Page 1

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ης

Ταχ. ∆/νση : 10 Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005 Τηλ. 2267022320 & 2267022633, FAX : 22670-22063 E-MAIL: info@daa.gov.gr

∆ίστοµο, 21/12/2011

Προς : 1. Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων κ. Μάκη Βορίδη 2. Μ.Μ.Ε. 3. Πολιτικά κόµµατα 4. Βουλευτές Ν. Βοιωτίας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιστόµου 2. ∆ηµοτική Κοινότητα Αράχωβας 3. ∆ηµοτική Κοινότητα Αντίκυρας 4. Τοπική Ενότητα Στειρίου ΨΗΦΙΣΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιστόµου – Αράχωβας – Αντίκυρας σε συνεδρίασή του στις 21 ∆εκεµβρίου 2011 µε αφορµή την υπ΄αριθ. 631/61 απόφαση της εθνικής επιτροπής τηλεπικοινωνιών και ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), που υποχρεώνει το ∆ήµο να καταργήσει άµεσα τους τηλεοπτικούς αναµεταδότες στη θέση Ξηροβούνι και να καταβάλει πρόστιµα συνολικού ύψους 78.000 ευρώ επιφυλασσόµενη για µεγαλύτερα πρόστιµα και ποινικές διώξεις, µετά από διεξοδική συζήτηση, οµόφωνα κατέληξε στο παρακάτω ψήφισµα διαµαρτυρίας προς τον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Μάκη Βορίδη Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο διαµαρτύρεται: Για την επιλεκτική εφαρµογή του νόµου σε βάρος του δήµου µας, τη στιγµή που είναι γνωστόν ότι ανάλογοι αναµεταδότες λειτουργούν µε την ανοχή της πολιτείας και µε γνώµονα την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου σε ολόκληρη την Επικράτεια. Για την «σκοταδιστική» διάταξη, που µας υποχρεώνει να αποκόψουµε εν µία νυκτί µία ολόκληρη κοινωνία 30.000 κατοίκων από το δικαίωµα στην ενηµέρωση χωρίς η πολιτεία να έχει φροντίσει για την κάλυψη της περιοχής µε άλλο τρόπο, ενώ οι πολίτες πληρώνουν µέσω ∆ΕΗ στην ΕΡΤ το κόστος αναµετάδοσης.

1


Για την αντικοινωνική απόφαση, που εν µέσω οικονοµικής κρίσης, µας υποχρεώνει να στερήσουµε από τους δηµότες µας, ενόψει µάλιστα και των εορτών των Χριστουγέννων, το τελευταίο ίσως µέσο ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας, που έχουν την «πολυτέλεια» να απολαµβάνουν. Εµείς δεν µπορούµε να παραµείνουµε θεατές στις παράλογες αποφάσεις και τακτικές που ενώ κατακερµάτισαν την αξιοπρέπεια των δηµοτών µας, τώρα ζητούν και τον κοινωνικό τους αποκλεισµό. Για το υπέρογκο πρόστιµο, το οποίο σε περίπτωση που καταβληθεί συνεπάγεται τον οικονοµικό αφανισµό του ∆ήµου µας και την παύση πληρωµών προς τους υπαλλήλους µας και τους προµηθευτές µας. Για το ότι η συγκεκριµένη απόφαση µήπως εξυπηρετεί πολιτικά και ευρύτερα οικονοµικά συµφέροντα. Κύριε Υπουργέ, Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σας εκφράζει οµόφωνα την αντίθεσή του σε ληστρικές αποφάσεις µεταφέροντας επίσης την αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας για την απόφαση της ΕΕΤΤ να εξαντλήσει την αυστηρότητά της σε βάρος µας επιβάλλοντας πρώτον την άµεση καθαίρεση των κεραιών, που εξυπηρετούν την περιοχή και δεύτερον εξωφρενικά πρόστιµα σε βάρος του δήµου µας, ο οποίος δε θα µπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις οικονοµικές υποχρεώσεις του. Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, Μεσούσης της κρίσιµης οικονοµικής συγκυρίας, καθώς και για την προστασία του δικαιώµατος πρόσβασης πρωτίστως στην ενηµέρωση και κατά δεύτερον στην ψυχαγωγία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο ανενηµέρωτος πολίτης άγεται και φέρεται από τα κέντρα αποφάσεων. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιστόµου-Αράχωβας-Αντίκυρας µε οµόφωνο ψήφισµά του, σας εκφράζει την αγανάκτησή του ζητώντας ταυτόχρονα την άµεση παρέµβαση και τη συµπαράστασή σας για την ανάκληση της απόφασης 631/61 Σας παρακαλούµε και αναµένουµε: Να δείξετε εµπράκτως την υποστήριξή σας παρεµβαίνοντας άµεσα για την ανάκληση της πρωτοφανούς αυτής απόφασης της ΕΕΤΤ, η οποία αποτελεί «Χριστουγεννιάτικο µποναµά» προς τους κατοίκους του «Μαρτυρικού ∆ιστόµου», κατοίκους - επισκέπτες & τους επαγγελµατίες της Αράχωβας, του πρώτου χειµερινού προορισµού της χώρας. Να σταθείτε στο πλευρό µας, αρωγός και συνοδοιπόρος, ώστε να φράξουµε το δρόµο στην εφαρµογή αυτής της ανάλγητης απόφασης.

2


Για την ανάκληση της απόφασης που γκρεµίζει το δικαίωµα στην ενηµέρωση. Να αποδείξετε εµπράκτως την υποστήριξή σας.

Ο ∆ήµαρχος ∆ιστόµου Αράχωβας Αντίκυρας

Ιωάννης Πατσαντάρας

3

ntefi  

ntefi:epistoli