Page 1

Tactilis


Tactilis

Bagno

TACTILIS B - TACTILIS W - L.VITREX - L.METAL PT50


Bagno


Tactilis

TACTILIS G TACTILIS W1 L.METAL AL50


25x50 / 10”x20”

Bicottura • Double fired tiles • Bicuisson • Zweibrandfliesen • Bicocción

TACTILIS W

TACTILIS G

TACTILIS B

L.VITREX

L.TACTILIS DG

L.TACTILIS T

5x33,3 - 2”x13,1”

6x25 - 2,4”x10”

6x25 - 2,4”x10”

25x50 / 10”x20”

TACTILIS W1

Bicottura • Double fired tiles • Bicuisson • Zweibrandfliesen • Bicocción

TACTILIS W3

TACTILIS W2

L.METAL PT25

L.METAL AL25

1,5x25 - 0,6”x10”

1,5x25 - 0,6”x10”

L.METAL PT50

L.METAL AL50

1,5x50 - 0,6”x20”

1,5x50 - 0,6”x20”


Tactilis

Bagno


Tactilis

Bagno

TACTILIS W - TACTILIS W2 - L.METAL AL25


Tactilis

Bagno


Tactilis

TACTILIS W3 - TACTILIS W - TACTILIS B - L.TACTILIS T

Bagno


COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA Via Vittorio Veneto, 13 - 40026 Imola (BO) - Italia Telefono +39 0542 601601 - Telefax +39 0542 31749 www.imolaceramica.it - imola@imolaceramica.it

http://www.keramisto.com.ua/file/a2VyYW1pc3RvX2ZpbGVzMjU3  

Tactilis Tactilis TACTILIS B - TACTILIS W - L.VITREX - L.METAL PT50 Bagno Tactilis TACTILIS G TACTILIS W1 L.METAL AL50 L.TACTILIS DG 25x50 /...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you