Page 1

SWITCH Clubblad van de volleybalvereniging Nuovo jaargang 30, nummer 5 2016


Colofon

Jaargang 30, nummer 5 November 2016 Oplage: 200 waarvan 100 st. geprint Redactie: Kees Pieters Ad Snijders Minco Snijders Fred Scholten

SWITCH

Opmaak: Fred Scholten-Veira Redactieadres en advertenties: Kees Pieters, switch@nuovovolleybal. nl, (026) 333 47 62

Van de Voorzitter 4 Bestuursberichten 4 Wedstrijdschema 6 Teamtaken succesvol gestart 7 Memoires van een volleyballer (I) 8 Ghostwriter, part XX 11 Oliebollentoernooi 19 december 2016 11 Rangen en standen 12 Achter de schermen Seelse bakker! 15 Verslag ALV 1 november 2016 16 Door de bril van de TC voorzitter 18 Nieuw bij Nuovo! 20 Kort & Klein 21 Flitscolumn 21 Lang zullen ze leven…… 23 Pegellotto 25

Adverteren kan al vanaf € 25,- per jaar. Meer informatie: www.nuovovolleybal.nl De Switch is het ledenblad van NUOVO voor en door leden. De Switch verschijnt vijf maal per jaar. Steun Nuovo door (web)winkels te benaderen via SponsorKliks. Hoe werkt het?

Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. Doe je dat via onze website, dan krijgt Nuovo 75% daarvan. Of je nu rechtstreeks naar bv. Bol. com gaat of je gaat via Nuovo/SponsorKliks naar Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval profiteert Nuovo hier van!

Diverse sportkleding is te koop op de door Teamkleding4All opgezette Nuovo-webshop. Neem een kijkje op onze website.

Feest! Hier ligt alweer de laatste Switch van 2016 voor jullie. De feestelijke decembermaand staat weer voor de deur. Ook bij Nuovo is het feest: het werkbezoek van Sinterklaas, het naar december verplaatste Glow-inthe-dark Oliebollentoernooi –met kerstbrood wellicht deze keer?- en iets later in het seizoen, de viering van het 30-jarig jubileum. En eigenlijk zijn de Pegellotto en Hieperdepiep altijd al feestelijk, voor wie aan de beurt is dan. De Switch informeert jullie daar over. Het is sowieso een feest om de Switch te lezen, want Ad gaat op verzoek los over zijn eerste volleybaljaren, de aanvoerders en coaches over de stand van de competitieteams en er is weer diverse min of meer spontane kopij.

De speculaaspoppenactie voor het Jeugdkamp is weer gestart. Bestel snel, ze zijn zo op!

Echt leuk is de workshop die Bas van Leersum van de Seelse bakker speciaal voor Nuovoleden organiseert in zijn bakkerij. Kijk snel op pagina 15. Het aantal plekken is beperkt; geef je dus snel op. Wij wensen jullie veel leesplezier. Namens de redactie, Kees Pieters

Switch digitaal? Kijk voor meer Nuovo-roddels en nieuwtjes op de groepspagina op Facebook.

Voorkeur voor het ontvangen van de digitale uitgave (in pdf) in plaats van de papieren versie? Stuur dan een mail naar: switch@nuovovolleybal.nl.

copydatum: 16 januari 2017


Van de voorzitter

Van de Voorzitter

Bestuursberichten

Teamtaken en spelregels

In de achter ons liggende maanden zijn er veel inspanningen verricht om zoveel mogelijk teams te kunnen houden en de teams zo goed mogelijk te bemannen. De nieuw aangetreden voorzitter VST (Henny Tax) heeft daar tijdelijk bijna een dagtaak aan gehad (zie zijn verslag van de eerste periode verderop in deze Switch).

Teamtaken

Een belangrijk actiepunt dit seizoen was de introductie van fenomeen ‘Teamtaken’. Deze voor Nuovo nieuwe aanpak heeft als doel de organisatie van thuiswedstrijden soepeler te laten verlopen. Niet een individu krijgt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van een of meerdere taken, maar een team. Voordeel van de methodiek is dat het team onderling kan bepalen binnen de toewijzing wie, wanneer, welke taak uitvoert. Inmiddels is er in de praktijk ervaring opgedaan met deze werkwijze en zijn we over het algemeen positief verrast, zowel over de resultaten als door de diverse reacties op dit plan. Zowel van de reeds aangewezen teams, als van Bart (in zijn rol als zaalwacht), maar ook de van de in dit seizoen nog niet aangewezen Nuovoteams, horen wij over het algemeen positieve berichten. Natuurlijk gaat er nog wel eens wat mis, met als gevolg dat een ouder van een bezoekend team moet fluiten, maar enkele hobbels overwinnen hoort nu eenmaal bij het invoeren van een nieuwe systematiek. Ik wil dan ook de teams die al hun bijdrage geleverd hebben aan dit succes hartelijk bedanken. Vanzelfsprekend gaan we er van uit dat alle teams die nog aangewezen gaan worden, dezelfde spirit en inzet tonen om zodoende de ingezette positieve lijn door te zetten, c.q. gaan overtreffen. Keep up the good work!

ALV

Op 1 november is de Algemene ledenvergadering gehouden. Daar is het jaarverslag van de vereniging (inclusief de financiële verantwoording en plannen) goedgekeurd. De Kascommissie had de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Hartelijk dank aan Mathilde van der Kooij en Henk van Loenen voor hun inzet hierbij. Elders in deze Switch vind je het verslag van de vergadering.

Profiteer van je lidmaatschap

Als Nevobo-lid krijg je korting op kaarten voor de evenementen die door de Nevobo georganiseerd worden. Daarnaast kun je gebruik maken van de aanbiedingen van partners van de Nevobo, zoals bijvoorbeeld korting op je zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea. Alle voordelen en acties vind je op www.nevobo.nl/ledenvoordeel.

Trainerswissel Heren 1

We kunnen niet ontkennen dat Heren 1 het moeilijk heeft. Na het vertrek van 4 vaste krachten is het gelukt toch een team op de been te krijgen, maar dat vergt heel veel van team en trainer. Na 2 maanden blijkt er niet echt een klik. In goed overleg is besloten dat Theo zich concentreert op Heren 2 en dat voor Heren 1 een nieuwe trainer wordt gezocht. De gezamenlijke trainingen van Heren 1 en Heren 2 zijn weer opgesplitst in afzonderlijke trainingen.

Spelregels

In mijn rol als scheidsrechters coördinator voor Nuovo en scheidsrechter bij uitwedstrijden in de Promotieklasse wordt ik met enige regelmaat aangesproken over de nieuwe spelregels die met ingang van dit seizoen gelden. De meeste wijzigingen leveren geen enkel probleem op voor de competitieteams en scheidsrechters, maar er blijft een levendige discussie over de nieuwe regels met betrekking tot voetfouten. Wanneer is het wel fout en wanneer niet? Op basis van de eerste circulaire van de Nederlandse Volleybal Bond bleef er toch onduidelijkheid ontstaan, zowel voor teams als voor scheidsrechters. In een poging hierin meer duidelijkheid te scheppen heeft de Nevobo onderstaande notitie over dit onderwerp verspreid. Ik hoop dat dit een aantal specifieke situaties voor jullie als spelers, maar ook voor scheidsrechters verduidelijkt. Ik blijf zelf van mening dat men hierin wat rechtlijniger had kunnen zijn, maar helaas: we moeten het hier mee doen. Mocht je toch nog vragen hebben, neem gerust met mij of Minco Snijders contact op.

Nieuwe leden

Sinds de vorige Switch hebben we een behoorlijk aantal nieuwe leden kunnen inschrijven. Ook is een enkel oud lid weer lid geworden. Daarnaast waren er diverse afmeldingen. We heten deze keer de volgende personen hartelijk welkom bij de vereniging: Anneli Broekman (D1), Leonie Wulterkens (D1), Chiljon Teer (H4), Fien van Gend (Mini), Jill van de Groep (Mini), Marit Wolthuis (Mini), Jeroen van Niekerk (H1), Tim van Dolderen (H4), Paul Gerritsen (Rec Ma), Eleonore Wallis (Mini), Robin Wallis (Mini),Yannick de Groot (Mini), Eva Matthijssen (Mini), Yves Nicolas (Mini), Aline van Meerveld (Rec Ma), Sander Verburg (Rec Do).

Henk Hesseling

Hans Pastoors

pagina 4

SWITCH

jaargang 30, nummer 5


jaargang 30, nummer 5

SWITCH

pagina 5

–1–

Geen speelveld geraakt.

Geen hinderen

boven het speelveld “zweven”) en je hindert verder niemand.

Analoog aan netsituaties.

Als je met je voet(en) onder het net door in de speelruimte van de tegenstander komt (je voet(en) blij(ft)(ven)

X

Geen bal in de buurt.

speelveld). Hij hindert niemand. De bal is al in het achterveld.

Geen hinderen.

Een speler voert een blokactie uit. Bij de landing (in stabiele stand) draait hij zich om, om zich te verplaatsen.

X

bij de actie betrokken.

Bij de afzet komt hij met zijn voet(en) onder het net door in de speelhelft van de tegenstander (en raakt het

De bal is niet in de buurt en niet

speelveld van de tegenstander). Hij hindert niemand.

Geen hinderen;

X

Een blokkeerder wil de bal blokkeren maar de aanval vindt plaats nabij de andere antenne (aan de andere zijde

van het net). Bij de landing komt hij met zijn voet(en) onder het net door over de middenlijn (en raakt het

Geen bal in de buurt

Geen hinderen Geen actie

X

scheidsrechters heeft gefloten.

Spel is door als één van de

Tijdens actie

Tijdens actie

Tijdens actie

Tijdens actie

Tijdens actie

middenlijn en raakt dan het speelveld van de tegenstander (hij hindert hierbij niemand).

X

X

X

X

X

X

X

Nooit fout

Nooit fout

reden

lijn. Op het moment dat hij daar naar toe rent zet hij af en komt met zijn voet onder het net door over de

De bal wordt gepasst en komt op de drie meterlijn. De spelverdeler, die bij het net staat rent naar de driemeter

speelhelft van de tegenstander aan.

gefloten voor einde rally. Daarna komt de blokkeerder op de grond, komt onder het net door en raakt de

Nieuw: Een bal wordt geblokkeerd en het blok scoort hiermee direct een punt. De 1e scheidsrechter heeft al

tegenstander met lichaamsdelen boven je voet.

met je hele voet(en), dit is allemaal fout. Ditzelfde geldt óók voor het aanraken van de speelhelft van de

speelhelft van de tegenstander met je voet(en). Of dit nu met de voorkant van je voet is, met een halve voet of

Nieuw: Onder het net door in de speelhelft van de tegenstander komen, betekent het aanraken van de

de speelhelft (en raakt het speelveld) van de tegenstander.

Spelverdeler speelt de bal. Op dat moment komt hij met zijn voet(en) over de middenlijn onder het net door in

speelveld) van de tegenstander.

Je blokkeert en bij het neerkomen kom je met hand(en) onder het net door in de speelhelft (en raakt het

speelveld) van de tegenstander

Je valt aan en bij het neerkomen kom je met hand(en) onder het net door in de speelhelft (en raakt het

speelveld) van de tegenstander

Je blokkeert en bij het neerkomen kom je met je voet(en) onder het net door in de speelhelft (en raakt het

speelveld) van de tegenstander

Je valt aan en bij het neerkomen kom je met je voet(en) onder het net door in de speelhelft (en raakt het

X

Je komt met je hand(en) of een ander lichaamsdeel op de middenlijn maar niet er overheen

niet fout X

fout

Je komt met je voet(en) op de middenlijn maar niet er overheen

Situaties

Voetfout middenlijn, bij onder het net doorkomen

10 november 2016, Topdivisie en lager

Uitleg en voorbeelden voetfout


Wedstrijdschema

Wedstrijdschema Let op: Het programma wordt nog wel eens gewijzigd. Check altijd ook regelmatig het actuele programma via onze website en/of de Nuovo-app. Hier zijn ook de uitslagen en standen te vinden. Het bouwen en afbreken van de velden en het tellen is een teamtaak. Spreek met je teamgenoten af wie deze uitvoert. Houdt voor de tellers de Nuovo-FaceBook pagina en je mail in de gaten

Zaterdag 26 november 2016 Brink, HUISSEN 15:00 Setash DS 2 Nuovo DS 2 17:00 Setash HS 1 Nuovo HS 2 Zaterdag 26 november 2016 de Wanmolen, ZETTEN 10:00 Nuovo N6 1 Xanthos N6 1 11:00 Gemini N6 2 Nuovo N6 1 Zaterdag 26 november 2016 Sportcentrum Triominos, DUIVEN 13:30 Reflex JC 1 Nuovo JC 1 Zaterdag 26 november 2016 Sporthal de Omnibus, ARNHEM 10:30 Gemini N4 1 Nuovo N4 1 11:30 TweeVV N4 2 Nuovo N4 1 12:00 AVF VOLAR N4 4 Nuovo N4 1 Zaterdag 26 november 2016 't Gastland, RHENEN 09:45 Excelsior JA 1 Nuovo JA 1 Zaterdag 26 november 2016 't Riet, EDE GLD 09:00 Nuovo N2 1 AVF VOLAR N2 2 09:30 AVF VOLAR N2 3 Nuovo N2 1 Zaterdag 3 december 2016 De Bhoele, EERBEEK 12:00 Spiker MB 2 Nuovo MB 1 Zaterdag 3 december 2016 Sporthal Doorwerth Opbouw velden: heren 4 Scheidsrechter Teller 12:30 Nuovo JC 1 AVF VOLAR JC 2 Marian van Roest Heren 4 14:30 Nuovo DS 1 Trivos DS 3 Rob Wurster Heren 1+JC 14:30 Nuovo HS 2 Invicta HS 1 Bart de Wild Heren 3 + JC 14:30 Nuovo HS 4 Bruvoc HS 3 Hans Pastoors Dames 1 16:30 Nuovo HS 1 Arvevo HS 2 NeVoBo Heren 1+JC 16:30 Nuovo DS 2 Woudenberg DS 3 Henk Hesseling Heren 1+JC 16:30 Nuovo HS 3 Xanthos HS 4 Henk van Velzen Heren 4 Velden opruimen: heren 3 Donderdag 8 december 2016 De Meerwaarde, BARNEVELD 21:00 SSS DS 6 Nuovo DS 2 21:00 SSS HS 8 Nuovo HS 3 Zaterdag 10 december 2016 Alternohal, APELDOORN 10:45 VV Alterno JA 3 Nuovo JA 1 Zaterdag 10 december 2016 De Linie, OCHTEN 19:00 Olympia HS 1 Nuovo HS 2 Zaterdag 10 december 2016 Sporthal de Omnibus, ARNHEM 14:30 Volvera HS 4 Nuovo HS 4 16:30 Volvera DS 2 Nuovo DS 1 16:30 Volvera HS 1 Nuovo HS 1

pagina 6

SWITCH

jaargang 28 nummer 4


Wedstrijdschema Zaterdag 10 december 2016 't Gastland, RHENEN 10:30 AVF VOLAR N6 4 Nuovo N6 1 Zaterdag 17 december 2016 Sporthal Doorwerth Opbouw velden: Jongens A+JC Scheidsrechter Teller 12:30 Nuovo MB 1 Volleybal Voorst MB 1 Marian van Roest Heren 2 12:30 Nuovo JC 1 Ikaros JC 1 Bart de Wild Heren 4 12:30 Nuovo JA 1 Boemerang Komeet JA 2 Henk Hesseling Dames 1 14:30 Nuovo DS 1 SSS DS 5 Henk van Velzen Meisjes B 14:30 Nuovo HS 2 TiVoC HS 2 Henk Hesseling Meisjes B 14:30 Nuovo HS 4 BSVO HS 1 Ad Snijders Dames 1 16:30 Nuovo HS 1 Xanthos HS 2 NeVoBo Heren 4 16:30 Nuovo DS 2 BSVO DS 4 Gertjan Eshuis Dames 1 16:30 Nuovo HS 3 D.O.S. HS 2 Bart de Wild Heren 4 Velden opruimen:heren 1 Voor het nieuwe jaar is het jeugdschema nog niet bekend. Daardoor kan het schema teamtaken ook nog niet opgesteld worden.

Teamtaken succesvol gestart

jeugd ook een fijne volleybalochtend te bezorgen.

Al heel veel jaren ben ik betrokken bij de speelochtenden van de jongste volleybaljeugd. Ik mag er voor zorgen dat de wedstrijden op tijd beginnen en eindigen. Elke keer geniet ik weer van het enthousiasme van de kinderen en meestal ook van de begeleiding door ouders en trainers.

Krijn van Zwieten

Bij elke wedstrijd hebben we een scheidsrechter en een teller nodig. Dat ging altijd op basis van vrijwilligheid. En heel vaak waren daar voldoende mensen voor beschikbaar. Maar de laatste tijd werd dat steeds minder. Soms was het zelfs zo, dat iedere scheidsrechter vanaf 9.00 uur tot het eind om 12.00 uur aan ĂŠĂŠn stuk stond te fluiten. Kortom, er waren dan maar zes personen bereid om zich een zaterdagochtend beschikbaar te stellen. Ik snap dan ook heel goed dat zij bij een volgende keer ook lekker thuis bleven. Daarom heeft het bestuur besloten om teams aan te wijzen. Op 15 oktober was de vuurdoop. Van jongens A, meisjes B en heren 4 werd verwacht dat er 5 personen per team zouden komen. En zie, dat was helemaal in orde!!! Ik had dus 15 scheidsrechters voor zes velden. Steeds twee personen per wedstrijd en tussendoor af en toe even pauze. Ik vind het geweldig hoe iedereen zich heeft ingezet en geef dus een pluim op ieders hoed. Ik hoop dat het bij de volgende keer net zo goed gaat. Dan nog even over het spelen. Wat een enthousiasme was er weer bij de kinderen. En soms zie je echte talenten. Soms zijn ze nog heel erg klein, vooral bij niveau 2. De nethoogte was wel eens twee keer zo hoog als de eigen lengte. Om goed te begrijpen hoe moeilijk het dan is om de bal er over te krijgen, moet iedereen zich een nethoogte van twee keer de eigen lengte maar eens voorstellen.

Ook voor het bestuur en vooral voor mij spannend, omdat het in mijn portefeuille zit. Zou het allemaal goed komen? Vooraf hadden heren 4 en jongens A zich gemeld, en via de trainster van meisjes A vernam ik dat deze meiden ook bezig waren. Ook is er altijd wel een aantal vaste vrijwilligers die het zo leuk blijven vinden om mee te helpen, die komen toch! Altijd fijn! Maar het was lang geleden dat we zo'n ontspannen mini-ochtend hadden in Doorwerth. Zoals Krijn al aangaf, waren de laatste twee keren veel te krap in de bezetting. Ik en andere trainers van Nuovo die eigenlijk willen coachen moesten zelfs worden ingezet als tellers/scheidsrechters. Dus nog minder dan de 6 die werden vermeld. Nu gaat iedereen ervaren hoe leuk het is om wat voor een ander te doen, en de consumptiebon blijft een extra prettige bijkomstigheid voor de aangewezen teamtaak. Ook voor het tellen van de andere competitiewedstrijden loopt dit nieuwe systeem meestal als een geoliede machine, enkele uitzonderingen daargelaten. Alsof we nooit anders gedaan hebben; men pakt het goed op! ZW8 heeft wel even moeten wennen aan dit systeem, en geeft bij de eerste keren echt nog wel aanwijzingen en stuurt alles de goede kant op. Maar ook hier geld dat het boven verwachting goed gaat! Dus Nuovo leden: wees trots op uzelf en ga vooral zo door! Dank en complimenten van uw VSC, Minco Snijders

Ik hoop dat het aanwijssysteem blijft werken en ieder team de verantwoordelijkheid neemt om de jongste

jaargang 30, nummer 5

SWITCH

pagina 7


Volleybalmemoires mannen met bakfietsen. De polder in de buurt van Dordrecht nodigde uit tot lange wandelingen met vriendjes: veel slootje springen, in bomen klimmen (en appeltjes jatten). Beweging genoeg dus. Maar niet op school. Daar kreeg je hooguit bij mooi weer wel eens trefbal op het grote schoolplein; in het midden een scheidingslijn voor de meisjes en de jongens. Bokspringen was een favoriete sport. Eenmaal op de MULO nog steeds geen sport voor mij. Een enkele keer in een gymzaaltje rondjes lopen op het ritme van een tikkende stok van een te oude gymnastiekleraar. Maar op m’n vijftiende kwam ik op de kweekschool (tegenwoordig Pabo) en daar veranderde alles: een inspirerende vakleerkracht liet me ervaren dat er méér was en ik genoot van zijn lessen. Gym was een verplicht vak en voor een aankomend onderwijzer onmisbaar. Iedereen moest er later examen voor doen. Was dat nóg maar zo! Via die belangstelling ging ik een jaar later naar een korfbalvereniging: logisch want Dordrecht was en is een korfbalbolwerk. Ouderwets korfbal, buiten en in drie vakken. Dus in weer-en-wind!!! Warme douches bestonden er niet. Ik bleek aanleg te hebben en speelde al gauw in het 1e team van Snel (tegenwoordig gefuseerd met Deetos, misschien een iets bekendere naam voor jullie en anders maar eens googelen). Kennelijk zat de behoefte om te ‘besturen’ er van nature al in, want aan die kweekschool richtte ik op m’n achttiende een heuse Sportclub op (directe concurrent van de al wel bestaande Schoolclub). Zodoende altijd betrokken bij alle sportactiviteiten zeker ook tussen de diverse andere kweekscholen. Maar onze school was niet groot en bij een toernooi hadden we voldoende deelnemers nodig o.a. voor atletiek, voetbal, korfbal, basketbal en …..volleybal ! Die laatste sporten waren dus tamelijk onbekend, zeker voor mij. Maar uit nood deed ik wel mee. Je moest breed inzetbaar zijn. Basketbalwedstrijden wonnen we bv. door als korfballer te scoren vanaf de middenlijn…..driepunters dus! En man-to-man verdedigen! Volleybal was lastiger, maar we hadden wat plaatselijke talenten en ik keek de kunst een beetje af. Maar bleef ik dus wel reserve!!!!! (6 man was nl. al genoeg). Echter: het sporthart klopte !!! Al tijdens m’n hoofdaktestudie begon ik tevens aan de Lagere Akte Gymnastiek; dat houdt in nog meer allround worden. Pas daarna begon volleybal een rol echt op te eisen. Een onderwijzer van 20 had nl. vroeger best veel vrije tijd (vroeger !!!!!), dus ik kon er nog wel een sport bij doen. Mijn beste vrienden speelden in Zwijndrecht bij DELTA en al snel sloot ik me daarbij aan. En wie kan mij nazeggen, dat hij als nieuweling zijn eerste trainingen kreeg van de spelverdeler van het toenmalige Nederlands team (Jan van der Hoek van Orawi, die in 1964 in Tokio meespeelde). Ik herinner mij een kleine gymzaal naast een huishoudschool en vrij zware, leren ballen van het merk Smash. Delta 1 was voor mij te hoog gegrepen: zij speelden al enige jaren samen en volleybal vereist een al dan niet lange leertijd, maar ik ‘zoog de volleybalkennis’ op als een spons. Delta zoog mij ook op, want na een jaartje bleek ik al voorzitter van die club te zijn. En nog gekker, ook al lid van het bestuur van de Kern Dordrecht van het District Rotterdam.

Memoires van een volleyballer (deel I) Voor wie het nog niet heeft meegekregen: Ad Snijders heeft aangegeven op 22 april 2017 zijn laatste competitiewedstrijd te willen spelen. Na 57 -dan 58- jaar volleybal een memorabel moment. In tegenstelling tot wat Ad hieronder schrijft is het verzoek om zijn memoires geen bladvulling, maar een mooie gelegenheid om jullie langzaam voor te bereiden op het 30-jarig bestaan van Nuovo. Én ingegeven uit nieuwsgierigheid naar zijn blik op de veranderingen binnen het volleybal de laatste 57/58 jaar. Zijn eerste bijdrage getuigt de redactie al van ons gelijk, vinden wij………. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan heeft Krijn van Zwieten destijds overigens alle Switches nageplozen op wetenswaardigheden. Bij dit jubileum gooien we het over deze boeg. Wij wensen jullie veel leesplezier met deze 4-delige serie! De redactie. Onlangs meende Kees Pieters dat hij een nieuwe ingang had gevonden voor een artikelenreeks in de Switch: een vierdelige serie over een 57-jarig volleyballeven! Aanleiding was het feit, dat ik hardop heb geventileerd om aan het einde van dit seizoen een punt te zetten achter mijn bestaan als competitiespeler in het volleybal. Een soort memoires dus. En ik mag ze zelf schrijven…. Alhoewel ik twijfel aan het echte nut, begrijp ik als mederedacteur de achterliggende gedachte wel: er moet immers kopij binnen komen. Enige variatie kan daarbij geen kwaad. Echter, aangezien ik zeker vijftig jaar tevens deel heb uitgemaakt van redacties van een clubkrant, wordt deze poging misschien gewoon een ‘herhaling van zetten’. Maar dan minimaal met het verschil, dat deel één zeker niet bekend kan zijn bij jullie, óók niet bij de oudste leden van onze club.

Hoe het begon.

Eigenlijk, zoals bij velen, een kwestie van toeval. In mijn jeugd was er geen sprake van sporten. Lid van een voetbalclub worden of iets dergelijks was er niet bij: te duur vooral, maar evenmin behoefte. Je speelde buiten! Voetballen e.d. deed je op straat. Ruimte genoeg en vrijwel geen verkeer. Hooguit opletten dat je niet uitgleed over de paardendrollen op straat, die overigens netjes opgeveegd werden door

pagina 8

SWITCH

jaargang 30, nummer 5


Hoofdsponsor

jaargang 30, nummer 5

SWITCH

pagina 9


Volleybalmemoires Prompt competitieleider en wedstrijdschema’s opmaken en die later op zolder stencilen op zo’n oude, grote machine waar je zelf de inkt moest ingieten en via een borstel door de trommel moest verspreiden. Ik moest er ook zelf een typemachine voor aanschaffen voor de ‘doorslag-stencils’. Als bestuurder werd je kennelijk ook geacht scheidsrechter te worden en mede daarom heb ik er al een dikke vijftig jaar als scheidsrechter op zitten: nooit een goede, strenge scheids, wel trouw. (Overigens korfbalde ik nog steeds, speelde ook dwarsfluit in een beroemd tamboer- en pijperkorps en speelde drie jaar in een dansorkest altsaxofoon: druk mannetje). DELTA was een snelgroeiende vereniging zodat ik naast speler van het 2e en het 3e ook al de kunst mocht overbrengen op anderen; ik ontving zelfs later een officiële trainerslicentie –toen die verplicht werd – dankzij die ervaring, m’n diploma Akte S en….. mijn kennis opgedaan via de geweldige trainers die er rondliepen. Dat laatste is een verhaal apart. Maar ik vergeet zeker niet dat ik een slungelachtige jeugdspeler in m’n team kreeg, die snel leerde. Na het gymnasium ging die knul theologie studeren. En korte tijd later stond hij in het nationale team: Kees Tinga. Hij bleef international ondanks het feit dat hij principieel weigerde op zondag te spelen…… tijden veranderen. Eén bijzonder voorval mag ik jullie niet onthouden: Toen Delta 5 jaar bestond moest dat gevierd worden. Als voorzitter was ik betrokken bij de programmering van het feest. Trekkertje moest zijn het optreden van ‘de cliché-mannetjes’, twee knullen uit Den Haag geloof ik, die wel ‘leuk moesten zijn’. Het bleek later dat het Koot & Bie betrof!!! Helaas kwamen ze niet, zodat ik zelf met m’n ukelele op het toneel terecht kwam als

tijdvulling. De hoofdmoot van het program werd verzorgd door onze recreant (die waren er toen ook al) Dick Passchier die een eigen film à la Haanstra had gemaakt, zoals Alleman. Ik herinner me nog het inzoomen op een dame in badpak met daarna het verkeersbord “Uitholling overdwars”. Dick werd later bekend op tv als presentator van de Koninginnedagen en ook van een grote spelshow. Maar dit terzijde. Want daarna was ene Piet Swieter in Zwijndrecht komen wonen, waar ik na m’n huwelijk met Toos ook een mooie flat had. Een ruime flat waar menig nachtelijk feest met jongens en meiden kon worden gevierd in de toenmalige stijl: zittend dan wel liggend op de grond en de pick up lekker hard. Natuurlijk hadden de jongens toen lang haar en snorren en baarden… Voornoemde Piet werd huisvriend maar ook trainerspeler bij Delta. Een onvergetelijk talent die zich als Groninger student perfect staande hield in het Oranje van die tijd (dus óók Tokio!). Van hem leerde ik echt alles op volleybalgebied (en Toos leerde van vrouw Hiske hoe je moest roken). Later kwamen er nog meer grote namen langs als trainer bv. Dinco van der Stoep (Libanon, ook Tokio-ganger) en Henk Schreuders (DES-Blokkeer). Toos was nu ook besmet met het virus en we hadden beide het korfbal laten schieten. Arjan en Minco werden geboren, maar moesten van jongs af mee naar de sporthal (een verbouwde boerderij met schuin dak..) en ik bleef besturen: secretaris, wedstrijdsecretaris en hoofdredacteur van een prachtige clubkrant. Het kon niet uitblijven, dat ik bij ons vertrek naar Renkum in 1972 dat mocht doen als erelid. De staande hippe schemerlamp die we cadeau kregen staat nog altijd bij ons in de kamer…… Wordt vervolgd.

Een foto van het 1e nationale heren-volleybalteam, dat uitkwam op de Olympische Spelen in Tokio, met daarin drie van de trainers waarvan ik veel geleerd heb: Nr. 11 = Jan van der Hoek, nr. 6 = vriend Piet Swieter en nr. 5 = Dinco van der Stoep. Overigens kennen ouderen onder ons zeker ook nog Jacques de Vink (8), Frank Constandse (12), Jur Koolen (2) of Bert Goedkoop (10). Ad Snijders

pagina 10

SWITCH

jaargang 30, nummer 5


Ghostwriter Heerlijk om zo weer elke zaterdag met volleybal bezig te zijn. “MITS….”.

Ghostwriter, part XX The ghostwriter strikes again, alweer voor de 20e keer. Hij/zij waart rond in de vereniging en noteert wat hem of haar opvalt. Meedogenloze observaties, opvallende zaken; voer voor in de Switch. De vorige bijdrage was van Fred Scholten. Maar herkennen jullie het handschrift van Ghostwriter 20? Na een prachtige nazomer is intussen dan toch de herfst ingetreden met al een voorzichtige melding van de eerste natte sneeuwbui. Ook de in mijn ogen onzinnige discussie over “Zwarte Piet” is weer losgebarsten. Triest dat een handje vol volwassen dit over de hoofden van kleine kinderen hebben verziekt. Daarnaast zijn er ook een paar volwassen die niet voor hun mening willen uitkomen en maken zich ermee vanaf met “het is misschien niet meer van deze tijd”. De uitdrukking “het is niet meer van deze tijd” horen we steeds vaker. In de reclame, in het onderwijs, en in de politiek. Wie bepaalt er nu of het nog van deze tijd is. Wat is de reden om deze uitdrukking te gebruiken, is dat commercieel of zijn het budgettaire kostenbesparende argumenten? Niet alleen de herfst is begonnen maar ook het volleybalseizoen, iets waar ik altijd naar uitkijk. Het begin van het seizoen moest ik de eerste paar weken verstek laten gaan door werkzaamheden, echter twee weken geleden heb ik weer een wedstrijd gefloten en afgelopen week ben ik bij Dames 1 tegen TweeVV wezen kijken in Ede. Helaas met 4-0 verloren maar wel geknokt.

Ook de Nevobo vindt elk jaar dat de spelregels niet meer van deze tijd zijn. Zelfs wat ze vorig jaar hebben uitgevonden is dit jaar niet meer van deze tijd. Ook bij sommige verenigingen kan je als toeschouwer of als coach niet meer zonder oordoppen naar een wedstrijd kijken of coachen. Zonder oordoppen is niet meer van deze tijd. Dieptepunt was wel een zaterdag dat drie teams van Nuovo bij Agilitas in Arnhem moesten spelen, tegelijk met het top-talententeam Papendal. De muziek stond zo hard dat het zelfs vals klonk. Ik heb de moed genomen de wedstrijdleiding hier op aan te spreken. Ik vroeg of de muziek bleef doorspelen wanneer hun wedstrijd zou beginnen. Zij keken mij aan van wat is dat voor een idioot. Ik zei “Ik meen dit serieus” en zij zeiden “Nee, natuurlijk niet”. “Waarom niet?”, vroeg ik. En als antwoord kreeg ik te horen dat tijdens een wedstrijd geen muziek wordt gedraaid. Dus zei ik: “Als ik het goed begrijp gaat de muziek uit als jullie gaan spelen en blijft het aan ondanks dat er op andere velden wedstrijden gespeeld worden?”. De twee heren keken mij aan met een gezicht van “die vent is niet van deze tijd”. Misschien is bovenstaande iets te kritisch of te persoonlijk, maar ik ga elke zaterdag nog met plezier naar volleyballen kijken met de wens dat ik niet hoef te luisteren naar muziek die ik niet wil horen. Ik kom voor de sport en muziek luisteren doe ik op mijn manier. Of is dat niet van deze tijd? GW

Oliebollentoernooi 19 december 2016 Op maandag 19 december 2016 vindt ons jaarlijkse oliebollentoernooi plaats. Jullie zullen je wel afvragen… Op 19 december?! Ja dat klopt. Uit praktische overwegingen heeft het bestuur besloten om het toernooi dit jaar in december voor de feestdagen plaats te laten vinden. Graag heet ik iedereen weer van harte welkom om gezellig met elkaar te volleyballen in het donker… Jawel, na het succes van vorig jaar gaan we dit jaar weer Glow in the Dark volleybal spelen. We weten nu allemaal hoe het moet en hoe leuk het is. Neem je teamgenoten mee en overtuig ze ervan dat het superleuk en gezellig is. De mini’s en C-jeugd trainen van 17:00 tot 18:15 uur met hun eigen trainers. De B- en A jeugd en alle senioren zijn van harte welkom om 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur graag aanmelden bij de wedstrijdleiding aan de tafel in de zaal. Denk eraan dat je geschikte kleding aantrekt waarmee je goed opvalt in het donker. Désirée Post, VSE

jaargang 30, nummer 5

SWITCH

pagina 11


Rangen en standen

Rangen en standen eind november 2016 Het seizoen is weer begonnen. Hoe doen onze teams het? Hier de standen en het commentaar, met dank aan het ‘writers blok’ van aanvoerders en coaches, te beginnen met de mini’s. 1 2 3 4 5 6 7 8

Gemini N2 1 10 Scylla N2 1 10 Nuovo N2 1 10 AVF VOLAR N2 3 10 AVF VOLAR N2 2 10 AVF VOLAR N2 1 10 BSVO N2 1 10 TweeVV N2 1 10

38 1 Nuovo N4 1 9 30 1 Toesj N6 1 10 27 2 AVF VOLAR N4 4 10 28 2 Xanthos N6 1 10 26 3 Gemini N4 1 10 28 3 AVF VOLAR N6 4 8 23 4 TiVoC N4 1 9 16 4 Nuovo N6 1 9 18 5 Toesj N4 1 8 10 5 Gemini N6 2 9 16 6 TweeVV N4 2 10 0 9 3

26 21 17 3 2

Onze allerjongste en kleinste volleyballers van N2 doen het super goed. Sommige zijn pas begonnen in september, net een paar weken voor de competitie begon. En het is een feest om deze kids te mogen leren volleyballen en dat maakt het waarom Minco dat zo graag doet. Een bal vangen en gooien is in het begin al een uitdaging, Zo zijn Robin, Eleanore, Jill en Eva verse leden, en Mare al iets langer bezig. Maar ze passen super goed bij elkaar. Ze willen allemaal winnen, verliezen staat niet in hun woordenboek. Zo fijn dat je ook nog gelijk kan spelen, want dat doen ze wel. En dan valt het altijd mee. Dan winnen ze de eerste set ruim, en gaat het de tweede set niet meer zo geconcentreerd. Een mooie derde plaats met maar 3 punten verschil met de nummer 2. Dus ze kunnen nog stijgen. Alleen Gemini N2 is net iets te sterk voor het team, maar dat zijn dan ook al tweedejaars N2 spelers. Dus tweede helft gaan we voor het kampioenschap? Zou kunnen, want serveren gaat steeds beter, en slimmer gooien in de gaten. En tot slot de “toets” (onderhands spelen ) met vangbal meer toepassen zodat het Nuovoveld nooit meer leeg wordt. Go for it ! Ook N4 staat er zeer goed voor zoals te zien! Ze spelen leuk samen, zien elke wedstrijd als een uitdaging en zijn enorm enthousiast. Ze hebben ook Tim en Yannick, twee nieuwe spelers, snel opgenomen in het team. Ze proberen elkaar ook steeds meer te coachen, dus dat belooft wat voor de rest van het seizoen. De meiden van N6 zijn de competitie met een krappe bezetting begonnen. Van de 4 spelers bleven er opeens maar 2 spelers over. Gelukkig kwam er een vriendinnetje van Myrthe (Fien) mee om te kijken. Zij vond het zo leuk dat ze gelijk ook competitie wilde spelen. Dus dan maar 3 meiden de competitie in. Geen groot team dus, maar zij krijgen veel hulp van Hugo, Wouter en Lynn van N4, die met grote regelmaat invallen. N6 staat niet hoog, en het spelen zonder de bal af te vangen is best moeilijk, maar het gaat ze steeds beter af. De andere teams, die 2 koppen groter zijn, hebben steeds meer moeite met onze meiden! In de 2e helft hopen onze meiden meer punten te halen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gemini DS 4 TweeVV DS 3 Woudenberg DS 2 Invicta DS 2 D.O.S. DS 1 Agilitas DS 3 Set Up ‘69 DS 4 Nuovo DS 1 Volvera DS 2 Scylla DS 4 SSS DS 5 Trivos DS 3

7 6 7 8 6 7 7 7 7 7 6 5

32 23 22 22 21 19 16 14 13 9 5 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Setash DS 2 WaHo DS 4 BSVO DS 4 Toesj DS 2 Woudenberg DS 3 Gemini DS 6 Arvevo DS 4 SSS DS 6 Agilitas DS 6 Nuovo DS 2 Pegasus DS 11 Setash DS 4

9 6 8 7 6 7 7 7 6 7 7 7

32 26 25 23 21 21 20 15 11 8 8 0

En hoe doen onze dames het? Dames 1 prijkt op dit moment prijkt op de 8e plaats. De eerste wedstrijden waren door alle wijzigingen in de samenstelling -heel begrijpelijk- even "zoeken" voor iedereen, waardoor er her en der een puntje is blijven liggen. Nieuwe trainer/coach Huib Geboers heeft zijn dames (ondanks de zeer ruime selectie van 11) prima onder de duim. De leuke, fanatieke en afwisselende trainingen beginnen zeker zijn vruchten af te werpen. De laatst gespeelde wedstrijd van zaterdag 8 november werd gewonnen met een mooie 3-2! Leuk spannende wedstrijden zijn een lust voor het team en het publiek! Dames 2 is nagenoeg het Dames 3 van vorig seizoen. Ze spelen nu alleen wel een klasse hoger, in de 3e klasse. Dit was een lastige keuze, want het was niet zeker of ze dat gingen redden. Maar ze zijn de uitdaging aan gegaan. Een

pagina 12

SWITCH

jaargang 30, nummer 5


Rangen en standen wedstrijd gewonnen, 2 x een puntje gepakt, waarvan 1 van de koploper! Dus we zijn niet ontevreden en kijken vol verwachting uit naar de rest van het seizoen. Met de voor dames 3 nieuwe teamgenoot Greetje, trainer Henny en de vertrouwde coach Ingrid gaat het vast lukken. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DVV HS 1 Volvera HS 1 Heyendaal HS 1 Wevoc HS 1 Arvevo HS 3 Gemini HS 1 Arvevo HS 2 Agilitas HS 1 Xanthos HS 2 Pegasus HS 3 Boemerang Komeet HS 1 Nuovo HS 1

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

29 29 25 21 21 19 18 17 12 9 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gemini HS 2 Invicta HS 1 D.O.S. HS 1 Setash HS 1 Invicta HS 2 Nuovo HS 2 TweeVV HS 2 Dovol HS 1 Toesj HS 3 TiVoC HS 2 Olympia HS 1 Setash HS 2

7 7 8 7 7 7 6 6 7 5 5 6

30 24 24 20 20 18 14 14 14 9 7 1

Ook Heren 1 begon het seizoen met een nieuwe trainer, Theo Londeman. Na een paar maanden competitie met de overgebleven “oud” heren 1 spelers staat het vlaggenschip er niet zo goed voor als je de stand bekijkt. Niet dat we hele hoge verwachtingen hadden vooraf; klassebehoud is het streven. Dat dit een moeilijke opgave zou zijn wisten we van te voren. Aanstormende talenten en een paar heren-2-spelers maken nu het team compleet; 8 redelijk vaste spelers, waarin de familie Snijders grootaandeelhouder is geworden. Aanvoerder zijn van zo’n team is dan ook best lastig, en Minco mag dan nu ook de twijfelachtige eer van “Generaal “ met zich mee dragen. Sinds kort is Theo Londeman niet meer bij H1 te zien is. We hebben na een paar maanden uitproberen het moeilijke besluit moeten nemen niet verder te gaan met Theo. Hij gaat zich nu richten op H2. Er was helaas geen klik. Voorlopig zal de Generaal met zijn zwaard de trainingen op zich nemen, en zoeken we massaal naar een nieuwe goede trainer. Dat we nu rode lantaarndrager zijn geworden, maakt het er niet makkelijker op. Heren 1 zal net iets meer dan hun best moeten gaan doen. De start tegen DVV was niet lekker, maar dit team staat alweer lang nr. 1. Ook Heyendaal, Arvevo, WeVoC en Gemini doen het goed. Dat H1 daar weinig punten heeft kunnen wegsmokkelen was niet echt een schande voor een net startende team. Maar het 2-3 verlies tegen Pegasus was ondanks het goede harde werk teleurstellend. Zwakke broeders moet je pakken en niet de kans geven om te winnen. Alleen Boemerang Komeet staat nog op de lijst close bij Nuovo. Dan in ieder geval deze ploeg maar eens verrassen, en eerste winst laten bijschrijven is het devies. In de tweede helft moet H1 zoveel mogelijk punten sprokkelen om uit de gevarenzone te komen. Want we gaan nog maar niet denken aan degradatie. Wie weet komen er volgend jaar spelers terug met heimwee, of zomaar nog meer nieuw talent aanwaaien? We zullen zien. De gevestigde orde als back-up voor het jeugdige H1-vlaggenschip, dat was het idee voor Heren 2 aan het begin van de competitie. En daarbij zelf ook nog leuke potjes spelen natuurlijk. Dat laatste gaat prima, al blijven er wel de nodige puntjes hier en daar liggen. Nét iets meer inzet / concentratie? Inmiddels is H2 Sander al kwijtgeraakt aan heren 1 en kon Bas door een blessure ook niet voluit meedoen. Een eervolle plek in de middenmoot; vooralsnog ligt H2 op schema. Heren 3 wist na de zomervakantie aanvankelijk niet of ze nog wel samen zouden spelen. Sterker nog: soms weten ze het nóg niet! Maar er moest tóch gespeeld worden, zesmaal zelfs. En dat leverde 14 punten op. Kijk maar: 1. Agilitas H3 6-27 7. Scylla H5 5-12 (3-1 winst) 2. Scylla H4 5-21 (0-4 verlies) 8. Invicta H3 5-8 (3-1 winst) 3. TweeVV H3 6-17 (1-3 verlies) 9. Lienden H2 5-7 (2-3 verlies) 4. NUOVO H3 6-14 10 WaHo H3 6-7 (3-2 winst) 5. DOS H2 5-13 11 Xanthos H4 3-2 6. SSS H8 4-12 Conclusie: Een mooie 4e plek, maar het kan vriezen, het kan dooien. Niets is zeker. Ook niet wie er meespelen. Zelfs niet wie de aanvoerder is. D.w.z. Hans Pastoors is aanvoerder (zorgt voor de ballen, het formulier en de toss, nou ja, zelfs dat niet meer), Norbert Coenen is aanvoerder, want hij bepaalt de opstellingen en de wissels, Harry Popken is ook een beetje aanvoerder, want hij neemt de taken van Norbert over, Henny Tax is eigenlijk aanvoerder/coach, want hij is ook onze trainer, maar stelt zich dan heel open op en speelt daarom juist in heren 4. Hoewel H3 met Rob, Ronald, Jules, Johan en Ad méér dan genoeg spelers hebben, vallen er desondanks invallers in. Inmiddels hebben er al 12 verschillende spelers deel uitgemaakt van Heren 3, wat dan weer heel makkelijk kan omdat H3 en H4 kennelijk uitwisselbaar zijn volgens de nieuwe regels. Ad Snijders doet geen voorspellingen over de rest van het seizoen (zeker niet na de zege van Trump…), maar hoopt wel dat het op z’n minst heel plezierig mag zijn.

jaargang 30, nummer 5

SWITCH

pagina 13


Rangen en standen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BSVO HS 1 Klarenbeek HS 2 Setash HS 3 Dio Ugchelen HS 1 Bruvoc HS 3 BSV HS 3 Volvera HS 4 Rebelle HS 4 Nuovo HS 4 Agilitas HS 4

6 5 5 6 4 6 6 5 5 6

25 21 18 18 16 12 10 9 6 0

Het nieuwe team Heren 4 met de doorstroom van de junioren Tim, Jonas, Jeroen, Remy en Jelmer aangevuld de 'jonkies' van het H3 van vorig jaar; Rens, Kees, Henny en Ben. Daarnaast kon H4 het nieuwe lid Chiljon verwelkomen! Het seizoen begon uit tegen Klarenbeek H2. Met een totaal nieuw team was het gevoel na de wedstrijd, in tegenstelling tot de uitslag (0-4), goed en voorzichtig positief. In de tweede wedstrijd tegen Dio Ugchelen H1 en de derde wedstrijd tegen Setash H3 kwamen we niet verder dan één gewonnen set per wedstrijd, maar het vertoonde spel schept vertrouwen in de toekomst. De lang gehoopte zege kwam tegen Auto van Oort/Rebelle H4, een zwaar bevochten, maar niet minder verdiende eerste zege. Tegen deze tijd stond H4 echter nog steeds voorlaatste en hadden ze hun hoop gevestigd op de wedstrijd tegen de nummer twee-na-voorlaatst, BSV H3. Dit werd echter een wedstrijd om snel te vergeten, weer een 3-1 verlies maar dit keer zonder het goede gevoel van voorgaande wedstrijden. Op dit moment staat enkel Agilitas H4 nog onder ons H4. Zij zijn 18 november de tegenstander. Al met al leert H4 als team en is er genoeg wilskracht en energie om dit om te zetten in keiharde punten! We zullen het zien de volgende keer.

Tot slot de beschouwing van de prestaties van onze drie jeugdteams, die er over het algemeen helemaal niet slecht voor staan. 1 N.V.C. JA 1 7 27 Disp 1 AVF VOLAR JC 1 7 35 1 Spiker MB 2 5 20 2 Nuovo JA 1 5 24 2 Ikaros JC 1 6 29 2 Nuovo MB 1 5 17 3 VV Alterno JA 3 5 15 3 Rebelle JC 1 7 20 Disp 3 V. Voorst MB 1 6 13 4 Isala ‘77 JA 1 5 15 Disp 4 Reflex JC 1 7 9 4 VV Alterno MB 4 5 9 5 Gemini JA 1 5 15 5 AVF VOLAR JC 2 7 6 5 Salvora MB 4 5 6 6 Boemerang K. JA 2 4 11 6 Nuovo JC 1 6 1 7 VC Lingewaard JA 1 5 9 8 Excelsior JA 1 4 6 BM 9 Reflex JA 1 6 6 10 Spiker JA 1 6 2 Afgelopen zaterdag speelde Jongens A1 tegen NVC. Dit team stond met 2 wedstrijden meer gespeeld op de eerste plaats, JA1 tweede. Dat belooft dan een spannende wedstrijd te worden. Amco kon er niet bij zijn vanwege zijn muzikale ondersteuning bij de intocht van Sinterklaas in Wageningen, verder waren ze compleet. Bij het inspelen werd wel duidelijk dat de tegenstander wel wat grotere en sterkere jongens in het team had. Toen de wedstrijd eenmaal begon bleek dat de kracht en vaardigheid bij het inspelen meer indruk maakten dan in de wedstrijd. In de eerste drie sets kwam NVC niet boven de 20 punten. De vierde set werd wat spannender, misschien door wat concentratieverlies, gelukkig wel gewonnen met 25-23 en dus de volle 4-0 winst met 5 punten binnen gehaald. Dit geeft wel aan hoe sterk ons JA1 is. We hopen dat ze zelf zo blijven spelen en dan in de 2e helft hoofdklasse kunnen spelen om zodoende meer tegenstand te krijgen. Maar niet te vroeg juichen, nog 4 wedstrijden te gaan voordat ze alle tegenstanders gehad hebben, onder andere de nummer 3 en 6. MB1 staat op dit moment staan 2e in de competitie van de 5 teams. Zij hebben (bijna) elke wedstrijd die ze tot nu toe hebben gespeeld gewonnen, op één na. Dat was de wedstrijd tegen Spiker, die nu eerste staat. Die wedstrijd was zo spannend! Elke keer verloren ze met b.v. 25-23. Dat is natuurlijk heel jammer, want ze hadden net zo goed kunnen winnen als ze iets beter opletten en enthousiaster waren, maar ja. Andere wedstrijden die ze gespeeld hebben, verliepen heel goed waardoor ze wonnen. Meestal mochten ze dan van onze coach (en trainster), Merthe Broekman bitterballen gaan eten in de kantine. Dit jaar spelen de meiden voor het eerst op een groot veld. En kregen ze een ander spelsysteem, waarbij er een spelverdeler is (linksvoor), middenspeelster en buitenspeelsters. Later dit jaar gaan ze kiezen welke plek we het fijnst vinden om in te spelen. Ze moeten nog een keer tegen Spiker spelen, dan gaan ze winnen! Zo kunnen ze misschien nog eerste worden! Maar als ze dat niet worden is het natuurlijk ook geen probleem, want de meiden van MB1 spelen natuurlijk volleybal omdat ze het leuk vinden! Een team en coach om trots op te zijn. De C-Jeugd bestaat dit jaar uit 11 spelers: 9 meisjes en 2 jongens. Daarom worden ze in de competitie ingedeeld bij de ‘Jongens C’. Daar de meisjes bezwaar maakten tegen de naam ‘Jongens C’ is besloten om het team ‘Mix C’ te noemen. Van de 11 spelers kwamen er 10 dit jaar over van de mini’s en is Marit net begonnen met volleyballen. Het is dus een team dat moet leren spelen met 6 spelers op een groot veld en met een echte volleybal. Het is daarom bijzonder zuur dat ze door de NeVoBo zijn ingedeeld in een klasse met alleen maar teams die al een jaar ervaring hebben in de C Jeugd competitie. Dit verklaart dan ook de laatste positie in de poule. Maar dit kan voor het team de pret niet drukken. Er wordt iedere wedstrijd enthousiast gespeeld, gevochten voor ieder punt, gedoken naar ballen en gejuicht voor ieder punt. Wat de nodige complimenten van de coaches van de tegenstanders oplevert en van trainer/coach Norbert. En zo hebben ze toch al een set gewonnen. En nu maar hopen dat ze na de Kerst in een passender poule geplaatst worden.

pagina 14

SWITCH

jaargang 30, nummer 5


Seelse bakker

Achter de schermen Seelse bakker! Even iets anders dan volleybal

Al jaren staat er van ons bedrijf een advertentie in jullie verenigingsblad. Nu onder de naam "de Seelse bakker" en voorheen "Echte bakker Cock Aalders". Hoezo deze naamsverandering? We gaan daarvoor terug in de tijd. Als 15 jarige jongen kwam ik stage lopen bij Cock Aalders. In die tijd was ik al gestopt met volleybal maar deed ik wel fanatiek aan voetbal. Mijn beide broers volleybalden bij Nuovo evenals mijn ouders. Nu maar even raden welke familienaam hier achter steekt? Wist voor mezelf al vroeg dat ik bakker wilde worden. Na de lagere school in Renkum ben ik naar Het Streek in Ede gegaan en heb daar met succes de bakkersopleiding gevolgd. Ik kon direct bij Cock Aalders aan de slag. Nu niet als stagiaire maar als werknemer. Moest in het begin, naast het werk, nog een dag naar school in Nijmegen. Had in Cock een goede leermeester en het nog een dag naar school gaan had ook zo zijn voordelen. Kon me daardoor nog meer bekwamen en ik heb menig vakdiploma behaald. Ik heb in eerste instantie tot 2006 gewerkt bij Cock Aalders. We hebben het er toen al wel eens over gehad of ik de zaak wilde overnemen. Cock was al enigszins op leeftijd en zijn zoon Jochem, de beoogde opvolger, moest het bakkersschap eraan geven vanwege een bakkersallergie. Nadat ik in 2006 weg ben gegaan heb ik twee jaar gewerkt voor een bedrijf uit Nijkerk. Het was een grondstoffenfirma gespecialiseerd in het maken van desembrood. Ik was daar vertegenwoordiger en "proefbakker". Ik kwam daardoor in veel bakkerijen en kon me een goed beeld vormen van in hoe mijn ogen de "perfecte" bakkerij eruit zou moeten zien. Ik had voor mezelf altijd al de droom om eens een eigen bakkerij te starten. Toen het in 2008 wederom ter sprake kwam of ik de bakkerij wilde overnemen heb ik "ja" gezegd. Mijn beslissing werd mede ingegeven dat Lesley, mijn vrouw, hier ook achter stond. Goede zaak, want met z’n tweeën moet je er vol voorgaan om het een kans van slagen te geven. We zijn nu ruim acht jaar verder en het tweede jubileum komt al weer in zicht. Het gaat goed maar een en ander is niet over een nacht ijs gegaan. De bakkerij van Cock had (en heeft) een goede naam. Echter was de bakkerij wel enigszins verouderd. De laatste jaren voor ik de bakkerij overnam had Cock niet meer geïnvesteerd in apparatuur. Nieuwe investeringen in ovens, rijskasten, werkbanken, koelingen en noem maar op waren noodzakelijk. De laatste investering was het verbouwen van de winkel, nu vier jaar geleden. Gelijk met deze verbouwing is de naam veranderd van bakkerij Cock Aalders in de Seelse bakker. Wij wilden niet onze eigen naam aan de bakkerij koppelen. Wij zochten een naam die gekoppeld is aan Doorwerth. De Seelbeek en het Seelbeekdal zijn welbekend hier in Doorwerth en dat vonden wij een mooie naam die past bij de uitstraling van onze vernieuwde winkel en bakkerij. En dan de vraag welke naam schuilt er achter de Seelse bakker en wie zijn de eigenaren van de Seelse bakker. Dat zijn Bastiaan en Lesley van Leersum. Ik heb vroeger inderdaad zo'n vier jaar bij Nuovo in de mini`s gevolleybald.

jaargang 30, nummer 5

Ik heb nog samen gespeeld met Kay van Dijk, nu international. Zeg nog altijd gekscherend dat ik bijgedragen heb aan zijn ontwikkeling. Mijn moeder is nog altijd met veel plezier lid van Nuovo. Als ondernemer zie ik veel parallellen tussen het hebben van een zaak en sport. Bij beiden kan je het hebben over doorzettingsvermogen, lef, verantwoordelijkheid, uitstraling, je tegenstander kennen, prioriteiten aangeven, passie en zo zijn er nog wat zaken te noemen. Vooral passie is voor mij een belangrijke drijfveer. Passie om iets lekkers te maken en mensen daarvan te laten genieten. Je begint ’s nachts met niets en langzamerhand vult de winkel zich met (h)eerlijke, geurende producten. Menig volleyballid van Nuovo komt al in onze winkel en weet onze producten te waarderen. Daarnaast leveren wij al jaren de oliebollen voor het nieuwjaarstoernooi. Ze vinden gretig aftrek en dat is altijd een goed teken. Goed om nog even te noemen dat we meer en meer werken met producten uit Renkum en haar omgeving. Voor de biologische boerderij Veld en Beek te Doorwerth bakken we speciaal biologische ontbijtkoek en roggebrood. De rogge voor deze producten groeit op en wordt geoogst op de Keijenberg in Renkum en wordt gemalen in de Renkumse molen. Een unieke samenwerking. In de Renkumse molen wordt ook het tarwe gemaald wat wij voor een aantal bijzondere broodsoorten gebruiken die wij iedere nacht vers bakken. Ik heb al aardig wat verteld maar het is wellicht nog leuker dat u als lid van Nuovo eens komt kijken in onze bakkerij en hoe het er allemaal aan toegaat. Even achter de schermen kijken en of mijn vergelijk tussen parallellen in sport en zaak kloppen. U wordt vanaf half acht verwelkomd met een kopje koffie en wat lekkers. Vervolgens vertel ik wat over diverse soorten brood. Wat komt ervoor kijken en hoe komt een en ander tot stand. Vervolgens gaan we zelf aan de slag met het maken van een lekker brood. Er moet dus gekneed worden en het uiteindelijk resultaat mag u aan het eind van de avond mee naar huis nemen. Ik moet hier wel wat voor rekenen. Voor niets gaat de zon op. De kosten per persoon bedragen 10 euro. In overleg met Kees Pieters hebben we al twee datums geprikt in het nieuwe jaar, te weten woensdag 18 en 25 januari. Het is dan relatief wat rustiger. Moet nu prioriteiten stellen in de komende drukke periode van Sint, Kerstman en mannetje Tijd. Minimale groepsgrootte is 10 personen en introducees zijn natuurlijk ook van harte welkom. Aanmelden kan bij Kees Pieters via vsp@nuovovolleybal.nl. Natuurlijk de komende tijd al van harte uitgenodigd in de winkel om al die heerlijke (tijdgebonden) producten te kopen. Met warme bakkersgroet, Bastiaan en Lesley van Leersum

SWITCH

pagina 15


Notulen ALV

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING NUOVO 1 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Krijn van Zwieten, Tineke van Zwieten, Ad Snijders, Henk Hesseling, Geertjan Eshuis, Norbert Coenen, Rens van Ommeren, Henk van Loenen, Desiree Post, Harry Popken, Minco Snijders, Bart de Wild, Hans Pastoors

geen opvolger voor de beheerder van de pegellotto gevonden is. Ad benadrukt dat hij hiermee echt stopt per einde 2016. Krijn meldt dat de aankondiging van de verandering in trainingstijden in de Rijnkom dit najaar ruimschoots op tijd was en spreekt de hoop uit dat dit zo zal blijven gaan. Er zijn geen opmerkingen op de notulen die hiermee vastgesteld zijn.

Afgemeld: Ineke van Leersum, Jacobien van Leersum, Laura Tule, Jules Beekwilder, Huib Wetzel, Hank Bartelink, Fred Scholten-Veira, Gerard Eendebak, Henny Tax, Kees Pieters

5. Bespreking van het Jaarverslag 2015-2016

Het Jaarverslag was vooraf aan de leden toegezonden. Krijn merkt op dat het verslag er mooi uitziet en complimenteert het bestuur hiermee. P.1, 2 en 3 Bestuur en Organisatie / ledenaantal Ten aanzien van het ledenaantal deelt de voorzitter, nav vraag van Krijn, mee dat hier alleen de spelende leden (dus niet de donateurs en de niet spelende ereleden) zijn meegeteld. Beachleden zijn niet separaat geteld. Dit zijn voor het overgrote deel ook spelende leden. Afgesproken wordt dat volgend jaar ook een overzicht van beachleden in het verslag zal worden gegeven. P4. Balans De penningmeester deelt een aangepast overzicht met de Balansen uit aan de aanwezigen. De in het liggende verslag vermelde post van Al Ontvangen (volgend seizoen) van - € 3.836,50 wordt alsnog gesplitst in twee posten Al Ontvangen (volgend seizoen) van - € 1.462,50 en Al Ontvangen (beachcontributie) van - € 2.374,00. Dit om te tonen welk deel beachcontibutie betreft die bij het volgende boekjaar hoort. Een tweede wijziging betreft de posten Kapitaal en Leningen SESB onder Passiva. Deze waren € 25.448,58 resp. - € 9.068,73 en worden nu € 28.808,58 resp. - € 12.428,73. Deze wijzigingen hebben te maken met het feit dat een deel van de financiering van de aanleg van de beachvelden anders is uitgevoerd dan oorspronkelijk begroot. Enkele potjes (JK toernooi 2015 en Bestuursuitje ed.) zijn gebruikt om een deel van de beachactiviteiten te financieren. Deze posten waren aanvankelijk verkeerd geboekt en worden hiermee gecorrigeerd. De vergadering stemt in met deze wijzigingen die nog in het definitieve jaarverslag verwerkt zullen worden. P.5 en 6 Resultaat - De penningmeester licht de meest relevante verschillen tussen begroting en resultaten toe. - Er is meer contributie ontvangen door het grotere aantal leden - Er waren minder trainerskosten doordat er bij D1 en H1 met interne trainers is gewerkt - meer zaalhuur voor training door het grotere aantal leden/teams - de post Sponsoring is met 150 euro resultaat i.p.v. 1400 begroot opvallend. Dit is het gevolg van het feit dat het sponsorcontract voor D1 niet werd verlengd maar vernieuwd. Daardoor kwam geen geld binnen

1.Opening en welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2.Vaststellen van de agenda van deze vergadering

De voorgestelde agenda blijft ongewijzigd. De voorzitter kondigt al aan dat er in de financiële stukken, zoals toegezonden voor de vergadering, nog een wijziging zal worden voorgesteld bij de behandeling van het jaarverslag.

3. Mededelingen van het bestuur en eventuele ingekomen stukken

- De voorzitter deelt mede dat 2 bestuursleden, te weten Henny Tax en Kees Pieters, helaas zijn verhinderd bij de vergadering aanwezig te zijn. - De secretaris meldt dat er in de afgelopen periode weer een grote hoeveelheid stukken is ingekomen maar dat hier geen voor deze vergadering bijzondere stukken tussen waren. Het betrof vooral aan- en afmeldingen van leden, aankondigingen van toernooien en berichten van de gemeente over zaalhuur en rekeningen. - een actueel bericht en daarom hier medegedeeld is dat van TweeVV bericht is gekomen dat D1 en H3 er rekening mee moeten houden dat zaterdag aanstaande niet kan worden geparkeerd bij de zaal de Reehorst. Tevens werd gemeld dat er een streng sanctiebeleid wordt gehandhaafd op fout parkeren. Post Meeting Note: Een dag later kwam het bericht dat alle wedstrijden verplaatst waren naar de hal ’t Riet in Ede.

4. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering (10 mei 2016)

Het verslag is paginagewijs doorgenomen. p1: De voorzitter memoreert dat begonnen is met het toewijzen van teamtaken. Het systeem blijkt tot nu redelijk te werken, zij het dat afgelopen zaterdag niet alles goed verliep. Voorts merkt hij op dat we blij zijn met de nieuwe trainers die zich zelf hebben aangemeld p2: Geen opmerkingen p3: Norbert meldt dat Anneke bereid is deel te nemen aan de volgende kascommissie. De voorzitter meldt, desgevraagd door Ad, dat er nog

pagina 16

SWITCH

jaargang 30, nummer 5


Notulen ALV maar werd kleding geleverd. Ook werd de sponsoring van H1 gestopt (faillissement sponsor) en werd nieuwe kleding door de vereniging aangeschaft. Krijn vond de gerealiseerde sponsoringpost al opvallend laag en vraagt hoe het dan zit met de sponsoring van de andere teams. Toegelicht is dat dit shirtsponsoring betreft. De opbrengsten hiervan gaan in de shirtpot en daarvan worden nieuwe shirts aangeschaft. Krijn merkt op dat dit toch ook sponsoring is en dat dit niet in de financiële cijfers is terug te vinden. Henk van Loenen merkt op dat de kascommissie de rekeningen hiervan heeft gezien en dat een en ander in orde was. Krijn stelt voor alle inkomsten van sponsoring in de cijfers op te nemen als inkomsten Sponsoring en de genoemde kosten dan op te nemen in materiaal aanschaf. Ad ondersteunt dat idee. De penningmeester vindt dit wel een goed voorstel. Besloten wordt dit in de komende jaren op deze manier in de cijfers te verwerken. - Bij VSE valt op dat het nieuwjaartoernooi duurder was dan begroot. Dit is een gevolg van de andere opzet (Glow in the Dark). Krijn merkt op dat deze aanpak voor een keer wel leuk was maar dat nu niet ieder jaar met Glow in the Dark gewerkt moet gaan worden. - Krijn merkt op dat de Nevobo twee jaar geleden (voor de tijd van 2 jaar) een stimuleringsbijdrage van € 2,50 per lid is gaan vragen. Hij heeft vernomen dat dit structureel wordt en merkt dat recreanten deze bijdrage nog niet betalen. Hij vraagt hoe de penningmeester dit verrekent. De penningmeester bevestigt dat deze bijdrage wordt afgedragen en dat deze tot heden uit de ‘pot’ betaald wordt. Als dit echter een structureel karakter krijgt zal hij de bijdragen van de recreanten moeten herzien. De penningmeester deelt verder nog mee dat hij een afspraak heeft gemaakt met SESB hoe er boekhoudkundig met de lening aan SESB en de jaarlijkse afschrijvingen omgegaan gaat worden. Nuovo heeft nu een lening van € 12.428,36 aan SESB uitstaan maar Nuovo betaalt ook huur en schrijft jaarlijks +/- € 1.500 euro af op de investeringen. Deze +/- € 1.500 euro gaat jaarlijks terugstromen naar de rekening van Nuovo en daarmee zal de lening aan SESB jaarlijks met hetzelfde bedrag afnemen. Binnen Nuovo wordt dit geld ‘geoormerkt’ geboekt. Harry Popken bevestigt dat deze aanpak in overeenstemming is met het streven van SESB om geen hoge schulden te hebben. De vergadering stemt ermee in dat met de besproken aanpassingen in de Balans worden aangebracht en dat de financiële stukken hiermee zijn vastgesteld. P.7 Evenementen en beach Krijn maakt bezwaar tegen het feit dat het komende Oliebollentoernooi niet op de eerste training in januari maar al op 19 december staat gepland. De voorzitter VSEB geeft aan dat dit te maken heeft met de lange kerstvakantie en de tijdige hervatting van de trainingen vóór de eerstvolgende competitiewedstrijden. Krijn memoreert dat een belangrijk aspect van het Oliebollentoernooi, namelijk elkaar verenigingsbreed

jaargang 30, nummer 5

een goed nieuwjaar toewensen, daarmee verloren gaat. Met deze planning vervalt een stuk van de historische betekenis van het Oliebollentoernooi. Nuovo heeft namelijk anders dan andere organisaties geen separate nieuwjaarsreceptie. Norbert is het wel met Krijn eens. Na enige discussie is besloten de nu gekozen aanpak te handhaven en in komende jaren met de opmerkingen van Krijn rekening te houden. P.8, 9 en 10 Geen opmerkingen P.11 Technische zaken Ad merkt op dat de rapportage keurige verslagen bevat maar vindt dat er te weinig wordt gemeld over verloop, resultaten en eindstanden van de competities. Afgesproken is dat in de komende jaren tenminste de eindstanden in het jaarverslag zullen worden vermeld P.12 Geen opmerkingen. De vergadering keurt het jaarverslag, inclusief de nog door te voeren aanpassingen in de Balans, goed.

6. Verslag van de Kascommissie

De kascommissie bestaande uit Mathilde van der Kooij en Henk van Loenen hebben de financiële administratie van de vereniging gecontroleerd. Henk leest het verslag van de kascommissie voor (zie bijlage A bij dit verslag). De penningmeester wordt gecomplimenteerd met de duidelijke en overzichtelijke administratie en de beantwoording van de vragen van de commissie. De kascommissie stelt de vergadering voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over het financiële boekjaar 2015/2016. De vergadering stemt onder applaus met dit voorstel in.

8. Wvttk c.q. rondvraag

Rens van Ommeren verwijst naar de email van VSE met het verzoek aan de leden mee te denken over de wijze van viering van het 30 jarig bestaan van de vereniging in mei 2017 en zich aan te melden als lid van een organiserende groep en vraagt naar de stand van zaken. De voorzitter VSEB geeft een toelichting op de vraag en meldt dat zich nog geen leden hebben gemeld. Rens meldt zich aan als vrijwilliger. Krijn meldt de genoemde email niet te hebben ontvangen. De voorzitter VSEB zal de mail alsnog aan Krijn sturen en tevens nagaan hoe het komt dat Krijn deze mail niet heeft ontvangen. Wellicht is de mail abusievelijk alleen aan de spelende leden gestuurd

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur. De aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankje in de kantine. De eerste ronde komt ten laste van de vereniging.

SWITCH

pagina 17


Een technische teamblik het team te versnellen wordt omgezien naar een trainer waarmee het team een betere klik heeft. Theo Londeman blijft Heren 2 trainen. De gezamenlijke trainingen van Heren 1 en Heren 2 zijn weer opgesplitst in afzonderlijke trainingen. Eerst traint Heren 1 op de maandag daarna Heren 2. Daardoor zijn de onderlinge verschillen in vaardigheden bij de spelers ook minder, waardoor het trainen zelf effectiever kan zijn door goed bij het niveau passende oefeningen. Voor de volgorde in de trainingstijden is gekozen omdat er bij Heren 1 meerdere jonge schoolgaande spelers zijn. Voor hen is een training die eindigt om kwart voor elf ’s avonds niet passend bij de noodzaak op tijd naar bed te gaan. Heren 2 is in de competitie een routineteam dat ook dit jaar een gedegen tweede klasser blijkt te zijn. Een zevende plaats op de ranglijst met 18 punten is de weerslag van hun inspanningen om te voorkomen dat een tegenstander zomaar met alle punten winst uit een wedstrijd kan wegkomen. Omdat veel spelers in Heren 3 de pensioengerechtigde leeftijd zijn gepasseerd, lijkt het er bij de training soms op dat het team als geheel ook aan pensioen toe is. Er zijn veel kwaaltjes en vakanties tussendoor. Snel bewegen naar de bal komt minder voor dan noodzakelijk is. Maar wat blijkt in de competitie: Heren 3 staat als beste Nuovoteam geklasseerd: vijfde in de poule met 14 punten uit zes wedstrijden. De spelers hebben zo’n berg aan inzicht en routine achter de hand dat zij minder bewegen kunnen compenseren. Goed geplaatste ballen achterin of net over het blok en lastige services bezorgen hen voldoende punten om regelmatig met een gewonnen set aan de haal te gaan. Heren 4 laat een ander beeld zien. Vol goede moed wordt aan een wedstrijd begonnen. Nu moet er toch winst te halen zijn, klinkt het nog in de kleedkamer. Maar het lukt telkens net niet. Hier speelt de onervarenheid van veel spelers een grote rol. De spelers kunnen nog niet snel schakelen om hun hard slaan of niet slaan aan te passen aan de tegenstander en/of het eigen kunnen. Regelmatig gaat nog een service mis. En de passtechniek is nog onvoldoende om ervoor te zorgen dat de spelverdeler rustig kan kijken hoe hij de aanvaller met een mooie hoge bal kan bedienen. En dan blijkt een set alweer snel te eindigen omdat de tegenstander de 25 punten heeft behaald. In de competitie heeft Heren 4 5 punten gehaald in zes wedstrijden. Zij staan hierdoor op de één na onderste plaats. Gelukkig volgen er nog veel wedstrijden en hebben de teams alle kansen hun klassering te verbeteren. Als rasoptimist zie ik mogelijkheden hiertoe omdat, zoals ik in de analyse hiervoor aangeef, opbouwen van spelroutine voor velen noodzakelijk is om beter in hun team te kunnen presteren. Ik zie in ieder geval ook veel plezier om mij heen en dat is bij Nuovo senioren minstens zo belangrijk als zicht op een kampioensschaal.

Nuovo senioren teams door de bril van de TC voorzitter Z’n half jaar geleden ben ik aangetreden als voorzitter van de technische commissie bij Nuovo. Het zijn bewogen maanden geweest. Er waren veel vragen en onverwachte gebeurtenissen, zoals het vertrek van spelers en trainers. Maar Nuovoleden wilden snel aan de start met het nieuwe seizoen en er alles van weten. Op de eerste plaats zijn knopen doorgehakt over het aantal seniorenteams. Het was een lastige keuze en een grote gok voor successen in het toen nog nieuwe seizoen. Te veel spelers in een team met als gevolg te veel mensen langs de kant bij een wedstrijd is geen goede zaak voor een club. Spelers raken hun plezier in volleybal kwijt als ze langs de kant zitten. Te weinig spelers in een team betekent leuren van de aanvoerder om voor elke wedstrijd genoeg inleenspelers te krijgen. Samen met de spelers en speelsters is gekozen voor vier heren teams en twee dames teams. Nu de competitie vordert, denk ik dat dat een goede keuze is geweest. Bij Dames 1 is het enthousiasme groot en er wordt gewerkt met een groot aantal speelsters. Gelukkig is de nieuwe trainer Huib Geboers zeer gedreven met de speelsters bezig. Er wordt stevig getraind met veel aandacht voor de persoonlijke vaardigheden. Als je als speelster even dreigt te verslappen, spoort de duidelijke stem van Huib je wel weer aan. Helaas worden de inspanning van Huib en de goede wil bij de speelsters nog niet omgezet in een hoge klassering in de competitie. In de tweede klasse staat Dames 1 op een achtste plaats met 14 punten uit zeven wedstrijden. (stand 16-11) Handhaven en meekomen moet dit jaar kunnen lukken. Dames 2 doet dapper haar best in de derde klasse, maar de elfde plaats met 8 punten uit zeven wedstrijden laat zien dat er voor hen nog veel valt te leren. Het plezier met elkaar, het enthousiasme en de wil om te winnen, daar ontbreekt het de dames niet aan. Alleen zijn de ervaring, de techniek en de slagkracht nog niet voldoende ontwikkeld bij alle spelers. Sommigen in het team zijn ook pas kort geleden met competitie volley begonnen. Dat kan door de grote ervaring van andere speelsters niet voldoende worden gecompenseerd. Bij dit team is nog veel te doen voor mij als trainer. Heren 1 staat onderaan in de promotieklasse met 5 punten uit zeven wedstrijden. In de promotieklasse heb je te maken met tegenstanders met sterke getalenteerde spelers en veel ervaring. Er wordt veel gevraagd van het spelinzicht op een hoog niveau. Daarin in schiet het collectief van de Heren 1 spelers nog tekort. Naast de routiniers als Minco en Gerard zijn het vooral jonge spelers met minder ervaring op dit niveau. Bas en Sander afkomstig uit Heren 2 doen hun best, Jeroen, Axel en Tycho leren snel, maar het is allemaal nog te weinig helaas voor de promotieklasse. Om de ontwikkeling van

pagina 18

Heb je nog ideeën, vragen over het voorgaande en de noodzaak veel en aandachtig te trainen of wil je meehelpen met trainen/coachen, spreek mij aan of stuur een mail aan vst@nuovovolleybal.nl. Henny Tax

SWITCH

jaargang 30, nummer 5


pagina 19

SWITCH

jaargang 30, nummer 5


Nieuw bij Nuovo bij de vereniging. Ik werd door iedereen enthousiast ontvangen en dat geeft een goed gevoel. De ins en outs van de vereniging ben ik verder nog aan het ontdekken.

Nieuw bij Nuovo! Er zijn weer veel nieuwe leden bijgekomen bij Nuovo. Een aantal stellen zich weer hier aan jullie voor. Van harte welkom!

Eva Matthijssen

Yannick de Groot

1. Wie ben je? Ik ben Eva Matthijssen. Ik ben 6 jaar en ik ben het zusje van Tom. Mijn broer zit ook bij Nuovo, bij de jongens A. Zelf ben ik er nog niet zo goed in, maar Tom gaat me helpen.

1. Wie ben je? Ik ben Yannick de Groot. Ik ben 9 jaar (bijna 10) en woon in Oosterbeek. Ik zit in groep 6 op de Mariënborn school. Mijn vader heet Maarten en zit in heren 2. Mijn moeder Renate heeft vroeger gevolleybald. Zij hebben elkaar bij beachvolleybal leren kennen. Ik heb een hond die 1 jaar is. Hij heet Wisse en wil nog niet zo goed luisteren. Ik heb ook een cavia Teddy en hij vindt het erg leuk als Wisse bij hem komt kijken, ook al blaft Wisse dan wel heel hard. Ik speel ook graag piano en zit op judo.

2. Team: Ik speel bij de mini’s niveau 2, maar eigenlijk moest ik bij niveau 1 want ik ben 6. 3. Waarom ben je lid geworden? Omdat ik eerst heel bang was voor de bal. Nu ben ik lid en word ik minder bang. Ik leer nu serveren en gooien en vangen en toetsen. Vroeger moest ik heel vaak bij Tom kijken en dat was best wel saai. Zelf mee doen is veel leuker.

2. Team: Bij de mini’s 3. Waarom ben je lid geworden? Omdat ik het een super leuke sport vind. Doordat ik mee ging doen met Beachvolleybal ben ik hier achter gekomen. Dat vond ik super leuk!!!! Suzan heeft heel leuk training gegeven!

4. Wat is je eerste indruk van Nuovo? Ik vind het leuk om te trainen bij Minco maar soms vind ik het wel super moeilijk. Het net is heel hoog en de andere meisjes zijn al veel beter dan ik. Het is wel heel leuk om in een echt Nuovo-shirt mee te doen aan de wedstrijden. Soms verliezen we maar we hebben ook al veel gewonnen.

4. Wat is je eerste indruk van Nuovo? Dat het er erg leuk is. Ik help soms tellen als mijn vader een wedstrijd moet spelen.

Tim van Dolderen

1. Wie ben je? Tim van Dolderen, 10 jaar en ik kom uit Oosterbeek. Daar woon ik met papa, mama en mijn broer Lars.

Leonie Wulterkens

1. Wie ben je? Ik ben Leonie Wulterkens, 27 jaar. Sinds eind augustus wonen mijn vriend en ik, samen met onze zwarte kater Olli, in Oosterbeek.

2. Team: Mini’s N4

2. Team: Ik speel in dames 1.

3. Waarom ben je lid geworden? Ik heb afgelopen zomer meegedaan met beachvolleybal en ga nu ook in de zaal spelen!

3. Waarom ben je lid geworden? Volleybal is mij met de paplepel in gegoten. Als baby in de Maxi-Cosi was ik al in de sporthal te vinden. Ik heb gespeeld bij de mini’s en jeugd van VC Shot in Culemborg. Daarna ben ik verhuisd naar Nijmegen en heb ik daar 6 jaar gevolleybald. Toen ik begon met werken, ben ik gestopt, omdat ik niet wist hoe ik alles moest combineren. Maar… eens volleybal, altijd volleybal. Het begon weer te kriebelen. En met de verhuizing naar een nieuwe gemeente was lid worden van de volleybalclub een leuke manier om een oude hobby weer op te pakken en nieuwe mensen te leren kennen.

4. Wat is je eerste indruk van Nuovo? Een hele gezellige club, waar ik wat kan leren en waar iedereen me wil helpen!

Jill van de Groep

1. Wie ben je? Ik ben Jill en ik ben 7 jaar. Mijn papa heet Jeroen en mijn mama heet Sascha. Ik heb ook nog een hele lieve cavia, die heet Pluk. Ik woon in Renkum. 2. Team: Mini’s

4. Wat is je eerste indruk van Nuovo? Ik heb me vanaf het eerste moment welkom gevoeld

pagina 20

SWITCH

jaargang 30, nummer 5


Nieuw bij Nuovo

Flitscolumn

3. Waarom ben je lid geworden? Ik wilde gaan volleyballen omdat het mij een leuke sport leek en omdat mijn mama ook bij Nuovo speelt en ze het mij dan een beetje kan leren. 4. Wat is je eerste indruk van Nuovo? Ik vind de trainingen en de wedstrijden superleuk en we hebben een heel sportief team. Minco is een goeie trainer en legt alles goed uit. Ik speel bij de mini's dus kom maar eens kijken hoe goed we het doen.

“Banaan! Banaan! Banaan! Nuovo komt eraan! Jeej!” Zo’n anderhalf uur nadat ik mijn warme bed uitrolde, wordt ik pas echt wakker. Zes enthousiaste gezichtjes kijken me aan in een zaal met nog zo’n 50 andere wakkere kids. Hoewel ik zelf altijd wat traag op gang kom, is mijn miniteam elke zaterdag weer hyperactief en klaar om te spelen. Nog twee seconden om me op te laden en daar gaan we. “Kom op, klaar staan, daar komt ‘ie, netjes passen.” Ja, vroeg opstaan was het wederom waard. Groetjes Suus.

Kort & Klein Onbeperkt (boek)

En passie voor het zitvolleybal (paravolley) heeft Peter Karreman, bondscoach van de Nederlandse herenzitvolleybal-team gegrepen sinds 2004. Zijn ervaringen heeft hij te boek gesteld: “Onbeperkt; De wereld aan mijn voeten.”

sang. Maar vooral over de weg van 13 meiden. Het boek is te bestellen via www. gvmedia.nl/boeken Bij voorinschrijving is het boek met een korting van 20% te bestellen (€19,95). Kortingscode GEJJW2392H.

Jubileum Nuovo

Op 5 mei 2017 bestaat Nuovo 30 jaar. Uiteraard willen wij dit als bestuur niet zomaar voorbij laten gaan. We zoeken leden die dat jubileumfeest willen voorbereiden. Wil je meedenken over de invulling van het jubileum, stuur dan een mailtje aan Désirée Post, vse@nuovovolleybal.nl.

Het boek verhaalt over zijn ervaringen en anekdotes van de afgelopen jaren. Het gaat vooral over het beste uit jezelf halen in een vrijwel kansloze omgeving. Het gaat meer over ‘overwinnen’ dan over ‘winnen’. Het gaat over teamontwikkeling, een sportorganisatie neerzetten, diplomatiek handelen en management pur

jaargang 30, nummer 5

SWITCH

Clubheld

Elke sportvereniging heeft leden die al hun tijd in de club steken, maar het liefst op de achtergrond blijven. Die enthousiaste vrijwilligers verdienen een podium. Daarom ging De Gelderlander naar die clubhelden op zoek. Het bestuur van Nuovo had Bart de Wild naar voren geschoven. Het ging op basis van stemmen, Bart is 4e geworden van Renkum, maar daar gaat het niet om: iedereen weet wat Bart voor Nuovo betekent en dat wilden we laten weten.

pagina 21


026-3390520 v. T. v.d. Koogweg 8 Oosterbeek bestelling@florafaunabloemen.nl

www.florafaunabloemen.nl

De specialist op het gebied van woninginrichting

!"#$$

%&'%

("%)*+ !"#$%&'()

Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van het huidige winkelaanbod. Kom voor het actuele aanbod langs bij Woninginrichting Krechting!

Vinyl

Tapijten Parket

Gordijnen

Gordijnen

Matrassen

PVC vloeren

Marmoleum

Tapijten

Laminaat

Vinyl

Zonwering

Houten vloeren

Boxsprings

Slaapsystemen

Parket

Slaapsystemen Marmoleum Boxsprings Matrassen PVC vloeren Houten vloeren

Kerkstraat 77  6871 BJ Renkum  T (0317) 42 48 73  F (0317) 42 46 48 i nfo @ w o n i n g i n r i c h t i n g k r e c h t i n g . n l  ww w.w o n in g in r ic h t in g kr e c h t in g .n l

HOOIJER RENKUM B.V.

* Grondwerk, sloopwerk, groenwerk en recycling

HOOIJER WEGENBOUW B.V. Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van infrastructurele en milieutechnische werken

*

HOOIJER MILIEU B.V. * Asbestsaneringen

T: 0317 - 318 666

pagina 22

W: www.hooijer.nl

E: info@hooijer.nl

SWITCH

jaargang 30, nummer 5


Verjaardagen

Lang zullen ze leven…….Hieperdepiep………..Hoeraaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

Even terug komen op de lijst van Switch 4: Siebe en Steven waren kennelijk jong genoeg om dit jaar in Jongens A te spelen. Nu weer terug gevonden dus! En ik werd uitgebreid bedankt door Ineke vanwege de haar toegedichte leeftijd. Lees die oude lijst en begrijp waarom. En tenslotte herhaal ik het 2e deel van NOVEMBER omdat daar tóch weer aanpassingen in moesten worden aangebracht. Vandaar. NOVEMBER 2016. 18 Chiljon Teer H4 30 19 Jasper van Woudenberg MixC 13 19 Aline van Meerveld RM 23 19 Lynn Meijer Mini4 9 22 Norbert Coenen H3 69 23 Désirée Post D1 28 24 Ineke van Leersum RD2 63 24 Marian van Roest Sch. 60 DECEMBER 2016. 1 Yannick de Groot 13 Anella Blom 19 Hans Pastoors 24 Jill van de Groep 26 Hans Nijhuis 31 Esterel Hijink

Mini D2 H3 Mini RD RD

10 45 67 8 56 42

5 17 22 24 29

Ab van de Vegte Jelmer Veenbrink Ria Snijder Ineke Kalkman Remy Gerritsen

RD H4 Tr/C D2 H4

49 20 53 58 19

JANUARI 2017. 2 Greetje Wolthuis 7 Tycho Snijders 12 Henk Maandag 21 Kaylee Venema 23 Aad Loozen 29 Petra Worms

D2 JA/H1 Don. MixC RM RD

37 18 81 13 77 37

4 12 16 22 23

Monique Lanjouw Hugo Oomens Sean van Hal Susan van Loenen Ben Turfboer

RD Mini JA D1 H4

49 9 17 20 35

FEBRUARI 2017. 4 Mirjam Schilder 6 Sander Verburg 7 Jos v.d. Brink 8 Kim v.d. Meer 12 Harry Popken 14 Riëtte Wolsing 22 Tom Matthijssen 25 Truus Dörner 26 Lolke Sijtsma

RD RD RM MB H3 RD JA Don RD

51 29 68 15 60 44 16 57 59

4 6 7 11 12 20 23 25

Fred Scholten Tristan Pieterse Bart de Wild Rens van Ommeren Ad Snijders Amy de Stigter Dominique van Ee Marloes Mulder

H2 Mini RM H4 H3 Mini6 D2 MB

48 9 63 36 77 12 53 16

En nu maar hopen, dat jullie de lijst op deze manier ook hebben kunnen volgen. Mijn gebrek aan actuele kennis is af te lezen aan het feit dat ik zelf niet van iedereen meer weet waar ze trainen en evt. spelen. Gauw maar even voorstellen in de Switch of kennismaken op het Oliebollentoernooi, dat dit jaar opeens al voor het kerstbrood is…..… Gelukkig heeft de redactie dat hiaat ondervangen. Iedereen van HARTE GEFELICITEERD !!! Ad

jaargang 30, nummer 5

SWITCH

pagina 23


Teamsponsors

SPONSOR Dames 1 Ook sponsor worden van een team? Neem contact op met Kees Pieters, t (06) 52802021 of mail naar vsp@nuovovolleybal.nl

SPONSOR Dames 2 en Jongens A

SPONSOR MEISJES B1

SPONSOR HEREN 3

es ch n n Lu ers ringe Din gade ien n • r Ve rnoo nde • o Toe stav • Fee ering • t Ca • •

Zin in een sportief feest!

SPONSOR HEREN 3

pagina 24

www.sportkantine-doorwerth.nl arno@sportkantine-doorwerth.nl

SWITCH

Telefoon 026 33 35 026 06 20 43 49 04

jaargang 30, nummer 5


Pegellotto

NUOVO PEGEL-LOTTO GELEUTER Naar ik vrees zou dit weleens het allerlaatste geleuter kunnen zijn. Noch in de wandelgangen, nóch in de ledenvergadering was er sprake van serieuze opvolging. Even heb ik echt de hoop gehad, dat een driemanschap bestaande uit Henk van Velzen, Bart de Wild en Kitty van de Borden de uitdaging zou aannemen, maar inmiddels heb ik daar niet zoveel vertrouwen meer in. Het kan dus zijn, dat er vanaf januari 2017 niet meer ‘gepegeld’ kan worden binnen Nuovo ! Dat scheelt in de kas jaarlijks zo rond de € 600,-. Ik realiseerde me laatst, dat we daar een forse sponsor in kwijt raken. In het verleden kenden we meerdere acties, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de clubkas. Dit is de laatste. En dat wordt dus nu geschiedenis….. Dan maar de winnaars; de laatste winnaars? Vanaf 10 september t/m 31 december 2016. 10 september – 10 – Krijn van Zwieten, snelste betaler en trouwe winnaar…. 17 september- 44 – NUOVO ZELF !!! want Wouter Steenvoorden betaalde al vanaf 26 maart niet meer….. 24 september – 6 – Minco Snijders, ook grootgebruiker samen met Liesbeth…… 1 oktober 24 – Henk van Velzen, óók niet voor het eerst….. 8 oktober – 35 – Heidy Veenbrink, hard nodig voor de aanbetaling…… 15 oktober – 15 – Krijn van Zwieten, tja, met 4 nummers maak je meer kans…. 22 oktober – 7 – Gertjan Eshuis, dit keer op zijn eigen nummer……. 29 oktober – 16 – Henk Maandag, maar moet dan wel vanaf 9 jan. betalen….. 5 november – 38 – Ingrid Gruijters, tóch nog een keertje winst….. 12 november – 25 – Harry Popken, echt voor zichzelf alleen…… 19 november – 37 – Roy Lensink, omdat hij er wel aan toe was…….. 26 november – 39 – Rob Wurster, het roodborstje van Heren 3…… 3 december – 40 – Gerry Geel, goedkoop jaartje, Ger…… 10 december – 27 – Kees Pieters en Christine Jager, waarmee ze beiden tot het einde van dit jaar kunnen aanbetalen………. 17 december – 41 – Minco Snijders, verklaring: zie Krijn…… 24 december – 34 – Aad Loozen, …heb ik nog niet horen klagen….. 31 december – 8 – Gerry Knal, vanwege het vuurwerk op oudjaar en een prachtig slot dus voor de vertrouwde Pegel-Lotto !! Overigens luistert Gerard Eendebak (8) naar die fraaie bijnaam, die hij kennelijk zichzelf aangemeten heeft, ooit. Tot slot: gironummer NL54 INGB 000 1681 901 (tnv Ad Snijders) is beschikbaar voor de laatste aanbetalingen van: Arent Stolte, Annemieke Reijn, Floor, Harry en Max Popken, Riek van Meerveld, Gerard Eendebak, Henk van Loenen, Rob van Roest, Jules Beekwilder, Kees Pieters, Henk Hesseling, Mees van Wijngaarden, Heidy Veenbrink, Ingrid Gruijters, Christine Jager en mogelijk Miranda Hillen. Beste mede-pegelaars; namens mezelf en de penningmeester HARTELIJK DANK voor de soms JARENLANGE deelname (en dus bijdrage) aan het allerleukste spel TER WERELD ! Met weemoed. Ad

Schrijf je in voor de workshop bij de Seelse bakker De Seelse bakker organiseert 18 en 25 januari speciaal voor Nuovoleden een workshop met een kijkje achter de schermen. De kosten bedragen per persoon € 10,-. Eerst koffie met wat lekkers (natuurlijk) en vervolgens zelf aan de slag met het maken van een lekker brood. Het uiteindelijk resultaat mag mee naar huis. Aanmelden kan bij Kees Pieters, vsp@nuovovolleybal.nl. Kijk op pagina 15 voor meer informatie.

jaargang 30, nummer 5

SWITCH

pagina 25


Verenigingsinformatie Voorzitter: Henk Hesseling, Telefoonweg 5, 6871 KZ Renkum 0317 - 78 52 41 vz@nuovovolleybal.nl

Competitie: Minco Snijders, Noorderweg 31, 6861 XW Oosterbeek 06 - 44 99 02 75 vsc@nuovovolleybal.nl

Secretaris: Hans Pastoors, Borgerweg , 6862 Oosterbeek 06 - 52 31 54 06 sec@nuovovolleybal.nl

Publiciteit : Kees Pieters, Hertenstraat 66, 6865 WR Doorwerth 026 - 333 47 62 vsp@nuovovolleybal.nl

Penningmeester: Gertjan Eshuis, Schimmelpennincklaan 29, 6871 TT Renkum 0317 - 31 05 42 pm@nuovovolleybal.nl

Evenementen: Desiree Post, Veluwestraat 6, 6813 ED Arnhem 06 - 25 35 50 97 vse@nuovovolleybal.nl

Techniek en Jeugd: Henny Tax Beethovenlaan 118 6865 ED Doorwerth 06 - 16 37 27 58 vstj@nuovovolleybal.nl

Vertrouwenspersoon: Jacobien van Leersum, jacobienvanll@hotmail.com 026 - 333 3137

Erelid: Tineke van Zwieten

Erelid: Krijn van Zwieten

Erelid: Ad Snijders

Betaling van de contributie • Een heel jaar vooruit. Daarvoor zendt de penningmeester een nota voor het totale verschuldigde bedrag, dat betaald moet worden vóór de door de penningmeester aangegeven datum. Indien er daarna nog een herinnering moet worden verzonden, zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met Euro 5,- administratiekosten. • Door middel van een machtiging, waarbij de eerste helft van de contributie + de bondscontributie eind augustus zal worden afgeschreven en de tweede helft van de contributie eind januari. • Als er niet aan de financiële verplichtingen is voldaan, zal er geen spelerskaart worden afgegeven. Bankrekening: Postbank NL79INGB0000672360 Stortingen t.n.v. volleybalvereniging Nuovo te Renkum Contributie gelden seizoen 2016 - 2017 NUOVO Senioren (D1 + H1) Eur 280,- Senioren Eur 210,- Junioren Eur 150,- Mini’s Eur 120,- Recreanten Eur 140,- 2e training Eur 70,

Nevobo Eur 80,- Eur 80,- Eur 50,- Eur 30,- Eur 10,-

Totaal Eur 360,Eur 290,Eur 200,Eur 150,Eur 150,-

* De kosten voor het lidmaatschap zijn inclusief wedstrijdkleding (bruikleen shirt en broek).

pagina 26

SWITCH

jaargang 30, nummer 5


Automobielbedrijf Hooijer B.V. • Lebretweg 53 • 6861 ZZ • Oosterbeek • 026-3342037 • www.hooijerkia.nl Officieel Kia dealer Altijd ruim 50 occasions op voorraad Reparatie en Onderhoud voor alle automerken De Kia Rio leverbaar v.a. € 11.695* * prijs wijzigingen voorbehouden.

Chinees-Indisch restaurant

KOTA RADJA

Utrechtseweg 76a-6866 CM Heelsum Telefoon/fax 0317 - 317100 Iedere zaterdag en zondag vanaf 17:00 uur

Chinees-Indisch “Lopend Buffet”

20 gerechten en soep naar keuze”

Onbeperkt eten !!

VIERT U THUIS EEN FEEST ? Heeft u eigenlijk geen tijd om te koken ? Dan is ons warm buffet van huis een uitkomst U kunt bij ons alvanaf 10 pers. een volledig Maaltijdbuffet of hapjesbuffet bestellen. Wij brengen zelfs borden en bestek mee !! Naderhand doen wij de afwas voor u !! Voor informatie of reserveringen 0317-317100

Switch 2016 5  

Switch nummer 5 2016

Switch 2016 5  

Switch nummer 5 2016

Advertisement