Page 5

dajemy dzieciom siłę

tekst: Jolanta Zmarzlik

Wykorzystywanie seksualne dzieci Historie naszych podopiecznych.

Weronika Weronika ma 13 lat i żadnych marzeń ani planów. Przyszła do naszej fundacji, bo mama jej kazała. Ale dziewczynka wie, że nikt jej nie pomoże, nikt nie zrozumie i nikt nie polubi. Weronika zapadła się w za dużym dla niej fotelu. Fala lekko splątanych, długich włosów całkowicie zakryła jej twarz. Dziewczynka cała zasłoniła się tymi włosami, a drżące ręce ściskały stary, poobijany telefon komórkowy. Weronika nie chciała herbaty, wody, otwarcia okna, chusteczki, obejrzenia fundacyjnej papugi. Nie może mi pani pomóc, nikt nie może mi pomóc – stanowczo zadeklarowała i jeszcze niżej spuściła głowę, a włosy szczelniej zasłoniły jej twarz. Weronika nigdy nie lubiła nowego chłopaka mamy, ale mama była taka szczęśliwa, taka radosna, tak pełna nadziei na nowe lepsze życie.

Raz, taki milusi wrócił z pracy i dał mi 20 zł, a potem powiedział mamie, że ukradłam mu te pieniądze... Prawdziwy tato wyjechał do innego miasta tak dawno, że dziewczynka nie mogła sobie nawet przypomnieć, jak wyglądał. Podobno miał teraz inną żonę i inne dzieci. Pewnie ładniejsze i lepsze niż Weronika. Tato uwolnił się od niechcianego

dziecka, a samotnej mamie Weronika zawiązała

odda ją do poprawczaka. Rozdygotana ze złości,

cały świat. Dopiero on, ten …, no on dał mamie

pierwszy raz uderzyła córkę w twarz. Wieczorem,

nowy oddech, nowe perspektywy. O tym oddechu

w kuchni, po kryjomu Weronika pierwszy raz na-

mama mówiła najczęściej. Wtedy jej oczy robiły

pluła mamie i jemu do herbaty.

się takie wesołe, takie, jakie nigdy nie były, kiedy patrzyła na Weronikę.

Tydzień później, kiedy mama wyszła do pracy, kazał Weronice rozebrać się, dotykał ją po całym

Gdy się wprowadził, to zaczął rządzić, jakby

ciele, nawet tam, gdzie nikt dziewczynki nawet nie

w domu wszystko było jego. Weronika miała skakać

oglądał. Na koniec powiedział: mam cię w garści,

po piwo, siedzieć w swoim pokoju, pozbyć się swo-

nikt ci nie uwierzy, matka znienawidzi cię do końca

jego zapchlonego kota, nie żreć tyle, nie wypalać

i wreszcie odda do poprawczaka. I jeszcze rzucił

telewizora, bo nowego nie będzie. A przecież tele-

jej 20 zł z komentarzem: zarobiłaś.

wizor Weronika dostała od mamy na zeszłoroczne urodziny i on nie miał prawa nim rządzić.

A potem Weronika przestała odrabiać lekcje, chodzić systematycznie do szkoły, spotykać się

Raz, taki milusi wrócił z pracy i dał mi 20 zł,

z koleżankami, przestała jeść, spać i chcieć żyć.

a potem powiedział mamie, że ukradłam mu te

Wychowawczyni w szkole dostrzegła, że z dzieckiem

pieniądze – dziewczynka z emocji złamała ołówek

dzieje się coś złego. Zagadywana dziewczynka

trzymany w ręku. Wrzeszczał na mnie i kazał mi iść

wciąż powtarzała, że i tak nikt jej nie zrozumie i nie

na ulicę zarabiać. Mama mu całkowicie uwierzyła

uwierzy, w końcu wyszeptała, że mama przestała ją

i powiedziała wtedy, że lepiej by było, gdyby We-

kochać, bo Weronika jest bardzo złym dzieckiem.

ronika się nie urodziła i że jak tak dalej będzie, to

Tak dziewczynka i mama znalazły się w fundacji. magazyn Fundacji Dzieci Niczyje

nr 4

5

Dajemy Dzieciom Siłę! nr 4  

Magazyn Fundacji Dzieci Niczyje

Advertisement