Page 1

Kaikki tarvitsevat ihmissuhdetaitoja: kavereiden ja poika- tai tyttöystävän kanssa, perheessä, koulussa, harrastuksissa jne.

On tärkeää osata kuunnella toista ja ilmaista itseään rakentavasti. Lisäksi hyvissä ihmissuhteissa tarvitaan aitoa eläytymistä, tunteiden tunnistamista, erilaisuuden kohtaamista ja keinoja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Nuisku-kursseja järjestetään nuorille esimerkiksi koulun valinnaiskurssina terveystiedossa tai uskonnossa, tukioppilaiden koulutuksessa, seurakunnan nuorisotyössä ja isostoiminnassa tai partiossa.

Kokemuksia Nuiskusta

“ “ “

Mä oon oppinut, ettei mun tarvitse ratkaista kavereiden riitoja. Usein kuunteleminen riittää.” Kun haluan puhua toiselle omista asioistani, minäviestit ovat todella tarpeen.” Haastavaa on toisen kuunteleminen ilman, että jo valmiiksi miettii omia mielipiteitään, kommenttejaan ja alkaa puhua päälle.”

Nuisku-kurssin voi toteuttaa 28–38 oppitunnin laajuisena. Kurssin aikana käsitellään mm. ystävyyttä, omia tunteita ja arvoja sekä tulevaisuuden suunnitelmia ja perheen ihmissuhteita.

Nuiskussa opitaan tekemällä. Kurssilla harjoitellaan kuuntelemisen taitoja, omien ajatusten ja tunteiden ilmaisemista sekä ristiriidan ratkaisemista yhteistyössä toisten kanssa. Oppimista tukee kurssin ohjaajan lyhyet alustukset siitä, miten taidot auttavat rakentamaan toimivia ihmissuhteita.

Nuisku on osa Thomas Gordonin kehittämää kansainvälistä koulutusjärjestelmää, johon kuuluvat myös Toimiva Koulu-, Toimiva Vuorovaikutus-, Toimiva Perhe- ja K12-kurssit. Nuisku-kursseja järjestetään paitsi suomeksi myös venäjäksi ja ruotsiksi.


Nuisku

Liisankatu 27 A 5 00170 Helsinki p. 09 622 9670 www.nuortenkeskus.fi

TÄ VY Y

K AS

S

VUN SUU

www.gtiry.net

NUISKU

sti t

YS

ja

en n i tiiv k a kuunteleminen

NTA

SINÄ

Koulutus pätevöittää sinut Nuisku-ohjaajaksi samalla, kun vahvistat itsekin omia ihmissuhdetaitojasi.

iku

tta

Koulutuksen aikana saat osallistujan kokemuksen Nuisku-kurssista sisältöineen ja harjoituksineen. Lisäksi koulutuksessa harjoitellaan kurssin ohjaajana toimimista. Ohjaajakoulutus on laajuudeltaan 5 op ja sisältään tiiviiden lähipäivien lisäksi etäopiskelua.

välitt äjä va

Nuisku-kursseista ja-ohjaajakoulutuksista

t t va ole h va pu

inä vie

Nuisku-ohjaajiksi voivat kouluttautua nuorten kanssa toimivat ammattilaiset ja vapaaehtoiset.

LISÄTIETOJA

ihmissuhteet m

ohjaajaksi?

TULEVAISUUS ongelmaan tartt umin en TUNTEET

NUISKU-kurssin

me

t arvo

MINÄ Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssi

Nuisku esite  

Nuisku esite

Advertisement