Page 1

NTI NESTORNEWS

1/2010

SWECO Norge AS Hydex-gruppen Multiconsult AS Solibri Model Checker Revit 2011 Autodesk Inventor 2011 MagiCAD - nå også på Revit MEP AutoCAD 2011 NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund - Bergen


2

cadmagasinet Nr. 1/2010

Sees vi i København den 1. - 2. juni? NTI Nestor og NTI CADcenter i Danmark og Sverige arrangerer i samarbeid med Autodesk konferanse og kundedager i København 1. -2. juni 2010. Tema for dagene er ” BETTER BY DESIGN”. Det dreier seg om et to dagers arrangement med overnatting og festlig middag. Arrangementet har fokus på teknologi for bedre design og bærekraftig utvikling. Designløsninger som tar hånd om miljø- og klimaforandringene vil gå igjen i de fleste agendapunktene disse dagene. Beregninger sier at mer enn 35% av det globale CO2-utslipp kommer fra bygninger. Industri og transportsektoren er andre store kilder til miljøforandringer. Vi har valgt tema ”BETTER BY DESIGN” på konferansen nettopp for å sette fokus på hva man som arkitekt, ingeniør eller produktutviklere har av utfordringer i forhold til en bærekraftig utvikling. For å nå ambisiøse mål er det ekstremt viktig at den kunnskap som finnes i byggenæringen og i industrien, kombineres med de beste CADløsningene for produktdesign og arkitektur. Teknologien vi leverer i dag gjør det mulig å gjennomskue uheldige designløsninger tidlig i prosjektet, mens det fortsatt er forbundet med lave kostnader å gjøre endringer. Det vil være innlegg fra blant annet Mark Paraskeva, øverste sjef for Autodesk i Europa, Midt-Østen og Afrika (EMEA), Lynn Allen, Autodesk Evangelist, og representanter for industrien, ingeniør- og arkitektfirmaer fra Danmark, Norge og Sverige - samt eksperter fra NTI CADcenter og NTI Nestor. Sett av de to dagene viet temaet ” BETTER BY DESIGN” i et sommerlig København og bli inspirert til å ta hånd om bærekraftig utvikling. Møt kollegaer fra Norden, lær av andres utvikling og fremgang, etabler nye kontakter og la deg inspirere til endringer.

Halvor Jensen Administrerende direktør NTI Nestor AS

REVIT NAVISWORKS ECOTECT AUTOCAD

SOLAR STUDY SUNPATH RETROFIT RENOVATION

STORE CAD DAGER 2010 KØBENHAVN Med bl.a. Lynn Allen og Mark Paraskeva på mainstage

POINT-CLOUDS

3D

CORRIDOR EDITING

1. - 2. juni 2010 Påmelding på www.ntinestor.no Better by design


cadmagasinet Nr. 1/2010

3

Innhold i cadmagasinet 1/2010: Utgiver: NTI Nestor AS Ansvarlig redaktør: Jens Bach-Ivanhoe Redaksjon: Lars Erik Hansen, Halvor Jensen, Björn Einarsson, Hege Løvås

Adresser:

På rett kurs mot full BIM..........................................................

4

Sweco er en av aktørene i bygg- og anleggsbransjen som for lengst har innsett betydningen av BIM...

NTI Nestor AS E-post: post@ntinestor.no Sandvika Hamangskogen 60, 3. etg. 1338 Sandvika Tlf. 48 20 33 00 Faks. 67 57 47 01 Supporttelefon: 48 20 44 00 Ålesund Lerstadveien 508 6018 Ålesund Tlf.48 20 33 00 Faks. 70 17 43 01 Hordaland Gjertrudvegen 11 E 5353 Straume Tlf. 48 20 33 00

Hjemmesider: www.ntinestor.no www.cadbutikk.no www.mdoc.dk

Hydex-gruppen omfavner Inventor .......................................

6

Bruk av 3D-verktøyet Autodesk Inventor har gitt de erfarne AutoCAD-brukerne Systemhydraulikk A/S og Sylinderteknikk A/S en rekke fordeler...

Modellsjekking som gir uttelling............................................

8

BIM medfører som kjent en kombinasjon av teknologi, metoder og prosessrutiner. For å lykkes med BIM i et sammensatt byggeprosjekt...

Solibri Model Checker ..............................................................

10

Solibri Model Checker er utviklet for bruk i BIM prosjekter, og er et verktøy for visualisering, analyse, kvalitetssikring og effektiv samhandling mellom fag....

Revit 2011......................................................................................

12

Revit henvender seg til hele byggebransjen, og siden den første versjonen kom er programmet utviklet for å dekke ikke bare arkitektområdet, men også ingeniørfagene...

Layout/DTP: Kontekst Trykk: Arco Grafisk A/S Utkommer 4 ganger årlig Opplag: 42 000

Dette bladet er beskyttet i henhold til gjeldende norsk lov om opphavsrett. Det må ikke kopieres fra bladet uten skriftlig tillatelse fra NTI Nestor AS.

Inventor ERFA-møter ...............................................................

15

NTI Nestor arrangerer jevnlig ERFA-møter (ERFAringsmøter) for brukere av Autodesk Inventor...

Arkitekter og ingeniører bygger bro med Revit .................

16

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma var blant Danmarks første til å satse målrettet på Revit Structure og Revit MEP fra Autodesk....

Autodesk Inventor 2011 ............................................................

19

Nå er den spennende tiden på året her igjen. Våren er kommet. Vi går mot lysere tider. Autodesk leverer nye versjoner av all ...

MagiCAD - nå også på Revit MEP..........................................

22

Det at brukerne blir hørt er ikke noe nytt. Slik har det alltid vært. MagiCAD på Revit MEP var et uttalt ønske blant mange...

AutoCAD 2011 – og hva så? ..................................................... 25. mars lanserte Autodesk nye versjoner av en lang rekke produkter, deriblant AutoCAD 2011. ...

24


4

cadmagasinet Nr. 1/2010

På rett kurs mot full BIM Sweco er en av aktørene i bygg- og anleggsbransjen som for lengst har innsett betydningen av BIM — og som virkelig gjør noe med det. Som del av sin konsernstrategi har selskapet med god hjelp av NTI Nestor så langt kurset 130 av sine fagingeniører i obligatorisk BIM-prosjektering. Kaare Kleven, prosjektdirektør og «BIM»-ansvarlig i Sweco

AV THOR HESTNES Flerfaglig informasjonsmodellering kaller Sweco det som BAbransjen ynder å kalle bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Hvorfor det, spør vi Kaare Kleven prosjektdirektør og «BIM»-ansvarlig i Sweco.

Helhetstenking ― Jo, fordi det er helhetstanken og en tverrfaglig samhandling som må til for å prosjektere bærekraftige bygg og anlegg fremover, sier han. ― Ikke bare når det gjelder det bygningsmessige, men også omkringliggende landskap, areal, veger, logistikk… BIM som sådan påvirker i utgangspunktet bare bygg, vvs og elektro. For fremtiden må vi tenke enda mer helhet og ta med omgivelsene også. ― Vi har derfor definert BIM som full tverrfaglighet med hensyn til informasjonsmodellering — en utvidelse av BIM-begrepet, selv om BIM også hos oss henger igjen som en enkel kommunikasjonsterm.

Bærekraftig prosjektering Swecos holdning til BIM er fundamentert på en overordnet konsernstrategi som etter hvert er nedfelt i et uttalt varemerke for selskapet; Sustainable

Engineering and Design, SED. Selskapet er relativt alene om å ha dette sterke miljøfokuset. En unik varemerkesatsing. ― Vi har god tro på denne satsingen, sier Kleven. ― Og det viser seg faktisk at vi lykkes med den. Selskapet vinner i større grad i anbudskonkurranser og vokser i markedet. ― Vi ser også at kundene ut fra helhetstanken mer og mer krever flerfaglighet fra en og samme leverandør, fordi de har tro på at det gir høyere kvalitet og færre feil i prosjektet. Den troen har vi felles med våre kunder, og med blant annet BIM erfarer vi at vi kan levere.

Obligatorisk innsats ― Bærekraftig prosjektering er obligatorisk i alle våre prosjekter nå, forteller Kleven. ― Tverrfaglighet er avgjørende for å få dette til. Alle prosjekterende er pålagt å implementere miljø- og energitenkning i prosjektene, på samme måte som BIM. Flerfaglig informasjonsmodell skal benyttes i alle flerfaglige prosjekter. ― Vi har både et eget SED aktivitetsprosjekt og et medarbeidernettverk internt for å påse dette. Rundt 40 pilotprosjekter er for tiden i virksomhet for å sikre at vi utvikler kompetansen og at vi implementerer SED.

Omfattende BIM-kursing Som et konkret ledd i Swecos brede satsing på tverrfaglig informasjonsmodellering (eller BIM om du vil) har selskapet fått med seg NTI Nestor for å spre budskapet og heve modelleringskompetansen i organisasjonen. ― I løpet av høsten 2009 og vinteren 2010 har vi kjørt en omfattende opplæringsprosess sammen med NTI Nestor, sier Kaare Kleven. ― Sammen med vår interne BIM nettverksgjeng har Nestor utviklet et kursopplegg i tre steg, der alle som jobber med BIM innenfor bygg i Sweco skal kurses på BIM. Nestor har gjort en kjempejobb. I skrivende stund har ca. 130 personer gjennomført BIM Basis-kurset fordelt på lokale kurs i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Porsgrunn.

Hands-on kurs BIM Basis er et kurs over to dager som tar for seg metode og samhandling i et BIM-prosjekt. DAK-operatører og andre prosjektmedarbeidere lærer IFC-modellering gjennom et reelt kundeprosjekt. Som med de fleste andre som krever åpne standarder i sine prosjekter, er IFC også fellesnevneren for Sweco. Alle fagpersoner (arkitekt, bygg, vvs og elektro) jobber parallelt mot en felles modell og lærer å gjøre kollisjonskon-


cadmagasinet Nr. 1/2010

5

skap, foreløpig ikke er på ønsket nivå når det gjelder modeller som er fullt kompatible med bygningsmodellen. I mangel av informasjonsbærende programvare til felles modell anvender vi for visualiseringsformål og dels analyser for kollisjonskontroll, rapporter mv., i stor grad Navisworks som til dette fungerer bra.

3D modeller på Kilden Kulturhus i Kristiansand og for energisentralen med Nord-Europas største grunnvarmebaserte varmepumpe, er i Sweco overført til IFC modeller som blir anvendt av Sweco internt videre i prosjektet og utenfor kontrakt.

troll, kvalitetssikring, med mer. Kursdeltagerne får på den måten «hands-on» erfaring og blir sertifiserte BIM-medarbeidere.

BIM Anvendt er et to-dagers kurs i prosjektprosess og -metode og er ment å gi kunnskap og trening i dette. NTI Nestor har hånd om den ene dagen, mens Sweco selv tar den andre.

― Tilbakemeldingene fra de 130 som så langt har vært gjennom BIM Basis-kurset er udelt positive, fortsetter Kleven. ― Og kursdeltagerne er fornøyd med måten det gjennomføres på. Spesielt settes det pris på at man aktiviseres og gis tid til å øve selv, og ikke bare må følge en Powerpointpresentasjon.

Nyttig prosjekttrening

3D modell på Energisentralen Nye Ahus.

― Kursaktiviteten har medført et stort opplegg med maskiner, nettverk, programvare og logistikk, men det er i høyeste grad et reelt opplegg, og faktisk nyttig prosjekttrening også, sier Kleven. ― I prosjekter må man jo alltid justere og harmonisere systemoppsettet, en helt nødvendig prosess å trene på. Swecos kursaktivitet fortsetter med full styrke ut over våren og året. Da kjøres oppfølgingskurs på BIM Basis, samt BIM Anvendt-kursing for prosjektledere og andre prosjektadministratorer.

Felles modell for kvalitetssikring Det er nå en målsetting at all prosjektering i Sweco skal koordineres og gjennomføres med åpne standarder. Modellbyggingen på arkitekt-/byggsiden ivaretas i hovedsak med IFC. Alle byggfagmodeller, uavhengig av CADverktøy som benyttes, krever man skal leveres som IFC-modeller og sammenstilles i en felles modell. På landskap av Land XML. Imidlertid ser vi at programmene på infrastruktur, og dels land-

― Vi er avhengig av en felles modell for å finne tverrfaglige feil og mangler, understreker Kleven. ― På den måten kan vi gjøre nødvendig kvalitetssikring av prosjekteringen i alle fagområder på enda sikrere måte. En felles modell reduserer risikoen for oss som leverandør på grunn av kvalitetssikringen, og det gir kunden merverdi og trygghet.

Alle må spille på lag ― Informasjonsmodellering (eller BIM om du vil) innebærer både teknologi, arbeidsmetode og en prosess. Ingen tvil om at det samlet sett gir både merverdi og besparelser, sier Kleven. ― Men det krever at vi setter det hele i system og bruker det i hele prosessen, ikke stykkevis og delt. ― Ikke minst er vi også avhengig av programvareleverandørene og deres programverktøy og kompetanse. Og utviklingen av IFC og XML. ― Vi er alle, både byggherrer, arkitekter, konsulenter, entreprenører og programvareleverandører, avhengig av å spille på lag for å lykkes. NTI Nestor har vært veldig offensiv og åpen rundt dette, noe vi setter stor pris på. Det er viktig med åpenhet og ærlighet også fra leverandørsiden. Vi som kunde trenger å vite både problemer og begrensninger med verktøyene for å gjøre en best mulig jobb, slutter Kaare Kleven. ●


6

cadmagasinet Nr. 1/2010

Hydex-gruppen omfavner Inventor Bruk av 3D-verktøyet Autodesk Inventor har gitt de erfarne AutoCAD-brukerne Systemhydraulikk A/S og Sylinderteknikk A/S en rekke fordeler. – Vi lurer på hva vi skulle gjort uten, kommenterer Thomas Quiel, prosjektingeniør hos Systemhydraulikk.

AV JOPPE NÆSS CHRISTENSEN

– For oss som konstruktører frigir Inventor mye kapasitet. Eksempelvis benytter vi en funksjon som gjør det mulig å lage faste standarder på design, komponenter og moduler. Resultatet er at vi jobber raskere, mer presist og med færre feil, noe som igjen gir oss mer tid til service og kundebehandling, sier Thomas Quiel.

Vault syr det hele sammen – Når vi tar i bruk fil-biblioteket i Autodesk Inventor – Vault – får vi en rekke fordeler gjennom hele konstruksjon og produksjonsprosessen sier Quiel, og fortsetter:

– Underveis, mens vi tegner en modell, går vi til Vault Systemhydraulikk leverer og henter standarddeler og komplette kundetilpassede komponenter, som automahydrauliske anlegg til industri tisk føres opp på stykklisten. og offshorevirksomhet. SylinDenne er igjen grunnlag for derteknikk er en av markeen bestillingsliste til innkjøp. dets ledende leverandører på Siden mange av delene enten hydrauliske sylindre. er våre egne eller underleverandørers standardkomponenter, har vi allerede Strømlinjeformet 3D-modeller liggende i eget prosess bibliotek i Vault. Får vi dem ikke fra leverandør lager vi - Vi har fire lisenser på Autovåre egne. I Vault kopieres desk Inventor Suite. I tillegg har vi en lisens på Inventor enkelt et eksisterende design Når vi jobber i 3D kan vi enkelt sjekke designet og se om det blir noen Professional som vi primært konstruksjonskonflikter underveis, forklarer Thomas Quiel, prosjektingeniør for å få et godt utgangspunkt bruker når det er rør og hos Systemhydraulikk A/S til nye jobber. Det sentrale slanger i konstruksjonen. Vi i copy design funksjonen er ønsker også å kunne sjekke større ramfordi vi ikke kunne se komponentene i mulighet for å gjenbruke utvalgte deler mekonstruksjoner med simulerings3D. Nå kan vi enkelt sjekke designet og av tidligere prosjekter, samt gjenbruk verktøyene i Professional. se om det blir noen konstruksjonskonav standardkomponenter fra vårt bibliflikter underveis. I tillegg er det enkelt otek i Vault. Dette gir ikke bare rask Programpakken benytter vi til alt fra å gjøre endringer på konstruksjonen, fremdrift i prosjekteringsfasen, men layout og produksjonsunderlag til bruflytte et hullbilde, eller en hel rekke også for innkjøp og videre i produksjokermanualer og demonstrasjonsvidesammenhengende enheter og automanen, beretter Quiel. oer. Med Inventor har vi fått en effektisk få disse endringene med på øvrig tiv strømlinjeformet prosess, forteller tegningsunderlag (2D tegninger, layoNår spesialtilpassede komponenter skal Quiel. uts osv.), forklarer prosjektingeniøren. produseres, lages ferdige 3D-modeller som er grunnlag for produksjonstegninFrigjør mye kapasitet Enda enklere blir det siden man kan se ger til underleverandør. Disse, i likhet om komponenter passer sammen og Bruk av 3D-verktøy kan gi store bespamed alle andre tegninger, legges så i dimensjonere disse underveis. Dessurelser på mange områder, noe som Vault. Her kan de tilgjengeliggjøres for ten kan man legge til en såkalt designQuiel og hans kollegaer har erfart. – Et resten av bedriften ved behov. mal (iFeatures) til ulike komponenter, eksempel er når vi konstruerer venslik at kun deler som passer sammen tilblokker. Før, da vi gjorde dette i 2D, Sylinderteknikk har for øvrig lagt inn ”får lov” til å sammenkoples. Dette var det vanskelig å ha full kontroll på alle sine tidligere 2D-tegninger som åpner for effektiv gjenbruk av hullbileksempelvis rørgjennomføringer og dwg-filer i Vault, for å gjøre dem fullt der og boringer hos Systemhydraulikk. godstykkelse mellom disse, simpelthen søkbare med forhåndsvisningsfunksjon


cadmagasinet Nr. 1/2010

7

og direkte plotting. Tegningene er også tilgjengelig for dem som ikke benytter DAK-verktøy.

Full sporbarhet og replikering av data Det er naturligvis et krav at alle tegninger skal kunne spores. Dette gjøres enkelt med revisjonsstyring i Vault. Hver gang en endring blir gjort på en tegning, lagrer Vault den nye versjonen inklusiv historikken til tegningen, altså hvem som har gjort endringen, dato etc. Vault sørger også for at to personer ikke kan gjøre endringer samtidig, og dermed unngår man konflikter underveis, og har fine muligheter for at flere jobber på samme tegningssett eller prosjekt på samme tid. Hydex-gruppen har flere kontorer, og replikerer Vault-serverne mellom lokasjonene. Dette sikrer topp ytelse og tilgang på dataene fra kontorene. – I Vault Manufacturing, som vi har implementert i hele bedriften, kan man dessuten sette prosedyrer som eksempelvis kontroll av tegninger før de sendes videre til produksjon i eget verksted eller til underleverandører. Det gir store tidsbesparelser og hjelper til med å redusere feil, understreker Thomas Quiel. Vault byr på logiske løsninger, eksempelvis at når man gjør endringer på en modell, forandres også stykklister, 2D-tegninger, systemtegninger og kobling til virksomhetens ERP-systemer er enda en mulighet. Dessuten kan man benytte Autodesk Inventor Suite til å lage bruker- og servicemanualer, samtidig også underlag til salg og markedsføring.

Bruk av 3D-verktøy har gitt mindre støy i verkstedet hos Systemhydraulikk. – Det er vi godt fornøyd med, sier Anders Nafstad.

får dette materialet tilgjengelig, mener Quiel. Sylinderteknikk har på sitt nettsted lagt ut 3D-modeller av selskapets sylindre. Disse Inventormodellene tilpasses intelligent til kundens ønsker, og i Inventor kan sylinderens bevegelse simuleres. Modellene kan lastes ned både i Inventorformat og i det åpne formatet STEP. Kundene kan endre slaglengde, rotere plassering av porter og sette inn distansestykker slik at kunden på en enkel måte kan tilpasse en sylinder til sin konstruksjon. Dette har vært utfordrende og morsomt å utvikle forteller Trinidad Belmonte, konstruktør hos Sylinderteknikk. De positive tilbakemeldingene fra kundene kom umiddelbart.

Redusert støy i produksjonen

Kundevennlig

Effektiv bruk av Inventor gir Systemhydraulikk uante positive ringvirkninger, også i produksjonsprosessen.

– Vi produserer dokumentasjonsunderlag til alle behov. Inventor gjør det mulig også å lage video med bevegelige deler, noe som passer ypperlig til brukermanualer, serviceinstruksjoner og som salg og markedsføringsunderlag. Dette er fordelaktig både for oss som leverandør, men også for kunden som

Detaljer som tidligere ble besluttet når man hadde delene på verkstedet kan nå bestemmes når man lager 3D-modellen. Dette gjør at vi kan sette ut mer av de tyngre produksjonsprosessene og få mer ferdigproduserte deler fra underleverandører.

Resultatet er vesentlig mindre støy, større grad av standardisering og økt produktivitet i verkstedet, nesten som å bygge Lego, smiler Thomas Quiel. ●

FAKTA: Hydex Fluid Power består av fem selskaper: Systemhydraulikk A/S leverer komplette kundetilpassede hydrauliske anlegg, samt dokumentasjon, konsulenttjenester, opplæring og kurs. Sylinderteknikk A/S har et omfattende program av standard sylindre, høytrykks- og luftverktøy. De leverer også skreddersydde sylindre. Hydraulikkteknikk A/S har et bredt sortiment av hydraulikkomponenter som innbefatter ventiler, motorer, pumper og standardaggregater. Semitronic A/S er spesialiserte på sensorer for måling av posisjon, akselerasjon, kraft og trykk. Instrumatic A/S leverer komponenter og løsninger for instrumentering av hydraulikk- og prosessanlegg. www.hydex.no


8

cadmagasinet Nr. 1/2010

Modellsjekking som gir uttelling AV THOR HESTNES BIM medfører som kjent en kombinasjon av teknologi, metoder og prosessrutiner. For å lykkes med BIM i et sammensatt byggeprosjekt med flere aktører, flere fag og flere CAD-verktøy, kreves det en felles plattform og løpende samhandling. I Multiconsult vil det si å bruke modellsjekkesystemet Solibri, kombinert med tverrfaglige kontrollmøter. Noe de har stor suksess med i et prosjekt ved Universitetet i Stavanger — Statsbyggs første offentlige BIM-prosjekt… ― Et typisk prosjektteam er en sammensatt gruppe bestående av mange ulike kompetansepersoner som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, sier BIM-ansvarlig Thor Ørjan Holt i Multiconsult. ― Ikke bare arkitektene og de RIB-, RIV- og RIE-prosjekterende fagfolkene, men også prosjektledere og andre administrative prosjektmedarbeidere som er påkrevet for gjennomføringen. Men de siste har ikke nødvendigvis den tekniske kompetansen som fagfolkene har.

Krever koordineringsplattform ― Fagfolkene prosjekterer i sine forskjellige BIM-verktøy, som i noen tilfeller kan være fra samme leverandør og være kompatible, men ofte er de ulike, sier Holt. ― For UiS-prosjektet innebærer det ArchiCAD som arkitektsystem,

MicroStation som byggteknisk system og MagiCAD til VVS og elektro. Fellesnevneren for å kunne koordinere prosjektet tverrfaglig, er det åpne utvekslingsformatet IFC som vi krever at alle verktøyene skal støtte. ― Når det gjelder BIM-verktøy til de administrative prosjektmedarbeiderne, så har vi valgt å bruke Solibi, fortsetter han. ― Solibri er BIM-verktøyet for prosjektimpliserte som ikke kan fagene og fagverktøyene; et svært nyttig system til å samkoordinere fagleveransene og kvalitetssikre fremdriften.

Hva er Solibri? Solibri Model Checker (som systemet egentlig heter) er et program som basert på IFC analyserer en sammensatt BIM-modell og sjekker den i forhold til regler og BIM-standarder. IFCmodeller fra de ulike fagmodeller settes sammen til en komplett 3D-modell som det er mulig å gjøre kollisjonsanalyser og andre vurderinger på, basert på gitte regler mellom objektene i modellen. Det er også mulig å gå rundt i modellen og studere designutfordringer. ― Denne analysen og koordineringen er helt uvurderlig, sier Holt. ― For fagmodellene er i utgangspunktet ikke koordinerte. En og annen feil vil det bestandig være, og ofte er de tverrfaglige. For å sikre høyest mulig kvalitet og kostnadseffektivitet er det helt nødvendig at man finner feilene og retter dem opp så tidlig som mulig i prosjekteringen. Hvis feilene eller manglene dukker opp først på byggeplassen kan det koste veldig dyrt.

Thor Ørjan Holt, Leder for BIM utvikling i Multiconsult.

Hyppige kontrollmøter Prosjekteringsleder er den som har ansvaret for denne tverrfaglige koordineringen i Multiconsults UiS-prosjekt. For å lette samarbeidet og korte kommunikasjonslinjene har de valgt å sette alle prosjektmedarbeiderne i ett og samme rom; både de ansvarlige arkitektene fra Link Signatur og Multiconsults ingeniører. Totalt består prosjekteringsgruppen av ca. 20 personer, og for at prosjekteringsleder skal kunne gjøre jobben sin, er det hele satt i system gjennom tverrfaglige kontrollmøter der alle fagdisiplinansvarlige er med. Hyppigheten varierer med fremdriften.

Forberedende kontroll viktig ― Særlig viktig for at kontrollmøtene skal bli mest mulig effektive, er det at prosjekteringsleder i forkant av møtene forbereder dette ved hjelp av Solibri, mener Holt. Med et litt øvet øye kan nemlig en «ikke-spesialist» med god fagforståelse gjennomgå den Solibri-sammensatte BIM-modellen og identifisere uregelmessigheter og feil, får vi høre. Og kommunisere prioriterte tverrfaglige


cadmagasinet Nr. 1/2010

9

feil til de prosjekteringsansvarlige. ― En av hensiktene med dette er at vi ikke først og fremst skal bruke de tverrfaglige kontrollmøtene til å avdekke problemene. Vi diskuterer der heller hvem som skal få ansvaret for å rette feilene, og tidspunktet for når problemene må være løst for at fremdriftsplanen skal holde. Dermed kan de prosjekterende bruke mest mulig tid på det de er best til, nemlig å prosjektere.

Effektivt koordineringsverktøy ― Ved hjelp av Solibri bruker vi faktisk den tverrfaglige BIM-modellen også som kommunikasjonsverktøy, understreker Holt. ― Tradisjonelle møtereferater fra tekniske møter kan erstattes med Solibri-genererte lister over aksjonspunkter. Alt dette krever en ganske formidabel omstilling til hva som er jobben til prosjekteringsleder. Ved å laste opp de oppdaterte IFC fagmodellene én etter én til Solibri kan prosjekteringsleder ta for seg hele modellen på en strukturert måte — og kommunisere sine funn til prosjektdeltagerne. Metoden Thor Ørjan Holt og hans prosjektstyringsansvarlige Randi Brekke vanligvis gjennomfører dette på, er å begynne «innerst» i bygningen, med elektro- eller ventilasjonsmodellen.

Strukturert kontroll ― Det har kun med synlighet å gjøre, sier Holt. ― Hvis jeg hadde lagt på arkitektmodellen først så hadde jeg ikke sett elektrodetaljene særlig godt. Modellen blir for uoversiktlig. Ved å snu og vende på fagmodellene enkeltvis og så sammensatt kan prosjekteringsleder foreta en overordnet vurdering om fremdriften og kvaliteten på fagmodellene, og om de er koordinerte. Med litt faginnsikt og et trenet øye finner Holt og Brekke både kollisjonsfeil og mangler, og kan stille oppfølgingsspørsmål til de prosjekterende.

Prioritert tilbakemelding ― Her er det viktig å vurdere og å prioritere, sier Holt. ― Ikke alle feil er like viktige der og da. Det har ingen hensikt

Statsbyggs prosjekt "Universitetet i Stavanger, bygg 302 og 900" Link Signatur, Link Landskap, Multiconsult.

å sende ut korreksjonsmeldinger i hytt og pine, hvis det ikke er viktig. Ukritisk bruk skaper bare frustrasjon i prosjektet, så her må man vurdere hva som er viktig og ikke viktig. ― Erfaringsmessig vet vi at en slik visuell kontroll finner rundt 60 % av feilene, noe som er det dobbelte av å gjøre det med et 2D snittsystem. Men Solibri stopper ikke der, fortsetter Thor Ørjan Holt.

Regelstyrt kontroll med Solibri ― Jeg kan også be Solibri om hjelp til å kontrollere mer inngående. Da bruker jeg et predefinert regelverk i systemet som kontrollerer for kollisjoner der det ikke skal være slike. Eller man kan kontrollere for det motsatte og be systemet finne punkter der det skal være kollisjoner. Og ut kommer en sortert liste over de utfordringer systemet finner, relatert til bygningsobjekter. Det er ganske unikt for Solibri, i følge Holt.

Effektiv kommunikasjon En funksjonalitet i Solibri som heter Presentation er hjelpemiddelet til å

presentere og kommunisere korreksjonsmeldingene i prosjektet. Direkte fra problemdetaljen i modellen kan man ta opp et presentasjonsvindu med detaljen, der prosjekteringsleder skriver inn sin melding til fagansvarlig. Med listet og sortert koordineringsstatus og korreksjonsmeldinger sendt ut på forhånd kan dermed kontrollmøtene gjennomføres veldig effektivt. Uten møtereferat. All historikk ligger selvsagt også arkivert, skulle man ha behov for å gå tilbake.

Gir resultater ― I mine øyne gjennomfører vi dette UiS-prosjektet mye bedre enn noe annet prosjekt vi har gjort takket være Solibri og BIM-arbeidsformen vi bruker, sier Holt. ― Når alle er samlet i samme rom blir også kommunikasjonsveien kort slik at vi fort kan løse problemene. Man setter seg kort og godt ned sammen og finner en løsning. ― Solibri kombinert med litt fagforståelse gir en fantastisk verdi i BIMsammenheng. Imidlertid er det i kombinasjon med tverrfaglig kompetanse at du virkelig får nytte av verktøyet, understreker Thor Ørjan Holt. ●


10

cadmagasinet Nr. 1/2010

Solibri Model Checker AV KATRINE B. OPDAHL Solibri Model Checker er utviklet for bruk i BIM prosjekter, og er et verktøy for visualisering, analyse, kvalitetssikring og effektiv samhandling mellom fag. Solibri fokuserer på ”åpen BIM” ved at det bruker IFC formatet som grunnlag, men man kan også bruke dwg filer. Solibri Model Checker er en relativt enkel applikasjon å lære seg, og er veldig fleksibel i sin funksjonalitet. Man kan enkelt sette sammen fagmodeller og visualisere bygget i 3D. Solibri Model Checker er også et av de eneste programmene på markedet som gjennomfører regelsjekker, ikke bare kollisjonskontroll. Gjennom definerte regelsett ser Solibri etter problemområder, konflikter og brudd på standarder og regler. Dette er viktig både for kvalitetssikring av selve designet, men også for at modellen skal være teknisk god nok til å brukes i andre analyseverktøy.

• Man kan vandre gjennom modellen med funksjonene ”walk” og ”game” • Man kan bruke et ”section plane” for å lage snitt. Man kan ha flere snittplan samtidig, i akkurat den retning og vinkel man ønsker • Man kan til enhver tid velge hvilke elementer man ønsker skal være synlige. Dette stilles inn vha. ”selection basket” eller filtere • Informasjon som er knyttet til et IFC element vises når elementet er markert I Solibri Model Checker kan man samkjøre modeller fra flere fag ved å importere IFC modeller (fra f.eks. arkitekten og rådgivende ingeniører i bygg, VVS og elektro). De forskjellige fagmodellene settes automatisk sammen i en Solibri Model Checker-fil (.smc-fil), som henter informasjon direkte fra IFC filene.

Dette gjør det enklere å oppdatere den sammensatte modellen. Man velger bare ”oppdater IFC modell”, og alle endringer som er gjort på samme IFCfil siden sist oppdateres automatisk i .smc filen. Den sammensatte modellen gir mulighet til å visualisere byggets fullstendige design, og forenkler det tverrfaglige samarbeidet.

2. Regelsjekker Solibri Model Checkers viktigste funksjon er kontroll og kvalitetssikring av design. Dette gjøres ved å kjøre regelsjekker. Det mest sentrale er kollisjonstester, men man har tilnærmet uendelige muligheter for kontroll av design og de tekniske egenskapene til IFC elementene. I Solibri kan man velge forhåndsdefinerte sett med regler, eller sette sammen egne sett. Også reglenes parametere kan styres fritt dersom man ønsker å lage egne regler. Eksempler på regler og regelsett er: • Kollisjonstest – Sjekker etter kollisjoner mellom elementer eller mellom forskjellige fag

Rapporteringsfunksjonalitet gir brukeren mulighet til å dele resultatene, og legger til rette for bedre samarbeid og oppfølging. Rask og automatisert kontroll av bygningsdesign er et viktig steg mot en mer intelligent prosjekteringsprosess, og Solibri Model Checker er derfor et praktisk verktøy for alle involverte i BIM prosjekter.

1. Visualisering Solibri er et kraftig visualiseringsverktøy, der man kan bevege seg rundt i modellen og oppleve konstruksjonen og oppdage feil før de blir bygget. Funksjoner for visualisering: • Man kan flytte, zoome og rotere 3D modellen i alle retninger

En kollisjonstest gir mange advarsler. Her vises kollisjon mellom vegg og kabelbro.


cadmagasinet Nr. 1/2010

11

• Toleransetest – Kontrollerer toleranser mellom elementer • Revisjonstest – Sjekker to versjoner av modellen og rapporterer om nye, slettede og endrede elementer • Brannklasser – Kontrollerer f. eks. at alle dører av samme type har samme brannklasse • Universell utforming • Rømningsveier • Forbindelser mellom elementer – Vegger må henge sammen, søyler må gå opp til tak, alle elementer skal være knyttet til et space, osv. • Rapporter – Noen regelsett er satt opp for å generere rapporter, f. eks. mengdeuttak gjennom QuantityTakeoff.cset

3. Rapportering Muligheten for å generere rapporter tilrettelegger ytterligere for effektiv samhandling. Man kan lage rapporter vha. Presentations eller Checking.

Presentations: Presentasjoner er enkle å lage. Man velger den visningen av modellen som belyser problemet eller fokusområdet, og lager en ny slide. For hver slide har man mulighet for å legge til kommen-

Generering av koordineringsrapport fra presentasjon.

tarer, bestemme ansvarsområde, og gi hver slide en status. Man kan eksportere rapporter til PDF eller Excel. Det er derimot en stor fordel å bruke presentasjonene i Solibri, der man har mye større fleksibilitet. ”Bildene” er nemlig fortsatt dynamiske visninger av modellen og kan endres slik man vil.

Coordination report: Når man lager presentasjoner kan man tillegge hver slide koordineringsinformasjon. Dersom man eksporterer en ”Coordination report”, i Excel format, får man en tabell med all informasjon knyttet til presentasjonen, inkludert bilde, kommentarer, ansvarsområder,

status osv. Her kan man også legge til løsningsforslag til problemene, hvilke tiltak som er gjennomført, eller andre egendefinerte felt.

Report Tables: Noen regelsett er satt opp for å generere rapporttabeller, i form av arealberegninger og rombeskrivelser, dørskjema, mengdeuttak osv.

4. Tilleggsapplikasjoner I tillegg til Solibri Model Checker finnes Solibri Model Viewer, der man kan se på resultatene av regelsjekker og kollisjonstester ved å lese SMC filen. 3D visualiseringen og presentasjonsfunksjonen finnes også i Model Viewer. Solibri Model Viewer er et gratis verktøy, og gjør det mulig for de parter i prosjekter som ikke har Solibri Model Checker å involvere seg i prosessen. En tilleggsapplikasjon er Solibri IFC Optimizer, som brukes til å optimalisere IFC filene, og reduserer dem til 5-10% av opprinnelig størrelse. IFC Optimizer fjerner alle overflødige elementer, og gjør det enklere å sende IFC filer over nettet. Man har også Solibri Issue Locator, som gjør det mulig å se resultatene av regelsjekkingen direkte i det opprinnelige BIM verktøyet. Dette gjør det enklere og sikrere å gjøre endringer. ●

Presentasjon, Slide nr. 3 med tillagt informasjon.


12

cadmagasinet Nr. 1/2010

Revit 2011 Revit henvender seg til hele byggebransjen, og siden den første versjonen kom er programmet utviklet for å dekke ikke bare arkitektområdet, men også ingeniørfagene. Det betyr at det nå tilbys tre hovedprodukter: Revit Architecture, Revit Structure og Revit MEP. I den nyeste versjonen av Revit-plattformen er det kommet en lang rekke nyheter. I denne artikkelen gjennomgås noen av de viktigste. Gjennomgangen erstatter ikke på noen måte oppdateringskurs. Til det er oppdateringen alt for stor, og for å få fullt utbytte av oppdateringen anbefales det på det sterkeste å ta et oppdateringskurs. Det er den mest effektive måten å komme raskt i gang med Revit 2011 på.

AV EMIL EDVARDSEN En god oppdatering skal inneholde elementer som henvender seg til ulike typer brukere. Det kommer hele tiden nye brukere til, og de skal ha adgang til online hjelp. Alle brukere higer etter optimale responstider fra programmet og de avanserte brukerne etterspør hele tiden raskere og mer brukervennlige måter å løse utfordringer på.

Hjelp, hastighet og brukervennlighet Så fort man går inn i åpningsvinduet Recent Files finner man videomateriale om Revit-plattformen. Det finnes en rekke klipp som viser funksjonalitet i Revit som kan hjelpe brukerne med konkrete problemstillinger. Det er til stadighet fokus på programmets ytelse, noe som gjør seg gjeldende også i denne utgaven. Åpning av filer og views er blitt mer effektivt. Videre er ”Synchronize with Central” ikke lenger avhengig av å skulle regenerere uforandrede elementer noe som gjør responstiden raskere. Align i 3D Views brukes for å plassere

elementer på linje, og i denne funksjonen er det nå mulig å utføre 3D visninger. Det gjøres ved å peke på de flatene som skal tilpasses hverandre. For eksempel kan toppen av en vegg tilpasses toppen av en annen vegg eller flate. Denne funksjonen er også tilgjengelig i Conceptual Design-miljøet, som for øvrig ble vesentlig forbedret i forrige utgave av Revit-plattformen.

Brukergrensesnittet Vi har alle opplevd det. Hvor i all verden er den, den funksjonen jeg leter er? Det er her brukergrensesnittet kommer inn. Det krever en kjempeinnsats å utvikle et program hvor mulighetene er innlysende. Verden er ikke statisk, og det er nettopp en av årsakene til at det stadig er behov for å optimere et program. Oppdateringen av programmene handler i høy grad om å gi brukerne det de ønsker seg her og nå. Det være seg i form av nye funksjoner eller måter å arbeide raskere og mer optimalt på. Brukergrensesnittet er viktig og derfor er størstedelen av denne gjennomgangen viet dette temaet.

• Guidelines på tegninger (sheets) gjør det enklere å plassere og justere views på linje. Det kan snappes til levels, modullinjer, referanseplaner og viewport-rammer. • Reservasjon av tegningsnummer for tegninger er en funksjonalitet som gir mulighet for å opprette en liste over tegninger før selve tegningen opprettes i prosjektet. Dette resulterer i en fastere prosjektstruktur og gjør spørsmålet om navngivning og nummerering av tegninger enklere og mer ensartet fra prosjekt til prosjekt. Dette gir også en mulighet for å opprette data til tegninger som ikke er inkludert i prosjektet, men som allikevel skal være representert i tegningslisten. • Mer kontroll på tekstredigering i form, punkt/nummer, oppstilling og justering av henvisningspiler gjør tekstverktøyet i Revit-plattformen sterkere. Grafisk kan det nå også legges ramme rundt tekstelementet.


cadmagasinet Nr. 1/2010

13

Quick Access Toolbar

Punktoppstilt tekst Pilkontroll Ramme rundt tekst

Tekst

• Statuslinjen er utvidet med to generelle verktøy. Det gir enklere tilgang til worksets-oppgaver og valg av Design Option-innstillinger.

Reconcile Hosting

• Den gamle dialogboksen ”Manage Place and Location” har endret navn til ”Location Weather and Site”. Foruten å kunne velge sted ut fra en Dropdown liste er det nå blitt mulig å velge plassering via Google Maps i dialogboksen.

• Tastatursnarveier har i tidligere versjoner vært plassert i en *.txt fil, men nå er det tilgang til endringer/tilføyelser av snarveier via brukergrensesnittet i Revit. Denne funksjonaliteten ble tilgjengelig høsten 2009 til Revit 2010 via Subscription Advantage Pack.

Location

LTW links

• I Properties boksen finnes et nedtrekksfilter, slik at dersom flere forskjellige objekter er valgt ut kan innstillingene tilpasses i denne boksen. • På samme måte som i Revit 2010 fremkommer et kontekst-avhengig Ribbon faneblad når et objekt velges. Brukerne kan nå styre om dette fanebladet skal aktiveres eller ikke.Brukerne kan også innstille hva Revit skal gjøre etter at en utvelgelse er avsluttet. Skal Revit bli på fanebladet ”Modify” eller gå tilbake til sist brukte?" • Modify kommandoene har nå sitt eget faneblad som blir aktivt når et objekt velges. Derfor er plasseringen av funksjoner alltid lik, til forskjell fra tidligere. Dessuten er det nå mulig å starte kommandoer som for eksempel Move og Copy før det er valgt et objekt.

• Ved å trykke ”Enter” gjentas sist brukte kommando. Alternativt kan man ved å høyreklikke få tilgang til flere av de sist brukte kommandoene. Keyboard Shortcuts

• Det er nå mulig å sette tags på en rekke objekter som finnes i en Revitlink. I forbindelse med tags og plassering av Face Based-objekter på Revit links slettes ikke disse, hvis ikke kildefilen slettes. I stedet vil de fremkomme i en ny palett kalt Reconcile Hosting. Her kan disse kildeløse objektene slettes eller knyttes til et nytt objekt. Videre kan visningen av disse objektene merkes slik at de fremstår tydelig.

• Kommandoen Select All Instances har fått et tillegg, så nå er det mulig å velge mellom ”Visible in View” eller ”In Entire Project”. • Properties er blitt en palett, på samme måte som vi kjenner Project Browser. Denne paletten inneholder også Type Selector og adgang til Type Properties. Dessuten er det direkte tilgang til Type Properties via Ribbon. På samme måte som fra AutoCADplattformen er snarveien til Properties boksen: Ctrl+1.

Modify Tab Contextuals

• Quick Access Toolbar kan nå tilpasses bedre av brukerne via dialogboksen Customize Quick Access Toolbar. Tidligere var tilpasningen av Quick Access Toolbar avhengig av hvilken tilstand Revit var i (et prosjekt, Conceptual Mass eller Family Editor). Nå vil en endring ett sted slå igjennom alle steder. Mange av dialogboksene kan nå tilpasses i størrelse. Det gjelder f.eks. Visibility Graphics, Manage Links og Object Styles.


14

cadmagasinet Nr. 1/2010

Med Ambient Occlusion

Uten Ambient Occlusion

• Grupperingen av nye parametre kjører nå automatisk på utvalgte typer. Når det opprettes et material-parameter grupperes den automatisk i gruppen ”Materials and Finishes”, og på samme måte grupperes length-parametre i gruppen ”Dimensions”. • Parametertest kan utføres på målsetninger direkte i Family Editoren. Quick Access Toolbar

• Rapporterende parametre gir mulighet for å tilknytte informasjoner som varierer fra element til element. Eksempelvis kan rapporterende parametre ”føle” på veggen som en dør sitter i, og avlese bredden på veggen.

• I 3D-bilder er der lagt til en mulighet for grafisk visning av solposisjon på en gitt dato og tidspunkt. Denne visningen gjør det enkelt å tilpasse solen direkte i bildet, og se resultatet uten å skulle gjennomgå en tidkrevende dialogboks.

• I fotorealistiske renderinger er det blitt mulig å legge til et bakgrunnsbilde. I den forbindelse er det flere muligheter for justering og tilpasning til kameraets ramme. • Grafiske visningsmuligheter er utvidet med tre nye stilarter. Ambient Occlusion gir mer naturlig skyggevirkning i situasjoner hvor elementene er i egen skygge. Realistic View gir direkte visning av materialer på elementer med tildelte teksturmaterialer. Consistent Color View viser farger med et konstant lys i sin egen skygge. ●

FAKTA: Revit MEP Generelt har El-delen i Revit MEP fått et stort løft. Det er nå bl.a. mulig å tilpasse utseendet for skjemaet av paneler. Denne delen har tidligere vært predefinert slik at det ikke har vært mulig å tilpasse den. • Det er blitt mulig å modellere føringsveier, samt trekkerør i Revit MEP. Denne funksjonen har vært svært etterspurt. Føringsveier modelleres nå på samme måte som ventilasjonskanaler. Det skal dermed ikke innarbeides nye rutiner. Det er derfor også kommet nye typer av connectors i Family Editor slik som komponenter til føringsveier. Trekkrør kan også kobles direkte til føringsveiene. Visningen av føringsveier er avhengig av det valgte detaljeringsnivå.

• Copy/Monitor-funksjonen er utvidet i Revit MEP. Det er nå mulig å kopiere avløpsarmaturer (Plumbing Fixtures), ventilasjonsarmaturer (Air Terminals), mekanisk utstyr (Mechanical Equipment) og lysarmaturer (Lighting Fixtures). Dermed kan lysarmaturene som er plassert i arkitektmodellen kopieres til installasjonsmodellen. Ved hjelp av Batch Copy kan alle elementene kopieres på en gang og dermed forenkles arbeidsgangen.


cadmagasinet Nr. 1/2010

15

Inventor ERFA-møter – inspirasjon for brukerne NTI Nestor arrangerer jevnlig ERFA-møter (ERFAringsmøter) for brukere av Autodesk Inventor. Nylig ble det avholdt møte i Sandvika, Bærum. Her fikk deltakerne mye nyttig informasjon og inspirasjon.

AV JOPPE NÆSS CHRISTENSEN I et fullsatt konferanserom på Thon Hotel i Sandvika deltok Inventor-brukere fra flere ulike bransjer og bedrifter. Temaer som nyheter innen Inventor og Vault sto på agendaen.

Nyttig tilleggsprogram

Tips og Triks i Inventor 2010 I et hektisk tempo gikk Thomas Larsen, Betech Data gjennom en rekke skjulte skatter og smarte muligheter i Inventor. Tips og Triks er temaet som i tidligere tilbakemeldinger har vært mest ønsket å gjennomgå på ERFA-møter.

Jørgen Bjørnes, NTI Nestor, kjørte en gjennomgang av Inventornyheter og NTI iTools, som er en addin med produktivitetsverktøy til Inventor. NTI iTools er en pakke med tilleggsverktøy til Autodesk Inventor utviklet av NTI Nestor AS.

Dynamisk simulering i Inventor

Gjennom lang erfaring som Nordens ledende CAD-leverandør har NTI Nestor AS sammen med moderselskapet NTI CADcenter gruppen programmert en rekke tilleggsverktøy til Autodesk Inventor. Dette for å komplimentere Autodesk Inventor med verktøy som gjør brukerne enda mer effektive i deres daglige konstruksjonsarbeid.

Han gjennomgikk funksjonaliteten og viste praktiske eksempler som gjør dynamisk simulering tilgjengelig for vanlige Inventor-brukere.

Integrerer Vault Vault følger med gratis når man kjøper Inventor, og er et svært godt verktøy for å håndtere filer. Hans Christian Fossum og Jørgen Bjørnes fra NTI Nestor viste en introduksjon til Vault/Inventor og demonstrerte mulighetene på storskjerm. – Hvis man i tillegg ønsker å integrere Vault i virksomhetskritiske IT-løsninger kan man oppgradere Vault videre, forklarte Fossum og viste hvordan Vault Manufacturing løser dette.

– Dynamisk Simulering er en veldig spennende del av Inventor Professional, innledet den entusiastiske Jørgen Bjørnes hos NTI Nestor.

– Man trenger ikke å være analyseekspert for å bruke dynamisk simulering, uttalte Bjørnes mens han analyserte bevegelsen på en konstruksjon og dimensjonerte hydraulikken som trengs for å utføre bevegelsen.

Fornøyde deltakere Over 150 inventorbrukere deltok på ERFA-møtene i denne runden. I Sandvika alene var det over 50 deltagere. Flere av deltakerne meddelte viktigheten av å ha en møteplass for utveksling av erfaringer. – ERFA-møtene gir oss som brukere bedre forståelse for hvordan vi kan utnytte Inventor på best mulig måte. Det er en fordel både å få demonstrert av kyndige fagfolk og

ikke minst kunne lære av andre brukere i ulike bransjer, kommenterte Thomas Quiel fra Hydex Systemhydraulikk.

Flere ERFA-møter ERFA-møter ble denne gangen avboldt i Sandvika, Ålesund, Stavanger og Bergen. De neste møtene avholdes i Oslo 18. mai, Ålesund 19. mai, Stavanger 26. mai og Bergen 8. juni.

Temaer du vil ta opp? Dersom du ønsker at spesielle temaer skal tas opp på ERFA-møtene send temaer/spørsmål til Jørgen: jbj@ntinestor.no og merk e-posten "ERFAspørsmål". ●

INVENTOR ERFA-GRUPPEN: NTI Nestor er moderator for den norske Inventor ERFA-gruppen. NTI Nestor er en av Norges største leverandører av Autodesk sine DAK-løsninger og er en del av den danske NTI CADcenter gruppen. NTI driver også den danske Inventor ERFA-gruppen. For ytterligere informasjon besøk:

www.ntinestor.no


16

cadmagasinet Nr. 1/2010

Arkitekter og ingeniører bygger bro med Revit AV JACOB LANGE Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma var blant Danmarks første til å satse målrettet på Revit Structure og Revit MEP fra Autodesk. Arkitektene i Danmark har kommet raskt i gang med Revit, og det betyr at Søren Jensen nå for alvor kan høste fruktene av investeringen i Revit. Samarbeidet med arkitektene er nemlig blitt merkbart enklere fordi begge parter arbeider på den samme plattformen. Det siste eksempelet på dette er den nye studentbygningen til Handelshøyskolen i Århus som Søren Jensen reiser i tett samarbeid med Cubo Arkitekter. – Det er ikke bare å ta i bruk Revit. Det krever at man vil det. At organisasjonen er forberedt på det. At alle – både nyutdannede og de erfarne – er klare for forandringer, og at man er villig til å investere de ressursene det krever å foreta en radikal endring i måten man har vært vant til å jobbe på. Dersom man er det, og det har vi så til de grader vært, ja så kan Revit gjøre en kjempeforskjell. Jeg er ikke et sekund i tvil om at vi har truffet det riktige valget, og nå når vi arbeider med noen svært store prosjekter hvor vi kan bruke Revit til å bygge bro til arkitektene er det som om alle brikkene faller på plass. Dette sier Frank Jensen, direktør i det nesten 100manns store Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma som farfaren hans i sin tid stiftet.

Lyst snarere enn tvang Selskapet var så tidlig ute med å skifte til Revit MEP og Revit Structure at organisasjonen i dag utgjør Danmarks trolig sterkeste team av 3D CAD- og BIM-ingeniører. Med til historien hører det faktum at organisasjonen har en stor gruppe unge ingeniører som har vært svært interesserte i å være med på innkjøring av Revit-verktøyene. Den organisatoriske sammensetningen har gjort at implementeringen av Revit nesten utelukkende har vært drevet av lyst snarere enn av tvang, og det har automatisk gjort innlæringskurven mindre bratt. Både Autodesk og NTI CADcenter har vært dypt involvert i hele implementeringsprosessen og det betyr at de fleste konstruksjons-, installasjons-, VVS- og El-oppgavene i dag håndteres fullt ut i Revit. Etter de første kursene i NTI-regi har Søren Jensen selv stått for utdannelsen av medarbeiderne og genereringen av content til Revit MEP, da det på daværende tidspunkt kun fantes amerikanske standarder. Selv om flere og flere ingeniørfirmaer gradvis har investert i Revit er det langt fra alle som utnytter det i samme grad som Søren Jensen, men det får ikke Frank Jensen til å tvile. Snarere tvert i mot. – Vi benytter Revit for å utvikle oss og holde på posisjonen som Danmarks ledende på området. Vi har også valgt å være meget konsekvente siden vi ønsker å arbeide med en sammenheng-

ende, geometrisk modell på alle prosjekter. Derfor faser vi gradvis ut de programmene som ikke er integrert med Revit. Det gir et renere arbeidsmiljø rent tegneteknisk, og fordi de arkitektene vi arbeider sammen med har gjort det samme, er det ingen ”støy” når vi samarbeider, sier Frank Jensen.

Fotorealistisk dokumentasjon av bygget Et av de nyeste eksemplene på hvor Revit benyttes av både ingeniør- og arkitektsiden er den nye studentbygningen til Handelshøyskolen i Århus. En konkurranse som Søren Jensen vant sammen med Cubo Arkitekter og Thing & Vainø Landskapsarkitekter. Bygget domineres av et åpent multirom som strekker seg i hele husets lengde og nærmest som en hovedgate forbinder det indre nord/sydgående smug med Ringgaden utenfor. Rommet blir det daglige sentrum og møtested for studentene, og kommer til å inneholde en lang rekke forskjellige funksjoner fra studieveilederkontor til kantine, utstillingsrom, festlokale og teater- og musikksal. Akkurat nå er det i ferd med å bli satt opp spuns på bygget og støpt kjeller til det 12.800 kvadratmeter store bygget, og det hele bygges opp fra start til mål som en sammenhengende 3D BIMmodell som både ingeniører og arkitekter deler. Det har ifølge Niels Straarup fra Cubo Arkitekter vært en ubetinget


cadmagasinet Nr. 1/2010

17

Et av de nyeste eksemplene på hvor Revit benyttes av både ingeniør- og arkitektsiden er den nye studentbygningen til Handelshøyskolen i Århus.

fordel for både prosjektet og de medarbeidere som er tilknyttet oppgaven: – Det er en klar fordel for oss arkitekter å arbeide med ingeniører som også bruker Revit. Vi kan legge deres modell inn over våre og på den måten se hva som kan la seg gjøre. Det krever disiplin å styre prosessen, fordi vi arbeider i forskjellige tempo, men en av de helt store fordelene er at vi til enhver tid kan ta et virtuelt foto av huset og få et øyeblikksbilde av den gjenværende prosjekteringsprosess. Vi kan på den måten fotodokumentere huset fra ulike vinkler og det har vi hatt stor glede av når vi diskuterer tingene innbyrdes i prosjektgruppen. Tidsmessig har det ikke vært noen stor besparelse, men på sikt vil vi kunne arbeide minst like raskt som i AutoCAD – bare med 3D som er en klar bonus. Uten å nøle anbefaler vi andre ingeniører å se på Revit, sier Niels Straarup, bygningskonstruktør i Cubo Arkitekter.

Dialog fjerner feil Både Søren Jensen og Cubo Arkitekter fremhever Revit som et dialogverktøy siden alle parter i kraft av 3D-fasiliteter kan se hvordan problemer skal løses før de viser seg i form av forsinkelser

på byggeplassen. Den løpende kollisjonstest og problemløsning sparer alle parter for en masse ergrelser. – Tidligere var vi nødt til å lage en masse små detaljsnitt for å se om tingene kunne være der. Moderne bygg etterlater mindre og mindre plass til installasjonene, men den virtuelle verifiseringen av om det er plass til rørføringer eller ventilasjon gir oss en stor trygghet. Den betyr at vi skal koordinere mindre, bruke mindre tid på feilretting og at vi allerede på tegnebordet kan eliminere de feilkilder som modellen avslører. Det gir oss mer tid til konstruktiv og utviklende dialog oss fagfolk imellom, og det skaper til syvende og sist bedre prosjekter, sier Thomas Vinther, VVS-ingeniør i Søren Jensen. Han nevner blant annet Handelshøyskolens nye studentbygg som et eksem-

pel på verdien av Revit både på arkitektog ingeniørsiden. Byggets geometri gir noen ganske kompliserte føringsveier for installasjonene og selv om det også i Revit har vært utfordringer, har de vel åtte medarbeiderne fra Søren Jensen og seks fra Cubo i fellesskap kunnet finne en lang rekke mulige feilkilder som det i 2D ville ha vært svært vanskelig å identifisere. – Vi har egentlig bare arbeidet på Cubos modell og fulgt modullinjene, hvorpå den oppdaterte 3D-modellen er uploadet til Byggeweb én gang i uken slik at alle har hatt tilgang til de siste nye endringene. Vi har hele tiden vært i tett dialog omkring den samme 3D-modellen, og dermed har vi kunnet identifisere problemene og løst


18

cadmagasinet Nr. 1/2010

vært en ekte øyenåpner, særlig for alle de ikke-faglige beslutningstagerne og fremtidige brukere av Skejby Universitetshospital.

Thomas Vinther: Det er en klar fordel for oss arkitekter å arbeide med ingeniører som også bruker Revit. En av de helt store fordelene er at vi til enhver tid kan ta et virtuelt foto av huset og få et øyeblikksbilde av den gjenværende prosjekteringsprosess.

utfordringene raskt og effektivt. Vi kan generere nye snitt på tre sekunder og i forhold til tidligere er det jo selvsagt et ekstremt kvantesprang, sier Thomas Vinther.

100 tonn murstein på feil sted Som hjelpeverktøy til Revit bruker Søren Jensen Autodesk Navisworks, som eksempelvis anvendes på Det nye Skejby Universitetshospital. Det gigantiske prosjektet på 250.000 kvadratmeter oppføres av konsortiet Rådgivergruppen DNU som består av i alt 10 firmaer, blant annet Søren Jensen, Cubo, Rambøll, Alectia og C.F. Møller. Her fungerer Navisworks som en enkel snarvei for å visualisere hele byggefasen på en datamessig enkel måte. Det gjør det ideelt å benytte Navisworksmodellen til en samlet visualisering av alle de individuelle fasene underveis i bygget, og modellen sikrer blant annet at det ikke plutselig blir lesset av 100 tonn murstein på galt sted, eller at det byttes om på noen grunnleggende prosesser i byggearbeidet. Dessuten kan alle fasene avspilles sekvensielt som en liten film som viser byggets tilblivelse fra start til slutt, og det har

Et av de andre programmene som Søren Jensen kikker på som supplement til Revit er MagiCAD for Revit. MagiCAD støtter Revit for opptegning og prosjektering av rør-, ventilasjons-, el- og svakstrømskonstruksjoner inklusive support for beregninger og analyser. I tillegg inneholder MagiCAD funksjonalitet som understøtter det tverrfaglige samarbeidet arkitekter og ingeniører imellom. Dersom det er ikke-Revit-brukere i en prosjektgruppe gjør bruken av IFC (Industry Foundation Classes) det dessuten mulig å utveksle data mellom ulike CAD-systemer og forskjellige former for analyse- og simuleringsprogramvare. – Ingeniørenes arbeid hjelpes i stadig økende grad på vei av en rekke avanserte hjelpemidler som alle opererer i 3D. Det kan man velge å se som en svakhet eller enormt attraktivt for å bli enda dyktigere innenfor forskjellige disipliner, og Søren Jensen har valgt det siste, med det klarer resultat at de i dag er anerkjent som spydspiss på området. Ikke bare i Danmark, men også i sammenligning med flere store ingeniørfirmaer rundt om i verden, sier Lars Østberg, NTI CADcenter.

Bærekraft hele veien Når det gjelder den uunngåelige miljødimensjon på bygg har Søren Jensen

implementert verktøyet IES (Integrated Environmental Solutions) til Revit. Det gjør det mulig å arbeide virtuelt med for eksempel termiske forhold, lys, skygge, energiforbruk, CO2-utslipp og en overordnet klimabetraktning på de forskjellige designvalg. Dette er med på å optimere byggets bærekraft gjennom hele byggets levetid. – Det er ikke tilstrekkelig å se på byggets sluttavtrykk. Vi og resten av byggebransjen er nødt til å se langt mer overordnet på tingene og regne på det samlede CO2-avtrykk – inklusive byggematerialenes opprinnelse, transporten til byggeplassen og materialenes gjenbruksanvendelighet. Arkitektens første skisse bestemmer helt opp til 50 prosent av energiforbruket, og derfor er det viktig at vi som ingeniører kommer med tidlig i den innledende fase hvor vi kan være med på å gi råd om bærekraft. Vi er jo svært nær å ha løst oppgaven med energinøytrale standardhus, men så snart vi snakker om mer utradisjonelle bygg med skjeve geometrier er tingene ikke fullt så enkle. Derfor er det svært positivt at verktøy som Revit og IES kan være med på å bringe ingeniører og arkitekter tettere sammen. Det skaper grunnlag for mer gjennomtenkte valg og til slutt enda bedre og mer bærekraftige bygg, ● sier Frank Jensen til slutt.


cadmagasinet Nr. 1/2010

Autodesk Inventor 2011 Nå er den spennende tiden på året her igjen. Våren er kommet. Vi går mot lysere tider. Autodesk leverer nye versjoner av all sin programvare. At det har skjedd mye i fjoråret har vel ingen kunnet unngå å merke. Vi har hatt finanskrise, men tross det, har det vært febrilsk aktivitet hos Autodesk. Alt finnes godt pakket inn i de nye versjonene av Autodesk Inventor som vi skal se nærmere på her.

AV MATTIAS WIIK

En helt ny måte å arbeide på Det nye brukergrensesnittet som vi fikk i Inventor 2010 er vi alle godt kjent med. Nå er det klart for en ny revolusjon – Direct Manipulation. Med denne funksjonaliteten trenger du ikke lenger fokusere på alle dialogboksene. Du kan angi radius, extruderingslengde mm. direkte der du har musepekeren i stedet. Dette gjør at du kan fokusere på designet ditt i stedet for å lete etter felt i dialogbokser. En helt ny realtime-preview gjør det mulig å se resultatet før du aksepterer dine

19

raskt til å merke at modelleringstiden reduseres, noe som igjen gjør at du får mer tid til å fokusere på funksjon og design.

Assembly verktøy Å bygge opp sammenstillinger er noe som konstruktører bruker veldig mye tid på. Derfor har Autodesk tatt frem et helt nytt, tidsbesparende verktøy. Du tar tak i en geometri og drar den til ønsket plass/posisjon, Inventor hjelper deg så interaktivt å generere dine constraints. Det er også enkelt å teste ulike alternativ uten selv å behøve ta bort eller undertrykke constraints. Dette hjelper Inventor deg med slik at du vet nøyaktig hvilke vilkår som påvirkes. Du kommer fort til å oppdage hvor mye raskere du bygger opp sammenstillingene dine. Vi har gjort noen tester og i mange tilfelle har tiden blitt halvert - minst.

Inventor Fusion

valg. Du finner også dette i 2D-skisser, der du nå kan angi målene direkte på de geometriene du skaper. Dessuten plasseres målsettingen ut, noe som gjør at du skaper skissene dine i Inventor betydelig raskere enn tidligere. Du kommer

Inkludert i Inventor-pakken finnes nå også Inventor Fusion. Denne programvaren gir deg mulighet for direkte å endre modeller med eller uten historietre, med en teknikk som vi kaller Direct Modeling. Direkte inne i Inventor kan du nå velge å benytte Fusion teknologien når du har behov for å redigere en modell. Dette er ikke minst nyttig på importerte modeller som i de fleste tilfeller mangler et historietre. Når du har gjort endringene dine i Fusion kan

AutoCAD Inventor finnes i 5 forskjellige versjoner: Routed Systems Suite 2011 Suite 2011 Simulation Suite 2011 Professional Suite 2011 Tooling Suite 2011


20

cadmagasinet Nr. 1/2010

du med Change Manager sammenligne originalmodellen med dine endringer og bestemme hva du vil lagre.

Automatisering Mange bedrifter ser på hvordan man kan effektivisere konstruksjonsprosessen ved å automatisere måten man lager modeller. Dette kan gjøres på mange måter i Inventor. Til å begynne med kan man se på mulighetene for å styre modellene med ulike variabler, for raskt å skape ulike varianter. I tillegg kan vi legge til iParts og iAssemblies som effektivt oppretter ulike konfigurasjoner av detaljer og sammenstillinger. I Inventor 2011 har vi nå også mulighet for, med ulike regler og forutsetninger å styre konstruksjonene våre.

iLogic Modulen iLogic kunne lastes ned også til Inventor 2010 for de som hadde subscription. Nå er den helt integrert i Inventor. Den gir deg mulighet for å lage intelligente modeller styrt av regler og kunnskap. Via et grafisk brukergrensesnitt kan brukeren, selv uten programmeringserfaring, opprette ulike regler som påvirker detaljer og sammenstillinger.

iCopy Å lage kopier av en detalj i forskjellige størrelser er ganske enkelt. Å gjøre det samme med en sammenstilling er langt mer komplisert. Funksjonen iCopy hjelper deg med dette. Samtidig med at du kopierer en hel sammenstilling kan du her også endre størrelsen på de ulike individuelle detaljene. Dette sparer veldig mye tid.

Realistiske bilder – hele tiden Med Inventor 2011 får du også en ny grafikkmotor, som med dagens PCer gjøre det mulig å arbeide i et helt realistisk bilde av modellen din. Teknikken kommer blant annet fra Autodesk Showcase og kommer også til å inngå i flere andre Autodesk produkter. Du kan derfor åpne Inventor modeller i bl.a. AutoCAD, Revit eller Showcase, med alle material- og miljøegenskaper uendret. Dette forenkler samarbeidet mellom ulike applikasjoner betydelig. Et helt nytt materialbibliotek med veldig høy kvalitet er nå tilgjengelig i Inventor. Tilsvarende kan du nå styre belysning på en helt annen måte enn tidligere. Sammen med realistiske bakgrunner fra bl.a. Autodesk Showcase kan du plassere modellen inn i et virkelig miljø med skygger og reflekser.

2D tegning Mange av dere som er subscriptionkunde har lastet ned og installert Bonus Pack for Inventor 2010. Da har dere også fått ta del i ny funksjonalitet som nå er en del av Inventor 2011. En hyggelig nyhet er kjedet målsettingen.

Du kan nå også mye enklere gjenbruke blokker fra AutoCAD-tegninger. MultiView gjør opprettelsen av tegningsvisninger mye raskere. Når du har plassert basisrisset ditt starter kommandoen for å opprette projiserte riss automatisk. Plasserer du en tekst i en snittmarkering blir skravuren automatisk brutt rundt teksten slik at teksten blir tydeligere.

Alias Design i Inventor Alias Design er som kjent verdensledende innenfor design og friformsmodellering. I denne pakken inkluderes nå


cadmagasinet Nr. 1/2010

også plugin for Inventor. Dette gir utrolige muligheter når det gjelder avansert modellering. Ved hjelp av ulike Alias verktøy kan du nå, inne i Inventor manipulere modellen din på en nesten uvirkelig måte. Arbeider du med produktdesign og konsumentprodukter er dette et fantastisk hjelpemiddel. Verktøyet inngår i Alias Design.

Interoperabilitet – samarbeid Autodesk er helt unik siden de har produkter innenfor alle disipliner. Dette gjør det enda viktigere å kunne kommunisere mellom ulike produkter, og at man kan lese mange forskjellige filformater fra andre produsenter. Dette er høyt prioritert og vi kan se flere forbedringer på dette området i Inventor 2011.

Catia V4 I Inventor 2010 fikk man mulighet til direkte, uten konvertering, å lese og skrive Catia V5 format. Nå har vi også mulighet til å bruke modeller laget i Catia V4 direkte. Dette gjør Inventor enda mer fleksibelt når vi arbeider med modeller laget i andre systemer. Det viktigste er at det ikke, selv om vi ikke har noe historietre, skjer noe konvertering av geometrien på den måten som det gjør ved import og eksport av for eksempel STEP filer. Modellen blir nøyaktig som om den var laget i Inventor.

3D Printing I takt med at 3D skrivere har blitt rimeligere har interessen for disse tjenestene økt betydelig. I Inventor kan du nå forhåndsvise resultatet fra din STL-fil slik at du er sikker på at 3D Print modellen blir slik du ønsker. Du kan via et tastetrykk opprette alt som er nødvendig for å sende 3D-modellen din direkte til 3D Printer eller en online 3D print-service.

BIM – AEC Exhange Via formatet *.adsk kan du med Inventor effektivt delta i informasjonsflyten rundt et byggeprosjekt eller innenfor anleggskonstruksjon. Du kan kommunisere direkte med AutoCAD Architecture, Revit og AutoCAD 3D Plant. All informasjon i modellene dine overføres og beholdes. Siden alle disse programmene nå også benytter samme grafikkegenskaper kan du også være sikker på at modellen din ser lik ut som i Inventor.

Simulation I Autodesk Inventor for Simulation ser vi flere forbedringer. En svært velkommen nyhet er Simulation Guide som hjelper deg som bruker å sette opp korrekte forutsetninger for modellen din. Den gir deg interaktivt råd om mesh, laster, støtte og hjelper

21

både nybegynnere og erfarne brukere. Du kan også enklere angi materiale i browseren ved å markere flere komponenter av gangen. Rapportgeneratoren er også forbedret, og gir deg flere muligheter for å tilpasse og redigere rapportene dine.

Frame Analysis Den mest interessante nyheten i Simulation er nok en ny modul som gjør det mulig effektivt å beregne styrken på rammekonstruksjoner og fagverk. Har du opprettet en konstruksjon med Frame Generator kan du analysere denne direkte med henblikk på spenningsanalyse og egenfrekvensanalyse.

Tooling Inventor Tooling ble introdusert i versjon 2010. Denne ble et tillegg i Professional Suite, på samme måte som Simulation og Routed Systems. For deg som bygger formverktøy for plastdetaljer kan vi se flere forbedringer. Funksjonen for å generere verktøy for sprøytestøping har blitt betydelig mer robust og kan håndtere mer avanserte geometrier. Når du konstruerer formverktøy er også Moldflow analysen et godt hjelpemiddel. Nå kan du grafisk, direkte i modellen av støpe-emnet vise hvor du for eksempel får luftlommer og sveiselinjer. Biblioteket med standardkomponenter er utvidet med bl.a. katalog fra Meusberger. Til slutt kan vi også nevne at du nå kan simulere verktøyet i Dynamic Simulation og på den måten analysere funksjonen i formverktøyet.

Autodesk Inventor 2011 Med dette kan vi bare anbefale en installasjon av Inventor 2011. Direct Manipulation, Assembly-verktøyet og grafikken vil med en gang gi en effektivitetsøkning utover det vanlige. Sammen med alle de andre nyhetene kan vi bare konstatere, etter å ha testet den 16. releasen at Autodesk fortsetter å legge ned store ressurser på utvikling og ny funksjonalitet. ●


22

cadmagasinet Nr. 1/2010

MagiCAD - nå også på Revit MEP AV PER HARTMAN Det at brukerne blir hørt er ikke noe nytt. Slik har det alltid vært. MagiCAD på Revit MEP var et uttalt ønske blant mange, og nå er den her - i en MagiCAD Suite versjon. Regnestykket er ganske enkelt. MagiCAD på AutoCAD + MagiCAD på Revit MEP = MagiCAD Suite. I praksis betyr dette at du, for en beskjeden merkostnad kan oppdatere din MagiCAD på AutoCAD til en MagiCAD Suite, og på denne måten være fleksibel med hensyn til hvilken Autodeskplattform et prosjekt skal avvikles på. Flere valgmuligheter gir normalt også nye spørsmål å ta stilling til. Dette tilfellet er intet unntak. Skal vi velge MagiCAD for AutoCAD på det neste prosjektet eller skal vi kaste oss ut i de nye mulighetene og velge en Revit MEP plattform? Uten at det skal gjøre unødvendig vanskelig kan det anbefales å se på valget av CAD-plattform som langsiktig og strategisk. Det er ikke lenger bare snakk om å velge tegnings- og modelleringsverktøy, men i høy grad arbeidsmetodikk på prosjekteringsavdelingen og samarbeidsform utad. Hvordan vil vi (sam) arbeide internt, samt hvordan vil vi utveksle og kommunisere eksternt? Denne gang er det ikke same procedure as last time. Det er snakk om en ny generasjon CAD-verktøy og en ny måte å tenke på. I AutoCAD arbeidet

vi i et filbasert system. Typisk en fil pr. etasje og fagområde. Med Revit er det noe annet. Her er det en database som ligger til grunn for modellen vår. Man kan velge å angripe Revit MEP slik man hittil har brukt AutoCAD. Altså i høy grad som et tegnings- og prosjekteringsverktøy med en høy grad av presisjon fra første strek. Resultatet blir deretter. Det ikke slik Revit MEP er tenkt brukt. Revit er et modelleringsverktøy hvor vi typisk mer uhøytidelig setter inn våre komponenter og arbeider oss frem til en endelig form etter hvert. Nøyaktighet med hensyn til plassering og produktvalg stiger etter som vi kommer lengre i beslutningsprosessen på prosjektet vårt, og på hva de andre aktørene i prosjektet gjør. Etter hvert som kravene blir mer konkretiserte til for eksempel ventilasjon på kontorene våre kan vi velge andre luftmengder i et skjema som vi eventuelt oppretter til formålet. Skjemaet er koblet opp mot databasen og modellen og de dataene som vi endrer et sted vil bli oppdatert alle steder.

Det er med Revit MEP fra starten av lagt mer fokus på revisjon av det allerede modellerte, i motsetning til i AutoCAD hvor det er mer fokus på en presis førstegangs produksjon, en slags hole in one produksjon. Dermed er det ikke sagt at vi ikke kan endre det vi allerede har skapt i AutoCAD. Det er mangfoldige kommandoer for dette, men tankegangen er annerledes.

Hva kan MagiCAD på Revit MEP tilby? Det vil fremover være snakk om en parallell utvikling av MagiCAD til de to CAD-plattformene; AutoCAD og Revit MEP. Et parallelt forløp som sikter mot samme visjon og forretningskonsept. Nøkkelord i MagiCAD-overbygningen har alltid vært produktivitet og anvendelse av riktige produkter fra bransjen. Når man setter inn komponenter i prosjektet sitt er det produkter fra det virkelige liv. Altså ikke generiske ”look alike-produkter”.


cadmagasinet Nr. 1/2010

Dette har en enorm betydning for kvalitet og informasjonsmengden i den BIM (Building Information Model) som det arbeides med.

Produktdatabasen – verdens største MagiCAD på Revit MEP fortsetter der Revit MEP stopper. Først og fremst er det fra MagiCAD på Revit MEP adgang til det man uten å overdrive kan kalle verdens største produktdatabase innenfor bygningsinstallasjoner. Når man modellerer i MagiCAD for Revit MEP trekker man på de mange 100 tusener av produkter som gjennom de siste drøye 10 år er skapt i et tett samarbeid mellom ca. 100 produsenter og utviklerhuset i Finland. Produkter hvis data er kvalitetssikret av produsentene selv, og som har bestått den hardeste test av dem alle, nemlig en daglig anvendelse i mange år.

At komponentene i MagiCAD er gjennomtestet og anvendes av et uttall av firmaer i en lang rekke land gir en trygghet av fast grunn under føttene. Det er ikke komponenter opprettet til prosjektet, en sen fredag ettermiddag. Produsentene har testet og godkjent informasjonsmengden som anvendes. Beregner vi på ventilasjon, varme eller forbruksvann kan vi også innregulere

23

CAD til Revit MEP finner vi funksjoner for etablering av systemer, samt rør- og kanalserier. Noe som kan gjøres i Revit MEP, men som nå er blitt mye enklere. Det samme gjelder etablering av beregningskriterier og isoleringsklasser. I denne første versjonen finnes det også rutiner for automatisk å sette inn ventiler på mange/alle radiatorer på en gang, samt funksjon for å tegne føringsveier – da dette ikke var tilgjengelig i Revit MEP 2010. Det er ikke lenger nødvendig å tenke på object enablere som muliggjør at for eksempel arkitekten kan se objektene våre. MagiCAD/Revit MEP objekter er Revit objekter på samme måte som de som er skapt i Revit.

Konseptet bak MagiCAD

Først og fremst er det fra MagiCAD på Revit MEP adgang til

Det er ikke til å ta feil av. Det stilles krav til utviklingen og til leveransen av MagiCAD. MagiCAD er ingen hyllevare som man selger i en boks.

det man uten å overdrive kan kalle verdens største produktdaDet er snakk om intelligente protabase innenfor bygningsinstallasjoner. dukter med en stor informasjonsmengde, eller BIM med stor I om MagiCAD-brukere blir hørt og man vil. Når du setter inn en komhar direkte innflytelse på hva de fremtianleggene ved å finne de korrekte innponent i prosjektet ditt kan du være dige versjoner av MagiCAD kommer til stillingsverdiene for reguleringsventiler sikker på at størrelser passer. Du får å inneholde. Dette konseptet fortsetog spjeld. Dette gir et godt utgangsdermed ikke en overraskelse i ettertid ter. Allerede nå en del kommentarer punkt for finregulering av anlegget. over at komponenten ikke kan være videreformidlet til utviklerne og den neste versjonen av MagiCAD for Revit der. Endrer du under beregninger på Produktivitet og MEP er under utvikling. rørstørrelser eller kanalstørrelser, vil samarbeid de innsatte komponentene følge med Det er snakk om en prosess. MagiCAD De siste 10 års utvikling av MagiCAD på i størrelse dersom du ønsker det. Intelpå en Revit MEP plattform er en ny AutoCAD taler sitt eget tydelige språk. ligensen rekker lenger enn som så. mulighet. Denne muligheten eksisterer Det er ikke bare snakk om tilgang til de Informasjonsmengden i de innsatte nå i en første versjon og en meget stor intelligente produktene. MagiCAD er komponentene legger også opp til en ressurstildeling hos firmaet bak Magimye mer. etterfølgende beregning. CAD vitner om at de mener alvor. Sømløs beregning I motsetning til en MagiCAD på AutoCAD anvender MagiCAD på Revit MEP Hvis du i dag anvender MagiCAD på Et direkte resultat av den store inforden innebygde MEP funksjonaliteten i AutoCAD kan du for en beskjeden mermasjonsmengden er muligheten for å installasjonsområdet. Det betyr at når kostnad oppdatere din nåværende progjøre etterfølgende beregninger. En vi tegner rør eller kanaler benytter vi grampakke til en MagiCAD Suite løssømløs beregning som utføres på det ning. Har du ikke MagiCAD programRevit MEP funksjonalitet til dette. prosjekterte, ikke på en kopi eller et mene i huset - kontakt NTI Nestor AS uttrekk som er skapt på et gitt tidsEt av nøkkelordene i en MagiCAD-overfor mer informasjon. punkt. Altså: vi regner på det korrekte ● bygning er som nevnt produktivitet. i forhold til endringene våre over tid i Allerede i den første versjonen av Magiprosjektet.


24

cadmagasinet Nr. 1/2010

AutoCAD 2011 – og hva så? 25. mars lanserte Autodesk nye versjoner av en lang rekke produkter, deriblant AutoCAD 2011. – Og hva så? Ja, så er det bare om å gjøre å komme i gang med å bruke alle disse spennende nyhetene. Et oppdateringskurs hos NTI Nestor hvor sertifiserte instruktører står klar gir det beste grunnlaget for å ta i bruk den nye versjonen – og det er mange spennende nyheter å glede seg over i AutoCAD 2011.

AV JØRGEN B. OLESEN AutoCAD 2011 er dels et selvstendig program, dels motoren bak en mengde andre produkter som f. eks. AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Mechanical og AutoCAD Electrical. AutoCAD 2011 inneholder en lang rekke spennende nyheter. Noen nyheter bygger videre på eksisterende funksjoner. Andre er helt nye tiltak. Felles for dem

alle er at de er med på å øke brukernes effektivitet og muligheter. Denne artikkelen beskriver noen av nyhetene.

Brukergrensesnittet Autodesk har ennå en gang endret fargeoppsettet. I modellmiljøet er bakgrunnsfargen endret til en meget mørk grå . Tidligere tiders prikker som illustrasjon for grid/rutenett er erstattet av lysgrå og litt mørkere grå linjer, slik at brukeren får følelsen av å sitte med et stykke rutepapir foran seg. Fargene for grid-linjene kan, i likhet med det øvrige brukergrensesnittet selvfølgelig endres etter brukernes behov.

Lignende objekter

Brukergrensesnittet i modell-miljøet

Autodesk har innført begrepet ”similar” i AutoCAD 2011. Grunnleggende går det ut på at objektet

kan skapes eller velges ut fra eksisterende objekter. Dersom brukeren f.eks. markerer en sirkel, kan en lignende sirkel med samme egenskaper umiddelbart tegnes. Det vil også være mulig å velge alle lignende sirkler i tegningen på en gang.

Navigasjon I AutoCAD 2011 er de mest anvendte navigasjonsverktøy samlet i en toolbar som er plassert til tegnearealet slik at det alltid er tilgjengelig. Toolbaren, som standard er plassert i høyre side av skjermbildet inneholder både Autodesk SteeringWheels, ViewCube, og ShowMotion, såvel som Pan, Zoom og Orbit. Det er naturligvis mulig å bestemme hvilke av disse som skal være synlige, på samme måte som plasseringen kan bestemmes.

Parametrisk konstruksjon Funksjonen for parametrisk tegning, som ble lansert i AutoCAD 2010, gjør det mulig å sette opp geometriske regler og dimensjoner som styrer tegneobjektene. Denne funksjonaliteten er nå utvidet slik at den automatisk kan tilføye låsninger til geometrien som en


cadmagasinet Nr. 1/2010

integrert del av tegneprosessen. Dette vil i praksis bety at dersom f.eks. et rektangel tegnes på bakgrunn av fire linjer, ville disse linjene henge sammen i hjørnene, akkurat som sidene vil være vinkelrette til hverandre. Samme låsninger påføres selvfølgelig automatisk når funksjonen Rectangle benyttes. På tilsvarende måte vil anvendelse av Fillet-kommandoen automatisk tilføye to tangentlåsninger. Det vil i praksis si at dersom radien på sirkelbuen etterfølgende endres, vil den fortsatt tangere linjene, på samme måte som at den fortsatt starter og slutter i linjenes endepunkter.

Skravering

3D analyseverktøy

Skravering har fått sin egen fane i Ribbon hvor det er direkte adgang til de funksjoner som skraveringskommandoen inneholder. Funksjonen inneholder nå en automatisk preview-funksjon som viser hvordan skraveringen vil komme til å se ut, før kommandoen avsluttes. Det er også mulig å bestemme om den skal speiles eller ikke.

Nå introduseres det også en rekke verktøy for analyse av emner satt sammen av flere overflater. Zebra-verktøyet gjør det mulig å analysere forløp mellom overflater ved å prosjisere en rekke vannrette linjer inn på overflatene. Curvature-verktøyet gir med fargegradienter mulighet for å identifisere områder med høy eller lav krumming. Draftverktøyet viser med farge-gradient om modellen har passende slipvinkler.

3D i AutoCAD 2011 AutoCADs 3D-funksjonalitet gjør det mulig å designe nesten enhver tenkelig form. AutoCAD og en kunstners tomme lerret har mye til felles. De gir begge muligheter for å skape det hittil utenkelige, men AutoCAD tilbyr en fleksibilitet til å eksperimentere med former både i 2D og i 3D med intuitive verktøy som er med på å realisere idéen.

3D flatemodellering Radius endret fra 5 til 8 mm

Gjennomsiktighet Med AutoCAD 2011 har Autodesk introdusert gjennomsiktighet (Transparancy) for objekter. Dette gir i mange tilfeller en klar fordel. Dersom et område skraveres med en solid skravering kan gjennomsiktigheten på skraveringen justeres slik at objekter som ligger under skravuren kan sees igjennom. Justeringen kan foretas i flere trinn.

Samme skravering uten og med Transparancy

25

Utover 3D-solider og mesh-objekter tilbyr AutoCAD 2011 nå ytterligere to former for flater, nemlig procedural og NURBS (Non-uniform rational B-spline). Procedural flater er assosiative og innholder historikk. Det gjør ikke NURBS-overflater. De har i stedet kontrollknutepunkter som gir mulighet for å modellere på en måte som ligger tettere opp til hvordan det arbeides i virkeligheten. AutoCAD 2011 inneholder også en rekke nye verktøy for oppbygning av overflater. Både fra bunnen av, men også ut fra eksisterende overflater. Robuste verktøy til redigering av overflater, f.eks. fillet og trim, finnes nå også i AutoCAD. Med verktøyet Surface Sculpt kan en solid dannes på bakgrunn av en rekke omsluttende og kryssende overflater.

Solid dannet med Sculpt

3D objekthåndtak I 3D introduseres en rekke funksjoner som kan snappe til flater, kanter og punkter på 3D modeller. Denne funksjonen gjør det enkelt å fange de rette punktene i designprosessen.

Oppdateringskurs Det du nå har kunnet lese om her er kun et lite utvalg av de mange spennende nyhetene AutoCAD inneholder. Den optimale introduksjonen krever et oppdateringskurs. De første oppdateringskursene hos NTI Nestor starter i mai. Se mer på www.ntinestor.no. ●

cadmagasinet 1-2010  

SWECO Norge AS Hydex-gruppen Multiconsult AS Solibri Model Checker Revit 2011 Autodesk Inventor 2011 MagiCAD - nå også på Revit MEP AutoCAD...

cadmagasinet 1-2010  

SWECO Norge AS Hydex-gruppen Multiconsult AS Solibri Model Checker Revit 2011 Autodesk Inventor 2011 MagiCAD - nå også på Revit MEP AutoCAD...

Advertisement