Page 1

Львів релігійний 2025 Місто надає можливості вільно розвивати уже сформовані релігійні ідентичності та формувати нові; водночас у ньому можуть виникати й вільно розвиватися нерелігійні ідентичності. Львів готовий до зростання релігійної розмаїтості і толерантний до виявів релігійної інакшості. Таким чином, Львів є містом живої віри та гармонійної (хоч і мозаїчної) релігійної традиції. Інші релігійні чи секулярні впливи тут доповнюються активною пропозицією назовні власних духовних надбань. Релігійні громади Львова соціально активні та включені в життя міста. Місто пам’ятає релігійно-національні громади, які свого часу його розбудовували, захищали і збагачували, – як православних, римо-католиків, греко-католиків, так і юдеїв, вірмен та представників інших релігій. Воно системно підходить до збереження їхньої релігійної та культурної спадщини, з належною повагою трактуючи місця знищених чи наявних захоронень та зруйнованих чи переобладнаних храмів. Львів має ефективні механізми для того, щоб захистити своє релігійне минуле (святині, музеї й архіви) та забезпечити надійне релігійне майбутнє. Така пам’ять про свою духовну історію робить Львів релігійно стабільним містом, готовим до зустрічі й толерантного діалогу з представниками нових для міста релігій та носіїв нерелігійного світогляду. Питання глобалізації та секуляризації суспільства розглядаються з розумінням і пошануванням усіх світоглядних позицій без дискримінування жодної з них. Львів є містом захищеної релігійної свободи: всі релігійні (чи арелігійні) спільноти живуть за своїм внутрішнім законом й у пошані до закону Української держави. Міжрелігійні та міжконфесійні чвари залишились у минулому, а розбіжності у своїх інтересах громади вирішують цивілізовано шляхом двосторонніх переговорів чи за посередництвом третьої сторони. Міська влада визнає автономність релігійних спільнот і співпрацює з ними за принципом: „Добре релігійним спільнотам – добре усьому містові”. Релігійні громади не втручаються у політичне життя та співпрацюють із державою чи органами місцевого самоврядування у соціально важливих ділянках. Львів сприяє розвиткові здорової духовності. Завдяки свободі, освіченості й розмаїттю релігійних пропозицій, а також загальній приязній атмосфері, що панує в місті, у ньому немає ксенофобії та надмірної ідеологізації, політизації та радикалізації віри. Львів набув досвіду творчого душпастирювання, в основі якого лежить вільний відгук особи на моральні імперативи. Релігійні громади, місцева влада, громадські організації, медіа та інтелектуальне середовище ведуть активний діалог задля забезпечення в місті атмосфери толерантності, заохочення львів’ян до того, щоб пізнавати релігійні традиції одні одних та взаємно збагачуватися їхніми плодами. Це, зокрема, сприяє інтегруванню городян у духовне життя міста. У цій ділянці Львів є платформою для опрацювання підходів ширшого масштабу. Місто зберегло відчуття своєї релігійної місії, але переосмислило його в термінах ХХІ століття. Воно є центром екуменічного і міжрелігійного діалогу, який не лише вивчає та досліджує досвід порозуміння між представниками різних конфесій та релігій, а й на власному прикладі свідчить про його важливість. Як освітньо зорієнтоване місто, Львів є епіцентром релігійного інтелекту. Тут є адміністративні та навчальні осідки багатьох присутніх у місті конфесій та релігій, існують можливості для різних світоглядно обумовлених систем освіти, створено спільні наукові центри, що сприяють обмінові знаннями та досвідом між різними релігіями. Львів є центром передових релігійно-філософських та богословських шкіл, найбагатшої в Україні бібліотеки богословської та релігієзнавчої літератури. Місто стало лабораторією для осмислення природи і наслідків двох тоталітарних режимів ХХ століття –


нацистського і комуністичного, а також наслідків державного втручання у релігійну сферу. У Львові збережено пам’ять про насильство тоталітаризмів та духовний опір; львівські інституції у своїй діяльності зберігають, несуть і поширюють натхнення, породжене силою духу. У сфері релігійної культури Львів відновив свій мистецький смак і стильову елегантність. Завдяки продуманій просвітницькій програмі у місті розвинулась висока релігійна культура, яка стала важливою візитівкою міста. Львів ініціював та очолив рух за відродження духовного виміру суспільного життя, зокрема за духовне подолання корупції, та формує стандарти поведінки у громадській сфері. Релігійні громади та організації плідно співпрацюють із державними та муніципальними соціальними службами, зокрема в організації програм для молоді та залученні до активного життя осіб похилого віку, опіки над соціально незахищеними людьми, покращення діалогу поколінь тощо. Активність і розмаїття релігійних громад допомагає Львову краще відзначати свята і знаменні дати, що робить атмосферу міста особливою та неповторною.

Religion_2025  

Львів релігійний 2025 нацистського і комуністичного, а також наслідків державного втручання у релігійну сферу. У Львові збережено пам’ять пр...

Advertisement