Page 1

Företagarattityd

Kontroll över ekonomin

Arbetslivsfärdigheter

Årsberättelse 2015–2016


Ung Företagsamhet rf

Ung Företagsamhet rf (UF) är en non-profitabel förening. Vi främjar företagsamhetsfostran där vårt mål ligger i att få unga att identifiera och utnyttja sina egna färdigheter – och lära sig genom sin egen aktivitet. Vi erbjuder unga i åldern 7—25 program som stöder företagarattityden, arbetslivsfärdigheter och kontroll över den egna ekonomin. Programmen genomförs som en del av undervisningen i skolorna.

Förläggare: Ung Företagsamhet rf, Helsingfors 2016 Redaktion: Toni Immonen, Virpi Utriainen och UF-arbetsgruppen Utseende och layout: Anne Jokisaari Översättning: Tom Nyman Tilläggsuppgifter: ungforetagsamhet.fi


Vingar åt ungas idéer och kunnande Vi har en modig generation som bygger en framtid och svänger Finlands kurs. Det här är århundradets företagsammaste generation som har förmågan att göra vad som helst. Så här talar man överallt i Finland just nu. Det har skett en enorm förändring i inställningarna och det uthålliga arbetet för företagsamhetsfostran börjar synas. För att det ska uppstå ett mod behöver dock de generationer som nu är i skolan erfarenheter och färdigheter med vilka de kan möta förändringen och omsätta idéerna i praktiken. Det är svårt att samla på sig erfarenheter utan att erbjudas möjligheter till det. Erfarenheterna föder nya idéer och ny beredskap som i sin tur ger upphov till mod att ta itu med saker. Här har vi alla omkring de unga en viktig roll: att erbjuda möjligheter och sporra dem. Hela samhället och utbildningsfältet lever i ett brytningsskede. I den nya läroplanen är den unga en aktiv aktör. Centrala teman som lyfts fram är att stöda de ungas styrkor, att lära sig för livet och att föra fram positiva saker. Emotionell intelligens utvecklas i samverkan då den unga lär sig om sig själv också via andra. Alla de här färdigheterna övar man på genom eget agerande på Stigen till företagsamhetsfostran. Kunskap som inhämtats i världens bästa skolor tillämpas i praktiken genom att själv göra saker: ”jag är ju bra på det här!” Under det gångna året har vi uppdaterat UF Stigen till företagsamhetsfostran så att den stöder målen för undervisningen från småbarnsålder ända till tröskeln till vuxenlivet. Vår styrka ligger fortfarande i ett genuint och uthålligt arbete. ”Entrepreneurship from ABC to PhD” som man på ett främmande språk smidigare beskriver egenskapen hos företagsamhetsfostran.

Under de första metrarna av skolstigen har Pikkuyrittäjät charmat på olika håll av landet och programmet UF Ett år som företagare täcker redan över hälften av yrkesläroanstalterna på andra stadiet i vårt land. Även gymnasierna har allt starkare öppnat sina dörrar för att pröva allmänbildningen i praktiken. Unga som inlett sina högskolestudier har prövat på företagande genom ett mångvetenskapligt program, UF Start Up, redan i drygt tjugo högskolor från Torneå till Åbo och Helsingfors till Kuopio. Företagsamhet inspirerar! Våra samarbetsparter, sakkunnignätverket inom företagsamhetsfostran, de sakkunniga i arbetslivet och företagen har en viktig roll då de vill vara med och påverka hurudana färdigheter Vårt Finland byggs upp med. Vårt arbete slussas framåt av frågan: ”Har du tänkt på vem som grundar nya företag och skapar arbetsplatser?” Det uthålliga arbetet syns redan i en förändring i inställningar till det positivare, men de sanna frukterna plockas först om några år. Företagsamhet är en attityd, nyfikenhet, fördomsfrihet och en brinnande iver att få till stånd saker. Den som brinner mest för företagsamhet gör också affärsverksamhet av det. Genom en egen idé föds ett ägoförhållande till en sak som föder motivation och en känsla av att man kan påverka saker med sin egen verksamhet. Vi tror att den här känslan ger upphov till mod att agera. År 2017 firar vi ett 100-årigt Finland bland annat med att hämta in hundra UF-företagsberättelser från olika håll av landet till huvudstaden. Du är välkommen att påverka de unga tillsammans med oss. Virpi Utriainen verksamhetsledare Ung Företagsamhet rf

3


UF-lä 2015-

augusti 2015 Programmet UF Egen grej kom som ett nytt tillägg till åk 7-9 på UF Stigen för företagsamhetsfostran. I programmet bekantar sig eleverna med sina företagarfärdigheter genom inspirerande uppgifter.

september 2015 oktober 2015 Under evenemanget Pink Cloud bekantade sig flickor i åk 6 under en dag med teknologi och programmering hos Microsoft.

Programmet UF Start Up utvidgas till 17 universitet och yrkeshögskolor.

november 2015 Pikkuyrittäjät charmade under det internationella tillväxtföretagsevenemanget SLUSH och också bl.a. i YLE Kiosken och i HSTV.

december 2015 Under läsåret 2015-2016 inspirerades unga till företagsamhet 38 gånger på ett UF 24h -läger.

januari 2016 Våga vara företagsam -semifinaler runtom Finland.

4

februari 2016 UF Job Shadow -dagen får 23 tobbledare 23 UF-unga som följeslagare. Tvåvägsinlärning och en fantastisk erfarenhet.


äsåret -2016

juli 2016 Finlands bästa UF-företag I’m Bue och The Great Escape representerar i Schweiziska Luzern och i Bukarest i Rumänien. Pikkuyrittäjät erövrar hjärtan på Suomi Arenan i Björneborg.

juni 2016

april 2016

Pikkuyrittäjät får ett eget TV-program till sommaren, Suomen Lapsellisin Ruokalista (den barnsligaste menyn i Finland) där barnen tar fram idéer till en sommarmeny i alla Restels restauranger. Programmet sänds på söndagar på MTV3.

Finalen Våga vara företagsam i Kampen. I’m Bue NY och kht Liefde NY årets bästa UF-företag. Temaveckan Girlz in Tech hade sitt huvudevenemang i Helsingfors, i Microsofts nya Flux-utrymme.

maj 2016 Redan hälften av Finlands högskolor är med i programmet UF Start Up vars final ordnas i Lahtis. The Great Escape blir bästa UF-företag.

mars 2016

Den ledande nordiska advokatbyrån Roschier blir huvudsamarbetspart.

100 unga från fyra länder i projektet Central Baltic Enterprise without Borders (CBEwB) deltog i en mässa i Helsingfors. Finska unga fick gäster från Lettland, Estland och Sverige.

5


din 015 Vih 10.10.2

UF-unga i

uutiset

11.4.2016 Mtv3 — Huomenta Suomi

21.1. 2016 Ma tti

13.5.2016 Etelä-Suomen sanomat

& Liisa

14.4. 2016 Ma

10.9.2015 Koillissanomat

24.3.2016 Suomenm

6 Turun 18.4.201

6

Sanomat

aa

aseudun tulev

aisuus

13.1. 2016 Ke

ski-Uusimaa


24.4.201 6 Iltasan

ljuskäglan lsingin 14.2. 2016 He

Sanomat

25.2. 2016 Kir

24.4.2016 Iltasanomat

o m at

13.2. 2016 Ke

kkonummen

skipohjanmaa

11.2. 2016 Hu fvu

25.2.2016

Sanomat

Kirkkonum

men Sanom

dstadsbladet

at

7


UF Job Shadow – E

8

Under UF Job Shadow -dagen den 9 februari fick 23 toppchefer varsin UF-ung som följesslagare på sin arbetsplats. De bildade ett interaktivt arbetspar under en arbetsdag.

Med i UF Job Shadow -dagen: Ahlstrom Oyj

Miltton Group Oy

Citi

Posti Oyj

Dahlbom&Sparks Oy

Robotics Finland Oy

Båda fick en unik kanal att lära sig av den andra partens synsätt, erfarenheter och förväntningar av ett arbetsliv i snabb förändring.

ELO

SEB Oy

EM Group Oy

Taaleri Oyj

Fingertrip

Tekes

UF Job Shadow -unga har kommit till Helsingfors från olika håll av landet. De är i åldern 16-19 år och har alla deltagit i programmet UF Ett år som företagare i sin skola. De utvecklade idéer och grundar ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar och driver det i ett läsår, som ett led i sina studier.

Finnvera Oyj

Teknologiateollisuus

Fennia-koncernen

Toinen PHD Oy

Fennia Liv

Finansministeriet

Microsoft Oyj


En dag som ledare

Dagen kulminerade i ett prisutdelnings- och nätverkningsevenemang fÜr cheferna och de unga pü Fennias huvudkontor.

9


Finalen Våga vara för

Finlands bästa U FM-tävlingarna i programmet UF Ett år som företagare, finalen Våga vara företagsam ordnades för andra gången i Helsingfors. Under läsåret deltog över 4400 unga i programmet. De grundade över 1500 UF-företag. I finalen sågs de 64 bästa UF-företagen och drygt 200 unga från olika håll av Finland – från Uleåborg till Ekenäs och från Vasa till Joensuu. Helsingfors sprudlade igen av ung energi och iver då finalen Våga vara företagsam fyllde staden i april. Höjdpunkten under finalen var mässan som nu ordnades för andra gången i Kampens köpcentrum. UF-ungdomarna charmade mässbesökarna med sin energi, sina försäljningstalanger och sina fyndiga produkter och tjänster.

10

Finlands bästa UF-företag valdes av en jury bestående av 26 representanter för affärslivet. I juryn sågs representanter för bl.a. Microsoft, Fennia, Rochier, MTV och Företagarna i Finland.


retagsam i Helsingfors

UF-företag valdes!

SAVE THE DATE Våga vara företagsam 2017 Helsingfors 19.—20.4. Finalen är en del av programmet för 100-årsfirandet av Finlands självständighet år 2017.

#

#UFettårsomföretagare #Vågavaraföretagsam

11


Årets vinn Bästa UF-företag på grundskolstadiet:

kht-Liefde NY Oulun normaalikoulu Affärsidé: handgjorda och personliga käpphästar

Bästa UF-företag på andra stadiet:

I’m Blue NY Etelä-Tapiolan lukio Affärsidé: blåbärslemonad tillverkad av inhemska blåbär och utan tillsatt socker I’m Blue NY representerade Finland i EM-finalen i programmet UF Ett år som företagare i Schweiz i tävlingen JA Company of the Year.

Bästa UF-företag på högskolenivå:

The Great Escape NY Kajaanin ammattikorkeakoulu Affärsidé: ett spel med tillflyktsrum The Great Escape NY representerade Finland i JA European Enterprise Challenge, EM-finalen för programmet UF Start Up. Finalen gick av stapeln i Rumänien.

12


nare 2016 Grundskol- och andra stadiet Belönade under läsåret • Bästa affärsidéer: Lakeuscon NY (Seinäjoen yhteiskoulu, Seinäjoki) och Black’n White NY (Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsingfors) • Bästa grafiska utseende: Lakeuscon NY (Seinäjoen yhteiskoulu, Seinäjoki) och CarSafe UF (Ålands yrkesgymnasium, Mariehamn) • Bästa internethelhet: Lakeuscon NY (Seinäjoen yhteiskoulu, Seinäjoki) och EFICIC UF (Borgå gymnasium, Borgå) • Bästa affärsidévideo: SomeOne NY (Valkealan lukio, Kouvola) Övriga belönade under finalen Våga vara företagsam: • Bästa produkt : I’m Blue NY (Etelä-Tapiolan lukio, Esbo) • Bästa tjänst: Pikkuuset Työt NY (Nurmon lukio, Seinäjoki) • Bästa försäljaren: Toni Nikka, EHTA-Siirapit NY (Porin Lyseon koulu, Björneborg) • Bästa försäljningstalet: EHTA-Siirapit NY (Porin Lyseon koulu, Pori) • Publikens favorit: Glam Lips NY (Vaasan ammattiopisto, Vasa) • Bästa företagspresentationer: Team Pink Ponies NY (Vehkalahden koulu, Fredrikshamn) och SaagaBooks NY (Reisjärven kristillinen opisto, Reisjärvi)

Högskolenivå Belönade under läsåret • Bästa online-helhet: Identi NY (Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä) Övriga belönade under finalen UF Start Up • Bästa företagspresentation: The Great Escape NY (Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajana) • Bästa försäljaren: Milla Kallajoki, Muosa NY (Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopio) • Bästa företagspotentialen: MusaEdu NY (Helsingin yliopisto & Taideyliopiston SibeliusAkatemia)

#

#UFettårsomföretagare #UFStartUp

13


Pikkuyri Inom ramen för programmet Pikkuyrittäjät föddes otroliga affärsidéer. Programmets motto ”Man kan uppnå vad som helst bara man är företagsam” följde Pikkuyrittäjät till lektionerna i de lägre klasserna. Det helt egna programmet för eleverna i åk 1-6 fick fart av många möten under året. Under våren förbereddes filmningarna för programmet Suomen lapsellisin ruokalista tillsammans med Restel. Filminspelningarna startade i slutet av april. Den sexdelade programserien visades på MTV3-kanalen på söndagar och i programmet förverkligade fem små företagare en ny barnmeny till Restels restauranger och hotell. Programmet förde med sig mycket synlighet för Pikkuyrittäjät som sågs i både tv-programmet och i marknadsföringstrailern för programmet, på bästa sändningstid. Pikkuyrittäjät var väl framme också i restaurangernas material. I juli var Pikkuyrittäjät starkt med på Suomi Arenan i Björneborg. Där fick barnen uppträda bl.a. på Amchams och Arbets- och näringslivsministeriets tillställningar och konfererade programnumret för Företagarna i Finland på huvudscenen. Pikkuyrittäjät valdes också på förslag till ”bäst i Europa” i tävlingen International Partnership Network som kulminerade i Oslo hösten 2016 samt som representant för Finland i Tävlingen Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande 2016 som arrangerades av EU-kommissionen i Bratislava.

14


ittäjäts år

#

#Pikkuyrittäjät

15


Programmet UF Ett år som före Av de program som UF erbjuder är Ett år som företagare fortfarande klart populärast. I programmet UF Ett år som företagare grundar 16—21 -åriga studerande ett företag inom ramen för sina studier. Företaget fungerar med riktiga pengar. På europeisk nivå deltar årligen över 270 000 unga i programmet. De utvecklar och upprätthåller verksamheten för sitt företag genom hela läsåret. Många fortsätter sin verksamhet i form av firma eller aktiebolag efter programmet.

16


etagare fortfarande populärast Unga som deltar i programmet kan med de företag de grundat delta i tävlingen Våga vara företagsam som når sin kulmen på våren. Förra läsåret vanns Finska mästerskapet av I’m Blue NY från Esbo. De representerade våra blåvita färger i Europa-mästerskapen i Luzern i Schweiz i juli.

#

#UFettårsomföretagare

17


UF Start Up fic Under våren 2015 var redan 17 högskolor med i programmet UF Start Up. Det betyder mer än hälften av våra högskolor. Av dessa är 12 yrkeshögskolor och fem universitet. Allt som allt deltog 230 studerande i programmet UF Start Up. De grundade 65 företag i små grupper. Antalet studerande som medverkade i programmet fördubblades från året innan. Stödet och samarbetet från Sitra som är samarbetspart för programmet UF Start Up gjorde det möjligt att utveckla programmet så att det passar alla högskolor och få spridning för det i hela högskolefältet. Med hjälp av programmet UF Start Up får studerande möjligheten till innovationer och samverkan i mångvetenskapliga team samt att pröva sina företagarvingar med riktiga pengar och verkliga kunder. Målet för nästa läsår är att utöka antalet deltagande högskolor med tio.

18


fick ett fint lyft

The Great Escape NY i JA European Enterprise Challenge -tävlingen i Rumänien.

#

#UFStartUp

19


Internationellt Ung Företagsamhet Entrepreneurial Skills Pass (ESP) är ett internationellt utvärderingsverktyg för företagarfärdigheter där man mäter färdigheter och kunskap man fått i programmet UF Ett år som företagare. ESP består av två självvärderingar och internationella test som görs under programmets lopp. Det används redan i 25 europeiska länder. nyvuosiyrittajana.fi/esp

ICEE (Innovation Cluster for Entrepreneurship Education) är ett internationellt forskningsprojekt i vilket man mäter inverkan av programmet UF Ett år som företagare i Europa. 20 läroinrättningar på andra stadiet i fem länder deltar i projektet. Forskningsresultaten publiceras sommaren 2017. nuoriyrittajyys.fi/sv/icee

Central Baltic Student Enterprise withouth Borders (CBEwB) är ett projekt där målet är att föra in konkret internationalism i programmet UF Ett år som företagare. I projektet tar studerande fram affärsidéer i internationella team. Medverkande länder är Finland, Lettland, Sverige och Estland. nuoriyrittajyys.fi/sv/cbewb

20


JA Europe -nätverket Genom JA Europe -nätverket kan deltagande unga genom en handutsträckning komma i kontakt med 39 länder i Europa. Varje år når JA Europe med sina program 3,5 miljoner unga. jaeurope.org


UF-alumner UF-alumner har bättre möjligheter i arbetslivet. Varje ung har en möjlighet att vara framgångsrik i dagens globala ekonomi. I och med Ung Företagsamhets program får unga försprång på den karriärstig de valt. Då man får studera genom sitt eget agerande förbättras beredskapen i arbetslivet betydligt. De unga som deltagit i UF:s program (UF-alumner) sysselsätts lättare, startar eget oftare än medeltalet, når i medeltal större framgång och verkar längre i affärslivet. De har också en inkomstnivå som ligger över medeltalet.

Lärare i företagsamhetsfostran

Volontärsarbete bland lokala företag

ÅK 1-6

UF-UNGAS ERFARENHET

ÅK 7-9

ANDRA STADIET

Högklassigt innehåll

HÖGSKOLAN

INLÄRNINGSRESULTAT Entreprenörskap

kunskap, färdigheter, inställning

Arbetslivsfärdigheter 22

Ekonomiläsfärdigheter


UF Stigen för företagsamhetsfostran UF Stigen för företagsamhetsfostran Arbetsredskap för undervisning av arbetslivsfärdigheter, entreprenörskap och ekonomisk administration. UF-programmen stöder Det här tror vi på – ett arbete inom fostran till företagsamhet bland unga. fenomenbaserad inlärning somlångsiktigt baserar sig på den studerandes egen aktiva verksamhet. Programmen uppmuntrar till att tillämpa inhämtade färdigheter i skolan och på fritiden.

För de lägre klasserna i grundskolan

UF Jag + du = vi

En helhet bestående av tre teman för att identifiera och utnyttja sina egna och kompisens styrkor. / förskolan och åk 1-3

UF Vad gör människor?

En helhet bestående av sex teman för insikt i närsamhället, röstande, olika yrken och ekonomins kretslopp. / åk 4-6

För de högre klasserna i grundskolan

UF Egen grej

En helhet bestående av fem teman för företagsamma färdigheter, att bolla med idéer och planera sin egen framtid. / åk 7-9 och tillämpande på andra stadiet

UF Egen ekonomi

En helhet bestående av åtta teman för arbetslivsfärdigheter, karriärdrömmar och träning i att kontrollera sin ekonomi. / åk 7-9 och tillämpande på andra stadiet

Andra stadiet

UF 24h -läger

Ett dygnslångt innovationsläger för träning av företagsverksamhet baserat på ett fritt valbart eller av samarbetspart givet tema.

UF Ett år som företagare

Ett företagsprogram som fungerar med riktiga pengar och varar i ett läsår och erbjuder en möjlighet till internationell verksamhet.

Högskolenivå

Pikkuyrittäjät

En helhet bestående av nio teman kring idésprutande och förverkligande av ett eget miniföretag. / åk 4-6

UF 12h -läger

Ett 12 timmars läger i att grunda ett imaginärt företag och lösa lägerutmaningen. Unga från andra stadiet fungerar som lägerhandledare. / åk 8-9

UF 6h -läger

Ett sex timmar långt läger i att grunda ett imaginärt företag samt planera och förverkliga en tjänst eller en produkt. Elever i de högre klasserna fungerar som lägerhandledare. / åk 5-6

UF Ett år som företagare

Ett företagsprogram som fungerar med riktiga pengar och varar i ett läsår. / åk 9

UF Challenge

Ett endags innovationsoch produktutvecklingsläger som inleder programmet UF Start up eller till vilken en samarbetspart gett en uppgift.

UF Start Up

Ett företagsprogram som varar i ett läsår och som fungerar med riktiga pengar.

23


Läraren är en möjliggörare Lärarens roll som möjliggörare av lärande är väldigt central. I UF-programmen får unga pröva hur deras vingar bär och öva på företagarfärdigheter i praktiken, som en del av skolarbetet.

Ung företagsamhet rf belönar varje år lärare för ett uthålligt arbete inom företagsamhetsfostran. Lärarens iver och insikten i möjligheterna hos programmet för att utveckla ungas arbetslivs- och företagsamhetsfärdigheter är viktig. Denna iver och gnista smittar oftast av sig till unga senast i det skede man kommit igång med arbetet.

24

Med sin verksamhet inverkar läraren starkt på möjligheten för de unga att klara sig i arbetslivet och i företagsamhet.


YES-nätverket erbjuder UF-regiontjänster YES är ett sakkunnignätverk som regionalt verkar som konstruktör och utvecklare av samarbete inom arbetet med företagsamhetsfostran. YES-nätverket stöder lärare i företagsamhetsfostran runt om Finland. YES-regionaktörerna fortbildar undervisningspersonal, utvecklar företagsamhetsfostran, bygger upp samarbete mellan skola och företag samt ger råd i användningen av UF-program. YES hjälper också till att hitta volontärer för UF-programmen. YES upprätthåller tjänsten yeskummit.fi där lärare och UF-företagare kan be YES Faddrar i närregionen som volontärer till UF-program.

År 2015 knöt YES-nätverket

8 598 lärare och 1 560 företagare, alltså sammanlagt

10 158 aktiva aktörer till företagsamhetsfostran och ordnade

859 evenemang och fortbildningar i anknytning till företagsamhetsfostran.

yesverkosto.fi loikkablogi.fi yeskummit.fi facebook.com/yesverkosto twitter.com/yesverkosto instagram.com/yesverkosto 25


Att stöda unga är vår hjärtesak

Att satsa på lärande är en viktig satsning i framtiden. Ekonomiläskunnighet, entreprenörskap och utnyttjande av digitala möjligheter samt framför allt ett insiktsfullt lärande är saker som Ung Företagsamhet verkligen kan. Genom att satsa på det här arbetet bygger vi Finlands framtid samtidigt som företag som satsar på samarbete lär sig nytt.

Max Mickelsson direktör Microsoft

Jag är glad att få samarbeta med Ung Företagsamhet rf eftersom jag själv får energi av att se hur positivt de ser på sin framtid. För min egen del vill jag med alla medel hjälpa unga att komma framåt eftersom deras insats och exempel för att bygga ett bättre Finland är så central. Jag hoppas att alla finländska företag med sina verkställande direktörer skulle komma med och stöda Ung Företagsamhet rf:s verksamhet! Antti Kuljukka verkställande direktör Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

26


Ung Företagsamhet rf — det mest eftertraktade samarbetsparten som utvecklare av ungas företagsamhets-, arbetslivs- och ekonomikompetens. Huvudsamarbetsparter

Samarbetsparter

Fonder och stiftelser som stöder verksamheten • Wihurin rahasto • OLVI-säätiö

• Minervasäätiö

• Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö • Svenska kulturfonden • Liikesivistysrahasto

27


ungforetagsamhet.fi

@nuoriyrittajyys

UF Årsberättelse 2015-2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you