Page 1

Берлін, 18 листопада 2010 Демократія, права людини, належне управління та стабільність Рекомендації 1-ї Робочої групі Для того, щоб країни-партнери та Європейська комісія могли зробити відповідний внесок, необхідно надавати представникам ФГС СП необмежений доступ до засідань міжурядових платформ. Беручи до уваги належні знання та досвід фахівців, вибраних ОГС, їм необхідно надати статус повних членів в експертних радах, створених в рамках міжурядових платформ. Представники ФГС СП повинні бути також залучені до програм та реалізації регіональних проектів, розроблених та затверджених в рамках міжурядових платформ Східного партнерства. Під час декількох експертних досліджень було доведено, що міжнародна допомога, спрямована виключно на уряди, не приносить очікуваних результатів; в переважній більшості найбільш успішними проектами є ті, які здійснюються НУО або НУО спільно з урядами. (Також, наслідуючи одну з цілей багатостороннього процесу Східного партнерства, а саме «активнішу участь громадянського суспільства з метою активізації нагляду за державними службами та зміцненню суспільної довіри до них»). Розробка плану моніторингу та інструментів, які би дли змогу НУО активніше залучати уряди країн-партнерів – дебати у середині Робочої Групи (далі РГ) не закінчені, то ж, ймовірно, вимагають подальшого опрацювання. ЄС та його країни-члени повинні ввести регулярний незалежний моніторинг за фінансуванням, надане урядам країн Східного партнерства, та оприлюднювати його результати. Проектна пропозиція (підгрупа з Прав людини, швидше за все буде профінансовано) Двічі на рік в березні та вересні (приблизно за місяць до міжурядових засідань 1-ї РГ) зводити періодичний моніторинг ситуації щодо положення прав людини та важливих подій з усіх 6 країн Східного партнерства. Цей звіт має на меті стати базовою основою для найсвіжішої інформації, яка буде корисна і для ФГС, і для міжурядових засідань, і може служити додатковим джерелом інформації. Цей звіт спиратиметься на звіти з шести країн, які будуть надані окремими членами відділів з питань людських ресурсів (1-2 сторінки плюс 3-4 рекомендації з ключових моментів від кожної країни). Весь звіт в кінці зводиться координатором в один формат. Терміном подання від кожної країни є 31 січня 2010 року. Координатори 1-ї РГ вирішили поділити роботу групи на наступні підгрупи із наступними рекомендаціями:

1


A. Рекомендації підгрупи по боротьбі з корупцією 1) Моніторинг і внесок у діяльність СП по боротьбі з корупцією, зокрема, на даному етапі: a) перевірка пропозицій Ради Європи та Європейської комісії щодо регіонального проекту по боротьбі з корупцією на предмет того, чи пропонують вони ефективний механізм реалізації цілей багатостороннього процесу Східного партнерства, такі як включення «експертних оцінок з боку уряду та обмін досвідом» та «більш активної участі громадянського суспільства з метою активізації нагляду за державними службами та зміцнення суспільної довіри до них». b) підтримка розширення участі громадянського суспільства в розробці проектів і використання сприяння ЄС у боротьбі з корупцією в країнах Східного партнерства. Зокрема, ФГС СП рекомендуватиме країнам-членам ЄС, інституціям ЄС та Раді Європи підтримувати розвиток спроможності ОГС та заохочувати до діалогу з органами державної влади в рамках регіонального проекту РЄ-ЄС, який зараз перебуває на стадії розробки; c) коли вищезгаданий проект буде реалізовуватися, необхідно стежити за його розвитком, а також оцінювати те, в якій мірі проект зміцнює діяльність ОГС. 2) Створення відділу по боротьбі з корупцією в рамках національних платформ країн Східного партнерства. Такі відділи повинні зосереджуватися на реалізації антикорупційної політики, погодженої в рамках Східного партнерства у своїх країнах (як у рамках багатосторонніх, так і двосторонніх відносин). Національні відділи повинні бути всеохопними та залучати нові зацікавлені сторони в області боротьби з корупцією (не обмежуючись виключно Форумом та учасниками Національних платформ). Національні відділи служитимуть контактними центрами для діяльності СП. 3) Організації громадянського суспільства повинні зробити значний внесок у підвищення рівня інформованості та освіти. У цій галузі ОГС повинні відігравати провідну роль. Зокрема, організації громадянського суспільства повинні розробити інформаційну кампанію, підкріплену дослідженням загроз, які несе корупція в різних сферах суспільного життя (і пов'язати її з бідністю, безпекою людини, конфліктами і т.д.). 4) ОГС повинні розробляти та здійснювати спільні ініціативи та проекти з метою сприяння обміну ідеями та досвідом, у тому числі історією успіху різних країн Східного партнерства та нових країн-членів ЄС. Для цього, ОГС повинні використовувати різні інструменти, такі як (але не обмежуватись тільки ними) веб-сайт ФГС СП, партнерські проекти НУО, відвідування сайтів та професійні обміни. Для інститутів ЄС і країн-членів: 1) ЄС повинен строго та послідовно застосовувати принцип обумовленості до урядів СП: ЄС та його країни-члени повинні надавати фінансову та технічну допомогу урядам СП тільки тоді, коли антикорупційні зобов'язання, прийняті урядами Східного партнерства разом з ЄС та іншими міжнародними організаціями, були виконані. У свою чергу, ОГС будуть контролювати дотримання ЄС та країнами-членами цього принципу. 2) ЄС та його країни-члени повинні ввести регулярний контроль за фінансуванням, яке надається урядам країн СП, і оприлюднювати результати цього моніторингу. 3) Європейська комісія спільно з Радою Європи повинна включати компонент всебічної підтримки розвитку спроможності ОГС та діалогу з органами державної влади в рамках регіонального проекту РЄ-ЄС, який на даний час знаходиться на стадії розробки. Крім того, організації громадянського суспільства повинні бути запрошені до консультацій щодо створення проекту вцілому.

2


Для урядів країн Східного партнерства: 1) Уряди Східного партнерства повинні повністю виконати європейські, міжнародні та національні зобов'язання стосовно таких питань: a) використання державних активів; b) доступ громадськості до інформації; c) декларування активів і доходів державних службовців; d) надання безкоштовної правової допомоги громадянам; e) прозорість власності деяких ЗМІ. 2) Уряди Східного партнерства повинні показувати і повідомляти про те, як вони витрачають гроші, що надаються міжнародними донорами, включаючи ЄС (наприклад, в рамках ENPI (Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства)).

3


B. Рекомендації підгрупи з прав людини На засіданні підгрупи всіма учасниками було відзначено, що немає необхідності розробляти абсолютно новий набір рекомендацій в галузі прав людини в рамках Східного партнерства, оскільки прийнятий у Брюсселі у 2009 році після ФГС документ залишається в силі, але його застосування не достатньо ефективне. Підгрупа вважає, що суттєвий прогрес у переговорах Східного партнерства на міжурядовому рівні є неможливий без чіткої демонстрації та прогресу в основних питаннях з прав людини з боку урядів Східного партнерства. Тому підгрупа хотіла б повернутися до деяких основних рекомендацій 2009 року: 1) ЄС має продемонструвати центризм міжнародних стандартів в питаннях прав людини у своїй зовнішній політиці та в угодах з третіми країнами, приділяючи питанням з прав людини належну увагу. Забезпечення цих стандартів прав людини повинне бути невід'ємною частиною Східного партнерства, всіх його переговорів, і вони повинні бути відображені в Угоді про Асоціацію та пов'язаних з нею планах дій. 2) Оцінку прав людини в країнах Східного партнерства слід розглядати в якості основного критерію для загальної оцінки їх демократичного прогресу. ЄС повинен допомогти організаціям з прав людини в країнах Східного партнерства у розробці та реалізації ефективних моделей та інноваційних методів постійного моніторингу дотримання прав людини. Для інформування інституцій ЄС, Ради Європи, ОБСЄ, а також окремих країнчленів ЄС про результати моніторингу необхідно створити ефективні канали зв'язку та інституційні платформи. 3) Країни СП повинні підтримувати здійснення міжнародних норм, механізмів та рекомендацій на національному рівні. ЄС повинен в повному обсязі підтримувати нормативи ЄС в галузі прав людини, зокрема принципи з питань правозахисників, а також відповідні рекомендації та рішення Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі та Європейського суду з прав людини. 4) Східне партнерство має наголошувати на правах людини у всіх його програмах, включаючи надання притулку та імміграційну політику, економічний розвиток, прикордонне співробітництво, торгівлю та енергетичну політику. 5) Східне партнерство через спільні проекти повинне сприяти просвітництву у сфері політичної культури плюралізму та демократії, заснованої на терпимості, екуменічній, релігійній, багатокультурній та багатонаціональній співпраці, як усередині окремо взятої країни, так і в площині міжнародних відносин. «Базовий проект» — моніторинговий звіт: В якості основи для цих рекомендацій, підгрупа з питань прав людини заявляє, що результати повинні бути прив'язані до конкретних проектів якомога більше, використовуючи правомірність ФГС. Слід пам’ятати про те, що підгрупа розробила ідею «базового» продукту, яка була запропонована в рамках підгрупи під час зустрічі у Брюсселі в жовтні 2010 року. Мається на увазі періодичний контроль за ситуацією та важливими подіями у галузі прав людини в усіх 6 країнах Східного партнерства, який зводитиметься у один звіт двічі на рік в березні та вересні (приблизно за місяць до міжурядових засідань 1-ї РГ). Цей звіт має на меті стати базовою основою найсвіжішої інформації, яка буде корисною і для ФГС, і для міжурядових нарад, і може служити додатковим джерелом інформації. Цей звіт спиратиметься на звіти з шести країн, які будуть надані окремими членами підгруп з питань 4


людських ресурсів (1-2 сторінки плюс 3-4 рекомендації з ключових моментах від кожної країни). Цей звіт в кінці зводиться координатором в один формат. Для того, щоб сконцентрувати увагу, відділ в кожній країні має зупинитися на чотирьох основних галузях, які є приблизними орієнтирами: 1) Свобода вираження думок; 2) Свобода зібрань; 3) Свобода асоціації; 4) «Інші питання» (якщо в певній країні на даний момент є актуальна тема, яка не підходить під базовий формат, як, наприклад, найближчі вибори). У заключній частині кожного розділу будуть подані рекомендації для Європейського Союзу щодо того, на що необхідно звернути увагу під час переговорів в кожній конкретній країні/пропозиції щодо можливих питань. У рамках підгрупи слід очікувати участі наступних країн: Вірменія - Артур Сакунц Азербайджан - Анар Мамедлі Білорусь - Катерина Пжибильська Грузія - Малхаз Салдадзе Молдова - Олена Прохнічі Україна-Володимир Яворський Останнім терміном подання заявок від кожної країни є 31 січня 2010 року. Цей звіт про моніторинг стане практичною основою для обґрунтування рекомендацій щодо галузі прав людини. Події і теми на майбутній рік: Окрім того, підгрупа зосереджена на визначенні ключових питань, що стосуються прав людини і основних подій, пов'язаних з процесом СП в кожній країні в найближчий час, і намагається виділити ключові питання щодо можливості представити питання прав людини. Вибірка не є вичерпною, але вона покликана забезпечити базу для подальших дій та конкретних проектів, здійснюваних ОГС як всередині своїх країн, так і в рамках порядку денного ФГС. Одною із найважливіших існуючих «точок дотику» для громадянського суспільства є участь у діалозі з питань прав людини, які на даний час ведуться Європейською комісією із кожною країною Східного партнерства, за винятком Білорусі.

5


C. Рекомендації підгрупи з питань судової реформи Форум Громадянського Суспільства: 1) Вітає створення у рамках Східного партнерства Групи «з питань покращення роботи судів, що діятиме в рамках платформи «Демократія, Належне Управління та Стабільність»; 2) Вважає, що досвід і бачення громадянського суспільства можуть підтримувати належне функціонування Судової Групи та здійснення її рекомендацій в шести країнах-партнерах; 3) Висловлює надію, що представникам ФГС, які мають достатній досвід і знання, буде наданий статус членів в Судовій Групі; 4) Просить країни-партнери взяти участь у консультаціях з організаціями громадянського суспільства як кандидатами до Судової Групи; 5) Просить ЄС і країни-партнери надавати необмежений доступ до засідань платформ, пов'язаних з Судовою Групою; 6) Як і раніше впевнений, що нижче надані рекомендації будуть належним чином взяті до уваги. Форум громадянського суспільства рекомендує, щоб наступні питання були додані до порядку денного Судової Групи (панелі): 1. Введення інституційних та законодавчих гарантій для забезпечення повної незалежності судової влади від політичного впливу і тиску з боку виконавчої влади, включаючи, але не обмежуючись наступним: a) Створення (при необхідності) і реформування Вищих Судових Органів для того, щоб гарантувати їхню повну незалежність від виконавчої влади і політичного втручання; b) Прозорість роботи Вищих Судових Органів, особливо що стосується судових і несудових вакансій, звільнень, просувань по службі; c) Прозорі і основані виключно на заслугах процедури просування суддів незалежними органами судової влади, в тому числі скасування бонусної системи для суддів; d) Скасування суб'єктивних критеріїв у процедурі призначення, такі як інтерв'ю, усні іспити; e) Реформа дисциплінарних практик, яка б гарантувала повну відповідність з рекомендаціями Венеціанської Комісії Ради Європи; f) Запровадження конституційних гарантій незмінності суддів на термін їх призначення; g) Забезпечення незалежності суддів від тиску зсередини через скасування практики попередніх консультацій з суддями вищих інстанцій (головою суду чи Вищими Судовими Органами) як можливе вирішення справи; h) Введення «безособової»/випадкової системи призначення справ; i) Впровадження адекватних схем заробітної плати та соціальних гарантій для суддів. 2. Створення інституційних гарантій для забезпечення незалежності Системи Юридичної Допомоги з боку виконавчої влади; Крім того, Форум громадянського суспільства рекомендує ЄС: - збільшити прозорість фінансування правосуддя Європейським Союзом в країнахпартнерах; 6


-

-

створити періодичну систему для спільного (ЄС, влада країн-партнерів та представники громадянського суспільства) контролю у зв'язку з виконанням рекомендацій для країн-партнерів, висунутих ЄС; підтримати диверсифікацію і збільшити рівень фінансування організацій громадянського суспільства, працюючих в цій галузі; збільшити участь представників (експертів) від організацій громадянського суспільства за підтримки програм ЄС, направлених до влади країн-партнерів.

Форум громадянського суспільства висловлює готовність представити більш докладні письмові та усні рекомендації на засіданнях Платформи, пов'язаних з судовою системою.

7


D. Рекомендації медіа підгрупи Підгрупа з медіа рекомендує: 1) Підготувати план дій в цій галузі; 2) Опублікувати його до Саміту СП у Будапешті в 2011 році; 3) Створити медійний простір СП до вироблення плану дій; 4) Узагальнити національні простори в одне спільне бачення та визначити основні проблеми; 5) Щодо медійного простору СП розвивати відповідні галузеві структури: o Телебачення і радіо o Друковані ЗМІ o Нові засоби масової інформації - Законодавство - Регулювання - Огляд ринку o Доступ до інформації o Саморегулювання o Умови діяльності журналістів o Міжнародне співробітництво o Медійна діяльність НУО o Журналістська освіта 1) Метою є провести наступне ЗІБРАННЯ МЕДІА ПІДГРУПИ В СТАМБУЛІ, 24-27 СІЧНЯ із наступним порядком денним: - презентації просторів Національних ЗМІ - країна за країною; - обговорення методології та структури досліджень; - переведення радіомовлення в регіонах в цифровий формат – дискусія; - медіа слухання: ситуація зі ЗМІ в Грузії та Молдові (за участю посадових осіб). Учасники: члени підгрупи ЗМІ, грузинські та молдавські посадові особи, міжнародні експерти у галузі ЗМІ

8


E. Рекомендації підгрупи реформи державного управління Бачення Ефективне державне управління повинне поставити громадянина в центр його функціонування. Громадян необхідно розглядати як кінцевих споживачів державного управління; реформи державного управління повинні забезпечити громадянам вільний і рівний доступ до державних служб та ефективні, доступні і своєчасні послуги. Важливо забезпечити прозорість управління на всіх рівнях з метою забезпечення повної підзвітності та запобігання корупції. Децентралізація повинна бути ключовим напрямом адміністративної реформи. Розвиток місцевих громад є основою життєздатного суспільства. Розвиток професійних і відповідальних регіональних і місцевих органів влади є основою ефективного державного управління. Для того, щоб реформи були успішними, вони повинні бути реалізовані за участі суспільства. Досвід показує, що жодна організація не реформувала себе без тиску ззовні. Інститути громадянського суспільства можуть зробити вирішальний внесок та забезпечити об'єктивний підхід до розробки стратегій реформ. Запропоновані напрямки діяльності Для урядів: 1) Закликати уряди країн Східного партнерства прийняти і запровадити Національну Стратегію для Місцевого Самоврядування та Реформу Державного Управління, консультуючись із організаціями громадянського суспільства; 2) Закликати уряди країн Східного партнерства, які приєдналися до Європейської Хартії про Місцеве Самоврядування і додаткових протоколів, а також Білорусь – до її здійснення; забезпечити реалізацію принципу делегування ініціативи нижчим щаблям виконавчої влади; 3) Забезпечити незалежний моніторинг реформ державного управління та європейських проектів співробітництва, у тому числі тих, які фінансуються в рамках бюджетної підтримки і CIB (Всеохопне інституційне будівництво); Для Європейської Комісії: 1) Залучити громадянське суспільство до процесу прийняття рішень під час кожних переговорів, що ведуться ЄС з урядами-партнерами про фінансову підтримку, або до висунення пропозицій щодо проектів та стратегій, включаючи двосторонні програми у сфері реформи державного управління; 2) Заохочувати уряди країн Східного партнерства зменшити адміністративне навантаження на платників податків, зменшити кількість установ з подібними функціями, що стане передумовою для бюджетної програми підтримки Державного управління; 3) Створити ще один напрямок в рамках спільних програм, які дозволять місцевому громадянському суспільству ефективно керувати швидким обміном експертами та тренінгами для місцевого самоврядування; організувати тренінги та навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на основі їх якостей та реальних потреб у підготовці кадрів;

9


Для організацій громадянського суспільства: Розвивати потенціал місцевого самоврядування для того, щоб взяти на себе більше відповідальності і функцій у запропонованих адміністративних реформах. Створити щорічні (регулярні) форуми з питань реформи державного управління в країнах Східного партнерства для обміну передовою практикою. Форум міг би стати платформою для обговорення і місцем обміну інформацією про стан і тенденції в реформах державних адміністрацій з 6 країн СП. Розміщати на веб-сайті публікації, поточні дослідження. Форум (щорічний) міг би стати логічним завершення річного моніторингу. Організації громадянського суспільства, уряду і влади ЄС можуть регулярно зустрічатися в одній з країн-учасниць. ОГС з різних країн необхідно звернути увагу на стандартизацію досліджень та робіт. Підготовлено: Святослав Павлюк, ПАУСІ, Україна; Ніна Іскандарян, Кавказький Інститут, Вірменія Під час засідання 1-ї РГ 6го жовтня 2010-11-30 Поправки внесені учасниками відділу державного адміністрування1-ї РГ Під час другого Форуму СП в Берліні 18-19 листопада 2010 року

10


F. Рекомендації підгрупи з питань лібералізації візового режиму Безвізовий режим з ЄС для країн Східного партнерства є одним з ключових компонентів Європейської політики добросусідства (ENP). Необхідно зміцнювати добросусідські відносини між ЄС та громадянами Східного партнерства, долаючи всі перешкоди. Так само, як країни Східного партнерства повинні модернізувати управління своїми кордонами та виконувати технічні вимоги для лібералізації візового режиму, так і ЄС повинен забезпечити чітке виконання зобов'язань щодо зняття візових обмежень при виконанні певних вимог. На час проведення Форуму СП у 2011 році будуть відомі результати проектів щодо моніторингу виконання вимог урядами Східного партнерства, які проводилися групами громадянського суспільства, представленими на форумі. Загальна та порівняльна оцінки будуть представлені разом з рекомендаціями, спрямованими відповідно на країни Східного партнерства та Європейську Комісію. Ми вітаємо Висновки Ради ЄС по Східному партнерству (від 25 жовтня 2010 року), і сподіваємося, що Україна і Молдова невдовзі отримають власні плани дій, що приведуть їх до безвізового режиму. Підписання з Грузією Угоди про Спрощення Візового Режиму (VFA), і неминуче підписання угоди про реадмісію стали першими кроками на шляху до безвізового режиму. Ми сподіваємося, що переговори щодо VFA і угоди про реадмісію з Вірменією, Азербайджаном та Білоруссю невдовзі розпочнуться. Візові переговори з усіма країнами Східного партнерства повинні мати чітку довгострокову ціль, а саме – домогтися безвізового режиму. У зв'язку з цим, спрощення візового режиму може служити лише одним з щаблів у досягненні цієї мети. Білорусь Ми вітаємо той факт, що ЄС готовий розпочати переговори щодо VFA/RA з Білоруссю. Після їх успішного завершення, повинен розпочатися конструктивний діалог між ЄС та Білоруссю щодо лібералізації візового режиму за умови, що всі вимоги щодо безпеки пересування будуть виконані. Вірменія, Азербайджан та Грузія Відсутність деяких консульств країн ЄС у Вірменії, Азербайджані та Грузії є серйозною перешкодою для подорожей. Наприклад, невелике число консульств в Єревані (Вірменія) змушує громадян Вірменії долати великі відстані в сусідні країни або в Росію, щоб подати документи на отримання Шенгенської візи, що значно збільшує їхні витрати на поїздки до ЄС. ЄС повинен підтримувати створення спільних візових центрів (наприклад, в Молдові) або наполягати на підписанні двосторонніх угод між консульствами з метою полегшення процесу отримання шенгенських віз для громадян Вірменії, Грузії та Азербайджану.

Основні принципи: • Чіткі орієнтири: Узгоджений регіональний підхід відносно всіх країн Східного партнерства повинен мати чіткі орієнтири. ЄС повинен встановити модель регулярної (двічі на рік) оцінки країн 11


щодо технічної готовності до безвізового режиму. Така оцінка може сприяти кращому порівнянню прогресу, що може надихнути інші країни надолужити згаяне. Однак, регіональний підхід не повинен означати, що більш ефективні держави повинні чекати тих, які відстають, якщо перші досягнули очевидного прогресу. Країни, які виконали всі вимоги, повинні бути негайно винагородженні наданням безвізового режиму. Процес лібералізації візового режиму для всіх країн Східного партнерства та Росії повинен бути заснований на тих же, чітко встановлених принципах. • Прозорість Візовий діалог між ЄС та країнами Східного партнерства повинен здійснюватися прозоро і піддаватися моніторингу місцевого громадянського суспільства. Повний доступ до інформації є важливим: всі ключові документи, включаючи двосторонні плани дій, анкетування і оціночні доповіді Європейської Комісії, повинні бути доступні одразу ж на веб-сайтах установ ЄС. • Аполітичний підхід Кроків, які ведуть до лібералізації візового режиму для громадян країн Східного партнерства, повинні мати виключно технічний характер і не бути пов’язаними з політичною ситуацією.

12


Економічна інтеграція і узгодження з політикою ЄС Рекомендації 2-ї Робочої групи

А. Загальні рекомендації до ЄС та Східних країн-партнерів 2-а Робоча група: 1. Підтверджує вимоги включати представників громадянського суспільства в якості постійних учасників міжурядових платформ СП, експертних груп та інших відповідних програм. 2. Нагадує, що громадянське суспільство повинне бути залучене до моніторингу Східного партнерства в рамках існуючих або майбутніх національних платформ, і наполягає на тому, що ці платформи повинні мати збалансоване представництво і включати представників соціальних партнерів (роботодавців та профспілок). 3. Нагадує про важливість спрощення візового режиму, включаючи зниження плати і поступ до безвізового режиму для забезпечення мобільності та ділових контактів. 4. Рекомендує на додаток до існуючих фінансових інструментів підтримки ЄС, які підтримують активність НУО, вивчити можливість використання таких програм інституційного будівництва як TAIEX, TWINNING, CIB (Всеохопне інституційне будівництво), CBC (програма Транскордонного співробітництва) та інших для того, щоб розвивати спроможність організацій громадянського суспільства робити ефективний внесок до процесу СП. 5. Закликає уряди країн Східного партнерства підтримати громадянське суспільство в його активній ролі у прийнятті рішень за рахунок розширення соціального і громадянського діалогу, який вже налагоджений в більшості країн в галузях трудових відносин, а також в інших сферах, таких як зайнятість, освіта та навчання. 6. Просить надати фінансову та технічну підтримку для організацій споживачів, щоб вони могли захищати права споживачів і сприяти захисту споживачів, особливо в області виробництва та безпеки технічного обслуговування. 7. Просить ЄС заохочувати інноваційні перетворення країн Східного партнерства і рекомендує урядам країн Східного партнерства перебрати досвід передової ініціативи «Союзу інновацій» Стратегічної Європи 2020. Ці заходи повинні включати програми підтримки інноваційних малих та середніх підприємств, просування бізнес-інкубаторів, технопарків, розвитку вмінь та передачі технологій, участі у програмах досліджень і розробок стандартизованих програм та групових механізмів. 8. Звертає увагу країн Східного партнерства на необхідність просування жінок в підприємництві усіма доступними політичними механізмами. 9. Закликає уряди країн Східного партнерства прийняти програми скорочення адміністративного тягаря та запровадити більш ефективне регулювання, що дозволить підприємствам розвивати свою діяльність та створювати нові місця, забезпечувати гідні умови праці. У зв'язку з цим необхідно сприяти зростанню бізнесу.

13


10. Закликає зробити свій внесок у скорочення масштабів бідності і досягнення соціальних цілей шляхом заохочення соціальної економіки і програм розвитку сільських районів у країнах Східного партнерства. 11. Підкреслює необхідність розвивати і підтримувати «зелений бізнес» у країнах Східного партнерства шляхом обміну передовим досвідом з країнами-членами ЄС, передачі відповідних технологій і ноу-хау. 12. ФГС закликає уряди країн Східного партнерства послідовно рухатися до стандартів поглиблених та всеохопних зон вільної торгівлі як до передумови здорового розвитку їхніх країн. Водночас, ФГС закликає уряди Східного партнерства в короткі строки знайти шляхи для надання допомоги тим підприємствам/громадянам, які б зазнали негативного впливу від відповідних змін в законах та правилах для того, щоб допомогти їм подолати труднощі. 13. Закликає ЄС і уряд Грузії позбавитися перешкод для початку переговорів щодо поглиблених та всеохопних зон вільної торгівлі та надати громадянському суспільство можливість контролювати підготовчий процес переговорів. 14. Просить уряди країн Східного партнерства та ЄС підтримати соціальний діалог, який є міцним фундаментом європейської соціальної моделі; заохочувати і підтримувати обмін досвідом між соціальними партнерами між ЄС та країнами Східного партнерства. Справжній соціальний діалог передбачає наявність сильних репрезентативних роботодавців та профспілок. 15. Рекомендує, щоб країни Східного партнерства скористалися з досвіду Європейського Економічного та Соціального Комітету як інституту Європейського громадянського діалогу для того, щоб покращити діалог з громадянським суспільством своїх країн.

14


В. Рекомендації щодо поточної робочої програми 2-ї Тематичної платформи «Економічна Інтеграція та зближення з політикою ЄС» 1. Санітарні і фіто-санітарні заходи та захист тварин — залучати представників відповідних організацій громадянського суспільства (фермерські асоціації, організації споживачів, харчову промисловість) для підготовки посадових осіб. 2. Митне співробітництво та прикордонний контроль — організувати навчання для торговопромислових палат, які видають сертифікати про походження, та посилити співробітництво між митними органами та представниками бізнесу. 3. Транспорт — зробити моніторинг проблем, з якими стикається бізнес та громадськість через недоліки транспортних мереж і логістичних центрів між країнами Східного партнерства, а також між СП і сусідніми країнами-членами ЄС, та висунути свої пропозиції щодо вдосконалення транспортної мережі. 4. B2B зустрічі (бізнес-для-бізнесу) — 2-га РГ пропонує переглянути формат цього засідання і перетворити його в бізнес-форум або форум з питань розвитку (як пропонує уряд Білорусі), який включатиме економічних операторів, фінансові установи та офіційну владу. Форум повинен перебрати досвід трансатлантичного діалогу, бізнес платформи ЄС-Японія або від інших платформ, існуючих між ЄС і третіми країнами і регіонами. 5. Малий та середній бізнес 5.1. Додати до цілей передачу знань, прийняти та виконувати Хартію про Малий та Середній Бізнес Східного Партнерства, засновану на досвіді Хартії про Малий Середземноморський Бізнес і Законі про Мале Підприємництво ЄС; 5.2. Регулярно організовувати зустрічі для малих і середніх підприємств з країн Східного партнерства та ЄС в форматі Європартнерів, який допоміг розвивати бізнес малих і середніх підприємств в країнах Східної Європи, що готуються до вступу. 5.3. Заохочувати і підтримувати створення груп як інструменту пожвавлення діяльності малого та середнього бізнесу у співпраці з науково-дослідними колами та дослідницькими сферами; та розширювати групи, залучаючи партнерів з прикордонних регіонів між ЄС та Східним партнерством. 6. Ринок праці та питання зайнятості — закликає погодитися з Генеральним директоратом із зайнятості та з Європейським Фондом Освіти за участі ФГС у регіональному проекті навчання на 2011-2013 роки, конференції з ЄСК (Європейської системи кваліфікацій) для країн-партнерів та представити пропозиції щодо навчальної конференції міністрів СНД і Європейського Фонду Освіти в Мінську. Залучити соціальних партнерів до цих заходів. (Ініціювати створення Групи експертів з питань ринку праці та політики в галузі зайнятості.) 7. Технічне регламентування та стандарти — забезпечити механізм для розробки Оцінки Впливу в Східних країнах-партнерах для поступового впровадження глобальної директиви в національне законодавство. Активізувати обмін результатами таких досліджень серед країн Східного партнерства. Створити механізм передачі результатів таких досліджень ширшим колам громадянського суспільства. 8. Права інтелектуальної власності — розробити спеціальну інструкцію щодо заходів для забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в законодавстві країн Східного партнерства.

15


C. Пропозиції щодо майбутньої роботи 2-ї Тематичної платформи 1. Допомога країнам-партнерам у створенні правил справедливої конкуренції і боротьбі зі зловживанням монопольною позицією, в тому числі допомога організаціям громадянського суспільства у моніторингу здійснення антимонопольного законодавства. 2. При необхідності використовувати плани дій з чіткими критеріями і термінами досягнення конкретних цілей у сфері узгодженої політики. 3. Країни СП стикаються з наслідками глобальної кризи і необхідністю зайняти своє місце у посткризовий період. Регіональна конференція з питань внеску громадянського суспільства у пошук рішень може забезпечити тверду основу для вироблення спільного підходу щодо політики прийняття рішень для того, щоб гідно протистояти економічним та соціальним проблемам, проблемам на ринку праці та в сфері зайнятості.

16


Навколишнє середовище, енергетика та зміна клімату Рекомендації 3-ї Робочої групи

Вступ 3-тя РГ вважає теми порядку денного 3-ї Тематичної платформи Східного партнерства і групи з питань навколишнього середовища в рамках 2-ї Тематичні платформи дуже важливими. Однак, учасники 3-ї РГ ФГС вважають, що всі значно виграють, якщо ОГС ФГС СП будуть брати активнішу участь у виділенні певних питаннях. 3-я РГ та деякі колеги з 2-ї РГ зацікавлені в постійності питань, тому напрацювали 6 документів для обговорення з докладними пропозиціями та їх обґрунтуванням. Ці документи додаються до цього звіту та стосуються наступних аспектів: 1. Ефективна участь громадянського суспільства у питаннях СП, які стосуються навколишнього середовища, зміни клімату та енергетики. Більш ефективна участь громадянського суспільства вимагає а) доступу до інформації, в тому числі до проектів документів; б) надання ОГС статусу «постійного учасника»; в) широких можливостей для взаємодії з державними органами процесу СП на національному, регіональному рівнях та на рівні ЄС; г) залучення їх до досліджень у якості експертів; е) створення постійного діалогу з організаціями громадянського суспільства делегатами Європейської Комісії в країнах-партнерах. Більш регулярні регіональні зустрічі членів 3-ї РГ стосовно певних питань. Також важливо обмінюватися інформацією і виробляти спільні позиції. (Документ для обговорення 2). 2. Питання, яким необхідно приділяти більше уваги групою з питань навколишнього середовища та 3-й Тематичній Платформі: 2.1. Зміцнення системи екологічного управління в країнах-партнерах. Інтеграція екологічних вимог в політику розвитку та розробка Планів щодо Розвитку Національного Інституційного Потенціалу для міністерств охорони навколишнього середовища в країнах-партнерах зі стратегічним переходом до «зеленої економіки» значно зміцнили б системи екологічного управління в країнах Східного партнерства. ОГС повинні бути залучені до розробки показників та моніторингу щодо ефективності ініціатив Східного партнерства, пов'язані з досягненням стійкого розвитку та підтримкою ОГС (Документ для обговорення 2). 2.2. Підтримка екологічно чистих відновлюваних джерел енергії ОГС підтримують заохочення використання поновлюваних джерел енергії; однак, ми не до кінця впевнені в тому, що поновлювані джерела енергії також є екологічно безпечними через розвиток інтегрованої політики та планування. ОГС могли б бути посередниками у цих питаннях, а також могли б контролювати процес виконання (Документ для обговорення 1). 2.3. Як зробити стратегію енергетичної безпеки в країнах Східного партнерства прозорою і стійкою Політика енергетичної безпеки стане більш екологічно, соціально та економічно вигідною, якщо її розробка буде прозорішою, якщо проводити консультації з громадськістю і якщо систематично контролювали її за участі ОГС. На наш погляд, це все вимагає заходів з розвитку потенціалу та поліпшення регіонального співробітництва (Документ для обговорення 4). 2.4. Підтримка опірності екосистем змінам клімату Зміна клімату вже є фактом, і він супроводжуватиме нас в майбутньому незалежно від того, наскільки ефективними є наші заходи щодо пом'якшення його наслідків. Тому ми пропонуємо використовувати платформу Східного партнерства для обміну знаннями між урядовими організаціями та ОГС і усіляко підтримувати опірність екосистем змінам клімату на основі

17


комплексного раціонального використання природних ресурсів. (Документ для обговорення 6). 2.5. Витрати на екологічні програми Досягнути «зеленої економіки» можна тільки за умови, якщо уряди закладатимуть витрати на можливі зміни в екосистемах до своєї економічної політики. Група з питань навколишнього середовища повинна допомогти країнам Східного партнерства взяти участь в процесі ЄС щодо розробки та експериментального підходу до обліку збереження екосистемних робіт в урядових та економічних політиках, так що перші отримані результати можуть бути одразу ж поширені в рамках партнерства. ОГС, зокрема мозкові центри та неурядові організації мають певний досвід, яким могли би поділитися. (Документ для обговорення 3). 2.6. Збільшення ефективності використання ресурсів за рахунок покращення ситуації з утилізації відходів Побутові відходи стали величезною проблемою в країнах Східного партнерства. Збільшення ефективності використання ресурсів через сортування сміття та утилізацію відходів має позитивний вплив на навколишнє середовище і надає нові можливості для бізнесу. Знання з питань політики та фінансових рішень повинні бути донесені до країн Східного партнерства. Залучення ОГС зможе забезпечити кращий внесок до можливих рішень громадськості та бізнесу (Документ для обговорення 2). 3. Інші важливі питання, які розглядатимуться найближчим часом Пом'якшення наслідків зміни клімату: ЄС повинен пропагувати та підтримувати комплексну кліматичну політику в країнах Східного партнерства, спрямовану на стабілізацію та зниження шкідливих викидів, яка б базувалася на нещодавньому національному обговоренні, а також залучати до співпраці ОГС до кліматичних самітів. Інтеграція: Екологічна інтеграція в рамках Форуму громадянського суспільства може бути досягнута за рахунок цільових нарад представників різних робочих груп ОГС, запрошення доповідачів, розробки спільних міжгрупових заяв, тощо. Токсичні відходи: Токсичні відходи є болючою екологічною проблемою, для вирішення якої країнам Східного партнерства необхідна підтримка та налагоджена співпраця. Соціальний вимір енергетичних стратегій та політики Східного партнерства: Слід визнати, що без мотивації громадськості до щоденного енергоефективного споживання, довгострокові енергетичні цілі не можуть бути досягнуті. Технології самі по собі не вирішать всіх проблем. У той же час, громадяни повинні мати доступ до недорогих, більш чистих і безпечних джерел енергії як складової частини сталого енергетичного розвитку з чітким акцентом на сприянні технологій екологічно чистих джерел енергії та розширенні доступу до фінансування в галузі енергетики. Необхідно мобілізовувати всі знання та ресурси для пожвавлення в цій галузі. Висновки Члени 3-ї РГ ФГС СП пропонують обговорити з головами 3-ї Тематичної платформи та Групою з питань навколишнього середовища можливості представлення і обговорення цих пропозицій з усіма зацікавленими країнами. Ми розуміємо, що не всі наші рекомендації можуть бути прийняті до уваги в короткостроковій перспективі, але сподіваємося досягти згоди з урядами з ряду питань та плану дій. Ми були б раді взяти участь в Платформі і нарадах Групи експертів або спільно організувати фокусні робочі наради, наприклад, у співпраці з делегаціями ЄК, де ми могли б викласти більш докладну інформацію щодо наших ідей та пропозицій і обговорити їх з державними посадовцями.

18


Контакти між людьми

Рекомендації 4-ї Робочої групи 1)

2)

3)

4)

5)

6)

7) 8)

9) 10)

Укріпити зв'язки між платформами СП та 4-ю Робочою групою за рахунок підтримки постійного зв'язку, доступу до інформації та зворотного зв'язку (включаючи флагманський проект). Забезпечити фінансування для відзначення Дня Волонтера в усіх 6 країнах Східного партнерства за участю ЄС і національних урядів, які повинні поширити інформацію про важливість волонтерства та віддати йому належне у співпраці між ЄС, місцевими урядами та громадянським суспільством. В країнах Східного партнерства боротися за реалізацію молодіжної політики, що базується на знаннях, та визнання неформальної освіти, основаній на передовій практиці ЄС, за розвиток спроможності НУО в цій області, і створення інструментів (фінансових, правових та методичних) для забезпечення участі молоді у формальних і неформальних групах (ЄС, урядових та місцевих органів влади). Налагодження та впровадження стандартів ЄС щодо формальної освіти у всіх країнах Східного партнерства (у тому числі і студентського самоврядування), заснованого на оцінці поточної ситуації та згоді з певними стандартами. Створення фінансових інструментів для встановлення партнерських відносин між університетами Східного партнерства (регіональне співробітництво) і між Східним партнерством та університетами ЄС (на додаток до Tempus та Erasmus Mundus). Підвищення якості життя та можливостей працевлаштування для молодих людей в країнах СП через покращення соціального і громадянського діалогу і соціального партнерства та через рівний доступ до якісної освіти, безперервного навчання та професійної освіти і підготовки кадрів. Як країни Східного партнерства повинні виконувати всі вимоги щодо безпечного пересування, так і ЄС повинен забезпечити план дій щодо «лібералізації візового режиму з Україною, Молдовою та Грузією». Ми сподіваємося, що переговори щодо спрощення візового режиму та реадмісію з Вірменією, Азербайджаном і Білоруссю наберуть обертів. Після успішного їх завершення, повинен розпочатися конструктивний діалог щодо повної лібералізації візового режиму. ФГС повинен розвивати свої механізми планування та взаємодії для того, щоб розробити і втілити в життя план щодо ефективного досягнення всіх рекомендацій. Розробка плану дій (дорожньої карти) щодо політики культурного розвитку для всіх шести країн Східного партнерства, заснованого на діалозі з громадянським суспільством (також заохочує до участі Мережу Європейського Добросусідського Партнерства). Заохочення залучення 6 країн СП до Європейського Наукового Простору (включно з 7-ю рамковою програмою). Окреслити існуючі ініціативи щодо включення в державну політику молодих людей з обмеженими можливостями, меншин, інвалідів, людей, постраждалих від конфлікту, молодих мігрантів, ромів (наприклад, через міжсекторальний підхід).

Переклад Громадянської Асамблеї України

19

/ZWFwX3BhdWNpX2ZpbGVzMjgwNQ__  

ЄС та його країни-члени повинні ввести регулярний незалежний моніторинг за фінансуванням, надане урядам країн Східного партнерства, та оприл...

/ZWFwX3BhdWNpX2ZpbGVzMjgwNQ__  

ЄС та його країни-члени повинні ввести регулярний незалежний моніторинг за фінансуванням, надане урядам країн Східного партнерства, та оприл...

Advertisement