Page 1

Формування культури енергоспоживання: практичні кроки до енергоефективності Ганна Духно, менеджер з розвитку бізнесу ТОВ «Кнауф Інсулейшн Україна» м. Київ 28 грудня 2009 року


“Кнауф Інсулейшн” в світі і в Україні ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ

Підрозділ групи компаній “Кнауф” Є одним із світових лідерів на ринку систем утеплення Більш ніж 30 підприємств в усьому світі виробляють теплоізоляційні матеріали на основі скловолокна, базальту, екструзійний пінополістирол та дерево-цементні плити Оборот: більше 1,2 млрд. євро (2008) Штат: 5 000 співробітників

Мінеральна вата на основі Мінеральна скловолокнавата на основі базальту Дерево-цементні утеплювачі Екструзійний пінополістирол (XPS) Пінополістирол * запуск в 2010 р. 10/12/2002

2


Споживання енергії в країнах ЄС Більше 50% енергоспоживання в будівлях йде на обігрів приміщень

будівлі

42%

транспорт

30% промисловість

28%

Джерело: DG TREN (за даними 2003 року) 10/12/2002

3


Європейські принципи формування політик з енергоефективності

Головний принцип – зниження втрат енергії та скорочення споживання!

10/12/2002

4


Європа прямує вниз… Майбутні тенденції законодавства щодо обмеження викидiв СО2 в будівлях (2000-2020) 900

ЄС

800

Франція

700

Німеччина Велика Британія

600

Голландія

500

Данія 400

Фінляндія 300

Польща 200

100

0 2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Джерело: аналіз законодавства країн ЄС

Шкала енергоефективності: найбільш бажаний рівень викидів СО2=0 10/12/2002

5


Державні заходи впровадження енергоефективних технологій в Європі Для реалізації Плану Відновлення ЄС необхідно посилити вимоги до енергофективності будівель - Директива 2002/91/ЕС (EPBD), нова редакція: 1. Розширення сфери дії норм на будівлі, що реконструюються, площею < 1000 м2: •

скорочення енерговитрат у більшості будівель, що реконструюються

2. Вимоги щодо мінімального енергоспоживання в будівлях: •

єдиний підхід, але локальність розрахунків – заради максимального ефекту

національні плани реалізації програми, регулярні звіти щодо модернізації будівель

3. Енергетична сертифікація споруд: •

зниження обмеження для бюджетної сфери до 250 м2

обов’язкова візуалізація даних – вплив на ринок нерухомості (стимул для забудовників)

4. Забезпечення належного функціонування інженерних систем: •

10/12/2002

підвищення вимог до перевірок

6


Вимоги до енергоефективності Вимоги до – Діючі вимоги коефіцієнту коефіцієнт теплопередачі теплопередачі (U-values) – ( U-values)за розрахунок пікових цін (USD 70 / барель нафти)

10/12/2002

7


Утеплення будівель Очікувані результати в країнах ЄС від таких простих заходів, як утеплення покрівлі та стін: ƒ економія за рахунок скорочення енерговитрат 270 млрд. євро на рік ƒ зниження викидів вуглецю 460 млн. т на рік (більше ніж зобов’язання ЄС за Кіотським протоколом) ƒ зниження енергоспоживання, що еквівалентно 3,3 млн. барелей нафти щодня ƒ створення до 530,000 нових робочих місць

Джерело: EURIMA, Асоціація європейських виробників утеплювачів 10/12/2002

8


А як в Україні?..

10/12/2002

9


через підлогу

через стіни

через покрівлю

через вікна

Втрати енергії в українських будівлях Втрати теплової енергії за опалювальний сезон в Україні перевищують 90 млн. Гкал (оцінка фахівцями загальних теплових втрат через огороджувальні конструкції будівель) В ЖКГ - більше 25% загального потенціалу енергозбереження країни!

* за оцінкам Міністерства ЖКГ 10/12/2002

10


Будівлі на шкалі енергоефективності

10/12/2002

11


Показники енергомісткості • Україна споживає в 8,8 разів більше енергії, ніж в середньому у світі і в 1,6 рази більше, ніж країни колишнього СРСР

Загальне енергопостачання / ВВП (т нафтового еквіваленту/’000 2000 дол. США)

• Причини включають зокрема неефективне використання енергії та значні втрати при транспортуванні та розподілі енергії

2.63

• Споживаємо мало з точки зору рівня життя, але споживаємо багато з точки зору ефективності використання ресурсів

0.43

10/12/2002

Р РС С

нь ог

о

Я

ри т Б

ли ш ко кр аї ни

В Джерело: Міжнародне енергетичне агентство, KEY WORLD ENERGY STATISTICS 2009 (за даними 2007 р.)

1.64

0.30

0.10

по ні я

ан ія

0.12

св іт

0.15

рі я

чи на

0.16

еч ім Н

Ф ра нц ія

ол ьщ а П

ія Че х

ру сь єл а Б

Ро сі я

Ук р

аї на

0.18

ел ик а

0.59

вс т

1.29

А

1.65

12


Саме тому ми впевнені, що в Україні

10/12/2002

13


Причини низької енергоефективності в українських будинках ƒ Відсутність належного контролю на відповідність стандартам при будівництві та здачі об'єктів в експлуатацію ƒ Відсутність технічних знань з енергоефективного будівництва серед населення, архітекторів та проектних організацій ƒ Відсутність поінформованості серед інвесторів, власників та кінцевих споживачів про можливості скорочення енергоспоживання в будівлях ƒ Брак мотивації для енергозбереження завдяки низьким тарифам та неефективній політиці загального субсидіювання

Джерело: висновки експертів проекту GTZ «Енергоефективність в будівлях» 10/12/2002

14


Державні ініціативи Чинне законодавство: ƒ

Закон “Про енергозбереження” (1994)

ƒ

Енергетична стратегія на період до 2030 року (затверджена Урядом у 2006 р.)

ƒ

Державні будівельні норми (щодо теплоізоляції, освітлення, лічильників, …)

ƒ

Галузеві програми з енергозбереження (в основному, в промисловості)

ƒ

Закон “Про Зелений тариф’ (2008)

Законопроекти: ƒ

Проект Закону “Про енергетичну ефективність будівель” (затверджений Урядом, переданий на розгляд у Верховну Раду в травні 2009 р.)

ƒ

Проект Закону “Про енергоефективність” (переданий на розгляд у Верховну Раду в липні 2009 р.)

ƒ

Проект Закону “Про додаткові заходи зниження впливу об’єктів будівництва на навколишнє середовище”, що базується на принципах зеленого будівництва (переданий на розгляд у Верховну Раду в жовтні 2009 р.)

ƒ

Галузеві програми з підвищення енергоефективності на 2010-2014, ініційовані Урядом, спрямовані на зниження енергомісткості економіки України (на стадії затвердження)

10/12/2002

15


Міждержавні та приватні проекти Місцеві ініціативи: ƒ

Запровадження енергоменеджменту в муніципалітетах (на рівні міст у співробітництві з Асоціацією енергоефективних міст України)

ƒ

Енергетична сертифікація будівель (в рамках європейської кампанії DISPLAY)

Міжнародні проекти: ƒ

USAID: “Реформи міського теплозабезпечення в Україні”

ƒ

GTZ: “Енергоефективність в будівлях” и “Енергоефективна забудова”

ƒ

Міністерство закордонних справ Норвегії (через компанії Reinertsen, TEKNA): Енергоефективність та покращення екології в житловому секторі в Україні

ƒ

ЄБРР: UKEEP – програма підтримки впровадження енергозберігаючих технологій. Кредитна лінія в розмірі 150 млн. євро + консалтингова підтримка

ƒ

Світовий Банк: планується кредитна лінія по підтримці впровадження енергоефективних проектів та технологій

ƒ

Британська Рада: програма з підвищення обізнаності Challenge Europe

10/12/2002

16


Приклади інших країн - Польща ƒ

«Закон про підтримку термомодернізації», 1998 р., згідно якого щорік реабілітуються декілька тисяч старих будинків. В законі не тільки зазначені принципи сприяння інвестиційним проектам, а також сформовані положення щодо створення „Фонду теплової модернізації будівель” і його використання.

ƒ

В результаті тісної співпраці між мешканцями будинків, компаніями, банками та державою, в Польщі за 10 років вдалося скоротити використання теплової енергії на опалення будинків майже на 30%.

10/12/2002

17


Структура заощадження енергоресурсів у будівлях

управління енергетичними процесами

40%

модернізація будівлі та її енергосистем

25%

Структура потенціалу заощаджень у будівлях Польщі наявно демонструє, що треба формувати “енергоефективне мислення” у населення

наладка та експлуатація обладнання

35%

Джерело: за даними REUS Polska 10/12/2002

18


Що робити

ƒ Інформувати про необхідність енергозбереження кінцевого споживача ƒ Пропонувати рішення для покращення ситуації ƒ Діяти – застосовувати рішення

Розвивати ринок! 10/12/2002 10.12.2002

19


Потенціал – модернізація старих будинків ƒ В Україні - 230 тис. багатоквартирних житлових будинків* ƒ Для проведення комплексної термомодернизації на кожен з них потрібно мінімум 500 тис. грн. ƒ За інформацією Міністерства ЖКГ, реалізація програми модернізації потребує не менше 10 років ƒ Тільки на модернізацію багатоквартирних будинків знадобиться більше 115 млрд грн. ƒ Проблема фінансування заходів

* за оцінкам Міністерства ЖКГ 10/12/2002

20


Варто замислитися!

Хто сплачує за втрати?

10/12/2002

21


Ринок волокнистих утеплювачів Споживання волокнистої теплоізоляції на душу населення в ЄС, СНД, США та Австралії 600

MW consumptionм3 in m3 capita Споживання, на per душу населення

500

400

300

200

100

0 Scandinavia US

FR

UK & IR BE & NL

SI

AT & CH

DE

AUS

Country Країни 10/12/2002

Baltic CZ-SKcountries HUN

PL

RU & UA ES & PT

IT

Balkans

Джерело: “Кнауф Source: розрахунки Knauf Insulation internal Інсулейшн” estimation 22


Теплоізоляція – частина комплексного рішення Основні переваги: ƒ Економія витрат на опалення житла ƒ Підтримання комфорту в оселі ƒ Збільшення терміну служби конструкцій

10/12/2002

23


Застосування технічної ізоляції Зниження втрат енергії при розподіленні ресурсів •

Трубопроводи

Промислове технологічне обладнання

Вентиляційне та кліматичне обладнання

Котли

10/12/2002

24


Пропозиції ƒ

залучати профільні компанії до розробки економічно обґрунтованих та перспективних нормативних вимог до нових будівель та споруд

ƒ

посилити відповідальність за недотриманням норм з енергоефективності на етапі будівництва та здачі в експлуатацію нових об’єктів

ƒ

сприяти усвідомленню власниками житла та адміністративних будівель про показники енергоефективності як ключові критерії під час оцінки експлуатаційної якості споруд

ƒ

розробити та впровадити механізми, які б дозволили провести термомодернізацію існуючих будівель з мінімальним залученням бюджетних коштів та розробити систему мотивації споживачів з метою зниження енергоспоживання в будівлях (спільно з Міністерством ЖКГ)

10/12/2002

25


Партнерство

Наше спільне завдання – консолідація зусиль та досвіду влади і бізнесу заради створення дієвих механізмів реалізації проектів, що сприятимуть розвитку ринку енергоефективного будівництва в Україні

10/12/2002

26


Зміни починаються з нас

Ви регулюєте зміну клімату. Вимкніть. Використайте повторно. Ходіть пішки. Змінюйте

10/12/2002

27


Дякую за увагу!

ТОВ “Кнауф Інсулейшн Україна” вул. Луначарського, 4, 9-й поверх, м. Київ, 02002 Україна тел. +38 044 391 17 27 / +38 044 391 17 28 факс +38 044 391 17 29 info.ukraine@knaufinsulation.com www.knaufinsulation.com.ua

http://www.newpauci.ntaxa.com/file/cGF1Y2lfZmlsZXMyNDk4  

енергоспоживання: м. Київ 28 грудня 2009 року практичні кроки до енергоефективності Ганна Духно, менеджер з розвитку бізнесу ТОВ «Кнауф Інсу...

Advertisement