__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 19

BIBLIOTEKI NUKAT-U

W 2014 roku Biblioteka KAAFM podjęła się kolejnego przedsięwzięcia – wprowadzenia do katalogu bibliotecznego Koha rekordów analitycznych. Dofinansowany przez MNiSW projekt zakładał udostępnienie zawartości monografii i wybranych czasopism Oficyny Wydawniczej AFM. Po zakończeniu realizacji projektu Biblioteka KAAFM z entuzjazmem przyjęła wiadomość o pracy nad rekordem analitycznym w Centrum NUKAT. Obecnie trwają przygotowania do eksportowania ponad 7 000 rekordów analitycznych utworzonych lokalnie przez pracowników Biblioteki KAAFM. Katalogerzy biblioteki, w związ-

ku z przyznanymi środkami finansowymi na realizację projektu przygotowania 10 000 rekordów analitycznych dla wybranych czasopism, zdecydowali się na tworzenie rekordów w oprogramowaniu VTLS, by udostępniać swoją pracę w katalogu NUKAT i umożliwić pozostałym bibliotekom korzystanie z wykonanych działań. Pracownicy Biblioteki KAAFM z zainteresowaniem przyglądają się nowym propozycjom w polskim i zagranicznym bibliotekarstwie oraz uczestniczą w różnych konferencjach i seminariach poświęconych przede wszystkim zagadnieniom informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Szczególnie interesujące są wiadomości dotyczące decyzji o zmianie systemów bibliotecznych z komercyjnych na otwartoźródłowe oraz nowości w opracowaniu formalnym i rzeczowym, zwłaszcza wprowadzanie w Centrum NUKAT rozwiązań RDA oraz deskryptorów w Bibliotece Narodowej. Biblioteka Krakowskiej Akademii sukcesywnie powiększa swój księgozbiór oraz ofertę czasopism i baz danych, tym bardziej, że od 2016 roku na Krakowskiej Akademii uruchomiono kierunek lekarski. To kolejne wyzwanie dla pracowników biblioteki z uwagi na specyfikę potrzeb oraz oczekiwań studentów i pracowników naukowych nowego kierunku.

Bibliografia: »»

Drabik I., Kopaczka R., Szczudło I., Przystosowanie i implementacja otwartego systemu bibliotecznego Koha, (online), [w:] Biuletyn EBIB 2014, nr 2. http://open. ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/227/395 (odczyt: 19.10.2016).

»» »»

Instrukcja użytkownika Koha 3.12, [online], Kraków, 2014. Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. G. Czapnik, Z. Gruszka, Warszawa 2011.

»»

Sprawozdanie Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za rok 2013, [online], [w:] Notes biblioteczny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2014. http://www.ka.edu.pl/biblioteka/obibliotece/notes-biblioteczny (odczyt: 19.10.2016).

»»

Sprawozdanie Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za rok 2012, [online], [w:] Notes biblioteczny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. http://www.ka.edu.pl/biblioteka/obibliotece/notes-biblioteczny (odczyt: 19.10.2016).

»»

Imiołek-Stachura K., Fajfer A., Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego stawia na rozwój, [w:] „Forum Bibliotek Medycznych”, 2013, R. 6 nr 2 (12), s. 439-445.

19

Profile for Tytuł Ujednolicony

TU 4(21)/2016  

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom związanym z katalogiem centralnym NUKAT oraz problemom bibliotek, czytelnictwa i szeroko pojętej kultury...

TU 4(21)/2016  

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom związanym z katalogiem centralnym NUKAT oraz problemom bibliotek, czytelnictwa i szeroko pojętej kultury...

Profile for nukat
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded