Page 1

FEBRUAR 2012 ILLBUNKER.dk

INDE

ILL

4

OMLÜD åbner for omverdenen Det har været småt med udgivelserne fra skolens ene radio hen over efteråret. Men nu begynder Radio OMLÜD på en frisk. Workshops og åbne idéudviklinger skal give alle studerende mulighed for at prøve kræfter med radiomediet, og radiorotterne ser lyst på fremtiden Af Niki Treumer Mogensen Foto: Betina Garcia

Torben Kloster har været med det meste af OMLÜD’s levetid

Radio OMLÜD har fået pusten igen efter et halvt år på lavt blus. Der er nemlig sket en revolution på radioen, som nu skal være mere åben. Væk er tidligere krav om ansøgninger og samtaler for at komme ind. Nu vil man i stedet lave workshops, så folk, med lyst til radio, kan prøve, hvad det er. Den første workshop er allerede afholdt med stor succes, og man vil nu fortsætte udviklingen og afholde idéudviklinger, som kendt fra Illustreret Bunker og Citat. Her kan folk frit komme med deres ideer eller få input fra andre. Desuden har man nedlagt de gamle, små redaktioner, og centreret det hele omkring tre hovedtema-

er: Ansigter, steder og sager. Håbet er, at det vil skabe mere samspil mellem folk i OMLÜD, modsat før, hvor de enkelte redaktioner var ret isolerede.

Håber på lækker radio Ifølge Torben Kloster, som har været en del af Radio OMLÜD næsten siden begyndelsen, er der flere grunde til OMLÜD’s få udgivelser det seneste halve år. “Jeg tror, at nogle bare stillede sig tilfredse med at komme ind i OMLÜD, for så havde man ligesom det. Man - Torben Kloster var spredt ud på forskellige redaktioner, som ikke interagerede nok, og målsætningen, om at udgive en udsendelse hver måned, holdt ikke,” siger Torben Kloster. Han peger desuden på, at der på de fleste redaktioner

”Jeg håber, det bliver sådan en rigtig lækker flok, der bare godt kan lide at lave radio.”

var et par stykker, der var på frihjul, eller simpelthen faldt fra. Alt det er dog fortid. Torben Kloster glæder sig over radioreformationen og undrer sig over, at de ikke har ændret strukturen noget før. Nu ser han frem til at komme i gang på ny. “Jeg håber, det kan blive som sidste år, hvor der var sprudlende ideer. Jeg håber, det bliver sådan en rigtig lækker flok, der bare godt kan lide at lave radio,” siger han.

Ny konkurrence gav nye tanker Da Radio OMLÜD sidste sommer søgte efter nye radiointeresserede, var der langt flere ansøgere end de havde behov for. De måtte derfor skuffe mange, og en af dem var Mikkel Fogtmann Vedelsby. Han reagerede prompte ved at sætte sedler op overalt på skolen for at søge folk til at starte en ny radiokanal. Seks mand blev skrabet sammen, kanalen blev døbt udCast, og første udsendelse kom ud i

Nyt fra DSR

Dagsorden:

DSR afholder generalforsamling lørdag d. 10 marts klokken 12:30 i

2) Bestyrelsens beretning

Frøberts. Mød op, hvis du har lyst til at få indflydelse på, hvordan din

3) Indkomne forslag:

uddannelse skal se ud, og hvis du kan lide at slukke tørsten i gratis fadøl. Vi skal have besat nye poster, valgt nye bestyrelsesmedlemmer og vælge en repræsentant til skolens hovedbestyrelse. DSR er for alle de studerende på skolen. Det tager kun en halv time, og bagefter går KaJ’s generalforsamling i gang.

februar. Efterfølgende søsatte Radio OMLÜD første skridt på vejen mod åbenhed; “Den fri æter”, hvor interesserede havde mulighed for at sende deres radioproduktioner ud under Radio OMLÜD. Torben Kloster mener, at Mikkel Fogtmann Vedelsbys initiativ kan have været med til at hjælpe OMLÜD i den rigtige retning. “Det var måske lidt på grund af Mikkel og udCast, at vi lavede den fri æter. Det var jo pjattet, at folk ikke kunne komme til at lave radio, hvis de gerne ville.” siger han.

1) Valg af dirigent og referent

3a) Forslag om sammenlægning af DSR på Campus Øst og Campus Vest. 4) Godkendelse af regnskabet 5) Valg til formand, næstformand og bestyrelsen 6) Eventuelt


5

FEBRUAR 2012 ILLBUNKER.dk

ILL

INDE Piradio parat fra start Skolen fik i januar sin tredje radiokanal. Den hedder Piradio og er udsprunget af Radio OMLÜD. Kanalen har allerede udsendt sine første programmer, og flere er lige på trapperne Af Niki Treumer Mogensen Foto: Jonas Olufson

eller solist. De første udgivelser har således taget lytteren med til en snak om SU’en, et kig på pressefrihed i Istanbul og ladet dig lytte til, hvem kunstneren Asbjørn egentlig er.

Piradio, som er skolens nye radiokanal, er kommet rigtig godt i gang. Efter kun en lille måned i æteren er det allerede blevet til tre udsendelser for de fem initiativtagere. Fire af Spring ud i det disse kommer fra OMLÜD, men selvom de vil Piradio blev startet, fordi personerne bag fortsætte der, er det den nye kanal, der har før- kanalen sad på forskellige redaktioner på steprioritet. Kristian Elvstrøm er en af radio- OMLÜD, men gerne ville arbejde sammen. folkene, og han peger på Derudover var deres redaktioejerskabet som en årsag ners profil for snævre til, at de til glæden ved den nye mente, de kunne realisere deres kanal. ideer. Kanalens ambition er, at “Piradio er 20 procent hver udsendelse skal være bedre mig, og så er det bare end den forrige. Kristian Elvlettere at lægge energi i strøm glæder sig samtidig over - Kristian Elvstrøm udviklingen i OMLÜD, hvor der det. Den form for ejerskab er der ikke nogen, nu er plads til alle, der har lyst der har i OMLÜD, og derfor vil jeg også fo- til at lave radio. Desuden glæder han sig til at kusere mest på Piradio i fremtiden,” siger Kri- høre, hvad der kommer ud af det, og generelt stian Elvstrøm. håber han bare, at flere vil springe ud i det og lave deres eget fritidsmedie. “Jeg håber seriøst, at flere begynder at lave Lidt af hvert Piradio tager lytteren med rundt i mange for- blogs, onlinemagasiner, radiokanaler og så viskellige afkroge i hver udsendelse. Et lidt kom- dere,” siger Kristian Elvstrøm. plekst politisk problem kombineres for eksempel med et portræt af en upcoming kunstner

“Piradio er 20 procent mig, og så er det bare lettere at lægge energi i det.”

Mathias Wissing Christensen laver speak til Piradio.

Fortælleteknik på 2. semester er sløjfet Fremover skal de studerende på DMJX vente til 3. semester, før de kan prøve kræfter med radio og tv Af Jonas Kongerslev Nygaard

Foreløbig er det slut med tv- og radioreportage fra det ganske land på 2. semester. Med den nye studieordning, der trådte i kraft fra starten af februar, blev det fortælletekniske forløb, med henholdsvis tv eller radio, ekskluderet fra 2. semester. I stedet er kommet et forløb med nyheder, der indeholder et længere samfundsfagsforløb samt 1. årsprøve og Journalistisk Metode 2, hvor de studerende bliver undervist i problemudredende journalistik.

Plads til nye medier Tidligere har forløbet varet tre uger, sidste år var det to uger, og nu er det fjernet fra semesterplanen. Dermed mister de studerende muligheden for at prøve kræfter med både tv- og radiomedierne, før de skal søge praktik på 3. semester. Men det er der ikke noget usædvanligt i, ifølge Henrik Berggren, der er uddannelsesleder på DMJX. ”Det er vigtigt for de kommende journalister at blive grundigt undervist i de betingelser, der gælder for dem, når de er færdiguddanne-

de,” siger han. Med det mener han emner som er formand for DSR. Han siger samtidig, at de sociale og online medier samt web 2.0, der bli- endnu ikke har mødt nogen klager eller unver mere relevant for journalister at forstå og dren over udelukkelsen af fortælleteknik. begå sig i. ”Men man får også mulighed for at blive un”Men nu får vi jo først semesterevalueringer dervist i radio og tv sidst på semestret, så vi på 3. semester genved ikke noget endnu,” nem medierummesiger han og tilføjer: ne,” siger Henrik og ”Hvis undervisningen fortsætter: ikke lever op til deres ”Vi har ikke forventninger, vil vi mødt nogen modgerne tage en dialog. vilje over for denne - Mathias Bay Lynggaard. For DSR er det vigændring, og besluttigste, at de tre første ningen er også trufsemestre bliver tilretfet af en enig bestyrelse, der består af kompe- telagt med stigende sværhedsgrad, så man tente branchefolk.” bliver klar til at byde ind, når praktikperioden starter.”

”Vi kan frygte, at nogle studerende føler, at de bliver nødt til at deltage i fritidsaktiviteterne,”

Stigende sværhedsgrad

Hos De Studerendes Råd på DMJX forstår man skolens ændringer. ”Der skal være fokus på de nye medier, men det vigtigste for os i DSR er, at de studerende over tre semestre bliver beredte til at begå sig i praktikken,” siger Mathias Bay Lynggaard, der

SDU tilbyder fortsat radio og tv På Syddansk Universitet arbejder de studerende med radio og tv allerede på 2. semester. Og det kan bekymre Jonas Kildegaard Rasmussen, der er studerende på 2. Semester på DMJX. ”Jeg tænker på, om SDU’erne får en fordel

i praktiksøgningen, når de har prøvet begge dele,” siger han. Jonas Kildegaard Rasmussen er netop blevet en del af ComingUp, hvor han ser frem til at producere tv i fritiden. På DMJX er der fire fritidstilbud, der hver kan tilbyde indsigt i de medier, som er blevet sløjfet i fortælleteknik. Radio Omlüd er blevet omstruktureret, så flere studerende kan producere indslag, mens tv-stationen ComingUp netop har indlemmet 20 studerende i nye redaktioner. Både Henrik Berggren og Mathias Bay Lynggaard er enige om, at fritidstilbuddene er fine. Men det skal blive ved fritidsaktiviteter, og det må aldrig blive nødvendigt at deltage i dem. ”Vi kan frygte, at nogle studerende føler, at de bliver nødt til at deltage i fritidsaktiviteterne,” siger Mathias Bay Lynggaard.

Om Radio  

Mine artikler om radio i Ill. Bunker