Page 1

Освіта у Львові 2025 Якісна освіта є одним з елементів ідентифікації міста. Значною мірою вона творить середовищність міста, ініціює та підживлює суспільну дискусію. Ознаками дискусії є високий інтелектуальний рівень, критичне мислення та дієвість. Водночас вона є відкритою до інтеграції нових учасників, спроможних та готових зробити сутнісний внесок. Атмосфера Львова цьому сприяє і це творить умови для підвищення емоційного інтелекту львів’ян. Це означає розуміння власних емоцій та емоційного стану інших, а також керування емоціями. Суспільна дискусія та атмосфера міста роблять Львів комунікаційною платформою. Важливою ознакою освіти у місті є міждисциплінарність. Міждісциплінарна взаємодія як на персональному, так і на інституційному рівні сприяє творчості та оновленню системи. Львів є центром освітніх та методичних інновацій. До університетів дослухаються як експертні групи, так і урядові структури. На всіх рівнях освіти застосовуються інноваційні технології навчання і викладання, міжнародний досвід та поглиблене вивчення іноземних мов. Основними атрибутами львівської освіти у 2025 році є • висока якість • зорієнтованість на цінності • неперервність • доступність (не створює обмежень, однак ставить високі вимоги) Освітній процес є неперервним. Це означає, що навчальні програми освітніх закладів усіх рівнів інтегровані в єдину систему. Усі рівні освіти поєднані, існує реальна співпраця та конструктивний діалог між різними учасниками освітнього процесу — на рівні міста, а не лише міністерства. Середні школи, гімназії, ліцеї пов’язані з університетом, а вчителі залучені до інтелектуального життя університетів. Професія вчителя/викладача є престижною та конкурентною. Роль вчителя/викладача у суспільстві є вагомою. Вона полягає не лише у тому, щоб нести знання, але і допомагати вчитися, спрямовувати, надихати. Вчитель є не джерелом істини, а провідником. У Львові панує атмосфера тотального несприйняття корупції в освіті. Брати хабарі — ганебно та невигідно. Правила прийому до освітніх закладів прозорі та чітко сформульовані. Покращення якості шкільної освіти забезпечується також оптимальною кількістю учнів в класах, гармонійним навантаженням на вчителів та учнів. Батьки зацікавлені у шкільних справах: долучаються до життя школи не лише фінансово, але передусім увагою. Активна (не лише фінансова) участь батьків і громади у справах школи сприяє прозорому функціонуванню шкіл та підвищенню якості освіти. У свою чергу школа долучається до життя міської громади, співпрацює з церквою у спосіб, який відповідає секулярній моделі держави та виробляє серед учнів толерантність до різних релігій. Місто сприяє різнобічному розвиткові особистості, створюючи атмосферу зацікавленості та поширюючи наукові знання різними способами та каналами, підтримує створення системи науковопопулярних видань для дітей та молоді, а також сприяє діяльності музичних, спортивних, мистецьких гуртків. ВНЗ не лише готують фахівців і проводять наукові дослідження, але є і своєрідними think tanks. Їх завданням є розробка і впровадження інтелектуального продукту, адекватного викликам часу та


співмірного з темпом та стандартами світового розвитку. Університети мають достатню автономію у формуванні змісту навчальних дисциплін, до викладання залучені найкращі в своїх галузях науковці та практикуючі фахівці. Між бізнесом та освітою налагоджені довірливі стосунки. Ці сфери активно співпрацюють, забезпечуючи більшу інтелектуальність бізнесу та націленість освіти на практику. Університети готують фахівців, які потрібні та актуальні не лише зараз, але і у майбутньому. Освітні профілі відповідають вимогам існуючого та майбутнього ринку праці. Матеріально-технічна база спроможна забезпечити якісну освіту. Також у місті є можливості для розгортання сертифікаційних програм для різних спеціальностей (особливо новітніх). Старшокурсники інтегровані в виробничий процес: університет заохочує отримувати професійний досвід та писати кваліфікаційні роботи на важливі реальні теми. При формулюванні тем університет консультується з науковими установами та/або працедавцями. Освітні установи активно створюють економічну вартість, зокрема через розбудову фундацій, трансфер технологій, співпрацю з бізнесом. Місто та університети ініціюють запрошення видатних науковців на відкриті лекції. Львів – місто, в якому відбувається регулярний обмін з львівськими діаспорами з різних країн світу. Будучи глобальним гравцем Львів водночас зберігає національний характер і залишається зразком українського міста. Обмін сприяє накопиченню міжнародного досвіду, пошуку талантів та формуванню мереж. Львівські університети інтегровані у глобальну мережу провідних університетів і відбувається регулярний обмін вченими, студентами, працівниками адміністрації навчальних закладів. Менеджмент освітніх закладів орієнтований на розвиток, а не на відтворення. Керівництво освітніх закладів активно використовує результати наукових досліджень (психологія, соціологія, економіка, стратегічне планування, наукове прогнозування тощо). Управлінські рішення базуються на регулярному моніторингу глобальних процесів і водночас враховують місцеву та регіональну специфіку. У місті панує культ інтелектуального зростання та реалізації власного потенціалу. Місто є осередком декількох знаних у світі наукових шкіл. До Львова приїжджають ті, хто хоче отримати якісну освіту. Тут є кілька вузьких унікальних в світі спеціальностей, наприклад реставрація ікон, мікробіологія клітини, лазерна імплантологія. Після оволодіння ними спеціалісти мають достатньо можливостей застосування своїх знань та навичок у місті, а також у світі, одночасно зберігаючи свою львівськість. Через розумну освітню політику у Львові немає гонитви за вищою освітою, у зв’язку з високими вимогами вишів. Розвинена мережа якісних середньо-спеціальних закладів освіти у Львові та Львівській області дає широкий вибір можливостей освіти і практики. У Львові існують як державні, так і недержавні навчальні заклади. Це сприяє здоровій конкуренції у наданні освітніх послуг і боротьбі за студента (гроші йдуть за студентом). Освітні заклади зацікавлені бути якісними, оскільки найкращі студенти обирають найкращі з них і отримують більші стипендії. Система підтримує найбільш якісні навчальні заклади незалежно від форми власності. Університети міста забезпечують підтримку кваліфікації та розвиток випускника після завершення освіти. Існують дієві осередки та мережі випускників. Крім того, у Львові є можливість освіти інноваційними формами (наприклад дистанційної освіти). Ці форми навчання не замінять школи та університети повністю, адже шкільне/університетське середовище та міждисциплінарна взаємодія є важливими та незамінними.


Розвиненою є система освіти на робочому місці, створені можливості для самоосвіти. Існують окремі курси для тих, хто бажає / потребує набути чи поглибити знання. Львів творить студентську атмосферу. Студентство є прогресивною громадською силою. Центр міста є великим кампусом, тут студенти та викладачі спілкуються і формують таким чином особливе середовище, що включає великою мірою і культурну складову. Система освіти є відкритою для іноземців та дружньою до людей з особливими потребами. Львівська атмосфера сприяє тому, що випускники стають: • цілісними особистостями із сформованим світоглядом, в основі якого лежать львівські цінності (детальніше про львівські цінності у документі «Львів’яни. 2025») • кваліфікованими фахівцями, адже їхня освіта має добру загально-філософську базу та якісну прив’язку до практики • спроможними досягати та вдосконалюватися • здатними набувати, визначати та застосовувати ключові для себе знання та компетенції Учні та студенти Львова розуміють різні контексти міста та чинники, що формують особливість Львова. На прикладі міста вони вчаться толерувати різні культури та взаємодіяти з ними і це пронизує усю систему освіти.

Osvita_2025  

До університетів дослухаються як експертні групи, так і урядові структури. На всіх рівнях освіти застосовуються інноваційні технології навча...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you