Page 1

Veikonferansen

Nei til Frontkollisjoner

Sikker og møtefri vei

- foreningen for trafikanter og pürørende

t er n e s s e Kongr Oslo s hus Folket t torge s g n u Yo

Hovedsponsor:

Fredag 15. mars

2. utgave


Program Kl. 09:30

Registrering og kaffe

Kl. 10.00

Åpning av konferansen Gunnar Grette, styreleder i Nei til Frontkollisjoner

Kl. 10.05

Trafikksikkerhet – utfordringer i samferdselssektoren Marit Arnstad, Samferdselsminister (m/forbehold)

Kl. 10.30 Trafikksikkerhet og fremkommelighet Porsjonsstørrelser Erna Solberg, Høyres leder

Kl. 13.00

Møtefrie veier - erfaringer fra svenske veier Torsten Bergh, Road design Strategist, Trafikverket, Sverige.

Kl. 13:25

Gode og trygge veier i et distriktsperspektiv Innlegg ved: Terje Damman, Fylkesordfører i Vest-Agder, Tom-Christer Nilsen, Fylkesordfører i Hordaland Gunn Randi Fjæstad, Fylkesvaraordfører i Hedmark. og i dialog med <konferensierer>

Kl. 13:45 Kl. 14.10

Eldrebølgen - eldre trafikanter utsatt i trafikken Magnus Larsson, fungerende leder av ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen Region øst,

Paneldebatt: Trafikksikkerhet på vei: Hva legger partiene vekt på i NTP Paneldebattleder: <konferensierer> Et panel av sentrale politikere fra både regjeringspartier og opposisjon deltar. Daglig leder i Nei til Frontkollisjoner kommenterer og stiller spørsmål til panelet

kl 10.55

Møtefrie veier Guro Ranes, direktør Trafikksikkerhetsseksjonen, Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Kl. 11.25

Krav til sikkerhet på veinettet Trude Tronerud Andersen, direktør Vegtilsynet

Kl. 14.30

Kl. 11.45

Lunsj

Kl. 15.30

Pause

Avslutning: Geirr Tangstad-Holdal, Daglig leder i Nei til Frontkollisjoner

Foreningen Nei til Frontkollisjoner

Foreningen Nei til Frontkollisjoner


Foredragsholdere Marit Arnstad, Samferdselsminister (m/forbehold)

Torsten Bergh, Road design Strategist, Trafikverket, Sverige. Vägverket: nationell projektledare mitträckesvägar 1995-2005 processägare investering 2002-2010 Trafikverket strateg 2010 - d.d.

Terje Damman, Fylkesordfører i Vest-Agder Erna Solberg, Høyres leder

Porsjonsstørrelser

Tom-Christer Nilsen, Fylkesordfører i Hordaland

Guro Ranes, direktør Trafikksikkerhetsseksjonen, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Gunn Randi Fjæstad, Fylkesvaraordfører i Hedmark

Trude Tronerud Andersen, direktør Vegtilsynet Magnus Larsson, fungerende leder av ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen Region øst,

Foreningen Nei til Frontkollisjoner

Foreningen Nei til Frontkollisjoner

Veikonferansen: Sikker og møtefri vei 15. mars 2013  

Her møtes sentrale og lokale politikere. Samferdselsministeren og partiledere er invitert. Statens vegvesen, Det svenske Trafikverket, Vegti...

Veikonferansen: Sikker og møtefri vei 15. mars 2013  

Her møtes sentrale og lokale politikere. Samferdselsministeren og partiledere er invitert. Statens vegvesen, Det svenske Trafikverket, Vegti...

Advertisement