Page 1

SWITCH Clubblad van de volleybalvereniging Nuovo jaargang 29, nummer 4 2015

B ! s n e it g u r n Jo ondeag. 19 r es op p a a zwlees all


Colofon

Jaargang 29, nummer 4 September 2015 Oplage: 150 st geprint Redactie: Kees Pieters Ad Snijders Minco Snijders Fred Scholten

SWITCH

Opmaak: Fred Scholten Redactieadres en advertenties: Kees Pieters, switch@nuovovolleybal.nl (026) 333 47 62

Van de voorzitter 4 Wedstrijdschema 6 Ghostwriter, part XIV 9 Zomerbeach 10 Nieuwsflits JA 15 Jeugdkamp Nuovo. 18 Jongens B onderuit 19 Lang zullen ze leven…… 21 Joost Kansteintoernooi 2015 22 Pegellotto 25

Adverteren kan al vanaf € 25,- per jaar. Meer informatie: www.nuovovolleybal.nl De Switch is het ledenblad van NUOVO voor en door leden. De Switch verschijnt vijf maal per jaar.

Redactioneel Welkom terug Steun Nuovo door (web)winkels te benaderen via SponsorKliks. Hoe werkt het? Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. Doe je dat via onze website, dan krijgt Nuovo 75% daarvan. Of je nu rechtstreeks naar bv. Bol. com gaat of je gaat via Nuovo/SponsorKliks naar Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval profiteert Nuovo hier van!

Diverse sportkleding is te koop op de door Teamkleding4All opgezette Nuovo-webshop. Neem een kijkje op onze website.

Na een geslaagde beachzomer is het zaalseizoen weer gestart. De zaal, waar de bal weer tegen het plafond kan komen, het veld behoorlijk vol lijkt te staan (en desondanks nog genoeg ballen onnodig op de grond belanden) en de zomeravondzon niet aan den lijve wordt ervaren, heeft toch ook weer zijn charme. In deze Switch doen we verslag van de beachzomer en blikken we o.a. terug op het geslaagde Joost Kansteintoernooi en het tweede Jeugdkamp. Traditioneel is er ook sprake van veel wisselingen. We zijn wéér bijna een heel, talentvol, meisjes A-team kwijtgeraakt. Maar daar staat tegenover dat er nu ook heel veel nieuwe gezichten in de zaal te zien zijn, zoveel zelfs dat er weer een derde damesteam gevormd kon worden en eindelijk weer eens een volwaardig heren 1 opgesteld kan worden! In de volgende Switch hopen we veel van de nieuwe leden voor te stellen. Het wedstrijdschema is ook weer opgenomen, met de indeling van de tellers. Noteer in je agenda wanneer je ingedeeld staat, of regel tijdig een vervanger. Iedereen heeft zo zijn verantwoordelijkheden, ook ‘gewone’ leden. Verder wordt in de rubriek Kort & Klein nog de aandacht gevestigd op een aantal zaken binnen de vereniging, zoals de social media, waar ook het nodige nieuws verkondigd wordt. Veel lees plezier! Namens de redactie, Kees Pieters

Kijk voor meer Nuovo-roddels en nieuwtjes op de groepspagina op Facebook

Switch digitaal? Voorkeur voor het ontvangen van de digitale uitgave (in pdf) in plaats van de papieren versie? Stuur dan een mail naar: switch@nuovovolleybal.nl.


Van de voorzitter Het aanraken van het net tussen de antennes is fout, gedurende de actie om de bal te spelen. Er bestaat geen verschil meer tussen het raken van de bovenkant of de onderkant van het net. De actie om de bal te spelen houdt o.a. in, bij het opspringen, tijdens de aanvalsslag (of een poging daartoe) en bij het landen. Spelers die dicht bij de bal zijn als die wordt gespeeld of spelers die een poging doen om de bal te spelen, worden beschouwd alsof zij de bal hebben gespeeld. Dus ook als zij zelf geen contact met de bal hebben gehad.

Van de voorzitter Strand, Particulier initiatief en spelregels. ‘Strand’

Voor de meesten van ons zit de vakantie er weer op. Ik hoop dat iedereen het naar zijn/ haar zin heeft gehad en met nieuwe energie aan het nieuwe zaalseizoen kan beginnen. Voor de vereniging was het echter geen echte traditionele vakantieperiode. Waar we vorig jaar tijdens de zomermaanden echt een ‘volleybalstop’ hadden, deze zomer was dit niet het geval. Vele leden hebben deze periode gebruikt om op De Bilderberg lekker te beachen op onze nieuw beachlocatie. Mede dank zij het goede weer, maar vooral door de inzet van vrijwilligers kunnen we gerust stellen dat ons eerste beachseizoen alle verwachtingen heeft overtroffen. Ruim 50 beachleden en de nodige extra inkomsten uit externe verhuur van onze accommodatie. Ik wil iedereen met dit resultaat complimenteren en alle vrijwilligers hartelijk bedanken. Het toont maar weer eens aan waarin een relatief kleine vereniging groot kan zijn.

Er is wel een aantal uitzonderingen: * Het onopzettelijk aanraken van het net met het haar is niet fout, tenzij bijv. een paardenstaart verstrikt raakt in het net. * Als je je om moet draaien om een bal te spelen die niet in jouw buurt is en je raakt het net, is dit ook niet fout omdat de bal niet in jouw buurt is.

‘Particulier initiatief’

Een aantal jaren geleden waren we genoodzaakt het aantal competitieteams, in verband met een teruglopend aantal competitiespelers, te verminderen. Ook onze damesteams werden van 3 naar 2 teams teruggebracht. Voor de vakantie werden wij benaderd door een aantal leden met de vraag hoe wij als bestuur dachten over een derde dames competitieteam. Onze reactie daarop was nogal terughoudend, omdat wij naar onze mening daarvoor niet voldoende competitiespeelsters hadden. Een aantal leden hebben deze opmerking niet als kennisgeving aangenomen, maar zijn actief wezen shoppen naar nieuwe leden. Dit ‘particulier initiatief’ heeft er toe geleid dat wij drie nieuwe damesleden aan ons ledenbestand hebben kunnen toevoegen. Ook hebben een aantal leden die geen competitie (meer) speelden besloten hebben de NUOVO kleuren weer in competitieverband te gaan verdedigen. Ik wil met name Liesbeth Snijders en Suzan van Loenen bedanken voor hun inzet. Dankzij hun vasthoudendheid en initiatieven kunnen we dit seizoen weer met 3 damesteams aan de competitie deelnemen. Chapeau!!

Wedstrijdshirt aantrekken vóór het inslaan aan het net. Het moment van het aantrekken van het wedstrijdshirt wordt verschoven van vlak voor het begin van de wedstrijd naar tijdens de toss wanneer de spelers toch niet mogen inslaan zonder toestemming van de scheidsrechter. Nu is het vaak zo dat de scheidsrechter vlak voor het begin van de wedstrijd de shirtnummers wil vergelijken met het wedstrijdformulier. Dat stoort het voorbereidende praatje van de coach na het inspelen. De scheidsrechter kan nu tijdens het inslaan de shirtnummers met het wedstrijdformulier vergelijken. Zo wordt een werkbare situatie voor de scheidsrechters gecreëerd, wat weer een positief effect heeft voor de verstandhouding scheidsrechters-coach. Voor iedereen een win-win situatie.

Nieuwe spelregels

Ik wens iedereen een fantastisch volleybalseizoen!

Netfout is weer netfout Zoals ieder jaar komen er ook voor komend volleybalseizoen weer een aantal spelregelwijzigingen. Dit keer niet zoveel, maar wel één opvallende! Netfout wordt weer netfout. Voor publiek, spelers en scheidsrechters geeft dat meer duidelijkheid. De verandering van een aantal jaar geleden, waarbij alleen de netband nog maar fout is, is nog steeds niet bij iedereen duidelijk en geaccepteerd. Want hoe vaak hoorde je niet: “scheids, netfout!”, als de onderkant van het net geraakt werd. Nu moet daar weer voor gefloten worden.

pagina 4

Henk Hesseling

SWITCH

jaargang 29, nummer 4


Bestuursberichten

Beach

Na de zeer voorspoedig verlopen aanleg van de beachvelden was op 13 juni de officiële ingebruikname tijdens het Joost Kanstein toernooi. Tijdens het met heel mooi weer gespeelde en altijd weer gezellige toernooi bleek al dat de voorzieningen zeer goed zijn en we mogen verwachten daar nog lange tijd veel plezier van te kunnen hebben. In de daarna volgende weken werd veelvuldig gebruik gemaakt van de velden. Ook bij slechter weer werd veel gespeeld. De belangstelling van eigen leden en van ‘buitenstaanders’ was aangenaam groot. Er wordt nog nagedacht over uitbreiding van de voorzieningen (verlichting, waterleiding) voor het komende seizoen. Kortom een zeer geslaagd actie waarvoor we veel dank verschuldigd zijn aan de initiatiefnemers en de leden van de beachcommissie.

Leden

Nieuwe aanmeldingen zijn ontvangen van: Marna van Velzen, Chérie Goewie, Bas Meijer, Madelein Sehic, Nicole Siebes, Greetje Wolthuis. Bovendien zien we Suzan van Loenen en Tobias Dekker al weer enthousiast meetrainen en hebben zich ook diverse mensen aangemeld om eens mee te komen trainen. We hopen dat met komende aanmeldingen de vereniging ook qua omvang op peil zal blijven.

Teams

In deze periode met afronding en opnieuw starten van het verenigingsjaar zijn er veel veranderingen. Ondanks de strenge afspraken over afmelding van lidmaatschap blijken er toch veel verrassingen te zijn bij het begin van het seizoen waarbij leden laat opzeggen of denken opgezegd te hebben zonder iemand in het bestuur of van de trainersgroep daarvan weet. Ten opzichte van de meldingen in de vorige Switch zijn de volgende leden uitgeschreven: Connie Lamers, Lotte Hilderink, Suzan van Loenen, Ineke de Graaf, Anne Ruijsch, Lieven van Oort, Lex van Otterloo, Suzanne Eshuis, Karin van Bruchem, Bart Zuidam, Max Winters, Marleen Hillen, Tycho Snijders, Linn Holleman, Liese van den Born, Carmen Reissig, Evan van Oord, Leanne Braber, Rick Munniks, Amy de Stigter, Nina Raaijmakers, Mette Munniks.

Er is in de zomerperiode veel overleg geweest over het aantal te vormen teams in de nieuwe competitie. Uiteindelijk is ervoor gekozen om wel een derde damesteam in te schrijven en niet een vierde herenteam.

Zaalruimte

Het late inschrijven van het extra damesteam leidt ertoe dat het dames 2 team vrijwel alle thuiswedstrijden in een verder lege zaal zal moeten spelen doordat de andere teams op die zaterdagen uit spelen. Omdat er nu ook extra trainingsruimte nodig is wordt gekeken naar de mogelijkheid om meer teams op donderdagavond in de Rijnkom te laten trainen naast de recreantengroep van Krijn.

Verklaringen omtrent gedrag

In de komende periode zal ik de trainers en coaches benaderen om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen. Hiermee laten we aan de buitenwereld zien dat we als vereniging alle mogelijke maatregelen hebben genomen om onze (jonge) leden in een zo veilig mogelijke omgeving te laten spelen en trainen. Hans Pastoors

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 13 oktober nadere info volgt

jaargang 28, nummer 4

copydatum: 2 november 2015

SWITCH

pagina 5


Wedstrijdschema

Wedstrijdschema Let op: Het programma wordt nog wel eens gewijzigd. Check altijd ook regelmatig het actuele programma via onze website en/of de Nuovo-app. Hier zijn ook de uitslagen en standen te vinden. Als je als teller vermeld staat, ben je verplicht deze taak te vervullen. Als dat niet mogelijk is, dan moet je zelf een vervanger regelen. Op het niet nakomen van deze incidentele verplichting staat een boete van € 5,- per keer (zie de website).”

donderdag 17 september 2015 De Heuvel, Druten 21:30 Boemerang Komeet HS 2 Nuovo HS 2 vrijdag 18 september 2015 Valkenhuizen, Arnhem 20:30 Agilitas HS 1 Nuovo HS 1 20:30 Agilitas DS 8 Nuovo DS 3 zaterdag 19 september 2015 De Helster, Elst Gld 14:00 Gemini JB 1 Nuovo JB 1 zaterdag 19 september 2015 Sporthal Doorwerth Scheidsrechter Teller 16:30 Nuovo DS 2 Renswouw DS 4 Henk Hesseling Vrijwilliger gezocht zaterdag 19 september 2015 Sporthal de Omnibus, Arnhem 14:30 Volvera DS 1 Nuovo DS 1 donderdag 24 september 2015 De Meerwaarde, Barneveld 19:30 SSS DS 6 Nuovo DS 2 zaterdag 26 september 2015 Betuwehal, Tiel 15:00 TiVoC MC 1 Nuovo MC 1 zaterdag 26 september 2015 Sporthal Doorwerth Scheidsrechter Teller 12:30 Nuovo HS 3 Agilitas HS 4 Gertjan Eshuis Hank Bartelink 14:30 Nuovo HS 2 Heyendaal HS 3 Norbert Coenen Harry Popken zaterdag 26 september 2015 't Gastland, Rhenen 09:00 Nuovo N3 1 Gemini N3 2 10:00 Nuovo N6 1 BSVO N6 1 10:00 Volvera N3 1 Nuovo N3 1 11:00 TiVoC N6 2 Nuovo N6 1 zaterdag 26 september 2015 't Riet, Ede Gld 09:00 Nuovo N5 1 Gemini N5 2 09:30 Arvevo N5 1 Nuovo N5 1 zaterdag 3 oktober 2015 Sporthal Doorwerth Scheidsrechter Teller 12:30 Nuovo MC 1 Agilitas MC 1 Ad Snijders Sean van Hal 12:30 Nuovo MA 1 Setash MA 2 Rob Wurster Samuël van Wonderen 14:30 Nuovo JB 1 Pauwervoll JB 1 Marian van Roest Esra Stuwart 14:30 Nuovo HS 3 WaHo HS 3 Henk van Velzen Kai v. d . Poll 14:30 Nuovo DS 1 Agilitas DS 2 Henk Hesseling Anne Swetselaar 16:30 Nuovo JA 1 Xanthos JA 1 Bart de Wild Quint Wessels 16:30 Nuovo HS 1 VV Alterno HS 4 NeVoBo Tom Matthijssen donderdag 8 oktober 2015 Kermisland, Arnhem 20:30 Arvevo HS 3 Nuovo HS 1

pagina 6

SWITCH

jaargang 28 nummer 4


Wedstrijdschema vrijdag 9 oktober 2015 De Bongerd, Wageningen 19:30 WaHo DS 8 Nuovo DS 3 zaterdag 10 oktober 2015 Betuwehal, Tiel 09:00 Nuovo N6 1 Gemini N6 3 11:00 Toesj N6 1 Nuovo N6 1 zaterdag 10 oktober 2015 De Helster, Elst Gld 09:00 Nuovo N3 1 Gemini N3 1 10:00 Gemini N5 1 Nuovo N5 1 10:00 TiVoC N3 1 Nuovo N3 1 10:30 Nuovo N5 1 Volvera N5 2 zaterdag 10 oktober 2015 De Heuvel, Druten 13:00 Boemerang Komeet JB 1 Nuovo JB 1 zaterdag 10 oktober 2015 De Vlinder 1, Wageningen 18:30 Scylla HS 5 Nuovo HS 3 zaterdag 10 oktober 2015 Sporthal Doorwerth Scheidsrechter Teller 16:30 Nuovo DS 2 Invicta DS 3 Henk Hesseling Vrijwilliger gezocht zaterdag 10 oktober 2015 Het Binnenveld, Heteren 13:00 Toesj MC 1 Nuovo MC 1 13:00 Toesj HS 3 Nuovo HS 2 15:00 Toesj DS 1 Nuovo DS 1 maandag 12 oktober 2015 Sporthal Doorwerth Scheidsrechter Teller 18:30 Nuovo MA 1 Wevoc MA 1 Bart de Wild Vrijwilliger gezocht zaterdag 17 oktober 2015 Sporthal Doorwerth Scheidsrechter Teller 12:30 Nuovo MC 1 SSS MC 5 Marian van Roest Marieke van Roest 12:30 Nuovo HS 2 Pegasus HS 7 Hans Pastoors Jolanda Flims 14:30 Nuovo JB 1 Boemerang Komeet JB 1 Bart de Wild Annella Blom 14:30 Nuovo HS 3 BSVO HS 1 Henk Hesseling Miranda Hillen 14:30 Nuovo DS 1 SSS DS 5 Gertjan Eshuis Sascha Wijngaard 16:30 Nuovo HS 1 WaHo HS 1 NeVoBo Marna van Velzen 16:30 Nuovo JA 1 Volvera JA 1 Bart de Wild Anneli Langbroek 16:30 Nuovo DS 3 Scylla DS 6 Henk van Velzen Suzanne van Roest zaterdag 17 oktober 2015 Sporthal de Omnibus, Arnhem 12:30 Volvera MA 1 Nuovo MA 1 zaterdag 17 oktober 2015 Valkenhuizen, Arnhem 15:00 Agilitas DS 6 Nuovo DS 2 donderdag 29 oktober 2015 De Bongerd, Bemmel 19:45 Kidang HS 3 Nuovo HS 2 donderdag 29 oktober 2015 De Camp, Woudenberg 20:45 Woudenberg HS 3 Nuovo HS 3 donderdag 29 oktober 2015 De Heuvel, Druten 21:30 DVV HS 1 Nuovo HS 1 vrijdag 30 oktober 2015 De Bongerd, Wageningen 21:30 WaHo DS 5 Nuovo DS 3 vrijdag 30 oktober 2015 Sporthal de Omnibus, Arnhem 19:30 Volvera JA 1 Nuovo JA 1

jaargang 28, nummer 4

SWITCH

pagina 7


Wedstrijdschema zaterdag 31 oktober 2015 09:30 Nuovo N3 1 10:00 Scylla N5 3 10:00 Excelsior N3 1 10:30 TweeVV N5 1 11:00 Nuovo N3 1 11:30 Scylla N5 2 14:30 Scylla DS 4 16:30 Scylla MC 2

De Vlinder 1, Wageningen TweeVV N3 1 Nuovo N5 1 Nuovo N3 1 Nuovo N5 1 Setash N3 1 Nuovo N5 1 Nuovo DS 1 Nuovo MC 1

zaterdag 31 oktober 2015 ‘t Riet, Ede Gld 10:00 BSVO N6 1 Nuovo N6 1 10:30 Nuovo N6 1 TiVoC N6 2 zaterdag 31 oktober 2015 Sporthal Doorwerth Scheidsrechter Teller 12:30 Nuovo DS 2 Agilitas DS 4 Bart de Wild Vrijwilliger gezocht zaterdag 31 oktober 2015 Sportcentrum Arcus, Wijchen 16:00 Trivos JB 1 Nuovo JB 1 vrijdag 6 november 2015 Ut Sporthuus, Lunteren 21:30 D.O.S. DS 2 Nuovo DS 2 zaterdag 7 november 2015 Brink, Huissen 11:30 Setash MA 2 Nuovo MA 1 zaterdag 7 november 2015 De Rosmolen, Beneden-Leeuwen 15:00 Isala '77 JA 1 Nuovo JA 1 zaterdag 7 november 2015 Sporthal Doorwerth Scheidsrechter Teller 14:30 Nuovo DS 1 BSVO DS 2 Norbert Coenen Arend Stolte 14:30 Nuovo MC 1 BSVO MC 1 Ad Snijders Bas Meijer 14:30 Nuovo HS 2 Hexagon HS 1 Rob Wurster Joachim van Otterlo 16:30 Nuovo DS 3 WaHo DS 7 Henk van Velzen Eva van Oord 16:30 Nuovo HS 1 Heyendaal HS 1 NeVoBo Carlijn Lensen 16:30 Nuovo HS 3 TweeVV HS 3 Bart de Wild April van der Griendt zaterdag 7 november 2015 Kermisland, Arnhem 09:00 Gemini N5 2 Nuovo N5 1 10:00 Nuovo N5 1 Arvevo N5 1 zaterdag 7 november 2015 Sero, Otterlo 11:30 Gemini N6 3 Nuovo N6 1 13:30 Nuovo N6 1 Toesj N6 1 zaterdag 7 november 2015 't Gastland, Rhenen 09:00 Gemini N3 2 Nuovo N3 1 10:00 Nuovo N3 1 Volvera N3 1 zaterdag 7 november 2015 Ut Sporthuus, Lunteren 13:30 D.O.S. JB 1 Nuovo JB 1 donderdag 12 november 2015 Sportcentrum Arcus, Wijchen 21:00 Trivos HS 3 Nuovo HS 2 21:00 Trivos HS 1 Nuovo HS 1 vrijdag 13 november 2015 De Bongerd, Wageningen 19:30 WaHo DS 6 Nuovo DS 3 zaterdag 14 november 2015 12:15 Pegasus JA 2

pagina 8

Ark van Oost, Nijmegen Nuovo JA 1

SWITCH

jaargang 29, nummer 4


Wedstrijdschema zaterdag 14 november 2015 Breehoek, Scherpenzeel 15:00 Set Up '69 MC 1 Nuovo MC 1 19:00 Set Up '69 DS 4 Nuovo DS 1 zaterdag 14 november 2015 Sporthal Doorwerth Scheidsrechter Teller 14:30 Nuovo DS 2 Setash DS 3 Henk Hesseling Vrijwilliger gezocht zaterdag 14 november 2015 Sports Planet, Westervoort 18:00 Wevoc MA 1 Nuovo MA 1 zaterdag 21 november 2015 12:30 Nuovo MA 1 12:30 Nuovo MC 1 14:30 Nuovo JB 1 14:30 Nuovo HS 3 14:30 Nuovo DS 1 16:30 Nuovo HS 1 16:30 Nuovo JA 1 16:30 Nuovo DS 3

Sporthal Doorwerth Volvera MA 1 D.O.S. MC 1 D.O.S. JB 1 Volvera HS 4 TweeVV DS 2 SSS HS 4 Isala ‘77 JA 1 SSS DS 7

Ghostwriter, part XIV The ghostwriter strikes again. Hij/zij waart rond in de vereniging en noteert wat hem of haar opvalt. Meedogenloze observaties, opvallende zaken; tegenwoordig voer voor in de Switch. De vorige was best lastig. Wie had in de bijdrage de bijdrage van Wietze Zuidam herkend? Deze moet te doen zijn. ...En dan word je opeens gevraagd de GhostWriter te worden van deze Switch. Lastig, waar ga je het over hebben na een lange volleyballoze periode? Eerst maar even terugblikken op het einde van het vorige seizoen. Een seizoen dat voor ons letterlijk eindigde met een knal. Het heerlijke etentje met ons team (meiden, wat kunnen jullie allemaal heerlijke dingen maken!) op een prachtige zomeravond begin juli werd afgesloten met donder en bliksem. Gelukkig was dat niet tekenend voor het seizoen, want met een paar nieuwelingen erbij hebben we best goed gepresteerd. Helaas heeft de GW dit een half jaar lang letterlijk vanaf de zijlijn mogen meemaken.

jaargang 26, nummer 6

Scheidsrechter Hans Pastoors Bart de Wild Marian van Roest Henk Hesseling Henk van Velzen Nevobo Ad Snijders Bart de Wild

Teller

En toen was het tijd voor zon, zee en strand. Maar voor de liefhebber hoefde dat gelukkig niet zonder volleybal te zijn. Actief door een balletje te slaan op de prachtige nieuwe beachvolleybal accommodatie op Sportpark de Bilderberg (nog chapeau voor de motoren achter de realisering hiervan!), of passief langs de Hofvijver of achter de buis. De herenfinale van het WK beachvolleybal zal de GW nog lang heugen. Wat een spanning! Jammer dat het Reinder en Christiaan net niet lukte. We hebben al weer zin in het volgende evenement: het EK volleybal voor vrouwen in ons eigen land. Zoals het afgelopen seizoen eindigde is dit nieuwe seizoen ook begonnen: met donder en bliksem (en zeeĂŤn met regen en hagel). De nacht voor de eerste trainingsdag lieten de weergoden zien dat het weer een flitsend jaar beloofd te worden. Met dit jaar maar liefst drie damesteams, daar waar nog niet zo lang geleden de GW het bestaan van een tweede damesteam moest veiligstellen. Het gaat goed met NUOVO, hopelijk gaan we dat dit jaar ook weer in de resultaten zien. Maar hoe dan ook, laten we er een sportief en gezellig jaar van maken! GW

pagina 9


Zomerbeach geplaatst. Al snel verschenen er ook de eerste tuinstoelen, in de loop van de zomer gevolgd door 4 picknickbanken die vakkundig door de voorzitter en ondergetekende in elkaar gezet zijn. En de ligging is perfect. Zeker nu het gras redelijk is opgekomen, is het een fijne plek geworden. Lekker beschut in de luwte.

Genieten van de zomerbeach Op 13 juni is onze beachaccommodatie op Sportpark De Bilderberg geopend, voor aanvang van het Joost Kansteintoernooi. Wethouder Erik Heinrich van gemeente Renkum en Cynthia Keijzer van de provincie Gelderland, die beiden met subsidies de aanleg mogelijk maakten, onthulden onder grote belangstelling van leden en genodigden het beachlogo, dat door Jolanda ter Linde is ontworpen. De vlag met het logo wappert nu vrolijk boven de accommodatie.

Ruim 50 leden, een enkeling van buiten de vereniging, hebben zich gemeld voor de beachtrainingen die Maarten de Groot en Wietze Zuidam hebben verzorgd; de recreanten-donderdaggroep kwamen met genoeg mensen om donderdags gewoon buiten verder te gaan, de hele zomer door. Op de zaterdagen konden de beachleden – en later in de zomer ook introducees/passanten- deelnemen aan de laddercompetitie. Daar kwam overigens door gebrek aan discipline weinig van terecht, maar de strijd was er niet minder om. Het mooie was dat er een mooie menging plaatsvond van jeugd, recreanten en competitiespelers. Goed voor de clubbinding.

Na de openingshandeling verzorgden twee spelers van Jong Oranje/Talententeam Papendal, Steven Ottenvanger en Chris Ogink –voormalige klasgenoten van Esther Pieters- een warming up. Daarna hebben ze wat korte partijtjes gespeeld. Hartstikke leuk dat die jongens daarvoor hun zaterdag hebben opgeofferd. En daarmee was de beachzomer echt van start gegaan.

Verhuur

In de zomer hebben diverse groepen van buiten de weg naar onze velden gevonden. Spelers van Toesj zijn bijna iedere donderdagavond geweest (op donderdag hadden we zelfs velden tekort), Rob Janssen van Agilitas – A Beach (de clubs die op Valkenhuizen spelen) toonde zijn interesse, een aantal Nuovoleden heeft zelf de velden af en toe gehuurd en op woensdag was er een vaste vriendenclub. En komende weken huurt ook Dorenweerd op gezette tijden de velden. Het gebruik door derden kan echter nog veel beter, maar daar was de aanloop nog net even tekort voor. Komend seizoen moet er meer mogelijk zijn. Daarvoor moeten we al vroeg in het seizoen de gesprekken aangaan met verenigingen, scholen en bedrijven. Direct daarop volgde het Joost Kansteintoernooi, waarvan elders in deze Switch verslag wordt gedaan.

Topzomer

En wat hebben we ervan genoten deze zomer. De inrichting is nog lang niet compleet, maar de velden lagen er, er was op het allerlaatste moment met vereende heren 1 / 2-krachten nog een opslagcontainer

pagina 10

SWITCH

jaargang 29, nummer 4


Zomerbeach

Realisatie

De aanleg had behoorlijk wat voeten in aarde. De Enk heeft uiteindelijk de hele uitvoering op zich genomen. Omdat de subsidies wat lang op zich hadden laten wachten en ook bij de aanbesteding nog heel wat vragen boven tafel kwamen, waar we geen rekening mee gehouden hadden, stond de realisatie behoorlijk onder druk; 13 juni stond immers het Joost Kansteintoernooi gepland, en dat zou en dat moest op De Bilderberg plaatsvinden, vonden wij. Mede dankzij Rob Wurster, Harry Popken en Gertjan Eshuis en de uitvoerders van De Enk is dat gelukt, met wat schrapwerk redelijk binnen de begroting. Op 12 juni is het gras ingezaaid. Een fantastische prestatie, die wel wat uren en grijze haren heeft gekost. Als het goed is zijn ze dat nu al lang weer vergeten.

er zich wat meer leden melden die hierin wat willen betekenen. De velden zijn het hele jaar door voor iedereen te huur. Op de website vind je de tarieven en de plek waar je je kunt melden. Wij bedanken iedereen die het mogelijk heeft gemaakt dat we deze beachaccommodatie hebben kunnen realiseren van harte! We gaan daar nog heel veel plezier van beleven.

Kees Pieters

En zijn we er nu? Nee, want op ons verlanglijstje staat nog het nodige: een blokhut, water en elektriciteit, een dekzeil voor de winter, bankjes, parasols en een goede bewegwijzering moeten het af maken. En een accommodatie brengt ook verplichtingen met zich mee: het sleutelbeheer, het gras moet regelmatig gemaaid worden en het zand uitgevlakt. En ook de verhuur gaat niet van zelf. Er is kortom permanent behoefte aan menskracht. Ook daar moeten we met zijn allen zorg voor dragen. Een klein comitĂŠ heeft dat deze zomer geprobeerd ad hoc op te pakken, maar we hopen dat

jaargang 28, nummer 4

SWITCH

pagina 11


Hoofdsponsor

. .

HĂŠt adres voor: Afvalcontainers voor bouw- en sloopafval, in diverse maten. Afhalen en bezorgen van: zand mijnsteen potgrond

.

grind compost bemeste tuinaarde

Inname van bedrijfs-/bouw-/ sloop- en tuinafval

wij(s) op weg met afval‌

www.woudenbergbv.nl Industrieweg 29

jaargang 28, nummer 4

. Renkum . (0317) 319120

SWITCH

pagina 12


20 jaar Renkum - Debno

20 Jaar verbonden: RENKUM – DEBNO Net toen NUOVO op 13 juni haar beach-accommodatie mocht openen, tevens het seizoen af mocht sluiten, juist toen mocht ik samen met Jacques, Edo en Ineke van Leersum in het Poolse DEBNO getuige zijn van een viering op z’n Pools: plechtig en ontspannen. Vertrouwd terrein grotendeels vanwege de weekenden die we vroeger daar volleyballend, etend en drinkend doorbrachten, toen nog onder auspiciën van Nuovo. Een vlotte reis op de donderdag bracht ons al in de brandweer-kazerne waar de gastvrijheid groots bleek. Wij waren de eerste gasten en claimden dus de mooiste kamers…. Want er zouden nog vele gasten volgen!! Via het balkon ontdekte ik dat mijn aanwezigheid in 2003 niet onopgemerkt was gebleven……….. In het vaantje stond toch echt: AD 2003 !!! In Debno wandelden we naar Mimosa, waar we een fikse pizza soldaat maakten, weggespoeld met een WARKA STRONG . Overigens konden we op de terugweg “Kasja” (voor kenners) niet overslaan, zodat het toch nog over twaalven werd. We hadden de vrijdag grotendeels voor onszelf, want de plechtigheden zouden pas om 6 uur ’s avonds plaats vinden in de nieuwe Sporthal. Edo reed ons daarom ’s morgens naar GORZOW (30 km verderop), waar de fam. Seizek toonde hoe men op z’n Pools gasten ontvangt: om 11 uur al stond er (ondanks Edo’s pogingen dit te voorkomen) een uitgebreide maaltijd met véél bier gereed in de eenvoudige flat van deze mensen. Zoon Piotr , politieagent ter plaatse, was ook aanwezig en juist hij bleek voor mij een grandioze, uitgebreide serie volleybalpostzegels geregeld te hebben; ik verwachtte hooguit enkele zegels, maar het bleek een verbijsterend uitgebreide serie in vele velletjes, gestempeld en ongestempeld, óók nog op een voorraad enveloppen met 1e dagstempels…. S U P E R ! (Jullie dachten zeker dat ik alleen bier-etiketten verzamelde…). Dat deze oude man op de terugweg nodig naar het toilet moest, noopte Edo tot een onverantwoorde parkeermanoeuvre waar ik hem tóch heel dankbaar voor was (maar Ineke minder….). Het was stralend weer , zeg maar bijna tropisch en juist toen moesten we in colbert en met stropdas naar die nieuwe sporthal: daar zeggen we in Renkum “U” tegen!!! De hele zaal vol genodigden, heel veel Polen en zo’n 40 Hollanders, waaronder burgemeester J.P. Gebben. Je snapt het: vele, lange en kortere toespraken in meerdere talen en tóch nog redelijk onverstaanbaar en ondertussen zweetkringen onder de oksels, want airco leek helaas nog te ontbreken. Tot onze verrassing kregen zelfs WIJ op het podium nog een ‘gedenkplaatje’ uitgereikt door de hoogwaardigheidsbekleders…. (vet applaus natuurlijk).

jaargang 28, nummer 4

Aansluitend wandelden we naar dancing Club Giso (Diesel) waarachter een reusachtige partytent ruimte bood aan de nu casual geklede deelnemers aan het feest. Een uitgebreide barbecue zorgde voor ruime maagvulling en tevens bodem voor de rijkelijk vloeiende PIVO en niet te vergeten de wodka. Een in mooi rood en wit gestoken familie-orkestje zorgde voor een onverwachte muzikale omlijsting en vormde ook voor de losse sfeer, waardoor later makkelijker de voetjes van de vloer gingen: ja, er werd flink gedanst, nietwaar Edo??

Het is altijd lastig om uit te leggen waarom een avondje heel gezellig is. Soms ligt het aan interessante gesprekken, vaak ook aan het gezelschap en in sommige gevallen helpt het ook als er voldoende te eten en te drinken is…. In Polen is aan dat laatste kennelijk nooit gebrek. Als aan onze tafel de wodkafles leeg dreigde te raken kwam er vrijwel onmiddellijk een volle voor in de plaats. Vele malen klonk dus het vreugdevolle ‘natstrotje’ , zoals de Hollanders het Poolse proost vertaalden! Toevallig was nazdrovje of i.d. ook vrijwel het enige woord, dat ik onthouden had uit de tijd van vorige bezoeken. Toch was ik blij dat er ook frisdrank op tafel stond, want de avond duurde wel tot rond half twee. In die tijd toonde “JP” ook zijn overige kwaliteiten. De foto met de 8 lege glaasjes voor z’n neus laat ik maar even weg, maar zijn aandacht ging tevens uit naar de zeker zeer charmante gastvrouw, waarmee hij perse ook op

SWITCH

pagina 13


20 jaar Renkum - Debno de foto wilde….! Mocht ik opsturen naar z’n secretaresse (maar daar is nog niets van gekomen….).

uitje te zijn.

Ik leerde zowaar met m’n fototoestel te filmen, maar had daar achteraf spijt van. Want ik had graag opnames gemaakt van het ‘’avondprogramma” maar ter plekke bleek m’n batterij leeg. Jammer, want het sluitstuk was opnieuw grandioos. Rond 19.00 uur stapten we nl. opnieuw in de bus en reden naar Sarbinowo, waar we –via een onmogelijk smal landweggetje – in the middle of nowhere een soort oase bereikten waar een grote schuur en een idem tent fraai gedekte tafels herbergden, waaraan de hele avond gegeten en gedronken kon worden. De omgeving was overigens even prachtig als idyllisch en hoewel het in de avond soms wat ging regenen werd er steeds enhousiaster gedanst en gezongen (tussen het eten en drinken door).

De wandeling terug naar de brandweerkazerne bleek een letterlijke verademing en reken erop dat we die nacht heerlijk geslapen hebben. Of ik gesnurkt heb??? Geen idee. En Jacques??? Niets van gemerkt. Wel dat we de andere ochtend ons na een uitgebreid ontbijt weer officieel moesten melden bij de bibliotheek. Daar probeerde iedereen zo mogelijk in de schaduw van de bomen te staan tijdens de onthulling van een geschonken gedenkplaat van Generaal Sosabowski en JP mocht o.a. weer spreken. Zelden zo’n hekel gehad aan m’n colbertje….. Even verkleden en in een wat gammele bus drie kwartier gereden tot aan een prachtig meer, waar natuurlijk eerst gegeten en gedronken moest worden. Vooral de visliefhebbers konden hun hart ophalen, maar dat ben ikzelf maar in bescheiden mate. De volgende vrije uurtjes gebruikten we voor een wandeling, waar we zelfs verrast werden door een mammoet met jong.

In het nachtelijk duister reden we rond 24.00 uur terug over datzelfde smalle weggetje en werden we onderdeel van een feestje dat wellicht “platter” werd, maar zeker niet minder vrolijk. De brandweer van onze gemeente vormde daarbij het zingende middelpunt met een niet te stoppen energie. Toen wij allang op één oor lagen feestten die lieden trouwens nog tot het ochtendgloren door in Debno…. Maar ja, om 9 uur alweer uitgebreid ontbijten in Debnowski Osrodet Kultury met pannekoeken, champignons, scrumbled eggs, kaas, vele soorten brood, fruit, yoghurtjes e.d. thee, melk, fris, koffie en natuurlijk…. bier met daarna een uitgebreid afscheid van iedereen.

Er bleek een heel pad met prehistorische dieren te volgen en uiteindelijk leidde dat naar een gedeelte van het meer waar gezwommen kon worden: leuk natuurlijk, maar er was vrijwel niemand op de hoogte van deze welkome afkoelingsmogelijkheid. Edo en Ineke overigens wel, want die hadden zwembroek en –pak bij zich en dobberden even later in het best wel frisse water….. Ik liep in de tussentijd weer per ongeluk tegen een extra halve liter bier op. Ondertussen leerden we burgemeester en wethouder wel op een steeds amicalere manier kennen. Het bleek ook voor hen een aangenaam

pagina 14

SWITCH

jaargang 29, nummer 4


20 jaar Renkum - Debno Restte nog de thuisreis, alhoewel Edo ons eerst nog een ongewild lange rondrit door Debno aanbood omdat hij ergens nog iets af moest geven. Een tomtom hielp hierbij niet !!! Tegen 7 uur ’s avonds kon ik Toos thuis verrassen, want ze had ons kennelijk nog niet verwacht. Op die manier was ik natuurlijk wel te laat voor de beachprestaties hier ter plaatse, maar ik had er zeker een onvergetelijk uitstapje voor in de plaats gekregen: Edo, Ineke en Jacques, alsnog bedankt voor jullie invitatie en zeer aangenaam gezelschap !!!! Ad

Nieuwsflits JA Als kersverse trainers van Jongens A kregen wij het verzoek om een kort verhaal over onze doelstellingen met JA op papier vast te leggen voor deze Switch. Tja, wat ga je dan melden als je de groep twee keer getraind hebt? Voor je het weet zet je een doel op papier dat je niet haalt en word je op straat gezet of krijg je het minimaal voor je voeten geworpen tijdens één of andere persconferentie of wordt je op de hak genomen door een columnist. Niets op papier zetten is ook geen optie, dat roept ook weer allerlei vragen op. Dus toch maar een poging. Wat wij als ‘twee oudjes’ uit Heren2 voor ogen hebben met JA is eigenlijk heel simpel. Wij willen de spelers van JA een leuk volleybalseizoen bezorgen. Dit verwachten wij te bereiken door tijdens de training uitleg te geven en te laten zien hoe complex, maar daardoor ook hoe leuk het

jaargang 28, nummer 4

spelletje eigenlijk is. Daarbij zullen wij goed kijken naar wat een ieder kan en naar wat een ieder in zich heeft t.a.v. het spelletje. Iedere speler nog beter maken is iets wat hoog op onze lijst staat. Daarnaast is het teamgebeuren belangrijk en dat onderwerp zal ook steeds terug komen tijdens onze trainingen. Binnenkort (en waarschijnlijk is het al gebeurd als jullie dit lezen) gaan wij met de mannen om tafel om van hun te horen wat zij verwachten van hun volleybalseizoen en daarmee van ons. Deze gesprekjes zullen regelmatig gebeuren om te kijken of wij als team (spelers en trainers) nog op dezelfde lijn zitten. Maar zoals als eerder geschreven, het gaat om de lol in het spelletje en dat krijg je door leuk en hard met elkaar aan het werk te gaan. Wij hebben er in ieder geval zin in. Hartelijke volleybalgroeten, Hank Bartelink en Henk van Loenen

SWITCH

pagina 15


Hoofdsponsor

www.teamkleding4ALL.nl

5

:â‚Ź

t r i h

9 , 2

3

s

r e d

On

Meer kleding en sport-accessoires speciaal voor Nuovoleden te bestellen via de Nuovo-webshop op www.nuovovolleybal.nl

am e t r e p g n i l l e t s e ij b

b g n i t r o 10% k

info@teamkleding4all.nl pagina 16

SWITCH

jaargang 29, nummer 4


Kort en klein Kort & Klein 200e Interland Kay van Dijk Kay van Dijk heeft tegen België zijn 200e interland gespeeld. Daar is Nuovo natuurlijk ook trots op. Gefeliciteerd!

Social media Nuovo zit ook op Facebook. Met een besloten groepspagina (81 leden) en sinds 2014 ook met een publieke Nuovo-pagina (84 likes) en sinds deze zomer een aparte Beachvolleybalpagina (69 likes). Facebook wordt steeds meer ingezet voor het ‘snelle nieuws’, dus hou het in de gaten. Alle Facebook – en Twitterberichten zijn ook op de website terug te vinden. Op bescheiden schaal is Nuovo ook aan het twitteren geslagen (@nuovovolleybal). De gebruikersgroep is gegroeid naar 50 volgers, voornamelijk van buiten de vereniging (Nevobo, gemeente). Kay van Dijk is een actieve volger en zo komt het Nuovonieuws ver in de volleybalwereld. Algemene ledenvergadering De ALV is gepland op dinsdag 13 november om 20.00 uur. Op de agenda staan o.a. de jaarverslagen van de commissies en de financiële verantwoording over het seizoen 2014-2015.

Wedstrijdkleding Iedere competitiespeler krijgt tegen een borg clubtenue (shirt, broek en sokken) te leen. Nieuwe spelers kun-

jaargang 28, nummer 4

nen zich hiervoor melden bij Kees Pieters, vsp@nuovovolleybal.nl. Mocht de kleding niet meer passen, laat dat dan ook even weten. SponsorKliks

Sinds 2013 is Nuovo aangesloten bij SponsorKliks (. Het gebruik van de link is helaas nog niet erg ingeburgerd bij Nuovoleden, maar tot op heden is door SponsorsKliks toch nog ruim € 110,- aan Nuovo uitgekeerd. Op onze website vind je de link naar SponosorKliks. Actief zijn voor Nuovo? Net als iedere vereniging draait ook Nuovo op vrijwilligers-werk: trainingen, bestuur, coaching, evenementen, (web)redactie, kledingbeheer, jeugdkamp et cetera. Als je ook wat wilt doen voor/binnen de vereniging, meld je dan bij een van de bestuursleden. Evaluatie wedstrijdkleding Dit seizoen lopen de sponsorcontracten voor de teamkleding af. Voor de nieuwe ronde willen we met de sponsors, de leverancier en de gebruikers evalueren hoe het kledingbeheer gelopen is en wat er eventueel handiger kan. Wie daar over mee wil praten, kan zich melden bij Kees Pieters. Volleybalkleding4u

Ruben Essink heeft een nieuwe compagnon voor Teamkleding4All: Edwin Lek. Edwin is eigenaar van Tegelstudio Renkum. Samen met Ruben gaan ze

SWITCH

Teamkleding4All verder uitbouwen onder een nieuwe naam: Volleybalkleding4u. Komend jaar sponsoren ze Dames 1 én Dames 2. Binnenkort verschijnt deze nieuwe naam al op de trainingspakken. Verder wordt de webshop geactiveerd en uitgebreid. Mooie ontwikkelingen! Wordt vervolgd. Nieuwe barvrouw? Na 5 jaar heeft Arno besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij start in Arnhem een café/lounge/ restaurant. Per 1 oktober maakt hij plaats voor een nieuwe barkeeper; de ons allen bekende Kitty. In de volgende Switch een afscheidsen welkomstintervieuw

Flitscolumn IV Toen was de vakantie, en tevens de zaalzomerstop, alweer voorbij. Na een zomer met regelmatig beachvolleyballen en de burgerlijke campingsporten duiken we weer de zaal in. Met de warmte van de zomerzon nog in ons hart, zijn we toch wel blij dat we met de druilerige regendagen weer terug kunnen komen in onze, vertrouwde zaal. En wat dat nieuwe zaalseizoen te brengen heeft? Ik hoop op een paar leuke kampioenen, een mooi aantal middenmoters en vooral: veel plezier. Op naar een gezellig zaalseizoen! Suzan van Loenen

pagina 17


Jeugdkamp

Jeugdkamp Nuovo. Het is alweer een tijdje geleden dat we met de jeugd op kamp zijn geweest. En Kees Pieters heeft wel honderd keer gevraagd waar het verslag van dit leuke uitje bleef. Nou hier is het eindelijk. Vrijdag 29 mei was het eindelijk zover: het tweede jeugdkamp van Nuovo. Op de boerderij "De Houtkamp"in Otterlo. Net zoals vorige jaar begon het kamp vrijdagavond met de ABC jeugd. Desiree Post en Wietze Zuidam hadden voor deze avond diverse behendigheidsspelletjes geregeld. Waaronder moeren stapelen vanaf een potlood, met een panty met tennisbal op je hoofd flessen om slingeren, gebukt kleine tasjes van de grond rapen zonder je handen te gebruiken etc. Het was een gezellig vrolijke start van het kamp. Zaterdag ochtend vroeg kwamen de mini's erbij. Sommige ABC leden waren nog niet eens het bed uit! Hoewel het was niet echt vroeg, de ABC jongens en meiden waren gewoon niet uit hun bed te branden. Dat heb je ervan als je het 's avonds zo laat maakt! Naast diverse leuke bezigheden die dag waren er ook momenten dat iedereen vrij was om iets voor zichzelf te doen. Dit betekende voor veel kids natuurlijk volleyballen op het veld. Maar voor sommigen was dit een goede gelegenheid om de boerderij te verkennen. Onze gastheer is een hele relaxte boer. Overal mag je gewoon kijken. Bij de koeien/kalfjes en kippen. Maar ook bij de konijnen in het hok, zodat je ze kan aaien. Die nacht was er een geitje geboren! Daar moest iedereen natuurlijk ook bij kijken. Zaterdag avond traditioneel de Bonte avond. Na een heerlijke barbecue was zaterdag de bonte avond. Het thema van het kamp: Junglebook. Voor onze jongens A misschien een beetje boven hun waardigheid als stoere jongens, maar daar was gelukkig niets van te merken. Al hoewel? Hun liedje van Buloo de beer kwam niet echt van de grond! Daarintegen had het mini team niveau 5 zich goed voorbereid met het liedje van "in the jungle, ma ni mo wee, ma ni mo wee" etc. Deze act werd daarom bekroond met titel beste act van de avond. Ook de begeleiders moesten iets doen. (We zijn vorige jaar begonnen met een strijd tussen de heren en de dames) Vorige jaar hebben de heren gewonnen dit jaar....... Ik zeg er niet te veel over maar als je nieuwsgierig bent kijk dan op https://www.facebook. com/Nuovojeugdkamp/videos daar staan de filmpjes. Na dit festijn dachten we dat de mini's wel moe zouden zijn en naar bed wilden. Maar nee hoor!! Toen ze hoorde dat we dodenstraal met de ABC jeugd wilden gaan doen wilden ze perse ook mee het donkere bos in. Als begeleiders konden we de smeekgebeden niet weerstaan en na de benodigde maatregelen te hebben genomen ( extra mensen mee het bos in) kon het spel beginnen. Voor de kleintjes die het toch een beetje eng vonden hadden we een kampvuur vlak bij geregeld. Daar kon iedereen ook heerlijk genieten van zelf gebarbecuede marshmallows. We dachten dat we te veel zakken marshmallows hadden gekocht, nou mooi niet! Alles is opgegaan. Met dank aan de kookploeg Heidy,

pagina 18

SWITCH

jaargang 29, nummer 4


Jeugdkamp Corry en Marian, die dit toch goed hadden ingeschat. De laatste kamp dag. Iedereen suf want ook al lig je in bed, dat betekent niet dat je gaat slapen. Ondanks dat ging iedereen mee naar het bos voor levend Stratego. Na een lunch stonden de eerste ouders alweer voor de deur om iedereen weer op te halen. Het weekend was natuurlijk weer veel te kort. En ik heb maar een paar leuke momenten beschreven er waren er zoveel meer zoals bijvoorbeeld het ballonnen trappen, kijk maar naar de foto's van het kamp op de Nuovosite. Het was weer een geslaagd kamp. Volgend jaar weer!!!! Er zijn alweer plannen. Hierbij wil ik Minco en Liesbeth Snijders, Heidy Veenbrink, Mark Brienen, Marian van Roest, Wietze Zuidam, Corry en Ria Snijder, Désirée Post , Suzan, Henk en Everdien van Loenen bedanken voor hun enthousiasme. Henneke Gerritsen- Snijder

Jongens B diep ten onder

Op een mooie zomeravond komen maar 6 van de ruim 20 beachleden opdagen, 4 van Jongens B en 2 van Heren 3. Toch maar beginnen. In een opportunistische bui dagen de oudere jongeren van Heren 3 Jongens B uit voor een partijtje. Geen schijn van kans natuurlijk, tegen de kersverse kampioenen, bovendien wendbaar en vlug als water op het zand. Maar hoe erg kun je vernederd worden? Jongens B is met 4-0 (!) naar huis gestuurd, waarbij gezegd moet worden dat Bart Neerhof de laatste 3 sets met Harry en Kees heeft meegespeeld. Zelfs het dreigement van voorpaginanieuws in de Switch kon de jongens niet tot een betere prestatie verleiden………… Het leverde nog wel een stoere foto op, en een heuse selfie. Redactie: Bart, ben je nu overtuigd dat dit verhaal inderdaad de Switch haalt?

jaargang 28, nummer 4

SWITCH

pagina 19


026-3390520 v. T. v.d. Koogweg 8 Oosterbeek bestelling@florafaunabloemen.nl

www.florafaunabloemen.nl

De specialist op het gebied van woninginrichting

!"#$$

%&'%

("%)*+ !"#$%&'()

Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van het huidige winkelaanbod. Kom voor het actuele aanbod langs bij Woninginrichting Krechting!

Vinyl

Tapijten Parket

Gordijnen

Gordijnen

Matrassen

PVC vloeren

Marmoleum

Tapijten

Laminaat

Vinyl

Zonwering

Houten vloeren

Boxsprings

Slaapsystemen

Parket

Slaapsystemen Marmoleum Boxsprings Matrassen PVC vloeren Houten vloeren

Kerkstraat 77  6871 BJ Renkum  T (0317) 42 48 73  F (0317) 42 46 48 i nfo @ w o n i n g i n r i c h t i n g k r e c h t i n g . n l  ww w.w o n in g in r ic h t in g kr e c h t in g .n l

HOOIJER RENKUM B.V.

* Grondwerk, sloopwerk, groenwerk en recycling

HOOIJER WEGENBOUW B.V. Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van infrastructurele en milieutechnische werken

*

HOOIJER MILIEU B.V. * Asbestsaneringen

T: 0317 - 318 666

pagina 20

W: www.hooijer.nl

E: info@hooijer.nl

SWITCH

jaargang 29, nummer 4


Verjaardagen

Lang zullen ze leven…….Hieperdepiep………..Hoeraaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

Vóór de zomervakantie heb ik de rubriek uiteraard t/m augustus bijgewerkt, dus t/m de 68e verjaardag van Erelid Krijn van Zwieten. Dit keer kies ik wederom voor een driemaandelijkse lijst, want het is vandaag al 3 september, toevallig de 41e verjaardag van Linda Esters-Reiber, trainster van Heren 1 en steunpilaar van Dames 1 (en mamma van Dani). Maar als ze deze Switch ontvangt is ze alweer ruimschoots onderweg naar haar 42e verjaardag. En iets dergelijks zal wel voor méér septemberjarigen het geval zijn. Het is niet anders. Dat wordt dus feesten met terugwerkende kracht. Maar vermeld moeten deze lieden zeker wel worden!!! Via de penningmeester ontving ik de aangepaste lijst; logisch want binnen de zomer-maanden vinden de meeste aanpassingen van deze lijst plaats. En daarbij de mededeling dat er nog nieuwe leden in de pijplijn zitten. En daar komt bij dat de teamindeling helaas bij mij nog niet bekend is…… Die laat ik dus maar weg. Sorry voor de onvolkomenheden!!!! september

oktober

november

3 Linda Esters 41 5 Charlotte Rozema 17 7 Ab van Gelder 83 8 Liese v.d. Born 16 9 Siebe Adema 16 13 Liesbeth Snijders 53 21 Gertjan Eshuis 52 26 Anna v.d. Berg 9

1 Isabelle Bisseling 2 Laura Tulen 4 Joachim v Otterlo 4 Alwin Booij 11 Marloes Veldink 14 Jolanda Flims 18 Kees Pieters 19 Zelia Kardux 21 Madeleine Sehic 22 Isa Schipperheijn 22 Steven Hillen 22 Johan Doolaard 22 Suzanne v Roest 24 René Herbert 24 Samuel v Wonderen 25 Tim v.d. Berg 28 Miranda Hillen 29 Marieke v Roest 29 Bart Neerhof

4 Mees van Wijngaarden 6 Christine Jager 12 Cherie Goewie 12 Esra Stuart 13 Wouter Steenvoorden 14 Anila v.d. Berg 14 Zosja v.d. Berg 16 Sandra Smit 17 Jan Brugman 17 Ine v.d. Mark 19 Jasper v Woudenberg 19 Lynn Meijer 22 Norbert Coenen 23 Désirée Post 24 Ineke van Leersum 24 Marian v Roest 29 Marinus Zwarts

28 45 36 41 36 43 52 10 12 17 17 71 30 45 16 18 55 28 14

60 48 63 18 22 12 12 45 53 58 12 8 68 27 62 59 72

De oudste op deze lijst is onmiskenbaar onze Ab van Gelder met z’n 83 jaar! Helaas tobt Ab enigszins met z’n gezondheid, maar we hopen hem tóch bij het begin van de competitie weer op de tribune en in de kantine tegen te komen !!!! De jongste is Lynn Meijer, die NU natuurlijk nog gewoon 7 jaar is: een prachtige leeftijd om volleybal te leren. En tóch speelt ze dit jaar al op Mini Niveau 3 als ik het goed gezien heb… De meest bizarre verjaarsdatum is bij Nuovo 22 oktober: maar liefst 4 leden vieren op deze donderdag hun verjaardag. De vraag is dan: Wáár is het feestje…???? Enfin, iedereen alsnog of alvast weer gefeliciteerd en vooral gezondheid en sportiviteit toegewenst!! Ad

jaargang 28, nummer 4

SWITCH

pagina 21


Joost Kansteintoernooi

Joost Kansteintoernooi 2015 Op 13 en 14 juni 2015 stond het jaarlijkse Joost Kanstein beachtoernooi weer gepland. Na een wat rommelige voorbereiding in verband met de nieuwe locatie is alles uiteindelijk weer op zijn pootjes terecht gekomen. De eerste activiteit op de eigen beachlocatie van Nuovo. Er werd afgetrapt met een mooie onthulling van het nieuwe beachlogo en daarmee de locatie door de wethouder. Aansluitend hebben twee jongens van het Talententeam van Papendal een warming up verzorgd voor onze spelers. Vanaf 13:00 uur konden wij starten met het beachtoernooi. Na veel getouwtrek vooraf hadden we uiteindelijk voldoende spelers bij elkaar en hebben we 12 teams van 3 spelers kunnen samenstellen. Een lange dag waarbij iedereen 5 wedstrijden heeft gespeeld en aan het einde uitgeput was. Het was erg gezellig en het weer zat ons na de regenachtige ochtend goed mee. De dag werd traditiegetrouw afgesloten met een BBQ waar ongeveer 40 Nuovo leden bij aanwezig waren. Het geheel werd verzorgd door Arno van den Borden. Het toernooi op de zondag stond onder leiding van Liesbeth Snijders, wat zij weer voortreffelijk op zich heeft genomen. Er waren 7 herenteams aanwezig, waaronder diverse teams samengesteld uit de jeugdleden. Erg leuk om te zien dat zij het opnamen tegen de heren van het eerste team. Bij de recreanten hadden we uiteindelijk 5 teams. Helaas waren er bij de dames maar 3 aanmeldingen. Hier hadden we wel een verrassende winnaar namelijk Team Suus! Bij de heren heeft het team van Wouter Steenvoorden en Gerard Eendebak gewonnen en bij de recreanten waren Harry Popken, Ineke Kalkman en Marieke van Roest de sterksten. Het beachveld is met dit toernooi goed ingewijd voor de rest van het zomerseizoen!

pagina 22

SWITCH

jaargang 29, nummer 4


Joost Kansteintoernooi

jaargang 28, nummer 4

SWITCH

pagina 23


Teamsponsors

SPONSOR Dames 1 en 2

Persoonlijk wonen begint met een goede basis voor wanden en plafonds.

Derksen Stukadoors b.v. ’t Veld 3-D, 6666 MK Heteren, Telefoon 026 472 17 54 info@derksenstukadoors.nl, www.derksenstukadoors.nl

SPONSOR MEISJES C1

SPONSOR MEISJES A1

SPONSOR HEREN 2

SPONSOR HEREN 3

es ch n n Lu ers ringe Din gade ien n • r Ve rnoo nde • o Toe stav • Fee ering • t Ca • •

Zin in een sportief feest!

SPONSOR HEREN 3

pagina 24

www.sportkantine-doorwerth.nl arno@sportkantine-doorwerth.nl

SWITCH

Telefoon 026 33 35 026 06 20 43 49 04

jaargang 29, nummer 4


Pegellotto

NUOVO PEGEL-LOTTO GELEUTER

Mijn eerste trainingsavond zit er weer op! Hoera, want ondanks het oude, gekwetste lijf kon ik het (net) bijbenen. Dat werd haast nog lastiger toen eenmaal de kantine bereikt was. Mijn eerste slok Chouffe lukte (en smaakte) prima, de eerste bitterbal maar half, want…… Het was uitbetaaltijd!!!!!!! Mijn beruchte zwarte tasje puilde uit van de gevulde enveloppen!!! Daarvan kon ik er acht uitreiken aan de gelukkige winnaars. Dat betekent dus 200 pegels (voor minder ingewijden dus voor € 100 ). En het feest is nog niet voorbij, want ik heb nog 7 enveloppen in de tas zitten. Zoveel logische blijdschap was voor sommigen óók aanleiding om te willen betalen. Geen probleem natuurlijk, maar dan dreigt mijn bier lauw te worden en m’n bitterballen koud (en dat laatste klopte helemaal niet, want de schaal was bij terugkeer aan de tafel al leeg….) Enfin, de kop is er af en toen ik rond half één thuis kwam (droog, want de code oranje was terecht ingetrokken voor Doorwerth…) lokte het warme bed om bij te komen……. En nu dus weer de tekstverwerker, want Kees is weer dubbelaktief. Uitbetalen is één, maar kopij produceren is weer van een andere orde. Vandaag dus jaargang 29, no. 3 opgegraven uit de stapels tijdschriften en wat dies meer zij en daarin bleek, dat ik vóór de vakantie al winnaars bekend gemaakt had t/m 27 juni. Graag ga ik nu verder t/m 5 september. Komt-ie ! 4 juli – 15 – Krijn van Zwieten, maar die had-ie al ontvangen……. 11 juli – 42 – Arjan van Andel (H2), best een regelmatige winnaar……… 18 juli – 17 – Hans Pastoors en Jan Brugman (H3) en extra verheugend nieuws over Jan, want hij kon gisteren voor het eerst na een lange periode van ernstige knieproblemen weer meetrainen !!!!!! Welkom thuis dus. 25 juli – 21 – Bart de Wild (recr. ma en nog véél meer…) die voor een extra schone Sporthal had gezorgd en …. zelfs zonder lekkage dit keer!!! 1 augustus – 37 – Roy Lensink , die ongetwijfeld samen met Bart in de vakantie hard gewerkt heeft om alles pico bello gereed en schoon te maken….. 8 augustus – 16 – Henk Maandag, die we snel weer eens aan de bar hopen te zien, bv. samen met Ab (zie 29 augustus…) 15 augustus – Norbert Coenen (H3) wint voor het eerst weer eens sinds jaren………!! 22 augustus – 14 – Kitty v.d. Borden, bekende mamma van Arno….. 29 augustus – 34 – Ab van Gelder, inmiddels weer een beetje het mannetje ???? 5 september – 44 – Wouter van Steenvoorden (H1), precies op de dag dat zijn inleg van 50 eurootjes opgesoupeerd blijkt te zijn………. (en de inhoud van zijn envelop nog sneller!!!) Op maandag 7 september vindt de volgende openbare trekking plaats: aan de bar door Arno, of Eva, of door een nog nader aan te wijzen persoon. Ondertussen zijn er links en rechts wel wat betalingsachterstanden ontstaan; tja, vakantie ! Misschien wat extra’s in de portemonnee stoppen of storten op: IBAN NL54 INGB 000 16 81 901 tnv. A. Snijders o.v.v. Pegel-lotto !!! (Een begeleidend mailtje naar ad.snijders@outlook.nl is best handig) Vast bedankt en tot kijk. Ad

P.S.: Het uitstapje naar Debno waar ik het eerder over had, was méér dan de moeite waard. Het leverde tevens een fikse uitbreiding op van mijn verzameling postzegels met afbeeldingen van volleyballers –sters op.

jaargang 28, nummer 4

SWITCH

pagina 25


Verenigingsinformatie Voorzitter: Henk Hesseling, Telefoonweg 5, 6871 KZ Renkum 0317 - 78 52 41 vz@nuovovolleybal.nl

Competitie: Minco Snijders, Noorderweg 31, 6861 XW Oosterbeek 06 - 44 99 02 75 vsc@nuovovolleybal.nl

Secretaris: Hans Pastoors, Borgerweg , 6862 Oosterbeek 06 - 52 31 54 06 sec@nuovovolleybal.nl

Publiciteit : Kees Pieters, Hertenstraat 66, 6865 WR Doorwerth 026 - 333 47 62 vsp@nuovovolleybal.nl

Penningmeester: Gertjan Eshuis, Schimmelpennincklaan 29, 6871 TT Renkum 0317 - 31 05 42 pm@nuovovolleybal.nl

Evenementen: Desiree Post, Veluwestraat 6, 6813 ED Arnhem 06 - 25 35 50 97 vse@nuovovolleybal.nl

Techniek en Jeugd: Gerard Eendebak, W. Kerstenweg 31, 6871 GS Renkum 06 - 24 62 66 60 vstj@nuovovolleybal.nl

Vertrouwenspersoon: Jacobien van Leersum, jacobienvanll@hotmail.com 026 - 333 3137

Erelid: Tineke van Zwieten

Erelid: Krijn van Zwieten

Erelid: Ad Snijders

Betaling van de contributie • Een heel jaar vooruit. Daarvoor zendt de penningmeester een nota voor het totale verschuldigde bedrag, dat betaald moet worden vóór de door de penningmeester aangegeven datum. Indien er daarna nog een herinnering moet worden verzonden, zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met Euro 5,- administratiekosten. • Door middel van een machtiging, waarbij de eerste helft van de contributie + de bondscontributie eind augustus zal worden afgeschreven en de tweede helft van de contributie eind januari. • Als er niet aan de financiële verplichtingen is voldaan, zal er geen spelerskaart worden afgegeven. Bankrekening: Postbank NL79INGB0000672360 Stortingen t.n.v. volleybalvereniging Nuovo te Renkum Contributie gelden zaalseizoen 2015 - 2016 NUOVO Nevobo Totaal Senioren (D1 + H1) Eur 280,- Eur 80,- Eur 360,Senioren Eur 210,- Eur 80,- Eur 290,Junioren Eur 150,- Eur 50,- Eur 200,Mini’s Eur 120,- Eur 30,- Eur 150,Recreanten Eur 140,- Eur 10,- Eur 150,2e training Eur 70,* De kosten voor het lidmaatschap zijn inclusief wedstrijdkleding (bruikleen shirt, broek en sokken). Er wordt wel een borg gevraagd Nuovo kan over de hele linie nog versterking gebruiken. Werf een nieuw lid, en krijg € 10,-- beloning! Ook het nieuwe lid krijgt € 10,-- als welkomstkado. Dit aanbod geldt bij een jaarlidmaatschap. Voor nadere informatie over de speeltijden en plaatsingsmogelijkheden binnen Nuovo: bel onze secretaris, Hans Pastoors. pagina 26

SWITCH

jaargang 28, nummer 4


Automobielbedrijf Hooijer B.V. • Lebretweg 53 • 6861 ZZ • Oosterbeek • 026-3342037 • www.hooijerkia.nl Officieel Kia dealer Altijd ruim 50 occasions op voorraad Reparatie en Onderhoud voor alle automerken De Kia Rio leverbaar v.a. € 11.695* * prijs wijzigingen voorbehouden.

Chinees-Indisch restaurant

KOTA RADJA

Utrechtseweg 76a-6866 CM Heelsum Telefoon/fax 0317 - 317100 Iedere zaterdag en zondag vanaf 17:00 uur

Chinees-Indisch “Lopend Buffet”

20 gerechten en soep naar keuze”

Onbeperkt eten !!

VIERT U THUIS EEN FEEST ? Heeft u eigenlijk geen tijd om te koken ? Dan is ons warm buffet van huis een uitkomst U kunt bij ons alvanaf 10 pers. een volledig Maaltijdbuffet of hapjesbuffet bestellen. Wij brengen zelfs borden en bestek mee !! Naderhand doen wij de afwas voor u !! Voor informatie of reserveringen 0317-317100

Switch 2015 4  
Switch 2015 4  
Advertisement