Page 1

Vaikuta tulevaisuuden tekijรถihin nyt!

NY-yrityksen neuvonantajan opas


Tervetuloa mukaan sparraamaan NY-yrittäjiä! NY-yrityksen neuvonantajana sinulla on loistava mahdollisuus kurkistaa nuorten yrittäjien maailmaan ja jakaa omaa osaamistasi nuorille sekä oppia samalla myös itse. Tähän oppaaseen on koottu vinkkejä NY-yrityksen neuvonantajalle. Löydät oppaasta keskustelunaiheita neljälle tapaamiskerralle NY-yrittäjien kanssa. Lisäksi esittelemme neuvonantajan roolin ja muita huomioonotettavia asioita nuorten kanssa työskentelystä sekä NY Vuosi yrittäjänä –ohjelman vuosikellon. Vuosikellosta näet NY-vuoden etenemisen ja voit helposti seurata missä vaiheessa NY-yrittäjät ovat menossa.

Onnea matkaan!

2

NY-yrityksen neuvonantaja: kuuntelee, kehuu, kyselee ja kannustaa auttaa ja ohjaa oikeaan suuntaan jakaa omia kokemuksia, osaamista, tietoa ja verkostoja tapaa nuoret vähintään neljä kertaa lukuvuoden aikana sopii tapaamisten ajankohdat yhdessä nuorten kanssa sitoutuu yhteiseen työhön ja yhteydenpitoon nuorten kanssa on aikuinen työelämänedustaja, joka antaa rakentavaa palautetta nuorten ideasta, idean esittelemisestä ja näkökulmia tehdystä työstä Tässä oppaassa ehdotetut ajankohdat ovat esimerkkejä siitä miten ja missä vaiheessa nuoria on hyvä tavata. Koulut suorittavat ohjelmaa oman lukujärjestyksensä mukaan, jolloin tapaamisten ajankohdat on hyvä sopia etukäteen nuorten kanssa.


6 faktaa NY-yrittäjistä:

1.

NY-yrittäjät ovat 15—19 -vuotiaita opiskelijoita, joista osa on 9. luokkalaisia ja osa opiskelee lukiossa ja ammatillisella toisella asteella.

2.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on koulussa toteutettava kurssi, joka useimmiten alkaa elokuussa ja jossa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva yritys.

3.

NY-vuoden aikana on tarkoitus oppia tiimityötä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa ja yrittäjyyttä oman yrityksen kautta.

4. 5.

Yrityksen jäsenistä jokainen sijoittaa yritykseen 10-40 euroa.

6.

NY-toimisto ottaa jokaiselle NY-yritykselle vastuuvakuutuksen, johon sisältyy toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus.

NY-yritys ei ole oikea juridinen yritys, eikä sitä virallisesti perusteta tai lakkauteta. Nuoret ovat kuitenkin velvollisia ilmoittamaan yrityksen tuotot verotuksessa. Liikevaihtoraja toiminnalle on 8500 euroa ja toiminta ei ole arvonlisäverovelvollista.

Lisätietoa NY-yrittäjyydestä osoitteesta nyvuosiyrittajana.fi.

3 vinkkiä: Kokemattomuus Nuorille ei ole karttunut vielä paljonkaan työkokemusta. Näin ollen uusien ihmisten kohtaaminen tai avun pyytäminen ei ole tuttua. Nuoret eivät välttämättä ole yhteistyössänne aktiivisin osapuoli, joten olethan sinä näyttämässä esimerkkiä tässä. Pidä yhteyttä nuoriin ja näytä omalla toiminnallasi, että haluat oikeasti olla heille avuksi. Tuo jo ensimmäisellä tapaamisellanne esiin, että sinun puoleesi voi kääntyä, mikäli jokin asia yritystoiminnassa askarruttaa.

Ajanhallinta Ajanhallinta on yksi työelämän keskeinen haaste. Nuoret harjoittelevat tätä ollesaan NY-yrittäjiä. Sopikaa nuorten kanssa etukäteen yhteisten tapaamisten kesto ja mitä asioita tulette keskustelemaan ja käymään läpi. Jokaisella tapaamiskerralla on hyvä keskustella asioista, joita nuoret vievät toiminnassaan eteenpäin. Jos vinkkaat nuorille henkilön, jota he voivat kontaktoida, kysy seuraavalla kerralla miten asia on edennyt.

Tiimityöskentely Ajanhallinta ja tiimityöskentely ovat tärkeä pari. Neuvonantaja on avainroolissa kertomassa miten työtehtävien jakaminen edistää ajanhallintaa ja tavoitteisiin pääsemistä. Yleensä alussa kaikki ovat motivoituneita, mutta ajan kuluessa osa ryhmän jäsenet voi olla aktiivisempia kuin toiset, mikä voi johtaa erimielisyyksiin ryhmän sisällä. Ryhmän jäsenten välinen ajankäyttö projektiin voi myös erota ja aiheuttaa näin haasteita. Keskustelu asioiden tärkeysjärjestyksestä ja työn aikatauluttamisesta omien esimerkkiesi kautta auttaa nuoria hahmottamaan ajankäyttöä ja tehtävien jakamista.

3


NY-yrityksen neuvonantajan polku: Tälle aukeamalle on koottu NY Vuosi yrittäjänä –ohjelman kulku kuudella stepillä kuvattuna sekä neljän tapaamiskerran ajankohdat ja keskustelunaiheet nuorten kanssa. Tämä toimii neuvonantajan polkuna. Keskustelunaiheet ovat neuvontatyösi avuksi ja voit halutessasi keskustella myös muista aiheista ja tavata nuoria useammin kuin neljä kertaa lukuvuoden aikana. Tapaamiset on suunniteltu noin tunnin pituisiksi. Suosittelemme tapaamisajankohtien ja paikkojen sopimista nuorten kanssa ensimmäisellä tapaamiskerralla koko lukuvuoden ajaksi.

Suunnittelu ja perustaminen

Ryhmästä yritykseksi omat vahvuudet ideointi, luovuus, yhteistyö liiketoimintaidea

Step

3

yrityksen nimi, liiketoimintasuunnitelma, riskit roolit ja vastuut neuvonantajien / liike-elämän vapaaehtoisten kontaktointi

Step

Sy

1

ys

ku u

Step

2

o Vu

s

ri iy

t tä

jän

ä-

je oh

lm

a

te ns

pit

Toiminnan aloittaminen pääoma, rahaliikenne, kirjanpito tuotteen / palvelun valmistus kansainvälisyys ja vastuullisuus

1. tapaaminen, syys-lokakuu Nuorilla on jo valmiiksi mietitty liikeidea. Tutustukaa toisiinne, nuorten liikeideaan ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin ohjelman suhteen. Pyydä aluksi nuoria kertomaan omasta liikeideastaan ja esittele itsesi sekä oma urapolkusi. Muista, että tässä yhteistyössä päätähtenä ovat nuoret, joten anna nuorten olla äänessä ja keskittykää yhteistyössänne nuorten yrityksen toimintaan ja kehittämiseen.

Keskustelunaiheet: idean toteuttamiskelpoisuus lukuvuoden aikana osaaminen ko. idean toteuttamiseen tiimin sitoutuminen ja roolit nuorten omat tavoitteet yrityksen suhteen yrityksen vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet ja uhat (SWOT) avun tarve nuorten mielestä ja missä voisit olla heille apuna liikeidean työstäminen tästä eteenpäin konkreettiset toimenpide-ehdotukset ja välitavoitteet seuraavalla tapaamisella läpikäytäväksi seuraavat tapaamisajankohdat ja paikat yhteydenpito sähköpostilla ja puhelimella

2. tapaaminen, joulukuu Tässä vaiheessa NY-yritys on toiminut jo jonkin aikaa ja haasteena on yleensä joko tuotannon tai markkinoinnin toteuttaminen. Talven ja alkukevään aikana järjestetään myös NY-aluemessuja ja koulun joulumyyjäisiä, joihin NY-yrityksellä on mahdollisuus osallistua ja näyttää osaamistaan sekä myydä tuotteitaan. Myyminen ja myyntipuheet ovat tässä kohtaa tärkeitä. Pyydä nuoria pitämään myyntipuhe sinulle ja mahdollisuuksien mukaan koko työyhteisöllenne. NY-aluemessuilla NY-yrittäjillä on mahdollisuus saada finaalipaikka kansalliseen NY Uskalla Yrittää –finaaliin. Kannusta nuoria osallistumaan messuille ja tule mukaan tsemppaamaan nuoria. Tunnetko jonkun josta voisi olla nuorille hyötyä? Verkota nuoret omiin verkostoihisi. Olet avainroolissa avaamassa nuorille ovia.

Keskustelunaiheet: asiakaskohderyhmä tuotteen tai palvelun hinnoittelu yrityksen markkinointi ja myynti: missä tapahtuu ja miten nuorten omat ehdotukset ja ideat myyntiin ja tuotantoon kirjanpito, rahaliikenne ja kannattavuuslaskelma myyntipuheen harjoittelu ja palaute nuorten kutsuminen työpaikkasi tapahtumaan esittelemään yrityksensä verkostojen jakaminen ja nuorten ohjaaminen oikeiden ihmisten luokse konkreettiset toimenpiteet seuraavaa tapaamista varten NY-aluemessujen ja finaalin aikatauluista tiedotetaan lähempänä ajankohtaa Vuosi yrittäjänä -ohjelman nettisivuilla osoitteessa nyvuosiyrittajana.fi ja sosiaalisessa mediassa @nuoriyrittajyys.

4


Toiminnan lopetus ja kokemukset

Myyntiä ja kilpailuja aluemessut, verkostoituminen, esiintymistaidot myynti ja markkinointi idean jalostaminen

Step

4

yhteenveto vuodesta loppuraportti kokemukset

Step

5

To uk o

ku u

Step

6

3. tapaaminen, helmikuu NY-yritysten toiminta jatkuu ja kehittyy. Osa NY-yrityksistä valmistautuu NY Uskalla Yrittää – finaaliin ja suunnittelee tähän liittyviä toimenpiteitä. Useimmiten nuoret tarvitsevat tässä kohtaa tsemppiä jaksaakseen NY-vuoden loppuun saakka.

Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mitä NY-vuoden jälkeen?

Keskustelunaiheet: nuorten tulevaisuuden suunnitelmat kesätyöpaikat (huomaathan, että NY-yritys toimii vain lukuvuoden ajan) myynnin ja markkinoinnin tehostaminen tuotteen/palvelun kehittäminen konkreettiset toimenpiteet seuraavaa tapaamista varten

4. tapaaminen, huhtikuu NY-yritykset lopettavat toimintansa useimmiten huhti-toukokuussa. Keskutelkaa nuorten kanssa vuoden kokemuksesta: mikä onnistui erityisen hyvin, mitä olisi voinut tehdä toisin ja mitä olette oppineet. Jutelkaa nuorten kanssa myös jatkosta. Jatkavatko nuoret perustamalla oikean yrityksen? Voivatko nuoret olla yhteydessä sinuun jatkossa? Huomaathan, että NY-yritystä voi pyörittää vain yhden lukuvuoden ajan. Mikäli nuoret haluavat jatkaa yritystoimintaansa on heidän perustettava oikea yritys tai toimia osuuskunnan kautta. Joissakin oppilaitoksissa nuoret voivat jatkaa myös oppilaistoksen omassa osuuskunnassa.

Keskustelunaiheet: kokemusten vaihtaminen vuoden aikana opitut asiat mitä tekisitte toisin jatkuuko nuorten yrittäjyys yhteydenpito toisiinne jatkossa 5


Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Perustajajäsenet

Toimintaa tukevat säätiöt - kumppani

• Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö • Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö

Nuori Yrittäjyys ry eli NY tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia pedagogisia oppimisympäristöjä ja -kokonaisuuksia 7–25-vuotiaille nuorille koulujen ja oppilaitosten kautta. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on opinto-ohjelmien kokonaisuus, joka tarjoaa käytännönläheisiä yhteistyömuotoja nuorten yrittäjyysasenteen, työelämävalmiuksien sekä oman talouden hallinnan vahvistamiseen. NY-ohjelmat tukevat opetusta eri kouluasteilla opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tekemällä oppimiseen perustuva toiminta vahvistaa myös konkreettisesti nuorten ja elinkeinoelämän yhteistyötä.

NY on voittoa tavoittelematon yhdistys, ja se kuuluu kansainväliseen kattojärjestöön Junior Achievement Worldwideen. Suomessa toiminta alkoi vuonna 1995. info@nuoriyrittajyys.fi nuoriyrittajyys.fi facebook.com/nuoriyrittajyys @NuoriYrittajyys

NY-yrityksen neuvonantajan opas  

NY-yrityksen neuvonantajan oppaaseen on koottu vinkkejä neuvonantajana toimimiseen. Löydät oppaasta mm. keskustelunaiheita, esittelyn neuvon...

NY-yrityksen neuvonantajan opas  

NY-yrityksen neuvonantajan oppaaseen on koottu vinkkejä neuvonantajana toimimiseen. Löydät oppaasta mm. keskustelunaiheita, esittelyn neuvon...