Page 1

Påverka framtidens aktörer nu!

Guide för UF-företagets rådgivare


Välkommen med för att sparra UF-företagare! Som rådgivare till ett UF-företag har du en strålande möjlighet att få en inblick i unga företagares värld och dela med dig av ditt agna kunnande till unga och samtidigt lära dig något själv. I den här guiden har vi samlat tips åt UF-företagens rådgivare. Dessutom presenterar vi rådgivarens roll och andra saker som bör beaktas då man jobbar med ungdomar samt årsklockan för programmet UF Ett år som företagare. I årsklockan ser du hur UF-året framskrider och kan lätt följa med i vilket skede UF-företagarna befinner sig i.

UF-företagets rådgivare: lyssnar, berömmer, frågar och uppmuntrar hjälper och leder i rätt riktning delar med sig av sina egna erfarenheter, sitt eget kunnande, sin kunskap och sina nätverk träffar ungdomarna åtminstone fyra gånger under läsåret kommer överens om tidpunkterna för träffarna tillsammans med de unga förbinder sig till det gemensamma arbetet och kontakten med de unga är en vuxen arbetslivsrepresentant som ger konstruktiv respons om ungdomarnas idé, presentation av idén och synvinklar på arbete som gjorts

Lycka till på färden!

2

Tidpunkterna som föreslagits i den här guiden är exempel på hur och i vilket skede det är bra att träffa ungdomarna. Skolorna genomför programmet enligt sina egna scheman och därför är det bra att komma överens om tidpunkterna för träffarna i förväg med de unga.


6 fakta om UF-företagare:

1.

UF-företagarna är studerande i åldern 15-19 år. En del av dem går i årskurs 9 och en del studerar vid gymnasiet eller på det yrkesinriktade andra stadiet.

2.

Programmet UF Ett år som företagare är en kurs som genomförs i skolan. Oftast börjar den i augusti. I programmet grundar man ett miniföretag som fungerar i ett läsår med riktiga pengar.

3.

Under UF-året är det tänkt att man ska lära sig teamarbete, arbetslivsfärdigheter, ekonomiförvaltning och företagsamhet genom det egna UF-företaget.

4. 5.

Varje medlem i ett UF-företag placerar 10-40 euro i företaget.

6.

UF-företaget är inte ett riktigt juridiskt företag och det grundas och avvecklas inte officiellt. Ungdomarna är dock skyldiga att uppge den avkastning de får från företaget i sin egen skattedeklaration. Omsättningsgränsen för verksamheten är 8 500 euro och verksamheten är inte mervärdesskattebelagd. UF-byrån tecknar en ansvarsförsäkring för alla UF-företag. Den innehåller en ansvarsförsäkring för verksamheten samt en produktansvarsförsäkring.

Mera information om UF-företagande på adressen nyvuosiyrittajana.fi.

3 tips: Oerfarenhet UF-företagarna har inte samlat på sig särdeles mycket arbetserfarenhet. Därför är de inte vana att möta nya människor och be om hjälp. Ungdomarna är nödvändigtvis inte den mest aktiva parten i ert samarbete så visst visar du exempel i den här saken. Håll kontakt till de unga och visa genom ditt eget agerande att du faktiskt vill hjälpa dem. Kom redan under första mötet fram med att de kan vända sig till dig ifall de har något som bekymrar dem i deras företagsverksamhet.

Tidsanvändning Användning av tiden är en av de centralaste utmaningarna inom arbetslivet. Ungdomarna övar på det här då de fungerar som UF-företagare. Kom tillsammans med ungdomarna på förhand överens om hur länge era möten varar och vilka saker ni kommer att diskutera och gå igenom. Vid varje träff är det bra att diskutera saker som ungdomarna tar vidare i sin verksamhet. Om du tipsar ungdomarna om någon person som de kan kontakta, fråga nästa gång hur saken har framskridit.

Teamarbete Tidsanvändning och teamarbete är ett viktigt par. Rådgivaren är i nyckelposition för att berätta om hur fördelning av arbetsuppgifter främjar tidsanvändningen och uppnående av målen. I allmänhet är alla motiverade i början, men med tiden kan en del gruppmedlemmar vara aktivare än andra, vilket kan leda till meningsskiljaktigheter inom gruppen. Tiden som gruppmedlemmarna använder för projektet kan också variera och orsaka utmaningar. Diskutera om viktighetsordningen för saker och hur man kan göra upp tidtabeller för arbetet genom att ge egna exempel så att de unga får en uppfattning om tidsanvändning och fördelning av uppgifter.

3


Stigen för UF-företagens rådgivare: På det här uppslaget har vi skildrat förloppet av programmet UF Ett år som företagare i sex steg. Vi har satt in tidpunkterna och diskussionsteman för fyra träffar med ungdomarna. Det här uppslaget fungerar som UF-rådgivarens stig. Diskussionsämnena fungerar som stöd för ditt rådgivararbete, men du kan naturligtvis diskutera andra saker också och träffa ungdomarna fler gånger än fyra under läsåret. Träffarna är tidsmässigt planerade att räcka en timme. Vi rekommenderar att ni kommer överens om alla läsårets träffar redan vid ert första möte.

Från grupp till företag egna styrkor idéer, kreativitet, samarbete affärsverksamhetsidé

se

3

Planering och grundande

r

be

m pte

Step

Step

1

företagets namn, affärsverksamhetsplan, risker roller och ansvar kontakt med rådgivare / volontärer från affärslivet

Step

2

m gra pro i en eg St

om rs tå t tE me

are tag e r fö

Inledande av verksamheten

1. träffen, september-oktober UF-företagarna har redan funderat ut en affärsidé. Bekanta er med varandra, ungdomarnas affärsidé och personliga mål med programmet. Be först ungdomarna berätta om sin affärsidé och presentera dig själv och din egen karriärsstig. Kom ihåg att ungdomarna är huvudstjärnorna i det här samarbetet så låt de unga tala och koncentrera er på ungdomarnas företagsverksamhet och utvecklande av den i ert samarbete.

Diskussionsämnen: möjligheten att genomföra idén under ett läsår kunnande för att förverkliga idén teamets förbindande och roller ungdomarnas egna mål för företaget företagets styrkor, svagheter samt möjligheter och hit (SWOT) behovet av hjälp enligt ungdomarna och vad du kan hjälpa dem med bearbetande av affärsidén hädanefter konkreta åtgärdsförslag och delmål att gå igenom vid nästa träff följande träfftidpunkter och platser kontakt med e-post och telefon

4

kapital, penningtrafik, bokföring framställning av produkten / produktion av tjänsten internationalism och ansvarsfullhet

2. träffen, december I det här skedet har UF-företaget verkat redan en tid och utmaningarna ligger i allmänhet antingen i hur man ska förverkliga produktionen eller marknadsföringen. Under vintern och vårvintern ordnas också regionala UF-mässor och julbasarer i skolan. Dem har UF-företag en möjlighet att delta i och visa sitt kunnande och sälja produkter. Försäljning och försäljningstal är viktiga här. Be de unga att hålla ett försäljningstal för dig och i mån av möjlighet också för er arbetsgemenskap. Under de regionala UF-mässorna har UF-företagarna en chans att få en finalplats till den nationella finalen UF Våga vara företagsam. Sporra unga att delta i de regionala mässorna och kom också själv med och kämpa på ungdomarna. Känner du någon som kunde vara till nytta för de unga? Nätverka ungdomarna med dina nätverk. Du har en nyckelroll i att öppna dörrar för de unga.

Diskussionsämnen: kundmålgrupp prissättning av produkt eller tjänst företagets marknadsföring och försäljning: var och hur sker det? ungdomarnas egna förslag och idéer till försäljning och produktion bokföring, penningtrafik och lönsamhetskalkyl träning av försäljningstal och respons inviting the company to your workplace to pitch their company att bjuda in ungdomarna att presentera sitt företag vid ett evenemang för din arbetsplats att dela kontaktnät och dirigera ungdomarna till de rätta människorna Närmare information och tidtabeller för regionala UF-mässor och finalen kommer på webbplatsen för UF Ett år som företagare på adressen: nyvuosiyrittajana.fi och på sociala medier @NuoriYrittajyys.


Försäljning och tävlingar regionala mässor, nätverkande, färdigheter i att uppträda försäljning och marknadsföring förädling av idé

Step

4

Avslutande av verksamheten och erfarenheten

Step

5

ett sammandrag av året slutrapport erfarenheter

ma

j

Step

6

3. träffen, februari UF-företagens verksamhet fortsätter och utvecklas. En del av UF-företagen förbereder sig för finalen UF Våga vara företagsam och planerar åtgärder med den i tankarna. Oftast behöver ungdomarna i det här skedet lite extra påhejning för att orka UF-året till slut.

Vad händer härnäst? Vad händer efter UF-året?

Diskussionsämnen: ungdomarnas framtidsplaner sommarjobb (observera att UF-företaget fungerar endast under läsåret) effektivering av försäljning och marknadsföring utveckling av produkten/tjänsten konkreta åtgärder för nästa träff

4. träffen, april UF-företagen avvecklar i allmänhet sin verksamhet i april-maj. Diskutera med de unga om erfarenheterna under året: vad lyckades speciellt bra, vad kunde man ha gjort annorlunda och vad lärde de sig. Diskutera med ungdomarna om fortsättningen. Fortsätter de genom att grunda ett riktigt företag? Kan de unga vara i kontakt med dig i fortsättningen? Observera att man kan driva ett UF-företag endast ett läsår. Ifall de unga vill fortsätta sin företagsverksamhet måste de grunda ett riktigt företag eller verka via ett andelslag. I vissa läroinrättningar kan studerande fortsätta i ett andelslag som finns i läroinrättningen.

Diskussionsämnen: utbyte av erfarenheter saker man lärt sig under året vad skulle ni göra annorlunda? fortsätter ungdomarna med sin företagsamhet? kontakt mellan er i fortsättningen

5


Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Stiftande medlemmar

Fonder och stiftelser som stöder verksamheten •

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö

Ung Företagsamhet rf eller UF erbjuder pedagogiska lärmiljöer och -helheter som stöder företagsamhets- och konsumentfostran. Programmen är riktade till 7–25-åringar via skolor och läroinrättningar. UF Stigen till företagsamhetsfostran är en helhet bestående av studieprogram som erbjuder praktiska samarbetsformer för att stärka ungas företagsamhetsattityd, arbetslivsfärdigheter och kontroll över den egna ekonomin. UF-programmen stöder undervisningen på olika skolstadier i enlighet med målen i läroplanen. Verksamhet som bygger på att lära sig genom egen aktivitet stärker också konkret samarbetet mellan de unga och näringslivet.

UF är en förening som inte eftersträvar vinst och hör till den internationella takorganisationen Junior Achievement Worldwide. I Finland inleddes verksamheten år 1995. info@nuoriyrittajyys.fi ungforetagsamhet.fi facebook.com/nuoriyrittajyys @NuoriYrittajyys

Guide för UF-företagets rådgivare  

I den här guiden har vi samlat tips åt UF-företagens rådgivare.

Guide för UF-företagets rådgivare  

I den här guiden har vi samlat tips åt UF-företagens rådgivare.