Page 1

SWITCH Clubblad van de volleybalvereniging Nuovo jaargang 30, nummer 3 2016


Colofon

Jaargang 30, nummer 3 juni 2016 Oplage: 200 waarvan 130 st geprint Redactie: Kees Pieters Ad Snijders Minco Snijders Fred Scholten

SWITCH

Opmaak: Fred Scholten

Redactioneel 3 Van de voorzitter 4 Henny Tax nieuw bestuurslid 5 Bestuursberichten 5 Flitscolmn 5 Eindrangen en standen 7 Ghostwriter, part XVIII 10 Kort & Klein 10 Notulen ALV, 10 mei 2016 12 Buurtvolleybaltoernooi 14 Beachnieuws 15 Seizoen 2016-2017 in concept 17 Hieperdepiep……….. 19 Pegellotto 21

Redactieadres en advertenties: Kees Pieters, switch@nuovovolleybal. nl, (026) 333 47 62 Adverteren kan al vanaf € 25,- per jaar. Meer informatie: www.nuovovolleybal.nl De Switch is het ledenblad van NUOVO voor en door leden. De Switch verschijnt vijf maal per jaar. Steun Nuovo door (web)winkels te benaderen via SponsorKliks. Hoe werkt het?

Redactioneel Zomervakantie

Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. Doe je dat via onze website, dan krijgt Nuovo 75% daarvan. Of je nu rechtstreeks naar bv. Bol. com gaat of je gaat via Nuovo/SponsorKliks naar Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval profiteert Nuovo hier van!

De zomervakantie dient zich aan. De eerste grijze golf is al op pad, dat is te merken op de trainingsavonden, in ieder geval bij Heren 3. Maar hun afwezigheid wordt ruimschoots gecompenseerd door de instroom van de A-jeugd die volgend seizoen doorstroomt naar de senioren. Eindelijk weer eens jeugd die blijft! Op de beachvelden is de vakantiestemming ook al merkbaar, maar dan aan de sfeer die daar heerst. Na de open dag hebben zich al de nodige nieuwe leden zich gemeld. We hebben nu 4 trainingsblokken, die allemaal goed bezet zijn. Laat de zomer maar komen dus. Voor sommige bestuursleden en vrijwilligers is er overigens geen sprake van dat het rustig wordt. De beachlocatie vraagt de nodige aandacht en de kersverse voorzitter van de technische commissie, Henny Tax breekt zijn hoofd op de puzzel van teamindeling en trainers. Over al deze zaken en nog veel meer vinden jullie berichten terug in deze Switch. Veel leesplezier en een hele fijne zomer!

Diverse sportkleding is te koop op de door Teamkleding4All opgezette Nuovo-webshop. Neem een kijkje op onze website.

Namens de redactie, Kees Pieters

Switch digitaal? Kijk voor meer Nuovo-roddels en nieuwtjes op de groepspagina op Facebook.

Voorkeur voor het ontvangen van de digitale uitgave (in pdf) in plaats van de papieren versie? Stuur dan een mail naar: switch@nuovovolleybal.nl.

copydatum: 5 september 2016


Van de voorzitter Om gericht mensen te kunnen benaderen voor een specifieke vraag is het noodzakelijk te weten wat degenen die bij de vereniging betrokken zijn aan kennis en vaardigheden in huis hebben. Deze kennis, vaardigheden of andere kwaliteiten of mogelijkheden, die voor Nuovo van belang kunnen zijn, willen we graag inventariseren. Uiteraard ben je geheel vrij je medewerking hieraan te verlenen, maar we doen wel een vriendelijk maar dringend beroep op jou. Om je een idee te geven over welke informatie wij zouden willen beschikken, onderstaand een aantal voorbeelden: • Ben je vaardig op ICT gebied • Ben je journalistiek vaardig en schrijf je makkelijk • Kun je goed organiseren • Ben je een doe het zelver • Fotografeer of film je graag • Heb je een juridische achtergrond • Heb je een sportechnische opleiding of ervaring • Heb je interesse in het geven van trainingen • Lijkt je het leiden van een wedstrijd wat • Etc, etc.

Van de voorzitter Vrijwilligers, de kurk waarop onze vereniging drijft. Bij Nuovo zijn wij zijn we er trots op dat vele vrijwilligers er weer elke dag voor zorgen dat kinderen en volwassenen van volleybal kunnen genieten, zowel als speler als toeschouwer. Onze vereniging kent het laatste jaar een groei van leden en van activiteiten. Het realiseren van onze beachlocatie op Sportpark de Bilderberg is hier een goed voorbeeld. Op zichzelf allemaal positieve ontwikkelingen, maar dit heeft als ook als gevolg dat er steeds meer taken door onze vrijwilligers uitgevoerd moeten worden. Dit onderwerp is in het bestuur meerdere malen besproken. Wij constateren de volgende ontwikkelingen: • Het aantal uit te voeren activiteiten neemt elk jaar toe. • Deze taken worden uitgevoerd door vaak dezelfde of steeds minder vrijwilligers. • Hierdoor bestaat het gevaar dat juist deze vrijwilligers dreigen af te haken. • Soms is er behoefte aan specialistische kennis op een bepaald vakgebied. Er bestaan grote verschillen in vrijwillige inzet tussen de diverse teams / groepen. Sommigen groepen dragen honderden uren bij aan vrijwilligerswerk, andere blijven steken op nul uur. Met name dit laatste punt willen wij met ingang van het nieuwe seizoen veranderen. Met betrekking tot de organisatie van onze thuiswedstrijden zal de commissie competitie hiervoor met voorstellen komen. We willen graag dat per wedstrijddag in onze thuishal 1 tot 2 teams de verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie van deze dag. De taken die hierbij horen zijn ondermeer: • Leveren van een (assistent) zaalwacht ter ondersteuning van Bart de Wild • Opzetten van de velden voorafgaand aan wedstrijden en tussen de wedstrijden. • Leveren van tellers bij jeugd- en senioren wedstrijden. • Leveren van tellers en scheidsrechters bij miniwedstrijden. • Vraagbaak voor de bezoekende teams. • ……. We gaan de aangewezen teams natuurlijk laten rouleren, zodat alle teams aan bod komen tijdens het seizoen. Wij zullen na de vakantie komen met meer gedetailleerde informatie.

Wij zullen direct na de zomervakantie ieder lid een vragenlijst sturen, waarin wij hen dit soort vragen zullen voorleggen. Natuurlijk kan deze vragenlijst ook door ouders van mini’s en jeugdleden ingevuld worden. Natuurlijk hoef je niet te wachten totdat wij jullie gaan benaderen. Wil je nu al actie ondernemen, heb je goede ideeën of wil je meer informatie? Neem dan contact met me op. Ik ben bereikbaar via: vz@nuovovolleybal. nl of telefonisch op 06 27068445. Ik reken op jullie medewerking. Henk Hesseling

Om plezier in het vrijwilligerswerk te blijven houden en onder het mom van “vele handen maken licht werk” vragen wij ook jullie aandacht voor het volgende: Vaak is er behoefte aan specifieke kennis, vaardigheden of menskracht om activiteiten te kunnen realiseren Dit kunnen taken zijn waarvoor we direct ondersteuning nodig hebben, maar ook werkzaamheden die maar incidenteel of eenmalig voorkomen.

pagina 4

SWITCH

jaargang 30, nummer 3


Bestuursberichten

Henny Tax nieuw bestuurslid voor de sectie technische zaken Op de algemene ledenvergadering ben ik benoemd als voorzitter van de sectie technische zaken. Ik ben de opvolger van Gerard Eendebak die zich twee jaar heeft ingezet om op de achter- en voorgrond ons volleybalplezier te regelen. Daarvoor hartelijk dank. Ik zal zijn werk tot nu toe voortzetten. Ik heb ruim dertig volleybaljaren ervaring bij drie verschillende clubs. Op dit moment ben ik trainer van heren 3. Ik zie mijn taak als voorzitter van de sectie technische zaken als een spin in het web van de trainers en de vele acties en ideeën die er bij NUOVO leven over de trainingen, de samenstelling van de teams en meer van dit soort technische zaken. De sectie bestaat uit de trainers en Hans Pastoors namens het dagelijks bestuur. Het is de bedoeling dat de trainers hun ideeën binnen de sectie kenbaar maken en dat we gezamenlijk tot een beleid van de trainingen van de teams komen. Op hoofdlijnen is dat beleid helder voor mij persoonlijk en ik hoop voor de hele club. Heren 1, dames 1 en de A-jeugd moeten hun samenstelling, trainingen en spel zo inrichten, dat zij kunnen meedraaien in de top van hun klassen en zo mogelijk promoveren. Zij zijn het uithangbord van NUOVO en moeten door hun sportieve prestaties (nieuwe) ambitieuze leden met reële volleybal kwaliteiten aan zich binden en nieuwe van buiten aantrekken. Resultaat telt in hoge mate mee in de waardering of het goed gaat met het team en bij de keuze van de spelers in het veld. Bij de overige competitieteams telt het resultaat in de competitie maar staat het prettig samen spelen met de ambitie van een goede positie in hun klasse voorop. Bij de recreanten staat het plezier in het samen spelen voorop. Bij alle teams zijn de trainingen er op gericht om de kwaliteit van het eigen spel en dat van het team als geheel te verbeteren. Hoe deze uitgangspunten te bereiken wordt voor een groot deel bepaald door de ambities van de trainer. Gesprekken en bijeenkomsten van de trainers binnen de sectie helpen de uitgangpunten vorm te geven. Ik ben van plan met de trainers hierover gesprekken aan te gaan soms in de vorm van sectievergaderingen. Hoe dat het samen praten over de trainingen en teamsamenstellingen het beste kan, ga ik de komende tijd nog horen van de trainers. Heb je nog ideeën, vragen of wil je meehelpen met trainen, spreek mij aan of stuur een mail aan vst@nuovovolleybal.nl. Henny Tax

Bestuursberichten Van de secretaris Beachactiviteiten

De bouwvergunning voor de blokhut kwam op 5 april binnen. Na levering van de onderdelen is de bouw van de blokhut onder leiding van Henny Tax voortvarend opgepakt. Met medewerking van veel vrijwilligers is hij nu bijna klaar. De eerste beachactiviteiten zijn al weer geweest.

ALV

Tijdens de op 10 mei gehouden ledenvergadering is ook over de nieuwe structuur van de vereniging besloten. De beachactiviteiten gaan onder de sectie VSE/B vallen. Het verslag van de vergadering staat elders in deze Switch

Hervatting van de trainingen na de zomer

Op maandag 5 september zijn de eerste trainingen

Nieuwe leden

Als nieuwe leden hebben zich in de afgelopen periode2 mini’s aangemeld: Mare Hilarides en Teddie Groot Bij het naderend einde van het verenigingsjaar heeeft ook een aantal leden opgezegd. Hans Pastoors

Flitscolumn Het zonnetje lacht, de lucht is blauw… Beachvolleyballers: Kom maar gauw!” Tijd om teenslippers, zonnebrandolie en zonnebrillen tevoorschijn te halen. Tijd om zand te voelen op nare plekken en de wind overal de schuld van te geven. Maar vooral: Lekker ontspannen in de stralende zon, die natuurlijk recht in je ogen schijnt, te volleyballen. En dan zien we vanzelf wie bij de zandhappers, en wie bij de zandduikers hoort. Let the summer begin! Suzan

jaargang 30, nummer 3

SWITCH

pagina 5


Wedstrijdschema

Joost Kanstein

Beach Toernooi za t e rdag 1 1 e n z o n da g 1 2 j u n i 2 0 1 6 a a n v a n g 1 2. 0 0 u u r ( b e i de da ge n)

zaterdag 11 juni

zondag 12 juni

Zaterdag 11 juni is exclusief voor de leden van Nuovo: alle senioren, jeugd, mini’s en recreanten van NUOVO zijn van harte welkom. We spelen gemengd, op 3 velden, in teams van 3-5 personen, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Indien er voldoende mini’s zijn wordt er voor hun een aparte competitie gedraaid, zijn er niet voldoende doen zij mee bij de volwassenen en mogen dan vangen en gooien. Aanmelden vooraf is noodzakelijk: teams worden namelijk door de wedstrijdorganisatie ingedeeld. De zaterdag wordt afgesloten met een gezamenlijke BBQ. AANMELDEN: Deelname aan het toernooi op zaterdag is gratis. Vermeld je teamgenoten, de poule waarin je wilt spelen (prestatie of recreatie) en je eigen verzonnen (en dus ludieke) teamnaam. Aanmelding per e-mail naar: joostkansteintoernooi@gmail.com Aanmelding vooraf voor de BBQ is absoluut noodzakelijk!! Dit kan tot en met 5 juni 2016. De bijdrage voor de BBQ is € 15,00 per persoon, drankjes niet inbegrepen. Betaling voor de BBQ geschiedt ter plekke.

pagina 6

Zondag 12 juni is het toernooi ook open voor niet-leden. Verspreid dit onder je netwerk van volleyballende en nietvolleyballende vrienden en familie. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. En wel per team. Teamgrootte in het veld is 2 (prestatieklasse mannen, prestatieklasse vrouwen) of 3 (recreatieklasse) personen. Er zijn mannenpoules en vrouwenpoules, de recreantenpoule is per definitie gemengd. AANMELDEN: Vermeld je teamgenoten, de poule waarin je wilt spelen (prestatie of recreatie) en je eigen verzonnen (en dus ludieke) teamnaam. Aanmelding per e-mail naar: joostkansteintoernooi@gmail.com Opgave voor het spelen kan tot 10 juni 2016. Op zondag zijn de kosten voor deelname € 10,00 per team. Dit evenement vindt natuurlijk plaats op onze beachlocatie in Sportlaan 1 in Oosterbeek (achter de hockeyvelden).

SWITCH

jaargang 30, nummer 3


Rangen en standen

Rangen en standen (eindklassering) De competitie zit er weer op en de eindstand is opgemaakt. Onze teams hebben het dit seizoen niet slecht gedaan. Drie teams hebben tot het laatst meegedaan om het kampioenschap, maar hebben uiteindelijk net niet gered; het resulteerde drie keer in een 2e plek voor de mini’s van Niveau 3, MC1 en Dames 2. De rest handhaafde zich uitstekend in de middenmoot, met uitzondering van JB1, dat in de hoofdklasse moedig partij gaf tegen sterke tegenstanders. Wie ze heeft zien spelen weet dat. Hier volgen de eindstanden en het commentaar, met dank aan het ‘writers blok’, te beginnen met de mini’s. CMV Niveau 3 1 Excelsior N3 1 12 33 2 Nuovo N3 1 12 31 3 Gemini N3 1 12 22 4 AVF VOLAR N3 1 12 17 5 TiVoC N3 1 12 17

CMV Niveau 5 1 Scylla N5 1 12 44 2 AVF VOLAR N5 2 12 31 3 AVF VOLAR N5 3 12 30 4 Olympia N5 1 12 22 5 Gemini N5 2 12 21 6 Nuovo N5 1 12 18 7 Gemini N5 3 12 2

CMV Niveau 6 1 AVF VOLAR N6 1 12 2 BSVO N6 2 12 3 Gemini N6 2 12 4 Nuovo N6 1 12 5 AVF VOLAR N6 2 11 6 Scylla N6 3 12 7 Toesj N6 1 11

26 23 22 17 13 12 10

Onze jongste volleyballers van Niveau 3 hebben de hele tweede helft van de competitie op de eerste plaats gestaan. Tristan is erbij gekomen en past heel goed in het team, een welkome aanvulling! Lynn, Hugo Dani en Wouter hadden zo soms even een welkome adempauze die we eerst niet hadden. Maar waar ging het mis? Helaas moeten we bekennen dat de tegenstanders niet helemaal eerlijk hebben gespeeld, maar het team had ook last van spanningen. Of kwam het door de ouders die de stand ook heel goed in de gaten hielden? We zullen het nooit weten. Net iets te veel fouten zelf gemaakt in de laatste twee wedstrijden en jammer dat de andere teams ineens hele andere en betere spelers gingen inzetten om kampioen te kunnen worden (maar dit mogen we niet zeggen..;kids die je nog nooit gezien hebt stonden ineens tegenover het team). Hoe dan ook blijven het onze kampioenen, allemaal een mooie beker gekregen van de ouders. En een roos met hamburger van de trotse trainer/coach Minco. Knap gedaan met z’n allen! Het afgelopen half jaar hebben de jonge meiden van N5 ontzettend veel geleerd. Waar ze in januari al blij waren als de bal op het nippertje het net over ging, werd er op de laatste competitiedag al veel in drie keer gespeeld! Daarom is de zesde plaats voor dit team misschien wat onterecht, als we kijken naar de laatste paar wedstrijden. Zo was de wedstrijd tegen de nummer één op de laatste zaterdag enorm spannend. Na de zomer weer lekker verder, en wie weet nog een keer winnen van Scylla N5 1. Wat hebben we bij N6 er lang op moeten wachten: een 3-0 overwinning! Maar Mini 6, inmiddels uitgegroeid tot een 8-tal is er eindelijk in geslaagd in de ALLERLAATSTE wedstrijd, ook nog in Doorwerth en weliswaar tegen het zwakke Toesj M6 te WINNEN. Ze speelden met wisselende opstellingen, maar dit keer was het continu prijs. De andere wedstrijd thuis leverde ook al een 2-1 winst op dus wat een heerlijke afsluiting. En dat na die desastreuze 1e helft met 0 punten……… Trainer Ad was uiteraard trots, maar dat gold voor iedereen, uiteraard ook voor de trouwe supporters op de tribune. Maar niet de meiden en jongens kregen een cadeautje, maar n.b. de trainer: een prachtige , héérlijk gevulde mand met koffie, nootjes, zalige chocola, wijn en……2 Hevea-biertjes. De hobby van Ad kennende begrijpen jullie misschien, waarom hij extra blij was met die laatste flesjes! En nu: op naar de C-klasse. Trainer Norbert staat al te trappelen om er mee te beginnen!! Jongens B 1e klasse B 1 DeVoKo JB 1 10 44 2 DeVolCo’88 JB 1 10 33 3 VV Alterno JB 1 10 23 4 Orion JB 3 10 20 5 Set Up ‘69 JB 1 10 17 6 Nuovo JB 1 10 13

Meisjes C 2e klasse P 1 Set Up ‘69 MC 1 11 2 Nuovo MC 1 11 3 Excelsior MC 1 11 4 TweeVV MC 1 11 5 TiVoC MC 1 11 6 Toesj MC 1 11 7 Gemini MC 2 11 8 SSS MC 2 11 9 Set Up ‘69 MC 2 11 10 Scylla MC 2 11 11 Woudenberg MC 2 11 12 Setash MC 1 11

49 47 36 29 27 26 25 24 22 20 13 12

Jongens B heeft zich kranig geweerd in de Hoofdklasse. Uit de laatste 4 wedstrijden hebben ze 7 punten vergaard; 1 meer dan in de eerste 6 wedstrijden. Hieruit is de progressie die ze gemaakt hebben uit af te leiden. Ze zijn daarmee niet van de laatste plaats gekomen, maar hebben wel degelijk partij gegeven!

jaargang 30, nummer 3

SWITCH

pagina 7


Rangen en standen Volgend jaar komt dit team terug als Jongens A. Zij gaan daar onder leiding van Liesbeth zeker hoge ogen gooien. Na een mooie tweede plaats in de eerste helft van de competitie is meisjes C ook in de tweede helft van de competitie op de tweede plaats geëindigd. Jammer is het dan dat ze in de beslissende wedstrijd tegen Set Up niet hun normale niveau gehaald hebben. Geïmponeerd als ze waren door het vele luidruchtige publiek. Als ze daar een set gewonnen hadden waren ze uiteindelijk gedeeld eerste geworden! Maar met goed spel hebben ze al hun andere wedstrijden gewonnen en een pluspunt was dat ze nu al hun wedstrijden met 4 – 0 wonnen en niet zoals in de eerste competitiehelft af en toe door slordigheid of gemakzucht een setje verspeelden. Misschien lag dat ook aan de bitterballen die ze zouden krijgen bij een 4 – 0 overwinning. Het is een leuk jaar geweest waarin veel vooruitgang is geboekt, zowel individueel en ook als team. Meisjes A 2e klasse J Jongens A 1e klasse D 1 D.O.S. MA 1 11 52 1 Arvevo JA 1 8 2 SDS MA 1 11 49 2 BOVO JA 1 8 3 Nuovo MA 1 11 37 3 Volvera JA 1 8 4 Surf MA 1 11 36 4 Nuovo JA 1 8 5 SSS MA 2 11 35 5 Isala ‘77 JA 1 8 6 BSVO MA 1 11 30 7 Renswouw MA 1 11 28 8 Xanthos MA 2 11 19 9 Toesj MA 1 11 15 10 Woudenberg MA 2 10 14 11 Agilitas MA 2 10 9 12 TweeVV MA 2 11 1

32 30 18 10 10

Meisjes A, dat volgend seizoen bijna in zijn geheel Nuovo verlaat –het bekende euvel bij 18-jarige jeugd- is dit seizoen als 3de geëindigd met 37 punten. Ze moesten de laatste wedstrijd van het seizoen nog 1 set pakken om derde te worden en dat tegen de eerste van de pool, die zelf ook nog minimaal 1 set moesten winnen om kampioen te worden. Meisjes A won de eerste set direct, dus de druk nam toe bij DOS; uiteindelijk won DOS met 2-3, maar makkelijk ging dat zeker niet. Veel succes met jullie carrière dames! Heren 1 Promotieklasse D 1 Woudenberg HS 1 22 100 2 SSS HS 4 22 79 3 Heyendaal HS 1 22 76 4 DVV HS 1 22 74 5 Nuovo HS 1 22 59 6 Agilitas HS 1 22 54 7 Wevoc HS 2 22 48 8 Arvevo HS 3 22 43 9 Xanthos HS 2 22 37 10 Trivos HS 1 22 33 11 WaHo HS 1 22 29 12 VV Alterno HS 4 22 28

Heren 2 2e klasse K 1 Heyendaal HS 3 22 81 2 AZSV/DOS HS 1 22 77 3 Weekenders HS 2 22 75 4 Pegasus HS 7 22 68 5 Trivos HS 3 22 58 6 Toesj HS 3 22 58 7 Hexagon HS 1 22 56 8 Nuovo HS 2 22 54 9 Xanthos HS 3 22 46 10 Kidang HS 3 22 45 11 Boemerang K HS 2 22 28 12 D.V.O.L. HS 1 22 14

Heren 3 3e klasse L 1 Woudenberg HS 3 22 2 BSVO HS 1 22 3 Setash HS 2 22 4 Setash HS 3 22 5 TweeVV HS 3 22 6 Scylla HS 5 22 7 Nuovo HS 3 22 8 Volvera HS 4 22 9 D.O.S. HS 2 22 10 WaHo HS 3 22 11 Invicta HS 3 22 12 Agilitas HS 4 22

95 88 82 74 61 61 57 51 31 28 18 14

Heren 1 is geëindigd op een mooie 5e plaats; the best of the rest. Knap van de mannen, met zo’n krappe bezetting en toch best veel blessures, het hele seizoen profiterend van bereidwillige invallers. Trainster Linda mag trots zijn op haar prestatie, het zooitje ongeregeld een beetje in het gareel houden kostte soms best veel moeite. Hoe het volgend seizoen gaat is afwachten, Wietze heeft een huis in Duiven en zal de groep verlaten, de reisafstand is te groot voor hem, Wouter had ook een kleine overstap gedachte, maar hopelijk blijft hij toch. Arent moet weer aan herstel werken. Zou hij weer kunnen spelen volgend seizoen? En aanstormend talent vanuit Jongens A, Tycho Snijders en vrienden, zou een flinke aanwinst en verjongingskuur kunnen worden als alles doorgaat. Heren 1 is ook nog steeds dringend op zoek naar een nieuwe trainer. Kan de TC dit allemaal oplossen? Trainingstijden zullen vroeger moeten en dat wordt dus schuiven. We zullen het allemaal zien en beleven. Heren 2 is als middenklasser geëindigd. De onderkant wel te verstaan. Tegen de topploegen goed spelen en daar ook puntjes wegsnoepen, om vervolgens tegen de mindere goden alle inspanningen teniet te doen. Iets meer concentratie in de laatste wedstrijden had zo enkele plaatsen kunnen schelen. Tussen de 8e en 5e plek zitten maar vier puntjes. Maar goed, het was een leuk seizoen in de krochten van de provincie. Vanaf september weer met frisse moed er tegenaan, en dan hopelijk in een gewone zaterdagcompetitie. We eindigden de vorige keer bij Heren 3 met een 7e plaats en ‘hoge’ verwachtingen (van een enkeling…). Ze eindigden

pagina 8

SWITCH

jaargang 30, nummer 3


Rangen en standen uiteindelijk op de 7e plaats! H3 passeerde Volvera 4 (terecht want in Arnhem met 3-1 verslagen), maar Scylla 5 passeerde Nuovo. Topwedstrijd: de 3-2 winst op Setash 3, de flop DOS 2 uit met 3-2 verloren. En de laatste periode was Henny Tax, onze trainer, ook medespeler. Tel uit je winst: 12 spelers, maar wie o wie was afwezig. Henny begon zelf al snel over volgend seizoen: 12 is nl. leuk voor de training (gemiddelde opkomst 8 man), maar soms frustrerend als je sets wilt spelen. Maar zo’n aanvankelijk hechte groep uit elkaar halen??? Ook geen leuk vooruitzicht. We zijn benieuwd of de heren (inclusief Ad) daar uitkomen…… Waar we nu al vrij zeker van zijn is dat er ook nog een viertal junioren gaat doorstromen vanuit het A-team. Al met al is H3 redelijk tevreden over het afgelopen seizoen en hééél nieuwsgierig naar de toekomst. Grappig detail: Henny Tax is er zo druk mee, dat het lijkt of hij de sectie Techniek (VST) te gaan leiden. Dames 1 2e klasse O 1 Agilitas DS 2 22 94 2 BSVO DS 2 22 93 3 Volvera DS 1 22 75 4 Woudenberg DS 2 22 69 5 TweeVV DS 2 22 62 6 Set Up ‘69 DS 4 22 58 7 Toesj DS 1 22 49 8 SSS DS 5 22 48 9 Nuovo DS 1 22 43 10 Scylla DS 4 22 43 11 Set Up ‘69 DS 5 22 21 12 Arvevo DS 4 22 5

Dames 2 3e klasse R Dames 3 4e klasse N 1 Volvera DS 2 22 84 1 Set Up ‘69 DS 6 20 2 Nuovo DS 2 22 74 2 SSS DS 7 20 3 Toesj DS 2 22 67 3 Agilitas DS 8 20 4 Setash DS 3 22 66 4 WaHo DS 5 20 5 Renswouw DS 4 22 62 5 Nuovo DS 3 20 6 Gemini DS 5 22 57 6 Scylla DS 6 20 7 Agilitas DS 4 22 57 7 Volvera DS 4 20 8 D.O.S. DS 2 22 46 8 WaHo DS 6 20 9 Invicta DS 3 22 43 9 TiVoC DS 3 20 10 WaHo DS 3 22 41 10 WaHo DS 7 20 11 Agilitas DS 6 22 33 11 WaHo DS 8 20 12 SSS DS 6 22 30

89 83 75 63 60 43 42 40 26 21 3

Een mooie tweede plek voor Dames 2 aan het eind van het seizoen. Helaas geen kampioenschap, doordat de tweede helft iets minder soepel verliep. Maar toch genoeg punten bij elkaar gespeeld met een team dat aan begin september niet eens leek te bestaan. Na een gezellig jaar, waarin we lekker gespeeld hebben is de tweede plek een mooie beloning. Ze hadden nog mogen promoveren, maar na rijp beraad hebben de dames daar maar voor gepast, gezien het verloop in de 2e helft van het seizoen. Dames 3 heeft, na een klein winterdipje, de laatste wedstrijden weer punten gescoord. En nog belangrijker: ook weer leuke wedstrijden gespeeld. Gemiddeld over het seizoen hebben we 3 punten per wedstrijd gehaald en zijn we als 5e geëindigd, een mooi resultaat. Helaas gaan we volgend jaar onze topscoorder Miranda missen. Ook Wietze, 4 jaar lang onze trouwe trainer/coach, staat volgend seizoen niet meer langs de lijn, jammer! Gelukkig hebben we Ingrid als trouwe (inval)coach altijd achter de hand en hopen we dat ook Brenda volgend jaar weer voorzichtig mag beginnen. We sluiten het seizoen af met een gezellige teamuitje op de beachlocatie op een mooie zonnige dag in juli.

Het jeugdkamp valt nét te vroeg om in deze Switch mee te kunnen. Maar... Facebook geeft een voorproefje wat er allemaal gebeurt. Na de vakantie verwachten we een volledig verslag!

jaargang 30, nummer 3

SWITCH

pagina 9


Kort en klein

Kort & Klein Toernooien

Wij krijgen regelmatig berichten van leuke toernooien die in de regio georganiseerd worden. Op www.volleybal.nl/toernooien zijn ze allemaal te vinden. Zoals het beachvolleybaltoernooi van volleybal-vereniging Actief ‘81 op de Waaij te Westervoort op 3 en 4 september of het toernooi van de Nijmeegse Studenten Volleybal Vereniging Heyendaal op zaterdag 17 september. Leuk om met je team aan mee te doen!

Nieuwe websites

De Nevobo heeft 2 nieuwe websites gelanceerd: Nevobo.nl en Volleybal. nl. Nevobo.nl is vooral voor clubbestuurders- en functionarissen, officials, trainers en coaches, vakdocenten en organisatoren Als je voorheen een

inlog had voor de website nieuw. nevobo.nl, kun je nu ook inloggen op nevobo.nl. Alle bestaande functionaliteiten zijn ook hier gewoon beschikbaar. Op volleybal.nl staan de competitie, toernooien en ‘alles wat leeft’ binnen de volleybalcommunity centraal. Van het laatste volleybalnieuws, interessante achtergrondartikelen, Oranje, de gekste berichten op social media, de leukste volleybalfilmpjes, foto’s en verhalen en niet te vergeten... de competitie. Als je je eenmalig aanmeldt (rechtsboven), kun je daarna je favorieten instellen, teams volgen en je favorieten beheren.

Facebook

Door Facebook zijn de oude Nuovopagina’s niet meer bereikbaar om dingen op te posten, maar ze zijn nog wel gewoon te zien (tik ‘Nuovo’ in op zoekscherm in Facebook).

Geslaagde mini-ochtend

Max, Kees, Sean, Bas, Axel, Tim, Tom, Anne, Jessica, Fred, Rens, Henny, Wouter en Krijn hebben er samen voor gezorgd dat de CMVmini-ochtend op de laatste speeldag op 23 april weer tot een goed einde werd gebracht. Nuovo was die ochtend weer gastheer van de CMVcompetitie. Hartelijk dank!

Vooral bij Dames 3 zijn er veel handen gedeeltelijk wit gemaakt met beschermende tape. De druk die op de vingers komt te staan is soms te veel en een hulpje tegen overstretchen of bescherming anderzijds is niet verkeerd. Misschien een idee om tape te laten maken met het clublogo erop of in ieder geval in de kleuren van de club. Maken we nog reclame ook.

Ghostwriter, part XVIII The ghostwriter strikes again. Hij/zij waart rond in de vereniging en noteert wat hem of haar opvalt. Meedogenloze observaties, opvallende zaken; voer voor in de Switch. De vorige creatieve bijdrage was vanwege het blauwe oog goed herkenbaar als van Isabelle Bisseling. Maar van wie is het deze keer? En daar komt de vraag dan, ben jij de volgende GW? Okééééé!!!! Dan de vraag waar gaat het dan over? Zolang zit ik nog niet bij de club. Ach het is niet het eerste dat je van jezelf in het clubblad ziet, maar mijn talent is niet te zien als schrijver in de Switch! Goed, wat is mij opgevallen. Volgens mij doen verschillende bedrijven goede zaken met onze club. Er zijn steeds meer sporters die hun handen, vingers en/of vingertoppen intapen (GW inclusief).

pagina 10

Ons verzoek is de oude pagina’s te disliken, en –voor zo ver nog niet gebeurd- de nieuwe te liken; dan blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. De juiste pagina’s zijn: https://www.facebook.com/ NuovoBeachVolleybal/ en https://www.facebook.com/ NuovoVolleybal/

GW

SWITCH

jaargang 30, nummer 3


Hoofdsponsor

jaargang 30, nummer 3

SWITCH

pagina 11


ALV 10 mei 2016

ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBALVERENIGING NUOVO, 10 MEI 2016 AANWEZIG: HENK HESSELING, GERTJAN ESHUIS, KEES PIETERS, NORBERT COENEN, RENS VAN OMMEREN, HENK VAN LOENEN, GERARD EENDEBAK, MAARTEN DE GROOT, DESIREE POST, HARRY POPKEN, AD SNIJDERS, LIESBETH SNIJDERS, MINCO SNIJDERS, HENNY TAX, BART DE WILD, ROB WURSTER, HANS PASTOORS AFGEMELD: INEKE VAN LEERSUM, JULES BEEKWILDER, KRIJN VAN ZWIETEN, TINEKE VAN ZWIETEN, FEA VON DER HEIJDE, HUIB WETZEL, LOLKE SIJTSMA

1.Opening en welkom

ningmeester op hoofdpunten toegelicht. Voorstel is de contributietarieven ongewijzigd te laten. Henk van Loenen vroeg en kreeg toelichting op: - de kosten van het Joost Kanstein toernooi in verband met het vervallen van de kosten voor zand (1000 Euro). Deze kosten zijn niet meer expliciet zichtbaar maar wel de reden dat de sectie VSB jaarlijks een begroting met een negatief resultaat van 1000 Euro mag indienen. - de plaats van de kosten van de aanleg van elektriciteit naar de blokhut in de begroting. Deze kosten lopen via SESB en zijn niet zichtbaar in de begroting van Nuovo. De vergadering heeft de begroting en het contributievoorstel goedgekeurd.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom met vermelding van de aangekondigde afwezigheid van de ereleden Krijn en Tineke.

2.Vaststellen van de agenda van deze vergadering De voorgestelde agenda blijft ongewijzigd.

3. Mededelingen van het bestuur en eventuele ingekomen stukken

- Vanaf volgend seizoen zullen leden of teams voor meer taken worden aangewezen dan tot nu gebruikelijk (naast tellen ook o.a. zaalwachtdiensten). Het bestuur zal hiervoor met een voorstel komen. - Er zijn relatief veel veranderingen van trainers en coaches op komst. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur. - 7 Leden hebben zich afgemeld voor de vergadering (zie boven).

De vergadering heeft de begroting goedgekeurd.

6. Wijziging huishoudelijk reglement

4. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering

In verband met de bestuurlijke inpassing van de beachactiviteiten en de voorgestelde wijziging in werkwijze van het bestuur is het huishoudelijk reglement op diverse punten in concept aangepast. Het bestuur vraagt hiervoor goedkeuring van de ALV. De voorzitter lichtte de aangepaste bestuursstructuur en werkwijzen toe aan de hand van een uitgereikt document (zie bijlage 2). Hoofdpunt is dat de vaak langdurige bestuursvergaderingen, waarbij allerlei details uit de secties uitgebreid besproken werden, vermeden gaan worden door de secties meer zelfstandig te laten opereren. De formeel al bestaande scheiding in activiteiten van Dagelijks Bstuur (DB) en secties zal in de praktijk meer gehanteerd worden. Om het contact tussen DB en de secties te onderhouden en in het DB een goed zicht op de activiteiten van de secties te hebben zal in elk sectiebestuur een DB-lid plaats nemen. De combinaties van DB-lid en de secties zijn ten dele gebaseerd op persoonlijke voorkeur en ten dele op de bestaande samenhang tussen de taken van het DB-lid en de activiteiten van de sectie. De nu gekozen verdeling is dus niet een vaste voor iedere bestuurssamenstelling. De voorzitters van de secties leiden de secties en blijven lid van het Algemeen Bestuur (AB). De vergaderfrequentie van de secties wordt naar behoefte ingevuld. Het AB vergadert ten minste twee maal per jaar (als regel ter voorbereiding op de ALV’s). Het DB vergadert als regel eens per maand.

Er zijn geen opmerkingen op het verslag dat hiermee vastgesteld wordt. Naar aanleiding van het verslag merkt Henk van Loenen op - dat op p2 staat dat de voorlopige teamopgaven vroegtijdig naar de leden zal worden gezonden en vraagt hoe het hier nu mee staat. De VSTJ is hier al flink mee gevorderd en het bericht volgt op korte termijn. - Op 23 en 24 juli vindt Junior Beach Circuittoernooi plaats. Worden er nog eigen teams geënthousiasmeerd? - De bouw van de blokhut loopt nu. Wat is de stand van zaken ten aanzien van elektriciteits- en waterleiding? Voor electriciteit ligt er een offerte. Deze wordt nog bekeken op technische aspecten. Uitvoering voor dit seizoen wordt nog geregeld. De aanleg van water heeft minder prioriteit en wordt vooruit geschoven. - Stand van zaken met betrekking tot Verklaringomtrent-gedrag (VOG)? De VOG’s worden vlot geleverd door de overheid. De secretaris heeft al veel kopieën ontvangen en zal de achterblijvers manen hem een kopie te sturen.

5. Begroting verenigingsjaar 2016-2017

De conceptbegroting (zie bijlage 1) is door de pen-

pagina 12

De beachactiviteiten gaan onder de sectie VSE vallen.

SWITCH

jaargang 30, nummer 3


ALV 10 mei 2016 Harry Popken heeft zich bereid verklaard hiervoor als coördinator binnen de sectie VSE/B op te treden. Henk van Loenen merkt op zich niet bewust te zijn van zijn lidmaatschap van de sectie VSP (zoals vermeld in bijlage2). Kees Pieters licht toe dat hij vanwege zijn regelmatige ondersteuning bij het functioneren van het Facebook account hij in de opsomming is vermeld. Harry Popken vraagt wie de beachtrainers gaat aanwijzen. In het gewijzigde huishoudelijk reglement staat hierover dat de voorzitter VST deze trainers aanwijst na overleg met de sectie VSE/B. Vervolgens zijn de voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement puntsgewijs besproken. Henny Tax stelt voor de tekst van artikel 5 te verbeteren. Om verwarring en een lange vergadering te voorkomen wordt afgesproken dat nu alleen de door het bestuur voorgestelde wijzigingen aan de orde komen. Als er behoefte is aan andere aanpassingen dan kunnen die worden ingebracht en bij de volgende ALV besproken. Henny Tax heeft ook geconstateerd dat de termen Sectie en Verenigingssectie en de termen Verenigingsbestuur en AB door elkaar worden gebruikt terwijl daarmee kennelijk toch dezelfde begrippen worden bedoeld. Afgesproken is dat het bestuur deze begrippen nog bij de huidige wijziging van het Huishoudelijk reglement eenduidig zal maken en zal vervangen door de eventueel in de statuten vastgelegde namen. PM Note: In de statuten komt alleen de term ‘Bestuur’ voor. Het begrip ‘sectie’ bestaat in de statuten niet. Het huishoudelijk reglement maakt onderscheid tussen een Dagelijks Bestuur (bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester) en een Algemeen Bestuur (bestaande uit DB plus de voorzitters van de verenigingssecties). Henny Tax verzoekt ook om in artikel 17 na “..taakomschrijving van de sectie.” Toe te voegen “.zoals vermeld in dit huishoudelijk reglement.” De ledenvergadering besluit naast de door het bestuur voor de vergadering voorgestelde aanpassingen de drie bovenstaand vermelde aanpassingen van het huishoudelijk reglement goed te keuren.

7. Benoeming Kascommissie

Mathilde van der Kooij blijft zitten. Henk van Loenen stelt zich beschikbaar en wordt door de leden gekozen. Norbert Coenen zegt toe zijn vrouw Anneke te vragen om volgend jaar beschikbaar te zijn voor de kascommissie.

8. Bestuursverkiezing

Gertjan Eshuis en Désirée Post en Minco Snijders worden met applaus herkozen in de functies die zij al vervulden. Voor de functie van Voorzitter VST is een kandidaat gevonden en het bestuur stelt voor Henny Tax in die functie te benoemen. Dit voorstel wordt door alle aanwezige leden goedgekeurd. De voorzitter bedankt Gerard Eendebak voor het werk dat hij de laatste jaren

jaargang 30, nummer 3

voor de vereniging heeft gedaan en overhandigt een attentie namens de vereniging. Gerard zegt toe de lopende taken in goede afstemming met Henny over te zullen dragen.

9. Wvttk c.q. rondvraag

Liesbeth Snijders meldt dat zij het bestuur gevraagd heeft om een extra training voor het JB team. Zij heeft daar nog geen reactie op gehad. Zij wil met dit team komend jaar ook aan toernooien deelnemen. Het bestuur zegt toe hierop terug te komen. - Norbert Coenen vraagt wanneer de trainingen na de zomervakantie beginnen. Het bestuur zegt toe dit zo spoedig mogelijk bekend te maken. PM Note: De trainingen worden op maandag 5 september hervat. - Ad Snijders meldt dat hij per einde 2016 wil stoppen met de Pegellotto. Hij heeft nog geen vervanger gevonden. Het bestuur zegt toe mee te zoeken. - Henny Tax vraagt wie verantwoordelijk is voor de voorzieningen bij de beachaccommodatie, zoals het sanitair en dergelijke (met name op de komende open dag op 21 mei). Kees Pieters is hiervoor verantwoordelijk. - Krijn van Zwieten heeft schriftelijk vooraf gevraagd waarom de datum waarop de trainingstijden in de Rijnkom veranderen steeds zo laat bekend wordt. Hans Pastoors zegt toe de data voortaan actief op te vragen bij DKOD. - Gerard Eendebak vraagt om Henny Tax met onmiddellijke ingang lid van de bestuursmail en de bestuursapp te maken. Dit voorlopig naast zijn eigen lidmaatschap. Kees Pieters zegt toe dit te regelen. - Kees Pieters vraagt aandacht voor de open dag bij de beachvelden op 21 mei en deelt affiches uit.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur. De aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankje in de kantine. De eerste ronde komt ten laste van de vereniging. Hans Pastoors

SWITCH

pagina 13


Sportkantine

Buurtvolleybaltoernooi weer geslaagd Een bont gezelschap van Nuovoleden, oud-leden, geoefende en ongeoefende volleyballers heeft meegedaan aan het derde buurtvolleybaltoernooi van Nuovo op zaterdag 30 april 2016. Van een traditie kan na drie keer nog geen sprake zijn, maar het buurtvolleybaltoernooi dat Nuovo sinds 2014 na afloop van de reguliere competitie organiseert, slaat zo goed aan bij de deelnemers, dat het zeker een vervolg krijgt. Tien teams met in totaal ruim 70 deelnemers streden om de eer. Uit het hele land kwamen oud-leden zelfs terug naar de sporthal in Doorwerth om mee te doen. Het toernooi trok ook nog de nodige kijkers, wat het extra gezellig maakt. Deze keer heeft iedereen zich redelijk gehouden aan het uitgangspunt dat er maximaal 2 echte volleyballers in het veld mochten staan. Van welk niveau, dat maakt niet uit. Zo stonden spelers van Heren 1, Talententeam Papendal, Dames en Heren 3 zij aan zij in het veld, naast uiteenlopende prille en geroutineerde talenten. Al met al leidde het tot leuke, sportieve wedstrijden. Uiteindelijk wonnen 'The Legends' van Mark Brienen de finale van 'Definitly not a volleyball team' met 19-18.

Hier volgt de totale ranglijst: 1. The Legends (Mark Brienen) 2. Definitly not a Volleyball Team (Esther Pieters) 3. De Heveastars (Henk van Velzen) 4. Beethoventeam (Henny Taks) 5. Onbekend Talent 2016 (Kees Pieters) 6. Team Wietze (Wietze Zuidam) 7. V&D (Milou Tulen) 8. De Daltons (Laura Tulen) 9. Recreanten Maandag 10. Ik Wil een Koekje (Marleen Hillen) Voor veel deelnemers was het een eerste kennismaking na lange tijd niet meer gevolleybald te hebben. Dat levert wel wat spierpijn op, maar gelukkig is iedereen blessurevrij gebleven. Op de facebookpagina van Nuovo is een uitgebreidere sfeerimpressie van het toernooi te vinden.

pagina 14

SWITCH

jaargang 30, nummer 3


Beachnieuws

Beachnieuws

dagavond en deelnemen aan de laddercompetitie op zaterdagochtend. Meer informatie over de kosten en aanmelding en de andere activiteiten op de beachaccommodatie is te vinden op de website: http://www.nuovovolleybal.nl/ beachvolley.html.

Open dag

Met de open dag op zaterdag 21 mei is het beachseizoen officieel van start gegaan. Het weer kon niet beter. Het trok enkele tientallen bezoekers van binnen ĂŠn buiten de vereniging. Verschillende personen gaven aan lid te willen worden.

Blokhut

Onder regie van Henny Taks wordt hard gewerkt om de blokhut op te bouwen. Het blijkt nog een flinke klus, maar het begint er op te lijken.

Inschrijving Beachvolleybal

Tot op heden hebben zich 69 beachleden ingeschreven. De belangstelling is zo groot dat er een extra trainingsavond op de dinsdag een 4e blok is toegevoegd. MC1 en de Recreanten-donderdag groep hebben zich massaal ingeschreven, zoals je hieronder kunt zien. Het eerste blok op maandagavond (18:30-20:00 uur) is speciaal voor de mini’s en jeugd; op dinsdag staat prestatiebeach voorop. In alle blokken is nog een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Via onze Facebookpagina blijf je op de hoogte van het laatste nieuws; like deze pagina als je dat nog niet gedaan hebt: https://www.facebook.com/NuovoBeachVolleybal

Beachleden krijgen een aantal trainingen en kunnen de hele zomer spelen op de maandag-, dinsdag of donder-

jaargang 30, nummer 3

SWITCH

pagina 15


Advertentie

pagina 16

SWITCH

jaargang 30, nummer 3


Seizoen 2016-2017

Seizoen 2016-2017 in concept Het is weer bijna einde van het volleybalseizoen en de gedachten van veel spelers gaan dan richting het komende seizoen. Het was fijn geweest als ik nu al een volledig beeld van de teamindelingen en trainingen zou kunnen geven. Maar dat kan ik nog niet. Daarvoor verschijnt deze Switch te vroeg. Het komende seizoen zullen de trainingen beginnen in de week na de Airborne wandeltocht. Maandag 5 september en donderdag 8 september. Ik wil al wel een idee geven van de denkrichting voor de teamindelingen komend seizoen met wat ik nu weet. Veel moet nog worden ingevuld. De samenstelling van de teams is niet compleet. Er ontbreken nog namen van trainers. Er is dus één zekerheid: niets is zeker of definitief vastgelegd. Weet je nog een naam van een trainer?

Neem dan contact met mij op. We zoeken nog trainers. Als je naam niet voorkomt op de lijst en je wilt wel spelen, stuur dan een mail naar vst@nuovovolleybal.nl. Omgekeerd als je naam op de lijst voorkomt en je wilt volgend jaar niet meer spelen of de club verlaten, stuur dan een afmelding aan de secretaris. In de lijst staan voorlopige teamindelingen. Vooral bij de damesteams zijn er nog veel onzekerheden. Wat hebben de speelsters zelf voor ideeën? Wat zijn de gevolgen van blessures? Ik heb het nog niet goed in kaart kunnen krijgen. Het is de bedoeling om de trainingen op maandag te organiseren in Doorwerth. Alleen de donderdag recreanten en de tweede trainingen blijven in Renkum op donderdag Henny Taks, VST

Concept  24‐5‐2016

Seizoen

: 2016 ‐ 2017

Heren 1

Heren 2

Heren 3

Heren 4

Jongens A 

1 Bas de Vreeze

Arjan van Andel

Ronald van de Berg

Jelmer Veenbrink 

Amco de Jong

2 Gerard Eendebak

Fred Scholten

Hans Pastoors

Jeroen van Roest 

Siebe Adema 

3 Mark Brienen

Gertjan Eshuis

Harry Popken

Tim van den Berg 

Steven Hillen

4 Minco Snijders

Hank Bartelink

Johan Doolaard

Remy Gerritsen 

Axel Snijders

5 Yasha van Dijk

Henk van Loenen

Jules Beekwilder

Kees Pieters

Bart Neerhof

6 Wouter Steenvoorden?

Maarten de Groot

Norbert Coenen

Ben Turfboer

Max Tippersma

7 Arent Stolte  ?

Rob van Roest 

Rob Wurster

Rens van Ommen

Max Winters

8

Sander Langbroek

Ad Snijders?

Henny Tax

Samuel van Wonderen

9

René Herbert

Huib Wetzel ?

Jonas Kamminga?

Sean van Hal

10

Ronnie van Kempen ?

Geert ?

13 trainer

trainer

trainer

trainer

trainer

14 onbekend

Mark Brienen?

Henny Tax

Henny Tax

Liesbeth Snijders

Tom Matthijssen

11

15 Dames 1

Dames 2

Dames 3

Meisjes B

Jongens C (mixed)

Anita Gruitroij

April van de Griendt 

Woudenberg, Jasper van

2 Désirée Post 

Caroline Poorterman Greetje Wolthuis

Anella Blom 

Carlijn Lensen 

Bot, Max de

3 Jolanda ter Linde

Fea von der Heide?

Esmee Tulen

Rozema, Isabella

4 Linda Esters 

Eva van Oord

Nouwens, Kailey

5 Marieke van Roest 

Liesbeth Snijders Nicole Siebers

Brenda Rossenaar Dominique van Ee  Ineke Kalkman

Eyerus Steenwijk

Berg, Anila van den

6 Marna van Velzen 

Ria Snijder?

Jacobien van Leersum

Isa Goethals

Sehic, Madelein

7 Merthe Mulder

Melanie Duits

Laura Tulen 

Kim van der Meer

Raaymakers, Nina

8 Suzan van Loenen

Suzanne Eshuis?

Sascha Wijngaard

Marloes Mulder

Berg, Zosja van den

Isabelle Bisseling 

Milou Tulen

1 Anneli Langbroek

9 Suzanne van Roest? 10

 

Charlotte Rozema (MA)?

12 trainer

trainer

trainer

trainer

trainer

13 onbekend

Henk van Loenen

onbekend

onbekend

Norbert Coenen

Miniʹs

Recreanten ma.

Recreanten do.

Recreanten do.

Henk v. Velzen (tr.)

Krijn v. Zwieten (tr.)

14 Miniʹs Minco Snijders (tr.) 1 Anna van den Berg

Amy de Stichter

Aad Loozen

Ab van de Vegte

2 Hugo Oomens

Kaylee Venema

Marinus Zwarts

Alexander de Valk

Petra Worm

3 Lynn Meijer

Myrthe van Woudenberg

Annemieke Reijn

Derk van der Kolk

Piet Cornelissen Riette Wolsing

Patricia Mak

4 Wouter Nijeboer

Bart de Wild

Esterel Hijink

5

Cherie Goewie

Gijs Lommerse

Roel de Jonge

6

Christine Jager

Hans Nijhuis

Ronnie van Kempen (H2)

7

Gerry Geel‐De Jong

Jaike Loots‐de Graaf

Sandra Smits

8

Heidy Veenbrink‐BlankesteiLolke Sijtsma

Yannick Dziechciarek

9

Henneke Gerritsen‐Snijder Manon Vaal

Monique Lanjouw

10

John van Zomeren

Marloes Veldink

Patricia van Heusden

11

Jos van den Brink

Mirjam Schilder

Jolanda Rap

12

Evert de Vries Mocht er iemand ontbreken in deze indeling of kloppen je gegevens niet, graag doorgeven aan : vst@nuovovolleybal.nl 

jaargang 30, nummer 3

SWITCH

pagina 17


026-3390520 v. T. v.d. Koogweg 8 Oosterbeek bestelling@florafaunabloemen.nl

www.florafaunabloemen.nl

De specialist op het gebied van woninginrichting

!"#$$

%&'%

("%)*+ !"#$%&'()

Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van het huidige winkelaanbod. Kom voor het actuele aanbod langs bij Woninginrichting Krechting!

Vinyl

Tapijten Parket

Gordijnen

Gordijnen

Matrassen

PVC vloeren

Marmoleum

Tapijten

Laminaat

Vinyl

Zonwering

Houten vloeren

Boxsprings

Slaapsystemen

Parket

Slaapsystemen Marmoleum Boxsprings Matrassen PVC vloeren Houten vloeren

Kerkstraat 77  6871 BJ Renkum  T (0317) 42 48 73  F (0317) 42 46 48 i nfo @ w o n i n g i n r i c h t i n g k r e c h t i n g . n l  ww w.w o n in g in r ic h t in g kr e c h t in g .n l

HOOIJER RENKUM B.V.

* Grondwerk, sloopwerk, groenwerk en recycling

HOOIJER WEGENBOUW B.V. Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van infrastructurele en milieutechnische werken

*

HOOIJER MILIEU B.V. * Asbestsaneringen

T: 0317 - 318 666

pagina 18

W: www.hooijer.nl

E: info@hooijer.nl

SWITCH

jaargang 30, nummer 3


Verjaardagen

Lang zullen ze leven…….Hieperdepiep………..Hoeraaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

Lang zullen ze leven……….Hieperdepiep………Hoeraaaaaaaa!!!!!!!!! Peter, Rob, Gerard, Jacobien….fijne verjaardag gehad???? Ja, voor jullie zit het er weer op voor een jaartje, maar in de komende maanden mag er weer heel wat gevierd worden. Lastige maanden natuurlijk, want de vakantietijd (globaal rekenen we daar juni, juli en augustus maar toe) maakt dat er op jouw verjaardag nogal wat potentiële gasten elders vertoeven. Eigen schuld, want dan had je maar in een ander deel van het jaar je verjaardag moeten vieren. Maar voor diegenen die jou vanaf hun vakantieadres nog een verjaarskaartje willen sturen (of een sms-je of een app-je of wat er nog veel meer kan in deze tijd) tóch in de Switch de jarigen voor de komende tijd: Zet je maar schrap ! JUNI JULI 1 Marna van Velzen D1 28 1 Patricia van Heusden R-do 20 4 Jessica Burger MA 17 7 Manon Vaal R-do 52 9 Henk van Velzen Lid 70 7 Henny Tax H3 64 12 April van de Griend MC 14 9 Dora Furtula mini 11 13 Isabella Rozema Mini 11 9 Anita Gruitroij D3 59 22 Sander Langbroek H2 27 10 John van Zomeren R-ma 68 22 Henk Hesseling voorzitter 60 11 Ronnie van Kempen R-do 39 24 Quint Wessels JB 17 13 Florine Both MA 18 24 Piet Cornelissen R-do 67 15 Jules Beekwilder H3 51 29 Max Tippersma JB 15 16 Sascha Wijngaard D3 42 16 Mark Brienen H1 32 22 Henk van Loenen H2 52 22 Esmée Tulen MC 15 30 Riek van Meerveld R-ma 65 AUGUSTUS 2 Chantal Tippersma mini 12 3 Wouter Nijeboer mini 10 3 Merthe Mulder D1 32 3 Jonas Kamminga JA 18 7 Minco Snijders H1 46 8 Tobias Dekker H? 24 10 Ingrid Gruijters Don 62 11 Rob van Roest H2 32 15 Myrthe van Woudenberg mini 10 15 Brenda Rossenaar D3 48 16 Carlijn Lensen MC 14 16 Kai van de Poll MA 18 17 Nina Raaijmakers M6 12 17 Heidy Veenbrink R-ma 50 20 Alexander de Valk R-do 34 21 Dani Esters mini 8 23 Roel de Jonge R-do 42 25 Arent Stolte H1 52 31 Krijn van Zwieten erelid 69…. Er valt weinig toe te voegen aan deze lijst. Hooguit dat onze recreantentrainers slechts één jaar in leeftijd schelen: Krijn 69 maar Henk 70 en dus de senior van de verjaardagslijst. Onze superjunior is natuurlijk DANI ESTERS, ‘zoon van’ ja!!!! En Heidy wordt natuurlijk onze SARA van de maand !! Hieperdepiep. Ad

jaargang 30, nummer 3

SWITCH

pagina 19


Teamsponsors

SPONSOR Dames 1 en 2

Persoonlijk wonen begint met een goede basis voor wanden en plafonds.

Derksen Stukadoors b.v. ’t Veld 3-D, 6666 MK Heteren, Telefoon 026 472 17 54 info@derksenstukadoors.nl, www.derksenstukadoors.nl

SPONSOR MEISJES C1

SPONSOR MEISJES A1

SPONSOR HEREN 2

SPONSOR HEREN 3 pagina 20

SWITCH

jaargang 30, nummer 3


Pegellotto

NUOVO PEGEL-LOTTO GELEUTER Vanmiddag ging het op de radio over ‘vakantiegeld’. Wat doe je er mee??? Uitgeven (aan vakantie bijvoorbeeld) of oppotten???? Sinds dat moment worstel ik met de vraag: ‘Wat doen de winnaars met hun ‘pegelwinst’?? Reserveren voor de vakantie? Of in de spaarpot?? Of tóch in de kantine omzetten in bier of bitterballen???? Het antwoord is aan de volgende gelukkigen: 2 april 2016 – 29 – Anita Gruitroij, allroundster van Dames 3….. 9 april – 8 – Gerard Eendebak, ex vz VSTJ, sinds 10 mei VST……….. 16 april – 5 – Riek van Meerveld, recreant maandag………………. 23 april – 32 – Mees van Wijngaarden, revaliderend Didammer….. en Suzanne Eshuis, ex-toppertje Nuovo-jeugd……. 30 april – 9 – Max Popken, zoon van Harry & Ineke………… en Bart de Wild, assistent barkeeper…………….. 7 mei – 32 – ja….. alweer, dus: Mees en Suzanne………. 14 mei – 13 – Liesbeth Snijders, toptrainster van Jongens B……… en Annella Blom, ook al zo’n steunpilaar van Dames 3….. 21 mei – 20 – Rob van Roest, middenman van Heren 2……. 28 mei – 29 – Ja alweer… Anita Gruitroij, feest bij Dames 3 ….(?)… 4 juni – 26 – de pegelaar himself……, nu nog H3…….. 11 juni – 43 – Huib Wetzel, genezend van schouderproblemen….. 18 juni – 39 – Rob Wurster, de vogelaar van Heren 3…… 25 juni – 24 – Henk van Velzen, trouwe trainer van Rec Ma……… (en meestal te vinden op de barkruk rechts….) Enfin, ik ben benieuwd naar die antwoorden. Het levert vast een stortvloed kopij op voor de volgende Switch, maar dat wordt pas ná de zomervakantie !!! Verder een hoogstbelangrijke mededeling: NUOVO ZOEKT PER 1-1-2017 EEN NIEUWE PEGELAAR. De huidige pegelaar stopt er aan het eind van het jaar mee wegens oververmoeidheid!!! Hij deed daarvan persoonlijk kond tijdens de ledenvergadering. Maar….. wel graag de huidige jaargang goed afronden. En er zijn nog héél wat deelnemers die betalingsachterstand hebben, zelfs zoveel, dat uitbetaling van de prijzen momenteel problemen gaat opleveren (zeker met die dubbele winnaars erbij….). Als iedereen straks tot eind december aanbetaalt, dan kunnen we er nog een machtig mooi jaar van maken (ook voor de penningmeester). Schrik dus niet als ik elke deelnemer per mail ga benaderen met het verzoek om per bank te betalen wat er nog open staat tot eind december (maar als je me per ongeluk ergens ontmoet kan het natuurlijk óók contant….!!!). En nog een half jaar de tijd om een opvolger te vinden. WIE ? Groet: Ad

snel betalen? IBAN NL54 INGB 000 16 81 901 tnv. A. Snijders o.v.v. Pegel-lotto !!! (Een begeleidend mailtje naar ad.snijders@outlook.nl is best handig)

jaargang 30, nummer 3

SWITCH

pagina 21


Verenigingsinformatie Voorzitter: Henk Hesseling, Telefoonweg 5, 6871 KZ Renkum 0317 - 78 52 41 vz@nuovovolleybal.nl

Competitie: Minco Snijders, Noorderweg 31, 6861 XW Oosterbeek 06 - 44 99 02 75 vsc@nuovovolleybal.nl

Secretaris: Hans Pastoors, Borgerweg 3 6862 Oosterbeek 06 - 52 31 54 06 sec@nuovovolleybal.nl

Publiciteit : Kees Pieters, Hertenstraat 66, 6865 WR Doorwerth 026 - 333 47 62 vsp@nuovovolleybal.nl

Penningmeester: Gertjan Eshuis, Schimmelpennincklaan 29, 6871 TT Renkum 0317 - 31 05 42 pm@nuovovolleybal.nl

Evenementen: Desirée Post, Veluwestraat 6, 6813 ED Arnhem 06 - 25 35 50 97 vse@nuovovolleybal.nl

Techniek en Jeugd: Henny Tax Beethovenlaan 118 6865 ED Doorwerth 06 - 16 37 27 58 vstj@nuovovolleybal.nl

Vertrouwenspersoon: Jacobien van Leersum, jacobienvanll@hotmail.com 026 - 333 3137

Erelid: Tineke van Zwieten

Erelid: Krijn van Zwieten

Erelid: Ad Snijders

Betaling van de contributie • Een heel jaar vooruit. Daarvoor zendt de penningmeester een nota voor het totale verschuldigde bedrag, dat betaald moet worden vóór de door de penningmeester aangegeven datum. Indien er daarna nog een herinnering moet worden verzonden, zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met Euro 5,- administratiekosten. • Door middel van een machtiging, waarbij de eerste helft van de contributie + de bondscontributie eind augustus zal worden afgeschreven en de tweede helft van de contributie eind januari. • Als er niet aan de financiële verplichtingen is voldaan, zal er geen spelerskaart worden afgegeven. Bankrekening: Postbank NL79INGB0000672360 Stortingen t.n.v. volleybalvereniging Nuovo te Renkum Contributie gelden seizoen 2015 - 2016 NUOVO Senioren (D1 + H1) Eur 280,- Senioren Eur 210,- Junioren Eur 150,- Mini’s Eur 120,- Recreanten Eur 140,- 2e training Eur 70,

Nevobo Eur 80,- Eur 80,- Eur 50,- Eur 30,- Eur 10,-

Totaal Eur 360,Eur 290,Eur 200,Eur 150,Eur 150,-

* De kosten voor het lidmaatschap zijn inclusief wedstrijdkleding (bruikleen shirt, broek en sokken).

pagina 22

SWITCH

jaargang 30, nummer 3


Automobielbedrijf Hooijer B.V. • Lebretweg 53 • 6861 ZZ • Oosterbeek • 026-3342037 • www.hooijerkia.nl Officieel Kia dealer Altijd ruim 50 occasions op voorraad Reparatie en Onderhoud voor alle automerken De Kia Rio leverbaar v.a. € 11.695* * prijs wijzigingen voorbehouden.

Chinees-Indisch restaurant

KOTA RADJA

Utrechtseweg 76a-6866 CM Heelsum Telefoon/fax 0317 - 317100 Iedere zaterdag en zondag vanaf 17:00 uur

Chinees-Indisch “Lopend Buffet”

20 gerechten en soep naar keuze”

Onbeperkt eten !!

VIERT U THUIS EEN FEEST ? Heeft u eigenlijk geen tijd om te koken ? Dan is ons warm buffet van huis een uitkomst U kunt bij ons alvanaf 10 pers. een volledig Maaltijdbuffet of hapjesbuffet bestellen. Wij brengen zelfs borden en bestek mee !! Naderhand doen wij de afwas voor u !! Voor informatie of reserveringen 0317-317100

Switch 2016 3  

Switch nummer 3 2016

Switch 2016 3  

Switch nummer 3 2016

Advertisement