Page 1

Ardent Educational Consultants

(001686779-M)

Bab 1 Langkah Permulaan Bab ini akan menerangkan perkara asas tentang interface Freemind. Penerangan secara terperinci tentang penggunaan nodes dan penghasilan peta minda juga akan diberikan. Anda akan belajar mengedit, format dan mengunakan paten pada nodes melalui physical style. Objektif utama adalah untuk menguasai kemahiran asas penggunaan Freemind.

1

Menyingkap interface Freemind Adalah penting untuk biasakan interface Freemind bagi memudahkan kefahaman tentang asas Freemind. Interface Freemind terdiri daripada 3 bahagian utama iaitu: 1. Menu Bar 2. Format Bar 3. Icon Toolbar

Rajah 1: Interface Freemind

Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com


Ardent Educational Consultants

(001686779-M)

Anda akan didedahkan dengan terperinci untuk setiap ikon yang terdapat pada toolbar dalam bahagian yang seterusnya. Freemind bertindak dalam mod �peta minda�. Beberapa istilah umum yang digunakan dalam Freemind iaitu : Node Kotak teks yang menempatkan maklumat Edges Garisan yang menghubungkan antara node dengan node yang lain. Root node Apabila membuat peta minda baru dalam Freemind, anda dapati satu objek berbentuk bujur berwarna kelabu dengan label �New Mindmap�. Ia adalah root node. Peta minda dibangunkan dengan menambahkan node pada root node.Dalam keadaan aktif root node berwarna kelabu . Untuk memasukan teks klik sekali pada root node. Child node dan sibling node Child node dijana daripada node induk, berkedudukan satu aras bawah daripada node induk Manakala kedudukan sibling node adalah sama paras dengan child node kerana ia juga sebagai node rujukan. Contoh: Apabila sibling node dibuat untuk child node, kedudukannya adalah sama aras dengan kedudukan child node. Root node hanya mempunyai child nodes. Node selain daripada root node boleh mempunyai kedua-duanya iaitu child dan sibling nodes. Semasa membangunkan peta minda anda boleh setkan warna, saiz, jenis tulisan dan lain-lain ciri pada nodes dan edges. Kemudahan ini adalah untuk membantu menghasilkan peta minda mengikut kehendak anda. Contoh: o Menggunakan cloud untuk kumpulkan nodes dalam satu kumpulan o Digunakan untuk membezakan tugasan yang siap dan belum siap dengan mengaplikasikan warna yang berlainan. o Menggunakan ikon untuk menandakan keutamaan node.

Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com


Ardent Educational Consultants

(001686779-M)

Node boleh ”dilipat” atau ”dibuka lipatannya” dengan klikkan pada node. Node yang ”dibuka lipatanya” akan memaparkan nodes yang berada dibawahnya.

Rajah 2: Node dalam keadaan ”dilipat”

Rajah 3: Node dalam keadaan ”dibuka lipatannya”

Anda juga boleh menghapuskan, memasukkan dan menyusun semula nodes dengan pantas. Opsyen ikon boleh gunakan papan kekunci untuk jalan pintas tanpa klik ikon pada Menu bar dan Formatting bar.

Contoh : Tambah child node - Insert pada papan kekunci. Tambah sibling node - Enter pada papan kekunci.

Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com


Ardent Educational Consultants

2

(001686779-M)

Membuat dan memadamkan node Menghasilkan peta minda baru dengan mengapliksaikan nodes dan edges. Membuat peta minda ”Writing an article”.

Menghasilkan node i.

Pada Menu bar klik pada File dan pilih New. Skrin yang mengandungi root node berlabelkan ”New Mindmap” akan terpapar.

ii.

Untuk menukar nama klik pada root node, hapuskan ”New Mindmap” dan masukkan tajuk peta minda anda. Dalam latihan ini, masukan teks ”Writing an article”.

iii.

Pergi kepada Insert dan klik New Child Node. Freemind memasukkan satu child node yang baru pada root naode. Perhatian: Untuk meghasilkan node baru semasa mengedit, tekan Insert.

iv.

Klik kawasan kelabu pada child node untuk membuka ruangan teks. Taipkan ”Topics to cover”.

v.

Pilih dan klik pada node bertajuk”Topic to cover”. Kemudian pergi Insert dalam Menu bar dan pilih pada New Sibling Node. Sibling node akan wujud pada aras yang sama dengan node bertajuk ”Topic to cover”. Perhatian: Untuk meghasilkan sibling node baru di bawah node aktif, tekan Enter. Untuk hasilkan sibling node di atas node aktif, tekan Shift + Enter. (node aktif : Apabila node berwarna kelabu)

vi.

Klik kawasan kelabu pada sibling node dan masukkan teks ”Items needed”.

Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com


Ardent Educational Consultants

(001686779-M)

vii.

Buatkan 4 lagi child node pada root node. Labelkan untuk setiap child node yang baru dengan ”Type of article”,” Due date”,” Audience” Dan” Sources”.

viii.

Kemudian masukkan maklumat Sub-Categories dibawah untuk setiap child node yang bertempel pada root node. Child Node Topic to cover

Items needed Due date Type of article Audience Sources ix.

Sub-Categories Introduction, overview, detailed examples, analysis of example, conclusions drawn, wrap up, and author information Other articles on the subject, sample products, list of potential interviewees, and contact information for publication Deadline for text, number of words, deadline for artwork, and print date Editorial, review, comparison, industry analysis, and opinion piece Experts, consumers, and other writers Research, interviews, products review, and industry statistics.

Bandingkan peta minda anda dengan peta minda dibawah :

Rajah 4 : Peta Minda ”Article”

Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com


Ardent Educational Consultants

(001686779-M)

Menghapuskan node i.

Letakan penunjuk tetikus di kawasan kelabu pada node pilihan anda.

ii.

Tekan Delete

Selain menggunakan Menu bar untuk mengedit, memasukkan dan memformatkan operasi, ia juga boleh didapati dengan klik kanan pada node.

3

Menyimpan (saving) Peta Minda i.

Pergi pada File di Menu bar dan tekan Save As.

Kotak Save As akan terbuka. Untuk menukar nama lain dan lokasi penyimpanan peta minda anda, pilih Save As. ii.

Pilih lokasi penyimpanan yang sesuai dalam Save In. Kemudian masukan nama fail dan klik Save.

Peta minda anda disimpan dalam lokasi yang dipilih. Peta minda yang disimpan mempunyai �.mm� dihujung namanya.

4

Mengedit Teks dalam node Untuk menjadikan peta minda anda lebih menarik, terdapat pelbagai pengoperasian yang boleh digunakan untuk mengedit teks dalam node.

Mengedit node Untuk mengedit node, tekan sama ada kekunci F2/END/HOME atau pilih Edit daripada Menu. Apabila selesai mengedit tekan Enter.

Menggantikan teks sedia ada Untuk menggantikan teks yang sedia ada, letakan penunjuk tetikus pada kawasan kelabu di node berkenaan dan taip teks yang baru.

Menambah ruangan teks node Untuk menambah ruangan teks bagi teks yang panjang dalam node, tekan Alt+Enter.

Memisahkan teks node yang panjang

Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com


Ardent Educational Consultants

(001686779-M)

Untuk membahagikan teks yang panjang dalam node kepada node yang lain anda boleh gunakan Button Split. i.

Letakan penunjuk tetikus pada kawasan kelabu di node panjang. Klik kanan dan pilih Edit Long Node.

Kotak dialog Edit Long Node akan terpapar.

Rajah 5 : Kotak Dialog Edit Long Node ii.

Untuk memisahkan teks atau membahagikan teks dalam node panjang letakan petunjuk tetikus anda pada tempat bahagian yang dikehendaki. Kemudian klik Split.

Teks pada node panjang akan terbahagi kepada dua child nodes.

Membuat salinan (copy) Anda boleh membuat salinan (copy) pada clipboard. Untuk membuat salinan klik kanan pada bahagian yang berkenaan dan pilih Copy.

Memasukkan simbol khusus Anda boleh memasukkan simbol daripada sumber luar melalui MS Word atau lain-lain teks editor ke dalam Freemind dengan membuat salinan(copy) daripada teks editor berkenaan ke dalam Freemind.

5

Format node

Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com


Ardent Educational Consultants

(001686779-M)

Format adalah proses penukaran warna, saiz, jenis tulisan, bentuk, dan pelbagai jenis lagi atribut node. Melaluinya anda boleh menghasilkan perbezaan antara node dengan node yang lain dan maklumat yang terdapat dalam peta minda. Contoh : Anda boleh gunakan pelbagai jenis tulisan untuk menunjukan perbezaan aras teks. Warna dan bentuk untuk mengkategorikan node atau membuat perubahan pada gaya node dan edge bersesuaian dengan kehendak anda.

Mengaplikasikan styles pada node Anda boleh menggunakan Folk atau bubble pada node. Perbezaan anatara dua jenis style adalah dari segi gambaran visual. Bubble berbentuk bujur memagari data dalam node manakala fork adalah sebaliknya. Mengapliksaikan Folk i.

Pilih node yang anda kehendaki untuk menggunakan Folk. Klik Format pada Menu bar.

Tetingkap opsyen Format terpapar.

Rajah 6 : Pilihan Format ii.

Pilih opsyen Fork

Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com


Ardent Educational Consultants

(001686779-M)

Node akan bertukar kepada bentu Fork. Mengapliksaikan Bubble i.

Pilih node yang anda kehendaki untuk gunakan Bubble. Klik Format pada Menu bar.

Tetingkap opsyen Format terpapar. ii.

Pilih opsyen Bubble

Node akan bertukar bentu bubble.

Memformatkan teks Mengapliksaikan opsyen bold Untuk menebalkan teks dalam node, tekan Control + B atau klik ”b” pada Formatting bar. Mengapliksaikan opsyen italics Untuk membuat italics node, tekan Control + I atau klik ”i” pada Formatting bar. Menukar font family Untuk menukar font family sila gunakan arahan pada formatting toolbar. Mengubah saiz font i.

Untuk mengubah saiz font pilih node yang dikehendaki. Kemudian klik pada Format.

Tetingkap opsyen Format terpapar. ii.

Klik Larger Font atau Smaller font bergantung pada pilihan anda.

Mengapliksaikan opsyen warna Warna teks pada node , latar belakang, dan edges boleh diubah berdasar pilihan anda.

Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com


Ardent Educational Consultants

(001686779-M)

Menukar warna teks i.

Klik pada node/teks. Kemudian pergi pada Format.

ii.

Klik opsyen Node Colour dan kotak dialog Choose Node Color terpapar.

Rajah 7: Opsyen Choose Node Color iii.

Pilih warna yang dikehendaki. Kemudian klik OK.

Warna teks pada node yang dipilih sahaja akan berubah. Menukar warna latar belakang i.

Pilih node untuk menukar warna latar belakang teks. Kemudian klik pada Format.

ii.

Pilih opsyen Node background Color.

iii.

Pilih warna latar belakang dan klik OK.

Hanya warna latar belakang node yang dipilih sahaja yang akan berubah. Perhatian:

Mengapliksaikan opsyenwarna Blend Color Untuk hilangkan latar belakang pada node klik pada Remove Node Background Color di Format atau Undo sejurus sahaja selepas mewarnakan latar belakang node tersebut. Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com


Ardent Educational Consultants

(001686779-M)

Pilih node berdasarkan pilihan. Pergi pada Format dan pilih Blend Color. Atau pun altenatif lain tekan Alt+B. Warna teks pada node akan besepadan dengan latar belakangnya.

Mengapliksaikan opsyen Automatic Layout Opsyen Automatic Layout menetapkan layout peta minda anda. Dalam Automatic Layout beberapa jenis warna ditetapkan untuk menunjukkan perbezaan aras dalam peta minda anda. Warna asal adalah hitam untuk aras pertama dan biru untuk aras kedua. Untuk mengaplikasikan posyen ini, pergipada Format, dan pilih Automatic Layout.

Menghasilkan Blinking Node Anda boleh menghasilkan Blinking Node. Anda dinasihatkan untuk tidak menggunakan opsyen ini dengan kerap. Untuk menggunakan opsyen ini, pergi pada Format dan pilih Blinking Node.

Mengubah Edges Melalui menu Format anda boleh mengubah warna , gaya dan lebar edges.

Mengubah warna edges i.

Pilih node berdasarkan pilihan anda. Klik pada Format dan pilih Edge Color.

Kotak dialog Choose Edge Color terpapar.

Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com


Ardent Educational Consultants

(001686779-M)

Rajah 8: Kotak dialog Choose Edge Color ii.

Pilih edge color dan klik OK.

Mengubah gaya edge i.

Pilih node dan klik Format. Kemudian pilih pada Edge Style.

Anda diberi 4 jenis pilihan iaitu Linear, Bezier, Sharp Linear dan Sharp Bezier. ii.

Klik pada gaya yang anda pilih.

Mengubah lebar edge i.

Pilih pada node yang anda ingin ubah. Klik Format dan pilih Edge width.

Freemind ada 6 pilihan yang berbeza iaitu Parent, Thin, 1, 2, 4 dan 8.

Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com


Ardent Educational Consultants

(001686779-M)

Rajah 9 : Jenis Edge width

ii.

Klik pada kelebaran yang anda pilih.

Freemind menukar kelebaran edge pada node yang telah dipilih.

Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com


Ardent Educational Consultants

6

(001686779-M)

Mengapliksaikan Physical Style Mengaplikasikan Physical Style i.

Pilih pada node berdasarkan pilihan anda. Pergi kepada Format dan klik pada Physical Style.

Freemind membuka pilihan Physical Style.

Rajah 10 : Pilihan Physical Style. ii.

Pilih Physical Style berdasarkan pilihan anda.

Freemind akan mengapliksikan style yang anda pilih pada node berkenaan. Perhatian: Alternatif selain daripada melalui Format ialah klik kanan pada node dan pilihan Physical Style akan tebuka.

Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com


Ardent Educational Consultants

7

(001686779-M)

Mencari node

Pilihan Find di dalam Freemind adalah untuk mencari node serta rantaiannya melalui pencarian “breadth-first search”. Breadth-first search berkonsepkan pencarian semakin dalam rangkaian node, semakin terperinci penyelasannya. Proses pencarian ini asalnya hanya untuk mencari node tertentu dan rangkaiannya sahaja dan ia bukan untuk kesuluruhan peta minda.

Mencari node dan rantaiannya. i.

Letakan ”curses” anda diatas kawasan kelabu pada node. Tekan Control + F. Ataupun dengan alternatif lain, pilih Find daripada menu Edit.

Kotak dialog Input terbuka.

Rajah 11: Kotak Pilihan Find ii.

Masukkan teks yang anda cari. Klik OK. Freemind akan mendapatkan node yang mempunyai teks yang dicari.

Mencari teks padanan berikutnya berdasakan pencarian sebelumnya Setelah melaksanakan carian pertama, tekan Control+G ataupun daripada menu Edit, pilih pilihan Find Next. Freemind akan memeparkan node yang bersepadan dengan carian sebelumnya.

Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com


Ardent Educational Consultants

(001686779-M)

Mencari keseluruhan peta i.

Sebelum memulakan pencarian, terdahulu tempatkan node kepada root node dengan menekan ESC. Tekan Control+F atau pun pilih Find daripada menu Edit.

Kotak dialog Input terbuka.

Rajah 12: Pilihan Find. ii.

Masukkan teks yang anda ingin carikan. Klik OK.

Freemind akan mencari butiran-butiran node dalam seluruh peta minda yang mana mempunyai teks yang dikehendaki.

Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com

Peta Minda  

Penerangan Peta Minda

Peta Minda  

Penerangan Peta Minda

Advertisement