Page 1

Årshjulet Här ger vi tips på områden som kan diskuteras under året och vilka aktuella ämnen som kan behandlas under de olika årstiderna/säsongerna. JANUARI - FEBRUARI Säkrare promenader; hjälpmedel, reflexer och halkskydd Kapitel 3 ”Olycksrisker och att gå i alla väder ”.

ar

r

Nov

em

ru

MARS Fortsätta att köra bil; vad kan man göra för att underlätta bilkörningen och göra den säkrare när man blir äldre? Betydelsen av rätt däck och tresekundersregeln. Kapitel 5 ”Fortsätta att köra bil”.

APRIL Distraktion och risker vid bilkörning; olika risker i trafiken. El-cykel. Kapitel 6 ”Mobiltelefon”; Kapitel 2 ”Extra kraft med motor på cykeln”.

MAJ Säker cykling; cykelhjälmens betydelse och trafikregler för cyklisten. Att köra MC. Kapitel 1 ”Cykeln som både motion och fordon” samt kapitel 4 ”Motorcyklister är också oskyddade”.

j

Sep

Ju

ni

A

Juli

ugu s

ti

te

AUGUSTI - SEPTEMBER Påverka trafikmiljön; studiebesök i bostadsområde i närområdet. Hur ser trafikmiljön ut? För gående, för cyklister, för bilister? Hur ser det ut runt skolor där det är många oskyddade trafikanter? Vilka trafikfällor finns? Är det rätt hastigheter? Observera, notera och kontakta ansvarig myndighet. Kapitel 3 ”Olycksrisker” och Kapitel 8 ”Nya regler och skyltar”.

a

m

M

be

r

April

Oktober

rs

OKTOBER Reflexer, vinterdäck, viltolyckor; Kapitel 3 ”Hjälpmedel för en säker promenad” om reflexer. Kapitel 5”Fortsätta att köra bil” om vilt och däck.

be

Feb

ber

Ma

NOVEMBER När ska man sluta köra bil? När är begräsningarna för stora, när ska man ställa bilen och välja andra färdsätt istället? Kapitel 5”Fortsätta att köra bil”.

m ce

i

De

DECEMBER Kör inte påverkad; medicin och alkohol – hur påverkar det dig som förare? Kapitel 7 ”Medicin och alkohol ”.

Januari

JUNI - JULI Nya regler och skyltar; cykelpassage, cykelöverfart, cirkulationsplatskörning och datumparkering. Kapitel 9 ”Nya regler och skyltar”.

Profile for NTF.se

Årshjul, 2019  

Årshjul, 2019  

Profile for ntf.se