Page 1

СписокчленівКерівногокомітетуФорумугромадськихорганізаційСхідногопартнерстваобрані , назустрічі 16-17 листопада2009 року

Група 1. Демократія, Права людини, Ефективне державне управління та Стабільність СергійМацькевич,Асамблеяпро-демократичнихнедержавнихорганізаційБілорусі, s.mackievic@gmail.com КрістінаПрунерова,Європейськепарстнерствозарадидемократії, kristinaprunerova@eupd.eu Група 2. Економічна інтеграція та зближення з ЄС програмами КахаберГоголашвілі, Грузинськафундаціязі стратегічнихтаміжнароднихстудій, gogolashvili@gfsis.org IванВолешЄвропейський , КОмітетз пітаньекономіки тасоціальної політики, voles@komora.cz Група 3. Навколишнє середовище, зміни клімату та енергетична безпека МихайлоГончар,ЦентрНОМОС,geostrategy@ukr.net ІренЛіціус, Світовийфонддикоїприроди,ДунайськоКарпатськапрограматапрограма європейськоїполітики, ilucius@wwfdcp.org Група 4. Контакои між людьми НаталіяЧойохарі,НаціональнамолодіжнарадаМолдови,natalia.cojohari@cntm.md БенРаттенбері,мережаЕкліда(Euclid Network), ben.rattenbury@euclidnetwork.eu Координатори в країнах Східного партнерства БорисНаварсардян,Єреванськийпресклуб ,Вірменія;boris@ypc.am АвазХасаов,Товариствоз гуманітарнихдосліджень,Азербайджанavazyh@yahoo.com ; ВладВялічка,МіжнароднийконсорціумЄВРОБІЛОРУСЬ,Білорусь uv@eurobelorus.info ТамарХідашелі,АсоціаціямолодихюристівГрузії; tamarkhidasheli@gyla.ge СорінМереакре,ФундаціяЄвразія,Молдова;smereacre@eurasia.md СвятославПавлюк,ПАУСІ, Фундаціяпольськоукраїнськоїспівпраці ;sp@pauci.kiev.ua Представники ЄС ІрісКемпе,ФундаціяГенріхаБьолля,Південнокавказькийрегіональнийофіс ; iris.kempe@boell.ge


АнтонеллаВалморбіда,Асоціаціяагенствмісцевоїдемократії; antonella.volmorbida@aldaintranet.org КатаржинаПельчинськаНалец ,ЦентрдослідженняСходу katarzyna.nalecz@osw.waw.pl

http://www.eap.pauci.org/file/ZWFwX3BhdWNpX2ZpbGVzMjY4Mg__  

, КрістінаПрунерова Європейськепарстнерствозарадидемократії , kristinaprunerova@eupd.eu 2. Група Економічна інтеграція та зближення з ЄС про...