Page 6

Wykorzystywanie seksualne dzieci Minęły długie tygodnie, zanim Weronika zaufała

łatać, ale jak to opisała Aga, dała sobie spokój

można pognieść ubrań. Początkowo nic nie było,

zajmującej się nią psycholożce i powierzyła jej swo-

i poszła odpocząć na tamten świat. Dziewczynka

tylko oglądali te filmy. Filmy nazywały się pornole.

je tajemnice. Minęły długie godziny terapii, zanim

była nauczona zajmować się sobą, chodziła do

Zaczęło się, gdy Roman spadł z drabiny i bolał go

uwierzyła, że nic nie było jej winą, że są dorośli,

szkoły, starała się nie rzucać w oczy, bo jak mówili

kręgosłup. Kazał się masować po całym kręgosłupie

którym można ufać i liczyć na ich pomoc. Mama

ojciec i babka – opieka tylko czeka, żeby zabrać ją

i jeszcze w inne miejsca. Potem masował Agę po

dziewczynki nie mogła pogodzić się utratą złudzeń

do sierocińca. Co prawda Aga nigdy nikogo z opieki

to, żeby jej piersi duże urosły i żeby zaczęła być

o szczęśliwym związku. Żal, rozczarowanie, złość

nie widziała i nie pamięta, żeby ktoś w szkole czy

kobietą. Aga nie bardzo wiedziała, dlaczego ma już

do partnera, do siebie mieszały się z poczuciem

jakimś urzędzie czepiał się jej rodziny. Ojciec miał

być kobietą, ale sąsiad powiedział, że tak trzeba.

straty, winy, wstydu, smutku i bezradności. Matką

rentę, ona też miała rentę po mamie i jak tata nie

To wszystko ciągnęło się z pięć lat. Potem Ro-

zajmowali się psycholog, psychiatra i prawnik,

pił mocno, to jakoś dawało się żyć. Ojciec zdaniem

man przestał gotować jej budyń i parówki. Zaczął

wspierając ją w trudnej drodze odzyskania zaufania

Agi jest dobrym człowiekiem, nigdy jej nie bił, na

częstować ją alkoholem, czekał na nią na klatce

i miłości swojej córki.

noc wracał do domu, bo wiedział, że musi się nią

schodowej aż wróci ze szkoły, stał się zazdro-

Weronika i jej mama odnalazły drogę do siebie,

opiekować. Aga za nic nie chciała zostawać na

sny, kontrolował każde jej wyjście z domu, robił

dały sobie szansę na lepszą przyszłość i obie zaczęły

noc sama. Bała się duchów i takich innych spraw.

awantury za późniejsze powroty ze szkoły, żądał

mieć marzenia. Wspólne marzenia.

Aga Aga miała prawie 17 lat. Przyszła do fundacji

najbardziej wyrafinowanego seksu, takiego jak na

Gdy skończyła 13 lat, to w samotne wieczory albo się upalała, albo strach przeganiała żyletką.

sama i powiedziała, że nie wyjdzie stąd, jeśli nie

łatwo unieszkodliwić kupując mu trzy piwa. Miał Agę dla siebie, do całkowitej dyspozycji. Zastraszał ją domem dziecka, zamknięciem ojca w szpitalu psychiatrycznym, zrobionymi dziewczynie zdjęcia-

porozmawia z psychologiem. Dodała, że na imię

W życiu Agi pojawiła się jeszcze jedna ważna osoba.

mi pornograficznymi, zabraniem renty. Ceną za

ma właśnie Aga i żeby nie mówić do niej Agnieszka,

Tą osobą był sąsiad Roman. Roman był samotny

milczenie był seks i całkowita uległość.

bo tego nie znosi. Jej historia była historią o braku

jak jej tata, ale nie pił jak tata i zawsze chętnie opie-

miłości. Oamotności, o złych, pogubionych doro-

kował się Agą. Od najmłodszych lat lubiła u niego

słych. Obojętności tych, których zawodem powinna

przesiadywać. Pozwalał jej oglądać i przymierzać

być wrażliwość, o alkoholu, narkotykach, głodzie,

ubrania i biżuterię po zmarłej siostrze, gotował

Życie Agi było koszmarną pułapką bez wyjścia, nie pojawił się nikt, kto mógłby ją wyzwolić, komu mogłaby zaufać.

biedzie, kłamstwie i strachu. To była tak smutna

dla niej budyń i parówki z ostrym chrzanem. Był

historia, jak najsmutniejsze historie z bardzo tanich

zawsze wesoły i oglądał z nią różne filmy z płyt

gazetek w dworcowych kioskach.

DVD. Tata Ady nie gotował jej budyniu, tylko zupy

Pewnego dnia Roman niespodziewanie zli-

z torebek, nie miał żadnych płyt i ciągle płakał

kwidował swoje mieszkanie i wyjechał na drugi

wspominając mamę.

koniec Polski. Wtedy Aga przyszła do fundacji,

Aga miała dopiero co ukończone gimnazjum w szkole specjalnej, ojca alkoholika, pocięte ży-

6

filmach. Babcia Agi już nie żyła, ojca można było

letką przedramiona i bardzo trudne dzieciństwo.

Roman obiecał Adze, że będzie jej najlepszym

bo nie potrafiła przestać się bać.

Matka dziewczyny zmarła, gdy ta miała osiem

przyjacielem, obroni ją przed babami z opieki.

lat. Ojciec już po roku od śmierci żony przestał

Najbardziej lubił puszczać film i oglądać go ra-

Wszystkie dane umożliwiające identyfikację opisanych

dawać sobie radę z samotnością, obowiązkami

zem z Agą leżąc w łóżku pod kołdrą. Trzeba było

osób zostały zmienione.

i małym dzieckiem. Babcia usiłowała wszystko

się rozebrać do majtek, bo jak mówił sąsiad, nie

Dajemy Dzieciom Siłę! nr 4  

Magazyn Fundacji Dzieci Niczyje

Advertisement