Page 1

Kouluttaa

2014

1


Lisätietoja koulutuksista koulutussuunnittelija Sanna Jattu sanna.jattu@nuortenkeskus.fi, 0400 105 072 Ilmoittautumiset Ilmoittautumistapa ja yhteystiedot vaihtelevat eri koulutuksissa. Löydät tiedot kunkin koulutuksen kohdalta. Jos haluat kysyä lisää ilmoittautumisista, voit ottaa yhteyttä koulutus@nuortenkeskus.fi tai 09 622 9670. Peruutusehdot (koskee koulutuksia, joihin ilmoittaudutaan Nuorten Keskukseen) Ilmoittautuminen koulutuksiin on sitova. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa veloituksetta kuukausi ennen koulutuksen ensimmäistä lähipäivää. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen, koulutukseen voi nimetä toisen henkilön tilalle kuluitta. Osallistujan vaihtamisesta on ilmoitettava kirjallisesti. Mikäli koulutukseen osallistuminen perutaan 15–29 vuorokautta ennen koulutuksen ensimmäistä lähipäivää, koulutuksen hinnasta peritään 50 %. Mikäli osallistuminen perutaan 14 vuorokautta ennen koulutuksen ensimmäistä lähipäivää tai myöhemmin, koulutuksen hinta on maksettava kokonaisuudessaan. Koulutusmaksu peritään kokonaisuudessaan, vaikka osallistuja jättäisi koulutuksen kesken. Mahdollisissa sairastapauksissa on mahdollisuus osallistua seuraavaan koulutusryhmään lääkärintodistusta vastaan. Mikäli seuraavaan koulutusryhmään siirtyminen ei ole mahdollista, voidaan neuvotella osittaisesta koulutusmaksun palautuksesta.

2


Vahvista osaamistasi nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä ja hanki valmiuksia kohdata ajankohtaisia haasteita!

Sisällys: Nuisku-ohjaajakoulutus......................................................................4 NettiSaapas-ohjaajakoulutus..............................................................5 äXäri-ohjaajakoulutus.........................................................................6 Isostoiminnan kehittäminen - isosta aikuiseksi..................................7 Toimiva Perhe -ohjaajakoulutus.........................................................8 Haastavat nuoret rippikoulussa........................................................10 Johtavien nuorisotyöntekijöiden neuvottelupäivät............................12 Lapsivaikutusten arviointi................................................................13 Lapsiasiahenkilöiden seminaari........................................................14 Tilauskoulutukset.............................................................................15 Kehitä nuorisotyötä!...........................................................16 Ryhmis - yksilöstä ryhmäksi..............................................17 Opettajana rippikoulussa....................................................18 Lapset ja nuoret - osallisuuden yhteisö..............................18 Toimiva Vuorovaikutus -peruskurssi..................................19 Toimiva Koulu -peruskurssi...............................................19

3


Nuisku-ohjaajakoulutus (KEK/E)* Nuisku – Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssi kehittää hyvien ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Nuisku-ohjaajakoulutuksessa perehdytään kokemuksellisesti nuorten kurssimateriaaliin, vahvistetaan omia vuorovaikutustaitoja ja harjoitellaan kurssin ohjaamista. Koulutus pätevöittää Nuisku-ohjaajaksi. Ajankohta 23.–25.9. ja 4.–5.11.2014 Paikka Helsinki, Kuntokallion kurssikeskus Osallistumismaksu 680 € / 610 € NK:n jäsenseurakunnat (Vantaan srk-yhtymän työntekijöille 580 € / 510 €) Täysihoito noin 190 € (2 hh), 220 € (1 hh) Ilmoittautumiset 11.8.2014 mennessä sähköisesti www.nuortenkeskus.fi/ilmoittautumiset Laajuus 5 op Osaamistavoitteet Osallistuja tuntee Nuiskun rakenteen, menetelmät ja periaat teet ja osaa soveltaa periaatteita oman alueen ja seurakunnan kontekstiin. Osallistuja tunnistaa vuorovaikutustilanteissa vaikuttavia lainalaisuuksia ja kehittää omia vuorovaikutustai- tojaan. Osallistuja ymmärtää, että vuorovaikutustaitoja on mahdollista harjoitella ja osaa ohjata nuoria vuorovaikutus- taitojen opettelemiseen. Osallistuja soveltaa oppimaansa ver- kostoitumiseen oman seurakuntansa alueella kehittäessään Nuisku-ryhmien toimintaa (koulut, kunnan nuorisotyö, urheiluseurat, järjestöt, partiot ja muut nuorisotyötä tekevät tahot) Yhteistyökumppanit Vantaan seurakuntayhtymä, Koulutuskeskus Agricola * Hyväksytään valinnaisena moduulina Kirkon kasvatuksen erityiskoulutukseen. Koulutukseen voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutuksen kokonaisuutta. 4


NettiSaapas-ohjaajakoulutus NettiSaapas on uusi etsivän työn malli verkossa tehtävään työhön. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa käynnistää NettiSaapas-toiminnan seurakunnassa osana omaa työtään sekä hallitsee vapaaehtoisten rekrytoinnin ja kouluttamisen toimintaan. Ajankohta 22.–25.9.2014 Paikka Helsinki Osallistumismaksu 0€ Täysihoito Osallistujat huolehtivat itse mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista. Ilmoittautumiset 11.8.2014 mennessä ville.viljakainen@nuortenkeskus.fi Laajuus 4 op Osaamistavoitteet Osallistuja tuntee Palveluoperaatio Saappaan periaatteiden mukaisen etsivän verkkotyön. Osallistuja osaa ohjata seura kunnassaan NettiSaappaan toimintaa ja vapaaehtoisia. Osallistuja saa valmiudet kehittää NettiSaappaan toimintaa. Lisätietoja Erityisnuorisotyön sihteeri Ville Viljakainen, ville.viljakainen@nuortenkeskus.fi, 0400 105 071

5


äXäri-ohjaajakoulutus

Nuoret oppivat tiimi- ja vuorovaikutustaitoja kokemusten ja yhdessä tekemisen kautta äXäri-kurssilla. Kurssi soveltuu esimerkiksi koululuokkien, kerhojen ja urheilujoukkueiden toimintaan. Ohjaajakoulutuksessa saadaan oma kokemus äXäri-kurssin harjoituksista ja harjoitellaan äXärin ohjaamista. Koulutuksen ja siihen kuuluvan ensimmäisen kurssin ohjaamisen jälkeen osallistuja on pätevä äXäri-ohjaaja. Ajankohta 1.–3.4. ja 13.–15.5.2014 Paikka Kuopio, Rytkyn leirikeskus Osallistumismaksu 580 € / 510 € NK:n jäsenseurakunnat (Kuopion hpk tukee koulutusta 100 eurolla / osallistuja, muutoin hinta olisi 680 € / 610 € NK:n jäsensrk) Täysihoito noin 310 € Ilmoittautumiset 18.2.2014 mennessä Nuorten Keskukseen, www.nuortenkeskus.fi/ilmoittautumiset Laajuus 5 op Osaamistavoitteet Osallistuja kehittää omia tiimityö- ja vuorovaikutustaitojaan. Osallistuja ymmärtää tiimityön ja vuorovaikutuksen keskeiset sisällöt ja osaa ohjata nuoria näiden taitojen opettelemiseen teorian ja harjoitusten kautta. Osallistuja tuntee äXäri- kurssien rakenteen, menetelmät sekä periaatteet ja osaa ohja- ta kursseja oman alueensa kontekstissa. Yhteistyökumppanit Kuopion hiippakunta, Koulutuskeskus Agricola

6


Isostoiminnan kehittäminen – isosta aikuiseksi (KEK/E)* Miten seurakuntasi isostoiminta voisi palvella entistä paremmin isosia ja seurakuntaa? Tule haastamaan omia näkemyksiäsi ja kehittämään seurakuntanne isostoimintaa! Koulutuksessa pohditaan isostoimintaa osana seurakunnan nuorisotyötä, isostoiminnan linjaamista sekä sitä, miten tukea isosen kasvua kohti aikuista seurakuntalaisuutta. Ajankohta 28.–30.1. ja 7.–8.4.2014 Paikka Järvenpää, Seurakuntaopisto Osallistumismaksu 390 € / 350 € NK:n jäsenseurakunnat Täysihoito noin 310 € (sisältäen molemmat lähijaksot) Ilmoittautumiset 31.10.2013 mennessä Nuorten Keskukseen www.nuortenkeskus.fi/ilmoittautumiset Laajuus 5 op Osaamistavoitteet Osallistuja syventää näkemystään isostoiminnasta ja sen merkityksestä nuoren elämässä suhteessa rippikoulusuunni- telmaan, isostoiminnan tutkimukseen ja kirkon strategisiin asiakirjoihin. Osallistuja jäsentää ja kehittää isostoimintaa osana oman seurakunnan nuorisotyötä. Osallistuja osaa to- teuttaa isostoimintaa pedagogisesti perustellusti ja monipuo- lisesti. Osallistuja syventää valmiuksiaan tukea isosten ja muiden nuorten hengellistä kasvua ja osallisuutta. Osallistuja jäsentää ja kehittää tapoja, joiden kautta voi tukea isosen kas- vua kohti aikuista seurakuntalaisuutta. Yhteistyökumppanit Kirkon Kasvatus ja Perheasiat (KKP), Diakonia-ammatti- korkeakoulu, Koulutuskeskus Agricola * Hyväksytään valinnaisena moduulina Kirkon kasvatuksen erityiskoulutukseen. Koulutukseen voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutuksen kokonaisuutta. 7


Toimiva Perhe -ohjaajakoulutus Toimiva Perhe -kurssilla vanhemmat ja kasvattajat vahvistavat puhumisen, kuuntelemisen ja ristiriitojen ratkaisun taitojaan. Kurssit sopivat esimerkiksi seurakunnan tai kunnan perhetyöhön. Ohjaajakoulutuksessa perehdytään kokemuksellisesti kurssimateriaaliin, vahvistetaan omia ihmissuhdetaitoja ja harjoitellaan kurssin ohjaamista. Koulutus pätevöittää Toimiva Perhe -ohjaajaksi. Ajankohta 30.9.–2.10. ja 4.–5.11.2014 Paikka Lapuan kristillinen opisto Osallistumismaksu 740 € (sis. lounaan ja päiväkahvin) Täysihoito noin 225 € (sisältää molemmat lähijaksot) Ilmoittautumiset 15.8.2014 mennessä sähköpostilla opisto@lapuankro.fi tai puh. 06 433 9200 Laajuus 5 op Osaamistavoitteet Osallistuja tuntee Toimiva Perhe -kurssin vuorovaikutustai- dot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät siten, että on kyvy- käs toimimaan Toimiva Perhe -kurssien ohjaajana. Osallistuja osaa käytännössä järjestää ja markkinoida Toimiva Perhe -kursseja. Osallistuja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan ja tunnistaa vuorovaikutustilanteissa vaikuttavia lainalaisuuksia. Osallistuja osaa ohjata vanhempia ja kasvattajia vuorovaiku- tustaitojen opettelemiseen. Yhteistyökumppanit Lapuan kristillinen opisto, Lapuan hiippakunta

8


Kirkon Nuorisopäivät 2014

www.yhdenhinnalla.fi Järjestäjinä Nuorten Keskuksen kanssa yhteistyössä Tampereen ev.lut. seurakunnat, Kirkon kasvatus ja perhetyö, Tampereen hiippakunta, Lapuan hiippakunta, Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu ja Changemaker. 9


Haastavat nuoret rippikoulussa

Osaamistavoitteet Osallistuja jäsentää omia reaktioitaan ja tulkintojaan suhtees- sa hänelle haastaviin nuoriin. Osallistuja osaa soveltaa tarkoi- tuksenmukaisia toimintatapoja itselleen haastavissa rippikou- lutilanteissa.

Ylitornio

Ajankohta 19.–20.3.2014 Paikka Oulun diakoniaopisto, Ylitornion toimipiste Osallistumismaksu 140 € Täysihoito 1 hh huoneessa 67 € (sisältäen ruokailut ja majoituksen) 2 hh huoneessa 57 € (sisältäen ruokailut ja majoituksen) Ilmoittautumiset 4.2.2014 mennessä sähköisen koulutuskalenterin kautta www.oulundiakoniaopisto.fi Laajuus 1 op Yhteistyökumppanit Oulun Diakoniaopisto, Oulun hiippakunta

Pyydä tarjous koulutuksesta omalle alueellesi!

10


Jyväskylä

Ajankohta 18.–19.3.2014 Paikka Jyväskylän kristillinen opisto Osallistumismaksu 280 € sisältäen ruokailut sekä Rippikoulu kaikille -kirjan Majoitus 1 hh huoneessa 55 € /vrk 2 hh huoneessa 37 € /vrk Ilmoittautumiset 17.2.2014 mennessä sähköpostilla toimisto@jko.fi tai puh. 014-334 8000 Laajuus 1 op Yhteistyökumppanit Jyväskylän kristillinen opisto, Lapuan hiippakunta

Oulu

Ajankohta 1.–2.10.2014 ja 12.11.2014 Paikka Oulun diakoniaopisto Osallistumismaksu 210 € sisältäen Rippikoulu kaikille -kirjan Täysihoito Osallistujat huolehtivat itse majoituksesta. Lounasmahdolli- suus Oulun diakonissalaitoksen säätiön henkilöstöravintolassa Ilmoittautumiset 19.8.2014 mennessä, sähköisen koulutuskalenterin kautta www.oulundiakoniaopisto.fi Laajuus 2 op Yhteistyökumppanit Oulun Diakoniaopisto, Oulun hiippakunta

11


Johtavien nuorisotyöntekijöiden neuvottelupäivät Neuvottelupäivät tarjoavat nuorisotyön työalajohtajille ja / tai lähiesimiehille mahdollisuutta laajentaa ja syventää työalajohtamiseen liittyvää osaamista keskinäisessä vuorovaikutuksessa toisten vastaavissa tehtävissä toimivien työntekijöiden kanssa. Ajankohta 1.–2.4.2014 Paikka Partaharjun toimintakeskus, Pieksämäki Osallistumismaksu 215 € (sis. täysihoito) Ilmoittautumiset 14.2.2014 mennessä sähköpostitse ilmoittautuminen@ptk.fi Yhteistyökumppanit PTK (pääjärjestäjä), Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto (KNT) ja Seurakuntaopisto Lisätietoja Toiminnanjohtaja Eero Jokela, eero.jokela@ptk.fi, 0400 629 765 Pääsihteeri Eija Kallinen, eija.kallinen@nuortenkeskus.fi, 0400 105073

12


Lapsivaikutusten arviointi

– Työväline seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille lasten ja nuorten edun ja osallisuuden vahvistamiseksi Koulutuksessa perehdytään YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, osallisuus-käsitteen sisältöön ja merkitykseen, lapsiasiahenkilön tehtäviin, lapsivaikutusten arvioinnin käytännön toteuttamistapoihin sekä Näyn ja kuulun -kriteeristön soveltamiseen seurakunnassa. Ajankohta 10.–11.3.2014 Paikka Seurakuntaopisto, Järvenpää Osallistumismaksu 210 € Täysihoito Ateriapaketti noin 45 €, majoituspaketti noin 60 € (2 hh) Ilmoittautumiset 9.2.2014 mennessä www.seurakuntaopisto.fi Laajuus 1 op (2 lähiopiskelupäivää ja kirjallisuutta) Osaamistavoitteet Osallistuja ymmärtää lapsivaikutusten arvioinnin merkityksen lasten ja nuorten edun ja osallisuuden edistämisessä. Hän tun- tee lapsivaikutusten arviointi -menetelmän ja osallisuutta vah- vistavan Näyn ja kuulun -kriteeristön sisällöt ja osaa soveltaa niitä seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa. Koulutuk- sen sisällöistä vastaavat Kirkon lapsi- ja nuorisotyön palvelu- järjestöt yhteistyössä Seurakuntaopiston ja Kirkkohallituksen kanssa. Yhteistyökumppanit Seurakuntaopisto (pääjärjestäjä), PTK - poikien ja tyttöjen keskus, Nuorten Keskus, Seurakuntien Lapsityön Keskus ja Kirkkohallitus Lisätietoja Kouluttaja Laura Kajala, laura.kajala@ptk.fi Lehtori Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi, 044-712 4985 13


Lapsiasiahenkilöiden seminaari Lapsiasiahenkilöiden vuosittainen koulutusseminaari ja neuvottelu. Seminaarissa käsitellään lapsiasiahenkilöiden tehtävää seurakunnassa sekä koulutetaan erilaisia menetelmiä lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistamiseksi seurakunnassa. Kohderyhmä: Seurakuntien lapsiasiahenkilöt ja koko kirkon henkilöstö ja luottamushenkilöt Ajankohta 8.11.2014 Paikka Tampere Osallistumismaksu 85 € Ilmoittautumiset 24.10.2014 mennessä sähköpostitse ilmoittautuminen@ptk.fi Yhteistyökumppanit PTK - poikien ja tyttöjen keskus (pääjärjestäjä), Lapsiasia- valtuutettu, Kirkon lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestöt, Seurakuntaopisto ja Kirkkohallitus Lisätietoja Kouluttaja Laura Kajala laura.kajala@ptk.fi

14


Tilauskoulutukset Kaikki tämän esitteen koulutukset voidaan toteuttaa myös räätälöidysti omaan seurakuntaanne, hiippakuntaanne tai yhteisöönne. Suunnitellaan yhdessä sellainen koulutus, joka vastaa osaamistarpeitanne! Tilauskoulutuksen hinta määritellään tapauskohtaisesti. Siihen vaikuttavat mm. arvioitu osallistujamäärä ja koulutustilat. Kouluttajamme ovat kasvatustyön ja vuorovaikutustaitojen asiantuntevia ammattilaisia!

Kysy lisää Koulutussuunnittelija Sanna Jattu sanna.jattu@nuortenkeskus.fi, 0400 105 072

15


Kehitä nuorisotyötä! Miten Nuoret seurakuntalaisina -kehittämisasiakirja voisi palvella oman toimintanne suuntaamista kohti tulevaisuutta? Tämä kehittämisprosessi antaa seurakuntanne työntekijöille ja vastuunkantajille mahdollisuuden yhteiseen työskentelyyn niin, ettei asiakirjan sisältö jää vain sanahelinäksi, vaan tuo uutta virtaa, innostusta ja ajankohtaisuutta nuorisotyöhön. Tuemme seurakuntaanne • tunnistamaan toimintaympäristönne ajankohtaiset muutostarpeet • valitsemaan teille sopivimmat painopisteet • löytämään ratkaisut nuorisotyön kehittämiseen omassa seurakunnassanne Kehittämispäivien sisältö, laajuus ja työskentelytavat räätälöidään vastaamaan seurakuntanne tarpeita. Kehitä nuorisotyötä! -tilaisuudet ja -työskentelyt sopivat esimerkiksi kasvatuksen tiimille, koko työyhteisölle tai rovastikunnalliseen yhteistyöhön.

16


Ryhmis – yksilöstä ryhmäksi Ryhmis-koulutuksissa konkaritkin oppivat uutta ryhmänohjaamisesta. Opi käynnistämään turvallinen ryhmä ja ohjaamaan sitä tavoitteellisesti. Ryhmis antaa uusia näkökulmia huomioida ryhmän ainutlaatuisuus, ryhmässä syntyvät oivallukset sekä mahdollistaa jokaisen ryhmäläisen onnistumisen, tavoitteita unohtamatta. Koulutuksen keskiössä ovat toiminnallisten harjoitteiden hyödyntäminen ryhmän ohjaamisessa. Koulutuksen sisällölliset painotukset ja laajuus suunnitellaan vastaamaan yhteisönne tarpeita.

17


Opettajana rippikoulussa Vahvista oppimisen ohjaamiseen liittyvää osaamistasi rippikoulussa! Koulutus sopii erinomaisesti esimerkiksi seurakunnan yhteiseen rippikoulupäivään. Koulutuksen sisältö räätälöidään vastaamaan seurakuntanne tarpeita. Sisältöalueina ovat esimerkiksi näkemys oppimisesta, osaamistavoitteiden hahmottaminen koko rippikoulun ja / tai yksittäisten teemojen kannalta. Koulutuksessa käydäään läpi erilaisia oppimismenetelmiä ja niiden soveltamista sekä oppimisen arviointia. Opettajana rippikoulussa koulutus sopii kaikille rippikoulutyötä tekeville, kausityöntekijöitä unohtamatta.

Lapset ja nuoret – osallisuuden yhteisö Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa seurakuntaa ja sen toimijoita osallisuuden yhteisönä. Koulutuksessa keskeisenä sisältönä ovat lapsivaikutusten arviointi -menetelmän ja lasten etua ja osallisuutta vahvistava Näyn ja kuulun -kriteeristön hyödyntäminen seurakuntien toiminnassa ja hallinnossa. Koulutuksen sisällöstä vastaavat yhteistyössä Kirkon lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestöt, Kirkkohallitus ja Seurakuntaopisto. Koulutus sopii kaikille seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille.

18


Toimiva Vuorovaikutus -peruskurssi (1 op) Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja suhteessa työtovereihin, ystäviin ja muihin läheisiin. Kurssi soveltuu erinomaisesti työyhteisöjen kehittämiseen niin seurakunnissa, kouluissa kuin yrityksissäkin. Kysy tarjousta myös Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutuksesta (5 op)!

Toimiva Koulu -peruskurssi (2 op) Opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle suunnatulla ihmissuhdetaitojen kurssilla harjoitellaan kontaktin saamista oppilaisiin ja sujuvaa yhteistyötä kouluyhteisössä. Taidot tukevat opettajaa jokapäiväisten ongelmien ratkaisemisessa ja lisäävät työrauhaa. Toteutamme mielellämme tilauksesta myös Toimiva Koulu -ohjaajakoulutuksia (5 op)!

19


www.nuortenkeskus.fi/koulutus

20

Koulutuskalenteri 2014  
Koulutuskalenteri 2014  

Nuorten Keskuksen koulutuskalenteri 2014

Advertisement