine Doorwerth. Gezellig napraten en proosten op de zomer die voor ons ligt. Op zondag 12 juni was er een open prestatietoernooi. Uiteindelijk deden 16 teams mee in drie klassen. Het toernooi heeft door onweer en een fikse regenbui even stilgelegen, maar daarna was het weer prima weer om te beachen. Het is opvallend hoe weinig last je hebt van regen bij het beachvolleyen. Maar met een zonnetje is het natuurlijk nog veel leuker. De winnaars waren bij de heren: Double Trouble (Bas de Vreeze/Wouter Steenvoorden), bij de dames: We halen het net niet (Suzan van Loenen/Pauline Eshuis) en bij de recreanten Emmertje (Esterel Hijink/Gijs Lommerse/Ab van de Vegte).

pagina 16

SWITCH

jaargang 30, nummer 4


Joost Kansteintoernooi

Met dank aan de FaceBook van Henk voor de fotoâ&#x20AC;&#x2122;s

jaargang 30, nummer 4

SWITCH

pagina 17


Nieuwe trainers

Nieuwe trainers Afgelopen zomer hebben zich spontaan twee ervaren trainers zich gemeld bij Nuovo. Met het vertrek van enkele trainers (Wietze Zuidam en Mark Brienen) komen zij natuurlijk als geroepen. Hartelijk welkom en een hele fijne tijd bij Nuovo! Huib Geboers en Theo Londeman stellen zich hier kort aan jullie voor. Op 1 oktober zijn ze thuis aan het werk te zien. Huib Geboers (trainer D1)

Theo Londeman (trainer H1 en H2)

Mijn naam is Huib Geboers, ik ben 35 jaar en dit seizoen train ik dames 1. Het is leuk en ook toepasselijk om een stukje in de Switch te schrijven, want dankzij het clubblad ben ik bij Nuovo gekomen. Toen ik net voor de zomervakantie, na een lange dag klussen in ons nieuwe huis, bij de chinees in Heelsum zat te wachten, lag er een Switch op het tafeltje. In het voorwoord stond dat er nog trainers gezocht werden. Na onze verhuizing van Maastricht naar Renkum had ik me voorgenomen om rustig aan weer een nieuwe club te zoeken, maar soms komt een vacature precies op het juiste moment en moet je direct toehappen. Een mailtje en een bezoekje aan het beachvolleybalveld later en ik had mijn nieuwe club gevonden. Oorspronkelijk kom ik uit Twente. Daar heb ik vanaf mijn negende gevolleybald bij Apollo 8. Op mijn 15e ben ik bij die club als trainer begonnen. Eerst bij de jeugd, later bij de senioren. Na Apollo 8 heb ik training gegeven bij verschillende clubs in de regio. Ook in Maastricht heb ik twee jaar training gegeven, maar dat bleek niet goed te combineren met mijn reistijd naar Nijmegen, waar ik als conrector werk op het Kandinsky College. Overdag in driedelig pak, 's avonds in de sporthal in een trainingspak... Ik ben erg benieuwd naar mijn nieuwe team, mijn nieuwe vereniging en mijn nieuwe regio. Hoe wordt hier over volleybal gedacht? Hoe wordt hier gespeeld? En sluit mijn beeld en stijl daarbij aan? Ik houd erg van nieuwe ideeën en ambitie, binnen en buiten het veld. Als ik de beachvelden zie, zit het daarmee bij Nuovo wel goed. We zullen het verder wel gaan ontdekken. Ik zie ernaar uit jullie te leren kennen!

Ik ben Theo Londeman, 67 jaar en 2 ½ jaar met pensioen. Ik ben werkzaam geweest als medewerker garage, Postcheque- en Girodienst (nu ING), archiefmedewerker Staatsbosbeheer. Vervolgens als archiefmedewerker en leidinggevende van een van de archiefafdelingen en tenslotte zo’n 10 jaar als bibliotheekmedewerker bij de provincie Gelderland (dus oud-collega van Kees Pieters). Mijn volleybalervaring: eerst als speler 1e klasse bij volleybalvereniging Thuve, nu Reflex in Duiven. Sinds 1994 heb ik de trainer A-licentie (nu VT3). Vanaf die tijd heb ik van alles getraind bij dames en heren. Ook ben ik veel bezig geweest met opleiden van jeugd. Aangezien Reflex er dit jaar voor heeft gekozen om mij na al die jaren te laten gaan en te kiezen voor veel vrijwillige trainers zonder ervaring en/of papieren, ben ik daar opgestapt en heb via contact met Kees Pieters kennisgemaakt met Nuovo. Ik ga met frisse moed beginnen met Heren 1 en 2, wetend dat het aantal spelers problematisch is. Mijn eerste kennismaking met een aantal spelers/bestuursleden is in ieder geval heel positief! Theo Londeman

Huib Geboers

pagina 18

SWITCH

jaargang 30, nummer 4


pagina 19

SWITCH

jaargang 30, nummer 4


Ghostwriter afsluiting / seizoensopening van heren 2 lagen nog in de koelkast. Ze lieten het zich goed smaken, maar vergaten ook de overige aanwezigen niet. Er stond tenslotte ook nog een gewone beachtraining op het programma, en na gedane arbeid is het goed eten. Je zou spontaan lid van heren 2 willen worden. Of van heren 1 natuurlijk, en dan liefst als nieuw lid. Nou is heren 2 natuurlijk niet de enige die een hapje na de training consumeert, ook heren 3 heeft een abonnement op de bitterballen van Kitty (en terecht!)

Ghostwriter, part XIX The ghostwriter strikes again. Hij/zij waart rond in de vereniging en noteert wat hem of haar opvalt. Meedogenloze observaties, opvallende zaken; voer voor in de Switch. De vorige ghostwriter was Dominque van Ee, die weer door Isabelle Bisseling werd voorgegaan. Dankjewel Kees, op het allerlaatste moment komen met de vraag de nieuwe Ghostwriter te zijn. En het moet nog snel ook, want Fred heeft geen tijd omdat ‘ie zonodig op vakantie moet. En dat alles op het moment dat ik lekker voor het laatst dit seizoen van onze mooie beachvelden wil genieten.

De veldverlichting was inmiddels aan, de saté op en het begon toch ook wel af te koelen. Snel naar huis om dit alles aan het papier toe te vertrouwen. Rare uitdrukking eigenlijk tegenwoordig, het enige papier wat de Ghostwriter nog wel eens beschrijft is een boodschappenbriefje. En een telformulier natuurlijk. Het zal wel voortuitgang zijn, maar een oubollig ansichtkaartje van een zonsondergang boven zee heeft toch ook z’n charme. Handgeschreven uiteraard, dat het heel gezellig is, en met mooi weer. Iets heel anders dan dezelfde paar regeltjes op Facebook waar vrienden / familie / (vage) kennissen dan een gezellig opbeurend duimpje bij zetten.

Je kan daar namelijk zo lekker in het zand liggen, net het echte strand. Ondertussen kan je dan, geholpen door een zonnetje, de Olympische Spelen nog eens langs laten gaan in gedachten. Prachtige prestatie van de volleybaldames in de zaal. Jammer dat de Ghostwriter niet meer gokt dan in de onvolprezen Pegellotto. Als je dit voorspeld had, was je vast rijk geweest. En dan die prachtige zandbak op het Braziliaanse strand, hoge en volle tribunes.... Met een beetje fantasie vormt de bosrand ook een tribune. Het enthousiaste publiek schreeuwt vanaf de hockeyvelden... Net echt!

Een blik op de klok leert dat het inmiddels bedtijd begint te worden. Digitale postzegel erop en snel insturen! Op naar een sportief volleybalseizoen!

Wegdromend over verre stranden en grootse prestaties word ik ruw gewekt. Spelers van heren 1 en 2 blijken mijn plekkie te hebben uitgezocht als vergaderruimte voor de teamindeling. Twee mij onbekende heren erbij, naar me verteld is de nieuwe trainers. Na afloop steken ze nog een BBQ aan ook, de restanten van de seizoens-

pagina 20

Ghostwriter

SWITCH

jaargang 30, nummer 4


Kort en Klein

Kort & Klein Eerbetoon Ad Geel

Ad Geel (recreanten maandag) heeft bij zijn afscheidsetentje uit handen van onze voorzitter een oorkonde gekregen voor zijn jarenlange inzet en lidmaatschap (> 40 jaar!). Ad blijft echter als stamtafelgast gewoon komen op de maandagavond.

Hieperdepiep! Op datzelfde, door Henk van Velzen gegeven etentje was er overigens een groep vrouwen van zekere leeftijd, die pleitte voor het optisch verlagen van de leeftijd in het verjaardagsoverzicht bij vrouwen van boven de 50 met 20 jaar. Hetgeen kan betekenen dat bij vrouwen van boven de 30 er 20 jaar bij opgeteld moet worden. Dan ziet Heidy er nog best goed uit voor haar leeftijd. Al met al heel verwarrend…… De redactie beraadt zich nog op het verzoek.

Wedstrijdkleding

Iedere competitiespeler krijgt tegen € 20,- borg clubtenue (shirt en broek) te leen. Nieuwe spelers kunnen zich hiervoor melden bij Kees Pieters, vsp@nuovovolleybal.nl. Mocht de kleding niet meer passen of versleten zijn, laat dat dan ook even weten.

Volg Nuovo op social media

Nuovo is ook op de social media te vinden. Op Facebook bijvoorbeeld met een besloten groepspagina (89 leden), een publieke Nuovo-pagina (66 likes) en een aparte Beachvolleybalpagina (65 likes). Facebook wordt ingezet voor het ‘snelle nieuws’, dus hou het in de gaten. Op bescheiden schaal zit Nuovo ook op Twitter (@nuovovolleybal) en op Instagram. De twittergroep kent zo’n 60 volgers, voornamelijk van buiten de vereniging (Nevobo, gemeente). Kay van Dijk is bijvoorbeeld een actieve volger en zo komt het Nuovonieuws

ver in de (volleybal)wereld. Alle Facebook- en Twitter-berichten zijn overigens ook op de website te zien.

SponsorKliks

Nuovo is aangesloten bij SponsorKliks. Op onze website vind je de link naar SponosorKliks.

Bestellingen bij (>200) webwinkels via deze link leveren Nuovo 75% van de commissie op, zonder dat het meer kost. Doen dus!

Actief zijn voor Nuovo?

Net als iedere vereniging draait ook Nuovo op vrijwilligers-werk: trainingen, bestuur, coaching, evenementen, (web)redactie, kledingbeheer, jeugdkamp et cetera. Als je ook wat wilt doen voor/binnen de vereniging, meld je dan bij een van de bestuursleden. Binnenkort volgt via de trainers een persoonlijke enquête naar de belangstelling.

Algemene ledenvergadering De ALV is gepland op dinsdag 1 november om 20.00 uur. Op de agenda staan o.a. de jaarverslagen van de commissies en de financiële verantwoording over het seizoen 2015-2016. In de sporthal te Doorwerth.

Flitscolumn Het beachzand wordt uit de kleren geklopt, schoenen en kniebeschermers worden uit de kast gehaald. Uitgerust en fris starten we een nieuw seizoen. Een seizoen waarbij de toss verdwenen is. Voor mij geen probleem, want het geluk bleek vaak genoeg niet aan mijn zijde. En het net raken is weer volledig verboden. Hoef je geen discussie meer aan te gaan met de scheids of je nou de bovenste rand raakte of een lager gedeelte van het net... Volgens mij kan het alleen maar een heel leuk seizoen worden! Suzan

jaargang 30, nummer 4

SWITCH

pagina 21


026-3390520 v. T. v.d. Koogweg 8 Oosterbeek bestelling@florafaunabloemen.nl

www.florafaunabloemen.nl

De specialist op het gebied van woninginrichting

!"#$$

%&'%

("%)*+ !"#$%&'()

Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van het huidige winkelaanbod. Kom voor het actuele aanbod langs bij Woninginrichting Krechting!

Vinyl

Tapijten Parket

Gordijnen

Gordijnen

Matrassen

PVC vloeren

Marmoleum

Tapijten

Laminaat

Vinyl

Zonwering

Houten vloeren

Boxsprings

Slaapsystemen

Parket

Slaapsystemen Marmoleum Boxsprings Matrassen PVC vloeren Houten vloeren

Kerkstraat 77  6871 BJ Renkum  T (0317) 42 48 73  F (0317) 42 46 48 i nfo @ w o n i n g i n r i c h t i n g k r e c h t i n g . n l  ww w.w o n in g in r ic h t in g kr e c h t in g .n l

HOOIJER RENKUM B.V.

* Grondwerk, sloopwerk, groenwerk en recycling

HOOIJER WEGENBOUW B.V. Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van infrastructurele en milieutechnische werken

*

HOOIJER MILIEU B.V. * Asbestsaneringen

T: 0317 - 318 666

pagina 22

W: www.hooijer.nl

E: info@hooijer.nl

SWITCH

jaargang 30, nummer 4


Verjaardagen

Lang zullen ze leven…….Hieperdepiep………..Hoeraaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

Uiteraard heb ik geen flauw idee hoe deze Switch er uit gaat zien. Dit jaar kon ik heerlijk onderduiken in de vakantie. Met als zeer aangenaam slot een heerlijk verblijf in Kärnten, het Oostenrijkse Karintië. Afgezien van het feit dat ik in de tuin van het schattige vakantiehuis naar de nodige volleybalactiviteiten kon kijken, heb ik totaal niet meer gedacht aan Nuovo. Eigenlijk een best nieuwe ervaring. Voor mij althans. Maar vanavond MOEST ik me wel even verdiepen in het nieuwe seizoen. Immers, in de verjaardagslijst vermeld ik traditiegetrouw óók waar de feestvarkens binnen de vereniging actief zijn. Dus MOEST ik wel even in de lijst van Henny Tax kijken om te zien waar de betrokkenen blijken te zijn ingedeeld voor het nieuwe seizoen. Dat leverde tóch enkele verrassingen op….. maar daar zullen jullie niet veel van merken. Trouwens, wie gaan er eigenlijk feest vieren??? Eer de Switch uitkomt zullen de jarigen van september hun feestje al wel gevierd hebben, maar ze verdienen na de vakantie tóch wel even hun vermelding. Let dus even op: SEPTEMBER: 3 Linda Esters D1 9 Siebe Adema - nog wel lid? 13 Liesbeth Snijders D1

42 17 54

7 9 21

Kailey Nouwens Jolanda Rap Gertjan Eshuis

JMC r.do H2

13 23 53

OKTOBER: 1 Isabelle Bisseling 2 Laura Tulen 11 Marloes Veldink 14 Jolanda ter Linde 17 Max de Bot 18 Kees Pieters 21 Madelein Sehic 22 Johan Doolaard

D2 D2 r.do D1 JMC H4 JMC H3

29 46 37 44 14 53 13 72

22 24 24 25 29 29 30

Steven Hillen – nog wel lid? René Herbert H1/2 Samuël v Wonderen JA Tim v.d. Berg H4 Marieke van Roest D1 Bart Neerhof JA Melanie Duits D1

18 46 17 19 29 15 21

NOVEMBER: 4 Mees v. Wijngaarden 6 Christine Jager 14 Bas de Vreeze 14 Anila v.d. Berg 14 Zosja v.d. Berg 16 Sandra Smits 19 Jasper v Woudenberg

don. r.ma H1/2 JMC JMC r.do JMC

61 49 31 13 13 46 13

19 21 22 23 24 24 29

Lynn Meijer Teddie Groot Norbert Coenen Désirée Post Ineke v Leersum Marian van Roest Marinus Zwarts (?)

9 11 69 28 59 60 73

mini mini H3 D1 r.d2 sch. r.ma

Tja, van Siebe en Steven keek ik even op. Zij trainden vóór de vakantie niet mee met H3/4. Want studie…. En tóch nog in de lijst? Ja, maar niet bij Henny. Vandaar !! Marinus zou toch weg zijn…. ? Hij stopte daarom met de Pegel-lotto. Dus…??? En uiteraard miste ik het trotse Dames 2 van vorig seizoen… Zomaar foetsie??? Ik moet dus echt nog bijgepraat worden. Maar misschien gebeurt dat wel op 6 september, want dan ga ik me óók weer melden. Ik mis nl. de stamtafel !!!!! Groet Ad

jaargang 30, nummer 4

SWITCH

pagina 23


Teamsponsors

SPONSOR Dames 1

SPONSOR Dames 2 en Jongens A

SPONSOR Meisjes B1

Wij bedanken

Derksen Stukadoors uit Heteren en

Garage Patrick Huysmans uit Doorwerth voor de jarenlange sponsoring van MB/MA en H2!

Voor sommige teams zoeken wij nog een sponsor (Heren 1, 2, en 4 en Jongens C). Interesse? Neem dan contact op met Kees Pieters, t (06) 52802021 of vsp@nuovovolleybal.nl

SPONSOR Heren 3

pagina 24

SWITCH

jaargang 30, nummer 4


Pegellotto

NUOVO PEGEL-LOTTO GELEUTER Een nieuw seizoen, een nieuw geluid… Deze parafrase op de Mei van Gorter geldt natuurlijk niet voor dit Pegel-geleuter. Integendeel. Je verwacht van mij juist een voortzetting van het ongeveer tweemaandelijks, weinig serieuze verhaal over ons interne gokspel: de LOTTO. Maar…… wie Switch 3 er bij zou hebben gepakt, herinnert zich mijn verzoek om eens te laten weten hoe de behaalde winst werd besteed. Dat had dus een nieuw geluid kunnen zijn!! Daarnaast ligt er het aanbod om de functie van ‘pegelaar’ van mij over te nemen. Ook daar had na de vakantieperiode een prachtige reactie op kunnen binnen komen. Daar heb ik óók niets van gemerkt. Dan tóch maar het oude, vertrouwde geluid: de winnaars !!!! 2 juli – 34 – Aad Loozen, recreant op de maandag, dus trouw kantinebezoeker… 9 juli – 7 – Gertjan Eshuis, de beheerder van onze penningen uit H2…… 16 juli – 45 – Henny Tax, onze nieuwste technische man !!!.... 23 juli – 17 – Hans Pastoors, daarmee hebben we het bestuur haast rond, ware het niet dat ook Jan Brugman als oud-lid op dit nummer winnaar is…. 6 augustus – 21 – Bart de Wild, weliswaar geen bestuurslid maar wel belangrijk…. 13 augustus – 18 – Mark Brienen, inmiddels kennelijk óók oud-lid, waarmee hij precies tot 3 september zijn deelname kan aanbetalen…… 20 augustus – 13 – Liesbeth Snijders en Anella Blom, die beide ook nog het nodige moeten aanbetalen………. 27 augustus – 40 – Gerry Geel, recreante van de maandag, veelvuldig winnares….. 3 september – 14 – Kitty van de Borden, onze onvolprezen biertapster (boven de 18 natuurlijk), omdat we per ongeluk één balletje teveel draaiden ……. Alle winnaars en winnaressen: van harte gefeliciteerd ! De uitbetaling gaat zo spoedig mogelijk plaats vinden!! Ik ben zelf óók in een belofte tekort geschoten, waarvoor excuses: Ik zou iedereen mogelijk per mail benaderen, die nog iets te betalen had. Dat is niet gebeurd. Daarom nu een bescheiden herinnering via deze Switch…….. aan: Annemieke van Reijn, Arent Stolte, Gerard Eendebak, Laura Tulen, Liesbeth dus en Kitty….., Henk Maandag, Rob van Roest, Norbert Coenen, Fred Scholten-Veira, Aad Loozen, Heidy Veenbrink, Peter Verbrugge, Ingrid Gruijters, Huib Wetzel, Henny Tax, Anella Blom dus en Miranda Hillen. Ook Wouter Steenvoorden had ik kunnen vermelden, maar die lijkt inmiddels zijn diensten elders te hebben aangeboden. Tja. Aan deze laatste opmerking zou ik natuurlijk nog een heel artikel hebben kunnen wijden, maar binnen het kader van de Pegel-Lotto past dat niet. Rest mij iedereen een fantastisch seizoen toe te wensen met vooral veel sportief genoegen, want zo’n wens kan nooit kwaad!!! Groet Ad Voor wie me in de kantine gemist heeft; betalen kan ook via NL54 INGB 000 1681 901 tnv Ad Snijders o.v.v. pegel-lotto en je nummer. voor de enveloppen waar het allemaal om begonnen is zal je me toch echt in persoon moeten treffen

jaargang 30, nummer 4

SWITCH

pagina 25


Verenigingsinformatie Voorzitter: Henk Hesseling, Telefoonweg 5, 6871 KZ Renkum 0317 - 78 52 41 vz@nuovovolleybal.nl

Competitie: Minco Snijders, Noorderweg 31, 6861 XW Oosterbeek 06 - 44 99 02 75 vsc@nuovovolleybal.nl

Secretaris: Hans Pastoors, Borgerweg , 6862 Oosterbeek 06 - 52 31 54 06 sec@nuovovolleybal.nl

Publiciteit : Kees Pieters, Hertenstraat 66, 6865 WR Doorwerth 026 - 333 47 62 vsp@nuovovolleybal.nl

Penningmeester: Gertjan Eshuis, Schimmelpennincklaan 29, 6871 TT Renkum 0317 - 31 05 42 pm@nuovovolleybal.nl

Evenementen: Desiree Post, Veluwestraat 6, 6813 ED Arnhem 06 - 25 35 50 97 vse@nuovovolleybal.nl

Techniek en Jeugd: Henny Tax Beethovenlaan 118 6865 ED Doorwerth 06 - 16 37 27 58 vstj@nuovovolleybal.nl

Vertrouwenspersoon: Jacobien van Leersum, jacobienvanll@hotmail.com 026 - 333 3137

Erelid: Tineke van Zwieten

Erelid: Krijn van Zwieten

Erelid: Ad Snijders

Betaling van de contributie • Een heel jaar vooruit. Daarvoor zendt de penningmeester een nota voor het totale verschuldigde bedrag, dat betaald moet worden vóór de door de penningmeester aangegeven datum. Indien er daarna nog een herinnering moet worden verzonden, zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met Euro 5,- administratiekosten. • Door middel van een machtiging, waarbij de eerste helft van de contributie + de bondscontributie eind augustus zal worden afgeschreven en de tweede helft van de contributie eind januari. • Als er niet aan de financiële verplichtingen is voldaan, zal er geen spelerskaart worden afgegeven. Bankrekening: Postbank NL79INGB0000672360 Stortingen t.n.v. volleybalvereniging Nuovo te Renkum Contributie gelden seizoen 2016 - 2017 NUOVO Senioren (D1 + H1) Eur 280,- Senioren Eur 210,- Junioren Eur 150,- Mini’s Eur 120,- Recreanten Eur 140,- 2e training Eur 70,

Nevobo Eur 80,- Eur 80,- Eur 50,- Eur 30,- Eur 10,-

Totaal Eur 360,Eur 290,Eur 200,Eur 150,Eur 150,-

* De kosten voor het lidmaatschap zijn inclusief wedstrijdkleding (bruikleen shirt en broek).

pagina 26

SWITCH

jaargang 30, nummer 4


Automobielbedrijf Hooijer B.V. • Lebretweg 53 • 6861 ZZ • Oosterbeek • 026-3342037 • www.hooijerkia.nl Officieel Kia dealer Altijd ruim 50 occasions op voorraad Reparatie en Onderhoud voor alle automerken De Kia Rio leverbaar v.a. € 11.695* * prijs wijzigingen voorbehouden.

Chinees-Indisch restaurant

KOTA RADJA

Utrechtseweg 76a-6866 CM Heelsum Telefoon/fax 0317 - 317100 Iedere zaterdag en zondag vanaf 17:00 uur

Chinees-Indisch “Lopend Buffet”

20 gerechten en soep naar keuze”

Onbeperkt eten !!

VIERT U THUIS EEN FEEST ? Heeft u eigenlijk geen tijd om te koken ? Dan is ons warm buffet van huis een uitkomst U kunt bij ons alvanaf 10 pers. een volledig Maaltijdbuffet of hapjesbuffet bestellen. Wij brengen zelfs borden en bestek mee !! Naderhand doen wij de afwas voor u !! Voor informatie of reserveringen 0317-317100

Switch 2016 4  
Switch 2016 4  
Advertisement