Page 25

‘Ik ben een woordkunstenaar die veel zwijgt’ aldus Luc Van Autreve

door Evy Erauw

Luc Van Autreve heeft best een bewogen geschiedenis met Zaffelare: op zijn zeventiende vertrok hij op kot om pas dertig jaar later terug te keren naar zijn geboortedorp. Eigenlijk was het zijn droom om muzikant te worden. Maar toen een instrument te duur bleek vond zijn creativiteit, net als bij zijn vader, een uitlaatklep in de toneelwereld. Al is hij de enige van de negen kinderen die acteert, zijn eigen vier kinderen acteren

N

a een studie Germaanse talen stond hij voor de klas. Vanuit zijn opleidingen voordracht en toneel aan de kunstacademie van Gent en de toneelacademie van Maastricht werd hij vaste acteur en regisseur bij het vermaarde Gentbrugs toneelgezelschap ‘Krakeel’. In wankel evenwicht met zijn leswerk startte hij als professioneel acteur in het Kollektief D&A, dat speelde in het Nieuwpoorttheater in Gent, tot hij in 1996 zelf toneelgezelschap ‘De Ontginning’ uit de grond stampte dat vanaf 2002 actief bleef in een open kunstenhuis De Ontginning te Zaffelare. Naast musiceren en regisseren schrijft Luc ook toneelstukken. ‘Zolang ze naar mij luisteren, gaat alles goed’, lacht hij. Of het nu zijn leerlingen middelbaar onderwijs, een optreden van fanfare de Bevlekte Ontvangenis of zijn toneelprestaties betreft, na de schijnwerpers zoekt hij graag de stilte op. Van Autreve ontwikkelde zijn eigen stijl van voordragen en schrijven: zijn mengeling van monologen en redevoeringen komen ook terug bij zijn optredens met De Bevlekte Ontvangenis. Als stand-up redenaar neemt hij geen blad voor de mond, al is hij naar eigen zeggen al enkele keren ‘op zijn bek gegaan’. ‘Ik hou graag geïmproviseerde toespraken, hoe absurd ook, waarin ik een poging doe om de wereld te verklaren. Meestal loop ik ergens vast, maar dat is niet erg. Het is een zeer directe manier om op zoek te gaan naar antwoorden, dingen open te trekken om de chaos te proberen begrijpen.’ Diezelfde zoektocht zie je ook in zijn tekst ‘De Grens van de Begeerte’, die deel uit maakt van zijn toneelstuk ‘De Ingewijden’. ‘Tien jaar geleden begon ik eraan te schrijven, maar het is nog niet af. Het stuk typeert mijn manier van schrijven en eigenlijk ook mijn denken, daarom koos ik dit uit om in de kijker te zetten.’

‘Wat is romantiek? Wanneer is het romantiek en wanneer is het begeerte?’ vraagt de filosoof zich luidop af terwijl zijn woorden nog in de lucht nazinderen. ‘Ik ben een woordkunstenaar die veel zwijgt’, glimlacht hij terwijl de vragen blijven hangen. ‘Het heeft veel te maken met missen, met er niet zijn. ‘De Ingewijden’ is gebaseerd op een foto van een archeologische vondst in Italië, waarop twee in elkaar verstrengelde geraamten te zien zijn. In mijn toneelstuk worden het twee geliefden die niet mogen samen slapen, want dan sterven ze. Ze blijven veel te lang wakker, verlangen, lopen steeds meer moe,... Uiteindelijk geven ze heel veel in hun leven op voor de liefde. Stel dat we in slaap vallen, wat gebeurt er daarna? Levensvragen over liefde en leven komen naar boven in dit stukje monoloog, een open dialoog met de toeschouwer. Samen met ander artistiek geweld organiseert Van Autreve van februari tot en met juni het Lentecongres in en rond de oude kleuterschool van De Weg-Wijzer in Zaffelare, voor de gelegenheid omgedoopt tot LCC (Lentecongrescentrum). Educatieve en culturele activiteiten van eigen makelij of andere intiatieven (Cultuur Zaffelare, Kunst Omdat het Moet, verenigingen…) vinden er een werkplek en een podium. Klassen worden omgevormd tot ateliers waar ook repetities, tentoonstellingen en concerten mogelijk zijn. Het LCC ondersteunt projecten met leerlingen van de school en bewoners van het WZC SintVincentius in de vorm van workshops en toonmomenten. Tweeëntwintig februari opent Bert Vervaet met het thema ‘Onderwijs in Zaffelare’ het Lentecongres. Gedurende een half jaar zullen Roger Praet, Patrick Van Rijckegem en Luc Van Autreve de voormalige kleuterschool ‘bezetten’. Zelf noemt de rebelse Luc zijn initiatief graag een officieuze kraakactie, in samenspraak met de directie van de Wegwijzer weliswaar.

februari 2018

25

Nr104  

Fris en blij magazine voor Lochristi, Zaffelare, Beervelde en Zeveneken

Nr104  

Fris en blij magazine voor Lochristi, Zaffelare, Beervelde en Zeveneken