Page 1

Paris!

Dér mødte jeg ansvarlige arbejdere, intellektuelle, agitatorer... Heinrich Heine, tysk digter.

Bakunin, russisk revolutionær. Proudhon, fransk socialist.

Og først og fremmest lærte jeg Friedrich Engels at kende.

Jeg har et forslag til en artikel i Deres avis.

Jeg beundrer Dem meget.

Arbejderne har det elendigt...

Jeg arbejder for min far, en tysk fabrikant.

De arbejder 12-15 timer... også børnene...

Grufuldt... Der må tænkes og handles.

Sammen vil vi revolutionere verden.

Det kan ikke blive ved.

15


For tiden tales der meget om kommunismen...

Og revolution...

Jeg mangler penge. Men det sælger ikke. Jeg kan hjælpe.

Hvor skal vi nu bo?

I Belgien!

Der er dine socialistiske åndsfæller.

16

Det er aktuelle emner i mit tidsskrift.

Og så blev jeg udvist af Frankrig på grund af mine tanker.


1845, i Bruxelles med min lille familie.

Vi har endda fået en hushjælp, Hélène. Som rigtige borgere.

Jeg har modtaget en del af arven fra min far.

Men det er ikke nok at sidde i gode kår.

Jeg har også besluttet at leve et usikkert liv som intellektuel.

Jeg lyver en smule...

Min far yder et lille bidrag.

Slut med fabrikken!

Jeg orker det ikke.

Tænk at være arbejdsfri! Jeg vil være fri for filosofien.

Filosofferne Feuerbach, Bauer og Proudhon har taget fejl.

De laver ikke andet end at fortolke verden. Det, det handler om, er at forandre den.

17


18


Lad os skride til handling!

Lad os gøre det samme her.

Weitling, skrædder og agitator.

Lad os straks udelukke dem, der ikke er enige med mig.

I England, hvor min far har en fabrik, er arbejderne organiseret i et forbund.

Vi må blande os i det revolutionære netværk.

Vi stifter Den Kommunistiske Korrespondancekomité!

Hess, forhenværende prøjsisk tjenestemand.

De politiske flygtninge i Bruxelles bliver budt velkommen.

Annenkov, russisk forfatter.

Edgar, bror til Jenny.

Problemet bliver at erstatte dem.

19


Lad os oprette et hemmeligt, internationalt netværk.

Jeg tager til Paris og danner en komité. Det er trods alt et arbejde.

Vi slår os sammen med det engelske forbund.

Der var nok at se til.

Handlingens øjeblik var kommet.

Revolutionernes forår! Et historisk øjeblik!

forfatning!

penge!

Folket længe leve!

ned med borgerskabet!

Frihed!

20

Forsmag: Marx  

Seks sider fra Corinne Maier og Anne Simon "Marx", ude november 2013 fra Cobolt.

Advertisement