Page 1

Проект «Комплексні підходи до комунального енергозбереження» ВІДБІР МІСТ-УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ

Фундація ПАУСІ оголошує конкурсний відбір міст на участь у проекті Ріст цін на енергію є неуникненним процесом, через який проходять усі країни. Більшість наших сусідніх країн, передбачаючи такий розвиток подій, поступово підготувалися до підвищення цін та розробили комплексні програми, які суттєво вплинули на кількість спожитого палива, що в свою чергу зменшило витрати міст на опалення. За останні 6 років ціни на енергоносії в Україні підвищились на 350%, тим не менше країна є надалі неготовою до запровадження ефективних комплексних програм зменшення витрат на паливо через підвищення ефективності його використання. Муніципалітети є тією ланкою державного управління, яка найгостріше відчує наслідки підвищення цін на газ. Зменшення втрат тепла є єдиним прийнятним шляхом скорочення кількості використаного палива і зменшення рахунків за нього. Фундація ПАУСІ у співпраці з Фундацією Ефективного Використання Енергії FEWE з Катовіце (Польща), остання з яких є визнаним лідером запровадження комплексного енергоменеджменту та енергоаудиту в Польщі, пропонують серію навчань для міських виконавчих комітетів. Проект фінансується Міністерством закордонних справ Республіки Польща. Очікується, що міста-учасники, сформують робочі групи з 2-3 осіб, що представляють відповідні відділи енергоменеджменту міських виконавчих комітетів. Групам буде надано можливість ознайомитися з практикою побудови економічних розрахунків термомодернізації об’єктів у Польщі, пройти практичне тижневе навчання в Україні, та розробити проекти термомoдернізації вибраного об’єкту комунальної власності. Кращі групи отримають додаткові практичні консультації щодо проекту від польських фахівців та відвідають подібні об’єкти у Польщі. Польські фахівці нададуть консультації щодо слабких чи неврахованих сторін таких проектів. Пропоновані навчання міститимуть елементи енегоаудиту, розрахунку проекту оптимальної термомодернізації об’єкту та економічного розрахунку періоду окупності проекту. Для міст-учасників проекту буде надано експертну підтримку у створенні проектів енергозбереження конкретних об’єктів, які можуть бути підтримані міжнародними донорами та фінансовими установами.


Окрім спеціалізованих навчань для виконавчих комітетів, до кінця 2010 року Фундація ПАУСІ у відібраних містах проведе серію заходів, спрямованих на розвиток культури та навичок енергозбереження у місцевій громаді шляхом запровадження освітньої, інформаційної та консультативної програми для органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, керівництва місцевих комунальних об’єктів, журналістів, а також шкіл. У відібраних містах Фундація ПАУСІ також організує навчальну програму з основ енергозбереження для місцевих журналістів та профільних викладачів шкіл. Для них також буде проведено серію навчальних візитів до Польщі з метою пояснення та популяризації поведінкового елементу енергозбереження. Проміжні семінари в Києві та підсумкова конференція проекту у Варшаві сприятимуть обміну думками між містами-учасниками проекту. Критерії відбору міст-учасників До участі у конкурсі запрошуются всі міста України. Умовою участі є наявність в структурах управління містом спеціалізованого відділу, який займається енергоменеджментом, фахівці якого і будуть основою запровадження змін. В рамках проекту планується через процедуру конкурсу відібрати щонайменше 4 українські міста та розпочати співпрацю з цільовими аудиторіями обраного міста. З часом, відібране місто-учасник проекту має обрати об’єкт, який буде запропоновано для енергоаудиту та подальших енергозберігаючих заходів з різних джерел фінансування. Додатковою перевагою при відборі міст буде заявлена містом можливість самостійно за бюджетні кошти протягом 2010-2011 років, профінансувати один проект в місті у сфері енергоефективного ремонту/будівництва громадської будівлі або заходи, спрямовані на зменшення рівня споживання енергії в місті. Заповнені аплікаційні форми (знаходяться у додатку) та Декларацію міста про участь у проекті (знаходяться у додатку) слід надіслати до 29 липня до 17.00 на E-mail: pauci.gusyev@gmail.com . Інформацію та анкети можна також знайти на сайті www.pauci.org . Вітається завчасне подання анкет до 26 липня. Міста, що надішлють документи, отримають підтвердження про отримання від координатора проекту. Анкету в електронному вигляді та скановану декларацію слід надіслати на електронну пошту. У разі виникнення додаткових питань звертайтесь до координатора проекту. Контакти: Фундація українсько-польської співпраці ПАУСІ В’ячеслав Гусєв – координатор проекту «Комплексні

підходи до комунального

енергозбереження» в Україні. Тел.: +38044-425-92-58, +38044-425-92-59, E-mail: pauci.gusyev@gmail.com

http://www.pauci.org/file/cGF1Y2lfZmlsZXMyODAx  

Муніципалітети є тією ланкою державного управління, яка найгостріше відчує наслідки підвищення цін на газ. Зменшення втрат тепла є єдиним пр...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you