Issuu on Google+

WILLINALIA SOUSA DOS SANTOS PROFESSORA NUBUA KATIA DIAS 5 ANO

OI,COMO ESTA .


ESTOU BEM

NOSSA VOCE ESTA BONITA

VOCE ESTA BEM

NOSSA


Wili 5 ano