Page 10

dajemy dzieciom siłę

tekst: Patrycja Malicka

Co zamiast krzyku Jak mówić do dziecka, aby nas słuchało? Wyobraźmy sobie taką oto sytuację: razem z naszym trzyletnim dzieckiem jesteśmy w sklepie i robimy codzienne zakupy. Nagle trafiamy na regał z zabawkami. Są kusząco piękne, wołają, by je kupić – tak przynajmniej widzi je nasze dziecko. W naszych oczach to tylko kolejna sterta zabawek. Niestety! Nasze dziecko chciałoby mieć właśnie tę zabawkę. Żadne argumenty zupełnie nie trafiają do małego człowieka. Próba odsunięcia zakupu w czasie tylko zaognia sytuację, nic nie pomaga. Nie jest źle, jeśli opór naszego dziecka kończy się na odmowie współpracy i staniu przy zabawkach, ale co zrobić w sytuacji, gdy dziecko zaczyna rozpaczliwie płakać, rzuca się na podłogę i krzyczy: Ja chcę!? Czujemy, jak powoli tracimy kontrolę: nie chce-

zachowania. Krzyk jest wyrazem frustracji doro-

Maluchy uczą się, że w sytuacji konfrontacji z ro-

słego, który czuje się bezradny. Często jedynym

dzicem są na przegranej pozycji. Zatem dziecko

skutkiem krzyku dorosłego jest strach dziecka.

często musi się podporządkować krzyczącemu

A czemu krzyczą dzieci? Testują granice, czyli

rodzicowi i stłumić w sobie trudne emocje. Czasa-

sprawdzają, na ile pozwolą im rodzice. Krzyk jest

mi staje się agresywne w stosunku do słabszych.

też naturalnym elementem rozwojowym oraz

Inne dzieci mogą stać się „małymi terrorystami”,

sposobem odreagowania emocji (np. złości). „Bun-

ponieważ szybko nauczą się, że mimo krzyku,

towi dwulatka” będzie towarzyszył właśnie krzyk

rodzice robią wszystko, czego chcą. Wtedy, być

i płacz – często nie da się ich uniknąć, kiedy dziecko

może, doprowadzeni do granic wytrzymałości

próbuje zdobywać samodzielność.

rodzice zastosują kary fizyczne i pogłębią spiralę

my lub nie możemy kupować kolejnej zabawki, a wydaje nam się, że tylko tak uratujemy sytuację. Dodatkowo już ktoś zwrócił nam uwagę, że dziecko jest źle wychowane. Powoli czujemy, że inni patrzą na nas potępiająco. I wtedy zaczynamy krzyczeć na dziecko: Przestań już krzyczeć! Wstań z podłogi i wychodzimy! Krzyk niestety nie pomaga: często

wzajemnego niezrozumienia. Nie wspominając już

Nasz krzyk działa na dziecko negatywnie. Jego organizm zaczyna produkować więcej kortyzolu – hormonu stresu, którego nadmiar sprawia, że dziecko zachowuje się jeszcze gorzej.

Co z tym krzykiem?

10

Co można zrobić by pomóc sobie i dziecku przetrwać bez krzyku? Punkt 1: Rutyna Warto postawić na czynności, które będziemy

musimy uciec ze sklepu, żeby w końcu uspokoić dziecko i odpocząć od krzyku: dziecka i własnego.

o tym, że będzie to krzywdzące dla dzieci.

Ponadto może się zdarzyć, że krzyk wejdzie

cyklicznie powtarzać. Ta metoda daje poczucie

nam w nawyk i tak będziemy komunikować się

bezpieczeństwa, sprawia, że dzieci wiedzą, jakie

z dzieckiem w sytuacjach stresowych. Dzieci, na

czynności po kolei następują i rozumieją to.

Rodzice często krzyczą, ponieważ nie potrafią

które często się krzyczy, inaczej zaczynają postrze-

Zatem, jeśli mały człowiek każdego wieczoru

w inny sposób skłonić dziecka do pożądanego

gać świat i siebie. Bywa, że czują się upokorzone.

buntuje się przed spaniem, a rodzic traci cierpli-

Dajemy Dzieciom Siłę! nr 4  
Dajemy Dzieciom Siłę! nr 4  

Magazyn Fundacji Dzieci Niczyje

Advertisement