Page 13

dajemy dzieciom siłę Osoba hejtująca jest narażona na tzw. efekt kabiny pilota. W momencie

„rozbrojenia” ich śmiechem np. „Celebrities Read Mean Tweets” w programie

pisania obraźliwych komentarzy nie ma ona bezpośredniego kontaktu z ad-

Jimmy’ego Kimmela lub film dziennikarzy gazety.pl, w którym czytają oni

resatem tych treści. Piszący nie widzi krzywdy, jaką wyrządzają obraźliwe

obraźliwe komentarze na swój temat, pokazując tym samym duży dystans

komentarze, dużo trudniej jest mu wczuć się w rolę osoby obrażanej, nawet

do nich oraz do siebie.

jeżeli jest to osoba znajoma.

Z pozycji dorosłego warto uczyć młodych osób szacunku do innych tak,

Ofiarami hejtu bardzo często stają się osoby publiczne: politycy i sze-

by nie obrażali, nie przyłączali się do hejtu oraz nie byli obojętni na przemoc

rokie grono celebrytów. Ich reakcje na obraźliwe komentarze są bardzo

w stosunku do innych. Ważne jest, aby odróżnić hejt od konstruktywnej krytyki.

różne. Część ich nie czyta, niektórzy, jak np. dziennikarz Jarosław Kuźniar,

Rozmawiając na temat hejtu w sieci, pokazujmy, że wyrażona przez nas opinia

wypowiadają im wojnę. Ciekawym podejściem do hejtów jest próba

wobec kogoś może być krzywdząca lub oceniająca.

Dodaj znajomego Kampania Fundacji Dzieci Niczyje „Dodaj znajomego” powstała, aby uświadomić młodzieży negatywne skutki hejterstwa i zachęcić do reagowania. Spot opowiada historię dwojga nastolatków, którzy biorą udział w zaaranżowanym castingu. Nie wiedzą o tym, że scenariusze, które mają przeczytać powstały na bazie ich internetowej dyskusji. W ramach kampanii powstał także scenariusz zajęć dla gimnazjum. Na jego podstawie nauczyciele mogą przeprowadzić lekcje dotyczącą internetowego obrażania. Zostały także zaplanowane trzy konkursy. W jednym, ogólnopolskim, młodzi ludzie wymyślają tekst piosenki propagującej kulturalna komunikację w internecie. Dwa pozostałe odbywają się w popularnym serwisie sieciaki.pl.

Internet bez nienawiści Fundacja Dzieci Niczyje realizuje obecnie projekt „Internet bez nienawiści” w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG. Pierwszym etapem projektu były badania jakościowe, które umożliwiły zorientowanie się w opiniach i wiedzy młodych ludzi dotyczącej hejtu i mowy nienawiści. Następnie uruchomiliśmy „Operację dehejtyzacja” – młodzi ludzi na potrzeby konkursu nagrywali filmy, tworzyli fanpage’e na Facebooku oraz blogi. Dla ofiar hejtu dostępny jest Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Hejt to problem bardzo złożony. Niestety nie da się z nim wygrać tylko przez nakazy, zakazy, procedury i internetowe filtry. Bardzo istotna jest edukacja i dbanie o poziom publicznej debaty. Przeciwdziałając hejtowi nie można zabierać młodym ludziom prawa do dyskusji i konstruktywnej krytyki. magazyn Fundacji Dzieci Niczyje

nr 4

13

Dajemy Dzieciom Siłę! nr 4  

Magazyn Fundacji Dzieci Niczyje

Dajemy Dzieciom Siłę! nr 4  

Magazyn Fundacji Dzieci Niczyje

Advertisement