Page 1

Cover Koksijde 2011

06-06-2011

21:40

Pagina 1

Wegwijs in Koksijde

2011-2012


Woord vooraf Beste Koksijdenaar, We bieden u graag deze “Wegwijs in Koksijde” aan! Een complete infogids van Koksijde. Een leidraad doorheen de gemeentelijke dienstverlening. Het is een handig bewaarboekje waar u hopelijk vaak gebruik van zal maken. Onze administratie is voortdurend in beweging om haar diensten en producten aan de bevolking te optimaliseren. Efficiëntie, toegankelijkheid en klantvriendelijkheid staan daarbij centraal. Met deze gids willen we onze dienstverlening tot bij u in de huiskamer brengen. De gids wordt om de twee jaar volledig vernieuwd.

Alle informatie is thematisch gerangschikt. Zoekt u info over huwen? Kijk dan bij leven. Info over stedenbouwkundige vergunningen? Kijk dan bij wonen & bouwen. Toch nog moeite om iets te vinden? Geen idee van de juiste term? Geen nood: vanaf pagina 77 vindt u een uitgebreide trefwoordenlijst met verwijzing naar de juiste bladzijde.

Vooraan in deze gids vindt u ook de samenstelling van onze gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de OCMW-raad. Had u graag een gesprek met iemand gevoerd? Kijk dan naar het spreekuur en de contactgegevens.

Onze gemeente verandert elke dag. Deze infogids kan dus onmogelijk actueel blijven. Hou daarom ook onze andere communicatiekanalen in de gaten. Vooral op www.koksijde.be, ons infoblad Tij-dingen en via onze berichten in de lokale media blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

De adverteerders in deze gids zorgen ervoor dat ons bestuur u deze uitgave volledig gratis kan aanbieden. We wensen daarom alle adverteerders van harte te bedanken.

Hebt u nog vragen of suggesties? Geef onze communicatiedienst een seintje via communicatie@koksijde.be of 058 53 30 30

Veel leesgenot!

Joeri Stekelorum Gemeentesecretaris

Surf ook naar www.koksijde.be

Marc Vanden Bussche Burgemeester

1


Inhoudstafel Woord vooraf burgemeester .....................................................................................................................1 Inhoudstafel .............................................................................................................................................2 Het gemeentebestuur.............................................................................................................................3,4 College van burgemeester en schepenen ......................................................................................................3,4 Gemeenteraad ..........................................................................................................................................5,6 Raad voor maatschappelijk welzijn .................................................................................................................8 Gemeentediensten .................................................................................................................9,10,11,12,13 Adviesraden ............................................................................................................................................14 Beleidsplannen........................................................................................................................................14 Rubrieken A tot Z 1. 50-PLUSSERS ......................................................................................................................................15 2. ECONOMIE & WERK ..............................................................................................................................17 3. HANDIGE INFO.....................................................................................................................................20 4. JEUGD ................................................................................................................................................23 5. LEVEN.................................................................................................................................................26 6. LOKALEN & ZALEN ................................................................................................................................36 7. MILIEU & DUURZAAMHEID.....................................................................................................................38 8. MOBILITEIT & VERKEER ........................................................................................................................43 9. NOODNUMMERS ...................................................................................................................................46 10. ONDERWIJS & EDUCATIE .......................................................................................................................49 11. ONTSPANNEN & GENIETEN ....................................................................................................................52 • KUNST & CULTUUR .............................................................................................................................53 • SPORT & BEWEGING...........................................................................................................................56 • TOERISME & RECREATIE .....................................................................................................................57 • BEZIENSWAARDIGHEDEN ...............................................................................................................60,61 • WEBSITE...........................................................................................................................................62 • K-SHOP.............................................................................................................................................63 • EVENEMENTEN...................................................................................................................................64 • VERENIGINGEN..................................................................................................................................65 12. VEILIGHEID & JUSTITIE.........................................................................................................................66 13. WELZIJN & GEZONDHEID ......................................................................................................................69 14. WONEN & BOUWEN.............................................................................................................................72 Ambassadeurs & ereburgers ...................................................................................................................76 Trefwoordenlijst.............................................................................................................................77,78,79

Legende

  

meer info telefoon/GSM fax e-mail website

Surf ook naar www.koksijde.be

2


Het gemeentebestuur College van burgemeester en schepenen Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en zeven schepenen. De burgemeester wordt door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden benoemd uit de verkozenen van de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden kunnen daartoe kandidaten voordragen. De schepenen worden door de gemeenteraad verkozen uit de eigen leden. De schepenen hebben geen persoonlijke bevoegdheid, maar nemen gezamenlijk beslissingen. Zij vormen dus een collegiaal orgaan, vandaar ook de naam college van burgemeester en schepenen. Onderling hebben de schepenen wel een bepaalde taakverdeling afgesproken. Het college van burgemeester en schepenen is zowat het dagelijks bestuur van de gemeente. In onze gemeente vergadert het college van burgemeester en schepenen elke maandag. De vergaderingen zijn niet openbaar. Burgemeester Marc Vanden Bussche Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 34 69 burgemeester@koksijde.be Zitdag: na afspraak Bevoegdheden: burgerlijke stand en bevolking, politie en veiligheid, brandweer, verkeer en mobiliteit, landbouw, financiën, openbare werken, kerkfabrieken, coördinatie Vrije Tijd

1ste schepen Jan Loones Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 30 95 jan.loones@koksijde.be Zitdag: na afspraak Bevoegdheden: cultuur, erfgoed en archiefwezen, musea en monumentenzorg, internationale samenwerking, groendienst

2de schepen Stéphanie Anseeuw Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 30 95 stephanie.anseeuw@koksijde.be Zitdagen: • donderdag van 9.00 tot 10.30 u (gemeentehuis, 3de verdieping) • zaterdag van 8.30 tot 10.00 u (gemeentehuis, 3de verdieping) • na afspraak (gemeentehuis) Bevoegdheden: toerisme, personeel en tewerkstelling, gehandicaptenbeleid, patrimonium, gemeentelijk zalenbeheer

3de schepen Daniel Van Herck Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 30 95 daniel.vanherck@koksijde.be Zitdag: • maandag van 10.00 tot 12.00 u (gemeentehuis, 3de verdieping) • na afspraak (gemeentehuis) Bevoegdheden: leefmilieu, jeugd, huisvesting, openbaar vervoer, reddingsdiensten

Surf ook naar www.koksijde.be

3


het gemeentebestuur

4de schepen Herwig Vollon Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 30 95 herwig.vollon@koksijde.be Zitdagen: • woensdag vanaf 13.30 u op afspraak (gemeentehuis, 3de verdieping) • zaterdag van 8.30 tot 10.00 u op afspraak (gemeentehuis, 3de verdieping) • na afspraak (gemeentehuis) Bevoegdheden: gezinszorg, gezondheidszorg, (kunst)onderwijs, kinderopvanginitiatieven, dierenwelzijn, inspraak en burgerparticipatie

5de schepen Dirk Dawyndt Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 30 95 dirk.dawyndt@koksijde.be Zitdag: • zaterdag van 10.00 tot 12.00 u (gemeentehuis, 3de verdieping) • na afspraak (gemeentehuis) Bevoegdheden: sport en ontspanning, ruimtelijke ordening & stedenbouw, landschapszorg, rechtszaken, project golf Hof ter Hille

6de schepen Frederic Devos Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 30 95 frederic.devos@koksijde.be Zitdagen: • maandag van 8.30 tot 12.00 u (gemeentehuis, 3de verdieping) • zaterdag van 10.00 tot 12.00 u (gemeentehuis, 3de verdieping) • na afspraak (gemeentehuis) Bevoegdheden: communicatie (=informatie, PR, huisstijl & imago), informatisering en administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale economie, sociale zaken, welzijnsbeleid, contacten met de strijdkrachten

7de schepen - OCMW voorzitter Greta Suber-Delie Ter Duinenlaan 34, 8670 Koksijde 058 53 43 10 greta.delie@koksijde.be Zitdag: • na afspraak Sociaal Huis Bevoegdheden: seniorenbeleid, OCMW

gemeentesecretaris Joeri Stekelorum Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 34 33 secretaris@koksijde.be Te bereiken op het gemeentehuis, bij voorkeur na afspraak.

Surf ook naar www.koksijde.be

4


Gemeenteraad De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. In Koksijde bestaat de gemeenteraad uit zevenentwintig leden. Zij worden verkozen voor een periode van zes jaar. Het mandaat van de huidige gemeenteraadsleden loopt tot 31 december 2012. De vergadering is openbaar en kan ook live gevolgd worden via www.tv.koksijde.be

Open VLD-raadslid voorzitter gemeenteraad, ondervoorzitter VVV

Charlotte Castelein Theresialaan 17 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 0497 44 54 46 charlotte.castelein@koksijde.be Open VLD-raadslid VVV Voorzitter, provincieraadslid

Christophe Bakeroot Horizontlaan 11 8670 Koksijde 0476 97 98 00 christophe.bakeroot@koksijde.be

Bieke Dalle Robert Vandammestraat 144 8670 Koksijde 058 53 38 60 bieke.dalle@koksijde.be

Open VLD-raadslid

Open VLD-raadslid

Freddy Beun Sparrelaan 8 8670 Koksijde freddy.beun@koksijde.be

Guido Decorte Polderstraat 8 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 67 06 guido.decorte@koksijde.be

Open VLD-raadslid eregemeentesecretaris, voorzitter AGB Koksijde

CD&V-raadslid gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen

Jozef Boons Prof. Blanchardlaan 14/0402 8670 Koksijde 0474 94 26 18 jos.boons@koksijde.be

Elie Depotter Veldweg 2 8670 Koksijde (Wulpen) 058 23 31 34 elie.depotter@koksijde.be

Vlaams Belang-raadslid

CD&V-raadslid

Paul Casselman Ammanswallestraat 44 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 38 19 paul.casselman@koksijde.be

Henri Dewulf Jacob Jordaensstraat 5 A101 8670 Koksijde 058 51 21 18 henri.dewulf@koksijde.be

CD&V-raadslid

CD&V-raadslid ere-burgemeester

Surf ook naar www.koksijde.be

gemeenteraad

Voorzitter van de gemeenteraad Luc Deltombe Lejeunelaan 65 8670 Koksijde 058 52 06 09 luc.deltombe@koksijde.be

5


Rik Stekelorum Leopold II-laan 74/GV01 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 41 47 rik.stekelorum@koksijde.be

CD&V-raadslid

sp.a-raadslid

Katrien D'Haveloose Bekentenissenweg 2 8670 Koksijde 058 51 58 61 katrien.dhaveloose@koksijde.be

Ivan Vancayseele Witte Burg 25 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 85 16 ivan.vancayseele@koksijde.be

Open VLD-raadslid

sp.a-raadslid ondervoorzitter VVV

Rita Gantois Veurnestraat 33 8670 Koksijde 058 51 20 55 rita.gantois@koksijde.be

Herman Vandenberghe Kusaallaan 42/0103 8670 Koksijde 0486 45 00 78 herman.vandenberghe@koksijde.be

stemNVA-raadslid

Vlaams Belang-raadslid

Alain Saubain Galloperstraat 21 8670 Koksijde 058 51 79 99 alain.saubain@koksijde.be

Chris Vanheule Zeelaan 82 8670 Koksijde 0498 57 86 55 chris.vanheule@koksijde.be

CD&V-raadslid

Open VLD-raadslid

Albert Serpieters Weststraat 10 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 0478 64 65 26 058 51 74 09 albert.serpieters@koksijde.be

Dany Verlinden Honigklaverweg 8 8670 Koksijde 058 51 62 75 dany.verlinden@koksijde.be Open VLD-raadslid

CD&V-raadslid eresecretaris Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV)

Surf ook naar www.koksijde.be

6

gemeenteraad

Sophie Dewulf Strandlaan 160 8670 Koksijde 058 52 15 33 sophie.dewulf@koksijde.be


7


SOCIAAL HUIS voorheen OCMW RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn en wordt om de 6 jaar volledig vernieuwd. De raad vergadert elke 2de donderdag van de maand om 20u in het Sociaal Huis, Ten Duinenlaan 34, 8670 Koksijde. Iedereen is welkom op het openbaar gedeelte van de zitting. De raad voor maatschappelijk welzijn is samengesteld uit 11 leden: Voorzitter Greta Suber-Delie 058 53 43 10 voorzitter@sociaalhuiskoksijde.be info@sociaalhuiskoksijde.be Zitdag voorzitter op afspraak op maandag en vrijdag van 10.30 tot 12.00 u Raadsleden Greta Cambier Houtsaegerlaan 33 8670 Koksijde 058 52 04 61 greta.cambier@koksijde.be

Rosaline Mouton Dijk 20 8670 Koksijde (Wulpen) 0485 10 95 32 rosaline.mouton@koksijde.be sp.a-raadslid

Roland Vanbillemont S. Declerckstraat 21 8670 Koksijde 0472 38 34 62 roland.vanbillemont@koksijde.be Open VLD-raadslid

AndrĂŠ Cavyn Dorpsstraat 24 8670 Koksijde 0479 94 58 49 andreas.cavyn@koksijde.be

Annie Vandekeere-Vandenberghe Chrysantenlaan 2 8670 Koksijde 058 51 39 25 annie.vandenberghe@koksijde.be

StemNVA-raadslid

CD&V-raadslid

Marie Claire Fagoo J. Van Buggenhoutlaan 12/0301 8670 Koksijde 0474 37 51 62 claire.fagoo@koksijde.be

Lander Van Hove Parnassiusstraat 30/GV02 8670 Koksijde 0472 46 04 98 lander.vanhove@koksijde.be

CD&V-raadslid

Open VLD-raadslid

Dorine Geersens Albert I-laan 62 8670 Koksijde 058 52 09 69 dorine.geersens@koksijde.be

CĂŠline Vanden Broecke Lobeliastraat 4 8670 Koksijde celine.vanden.broecke@gmail.com

OCMW-raad

sp.a-raadslid

Open VLD-raadslid CD&V-raadslid

Carol Gunst Veurnestraat 22 a 8670 Koksijde 0477 66 12 84 carol.gunst@koksijde.be

OCMW-secretaris Pascale Feys Ten Duinenlaan 34, 8670 Koksijde 058 53 43 10 secretaris@sociaalhuiskoksijde.be

Open VLD-raadslid

Surf ook naar www.koksijde.be

8


Gemeentediensten

Surf ook naar www.koksijde.be

9


Openingsuren van alle diensten in het gemeentehuis Gemeentehuis Zeelaan 303 8670 Koksijde 058 53 30 30 Open: werkdagen van 9.00 tot 12.00 u, maandag- & woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 u 'De dienst Burgerzaken is ook geopend op zaterdag van 9.00 tot 12.00 u.

AFDELING TOERISME & SPORT Afdelingshoofd (wnd.) Ann-Sofie Beun Dienst Toerisme Gemeentehuis Zeelaan 303 8670 Koksijde 058 51 29 10 058 53 21 22 toerisme@koksijde.be www.toerisme.koksijde.be Open: 01/04 – 30/09 van 10.00 tot 12.00 u en van 14.00 tot 17.45 u Open: 01/10 – 31/03 van 10.00 tot 12.00 u en van 14.00 tot 16.45 u Gesloten op 25/12 & 01/01

ALGEMENE LEIDING GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Reddingsdienst aan zee Zie dienst Personeel & HR

gemeentesecretaris, Joeri Stekelorum

AFDELING CULTUUR & JEUGD

FINANCIEEL BEHEERDER Jean-Philippe Vandeputte

STAFDIENSTEN Secretarie 058 53 34 33 info@koksijde.be Dienst Communicatie, Onthaal en Protocol 058 53 30 30 communicatie@koksijde.be

AFDELING INTERNE ZAKEN & BURGERZAKEN Afdelingshoofd Björn Cools Cel Lokale Economie 058 53 30 41 economie@koksijde.be Dienst Archief 058 53 34 30 archief@koksijde.be Dienst Burgerzaken 058 53 34 32 bevolking@koksijde.be Dienst Financiën 058 53 34 42 belastingen@koksijde.be Dienst Personeel & HR 058 53 34 41 personeelsdienst@koksijde.be

AFDELING TECHNISCHE DIENSTEN Afdelingshoofd Ir. Siska Stockelynck Dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling 058 53 34 39 milieu@koksijde.be Dienst Stedenbouw 058 53 34 38 stedenbouw@koksijde.be Sector Patrimoniumbeheer: dienst Technisch Bureau 058 53 34 35 patrimonium@koksijde.be technischbureau@koksijde.be

Surf ook naar www.koksijde.be

Afdelingshoofd Ann-Sofie Beun Dienst Cultuur 058 53 34 40 cultuur@koksijde.be

Dienstverlening externe gemeentelijke diensten AFDELING INTERNE ZAKEN & BURGERZAKEN Afdelingshoofd Björn Cools Buitenschoolse Kinderopvang BKO / De Speelplekke Dorpstraat 19 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 34 74 058 52 37 80 speelplekke@koksijde.be bko@koksijde.be www.bko.koksijde.be Open: werkdagen van 9.00 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.00 u De Speeldune Veurnelaan 109 8670 Koksijde (Sint-Idesbald) paviljoen van CCTW 058 53 27 08 058 53 27 09 speeldune@koksijde.be Dienst Internationale Samenwerking Leopold ll laan 2 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 08 92 058 51 08 92 fien.leerman@koksijde.be www.dis.koksijde.be Open: maan-, dins-, donderdag van 9.00 tot 12.00 u en van 13.15 tot 16.00 u, woens- & vrijdag van 9.00 tot 12.00 u

10

gemeentediensten

Dienstverlening in het gemeentehuis


Dienst Veiligheid en Preventie/ Gemeenschapswacht Zeelaan 48 8670 Koksijde 058 53 38 96 058 53 38 90 stefanie.weerbrouck@politiewestkust.be www.koksijde.be Open: werkdagen van 9.00 tot 12.00 u, maandag- & woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 u

AFDELING TECHNISCHE DIENSTEN Afdelingshoofd Ir. Siska Stockelynck Containerpark Veurnestraat 11 Koksijde-dorp 058 51 42 45 www.milieu.koksijde.be Open: dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 11.45 u en van 13.00 tot 16.45 u (U kan het containerpark binnenkomen tot een kwartier voor sluitingstijd) Gesloten: maandag, zon- en feestdagen Dienst Technisch Onderhoud info via dienst Technisch Bureau Dienst Technieken info via dienst Technisch Bureau Groendienst info via dienst Technisch Bureau

AFDELING TOERISME & SPORT Afdelingshoofd (wnd.) Ann-Sofie Beun Toerismekantoor Oostduinkerke Astridplein 6 8670 Koksijde 058 51 13 89 Open: 01/04 – 30/09 van 10.00 tot 12.00 u en van 14.00 tot 17.45 u Schoolvakanties en weekends van 10.00 tot 12.00 u en van 14.00 tot 16.45 u Gesloten op 25/12 & 01/01

Sportdienst Hazebeekstraat 11 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 53 20 01 058 53 20 00 sportdienst@koksijde.be www.sport.koksijde.be Open alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.00 u Zwembaden Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker Pylyserlaan 32 8670 Koksijde 058 51 27 08 058 52 08 77 zwembaden@koksijde.be www.zwembaden.koksijde.be Openingsuren kassa tijdens het schooljaar: • 8.30 tot 11.15 u (zwemmen tot 11.45 u) • 14.00 tot 19.00 u (zwemmen tot 19.30 u) Openingsuren baden tijdens het schooljaar • 16.00 tot 19.30 u Openingsuren zaterdag, zondag & wettelijke feestdagen alle baden open: • 8.30 tot 11.15 u (zwemmen tot 11.45 u) • 14.00 tot 18.00 u (zwemmen tot 18.30 u) Openingsuren kassa tijdens vakantie alle baden open: • 8.30 tot 11.15 u (zwemmen tot 11.45 u) • 14.00 tot 19.00 u (zwemmen tot 19.45 u) Openluchtzwembad Oostduinkerke Zeedijk centrum, 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 22 08 Open van half juni tot begin september. Openingsuren juli & augustus: 9.00 tot 19.00 u (zwemmen tot 19.40 u) Openingsuren juni & september: 9.00 tot 12.30 u en van 13.00 tot 17.45 u

AFDELING CULTUUR & JEUGD Afdelingshoofd Ann-Sofie Beun c.c. CasinoKoksijde (Cultureel Centrum) Casinoplein 11 8670 Koksijde 058 53 29 99 058 53 29 97 cc.casino@koksijde.be www.casinokoksijde.be Openingsuren : • sep-mei maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 12.00 u en 14.00 tot 17.45 u • jun-jul maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 u en 14.00 tot 16.00 u • aug maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 12.00 u en 14.00 tot 16.00 u Gesloten op zondag

Toerismekantoor Sint-Idesbald Zeedijk 26a 8670 Koksijde 058 51 39 99 Open: 01/04 – 30/09 van 10.00 tot 12.00 u en van 14.00 tot 17.45 u Schoolvakanties en weekends van 10.00 tot 12.00 u en van 14.00 tot 16.45 u Gesloten op 25/12 & 01/01

Surf ook naar www.koksijde.be

11

gemeentediensten

Dienst Onthaalouders Leopold ll laan 4 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 80 74 058 52 18 73 onthaalouders@koksijde.be www.dvo.koksijde.be Open: werkdagen van 9.00 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.00 u Zitdagen: dinsdag van 8.30 tot 12.00 u & donderdag van 13.30 tot 16.00 u


Jeugddienst Kursaallaan 28 8670 Koksijde 058 53 34 44 058 53 29 71 jocdepit@koksijde.be www.jeugddienst.koksijde.be www.depit.be http://www.myspace.com/jhdepit Open: maan-, dins-, woens-, donderdag van 9.00 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.00 u Vrijdag van 9.00 tot 12.00 u en van 13.30 tot 19.00 u (in de vakanties en september tot 16.00 u) Gesloten op zondag Gemeentelijke musea Abdijmuseum Ten Duinen 1138 Koninklijke Prinslaan 6-8 8670 Koksijde 058 53 39 50 058 51 00 61 info@tenduinen.be www.tenduinen.be Open 01/04 tot 31/10 op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 u Open 01/11 tot 31/03 op dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 18.00 u Weekends & feestdagen van 14.00 tot 18.00 u Gesloten op 25/12 & 01/01 en heel januari te beginnen na de Kerstvakantie en elke maandag Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke Pastoor Schmitzstraat 5 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 24 68 058 51 08 17 info@visserijmuseum.be www.visserijmuseum.be Open: 01/04 tot 31/10 op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 u Open 01/11 tot 31/03 op dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 18.00 u Weekends & feestdagen van 14.00 tot 18.00 u Gesloten op 24 & 25/12, 31/12 & 01/01 en heel januari te beginnen na de Kerstvakantie en elke maandag. Er worden geen tickets verkocht na 17.00 u De gemeente telt ook nog enkele intern gerichte diensten zoals, interne dienst voor preventie & bescherming op het werk (IDPBW) en ICT.

Surf ook naar www.koksijde.be

gemeentediensten

Bibliotheek Casinoplein 10 8670 Koksijde 058 53 29 53 058 53 29 52 koksijde@bibliotheek.be www.bibliotheek.koksijde.be Open: maan-, dins-, donder-, vrijdag van 10.00 tot 12.00 u en van 16.00 tot 19.00 u Woens-, zaterdag van 10.00 tot 12.00 u en van 14.00 tot 17.00 u Gesloten op zondag

GEMEENTELIJK ONDERWIJS Gemeenteschool Koksijde directeur Lander Van Hove Abdijstraat 101 8670 Koksijde 058 51 18 28 0472 46 04 98 058 52 13 79 gemeenteschool@koksijde.be www.gkok.be Openingstijden secretariaat: maan-, dins-, donderdag van 8.00 tot 11.30 u en van 12.30 tot 17.15 u. Woensdag van 8.00 tot 12.00 u. Vrijdag 8.00 tot 11.30 u en van 12.30 tot 16.15 u Gesloten tijdens schoolvakanties en van 11 juli tot en met 15 augustus. Buiten de schooluren steeds bereikbaar na afspraak. Gemeenteschool Oostduinkerke directeur Steven Maes Dorpsstraat 4 8670 Koksijde (Oostduinkerke) 058 51 43 49 058 51 03 49 gemeenteschool@oostduinkerke.be www.gbsodk.be Openingstijden secretariaat: maan-, dins-, donderdag van 8.00 tot 12.00 u en van 13.00 tot 17.30 u Woensdag van 8.00 tot 12.00 u. Vrijdag van 8.00 tot 12.00 u en van 13.00 tot 16.30 u Westhoekacademie (WAK) Veurnelaan 109 8670 Koksijde 058 53 27 00 058 53 27 01 els.desmedt@koksijde.be www.wak.koksijde.be Secretariaat: open elke werkdag uitgenomen dinsdag Academie Muziek, Woordkunst en Dans (MUWOK) Afdeling Koksijde Noordduinen Helvetiastraat 47 8670 Koksijde 058 53 33 80 muwok@koksijde.be www.academie-veurne.be

BRANDWEER Kapitein – dienstchef Kristof Dorné Brandweer – Ambulance Brandweerkazerne Koksijde (permanent bemand) Zeelaan 37 8670 Koksijde 058 53 38 00 Algemeen oproepnummer 112 058 51 10 20 brandweer@koksijde.be www.brandweerkoksijde.be Secretariaat open: maandag tot donderdag van 7.00 tot 19.00 u. Vrijdag van 9.00 tot 15.30 u Brandweerarsenaal Oostduinkerke (niet permanent bemand) Schoolstraat 6 8670 Koksijde (Oostduinkerke)

12


gemeentediensten

POLITIEZONE WESTKUST Korpschef Nicholas Paelinck Politiecommissariaat & info omtrent wijkagenten Zeelaan 48 8670 Koksijde 112 (dringende gevallen) 058 53 30 00 info@politiewestkust.be www.politiewestkust.be

EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde (AGB) Voorzitter: Freddy Beun Het Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) is een dochteronderneming van de gemeente. De leiding is in handen van de raad van bestuur en het directiecomité. Het doel van het AGB Koksijde is de site van de CasinoKoksijde optimaal te beheren en de exploitatie van parkeergelegenheden en de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, toeristische of sportieve activiteiten (golf, zwembad) of voor ontspanning te ontplooien. Casinoplein 11 8670 Koksijde

Dienst Huisvesting • serviceflats Maartenoom • sociale woningen Dienst Schuldbemiddeling – Bugetbeheer • budgetbegeleiding • budgetbeheer • collectieve schuldbemiddeling • lokale adviescommissie (LAC) Dienst Tewerkstelling Dienst Vreemdelingen Onderneming Dienstencheques • het strijkhuis • poetskracht Seniorenaanspreekpunt Thuiszorgdiensten • dienst maaltijdbedeling • gezinszorg • klusjesdienst • minder mobiele central (MMC) • personenalarmsysteem (PAS) Sociaal Huis Ten Duinenlaan 34 8670 Koksijde 058 53 43 10 info@sociaalhuiskoksijde.be www.sociaalhuiskoksijde.be

VVV – Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Voorzitter: Charlotte Castelein Ondervoorzitters: Luc Deltombe, Ivan Vancayseele De V.V.V., Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, is samengesteld uit een raad van bestuur en een dagelijks bestuur dat wekelijks vergadert. Deze vzw bepaalt het toeristisch beleid van Koksijde, vandaar dat ook de schepen van Toerisme, Stephanie Anseeuw de vergaderingen bijwoont.

SOCIAAL HUIS (OCMW) ALGEMENE LEIDING SOCIAAL HUIS OCMW-secretaris, Pascale Feys

FINANCIEEL BEHEERDER Rita Driesse

Het OCMW werd omgevormd tot Sociaal Huis. Het is een open huis en een centraal aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot welzijn, voor alle inwoners van Koksijde. Het is jouw wegwijzer naar alle sociale dienstverlening. Ook heel wat thuiszorgdiensten worden aangeboden. Algemene sociale dienst • aanvullende financiële steun • energietoelage • huurovereenkomst • leefloon • tussenkomsten medische en farmaceutische kosten • vakantiepremie personen met een handicap

13

Infogids Koksijde 2011-2012


Adviesraden Binnen de gemeente zijn enkele adviesraden werkzaam. Meer over taken en doelstellingen op www.koksijde.be > gemeentebestuur > burgerparticipatie en/of bij bevoegde gemeentediensten. Andersvaliden-adviesraad Beheerraad c.c. CasinoKoksijde Bibliotheekraad Cultuurraad Gemeentelijke adviesraad voor Internationale Samenwerking (Kokos & Wulloks) Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) Jeugdraad Landbouwraad Lokaal Overleg Kinderopvang Koksijde (LOKOK) Milieuraad Raad voor Lokale Economie Seniorenadviesraad Sportraad Verkeerscommissie

Beleidsplannen Beleidsplan – Koksijde 2012 Het gemeentedecreet legt alle gemeentebesturen de verplichting op een strategisch meerjarenplan vast te stellen. Een middel om op een efficiënte en doelmatige manier de beschikbare middelen aan te wenden in functie van een optimale dienstverlening aan de burger. www.koksijde.be/koksijde-in-2012 Ook enkele gemeentelijke diensten dienen een beleidsplan op te stellen: Beleidsplan Abdijmuseum Ten Duinen 1138 Communicatiebeleidsplan Cultuurbeleidsplan Financiële nota Gemeentelijke ruimtelijk structuurplan (GRS) Jeugdbeleidsplan Milieubeleidsplan Sportbeleidsplan Vlaams Gemeentelijk Convenant U kunt deze plannen nalezen www.koksijde.be >gemeentebestuur>beleidsdocumenten

Surf ook naar www.koksijde.be

14


50-plussers

Surf ook naar www.koksijde.be

15


Seniorenaanspreekpunt

U wordt 100? Dan zet de gemeente u in de bloemen! Indien u deze heuglijke gebeurtenis samen met het gemeentebestuur wenst te vieren, vragen wij u om contact op te nemen met de dienst Toerisme. dienst Toerisme zie gemeentediensten

De seniorenconsulent is een aanspreekpunt en informatiebron voor de Koksijdse senioren, al of niet hulpbehoevend. Sociaal Huis zie gemeentediensten

Huwelijksjubilea

Serviceflats

Als u 50, 60, 65 of 70 jaar gehuwd bent, wordt u, samen met uw familie officieel ontvangen op het gemeentehuis. Het gemeentebestuur neemt zelf contact met u op. dienst Toerisme zie gemeentediensten

• Maartenoom Senioren genieten van een beschermde woonomgeving. Door hulp te bieden waar nodig, kunnen senioren zo lang mogelijk genieten van hun zelfstandigheid en privacy. Maartenoom is gelegen Marktplein 2-4 – 8670 Koksijde Sociaal Huis zie gemeentediensten

Omnipas De Lijn De Vlaamse Overheid verstrekt aan personen boven 65 jaar gratis een tram- en buskaart die geldig is in heel België. Het gemeentebestuur heeft een convenant met “De Lijn” gesloten die voorziet dat de inwoners van Koksijde die meer dan 60 jaar en minder dan 65 jaar ook automatisch een gratis tram- en buskaart bekomen. Met deze kaart geniet u van gratis openbaar vervoer met tram en bus in Vlaanderen. Al deze kaarten worden automatisch aan de inwoners van Koksijde toegestuurd. Verliest u uw omnipas dan kunt u voor 10 euro een duplicaat aanvragen. De Lijn West-Vlaanderen Nieuwpoortsteenweg 110 8400 Oostende 059 56 52 31. 059 56 52 34. abonnementen.wvl@delijn.be www.delijn.be dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Pensioen Vanaf de leeftijd van 55 jaar krijgt ieder persoon die werkzaam geweest is in België als werknemer, bediende, zelfstandige of ambtenaar automatisch een pensioenraming van de desbetreffende pensioenorganen (RVP, RSVZ, PDOS,…) Sociaal Huis zie gemeentediensten

Rusthuizen •

Residentie De Brink Pannelaan 55 8670 Koksijde • Koningin Elisabeth Instituut De Wittelaan 1 8670 Oostduinkerke Sociaal Huis zie gemeentediensten

• Seniorie Diga Verde (privaat) Koninklijke Baan 359 8670 Koksijde 058 53 35 11 058 51 03 79 info@digaverde.be digaverdekoksijde.be

Snippertassen bibliotheek De bibliotheek leent gratis snippertassen of logeertassen uit aan grootouders en ouders. In de snippertassen zit een selectie leuke prenten- en voorleesboeken soms aangevuld met cd’s. De snippertassen zijn handig als uw kleinkinderen op bezoek komen en u wilt voorlezen of samen lezen. bibliotheek zie gemeentediensten

Sport- en seniorenacademie De sportdienst en de sportraad van Koksijde organiseren “Sport Overdag” (sport- en seniorenacademie). Men kan elke vrijdag, behalve tijdens de schoolvakanties terecht in de sporthal van Koksijde-dorp voor conditiegymnastiek, tennis, badminton en tafeltennis. sportdienst zie gemeentediensten

Thuiszorgdiensten – bejaardenhulp Het Sociaal Huis heeft een ruim aanbod aan diverse ondersteunende thuiszorgdiensten om senioren zo lang mogelijk thuis te laten genieten van hun oude dag. Namelijk gezinszorg, poetskracht, thuisbezorgde maaltijden, klusjesdienst, minder mobiele centrale, personenalarmsystemen en het strijkhuis. Sociaal Huis zie gemeentediensten

Senioren en cultuur Voordeeltarief 55+ers Voor de meeste voorstellingen georganiseerd door het c.c. CasinoKoksijde kan u genieten van een voordeeltarief. 15% reductie en 25% reductie voor abonnees c.c. CasinoKoksijde zie gemeentediensten.

Surf ook naar www.koksijde.be

16

50 plussers

Honderdjarigen


Economie en werk

Surf ook naar www.koksijde.be

17


Bij de cel lokale economie kunt u terecht als handelaar of ondernemer met vragen omtrent starten als zelfstandige, tal van vergunningen, specifieke dossiers omtrent lokaal economische initiatieven. dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten

Alcoholvergunning (drankgelegenheden) Openbare lokalen, zoals cafés, zijn toegankelijk voor het publiek. Wilt u zo’n lokaal uitbaten, dan hebt u een attest nodig. Om dit attest te krijgen hebt u een hygiëneattest, een bewijs dat u een blanco strafblad hebt en een verklaring dat het lokaal in orde is voor de brandveiligheid nodig. Omwille van de brandveiligheid bent u verplicht schriftelijk aan de burgemeester te melden wanneer u een openbaar lokaal opent waar vijftig (of meer) personen tegelijk toegelaten zijn. dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten

Ambulante handel (leurhandel)

Dagarrangementen voor groepen dienst Toerisme zie gemeentediensten

Beroepskaart voor niet-EU-inwoners Om als zelfstandige te kunnen werken moeten vreemdelingen van buiten de EU een beroepskaart bezitten. Voor de aanvraag moet de betrokkene die een verblijfsrecht heeft in België zich tot een ondernemingsloket richten. dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten

Concessies Een concessie is een vergunning van de overheid die ervoor zorgt dat de concessiehouder een alleenrecht krijgt. De particulier betaalt voor de uitbating van deze dienst een vergoeding aan de gemeente. Wanneer de gemeente overgaat tot het inrichten of hernieuwen van een bepaalde dienst via concessie, zal dit bekend gemaakt worden via aanplakking, via de website (nieuws secretarie) en/of via de lokale pers. dienst Secretarie zie gemeentediensten

U hebt een machtiging nodig om goederen te verkopen op openbare markten, de openbare weg of van huis aan huis. Deze machtiging kunt u aanvragen via het ondernemingsloket. dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten

Dienst Tewerkstelling (Sociaal Huis)

Arbeidskaart

Economische kaart

Elke niet- EU-onderdaan moet een arbeidskaart bezitten wanneer men in loondienst wil werken in België. Er gelden nog overgangsmaatregelen voor de nieuw toegetreden landen van de EU. De aanvraag dient ingediend te worden bij de provinciale migratiedienst. Voor West-Vlaanderen: Baron Ruzettelaan 1 8310 Assebroek (Brugge) 050 55 93 30 050 55 93 39 arbeidskaart.brugge@vlaanderen.be dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten

Bedrijfsafval Handelszaken moeten hun bedrijfsafval afzonderlijk laten ophalen. Gespecialiseerde afvalinzamelaars kunnen een voorstel op maat aanbieden waarbij meerdere fracties selectief kunnen worden ingezameld volgens de door het bedrijf gekozen frequentie. De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling reikt voor kleine hoeveelheden bedrijfsafval een oplossing aan en verkoopt hiervoor bedrijfsafvalzakken. Bedrijven kunnen daarnaast ook terecht op het containerpark met verpakkingsafval. Betalings- en gebruiksvoorwaarden dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Zorgt voor begeleiding in de zoektocht naar werk voor mensen die een leefloon of financiële hulp genieten. Daarnaast zorgt deze dienst voor sollicitatiebegeleiding en bemiddeling bij mogelijke werkgevers. Sociaal Huis Een online bedrijvengids om snel en simpel de contactgegevens van een onderneming in Koksijde op te vragen. Ondernemers die zich nog willen registreren kunnen dit via de cel Lokale Economie. www.economischekaart.be/Koksijde dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten

Lichtreclame Voor het plaatsen van een lichtreclame (bij een handelsof horecazaak) is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Hiervoor volstaat een aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling bij de dienst Stedenbouw. dienst Stedenbouw zie gemeentediensten

Nachtwinkel Om een nachtwinkel te kunnen vestigingen en uitbaten in Koksijde moet u als handelaar over een vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning beschikken. Deze dient u tijdig aan te vragen bij de cel Lokale Economie. Aangezien hiervoor aan diverse diensten adviezen gevraagd moet worden, vraagt u best deze vergunningen zo tijdig mogelijk aan. dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten

Bedrijfsevent Bedrijven en organisaties kunnen samenwerken met c.c. CasinoKoksijde. Een cultureel en ontspannend avondje uit organiseren voor uw klanten of medewerkers is heel eenvoudig. Kies een voorstelling uit ons gevarieerd aanbod en op aanvraag geven we u graag meer informatie over bv. het organiseren van een receptie of walking dinner voor of na de voorstelling. c.c. CasinoKoksijde zie gemeentediensten 058 53 29 87 hilde.huyghe@koksijde.be

Surf ook naar www.koksijde.be

18

economie en werk

Aanspreekpunt Lokale Economie


Ondernemingsloket

Taxi

Bij een ondernemingsloket kunt u zich inschrijven of wijzigingen laten aanbrengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO). Dit is noodzakelijk om een handelsof ambachtsactiviteit te kunnen uitoefenen. www.mineco.fgov.be

U heeft een exploitatievergunning nodig als taxichauffeur of als u voertuigen met bestuurder wil verhuren. dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten

Openbare markten •

Koksijde Zeelaan: elke vrijdag, dit van de Paasvakantie tot en met 30 september van 7.00 tot 13.00 u. En van 1 oktober tot en met de vrijdag vóór de Paasvakantie van 8.00 tot 13.00 u. • Oostduinkerke Groenendijk Bad: elke dinsdag van 6.00 tot 13.00 u, en enkel in de periode van 1 april tot en met 31 oktober. Tijdens het zomerseizoen worden ook diverse avondmarkten ingericht. dienst Burgerzaken – cel Lokale Economie zie gemeentediensten

Raad voor Lokale Economie

Vergunning terrassen In bepaalde zones kan het worden toegestaan dat onder bepaalde voorwaarden delen van het openbaar domein worden ingenomen door handelaars of horeca-uitbaters voor het plaatsen van een terras. Alle richtlijnen hieromtrent zijn opgenomen in een reglement. dienst Stedenbouw zie gemeentediensten

Vergunningen (algemeen) Op de dienst Burgerzaken kunt u terecht voor meer informatie over vergunningen voor het uitbaten van een taxidienst, voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en voor socio-economische vergunningen. dienst Burgerzaken - cel Lokale Economie zie gemeentediensten

zie adviesraden

Alle ontwerpen van handelsvestigingen met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m² moeten beschikken over een socio-economische vergunning. Alle aanvragen worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen en gaan gepaard met een sociaaleconomisch dossier. Federale Overheidsdienst Economie KMO, Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel 02 277 51 11 02 277 51 07 www.economie.fgov.be

Wekelijkse rustdag & openingsuren Omdat Koksijde een badplaats is, geldt de wetgeving op de openingsuren en de wekelijkse rustdag niet.

Zelfstandigen in moeilijkheden (begeleiding) Actieve ondernemers die met situaties of vragen geconfronteerd worden waarop ze zelf geen uitweg of antwoord vinden, zelfstandigen in faling en iedereen die nog problemen ondervindt omwille van een vroegere zelfstandige activiteit kunnen beroep doen op Efrem vzw. Zitdag elke 4e dinsdag van de maand, van 9.00 tot 11.30 u in het Sociaal Huis. Afspraak maken. Sociaal Huis zie gemeentediensten Efrem vzw Armentierssteenweg 11/2 8957 Mesen 057 44 64 78 efremvzw@skynet.be

SOLLICITEER BIJ HET GEMEENTEBESTUUR Gids De diensten leiden hun eigen gidsen op voor o.a. Abdijmuseum, Visserijmuseum, erfgoed… Meer info op de betrokken dienst zie gemeentediensten Jobstudent Vooral tijdens de schoolvakanties, weekends en feestdagen doet ons bestuur een beroep op gemotiveerde jobstudenten voor diverse functies. De minimum leeftijdsvoorwaarde is 17 jaar. Uitzondering voor Monitor Buitenschoolse Kinderopvang, moet 18 jaar zijn. Soms ook diplomavoorwaarden: www.koksijde.be (zie rubriek aanwervingsvoorwaarden) dienst Personeel & HR zie gemeentediensten Opleiding redder • Redder aan zee. www.redderaanzee.be • Hoger Reddersbrevet Bloso www.vrc.nu.

Surf ook naar www.koksijde.be

Bijscholingen voor Blosoredder De Vlaremreglementering vermeldt dat een jaarlijkse bijscholing verplicht is. Er worden jaarlijks 2 bijscholingen gegeven.

Personeel Vacante plaatsen worden ingevuld na procedures met selectieproeven. Geïnteresseerden vinden informatie hierover in krantenadvertenties, op www.koksijde.be, via de nieuwsbrief of door middel van een vrije sollicitatie. dienst Personeel & HR zie gemeentediensten Vrijwilligerswerk Door het grote aanbod aan manifestaties, tentoonstellingen… zoekt de gemeente vrijwillige medewerkers voor diverse taken. De vrijwilligers ontvangen een forfaitaire kostenvergoeding die sociaal en fiscaal is vrijgesteld. Sollicitatieformulier voor vrijwilligerswerk invullen. dienst Personeel & HR zie gemeentediensten

19

economie en werk

Socio-economische vergunningen


Handige info

Surf ook naar www.koksijde.be

20


Ambassades en consulaten

Kinder- en jongerentelefoon

Adressen en telefoonnummers van ambassades en consulaten op www.diplomatie.be/nl. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Volledig anoniem! Op het gratis nummer 102 kunt u terecht met al uw vragen! Van verliefdheid tot pesten op school. Als u met iets zit, wacht dan niet om te bellen of te mailen. Bellen kan elke dag van 16.00 tot 22.00 u, behalve op zondag. brievenbus@kjt.org www.kjt.org

Anti- verdwaalpalen/bandjes Dit zijn palen op het strand in de bewaakte zones om de oriĂŤntatie op het strand te vergemakkelijken en het verdwalen van kinderen te voorkomen. Bij de redders kunnen kinderen een armbandje krijgen met dezelfde figuur als de verdwaalpaal waarbij ze zich bevinden. http://www.orientatieplan.be dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten

Defecte straatlampen Bij de melding van een defecte straatlamp zal het adres van de defecte straatlamp gevraagd worden, de gemeente, de straat en het huisnummer van het dichtst bijgelegen gebouw. Men kan de defecte straatlamp ook melden met behulp van het nummer van het lichtpunt. Belangrijk: als de armatuur defect is, kan een herstel langer kan duren. Defecte straatlampen kunnen gemeld worden via 0800 635 35 www.straatlampen.be

Dienstencheques

Elke burger kan op de gemeentelijke administratie klacht indienen over een door de gemeente verrichte handeling of prestatie. Richt die aan: Gemeentebestuur Koksijde t.a.v. de klachtencoĂśrdinator Zeelaan 303 8670 Koksijde info@koksijde.be en via het e-loket

Klusjesdienst De klusjesmannen van het Sociaal Huis staan enerzijds in voor het onderhoud van het patrimonium van het Sociaal Huis en anderzijds voor het uitvoeren van kleine klusjes bij personen thuis: vervangen van lampen en sloten, schilderen, klein onderhoud van de tuin, verstoppingen sanitair, ‌ Sociaal Huis zie gemeentediensten 058 53 31 90 fien.vandooren@sociaalhuiskoksijde.be

handige info

Dienstencheques bieden u de mogelijkheid om heel makkelijk en goedkoop huishoudelijke hulp te krijgen. Sociaal Huis - Nathalie Sarrazyn 058 53 31 76 dienstencheques@sociaalhuiskoksijde.be www.dienstencheques-rva.be

Klachtenbehandeling

Surf ook naar www.koksijde.be

21


Melding schade/defecten/gebreken

Strijkhuis

Schade, defecten en gebreken aan het openbaar domein kunnen gemeld worden op de dienst Technisch Bureau (balie Openbare Werken) of door gebruik te maken van het meldingsformulier (E-loket). dienst Technisch Bureau - balie Openbare Werken zie gemeentediensten

U kunt uw strijk tegen een betaalbare prijs via dienstencheques naar het strijkhuis brengen. U kunt er ook terecht met uw verstelwerk. Het Strijkhuis Zeelaan 71 8670 Koksijde Sociaal Huis zie gemeentediensten 058 53 31 90 fien.vandooren@sociaalhuiskoksijde.be

Poetskracht Elke inwoner van Koksijde kan beroep doen op de poetsdienst van het Sociaal Huis met dienstencheques. De poetskracht zorgt voor het wekelijks onderhoud van uw woning. Voor meer informatie contacteer: Sociaal Huis zie gemeentediensten 058 53 31 76 nathalie.sarrazyn@sociaalhuiskoksijde.be

Robinsonlijst (privacy) Om geadresseerde reclame uit uw brievenbus te weren, kunt u uw adres laten registreren in de Robinsonlijst. Dit kan per mail of per brief. www.robinsonlist.be Robinsonlijst Bureau & Design Center Heizel Esplanade B 46 1020 Brussel

Sportlaureaten De sportraad organiseert ieder jaar een huldiging voor de kampioenen van het afgelopen competitiejaar. Er worden diverse sportlaureaten verkozen door de sportraad in de verschillende categorieën. De sportraad reikt tevens ook een trofee der sportverdienste uit voor iemand met een rijk gevulde sportieve carrière. sportdienst zie gemeentediensten

Storingen en defecten (Eandis) 078 35 35 00

Taaltelefoon De Taaltelefoon is de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid en geeft voor het Nederlands advies over spelling, woordgebruik, grammatica, enz. Elke werkdag van 09.00u tot 12.00u; elke schoolwoensdag van 14.00u tot 16.00u op 078 15 20 25 www.taaladvies.net

Textiel en oude kledij Kledingbank Camino is een niet-commercieel initiatief van vrijwilligers, die er voor zorgt dat zij die het financieel moeilijk hebben, goedkoop kleren kunnen bekomen. Dit na verzoek van een sociale dienst. Nog bruikbare, propere kledij kan gebracht worden naar de kledingbank ‘Camino’, tijdens de openingsuren. Op andere dagen mag de kleding voor de deur geplaatst worden van het lokaal (derde verdieping). Noordduinen Helvetiastraat 47 8670 Koksijde 0493 14 33 15 058 51 49 46

Vlaamse infolijn Het Contactpunt Vlaamse Infolijn heeft een tweeledig dienstenaanbod: • Dienstverlening voor burgers, is wegwijs maken binnen de overheid • Dienstverlening voor overheidsdiensten 1700 (gratis nummer) www.vlaanderen.be (overzicht van alle kanalen)

handige info 22

Infogids Koksijde 2011-2012


Jeugd

Surf ook naar www.koksijde.be

23


jeugd

Boekbaby’s

Jeugdhuis: JOC de PIT

De bibliotheek wil met “Boekbaby's”, baby’s, samen met hun ouders, van bij hun eerste levensmaanden in contact brengen met boeken. De bibliotheek beschikt over een mooie en ruime collectie boekjes voor baby’s. De boekjes worden na gebruik telkens weer schoongemaakt vooraleer ze weer worden uitgeleend. bibliotheek zie gemeentediensten

vzw JOC de PIT is het overkoepelend orgaan van de Muze, het jeugdhuis en het JOC zelf. De vrijwilligers organiseren er heel wat activiteiten. Van concerten tot een medewerkersweekend. Open op woensdag, vrijdag en zaterdag. Ook op facebook is de PIT actief! dienst Jeugd zie gemeentediensten

Jeugdraad De Muze De Muze is het muziekeducatief project van de PIT. De Muze bestaat uit twee grote onderdelen: muzieklessen en 2 repetitieruimtes. Daarnaast zijn er nog workshops en masterclasses. De individuele muzieklessen worden door verdienstelijke amateur-muzikanten gegeven. dienst Jeugd zie gemeentediensten

Fuiven en concerten De jeugd feest in Koksijde! Van een optreden in het jeugdhuis tot X-beach evenementen. Zelf een fuif organiseren? Kom langs op de jeugddienst voor info en ondersteuning! Elke maand vindt minstens 1 concert plaats in het jeugdhuis. dienst Jeugd zie gemeentediensten

Graffiti Door hun aanwezigheid in het straatbeeld kunnen de gemeenschapswachten snel ingrijpen bij het merken van graffiti. Zij geven hun bevindingen door aan de lokale politie en aan de reinigingsdienst van de gemeente. dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten

Inspraak en participatie jeugddienst De jeugddienst zorgt er voor dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk inspraak krijgen en aan het beleid kunnen participeren. Dit gebeurt via het jeugdbeleidsplan, maar ook via andere inspraakacties:de jeugdraad, enquêtes, vindplaatsgericht werken, kinderredactie Plezand, … dienst Jeugd zie gemeentediensten

zie Adviesraden

Jeugdsportacademie Reeds 10 jaar organiseert de sportdienst van Koksijde i.s.m. de sportraad de jeugdsportacademie voor jongens en meisjes van het lager onderwijs. Op woensdagnamiddag (behalve tijdens de vakanties) worden er in de sporthal van Oostduinkerke verschillende lessenreeksen sport aangeboden. Vooraf inschrijven is noodzakelijk op de sportdienst. sportdienst zie gemeentediensten

Jeugdverblijfscentra Overzicht van alle jeugdverblijfscentra www.jeugdverblijven.be dienst Jeugd zie gemeentediensten

Jeugdverenigingen Overzicht van alle jeugdverenigingen www.koksijde.be dienst Jeugd zie gemeentediensten

JIN = jongereninformatienet Het JIN is de informatiewinkel van de jeugddienst opgedeeld in thema’s. Er zijn een aantal gratis brochures beschikbaar. Daarnaast is er ook een kleine bibliotheek. dienst Jeugd zie gemeentediensten

Jeugd en cultuur (voordeeltarief) Voordeeltarief jongeren Voor alle voorstellingen georganiseerd door c.c. CasinoKoksijde kunnen jongeren tot 26 jaar genieten van een voordeeltarief. 15% reductie en 25% reductie voor abonnees. c.c. CasinoKoksijde zie gemeentediensten.

Jeugdbeleidsplan 2011-2013 zie Beleidsplannen

Jeugdbewegingen (zie jeugdverenigingen) dienst Jeugd zie gemeentediensten

Jeugdboekenweek Tijdens de jeugdboekenweek in maart worden kinderboeken in de kijker gezet. Elk jaar heeft de jeugdboekenweek een ander thema. In de bibliotheek kunt u tijdens de jeugdboekenweek, met de klas, aan heel wat lezingen van bekende jeugdauteurs deelnemen. Meestal is er ook een tentoonstelling voor de jeugd. bibliotheek zie gemeentediensten

24

Infogids Koksijde 2011-2012


Speelpleinwerking De Speelveugel

Is de Koksijdse kinderkrant voor kids van 2,5 tot 12 jaar waarin alle activiteiten voor het jonge volkje zijn gebundeld. Plezand verschijnt 4 à 5 keer per jaar en wordt gratis bedeeld in alle Koksijdse scholen. Het boekje is gratis te bekomen in het gemeentehuis (onthaalbalie) en bij de dienst Toerisme. dienst Jeugd zie gemeentediensten plezand@koksijde.be www.plezand.be

De Speelveugel is een gemeentelijke speelpleinwerking voor kinderen van 6 tot 12 jaar die graag buiten ravotten tijdens de zomer. Avontuur, uitstappen, kampen, fantasie en spelen staan hier centraal. Inschrijven doet u op de jeugddienst. dienst Jeugd zie gemeentediensten

Kinderopvang Buitenschoolse kinderopvang In de buitenschoolse kinderopvang “Speelplekke & Speeldune” kunnen kinderen terecht van 2,5 jaar tot 12 jaar. Er is opvang voorzien tijdens de schoolvakanties van 6.45 tot 19.15 u (reservatie verplicht), snipperdagen, weekends & feestdagen, op woensdagnamiddagen, voor en na schooltijd Buitenschoolse kinderopvang zie gemeentediensten Lokaal overleg Kinderopvang Koksijde LOKOK zie Adviesraden Onthaalouders Voor ouders is het belangrijk om goeie opvang te vinden voor uw baby, peuter, kleuter. In Koksijde kunt u voor opvang van kinderen van 0 – 12 jaar terecht bij diverse onthaalouders dienst Onthaalouders zie gemeentediensten Speelotheek ‘de Speelkriebel’ Hier kunt u terecht om spelmateriaal te lenen, dit uit te testen en zo onnodige aankopen te vermijden. U kunt kennismaken met veel verschillende soorten speelgoed... u kunt het uitproberen en als u iets anders wilt, komt u het gewoon wisselen. Kortom... een soort bibliotheek voor speelgoed. Contact en openingsuren www.koksijde.be/speelotheek Speelotheek ‘de Speelkriebel’ (lokalen buitenschoolse kinderopvang ‘de Speelplekke’) Dorpstraat 19 8670 Koksijde 058 / 51 34 74 bko@koksijde.be

Last-minute tickets (cultureel centrum) Voor de meeste voorstellingen georganiseerd door c.c. CasinoKoksijde kunt u, als -26’er een last-minute ticket kopen voor slechts € 5 en dit vanaf 20 minuten voor aanvang van de voorstelling. c.c. CasinoKoksijde zie gemeentediensten

Repetitieruimte jeugdontmoetingscentrum In De Muze zijn er 2 geïsoleerde repetitieruimtes ter beschikking. Per ruimte is er een luidspreker en een zangversterker ter beschikking. Er zijn ook 7 bergingsruimtes voor de groepen die er wekelijks repeteren. dienst Jeugd zie gemeentediensten

Skate- en skeelerput Bij sporthal van Oostduinkerke Hazebeekstraat 11 8670 Oostduinkerke sportdienst zie gemeentediensten

Surf ook naar www.koksijde.be

Speelterreinen Koksijde heeft 14 openbare speelterreintjes. Onderhoud gebeurt door de technische dienst. De jeugddienst staat in voor de controle en de aanleg van nieuwe terreinen of plaatsing van nieuwe speeltoestellen. Gratis folders en overzicht bij jeugddienst. dienst Jeugd zie gemeentediensten

Speeltrappers Speeltrappers zijn animatoren die in juli en augustus kinderen komen animeren op enkele wijkspeelpleintjes. Ze brengen materiaal mee en bieden leuke spelletjes aan. Overzicht en locaties bij dienst Jeugd zie gemeentediensten

Taxicheques Koksijdse jongeren van 16 tot 21 jaar kunnen gratis taxicheques krijgen ter waarde van 25 euro. De cheques mogen enkel in het weekend (na 19.00 uur) en op feestdagen worden gebruikt. Ze zijn bedoeld om jongeren veilig thuis te krijgen en als aanvulling op het openbaar vervoer. Weinig voorwaarden en veel voordelen dus! Er kunnen ook taxicheques worden aangekocht. dienst Jeugd zie gemeentediensten

Uitleendienst jeugddienst In de uitleendienst kunt u heel wat materiaal huren. Voor uzelf of uw kleine spruit. Een greep uit het aanbod: beamer, geluidsinstallatie, karaoke, reuzespelen, lichteffecten. Verkrijgen van folders met alle items en nodige uitleg, materiaal reserveren voor een zacht prijsje. dienst Jeugd zie gemeentediensten

Verkeersklas < 16 jaar De verkeersklas wordt verzorgd door de dienst Veiligheid en Preventie in samenwerking met de Lokale Politie. De les bestaat uit een theoretisch gedeelte. Deze les vindt plaats op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag en duurt ongeveer 2 u. dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten

Yamakasi is de tienerwerking van de jeugddienst. De werking staat open voor jongeren vanaf 12 jaar. Er worden activiteiten georganiseerd in het schooljaar en tijdens de zomermaanden. Jaarlijkse toppers zijn driedaagse in de Ardennen, uitstappen naar pretparken (Walibi, Bellewaerde) en skatepark Zumiez. Jaarlijks worden ook workshops georganiseerd. Van photoshop tot koken. dienst Jeugd zie gemeentediensten

Zaalverhuur jeugdontmoetingscentrum In JOC de PIT kunt u een vergaderruimte en een polyvalente zaal huren. De zaal kunt u voor heel diverse activiteiten huren: van danslessen tot recepties. dienst Jeugd zie gemeentediensten

25

jeugd

Kinderkrant PleZand


Leven

Surf ook naar www.koksijde.be

26


Adoptie

Babysitdienst

Wanneer u beslist om een kind te adopteren, kunt u bij de dienst Burgerzaken terecht voor meer informatie over de nodige formaliteiten en voor de brochure omtrent internationale adoptie van de FOD justitie. Voor meer algemene en specifieke informatie wendt u zich beter tot Kind & Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. 02 533 14 76. Voor een interlandelijke adoptie kunt u terecht bij de Federale Autoriteit (Dienst Internationale Adoptie van de FOD Justitie), Waterloolaan 115, 1000 Brussel, 02 542 65 11. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

 dienst Onthaalouders zie rubriek Jeugd ‘Onthaalouders’ Gezinsbond Reigersnest – Koksijde reigersnest@gezinsbond.be 058 51 29 25

Adresopzoeking Door de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet op de privacy) mag geen informatie uit de bevolkingsregisters worden doorgegeven aan derden. Dit kan enkel binnen een wettelijk voorzien kader. Tip: een telefoongids raadplegen, bellen naar 1207 of surfen naar www.1207.be dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Adreswijziging

leven

Bent u net verhuisd of wilt u binnenkort verhuizen naar een adres in Koksijde? Dan zult u uw adreswijziging moeten aangeven, volg dan hiervoor volgende stappen. • Stap 1: u doet aangifte op de dienst Burgerzaken (persoonlijk, brief, fax, email of digitaal loket). Bij persoonlijke aangifte op de dienst Burgerzaken neemt u een identiteitskaart mee. • Stap 2: de plaatselijke wijkagent controleert uw reële verblijfplaats. • Stap 3: indien de controle positief is, wordt u ingeschreven in de registers van de gemeente Koksijde. • Stap 4: uw adres wordt aangepast op uw identiteitskaart of er wordt een nieuwe identiteitskaart aangevraagd + er gebeurt een eventuele aanpassing van het inschrijvingsbewijs voor uw wagen. Opgelet: indien de wijkagent u meerdere malen niet heeft aangetroffen, dan zal het dossier negatief verklaard worden. U heeft de mogelijkheid om opnieuw een aanvraag in te dienen of om beroep in te dienen tegen deze beslissing. Verhuist u naar een andere gemeente? Doe aangifte in het gemeentehuis van uw nieuwe gemeente. Gaat u in het buitenland wonen? Kom dit eveneens melden op de dienst Burgerzaken. Breng uw identiteitskaart mee met uw Pin-code en het adres in het buitenland. U ontvangt dan een bewijs van afschrijving naar het buitenland (model 8). dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Anti verdwaalbandjes zie rubriek Handige info dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten

Archief(dienst) afdeling Interne Zaken & Burgerzaken zie gemeentediensten

Attest of akte van erfopvolging Bij een overlijden worden de bankrekeningen of kluis van de overledene geblokkeerd wanneer niet duidelijk is wie de rechtsopvolgers zijn. De deblokkering ervan kan enkel door een wettelijke erfgenaam gebeuren. Dit kan na een eenvoudig attest van erfopvolging of een akte van erfopvolging.

27

Begraafplaatsen De gemeente Koksijde beschikt over begraafplaatsen in Koksijde (Kerkstraat 30B), Oostduinkerke (André Geryllaan 5) en Wulpen (Dorpsplaats 14). Men heeft bij overlijden de keuze uit begraving in volle grond, een concessiekelder van 1 of 2 personen, bijzetting van de urne in het urnenveld, bijzetting van de urne in het columbarium en verstrooiing van de assen op de strooiweide. U heeft al of niet de mogelijkheid om te kiezen uit een concessievergunning voor 50 jaar. Wanneer u niet kiest voor een concessievergunning zal het graf of de urne in het columbarium minstens voor 10 jaar bewaard worden. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Begroting/budget In de beleidsnota worden de beleidsopties voor het volgende jaar beschreven. Deze worden financieel vertaald in de financiële nota. De financiële nota bestaat uit het ‘budget’ en het ‘meerjarenplan’. Het budget betreft één werkjaar. Het meerjarenplan strekt zich uit tot het eind van de legislatuur, i.c. tot 2012. De financiële nota wordt onderverdeeld in een gewone dienst (= exploitatie) en een buitengewone dienst (= investeringen). De gemeenteraad keurt elk jaar in december de financiële nota van het volgende jaar goed.

Belasting tweede verblijf De gemeente Koksijde heft een belasting ten laste van de eigenaar van een tweede verblijf. Voor de toepassing en tarieven van deze belasting: zie het belastingreglement dat u terugvindt op de website van de gemeente Koksijde. dienst Financiën zie gemeentediensten

Beroepswijziging Het is belangrijk dat het gemeentebestuur op de hoogte is van het beroep dat u uitoefent. Dit beroep wordt vermeld in het bevolkings- en vreemdelingenregister en staat vermeld op de uittreksels en attesten uit het bevolkingsregister. Een verklaring van beroepswijziging kunt u zowel schriftelijk als mondeling doen op de dienst burgerzaken. Dit is kosteloos. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Bewonersparkeerkaart Meer informatie rond parkeren en een bewonerskaart zie ‘ Parkeerkaarten’

Bloed geven Rode Kruis afdeling Koksijde Voorzitter: Marc Vandermeiren voorzitter@koksijde.rodekruis.be 058 52 48 76

Crematie Om een overledene te laten cremeren, hebt u de toestemming nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De toestemming tot crematie wordt ten vroegste 24 uur na het overlijden afgeleverd. U moet hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen bij aangifte van het overlijden. Bij een gewelddadig of verdacht overlijden levert de procureur des konings de toelating tot crematie af. Wilt u de as van de overledene verstrooien, dan kan dat op de begraafplaats of op zee. De urne kan ook begraven

Infogids Koksijde 2011-2012


Digitaal Loket Het elektronisch loket of het e-loket kunt u gebruiken om het even welk uur om formulieren in te vullen, aan te vragen en te verzenden. Het e-loket is dus 24 op 24 u toegankelijk. De gemeente Koksijde beschikt over een “elektronisch” loket. Dat wil zeggen dat bepaalde administratieve verrichtingen kunnen gebeuren via elektronische communicatie. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Echtscheiding Een echtscheiding is het ontbinden van het burgerlijk huwelijkscontract tijdens het leven van de echtgenoten. Dit kan tijdens het leven gebeuren op grond van bepaalde feiten, door onderlinge toestemming of door omzetting van de scheiding van tafel en bed in echtscheiding. De rechtbank van eerste aanleg van de laatste echtelijke verblijfplaats of van de woonplaats van de verweerde doet uitspraak, nadien stuurt de griffier van de rechtbank of van het Hof van Beroep een kopie van het vonnis naar de burgerlijke stand van uw trouwplaats. De ambtenaar van de Burgerlijke stand schrijft het vonnis of arrest over in de registers van de Burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

U kunt 24/7 gratis bellen naar DOC STOP op het nummer 00800 21232123. Het nummer is zonder prefix (0032) wereldwijd bereikbaar. Indien u dit nummer niet kan bereiken, dan kunt u ook bellen naar +32 2 5182123. U doet ook zo snel mogelijk aangifte van verlies, diefstal of vernietiging bij een politiedienst. Neem een recente pasfoto mee voor het attest dat u zult krijgen. De eventuele certificaten van uw verloren of gestolen identiteitskaart worden opgeschort. Op de dienst Burgerzaken kunt u na aangifte verlies, diefstal of vernietiging een nieuwe elektronische identiteitskaart aanvragen. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Erkenning van een kind De erkenning is een wettelijke bekentenis van vader- of moederschap indien er geen wettelijk vermoeden van afstamming is. Deze verklaring wordt in een erkenningsakte vastgelegd. De erkenning kan gebeuren zowel vóór de geboorte (na 6 maand zwangerschap), tijdens de geboorteaangifte of na de geboorte. Om een kind te erkennen bieden de belanghebbenden zich aan op de dienst Burgerzaken bij een ambtenaar van de Burgerlijke stand met hun identiteitskaarten. Bij een erkenning voor geboorte hebt u een origineel medisch attest waaruit blijkt dat de moeder 6 maand zwanger is met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum nodig. Wanneer het kind niet geboren is in Koksijde dan brengt u best een afschrift van de geboorteakte mee. Vanaf 12 jaar moet het kind eveneens toestemming geven. Van zodra het kind meerderjarig is, hoeft de moeder niet toe te stemmen. De erkenning is kosteloos. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Eensluidend verklaren van afschriften Bij de dienst burgerzaken kunt u afschriften (fotokopieën) van originele documenten eensluidend laten verklaren. Bijvoorbeeld voor wat betreft kopieën bestemd voor het buitenland, privé-bedrijven en procedures voor rechtbanken. Voor afschriften van akten van de Burgerlijke stand moet u eveneens op de dienst Burgerzaken zijn. Voor eensluidend verklaarde afschriften van authentieke akten zoals notariële akten, vonnissen en arresten kunt u terecht bij notarissen, griffiers van de hoven en rechtbanken die de originele documenten bijhouden. De originele documenten moeten in het Nederlands opgesteld zijn. Het eensluidend verklaren is gratis. www.eensluidendverklaring.be dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Euthanasie Bent u ongeneeslijk ziek en wilt u niet langer meer leven? Of bent u dat niet, maar wilt u nu al kenbaar maken dat, wanneer u ongeneeslijk ziek bent, een arts uw leven mag beëindigen? Dan moet u schriftelijk een verklaring afleggen, voor het geval dat u het niet meer kan uiten, dat een arts euthanasie mag toepassen. Op het gemeentehuis kunt u een wilsverklaring inzake euthanasie bekomen en laten registreren. Iedereen boven de 18 jaar kan deze wilsverklaring opstellen en laten registreren. Deze wilsverklaring is vijf jaar geldig. Sociaal Huis zie gemeentediensten

Federaal token Elektronische identiteitskaart e-ID De elektronische identiteitskaart wordt uitgereikt aan Belgen vanaf de leeftijd van 12 jaar. Vanaf de leeftijd van 15 jaar moet iedere Belg zijn identiteitskaart steeds op zak hebben. Deze identiteitskaart is zowel geldig in België als identiteitsbewijs, als in de landen van de Europese Unie als reisdocument. Voor het verstrijken van de geldigheidstermijn en voor uw eerste identiteitskaart zal elke burger automatisch opgeroepen worden. U mag zich ook spontaan zonder oproepingskaart aanmelden om uw identiteitskaart te vernieuwen. De e-ID is 5 jaar geldig, kost 12 euro en u heeft een recente pasfoto nodig met een witte achtergrond. Een drietal weken na de aanvraag ontvangt u thuis een envelop met pin- en pukcodes. Met deze envelop en uw oude identiteitskaart of attest van verlies of diefstal kunt u uw nieuwe e-ID persoonlijk komen afhalen. Indien u de e-ID vlugger nodig heeft, kunt u deze kaart ook via een spoedprocedure aanvragen en varieert de kostprijs van € 113 tot € 177 afhankelijk van de hoogdringendheid. Uw kaart is verloren, gestolen of werd vernietigd? Werd uw identiteitskaart gestolen? Of hebt u deze verloren? Blokkeer deze dan onmiddellijk. Zo voorkomt u de financiële gevolgen van een frauduleus gebruik

Surf ook naar www.koksijde.be

Om zich te identificeren bij online-diensten van de overheid kan de burger die niet over een e-ID (elektronische identiteitskaart) beschikt, een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen, nl. een federaal token. De registratie kan online gebeuren. Enkel personen die over een rijksregister-, identiteitskaart-, en SIS-kaartnummer beschikken, kunnen zich met deze items op de website www.belgium.be registreren. Zo kunt u een token online aanvragen. Een token is een gedrukt pasje met daarop 24 paswoorden of codes, toegekend aan een (via rijksregisternummer) geregistreerde gebruiker. Deze online registratie is niet mogelijk indien u niet beschikt over een geldige Belgische identiteitskaart en een geldige SISkaart. In dit geval wanneer u niet beschikt over een geldige Belgische identiteitskaart en een geldige SIS-kaart, maar wel in bezit bent van een verblijfsvergunning kunt u (ook niet inwoners) op de dienst Burgerzaken terecht voor de aanvraag van een federaal token. Na de aanvraag wordt uw token opgestuurd door Fedict naar uw adres. De dienst Burgerzaken ontvangt uw paswoord en gebruikersnaam en verwittigt u wanneer u deze persoonlijk kan komen afhalen. Dit token is gratis. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

28

rubrieken Aleven tot Z

worden op het urneveld of bijgezet in het columbarium. Onder bepaalde voorwaarden mag u de as ook thuis bewaren, op een andere plaats verstrooien of de urne begraven. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten


Geboorte

Gladheidbestrijding

Aangifte van geboorte doet u bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind, binnen de 15 dagen na de geboorte. U brengt uw identiteitskaart, het huwelijksboekje en het attest van kennisgeving en vaststelling van de geboorte uitgereikt door de vroedvrouw of arts mee. Daarnaast moet u ook de akte van erkenning meebrengen indien het kind voor de geboorte in een andere gemeente erkend werd. U kunt een uittreksel uit de geboorteakte krijgen bij de dienst Burgerzaken, of u surft naar www.koksijde.be, klik op digitaal loket en vraag elektronisch uw uittreksel aan. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Het gemeentebestuur zet comform een prioriteitenlijst alle middelen in om de wegen en zelfs de fietspaden zoveel als mogelijk sneeuwvrij te houden. Op alle voetpaden ter hoogte van de gemeentelijke gebouwen wordt ook sneeuw geruimd. Zelf dient u het aan u toebehorende voetpad bij sneeuwval zoveel als mogelijk sneeuwvrij te houden. Hiertoe dient eerst de sneeuw geruimd, en daarna zout gestrooid. In geval van appartementsgebouwen dient de vereniging van mede-eigenaars hiervoor in te staan. dienst Technisch Bureau - balie Openbare Werken zie gemeentediensten

Polio-inentingen In België is het verplicht om uw kind te laten inenten tegen polio of kinderverlamming. U kunt de inenting tegen betaling laten toedienen door de huisarts, of gratis in de plaatselijke consultatiebureaus van Kind en Gezin. Het getuigschrift van inenting afgegeven door uw arts na de laatste inenting, moet u ten laatste 18 maanden na de geboorte aan de dienst Burgerzaken bezorgen. Vraag ook aan uw huisarts welke andere inentingen uw kind moet toegediend krijgen. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Godsdiensten en religies

Een geboorte in het buitenland wordt ter plaatse aangegeven en geregistreerd. Dit betekent niet dat de geboorte in het buitenland tevens geregistreerd wordt in de Burgerlijke stand van de Belgische gemeente of stad. Een buitenlandse geboorteakte kan op verzoek in Koksijde worden overgeschreven in het bijzonder register van geboorten indien het kind de Belgische nationaliteit bezit en dit op uitdrukkelijk verzoek van de ouders. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Gemeentelijke adviesraad Kokos & Wulloks zie Adviesraden

Jehova’s Getuigen Koksijde Dienstverlening Galloperstraat 48 8670 Koksiide 058 51 14 76

rubrieken Aleven tot Z

Geboorte in het buitenland

Evangelische Kerk Oostduinkerke / De Panne Polderstraat 29 8670 Oostduinkerke Ambachtstraat 35 8660 De Panne 058 23 76 42 058 51 91 18

Rooms-katholieke kerk Parochie: O.L.V-Ter-Duinen Koksijde/Sint-Idesbald Pastoor Lieven Gistelinck Anemonenlaan 16 8670 Koksijde Erediensten: O.L.V-Ter-Duinenkerk Kerkplein 8670 Koksijde Erediensten: kerk Sint-Idesbald Strandlaan 8670 Sint-Idesbald

Stedenband Koksijde koos er in 2008 voor om een stedenband aan te gaan met het district Marowijne (Albina - Galibi) in Suriname. Een stedenband staat voor een samenwerkingsproces waarbij "in een sfeer van gelijkwaardigheid en (zoveel mogelijk) wederkerigheid ambtelijke kennis wordt uitgewisseld tussen lokale besturen rond gemeenschappelijke thema’s. Van bestuur tot bestuur, van collega tot collega. dienst Internationale Samenwerking (dIS) zie gemeentediensten

Vlaams Gemeentelijk Convenant IOS Het Vlaamse Gemeentelijk Convenant Ontwikkelingssamenwerking is in de eerste plaats een partnerschap tussen de gemeente Koksijde en het Vlaams Ministerie. Het Vlaams Ministerie ondersteunt de gemeente Koksijde in haar opbouw van een gemeentelijke werking en beleid rond internationale en ontwikkelingssamenwerking. Dit zowel financieel (60%) als adviserend. Hieruit groeide de stedenband. dienst Internationale Samenwerking (dIS) Zie gemeentediensten

Genealogie De lokale afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde stimuleert en helpt mensen met de opmaak van hun stamboom. www.vvf-westkust.be

Surf ook naar www.koksijde.be

29


Parochie: Sint-Pieter Koksijde/Sint-Willibrord Wulpen Pastoor Pol Dehullu Helvetiastraat 29 8670 Koksijde Erediensten: Sint-Pieterskerk Sint-Pietersplein 8670 Koksijde Erediensten: Sint-Willibrorduskerk Dorpsplaats 8670 Wulpen Parochie: Sint-Niklaas Oostduinkerke Pastoor Hans Devos Witte Burg 90 8670 Oostduinkerke Erediensten Leopold ll-laan 8670 Oostduinkerke Verenigde protestantse kerk Brouwersstraat 100 8660 De Panne E.Dralans 058 41 44 15 J.Dobbelaere 058 41 10 47

leven

Vrijzinnig ontmoetingscentrum VOC Westhoek C.C.Taf Wallet Veurnelaan 109 8670 Sint-Idesbald Voorzitter: Bob Rossel 0489 45 16 82

Huisstijl De gemeente Koksijde heeft een stijlvolle, uniforme, visuele stijl. Met het K-logo en label ‘fascinerend Koksijde Oostduinkerke’ treedt de gemeente uniform naar buiten en is ze herkenbaar voor derden. www.koksijde.be/huisstijl

Huwelijk Hoe kan ik huwen in Koksijde? Het huwelijk is een verbintenis tussen twee personen waarvan minstens één van de huwenden gedomicilieerd is in Koksijde. Indien u als Belg in het buitenland woont, kunt u slechts in Koksijde huwen indien u geboren bent in Koksijde of er een familielid tot de 2de graad gedomicilieerd is. De leeftijdsvoorwaarde is 18 jaar. Als u toch vroeger wil trouwen, dan kan de jeugdrechter deze leeftijdsvoorwaarde ontheffen. Aangifte huwelijk Wanneer men wil trouwen, moeten beide aanstaande echtgenoten persoonlijk samen minstens 6 weken vóór de geplande huwelijksdatum aangifte doen op de dienst burgerzaken. De huwelijksdatum en aangifte worden evenwel slechts definitief vastgelegd wanneer het huwelijksdossier volledig in orde is. Voor praktische afhandeling vragen wij om tenminste 6 weken voor de geplande huwelijksdatum uw huwelijk aan te melden en een huwelijksdatum te reserveren. Let wel: het vooraf vast leggen van een huwelijksdatum is nog geen aangifte van het huwelijk. De ambtenaar van de Burgerlijke stand zal de nodige documenten opvragen om uw huwelijksdossier samen te stellen indien deze akten in België werden opgemaakt of indien de buitenlandse akte in België werd overgeschreven.

30

Wat brengt u mee? De aanstaande echtgenoten hebben bij de aangifte enkel hun identiteitskaart nodig. De dienst bBurgerzaken zorgt voor de samenstelling van het dossier waardoor u niet langer de nodige documenten van andere gemeenten in België moet binnenbrengen. Voor buitenlandse documenten dient u zelf in te staan. Als er een huwelijkscontract wordt afgesloten, brengt u ook een attest van de notaris mee. Burgerlijk huwelijk Het burgerlijk huwelijk wordt praktisch door de ambtenaar Burgerlijke stand geregeld en kan iedere weekdag van 9.00 tot 12.00 u en van 13.30 tot 16.00 u en iedere zaterdag van 9.00 tot 12.00 u plaatsvinden. Het huwelijk gaat door in de Kokpit (raadszaal) van het gemeentehuis en is kosteloos. Kerkelijk huwelijk Voor een kerkelijk huwelijk neemt u het beste contact op met de verantwoordelijke persoon binnen uw kerkgemeenschap. zie ook Godsdiensten & religie Huwelijkscontract Wettelijk bent u niet verplicht om een huwelijkscontract af te sluiten. Wenst u een huwelijkscontract af te sluiten, dan moet u zich richten tot een notaris.

Huwelijk in het buitenland Een huwelijk dat in het buitenland aangegaan wordt, kan in België pas als geldig beschouwd worden indien zij aan de voorgeschreven vereisten voldaan hebben van de geldende Belgische wetgeving. De huwelijksakte van België die opgemaakt werd door de plaatselijke overheden in het buitenland kan bij terugkeer in België worden overgeschreven in de registers van de Burgerlijke stand van hun eerste woonplaats. Het overschrijven van de huwelijksakte is kosteloos. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Inkomensgarantie voor ouderen De IGO of inkomensgarantie voor ouderen is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereiken. Rijksdienst voor Pensioenen Zuidertoren 1060 Brussel 0800 50246

Integratiebeleid en integratiedienst Iedere maand is er een zitdag van de dienst inburgering West-Vlaanderen “de SOM” in ons gemeentehuis om vreemdelingen te begeleiden in een inburgeringstraject. Onthaal bureau Inburgering West-Vlaanderen Braambergstraat 17 8000 Brugge

Kabeldistributie zie rubriek Wonen & bouwen

Kadaster Dit is een afdeling van de federale overheidsdienst Financiën. Het kadaster houdt alle patrimoniumgegevens van alle onroerende goederen in Koksijde bij en staat in voor de vaststelling en wijziging van het Kadastraal Inkomen. Juul Filiaertweg 41 Nieuwpoort 0257 7371

Infogids Koksijde 2011-2012


Legalisatie of wettiging van documenten

De gemeente Koksijde organiseert 5 kermissen: • Koksijde-dorp: tweede zaterdag van juni t/m de daaropvolgende donderdag • Oostduinkerke-dorp: tweede zaterdag van september t/m de daaropvolgende donderdag • Carnavalskermis Oostduinkerke-dorp: Krokusvakantie • Wulpen: Pinksterweekend • Sint-Idesbald: eerste weekend van september Jaarlijks legt het college van burgemeester en schepenen de data vast. Plaatsaanvragen bij de dienst Secretarie. dienst Secretarie zie gemeentediensten

Kids-ID De kids-ID is een nieuwe identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar. Elke ouder kan zich met deze kaart inschrijven op het systeem “Hallo Ouders” waardoor zij, familieleden of kennissen gewaarschuwd kunnen worden als hun kind verloren loopt. Deze kids-ID is nog niet verplicht. Maar wanneer u naar het buitenland reist, hebt u wel een geldig identiteitsbewijs nodig. In de Europese landen is de kids-ID een geldig identiteitsbewijs. De ouder (of de persoon die de ouderlijke macht over het kind heeft) doet de aanvraag en komt de kaart ophalen. Het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag. U heeft voor deze aanvraag een recente pasfoto nodig. Deze identiteitskaart is maximaal 3 jaar geldig en kost 3 euro. Let op, de aanvraagperiode duurt een drietal weken. Denk hier vooraf aan vooraleer u naar het buitenland vertrekt. Indien u de Kids-ID vlugger nodig heeft, kunt u deze kaart ook via een spoedprocedure aanvragen en varieert de kostprijs van € 106 tot € 170 afhankelijk van de hoogdringendheid. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Kinderbijslag Om in aanmerking te komen voor het bekomen van kinderbijslag, moet men een aanvraag indienen bij het kinderbijslagfonds van de werkgever of laatste werkgever. In ander gevallen bij het RKW Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. Zelfstandigen vragen dit aan bij het RSVZ.

Laatste wilsbeschikking Elke Koksijdenaar kan bij de dienst Burgerzaken terecht voor het laten registreren van een laatste wilsbeschikking bij overlijden waarbij u aangeeft of u na uw dood begraven of gecremeerd wil worden. Minderjarigen jonger dan 16 jaar moeten vertegenwoordigd worden door hun ouders of voogd. Deze registratie gebeurt vrijwillig en is kosteloos. Door de registratie van de laatste wilsbeschikking moet de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de plaats van overlijden de keuze van de overledene respecteren en desgevallend een toelating tot begraven of een toelating tot crematie afleveren. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Surf ook naar www.koksijde.be

Luchtmachtbasis Koksijde Is vooral bekend voor de Seaking helikopter en uiteraard de tv reeks en film 'Windkracht 10 - Koksijde Rescue'. Om het aantal jaren vindt een airshow plaats Kazerne R. Vandammestraat 100 (omtrek vliegveld: 15 km) 058 53 22 11 Groepsbezoeken op aanvraag 058 53 22 50 bezoeker.koksijde.be/luchtmachtbasis

Mypension Is een beveiligde toegang via uw elektronische identiteitskaart tot uw pensioengegevens indien u gewerkt hebt als bediende of arbeider. www.mypension.be

Naamswijziging Personen die hun voor- of familienaam wensen te wijzigen en die een gegronde reden hebben, moeten hiervoor een verzoek indienen bij de FOD Justitie (Dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel). Na de verschijning van het Koninklijk Besluit (voor een familienaam) of Ministerieel Besluit (voor een voornaam) over uw naamswijziging, moet het afschrift of het uittreksel van deze wijziging geregistreerd worden binnen de zes maand. Registratiekantoor Juul Filliaertweg 41 8620 Nieuwpoort. 058 22 22 20 058 22 22 26 kant.reg.nieuwpoort@minfin.fed.be Deze procedure is niet kosteloos. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Openbaar onderzoek (in kader van ruimtelijke ordening) Dit is een periode gedurende de welke plannen ter inzage worden gelegd aan het loket van de dienst stedenbouw. Het kan gaan om zowel plannen voor vergunnings- of verkavelingsaanvragen, als om planologische documenten. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen ook bezwaarschriften indienen, of opmerkingen formuleren.

Overheidsopdrachten De opdrachten die de gemeente Koksijde uitschrijft zijn onderworpen aan de wet van 24.12.1993 op de overheidsopdrachten en uitvoeringsbesluiten. Wetgeving http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm. Publicatie nieuwe overheidsopdrachten in het Bulletin der Aanbestedingen bij het Belgisch Staatsblad (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_bul/bul.pl) en/of het Europees Publicatieblad (http://ted.europa.eu/) dienst Technisch bureau zie gemeentediensten

31

leven

Kermissen

De legalisatie of wettiging is een procedure waarbij een ambtenaar de echtheid bevestigt van een handtekening op een document. Dit wordt kosteloos gedaan op de dienst burgerzaken. Breng hiervoor het betreffende document en uw identiteitskaart mee en plaats uw handtekening in aanwezigheid van de aanwezige ambtenaar. Het wettigen van een handtekening op een document bestemd voor het buitenland dient te gebeuren door de burgemeester of een gemachtigd schepen. Belgische documenten bestemd voor gebruik in sommige landen buiten de Europese Unie dienen gelegaliseerd te worden op de FOD Buitenlandse Zaken, dienst “legalisatie” C 3.3 te Brussel. Sommige buitenlandse documenten bestemd voor gebruik in België moeten vooraf gelegaliseerd te worden. Dit kan door een “apostille” en gebeurt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het land zelf en vervangt de legalisatie door één vereenvoudigde actie. http://diplomatie.belgium.be dienst Burgerzaken zie gemeentediensten


Overlevingspensioen

Parkeren (betalend)

Bij het overlijden van de huwelijkspartner kan men onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen tot het bekomen van een overlevingspensioen in functie van de loopbaan van de overledene. Sociaal Huis zie gemeentediensten

De controle op het betalend parkeren in de gemeente Koksijde is in concessie gegeven aan de private partner Rauwers Controle NV. Zij zetten parkeerwachten in, onderhouden de parkeerautomaten en zorgen voor de inning van parkeerretributies. Klachten over de dienstverlening en bezwaren tegen parkeerretributies moeten gericht worden aan: Rauwers Parkeerbeheer Casinoplein 10 8670 Koksijde 058 51 00 95 058 51 40 82

Overlijden Bij een overlijden verwittigt u best een geneesheer of de dienst 100 indien u de arts niet kan bereiken. Ingeval van een onnatuurlijke dood zoals zelfmoord, een gewelddadig of verdacht overlijden, een ongeval, een niet vast te stellen overlijden… moet men de politie verwittigen. 058 53 30 00 of via de dienst 112. Elk overlijden in Koksijde moet aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Koksijde. Wettelijk gezien kan iedereen een overlijden aangeven. In de praktijk gebeurt de aangifte van overlijden door de begrafenisondernemer op vraag van de nabestaanden. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

PREMIES

leven

Zowel particulieren als vereniging kunnen verschillende premies en subsidies bekomen in Koksijde. Er bestaan namelijk gemeentelijke premies, provinciale premies, Vlaamse premies. www.hetportaal.be doorklikken naar premiewijzer. Subsidies en premies vindt u per gemeente. Bepaalde subsidies moet u schriftelijk aanvragen aan het college van burgmeester en schepenen gemeentebestuur zie gemeentediensten Aanpassingspremie woning voor bejaarden Voor het aanpassen van de woning aan de bijzondere behoeften van een inwonende bejaarde + 65 jaar. Wonen-Vlaanderen Werkhuisstraat 9 8000 Brugge 050 44 29 07 Gemeentelijke restauratiepremie (waardevol niet-beschermd erfgoed) Zo’n 120 gebouwen in Koksijde kregen 4 sterren toegekend door de gemeenteraad. Dit wil zeggen dat ze als “waardevol bouwkundig erfgoed” worden beschouwd en in aanmerking komen voor een gemeentelijke restauratiepremie. Uitzondering zijn gebouwen die werden beschermd door de cel onroerend erfgoed van de Vlaamse gemeenschap. Zij krijgen hun premie uit handen van de Vlaamse gemeenschap. dienst Cultuur zie gemeentediensten Groene gemeentelijke premies Bijv. van groendak, hemelwaterputten, herbuikbare luiers, enz... dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten Huisvestingspremies Gemeentelijke premie voor het verbouwen, aanpassen van een woongelegenheid. Premie Wonen - Vlaanderen: verbeterings- en aanpassingspremie alsook de Vlaamse renovatiepremie. Adres zie huursubsidie www.wonen-Vlaanderen.be Sociaal Huis zie gemeentediensten Huursubsidie De tegemoetkoming in de huurprijs is een tussenkomst die bestaat uit een maandelijkse huursubsidie en een eenmalige installatiepremie. Er moet bovendien aan een aantal voorwaarden voldaan worden op het vlak

32

van inkomen, huurprijs, eigendom en kwaliteit van de verlaten en/of nieuwe woning. Wonen-Vlaanderen Werkhuisstraat 9 8000 Brugge 050 44 28 80 www.bouwenenwonen.be Sociaal Huis zie gemeentediensten Premies rationeel energieverbruik via Eandis Eandis staat voor Elektriciteit, Aardgas, Netten en Distributie. Het bedrijf bevordert het zuinig gebruik van energie en houdt zich bezig met de levering van energie aan mensen met geldproblemen. Al die taken voert Eandis uit in opdracht van de gemengde Vlaamse distributienetbeheerders. In Koksijde is dat Gaselwest. Bij Eandis kunt u terecht voor advies over rationeel energieverbruik of voor premies als u investeert in energiezuinige toepassingen. De premies kunt u aanvragen via de website www.eandis.be Eandis REG-afdeling, Postbus 50, 9700 Oudenaarde 078 35 35 34 09 263 48 56 reg@eandis.be Verbeteringspremie woning Wanneer men aan zijn woning verbeterings-, verbouwings- en uitbreidingswerken uitvoert kan men een premie bekomen van het Vlaams gewest. Sociaal Huis zie gemeentediensten Verzekering Gewaarborgd Wonen Om het risico van het kopen, bouwen of renoveren van een woning te beperken, kunt u, wanneer u een hypothecaire lening aangaat, een gratis verzekering gewaarborgd wonen afsluiten. Voorwaarden en inlichtingen www.bouwenenwonen.be – steunmaatregelen. Sociaal Huis zie gemeentediensten Vlaamse renovatiepremie Renovatiewerkzaamheden aan het hoofdgebouw of aanbouw van een bestaande woning kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen tot het bekomen van een premie van 20 %, 30 % van de investering met een maximum premie van 10 000 Euro. Wonen-Vlaanderen, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge 050 44 28 80 Sociaal Huis zie gemeentediensten

Infogids Koksijde 2011-2012


Pensioenstelsels

Signalisatie voor tijdelijke activiteiten

De 3 belangrijkste pensioenstelsels zijn: de werknemers-, zelfstandigen en het stelsel van de overheid (vastbenoemden ambtenaren) De bijdragen en de toegekende pensioenen zijn verschillend voor elk van deze drie specifieke pensioenstelsels. Daarnaast hebben we de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) voor mensen die buiten de Europese Economische Ruimte en buiten Zwitserland hebben gewerkt. (bv destijds Kongo, enz.) Sociaal Huis zie gemeentediensten

Het reserveren van parkeerplaatsen voor verhuizingen, begrafenissen of feestelijkheden moet minstens 14 dagen op voorhand gebeuren. Het aanvragen van een parkeerverbod is enkel mogelijk op plaatsen waar reglementaire parkeerplaatsen voorzien zijn en per dag wordt een bedrag van 45 euro aangerekend voor het reserveren van 1 tot max. 6 parkeerplaatsen. Een parkeerverbod kan aangevraagd worden aan de balie, telefonisch of via het elektronisch aanvraagformulier. dienst Technisch Bureau - balie Openbare Werken zie gemeentediensten

Postpunten Te vinden in uw boekhandel, supermarkt, benzinestation, gemeentehuis of treinstation. U kunt er terecht voor postale diensten en producten die u regelmatig nodig heeft zoals zegels, advies over frankeren, brieven verzenden, frankeringsetiketten en Postpac verpakkingen om pakketten te versturen (tot 10 kg), pakketten afhalen, aangetekend schrijven versturen (tot 2kg) en afhalen, facturen tot 300,00 EUR met baar geld betalen (met gestructureerde mededeling)…

Sociale overlast Het gaat hierbij zowel over netheid en leefbaarheid als over buurtproblemen en rondhangende jongeren. De gemeenschapswachten, die dagelijks de baan op zijn, geven meldingen van schade en gebreken door aan de bevoegde diensten.) dienst Veiligheid en Preventie - Omgevingsbeheer zie gemeentediensten

Elke Belg woonachtig in Koksijde kan op de dienst burgerzaken een reispaspoort aanvragen. Dit biometrisch paspoort met chip is geldig voor 5 jaar. De kostprijs is afhankelijk van de hoogdringendheid en de leeftijd van de aanvrager. Voor minderjarigen kost een normale procedure € 41 en een spoedprocedure € 210. Deze reispas moet aangevraagd worden door de minderjarige samen met de ouder die het hoederecht heeft. Indien u 18 jaar of ouder bent, kost een normale procedure € 78,50 en een spoedprocedure € 247,50. U moet deze reispas persoonlijk aanvragen. Neem ook bij de aanvraag uw identiteitskaart en 2 recente kleurenpasfoto’s mee en eventueel ook uw vorig reispaspoort. Verlies of diefstal? Werd uw Belgisch reispaspoort gestolen? Of hebt u deze verloren? Blokkeer deze dan onmiddellijk. Zo voorkomt u de financiële gevolgen van een frauduleus gebruik (bijv.: een lening aangaan of een wagen op uw naam huren, aankoop bij de post enz.). U kunt 24/7 gratis bellen naar DOC STOP op het nummer 00800 2123 2123. Het nummer is zonder prefix (0032) wereldwijd bereikbaar. Indien u dit nummer niet kan bereiken, dan kunt u ook bellen naar +32 2 518 2123. Doe ook aangifte bij uw lokale politie of dichtstbijzijnde politiebureau. U krijgt daarvan een attest, neem dit mee naar uw gemeentebestuur wanneer u een nieuw paspoort aanvraagt. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Reistoelating (minderjarigen) Wanneer een minderjarige naar het buitenland wil reizen zonder de begeleiding van de ouders of voogd, moet één van de ouders of voogd toestemming geven om naar het buitenland te reizen. De ouder of voogd kan een standaardformulier reistoelating voor minderjarigen bekomen, mits voorlegging van hun identiteitskaart. Op dit formulier plaatst de ouder of voogd de handtekening die dan ter plaatste gewettigd wordt. U bekomt dit document onmiddellijk en kosteloos op de dienst burgerzaken. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Surf ook naar www.koksijde.be

gas en elektriciteit U kunt genieten van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas, indien u een geldig attest kan voorleggen. Dit attest kunt u bekomen bij de instelling die uw inkomen betaalt, ofwel het OCMW – Sociaal Huis, ofwel de Rijksdienst voor Pensioenen ofwel de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. gsm - telefoon Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat wegens sociale of humanitaire redenen wordt toegekend. Het sociaal telefoontarief kan worden toegestaan aan personen ouder dan 65 jaar en aan personen met een handicap van meer dan 66% (deze handicap moet door een officieel attest bewezen worden). Er zijn eveneens bepaalde voorwaarden betreffende de gezinstoestand en het inkomen. Voor verdere nuttige info kunt u terecht op het groene nummer 0800 22 800 vrijstelling saneringsbijdrage waterfactuur Personen met een laag inkomen kunnen van deze belasting worden vrijgesteld. Het Vlaams gewest heeft een belasting ingesteld op het leidingwaterverbruik. IWVA, Doornpannestraat 1, 8670 Koksijde/Oostduinkerke Sociaal Huis zie gemeentediensten

Straatmeubilair De gemeente liet een groot spandoek ophangen aan het sociaal appartementsgebouw Ten Zuydkante op het L. Hegerplein. Dit doek wordt 3 à 4 maal per jaar veranderd. Hier wordt op een laagdrempelige manier en met succes een nieuw thema of event aangekondigd. Daarnaast heeft de gemeente tot 2016 een contract met de firma JCDecaux voor afficheborden en elektronische borden. Als algemene coördinator voor het informatieve gedeelte van de infozuilen beslist het communicatieteam welke informatie er op deze zijden komt. De elektronische borden worden door de dienst Toerisme voorzien van info.

Strandcabines

 dienst Technisch Bureau - balie Openbare Werken zie gemeentediensten

33

leven

Sociale voordelen Reispaspoort


Het informatieblad Tij-dingen is hét nieuwsmagazine van de gemeente. Het verschijnt 11 maal per jaar (niet in augustus) en bevat alle mogelijke info over het gemeentelijk beleid in al zijn facetten en de uitvoering ervan door de gemeentelijke diensten. Het blad wordt gratis huisaan-huis verspreid onder de geregistreerde inwoners van de gemeente. Het ligt ter beschikking in het gemeentehuis voor geïnteresseerde bezoekers. Tweederesidenten of belangstellende niet-inwoners kunnen zich abonneren, tegen betaling van een geringe prijs. dienst Communicatie zie gemeentediensten

Tijdschrift voor tweederesidenten Infoblad Tij-dingen voor tweederesidenten Het Koksijdse bestuur streeft er naar om alle doelgroepen op een optimale manier te bereiken en dus worden de tweederesidenten, tevens ambassadeurs voor onze gemeente, niet vergeten. Daarom wordt jaarlijks een speciale editie van het gemeentelijk infoblad Tij-dingen opgemaakt en verstuurd naar het thuisadres van de tweede verblijvers. Deze Tij-dingen is drietalig, wordt gedrukt in 15.000 exemplaren en is volledig op maat van de tweederesidenten. dienst Communicatie zie gemeentediensten

Trefpunt Koksijde op Focus-Wtv De gemeente Koksijde is maandelijks (behalve in juli en augustus) in al haar facetten te bewonderen op focus-wtv in het programma “Trefpunt Koksijde”. Elke derde donderdag van de maand wordt een ander aspect van de gemeente belicht (vrije tijd, bevolking, technische zaken, milieu, ocmw, kinderopvang, politie westkust, …). Het programma wordt uitgezonden om 18 uur en dan telkens in de lussen na het nieuws. Trefpunt wil op een objectieve manier positieve informatie over Koksijde brengen. De gemeente bepaalt samen met de zender de onderwerpen en de inhoud van de uitzendingen. www.koksijde.be

TV Koksijde (streaming) Klik op www.tv.koksijde.be en volg de gemeenteraad van Koksijde live! U kunt alle zittingen ook integraal of enkel bepaalde interpellaties of specifieke punten herbekijken. Het is de bedoeling om dit digitale kanaal in de toekomst sterk uit te bouwen. Ook Koksijdse evenementen zijn hier binnenkort live te zien. Achteraf kunt u nog eens nagenieten van de sfeer. Langzaam maar zeker zal www.tv.koksijde.be uitgroeien tot een volwaardig digitaal filmarchief met daarin de gemeenteraadszittingen, belangrijke evenementen en andere leuke filmpjes over Koksijde! Misschien hebt u zelf wel een fascinerend filmpje met uw lievelingskustgemeente in de hoofdrol? Laat het ons dan zéker weten. info@koksijde.be www.tv.koksijde.be

Uitlenen logistiek materiaal voor feestelijkheden en manifestaties Het materiaal dat door particulieren aangevraagd kan worden bij het gemeentebestuur is afhankelijk van de locatie waar de activiteit, waarvoor de logistieke ondersteuning gevraagd wordt, plaatsvindt. De materialen moeten uiterlijk 3 weken op voorhand aangevraagd worden. dienst Technisch Bureau - balie Openbare Werken zie gemeentediensten

Surf ook naar www.koksijde.be

Uittreksels en attesten uit de registers van de burgerlijke stand Op de dienst Burgerzaken kunt u uittreksels en afschriften uit de akten van de burgerlijke stand verkrijgen zoals een geboorte-, echtscheidings-, huwelijks-, overlijdensen internationale akte van de burgerlijke stand. Een afschrift is een kopie van de akte van de burgerlijke stand. Akten van de burgerlijke stand kunt u vinden in de gemeente waar respectievelijk de geboorte, het huwelijk of het overlijden plaatsvond. U kunt deze uittreksels persoonlijk en kosteloos aanvragen aan de loketten van de dienst Burgerzaken of schriftelijk aanvragen per brief of fax of via het e-loket (www.koksijde.be ). U krijgt deze onmiddellijk mee na onderzoek aan het loket of deze kunnen u worden opgestuurd. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Uittreksels en attesten uit het bevolkingsregister U kunt allerhande uittreksels en attesten uit het bevolkingsregister voor diverse doeleinden kosteloos verkrijgen op de dienst Burgerzaken zoals een bewijs van leven, nationaliteit, woonst of gezinsamenstelling. Met een bewijs van leven toont u dat u nog steeds in leven bent. Deze uittreksels en attesten uit het bevolkingsregister kunnen aangevraagd worden door enerzijds de betrokkene zelf, zijn wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s), voogd) of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris,…). Deze uittreksels en attesten kunnen echter ook aan derden afgeleverd worden. U kunt deze uittreksels persoonlijk aanvragen aan de loketten van de dienst Burgerzaken of schriftelijk aanvragen per brief of fax of via het eloket. U krijgt deze onmiddellijk mee na onderzoek aan het loket of deze kunnen u worden opgestuurd. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Uittreksel uit het strafregister Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat uw persoonsgegevens weergeeft en eventuele strafrechterlijke veroordelingen. Er bestaan twee soorten uittreksels. Een model 1 wordt gebruikt voor alle doeleinden waar er geen contact met minderjarigen is. Het model 2 wordt afgeleverd voor doeleinden waar er wel contact is met minderjarigen, bijvoorbeeld opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, begeleiding van minderjarigen en animatie. Voor een uittreksel uit het strafregister model 2 dient er bijkomend een onderzoek gebeuren door de lokale politie. Bijgevolg kan dit uittreksel niet zo snel meegeven worden als een model 1. We raden aan om dit uittreksel enige tijd voordien aan te vragen. U kunt dit uittreksel uit het strafregister aanvragen op de dienst Burgerzaken voor uzelf. Voor derden kunt u het stuk ophalen, mits voorlegging van een geldige schriftelijke volmacht. Deze documenten worden gratis afgeleverd en zijn beperkt geldig (maximum 6 maanden). dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Verbintenis tot ten laste neming Een “verbintenis tot ten laste neming” (bijlage 3 bis) is een document waarmee u een vreemdeling wil uitnodigen voor een kort verblijf in België wanneer deze niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt. U stelt zich financieel garant voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring voor een buitenlandse burger gedurende zijn verblijf in België. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

34

leven

Tij-dingen


Verkiezingen

Website Koksijde

In België geldt de stemplicht. Indien u afwezig bent op de dag van de verkiezingen kunt u zich laten verontschuldigen of een volmacht geven. Maar u heeft hiervoor wel een wettelijk gegronde reden nodig. Enkele weken voor de dag van de verkiezingen ontvangt u met de post een oproepingskaart. Zonder deze oproepingskaart kunt u niet gaan stemmen. U kunt altijd in geval van verlies of ingeval u vermoedt dat u uw kaart niet ontvangen hebt een duplicaat bekomen op de dienst burgerzaken. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

www.koksijde.be De website van de gemeente wordt dagelijks aangepast. De bezoeker vindt er snel zijn weg naar de kalender en bezienswaardigheden. De inwoners en tweederesidenten kunnen er daarnaast ook terecht voor alle nieuwtjes en de meest recente info over het gemeentebestuur en de gemeentediensten. Het e-loket bied een ruime waaier aan digitale formulieren, zodat u een deel van uw administratie van thuis uit kunt doen, wanneer u wilt. Wenst u nieuwsbrieven met info over de gemeente in uw mailbox te ontvangen, ga dan via de bovenste navigatiebalk op de inwonerspagina naar ‘Mijn Koksijde’. Wie zich daar voor het eerst aanmeldt, wordt gevraagd zich te registreren. Hiervoor hebt u een geldig e-mail adres nodig dat u zelf kunt consulteren. Eens geregistreerd kunt u zich abonneren op alle nieuwsbrieven vanuit de gemeente. De toepassingen van ‘Mijn Koksijde’ als gepersonaliseerd portaal zullen de volgende jaren ongetwijfeld nog groeien! dienst Communicatie zie gemeentediensten

Verloren voorwerpen Alle gevonden voorwerpen moeten afgegeven worden op het politiekantoor Zeelaan 48 8670 Koksijde Indien mogelijk contacteert de politie onmiddellijk de eigenaars van deze voorwerpen. Elke woensdag worden alle gevonden voorwerpen door een medewerker van de dienst Technisch Bureau opgehaald en gedurende 6 maanden bewaard in het gemeentehuis. dienst Technisch Bureau - balie Openbare Werken zie gemeentediensten

leven

Visum Om te reizen naar sommige landen is een visum vereist. Een visum vraagt u aan bij de ambassade of consulaat in België waarvoor u een visum wilt. Om een visum aan te kunnen vragen, moet u een reispaspoort kunnen voorleggen. Adressen en telefoonnummers vindt u via http://diplomatie.belgium.be . Op deze site te vinden, visum nodig en reisadvies. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Vreemdelingen Vreemdelingen die in Koksijde willen wonen of op een particulier adres wensen te verblijven, melden zich bij de dienst burgerzaken. Zij kunnen er terecht voor de samenstelling van het vreemdelingendossier, het afhalen of verlengen van identiteitsdocumenten, arbeidskaarten, aankomstverklaringen enz… dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Vrienden der blinden Een multi-disciplinaire opsporings-, opleidings- en hulpstructuur aan blinden gekend voor het africhten van blindengeleidehonden. "VRIENDEN der BLINDEN"-vzw Federaal Werk - Vzw-nr. 25 429 Ondernemingsnr. 40 657 9854 Opleiding voor blindegeleidenhonden Vlaamse Afdeling Ganzestraat 9 8670 Koksijde & 058 51 00 01 vrienden.der.blinden@skynet.be

Wapenschild van Koksijde In 2008 kreeg Koksijde een volledig nieuwe huisstijl en een nieuw logo. Het wapenschild van Koksijde blijft echter bestaan, maar wordt enkel nog in specifieke gevallen gebruikt: officiële vlag, officiële stempel, trouwboekjes, …

35

Wettelijk samenwonen Twee personen die in België een woning delen, kunnen bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen. Deze verklaring wordt afgelegd op de Dienst Burgerzaken, wanneer u minstens 18 jaar oud bent, u over de bekwaamheid beschikt om contracten af te sluiten en u niet door een huwelijk of een andere verklaring van wettelijke samenwoning gebonden bent. Voor deze verklaring brengt u beiden uw identiteitskaart mee. U ontvangt van deze verklaring een ontvangstbewijs. Daarna wordt het vermeld in de bevolkingsregisters op datum van de registratie. Opgelet: dit is niet hetzelfde als een samenlevingscontract, dat u kunt afsluiten bij uw notaris. Beëindiging De wettelijke samenwoning wordt beëindigd door het huwelijk of overlijden van één van de samenwonenden, door een vonnis, door een eenzijdig verklaring of een verklaring door beide personen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand bij de woonplaats van één van de samenwonenden. Gevolgen Wettelijke samenwonen heeft tal van gevolgen. Verdere info kunt u terugvinden op www.notaris.be of uw plaatselijke notaris kan u hierover meer vertellen. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Zeedijk en strand Openingsuren Zeedijk • Buiten de schoolvakanties is de Zeedijk toegankelijk voor alle verkeer vanaf zondagavond 19 uur tot vrijdagochtend 10 uur. • Tijdens de schoolvakanties is de Zeedijk gesloten. Dit vanaf de vrijdag voor de start van de schoolvakantie vanaf 10 uur tot de laatste zondag van de vakantie om 19 uur. • Op feestdagen is de Zeedijk gesloten vanaf de dag voor de feestdag 10 uur tot de feestdag 19 uur. De zeedijk blijft gedurende de 4 zomermaanden volledig gesloten vanaf 1 juni 10 uur tot en met 30. Aanvraag badge via de dienst Technisch Bureau - balie Openbare Werken

Infogids Koksijde 2011-2012


Lokalen en zalen

Surf ook naar www.koksijde.be

36


Gemeentelijke feestzalen huren De gemeente stelt verscheidene zalen ter beschikking voor allerhande evenementen zoals concerten, fuiven, bals, tentoonstellingen, films, vergaderingen, socio-culturele activiteiten, familiefeesten,… gemeentelijke brochure “Dienstverlening Koksijde” of op www.koksijde.be Feestzalen • ’t Oud schooltje • Kerkepannezaal • Noordduinen • Witte Burg Annick Wullus Zeelaan 303 8670 Koksijde 058 53 30 95 058 53 34 14 annick.wullus@koksijde.be

Sportterreinen en -zalen Hazebeekstraat 11 8670 Oostduinkerke 058 53 20 01 058 53 20 00 sportdienst@koksijde.be www.sport.koksijde.be Openlucht basketbalvelden Op verschillende plaatsen in de gemeente kan er in openlucht gebasket worden: in Sint-Idesbald aan de Kerkepannezaal en op de zeedijk t.h.v. het Lucionplein, in Koksijde-dorp aan de sporthal en in de Kerkstraat, in Wulpen in de Kerkwijk en in Oostduinkerke aan de sporthal Hazebeek. Alle terreinen zijn vrij toegankelijk, reserveren is dus niet nodig. sportdienst zie gemeentediensten Petanque- en duivensportaccommodatie Zowel de Koksijdse petanqueverenigingen als de éénmalige gebruikers kunnen terecht in de Bolledroom gelegen achter de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Er zijn 12 binnen- en 20 buitenbanen aangelegd. Voor het huren van de petanquebanen neemt u contact op met de sportdienst. Voor de duivensport is er een inschrijvingslokaal ‘t Duvekot, voorzien en een aparte ruimte om de duiven in te korven. Het duivenlokaal kan door iedereen gehuurd worden. Hiervoor neemt u contact op met de sportdienst. sportdienst zie gemeentediensten

lokalen en zalen

Powerzaal ‘zaal Laurent De Coninck’ In de powerzaal kunt u fitnessen en aan powertraining doen (beheer van de powerclub). Houtsaegerlaan 19b Koksijde-dorp sportdienst zie gemeentediensten Sporthallen Koksijde heeft een sporthal in Koksijde en Oostduinkerke waar u verschillende sporten kunt beoefenen: volleybal, tennis, basketbal, badminton, minivoetbal en tafeltennis. Er is ook nog een vloersportenzaal in Koksijde waar verdedigingssporten kunnen beoefend worden. Afhankelijk van de beschikbaarheid kan iedereen de zalen huren. Adressen van de sporthallen: Sporthal Koksijde Sporthal Oostduinkerke Zeelaan 44 Hazebeekstraat 11 8670 Koksijde 8670 Oostduinkerke sportdienst zie gemeentediensten

37

Tafeltenniszaal De gemeentelijke tafeltenniszaal bevindt zich boven het brandweerarsenaal in de Schoolstraat in Oostduinkerke. Iedereen kan deze zaal huren door contact op te nemen met de sportdienst. sportdienst zie gemeentediensten Turnzaal gemeenteschool De turnzaal van de gemeenteschool ligt in de Abdijstraat 101 in Koksijde. De zaal heeft een parketvloer en is geschikt voor het beoefenen van vloersporten. De turnzaal kan gehuurd worden buiten de schooluren. Reservaties gebeuren op de sportdienst. sportdienst zie gemeentediensten

Tentoonstellingsruimtes • • • 

Abdijhoeve Ten Bogaerde Galerie Welnis Toerismekantoor Oostduinkerke Keunekapel dienst Cultuur zie gemeentediensten valerie.vandamme@koksijde.be www.koksijde.be

Vergaderzalen •

Willem Elsschotzaal c.c. Casinokoksijde Casinoplein 10 8670 Koksijde 058 53 29 87 058 53 29 85 hilde.huyghe@koksijde.be www.casinokoksijde.be • Vergaderzaal JOC De Pit Kursaallaan 28 8670 Koksijde 058 53 34 44 058 53 29 71 jocdepit@koksijde.be www.koksijde.be

Verhuur materiaal De gemeente beschikt over verschillende uitleendiensten. Het uit te lenen materiaal wordt zowel ter beschikking gesteld aan het plaatselijk verenigingsleven als aan de plaatselijke bewoners. de jeugddienst zie gemeentediensten de sportdienst zie gemeentediensten dienst Technisch Bureau – balie Openbare Werken zie gemeentediensten

Zaalverhuur c.c. CasinoKoksijde Het c.c. CasinoKoksijde is een polyvalent geheel, dat een theaterzaal, een grote feestzaal, een foyer en een mezzanine groepeert. Al deze ruimtes zijn te huren. Casinoplein 10 8670 Koksijde 058 53 29 87 058 53 29 85 hilde.huyghe@koksijde.be www.casinokoksijde.be c.c. CasinoKoksijde zie gemeentediensten

Infogids Koksijde 2011-2012


Milieu en duurzaamheid

Surf ook naar www.koksijde.be

38


De afvalkalender vermeldt de correcte ophaaldata en de ophaalzones. U ontvangt ze elk jaar in december. Zorg er steeds voor dat uw afval correct (tijdig, voor eigen deur,…) aangeboden wordt. Veel fracties kunt u ook kwijt op het containerpark, in de glasbol of textielcontainer in uw buurt. Alle info per fractie is te vinden op www.koksijde.be Autobanden Autobanden kunt u afgeven aan de verkoper bij aankoop van een stel nieuwe banden. Batterijen (zie KGA) Bouwafval (steenpuin/gips/porselein) Bouwafval (steenpuin, gipsafval, porselein) kunt u selectief en in beperkte hoeveelheden brengen naar het containerpark. Hiertoe betaaltu vooraf 12,50 euro per losbeurt (van max. 1 m³) aan het loket van de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling. Er wordt maximaal 1 losbeurt per week en 3 beurten per jaar per gezin toegelaten. Voor grotere afbraakwerken huurt u best één of meerdere containers bij een private afvalophaler of containerdienst. Het bespaart u alvast brandstof en tijd. We raden u tevens aan om selectief te slopen. Recycleerbare en gevaarlijke fracties (asbest, glas, hout, steenpuin, …) horen immers niet in een container met afval voor de verbrandingsoven. Elektronische en elektrische apparatuur Uw oude koelkast, diepvriezer, televisie, computer, radio, bureaulamp,… kunt u gratis afvoeren via de kringloopwinkel (voor herbruikbare apparaten), de elektrohandelaar aangesloten bij het Recupel-systeem (bij aankoop van een nieuw toestel) of het containerpark. Asbesthoudend afval Asbest werd tot in de jaren tachtig veel gebruikt in zeer uiteenlopende toepassingen. U vindt asbest in golfplaten, leien voor gevel - en dakbedekking, schouwpijpen, bloembakken, plaasterisolatie,... . De fijne en scherpe asbestvezels zijn levensgevaarlijk wanneer ze vrijkomen en via de lucht in uw longen terechtkomen. Eenvoudig te verwijderen materiaal in goede staat kunt u eventueel zelf verwijderen. Wees in dat geval wél steeds bijzonder voorzichtig tijdens de afbraak en het vervoer van het materiaal. Dat asbesthoudend materiaal kunt u in beperkte hoeveelheid – ook brengen naar het containerpark na afspraak met de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling. Neem echter geen risico's als het gaat om veel, moeilijk verwijderbaar, ernstig beschadigd of sterk verweerd materiaal en doe in dat geval beroep op een professionele asbestverwijderaar. Een lijst met erkende asbestverwijderaars vindt u op www.meta.fgov.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx. U kunt ook terecht op het telefoonnummer 02 233 45 93 van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.

Gasflessen Gebruikte gasflessen moet u terug brengen naar een verdeler of verkooppunt van gasflessen (zie www.febupro.be). Er geldt geen aankoopverplichting van een nieuwe gasfles. Na controle wordt uw fles opnieuw gevuld en hergebruikt. Glas Bol glas (glazen flessen en bokalen) kunt u kwijt in de glasbol in uw buurt of op het containerpark (maak het glas leeg en verwijder deksels of doppen). Sorteer per kleur (wit en gekleurd glas). Het deponeren van glas is verboden tussen 20u en 8u. Ander afval achterlaten naast de glasbollen is uiteraard verboden. De vertrouwde glasbollen worden op veel plaatsen door ondergrondse glascontainers vervangen. Hittebestendig glas (bv. ovenschotels), porselein en aardewerk, stenen flessen en kruiken, pyrex, opaalglas en kristal, vlak glas zoals ruiten en spiegels, lampen, TLlampen,… horen thuis op het containerpark. Milieuvriendelijke retourflessen brengt u uiteraard terug naar de winkel. In ruil krijgt u er het statiegeld terug. Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) Een belangrijk deel van uw GFT-afval kunt u thuis ‘verwerken’ of voorkomen. In een ecologisch ingerichte tuin beperkt u deze afvalfractie tot een minimum. Zet de juiste plant op de juiste plaats, mulch uw gazon, gebruik uw takken in een takkenwal, composteer thuis en hou een aantal kippen in uw tuin. Wat daarna nog rest, kunt u meegeven met de GFT-inzameling. ‘Sla, banaan en tak horen immers in de bak’. De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling verhuurt GFT-containers die wekelijks (of tweewekelijks tijdens de winter) geledigd worden: • 140 liter inhoud: 22 euro per jaar • 240 liter inhoud: 28 euro per jaar • 360 liter inhoud: 42 euro per jaar wat mag? Schillen en resten van groenten en fruit, resten uit moes – en siertuin (zonder aarde), haagscheersel, versnipperd snoeihout, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, onkruid, koffiefilters, koffiedik, oud brood, notendoppen, keukenrolpapier, … Wie geen GFT-container huurt en sporadisch toch zijn GFT-afval mee wil geven met een huis aan huis inzameling kan zich composteerbare zakken aanschaffen. U koopt deze zakken in de toeristische diensten. Eens de zakken vol, verwittigt u de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling op de dag vóór de GFT-ophaling, voor 12u. We passen onze inzamelronde dan aan en komen bij u langs. Met tuinafval (geen groenten en fruit!) kunt u eveneens terecht op het containerpark (zie trefwoord ‘snoeihout’).

Frituurolie Breng uw gebruikte frituurolie, fondueolie of frituurvet naar het containerpark. U kunt er de fles met de afgekoelde olie kwijt.

Surf ook naar www.koksijde.be

39

milieu en duurzaamheid

Afval


milieu en duurzaamheid

Hout Hout wordt selectief ingezameld op het containerpark. Klein gevaarlijk afval (KGA) KGA is klein gevaarlijk afval. U bewaart dit afval bij voorkeur veilig in uw milieubox. Laat uw milieubox echter niet in een hoekje wegkwijnen maar ledig hem regelmatig bij de KGA-kluis op het containerpark. Wat mag? • afwas – en schoonmaakmiddelen (resten van boenwas, glansmiddel, WC-reiniger, waspoeder, …), • batterijen, • bestrijdingsmiddelen (lege verpakkingen en restanten van rattenvergif, insecticiden, …) (zonder is trouwens gezonder!), • brandstoffen (benzinerestjes, petroleum, spiritus, white spirit, …) en brandblussers, • cosmetica (lippenstift, nagellak, deodorant, spuitbussen, haarlak,…), • lijmen en siliconen, • oliën en vetten (fondue – en frituurolie en – vet, smeerolie, …), • producten met kwik, • schilder en onderhoudsmateriaal (verf, bijts, lak, kwastreiniger, oplosmiddel, terpentijn, verfafbijter, vernis, …), • TL-lampen Onbekende producten worden niet aanvaard, laat de producten daarom in de originele verpakking of breng ze over in een andere goed afgesloten verpakking en schrijf hierop de aard van het product. Injectienaalden worden enkel in naaldcontainers aanvaard (vraag ernaar bij de apotheker). Kleine batterijen kunt u ook deponeren in één van de 20 000 groen-gele dozen bij tal van winkels en scholen. Landbouwfolie De gemeente Koksijde biedt alle land – en tuinbouwers elk voorjaar de mogelijkheid om hun landbouwfolies selectief af te voeren. Alle landbouwers krijgen vooraf een persoonlijke melding met het tijdstip en de leveringsvoorwaarden van de inzameling. Medicijnen Vervallen geneesmiddelen kunt u afgeven bij uw apotheker. Metalen Oude metalen kunt u kwijt op het containerpark. Papier en karton Papier en karton wordt maandelijks huis-aan-huis ingezameld: • met natuurtouw samengebonden of in een gesloten, stevige kartonnen doos, • maximaal toegelaten hoeveelheid: 1 m³ en 20 kg/pak, • plaats uw papier en karton tijdig buiten (avond voor de ophalling na 21u), • wat mag? Papieren zakken en kartonnen dozen, kranten, tijdschriften, folders, boeken, schrijf – en machinepapier, …, • wat mag niet? Vuil of vet papier, cellofaanpapier, behangpapier,…, • verwijder de plastic folie van kranten, tijdschriften en folders. De fractie wordt ook op het containerpark aanvaard. Plooi uw karton er steeds samen!

40

PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (conserven, blikjes,…), drankkartons) PMD wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald (kijk op uw afvalkalender voor de ophaaldagen in jouw zone): • in de blauwe PMD-zak (te koop bij de lokale handelaars en de toeristische diensten aan 0,12 euro/zak (60 liter); wie een kleinere PMD-zak wenst, kan die kopen bij de toeristische diensten aan 0,08 euro/zak (30 liter), • plaats uw PMD-zak tijdig buiten (avond voor de ophaling na 21u), wat mag? Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (ook spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, aluminium schaaltjes en bakjes en metalen deksels en doppen) en drankkartons, wat mag niet? alle andere plastic verpakkingen of voorwerpen (zoals vlootjes, plastic zakken, folie, …), aluminiumfolie, verpakkingen die giftige of bijtende middelen bevat hebben, • zakken met foutieve inhoud of aangebonden flacons worden geweigerd, er wordt in dat geval een sticker ‘foute inhoud’ aangebracht, • de PMD-verpakkingen moeten volledig leeg zijn. De fractie wordt ook op het containerpark aanvaard volgens dezelfde voorwaarden (dus steeds in de PMD-zak!). Restafval Afval dat niet voorkomen, hergebruikt of gerecycleerd kan worden, moet naar de verbrandingsoven. Die verbranding gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden en is helemaal niet te vergelijken met een eigen vuurtje in de tuin of in een zogenaamde ‘allesbrander’. Restafval mag u in geen geval zelf verbranden! Het brandbaar afval wordt op drie verschillende manieren ingezameld. 1. Huishoudelijk restafval wordt huis-aan-huis opgehaald (kijk op uw afvalkalender voor de ophaaldagen in jouw zone): • in de reglementaire gemeentelijke restafvalzak (te koop bij de lokale handelaars en de toeristische diensten aan 1 euro/zak (60 liter); wie een kleinere restafvalzak wenst, kan die kopen bij de toeristische diensten aan 0,75 euro/zak, • plaats uw restafvalzak tijdig én voor eigen gevel buiten (op de dag van de ophaling tussen 6u en 8u) 2. Huishoudelijk restafval dat door zijn afmetingen te groot is om in de restafvalzak mee te geven, wordt ingezameld in een specifieke (pers)container op het containerpark. Wie minder mobiel is, kan – mits reservatie en betaling (24,80 euro/ophaalbeurt met een maximale duur van 10 minuten) bij de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling – beroep doen op de gemeentelijke ophaaldienst. Dat grofvuil moet evenwel steeds kunnen gedragen worden door twee personen. 3. Tijdelijke verblijvers die Koksijde verlaten op een dag dat de huisvuilwagen niet langskomt, kunnen gebruik maken van de ondergrondse containers voor restafval. Huishoudelijk restafval moet ook daar steeds in een reglementaire groene huisvuilzak gedepondeerd worden! Ander afval (glas, plastic zakjes met huisvuil, steenpuin,…) hoort niet thuis in of rond deze containers! Het verkeerd aanbieden van afval wordt uiteraard aanzien als sluikstorten, ontsiert onze gemeente en is strafbaar.

Infogids Koksijde 2011-2012


oog én wees er snel bij). Want zeg nu zelf: zo’n trendy Kzak, dat staat u toch pakken beter dan die plastic rommel? dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Composteren Snoeihout Grof snoeihout wordt ingezameld op het containerpark. Wie minder mobiel is, kan – mits reservatie en betaling (7,40 euro/m³ met een maximaal volume van 3 m³ per ophaalbeurt) bij de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling – beroep doen op de gemeentelijke ophaaldienst: • samengebonden met natuurtouw in bundels van max. 1,5 meter en 35 kg, • plaats uw snoeihout tijdig buiten (op de dag van de ophaling tussen 6u en 8u), • wat niet? boomwortels Textiel en lederwaren Textiel kunt u schenken aan sociale organisaties. U vindt hun inzamelpunten op verschillende strategische plaatsen in Koksijde (oa op het containerpark, kledingbank ‘Camino’ op de site Noordduinen, meerdere textielcontainers). Ook de kringloopwinkel aanvaardt met plezier uw afgedankte kledij. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Afvalarm winkelen De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling lanceert elk najaar een duurzame boodschappentas. De voorbije jaren veroverde deze K-zak het Koksijdse straatbeeld. Duizenden wegwerpzakjes bliezen massaal de aftocht. En dat is maar goed ook: deze zakjes worden éénmaal gebruikt en belanden daarna in de afvalverbrandingsoven. Zonde van de verspilde grondstof en energie. Hoog tijd dus om er ook één in huis te halen (hou Tij-dingen in het

Surf ook naar www.koksijde.be

Tuin – en keukenafval kunt u thuis composteren. U koopt hiervoor een compostvat bij de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling aan de bodemprijs van 17,40 euro. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Containerpark Het containerpark is een uitstekend middel om de afvalberg, die richting verbrandingsoven moet, te verkleinen. Er worden zoveel mogelijk recycleerbare fracties afzonderlijk ingezameld. Recycleren is immers beter dan verbranden. Sorteren is er de boodschap! In de rubriek ‘afval’ vindt u een overzicht van alle afvalfracties en de manier waarop u deze kan verwijderen. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Fair Trade Gemeente Dat wil zeggen dat de producten die de gemeente aankoopt moeten voldoen aan een sociaal label voor maatschappelijk verantwoorde productie. Wat concreet betekent dat het productieproces heeft plaatsgevonden in eerlijke omstandigheden en gebaseerd op de conventies van de internationale arbeidsorganisatie. Eerlijke handel hebt u als consumenten een eerlijke prijs betalen voor de producten die ze kopen. dienst Internationale Samenwerking (dIS) zie gemeentediensten

41

milieu en duurzaamheid

Smeerolie Laat uw gebruikte olie niet weglopen. 1 druppel kan immers een pak (grond)water vervuilen. Breng uw gebruikte smeerolie naar het containerpark. Professionele gebruikers moeten de afvalolie gescheiden laten ophalen door een erkend ophaler.


milieu en duurzaamheid

Ecotuinteam

Milieuvergunning

Ecologisch tuinieren is in. Hebt u zelf groene vingers en wilt u écht ecologisch tuinieren? Meldt u dan bij de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling en sluit aan bij een volgend ecotuinteam. U krijgt er handige tips van een ervaren lesgever tijdens een zestal inspirerende bijeenkomsten in de eigen tuinen. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

De Vlaamse Milieureglementering (Vlarem) deelt alle hinderlijke inrichtingen in in drie klassen volgens de aard en de grootte. Naargelang de klasse moet de milieuvergunning aangevraagd worden bij een andere instantie. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Educatieve activiteiten zie rubriek Onderwijs & educatie

Energiemeter Meten is weten! Bent u benieuwd naar het energieverbruik van jouw wasmachine, koelkast, televisietoestel, …? Leen dan gedurende twee weken een energiemeter bij de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling (gratis, waarborg 20 euro) en ontmasker de energievreters bij jouw thuis. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Energiescan Bent u benieuwd welke kleine energiebesparende maatregelen nog bij jouw thuis mogelijk zijn? Vraag dan uw energiescan aan via de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling en krijg het bezoek van een energiescanner bij u thuis. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Herbruikbare luiers De gemeente Koksijde subsidieert de aankoop van een pakket herbruikbare luiers met een premie van 50% van het aankoopbedrag tot maximaal 125 euro. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Honden Zijn zeer welkom in onze gemeente mits hun baasjes zich aan een aantal regels houden. • steeds aan de leiband • geen poep op de stoep (hondenpoepzakje is verplicht) • op het strand in de zomer enkel in afgebakende zones! dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Kringloopwinkel Kringloopwinkel West Koksijdestraat 10 8630 Veurne Openingsuren: di-vrij van 9.00 tot 12.00 u en van 13.00 tot 17.45 u zaterdag van 9.00 tot 12.00 u en van 13.00 tot 15.45 u www.kringloopwinkelwest.be 078 15 50 05 (gratis ophaaldienst)

Papier niet hier Puilt uw brievenbus uit van reclamefolders? Ach wat, zegt u, ik gooi ze toch gewoon bij het oud papier. Juist, maar in tijden van klimaatopwarming en acties voor duurzaamheid is deze berg papier voor veel mensen een doorn in het oog. Kleef daarom een sticker tegen ongeadresseerd reclamedrukwerk op uw brievenbus. U bent meteen verlost van een pak drukwerk. U kunt de sticker gratis verkrijgen. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Tuinnetten De gemeente Koksijde moedigt de aankoop van tuinnetten als milieuvriendelijk alternatief voor insectenverdelgers aan met een premie van max. 30 euro/jaar. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Vogelopvangnetwerk Het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren te Oostende biedt hulp aan deze dieren en schenkt ze terug de vrijheid. Het centrum is bereikbaar op 059 80 67 66.

Vuurtje stoken Afval verbranden in de open lucht is streng verboden. Alleen plantaardige afvalstoffen van tuinen mogen in bepaalde gevallen verbrand worden in Vlaanderen. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Zeehond In Koksijde komt u regelmatig zeehonden tegen op het strandhoofd van Ster der Zee. Een teken dat het goed gaat met de natuur en de zeehondjes zelf. Kom niet te dichtbij en gun ze de rust.

Zwerfkatten Wie last heeft van verwilderde katten in zijn omgeving en bereid is een vangactie toe te laten op zijn eigendom, kan contact opnemen met de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling. De gevangen dieren worden gecastreerd of gesteriliseerd bij een dierenarts en nadien in hun gekende leefomgeving terug geplaatst. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Milieuklachten Het centraal meldpunt voor milieuklachten 058 53 34 39 milieu@koksijde.be dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Milieuraad zie Adviesraden

42

Infogids Koksijde 2011-2012


Mobiliteit en verkeer

Surf ook naar www.koksijde.be

43


Autoruiten graveren

Omleidingen

Via een digitaal systeem wordt de letter B samen met de laatste zeven cijfers van het chassisnummer op alle ruiten gegraveerd. Op deze manier moeten autodieven alle autoruiten vervangen alvorens die te kunnen verhandelen. dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten

zie wegenwerken

Fietsgraveren Tijdens het schooljaar kunt u elke eerste en derde woensdag van de maand, tussen 14.00u en 16.00u gratis het rijksregisternummer in uw fiets laten graveren op het politiecommissariaat van Koksijde. Op deze manier kan de gevonden fiets gemakkelijk aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd worden. dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten

Fietspaden

mobiliteit en verkeer

De laatste jaren werden in onze gemeente (vaak in samenwerking met het Vlaams Gewest) heel wat comfortabele fietspaden aangelegd. In de bebouwde kom, bij plaatsgebrek, wordt dan geopteerd voor zogenaamde “fietssuggestiestroken”. Wie meldingen heeft over gebreken aan fietspaden (vb. een put, een overhangende tak, …), kan dit melden door te mailen naar fietspaden@koksijde.be. De gemeente stuurt de melding dan door aan de betrokken wegbeheerder.

Inschrijving van voertuigen Ministerie van Verkeer en Infrastructuur Directie Inschrijving Voertuigen Industriezone 3 Zandvoordestraat 442 B 8400 Oostende 02 277 30 30 Open van ma tot vr van 8.30 tot 12.00 u en van 13.00 tot 16.30 u

Inschrijvingsbewijs voertuigen Procedure aanpassing inschrijvingsbewijs voertuigen Wanneer u uw adres wijzigt, moet u na aanpassing van uw adres in het bevolkingsregister ook het adres op het kentekenbewijs van uw voertuig laten aanpassen door de dienst burgerzaken. Indien op het kentekenbewijs al eens een nieuw adres vermeld werd, moet er een nieuw kentekenbewijs en kentekenplaat gevraagd worden. U richt zich hiervoor tot uw verzekeraar. De DIV levert dan een nieuwe plaat en een nieuw kentekenbewijs af. De oude plaat moet teruggestuurd worden voor schrapping. dienst Burgerzaken

Parkeerbeleid De exploitatie van het betalend parkeren is toevertrouwd aan het AGB Koksijde die hiervoor een concessie uitgeschreven heeft aan een privé-firma. Daarnaast zijn randparkings ter beschikking in de nabijheid van de toeristische en commerciële kernen waar gratis en zonder tijdslimiet kan geparkeerd worden. Info en tarieven op www.koksijde.be

Parkeren (betalend) zie rubriek Leven

Parkeergelegenheid/ondergrondse parking De ondergrondse parkeergarage van het c.c. CasinoKoksijde is elke dag open van 8.00 tot 1.00u Er is plaats voor 250 wagens. U krijgt automatisch één uur gratis bij het betalen van uw parkeerticket de avond van een voorstelling georganiseerd door c.c. CasinoKoksijde.

Parkeerkaart voor personen met een handicap De Europese parkeerkaart voor personen met een handicap wordt aangevraagd bij het gemeentebestuur via ecommunit aan de FOD Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50/B150, 1000 Brussel. Sociaal Huis zie gemeentediensten

Parkeerkaart zorgverstrekkende beroepen Moet u dikwijls kortstondig parkeren in het kader van een zorgverstrekkend beroep, dan kunt u een aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen om een kaart "vrijstelling van parkeerautomaat" te bekomen. Deze aanvraag moet gebeuren aan de hand van een formulier dat u kan verkrijgen op de dienst secretarie dienst Secretarie zie gemeentediensten

Rijbewijs U kunt in verschillende categorieën een rijbewijs behalen. Eerst legt u een schriftelijk examen af in een examencentrum, daarna volgt nog een praktisch rijexamen. Bent u geslaagd dan kunt u het rijbewijs aanvragen. In de loop van 2011 wordt het Europees rijbewijs ingevoerd. U kunt ook een internationaal rijbewijs aanvragen wanneer u een voertuig wil besturen in een land waar het Belgisch nationaal rijbewijs niet erkend wordt. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

Minder Mobielen Centrale (MMC) Deze dienst helpt mensen met verplaatsingsproblemen aan vervoer. Vrijwilligers zorgen voor het vervoer van personen die omwille van leeftijd of gezondheid moeilijk het openbaar vervoer kunnen gebruiken. Het inkomen van de aanvrager mag een bepaalde grens echter niet overschrijden. Wilt u chauffeur of lid worden? Sociaal Huis 058 53 43 10 fien.vandooren@sociaalhuiskoksijde.be

Mobiliteitsplan Vanuit Vlaanderen worden gemeenten opgelegd om een mobiliteitsplan te maken. Daarin wordt geschreven hoe bijvoorbeeld de verkeersveiligheid in de gemeente kan evolueren. Het geldt ook als kader voor de samenwerking met andere actoren (Vlaams gewest, de Lijn, NMBS…) dienst Technisch Bureau - balie Openbare Werken zie gemeentediensten

44

Infogids Koksijde 2011-2012


In samenwerking met de buurgemeenten Nieuwpoort, Veurne en De Panne werd een schoolfietsrouteplan opgesteld om scholieren van de secundaire graad te helpen de ideale fietsroute naar school uit te stippelen, maar ook om hen te wijzen op moeilijke (en voor de fietsers soms gevaarlijkere) punten.

Voetpaden Het politiereglement zegt “De eigenaars,huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht er voor te zorgen dat de voetpaden en de goten voor hun eigendommen in reine staat zijn en de modder, vuilnis en onkruid die er zich bevinden, weggeruimd worden. Tevens moeten zij er zorg voor dragen dat de rioolroosters, de straatgoten en de voetpaden vrij blijven. Na sneeuwval moet de sneeuw van de voetpaden verwijderd worden. Het is aanbevolen daar toe chloorcalcium of geraffineerd zout – natriumchloride - aan te wenden.” In geval van appartementsgebouwen dient de vereniging van mede-eigenaars in te staan voor het sneeuwvrij - en rein houden van het voetpad Schade aan het voetpad mag altijd gemeld worden. dienst Technisch Bureau - balie Openbare Werken zie gemeentediensten

Vrijstelling dragen van veiligheidsgordel Op basis van gewichtige ‘medische tegen indicaties’ kan men vrijgesteld worden voor het dragen van een autogordel, zowel voor- als achterin. Directoraat-Generaal Mobilitieit en verkeersveiligheid, Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel www.mobilit.fgov.be

Surf ook naar www.koksijde.be

Vrijstelling verkeersbelasting en inverkeerstellingstaks Een aantal personen met een handicap kunnen ontheven worden van de jaarlijkse verkeersbelasting en de inverkeerstellingstaks. FOD Financiën, directe belastingen Peter Benoitlaan 2, 8630 Veurne. 0257 978 94

Vrijstelling/vermindering van BTW bij aankoop en onderhoud van autovoertuigen Mindervalide personen kunnen vrijgesteld worden van BTW wanneer ze zich een wagen aanschaffen voor persoonlijk vervoer. FOD Financiën, directe belastingen, Peter Benoitlaan 2, 8630 Veurne. 0257 978 94

Wegenwerken Openbare werken zijn vaak heel ingrijpend, zowel voor bewoners als handelaars. Een goede planning en opvolging van de werken, gekoppeld aan een duidelijke communicatie, kunnen heel wat leed voorkomen. dienst Technisch Bureau - balie Openbare Werken zie gemeentediensten Belangrijke wegomleidingen worden op de website weergegeven bij de desbetreffende werken in uitvoering. voor werken in heel Vlaanderen: www.wegenwerken.be voor werken in Koksijde www.koksijde.be/wegenwerken

45

mobiliteitrubrieken en verkeer A

Schoolfietsrouteplan


Noodnummers

Surf ook naar www.koksijde.be

46


Aids- en Soatelefoon

Civiele bescherming

Informatie over aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) 078 15 15 15 www.sensoa.be

  

Ambulance/Brandweer

Diabetes Infolijn

050 81 58 41 050 81 58 45 www.cb4pe.be www.civielebescherming.be

 100 of 112 (zie gemeentediensten onder ‘brandweer’)

 0800 96 333 www.diabetes-vdv.be

Amnesty Int. Vlaanderen

Dopinglijn

 03 271 16 16 www.aivl.be

 0800 30 201 www.dopinglijn.be

Anonieme Alcoholisten

Druglijn

Artsen, psychologen en verpleegkundigen geven gratis antwoord op al uw vragen 03 239 14 15 www.aavlaanderen.org

Antigif Centrum 070 24 52 45 www.antigifcentrum.be.

Apotheker wachtdienst 0900 10 500 (€ 0,50/min)

Autisme

noodnummers

 078 15 22 52 www.autismevlaanderen.be

Brandwonden Centra Het dichtstbijzijnde brandwondencentrum is Universitair Ziekenhuis Gent. De Pintelaan 185 9000 Gent 09 240 34 90 www.brandwonden.be

Alle antwoorden over drank, drugs, pillen en gokken 078 15 10 20 www.druglijn.be

Duikongevallen

 050 55 86 89 www.duiken.be

Eurocross Hulp 24/24 & 7/7 door ongeluk, ziekte… in het buitenland 02 272 09 00 www.eurocross.be

Europees noodnummer

 112 Europees noodnummer te gebruiken in de 27 lidstaten van de Europese Unie in geval van agressie, ongeval of andere noodsituatie.

GAIA

 02 245 29 50 www.gaia.be

Gasreuk 070 344 344 www.bcc.be

 0800 65 065 Speciaal meldnummer voor doven en slechthorenden 0477 77 70 80

Child focus

Kankerfoon

Gratis noodnummer 7/7 & 24/24 in België 11 60 00 www.childfocus.org

Artsen, psychologen en verpleegkundigen geven gratis antwoord op uw vragen 0800 15 800 078 150 151 (Vlaamse kankerfoon) www.kanker.be

Card Stop

47

Infogids Koksijde 2011-2012


Kindertelefoon

Vermiste meerderjarige personen

 102 www.kjt.org

 0495 51 90 55 missing@skynet.be

Liga voor Mensenrechten

Vertrouwenscentrum kindermishandeling

 09 223 07 38 www.mensenrechten.be

 0800 970 79 www.kindermishandeling.org

Meldpunt bejaardenmishandeling

Vlaamse wegentelefoon

 078 15 15 70 www.meldpuntouderenmishandeling.be

Melden ongemakken wegen Vlaanderen 0800 122 66 www.wegen.vlaanderen.be

Politie - Hulpdiensten 101 112 (Europees nummer) www.polfed-fedpol.be

Racisme Koningsstraat 138 1000 Brussel 0800 12 800 (gratis groen nummer) 02 212 30 00 (algemeen nummer) 02 212 30 30 epost@cntr.be

Rode Kruis Vlaanderen 105 www.redcross.be Voor hulpposten, uitlenen van krukken, rolstoelen, eerste-hulpcursussen, contacteer plaatselijke afdeling

Tele â&#x20AC;&#x201C; onthaal Levensmoeilijkheden? Praten is de eerste stap 106 www.tele-onthaal.be

Teleblok De examenperiode loopt niet voor iedereen op rolletjes. Block-out, reken op Teleblok 0800 13 14 4

VAB Reisbijstand

De weekendwacht voor de huisartsen wordt geregeld via een algemeen weekendwachtnummer. Wie dat nummer opbelt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de huisarts van dienst. Koksijde en Sint-Idesbald 058 51 84 94 Oostduinkerke & Wulpen 058 51 78 68 Opgelet: deze nummers zijn enkel geldig tijdens het weekend en op officiĂŤle feestdagen. Weekendwacht loopt van zaterdagmorgen 8.00 tot maandag 8.00 u. Op feestdagen loopt de wachtdienst van de avond voordien om 20.00 tot 8.00 u in de morgen de dag nadien.

Weduwen/weduwnaars/wezen Rouwverwerking 052 37 05 56 09 228 46 49 www.noodnummer.be

Zelfmoordlijn De zelfmoordlijn is dag en nacht gratis te bereiken 02 649 95 55 (gratis) www.zelfmoordlijn.be

noodnummers

 070 644 666 www.vab.be

Wachtdiensten dokters Koksijde

Surf ook naar www.koksijde.be

48


Onderwijs en educatie

Surf ook naar www.koksijde.be

49


Educatieve koffers

Bij het CLB kunt u terecht met alle vragen over opvoedings- en ontwikkelingsproblemen, leer- en studiemoeilijkheden, studie- en beroepskeuze… De CLB’s zijn per onderwijsnet georganiseerd. Contacten CLB van het gemeenschapsonderwijs Westhoek Smissestraat 10 8630 Veurne 058 31 10 75 clb.westhoek@g-o.be

De zeekoffer (tweede en derde graad, het Flar en Florapad (eerste graad) en Boreas (kleuters) zijn absolute aanraders om de zee, het strand en de duinen te ontdekken. De afvalkoffer, compostkoffer en landschapskoffer laten andere milieuaspecten aan bod komen. Alle koffers kunnen gereserveerd en ontleend worden via het educatief centrum Duinenhuis. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Erfgoedkoffer Vrij CLB Veurne Oude Beestenmarkt 6 8630 Veurne veurne@vclb-veurne.be

De bibliotheek organiseert op regelmatige tijdstippen korte praktische, maar intensieve cursussen voor volwassenen. Bv. basiscursus computer, Word, internetinitiatie, gsm, digitale fotografie, photoshop… bibliotheek zie gemeentediensten

Een koffer met leuke doe-materialen om het erfgoed van de jaren ’30, ’40 tot ’50 mee te beleven: oud spelmateriaal, oud schoolmateriaal,... Voor leerkrachten en gezinnen. De erfgoedkoffer is gekoppeld aan het erfgoeddoeboek “Te Gek”. Een gids voor een ontdekkingstocht naar de erfgoed-pretjes en -verzetjes van 50 jaar en langer geleden. Het boek laat de kinderen huiveren bij een griezelige legende uit Wulpen, geeft hen weetjes over de visserij in Oostduinkerke en laat ze spelen in Koksijde zoals hun oma en opa dat vroeger deden. dienst Cultuur zie gemeentediensten

Duinenhuis

Studietoelagen en studiefinanciering

Het Duinenhuis is de gedroomde thuishaven van het educatieve aanbod rond natuur, milieu en duurzame ontwikkeling in Koksijde. Het educatief centrum dompelt (zee)klassen, verenigingen of vriendengroepen onder in alles wat onze kust te bieden heeft. Actief omgaan met natuureducatie is er de missie! dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Vlaamse overheid 2010-2011 Meer informatie: • bij de sociale dienst van uw onderwijsinstelling • afdeling Studietoelagen, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel, afhandeling@studietoelagen.be, www.studietoelagen.be.

Cursussen voor volwassenen

Educatieve activiteiten (cultuur - musea) Beide gemeentelijke musea (Abdijmuseum Ten Duinen 1138 & Nationaal Visserijmuseum) beschikken over educatieve pakketten. Van in de kleuterschool tot in het secundair onderwijs kunt u de musea op een boeiende manier leren kennen. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten Nationaal Visserijmuseum zie gemeentediensten

Week van de Zee De Week van de Zee is hét feest van de zee. Duizenden leerlingen aan onze Vlaamse kust proeven, voelen, horen, ruiken, … op een actieve manier van wat de zee, het strand en de duinen te bieden hebben. Contacteer het educatief centrum Duinenhuis. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Onderwijs Rozenkrans Het VOC De Rozenkrans is een voorziening voor de residentiële (internaat), semi-residentiële (semi-internaat) en ambulante opvang en begeleiding van kinderen en jongeren met een licht, matig of ernstig mentale handicap met eventueel bijkomende problematieken zoals autisme, ADHD, hechtingsstoornissen, ... en dit vanaf de leeftijd van 2,5 tot 21 jaar. Albert I-Laan 54 - 8670 Oostduinkerke 058 52 12 52 058 52 27 91 www.vocderozenkrans.be Gemeenteschool Koksijde De school ligt in het prachtig stuk natuurgebied 'De Noordduinen'. Daardoor wordt een sfeer van rust en veiligheid gecreëerd. Een dynamisch en creatief leerkrachtenteam werkt samen om uw kind alle ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen bieden en dit zowel op het cognitieve, affectieve als op het motorische vlak. We vinden het uiterst belangrijk dat kinderen zich kunnen ontplooien tot sociaalvaardige en ruimdenkende burgers. We doen dit in een school waar een familiale sfeer heerst en waar inspraak geen ijdel woord is. Tenslotte zijn ook de hedendaagse accommodatie, het sterk uitgewerkt zorgbeleid en de vele activiteiten die georganiseerd worden belangrijke troeven van onze school

Surf ook naar www.koksijde.be

50

onderwijs en educatie

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)


Lagere afdeling gemeenteschool Koksijde Aangezien leren het best lukt als u het zelf kan ervaren én doen, wordt actief gewerkt met de leerling. Via ICT worden dingen die we niet zelf kunnen gaan bekijken (bv. een vulkaanuitbarsting), toch aanschouwelijk gemaakt. zie gemeentediensten Gemeenteschool Oostduinkerke De gemeenteschool van Oostduinkerke is centraal in het dorp gelegen. De school staat in de ruime omgeving bekend om zijn kwalitatief hoogstaand onderwijs. Het team besteedt voortdurend aandacht aan de totale ontwikkeling van het kind op onderwijskundig, sportief en cultureel vlak. Een dynamisch leerkrachtenteam, een sterk zorgbeleid, de unieke ligging en de moderne infrastructuur zijn de belangrijkste troeven. Een waarde(n)volle school waar elk kind centraal staat!

onderwijs en educatie

Kleuterafdeling gemeenteschool Koksijde Moderne, ruime klassen ingericht op maat van de kleuters. Elk kind wordt efficiënt begeleid en de verschillende teamleden werken goed samen.

De Rozenkrans Oostduinkerke: Albert I laan 54 058 53 20 83 MPI Westhoek Koksijde: Pylyserlaan 132 058 53 29 00

Middelbaar onderwijs • Middelbaar Noordduinen Koksijde 1ste graad Latijn en Moderne Fastenaekelslaan 24 8670 Koksijde 058 31 10 89 www.atheneumveurne.be > vestiging Koksijde atheneumveurne@g-o.be • Hotelschool Ter Duinen Koksijde: Houtsaegerlaan 40 058 51 11 98

Kunstonderwijs

Kleuterafdeling gemeenteschool Oostduinkerke Telt 7 moderne, ruime, kindvriendelijke klassen, waarvan één echte peuterklas.

Academie Muziek, Woordkunst en Dans (MUWOK) Hier kunt u vanaf 6 jaar terecht voor muziek- en dansinitiatie. Er is een lagere, middelbare en hogere graad. U kunt er ook jazz en lichte muziek volgen. Meer info over dit aanbod. MUWOK zie gemeentediensten

Lagere afdeling gemeenteschool Oostduinkerke Gemotiveerde leerkrachten hanteren de nieuwste methodes en didactische hulpmiddelen (o.a. digitale borden) om de leerstof bij te brengen. In de kangoeroeklas begeleiden we hoogbegaafden, één van onze speerpunten. zie gemeentediensten

Westhoekacademie (WAK) WAK Westhoek Academie Koksijde Directeur Els Desmedt Dit is een academie voor deeltijds kunstonderwijs en organiseert onderwijs beeldende kunst voor kinderen, jongeren en volwassenen. Meer info over dit aanbod. WAK zie gemeentediensten

Gemeenschaps- en vrij kleuter-, lager onderwijs • Vrije Gemengde Basisschool Koksijde De Ark: Helvetiastraat 28 058 52 34 18 • Vrije Gemengde Basisschool Koksijde: De Ark A. Bliecklaan 20 058 51 45 90 • Basisschool De Letterzee leefschool: A. Fastenakeslaan 24 058 51 17 44 • De Leerwijzer Oostduinkerke: Noordzeedreef 3 058 23 06 53 www.leerwijzer.be

Vakantieacademie Tijdens de krokus-, paas- en zomervakantie worden verschillende wekelijkse cursussen voor volwassenen georganiseerd. Coordinator: Guy Van Beckevoort 0477 79 45 91

Surf ook naar www.koksijde.be

WAKKER: de WAK-krant Deze krant wordt 2 maal per jaar gemaakt door de academie in samenwerking met de leerkrachten en de cursisten. WAK zie gemeentediensten

51


Ontspannen en genieten

Surf ook naar www.koksijde.be

52


Kunst en cultuur Auteursrechten

ontspannen en genieten

Het auteursrecht is een vorm van uitgesteld loon voor de auteur. Hij wordt immers niet vergoed bij het bedenken van een werk, maar bij de productie, de latere weergave ervan. De wet op het auteursrecht beschermt de creaties van een auteur en voorziet een vergoeding voor het gebruik van het werk door derden. Aangezien het voor een auteur praktisch onhaalbaar is om het beheer van zijn rechten op te volgen, vertrouwt hij dit toe aan een auteursvereniging. In naam van de aangesloten auteurs geeft de auteursvereniging de toelating tot het openbaar gebruik van werken uit haar bestand. Het auteursrecht biedt bescherming tot 70 jaar na de dood van de auteur. Wanneer een werk door verschillende auteurs werd gemaakt, duurt de bescherming tot zeventig jaar na de dood van de langstlevende co-auteur. Elke kunstdiscipline kent zijn eigen auteursvereniging. SABAM beheert rechten voor muziek, literatuur, dans, toneel en film. www.sabam.be ALMO & Toneelfonds is gespecialiseerd in toneel. www.almo.be en www.toneelfonds.be SACD is gespecialiseerd in drama (opera, dans, toneel, ballet) www.sacd.fr SCAM is gespecialiseerd in literatuur en documentaires www.scam.fr dienst Cultuur zie gemeentediensten

Bibliotheek In de bibliotheek kunt u van baby tot volwassen kiezen uit een ruime, mooie en aangepaste collectie Nederlandstalige en anderstalige romans, grote letterboeken, poëzie en informatieve werken. Een boek dat niet tot onze collectie behoort wordt op vraag van de lener aangevraagd in een andere bibliotheek. De bibliotheek beschikt over een audiovisuele afdeling met dvd’s, cd’s, cd-rom’s. Er staan ook computers met internet aansluiting gratis ter beschikking van de leners (vanaf 13 jaar). Voor meer informatie over de activiteiten, cursussen of uitleenmodaliteiten surf naar bibliotheek zie gemeentediensten Boekbaby’s zie rubriek Jeugd

c.c. CasinoKoksijde is het cultureel centrum van de gemeente Koksijde. Naast het uitgebreide eigen programma (podiumkunsten, film,vorming,...) maakt het cultureel centrum ook ruimte voor het artistiek en socio-cultureel aanbod van Koksijdse en niet-Koksijdse verenigingen en organisaties, voor inwoners van Koksijde en voor commerciële activiteiten c.c. CasinoKoksijde zie gemeentediensten www.casinokoksijde.be

Erfgoeddag Erfgoeddag stelt jaarlijks op de eerste zondag na de paasvakantie het roerend en immateriële erfgoed in heel Vlaanderen en Brussel gratis in de kijker. Gastheren van dienst zijn o.a. musea, archieven, bewaarbibliotheken, kerkfabrieken, verzamelaars, heemkundige kringen, amateurkunstenaars (verenigingen). Ook Koksijde brengt jaarlijks met haar erfgoedspelers een boeiend en gevarieerd programma inspelend op het thema. http://www.erfgoeddag.be dienst Cultuur zie gemeentediensten

Erfgoedwandelingen Koksijde heeft sinds haar ontwikkeling van vissersdorp tot toeristische trekpleister op architecturaal vlak heel wat te bieden. De door de dienst Cultuur aangeboden erfgoedwandelingen zijn dan ook stuk voor stuk een geslaagde combinatie van architectuur en streekhistoriek en bieden de bezoeker een andere kijk op deze evolutie. Er zijn individueel te volgen erfgoedwandelingen aan de hand van een brochure die te koop wordt aangeboden of betalend in groep onder leiding van een ervaren gids en dit in verschillende talen. dienst Cultuur zie gemeentediensten

Intergemeentelijke samenwerking 5-Art 5-Art is een intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband tussen de gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Dit samenwerkingsverband werd opgericht in 1998 onder de naam Westku(n)st. Sinds 2005 is 5-art een projectvereniging die door overleg en samenwerking tussen de diverse culturele actoren in de regio een culturele meerwaarde beoogt te creëren. Ze is gericht op het afstemmen van het culturele aanbod en cultuurcommunicatie. dienst Cultuur zie gemeentediensten

Bibliotheekweek De bibliotheekweek in oktober is een publiekscampagne die de bevolking herinnert aan wat de bibliotheek te bieden heeft. De bibliotheekweek start met een verwendag voor alle leners. Het programma wordt aangekondigd op de website van Koksijde.

Bouwkundig erfgoed Met de opmaak van het ‘Cultuurbeleidsplan Koksijde 2003-2007’ gaf Koksijde de aanzet voor een eigen erfgoedbeleid. Vanuit de optiek dat het onroerend erfgoed deel uitmaakt van de geschiedenis van de gemeente en vanuit de bekommernis om zorgzaam om te gaan met het steeds zeldzamer wordende erfgoed, nam de gemeente enkele specifieke maatregelen. Zo kunnen eigenaars van waardevol niet-beschermd erfgoed opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed o.a. een beroep doen op financiële ondersteuning door de gemeente. dienst Cultuur zie gemeentediensten

53

Infogids Koksijde 2011-2012


Musea

Voormalige kapel die in 1906 in de duinen werd gebouwd door de familie Lafosse uit Brussel voor hun zoon die priester was. Vandaag is de Keunekapel een beschermd monument en eigendom van de gemeente Koksijde. In het beeldenpark – een mini Middelheim - staan prachtige kunstwerken van Koksijdse kunstenaars. De kapel doet dienst als tentoonstellingsruimte met 12 exposities per jaar. De kunstenaars worden gekozen door de werkgroep Kunst in Baaltje. dienst Cultuur zie gemeentediensten

Abdijmuseum Ten Duinen 1138 Ontdek de rol van de Koksijdse Duinheren binnen de cisterciënzerorde, een Europees project avant la lettre. Geen saaie, stoffige bedoening of een ver-van-mijn-bedshow. Wel een unieke archeologische site en een eigentijds museum dat het verhaal van de stille stenen levendig brengt. Het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 herbergt ook een prachtige collectie religieus zilver. De Zuid-Abdijmolen en de Abdijhoeve Ten Bogaerde liggen op een boogscheut van de ruïnes en zijn waardige getuigen van het grootse verleden van de Duinenabdij. www.tenduinen.be Abdijmuseum Ten Duinen

Kunstuitleendienst Wie een kunstwerk wenst te ontlenen voor zijn woning of zaak kan hiervoor terecht bij de artotheek. De catalogi zijn gratis te verkrijgen bij de dienst Cultuur. Het gemeentebestuur wist door de jaren heen hetzij door aankoop hetzij door afstand (tentoonstellingen) of schenking een ruim aanbod aan kunstwerken te verzamelen. Vandaag kent zij een uitgebreide verzameling schilderijen, beeldhouwwerken e.a. van een grote verscheidenheid aan kunstenaars in de meest uiteenlopende stijlen. dienst Cultuur zie gemeentediensten

Kunstwerken op openbaar domein De laatste jaren werden door het gemeentebestuur belangrijke inspanningen gedaan om de resultaten van inspiratie, creativiteit en artistieke handvaardigheid van vooral regionale kunstenaars uit de anonimiteit van de ateliers te halen en aan het Koksijdse straatbeeld toe te vertrouwen. Maar u kunt langs de straten van Koksijde ook kunstwerken bewonderen van bekende kunstenaars. Enkele bekende kunstwerken zijn: Acqua Scivolo van Anne en Patrick Poirier (2003), Brazil van Panamarenko (2007), The Royal Sacred Four Legged Monster van Delphine Boel (2006),… De brochure 'Koksijde-Oostduinkerke in beeld' geeft de bezoeker een unieke ontdekkingstocht langs de kunstwerken in het Koksijdse straatbeeld en wordt te koop aangeboden in de kantoren van de dienst Toerisme. dienst Cultuur zie gemeentediensten

Militaire begraafplaatsen, erepleinen, ereperken en gedenkplaten Coxyde Military Cemetary is met zijn 1517 graven uit WO I en 155 graven uit WO II de grootste Britse militaire begraafplaats bewaard aan de kust. De begraafplaats met toegangspad is bovendien sinds 12/02/2009 beschermd. Wilt u meer info over het in Koksijde nog bewaarde militair funerair erfgoed zoals begraafplaatsen , erepleinen, ereperken en gedenkplaten. Neem dan gerust een kijk in het boek: Koksijde, tuinen van eeuwige rust : inventaris van het funerair erfgoed (2008, Evy Van de Voorde) dat te koop wordt aangeboden in de kantoren van de dienst Toerisme. dienst Cultuur zie gemeentediensten

Monumentenzorg Monumentenzorg is de bescherming, de instandhouding, het onderhoud en het herstel van onroerende goederen die van algemeen belang zijn door hun historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde. De gemeente Koksijde werkte sinds 2003 een eigen erfgoedbeleid uit waarin het onroerend erfgoed een belangrijke plaats inneemt. dienst Cultuur zie gemeentediensten

Surf ook naar www.koksijde.be

Grardmuseum Sinds jaar en dag wordt kunstenaar George Grard (19011984) aan Sint-Idesbald gelinkt. Samen met kunstenaars Paul Delvaux, Pierre Caille en vele andere kunstenaars richtte hij de ‘School van Sint-Idesbald’ op. In mei 2010 schonk de Stichting George Grard 146 originele gipsen beelden, 15 monumentale bronzen beelden en 40 penseeltekeningen in Chinese inkt op Japans papier aan de gemeente Koksijde en dit mits de voorwaarde een George Grardmuseum in Koksijde op te richten. De opening van een nieuw Grardmuseum op de site Ten Bogaerde is voorzien voor 2014. Het Florishof Dit heemkundig museum illustreert het dorps- en volksleven anno 1900 en bestaat uit een authentiek vissershuisje, een originele kapel, herberg, winkel en school. Koksijdesteenweg 72 8670 Oostduinkerke. 058 51 12 57. 058 31 54 61 Het Krekelhof ’t Krekelhof is een bizar ambachtenmuseum en rariteitenkabinet van de familie Vandamme. In 1998 opende dit museum zijn deuren met een uniek praatcafé en kindertuin in de stijl van 1900. Het museum brengt in 19 thema’s en aanverwante beroepen een hulde aan de vroegere keuterboer. Koninklijke Baan 237 8670 Sint-Idesbald. 058 51 23 32 058 51 91 32 http://www.museumkrekelhof.be info@museumkrekelhof.be Museum Paul Delvaux Het museum Paul Delvaux, ondergebracht in het idyllische decor van ‘Het Vlierhof’ en genoemd naar de wereldvermaarde meester Paul Delvaux (°1897- 1994), opende in 1982 zijn deuren en geeft een beknopt overzicht van de verzameling van de Stichting Paul Delvaux. Nergens ter wereld bracht men zoveel werken van ’s werelds bekendste twintigste-eeuwse, surrealistische schilder samen. Persoonlijke bezittingen en dierbare souvenirs wisselen hier af met de grootste meesterwerken. Paul Delvauxlaan 42 8670 Koksijde 058 52 12 29 058 52 12 73 www.delvauxmuseum.com info@delvauxmuseum.com

54

ontspannen en genieten

Keunekapel


Vanneuvillehuis Dit erfgoedhuis (gelegen in de Middenlaan) herbergt een belangrijke collectie aquarellen, houtskooltekeningen en muurschilderingen van veelzijdig kunstenaar en ereburger Walter Vilain. De werkgroep 'Kunst in de Mullewol' organiseert jaarlijks een activiteitenprogramma. Momenteel is het Vanneuvillehuis gesloten voor het publiek wegens verfraaiingswerken. dienst Cultuur zie gemeentediensten

Open Monumentendag Van de bewustmakingsactiviteiten op het vlak van bouwkundig erfgoed zijn de Open Monumentendagen ongetwijfeld het meest mediageniek. De burger komt in contact met het erfgoed van zijn stad, regio of land en krijgt de kans om gratis plekjes te ontdekken die meestal moeilijk of helemaal niet toegankelijk zijn. Ook Koksijde brengt jaarlijks met haar erfgoedspelers een boeiend en gevarieerd programma tijdens het derde weekend van september. Meer info : www.openmonumenten.be dienst Cultuur zie gemeentediensten

Organisatie tentoonstellingen Jaarlijks organiseert de dienst Cultuur een uitgebreid gamma aan kunsttentoonstellingen in de meest uiteenlopende disciplines op verschillende locaties in grootKoksijde. Tentoonstellingslocaties- en voorwaarden zijn terug te vinden op www.koksijde.be/tentoonstellingen

Surf ook naar www.koksijde.be

Schenkingen kunstwerken Personen die een kunstwerk wensen te schenken aan het gemeentebestuur sturen bij voorkeur een brief aan het college van burgemeester en schepenen. De dienst Cultuur wordt belast met het onderzoek naar de waarde en de eventuele voorwaarden bij de schenking en gaat ook op zoek naar een geschikte locatie om het werk te hangen, plaatsen of voorlopig te stockeren. Verder zal de dienst Cultuur de contacten onderhouden met de schenker zodat deze op gepaste wijze ontvangen kan worden door de leden van het college en bedankt kan worden. dienst Cultuur zie gemeentediensten

Socio- culturele verenigingen zie verenigingen

Vissershuisje Nys-Vermoote Dankt haar naam aan de oorspronkelijke bewoners, Carol Nys en Isidoor Vermoote, de grootvader en oom van striptekenaar Jef Nys, de geestelijke vader van stripfiguur Jommeke. Aan de hand van authentieke tekeningen van Jef Nys en zijn kleindochter, dompelt stripfiguur Jommeke de bezoeker helemaal in de tijd van toen en loodst hij hem doorheen de historische ontwikkeling van Koksijde als kleine vissersgemeente tot de florerende toeristische badplaats die ze vandaag geworden is. Open tijdens vakanties. dienst Cultuur zie gemeentediensten

Werkgroep Kunst in Baaltje De werkgroep “Kunst in Baaltje” organiseert sinds jaren individuele tentoonstellingen en culturele evenementen in de Keunekapel en een jaarlijkse groepstentoonstelling met 100 deelnemers in de Kerkepannezaal. Stichter en voorzitter van de werkgroep is dr. Raymond Van Duüren die er ook voor zorgde dat de Keunekapel als beschermd monument wordt gewaardeerd en als kunsttempel werd ingericht. dienst Cultuur zie gemeentediensten

Zomerkapel Oostduinkerke Zie rubriek leven ‘godsdienst & religies’ In tegenstelling tot wat het regionalistische ontwerp doet vermoeden, werd deze kapel niet gebouwd door of voor de vissersbevolking. De kapel, die eigenlijk de OnzeLieve-Vrouw-ter-Duinenkapel heet en in 1927 in gebruik werd genomen, kwam er op vraag van de steeds talrijker wordende zomergasten. Vandaar dat de inwoners van Oostduinkerke al snel spraken over de ‘Zomerkapel’. In 2002 kreeg de kapel een vernieuwde toegangstrap met lift naar de plannen van de architect Frans Borgonie. Sindsdien is de ‘zomerkapel’ heel het jaar open en wordt voortaan ‘Mariakapel’ genaamd. De kapel is nog steeds in gebruik voor de eredienst. pastoor Hans Devos 058 51 23 33 www.sint-niklaasparochieoostduinkerke.tk

55

ontspannen en genieten

Nationaal Visserijmuseum In een stemmig groen plekje midden in het dorpscentrum van Oostduinkerke wandelt men in het Nationaal Visserijmuseum doorheen de geschiedenis van de Vlaamse zeeen kustvisserij. Het verhaal over de strandvisserij en de garnaalvissers te paard wordt in het museum eveneens ontsloten. Oostduinkerke is trouwens de enige plaats waar de lange en unieke traditie van het paardenvissen nog intens wordt beoefend. De rijke museumcollectie wordt voorgesteld in mooie decors en is interactief ontsloten. Diverse doe-elementen voor groot en klein dragen in belangrijke mate bij tot een grote belevingswaarde van het museum. Zo kan de bezoeker bijvoorbeeld zelf een Morse-bericht opstellen en verzenden of een (bijna) echte storm beleven. Het kustvissersvaartuig OD.1 “Martha" met daaronder de onderwaterwereld met de indrukwekkende Noordzeeaquaria vervolledigen het geheel. De verzameling verenigt erfgoed, kunst, ambacht en de rijke natuur van de Noordzee. Het museumbezoek kan besloten worden in het museumcafé "Estaminet in de Peerdevisscher". Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke zie gemeentediensten


Sport en beweging Cyclocross Jaarlijks vindt in november de Vlaamse duinencross plaats. Professionele renners gaan de strijd aan met het zand. Beroemdheden als Roland Liboton, Paul Herijgers, Sven Nys, Erwin Vervecken, Zdenek Stybar stonden daar reeds op het hoogste podium.

Jeugdsportacademie zie rubriek Jeugd

Openluchtzwembad Het openluchtzwembad in Oostduinkerke is een verwarmd zwembad. Open van half juni tot begin september. zwembaden zie gemeentediensten

Paardrijden

ontspannen en genieten

Op elk bereden paard en rijdier dat aanwezig is op de openbare weg, op het strand en op de ruiterpaden in de duinen, moet op een steeds zichtbare wijze op het zadel aanbrengen, zowel aan de linker- en rechterzijde van het dier, een plaat aangebracht worden, 15 cm bij 15 cm groot, waarop de letter “K” voorkomt, evenals een identificatienummer. Kostprijs 25 euro. Deze unieke plaat kan aangekocht worden. dienst Financiën zie gemeentediensten

Sportbeleidsplan zie beleidsplannen

Sportcentrum Koksijde Het sportcentrum in Koksijde is te bereiken via de Houtsaegerlaan of de Zeelaan. Er zijn drie voetbalterreinen en twee openlucht basketbalterreinen. Daarnaast zijn er ook vijf tennisterreinen die in het beheer zijn van TC Koksijde. sportdienst zie gemeentediensten

Sport- en seniorenacademie zie rubriek 50 plussers

Sportinfrastructuur Openlucht basketbalvelden zie rubriek Lokalen & zalen Petanque- en duivensportaccommodatie zie rubriek Lokalen & zalen Powerzaal ‘zaal Laurent De Coninck’ zie rubriek Lokalen & zalen Skate- en skeelerput zie rubriek Jeugd

Sporthallen zie rubriek Lokalen & zalen Sportpark Hazebeek Oostduinkerke zie rubriek Lokalen & zalen Tafeltenniszaal zie rubriek Lokalen & zalen Trapveld Noordduinen in de Helvetiastraat is vrij te gebruiken. Turnzaal gemeenteschool zie rubriek Lokalen & zalen Water- en strandsportcentra In de gemeente zijn er drie water- en strandsportcentra.

KYC (Koksijde Yachting Club) Dumontlaan 8 8670 Koksijde 058 51 35 71 info@kyc.be www.kyc.be

SYCOD (Sand Yacht Club Oostduinkerke) Alfred Devoslaan 50 8670 koksijde (Oostduinkerke) 058 51 36 74 info@sycod.be www.sycod.be

Windekind (surfclub) Zuidenwindhelling 1 8670 Koksijde 058 23 19 19 info@surfclub-windekind.be www.surfclub-windekind.be sportdienst zie gemeentediensten

56

Infogids Koksijde 2011-2012


Sportkampen

Zwemweek

In de schoolvakanties organiseert de sportdienst i.s.m. de sportraad omni-, avonturen-, strand-, en watersportkampen voor kinderen van het derde tot het zesde leerjaar. sportdienst zie gemeentediensten

De Koksijdse Zwemweek is een traditie sedert november 1984. Jong en oud kan kennis maken met ons ruim aanbod. Een ruim prijzenpakket fleurt de organisatie op. zwembaden zie gemeentediensten

Sportlaureaten

Toerisme & recreatie

zie rubriek Handige info

BraderieĂŤn Het sportpark Hazebeek is gelegen in de Hazebeekstraat in Oostduinkerke, tegenover de sporthal. Er zijn drie voetbalterreinen, twee krachtbalterreinen, een trimpiste van 815 meter, een atletiekpiste met steepleput, een verspringbak, een werpkooi en een hoogspringinstallatie. Naast de voetbalterreinen ligt er een trapveldje met twee voetbaldoelen, bestemd voor vrij gebruik. sportdienst zie gemeentediensten

In Koksijde-Oostduinkerke worden tijdens de zomermaanden regelmatig braderieĂŤn en avondmarkten gehouden. De data worden aangekondigd in de zomerevenementenbrochure en op de website. dienst Toerisme zie gemeentediensten

Electroboot

zie Adviesraden

Waan u een echte kapitein! In Wulpen kunt u immers met de fluiterboot een trip maken op het kanaal met maximum 7 personen. Sturen doet u zelf en een vaarbewijs is niet nodig. dienst Toerisme zie gemeentediensten

Tennis

Fietsen

De gemeente Koksijde telt onder zijn honderd sportverenigingen drie bloeiende tennisclubs: Tennisclub Koksijde (TCK, terreinen in Koksijde-dorp), Tennis Minigolf Tip Top (6 terreinen langs de Leopold II-laan in Oostduinkerke) en Tennisclub WETEG (ook in Tip Top). Samen vertegenwoordigen ze 600 spelers.

De mooie landschappen, pittoreske villawijken en de gezonde lucht nodigen u uit voor gezellige fietstochten in Koksijde-Oostduinkerke en de regio. Verschillende uitgestippelde fietsroutes staan garant voor een boeiende fietstocht. Bovendien maakt u kennis met de talrijke bezienswaardigheden die u tijdens uw route kan bezoeken. Klim op uw fiets en geniet van de zalige rust langsheen talrijke bewegwijzerde fietsroutes. Elke donderdagnamiddag in de zomervakantie kunt u een gezellige en gratis begeleide fietstocht maken. Afspraak om 13.30u aan de zaal voor vloersporten. Zeelaan 44 8670 Koksijde-dorp (achter politiekantoor) dienst Toerisme zie gemeentediensten

Sportraad

Nieuw tenniscomplex in Koksijde-dorp De nieuwe accommodatie verrijst op het sportdomein Koksijde-dorp. De overdekte tennishal zal bestaan uit vier binnenbanen met een meerlagige kunststof. Er komen bovendien ook twee buitenbanen in gravel, met verlichting en automatische besproeiing. Voor tennissend Koksijde wordt deze nieuwe accommodatie vast en zeker een uitgelezen tennisparadijs. De ingebruikneming van de nieuwe tennishal is voorzien in de zomer van 2012! www.tckoksijde.be

Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker Het zwembad beschikt over een 25 meterbad, een instructiebad, 3 kinderbaden met spuitfiguren, 4 duowhirlpools met aromakeuze, een sterrenglijbaan met afzonderlijke landingszone en een wildwaterbaan die via een tunnel in verbinding staat met het buitenbad. zwembaden zie gemeentediensten Opleiding redder zie rubriek Economie & werk

Gastronomie Verwen jezelf met de uitstekende gastronomie in de verschillende restaurants. Het aanbod vindt u terug in de vakantiebrochure of op de website. dienst Toerisme zie gemeentediensten

Getijdentabellen De boekjes met de getijtafels zijn gratis te verkrijgen. In ons tijdschrift Tij-dingen staat maandelijks de getijdentabel op pagina 2. dienst Toerisme zie gemeentediensten

Gidswerking en opleidingen Personen die geĂŻnteresseerd zijn om zelf rondleidingen te gidsen in de gemeentelijke musea (abdijmuseum Ten Duinen 1138, Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke), het cultureel centrum, c.c. CasinoKoksijde, de bibliotheek, het gemeentehuis of op de weg (erfgoed-, natuurof andere wandelingen), kunnen hiervoor de nodige opleidingen volgen. dienst Cultuur zie gemeentediensten

Surf ook naar www.koksijde.be

57

ontspannen en genieten

Sportpark Hazebeek Oostduinkerke


Hengelen Wilt u als visser aan de slag dan moet u in het bezit zijn van een vergunning, een visverlof. Het visverlof is verkrijgbaar in elk postkantoor van het Vlaamse Gewest en kan via de website besteld worden. www.hengelen.be

iPod wandelingen Bezoekers die over een draagbare audio- of videospeler beschikken (mp3, iPod of wmv) kunnen voortaan, op een moment naar keuze, de mooie en verborgen plekjes van Koksijde ontdekken door een wandeling te downloaden. Bezoekers die niet over een dergelijk toestel beschikken, kunnen die uitlenen voor een waarborgsom van € 50. dienst Toerisme zie gemeentediensten

K-shop Bent u een echte K-fan? Altijd al een leuk K-hebbedingetje gewild? Kom dan als de bliksem naar onze unieke Kshop en ontdek ons fascinerend assortiment, zoals een balpen, beachballset, bottle cooler, fietstas, frisbee, houtouw, kleurboek, muts en nog veel meer! dienst Toerisme zie gemeentediensten

Logiesmogelijkheden

ontspannen en genieten

In de badplaats Koksijde-Oostduinkerke hebt u een ruime keuze aan logies zoals verblijf in hotels, gastenkamers, campings en de andere vakantielogies. Bij de verhuurkantoren kan men terecht voor het huren van een vakantiewoning of appartement. Een overzicht is terug te vinden in de vakantiebrochure en op de website. Via de site kan men ook online reserveren. dienst Toerisme zie gemeentediensten

Marktdagen •

Markt Zeelaan: elke vrijdag: Paasvakantie tot en met 30 september van 7 tot 13 uur – 1 oktober tot en met de vrijdag vóór de Paasvakantie: van 8 tot 13 uur • Markt Groenendijk: elke dinsdag van 6 tot 13 uur (enkel in de periode van 1 april tot en met 31 oktober) dienst Toerisme zie gemeentediensten

Natuurgebieden De natuurgebieden zijn ongetwijfeld de grootste troef van de badplaats Koksijde-Oostduinkerke. Ze zijn uitgestrekt over een totale oppervlakte van 701 ha., met als blikvanger de Hoge Blekker, de hoogste duin aan onze kust. Een overzicht vindt men in de natuurbrochure Yde Duinen als verwijzing naar één van de grootste duinencomplexen van onze Kust. dienst Toerisme zie gemeentediensten

Restaurantlijst Een lijst met restaurants kunt u vinden in vakantiebrochure en op de website. dienst Toerisme zie gemeentediensten

Standplaatsen op het strand Vergunningen voor standplaatsen op het strand moeten schriftelijk aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen. Dit geldt zowel voor de concessies die toegekend worden op het strand als voor de plaatsing van strandcabines. Voor strandcabines: zie algemeen politiereglement wat de criteria betreft waaraan voldaan moet worden. Inplanting gebeurt na goedkeuring van de strandcabine door de technische dienst en na de betaling van de verschuldigde belasting. dienst Financiën zie gemeentediensten

Strandvisserij Wie de strandvisserij wil beoefenen door middel van strandnetten, dient jaarlijks een vergunning aan te vragen bij het gemeentebestuur van Koksijde. De vergunninghouder krijgt dan de beschikking over een strook strand van 50 meter waarop hij zijn netten kan verankeren. Op het grondgebied van Koksijde zijn er 117 plaatsen beschikbaar. Zij die geen vergunning konden bemachtigen komen op een wachtlijst. De vrijgekomen plaatsen (niet hernieuwde vergunningen) worden jaarlijks in december toegewezen door lottrekking. dienst Financiën zie gemeentediensten

Toerismekantoren In de verschillende toerismekantoren in de gemeente kunt u terecht met al uw vragen over vrije tijd en ontspanning in Koksijde. Ons team informeert u ook graag over alle toeristische, culturele en sportieve activiteiten in onze gemeente. dienst Toerisme zie gemeentediensten

58

Infogids Koksijde 2011-2012


Vereniging voor Vreemdelingenverkeer VVV

garnaalvissers te paard, werelderfgoed Oostduinkerke is de enige plaats in de wereld waar het garnaalvissen te paard beoefend wordt. Wie kent de sympathieke paardenvisser niet, zoals hij al honderden keren door kunstschilders, beeldhouwers, fotografen en cineasten werd vereeuwigd? De paardenvissers, die hoog op hun stoere boerenpaarden zitten, dwingen nog steeds ieders bewondering af wanneer ze moeizaam door de golven ploegen. De garnaalvisserij wordt beoefend bij laagtij, gedurende 2 Ă  3 uren. De paardenvisser in gele oliejekker, hoge laarzen en met een zuidwester op het hoofd, zit op een houten zadel op zijn paard dat het zware garnaalnet achter zich aansleept. Af en toe komen paard en visser op het droge om het net te ledigen in de korven die aan weerszijden van het paard vastgehecht zijn. Tijdens de maanden maart, april, mei, september, oktober en november trekken de paardenvissers naar zee ter hoogte van de Schipgatduinen (St. AndrĂŠ) en ter hoogte van Groenendijk. Dan krijgt dit bijberoep de waarde terug van een eeuwenoude traditie Ook de garnaalvissers te voet vangen garnalen bij laagtij.

zie gemeentediensten

Wandelen Verkiest u een wandeling doorheen de ongerepte natuur? Verschillende bewegwijzerde wandelroutes brengen u naar de mooiste plekjes van de badplaats. Deze wandelroutes (viertalig) zijn te koop in onze diensten Toerisme. In de zomer organiseert de dienst Toerisme bijna dagelijks gratis geleide wandelingen in de natuurgebieden en aan het strand. De kalender met alle data van de geleide wandelingen is terug te vinden in de natuurbrochure Yde Duinen. dienst Toerisme zie gemeentediensten

Winkelen In de centra Koksijde-aan-Zee, Oostduinkerke-aan-Zee en Sint-Idesbald zijn bijna alle winkels geopend op zondag. Iedereen vindt er zijn gading! dienst Toerisme zie gemeentediensten

garnaalvissers te voet Naast de garnaalvissers te paard zijn er ook de garnaalvissers te voet. We noemen ze ook 'kruiers' of 'kruwers' en dat kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Eigenlijk spelen zij zelf voor 'paard' want zij trekken zelf hun net door het strandwater. Echt een hele krachttoer! Uiteraard is hun net wel minder breed en lang dan het net van de paardenvisser. Voor de rest is hun methode van vissen vrijwel identiek. Oostduinkerke telt nog twee bloeiende kruiersverenigingen: de Slepers en de Spanjaardbank. Samen tellen zij een vijftigtal leden, mannen en vrouwen die het garnaalkruwen in hun hart dragen en beoefenen als een unieke vorm van visserij. Deze traditie wordt van ouders op kinderen vele generaties lang overgeleverd tot in onze moderne tijden. dienst Toerisme zie gemeentediensten

Surf ook naar www.koksijde.be

59

ontspannen en genieten

Visserijfolklore


60


61


62


63


ru-

Evenementen In onze gemeente kan jong en oud genieten van muziek en optredens, vuurwerk, theater, sportmanifestaties, tentoonstellingen, Nacht van de ziel, Dunia, … We zijn niet voor niets een bruisende badplaats! Op cultureel vlak worden evenementen met nationale uitstraling georganiseerd zoals Open monumentendag, Erfgoeddag, Beaufort, tentoonstellingen, theatervoorstellingen, … Ook sportief komt iedereen aan zijn trekken: profs tijdens de jaarlijkse duinencross, amateurs tijdens de massajogging en de mountainbiketoertocht. Ook de jeugd blijft soepel door de scholenveldloop en sport aan zee. Senioren blijven bewegen met sport overdag en maken gebruik van de nieuwe petanquehal Bolledroom in sportpark Hazebeek. De toeristische dienst voorziet jaarlijks een evenementenaanbod om u tegen te zeggen! Inwoners en tweederesidenten genieten mee van deze fijne festiviteiten: carnaval, Koksijdekids, Oostduinkerkse garnaalfeesten en garnaalstoet, vuurwerken, internationaal folklorefestival, Landelijk feest in Wulpen, Koksijde danst, Sint-Idesbald zingt, Nacht van de Duitse schlager, toeristen- en streekproductenbeurs, Halloweenstoet, Sint-Maartenstoet, IJsbaan, winterwandeldag, … www.koksijde.be/kalender

Billijke vergoeding

ontspanning en genieten

De billijke vergoeding is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. De uitvoerende artiesten en producenten kunnen niet verhinderen dat men hun repertoire gebruikt voor weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze uitvoerende artiesten en muziekproducenten een automatisch recht op vergoeding toegekend: de gebruikers zijn verplicht deze vergoeding te betalen. Deze vergoeding is 'billijk' omdat zij niet opgelegd is, maar het resultaat is van lange onderhandelingen met de gebruikers. Wie betaalt de billijke vergoeding? Organisatoren van tijdelijke activiteiten Horeca, discotheken, dancings, horeca-inrichting met regelmatige dans Winkels (fysieke goederen), handelsgalerijen en tijdelijke verkoopspunten Kapperszaken en schoonheidsspecialisten, Bioscoopzalen, drive-ins en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken Diensten, vrije beroepen en tijdelijke dienstverlenende activiteiten Verenigingen en hun activiteiten Culturele centra Jeugdhuizen Polyvalente zalen Openbare besturen Radio-omroepen Hoe de billijke vergoeding betalen? • per afzonderlijke activiteit (tijdelijke activiteit) • per jaartarief voor een specifieke ruimte of permanente uitbating (bijvoorbeeld voor een jeugdhuis of voor een cultureel centrum). Wanneer voor de ruimte waarin de activiteit gehouden wordt een jaarovereenkomst werd afgesloten, hoeven de gebruikers van die ruimte geen afzonderlijke vergoeding meer te betalen en geen afzonderlijke aangifte meer te doen voor hun activiteit. In vele gevallen sluiten de gemeenten of andere actoren/eigenaars nu al jaarovereenkomsten af voor wat men de ‘usual places’ noemt, nl. infrastructuur die specifiek gebouwd is voor activiteiten waarbij mechanische muziek wordt gebruikt. (gemeentelijke culturele infrastructuur, parochiezalen enz.) dienst Toerisme zie gemeentediensten

Surf ook naar www.koksijde.be

64


Verenigingen Met maar liefst meer dan 300 in Koksijde actieve verenigingen kunnen we spreken van een bruisend verenigingsleven! Een bedrijvigheid dat bovendien resulteert in een ruim vrijetijdsaanbod. Op www.koksijde.be kunt u alle informatie vinden over verenigingen voor jeugd, kunst & cultuur, natuur, politiek, senioren, socio-cultureel, sport. Ook info wat betreft reglementen, erkenning en subsidiëring van socioculturele verenigingen is op de site te vinden. De verenigingen van Koksijde vindt u in onze brochure ‘Verenigingen Koksijde, een overzicht…’. Degene die nog niet in deze editie werden opgenomen en dit wensen in de volgende editie, kunnen dit melden bij de dienst Cultuur. Het is ook daar dat u de brochure kunt verkrijgen. dienst Cultuur zie gemeentediensten

Socio- culturele verenigingen Hiermee worden de verenigingen bedoeld die in Koksijde actief zijn in één van de volgende gebieden: actieve kunstbeoefening, sociaal cultureel vormings- en ontwikkelingswerk, culturele vrijetijdsbesteding. Deze verenigingen kunnen beroep doen op het gemeentebestuur voor logistieke, promotionele en financiële ondersteuning (cfr. subsidies voor socio-culturele verenigingen) dienst Cultuur zie gemeentediensten

Sportverenigingen In de gemeente zijn er heel wat sportverenigingen actief: para- , recreatie- en competitiesportverenigingen. sportdienst zie gemeentediensten

Jeugdverenigingen zie rubriek Jeugd

Erkenning en subsidiëring van socio-culturele verenigingen

ontspanning en genieten

Het gemeentebestuur van Koksijde verleent jaarlijks subsidies aan erkende sociaal-culturele verenigingen van Koksijde en dit binnen de perken van de kredieten voorzien op de gemeentebegroting. Dat gebeurt na advies van de cultuurraad. Socio-culturele verenigingen zijn actief in Koksijde op vlak van kunstbeoefening, sociaal cultureel vormings-en ontwikkelingswerk of culturele vrijetijdsbesteding. Er zijn 3 soorten subsidies, m.n. basis-, werkings- en projectsubsidies. dienst Cultuur zie gemeentediensten

65

Infogids Koksijde 2011-2012


Veiligheid en justitie

Surf ook naar www.koksijde.be

66


Afwezigheidstoezicht

Ganzeweide (dierenasiel)

Er wordt een oogje in het zeil gehouden op woningen van wie de bewoners tijdelijk afwezig zijn (op reis, ziekenhuisopname...). Dit toezicht wordt overdag door de gemeenschapswachten uitgevoerd en 's nachts door de patrouilles van de lokale politie. dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten

Staat in voor de opvang van dieren in nood. Het asiel verhuist binnen enkele jaren naar Koksijde, maar is momenteel nog gehuisvest in Veurne. Ieperse steenweg 143 8630 Veurne Elke dag open van 14.00 – 17.00, behalve op zon- en feestdagen

Ambulance - Medische urgentie

Gemeenschapswachten

zie rubriek Noodnummers

De 5 Koksijdse gemeenschapswachten zijn belast met veiligheids- en preventieopdrachten, gericht op het verhogen van veiligheidsgevoel van de burgers en het voorkomen van openbare overlast en criminaliteit. Bijvoorbeeld: diefstalpreventie, schoolgaande kinderen veilig oversteken, gebreken en gevaren vaststellen in straten en op pleinen. dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten

Antigifcentrum zie rubriek Noodnummers

Autodiefstal preventie De gemeenschapswachten worden ingezet om autobestuurders te sensibiliseren om hun voertuig beter te beveiligen en zodoende diefstal van en uit voertuigen te voorkomen. Zij controleren of wagens wel degelijk werden afgesloten en of er geen waardevolle voorwerpen zichtbaar werden achtergelaten. Door hun aanwezigheid schrikken ze potentiële dieven af. dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten

Gemeentelijke administratieve sancties De gemeenteraad kan administratieve sancties bepalen voor inbreuken op zijn reglementen en verordeningen, tenzij voor diezelfde inbreuken reeds straffen of administratieve sancties door andere wetten of decreten worden bepaald.

Brandweer De brandweer helpt in alle omstandigheden waarbij mensen, dieren of milieu in gevaar verkeren of goederen bedreigd zijn. De taak van de brandweer is heel uiteenlopend: branden blussen, personen bevrijden, openbare weg vrijmaken na een ongeval, hulp bieden bij ontploffingen, bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, bij verkeersongevallen, instortingen, overstromingen, gaslekken en het vernietigen van wespennesten. Vrijwillige brandweer: een andere belangrijke opdracht van de brandweer is de dringende geneeskundige hulpverlening. Een 20-tal brandweermannen is daarom tevens opgeleid als ambulancier. Brandweer en Ambulance zie gemeentediensten

Brandwondencentra zie rubriek Noodnummers

Buurtbemiddelaar

veiligheid en justitie

De buurtbemiddelaars staan in voor de bemiddeling in conflictsituaties buren en buurtgenoten. Daarnaast reiken ze een algemene procedure en duidelijk te volgen afspraken aan inzake de organisatie van fuiven. Ze zijn ook geregeld preventief aanwezig op het openbaar vervoer. Bij het bouwen, verbouwen en renoveren van gebouwen of bij het organiseren van evenementen geeft de brandweer advies. Dat kadert in hun brandpreventietaken. dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten

Inbraakpreventie Om inbraak te verminderen wordt op vraag van de burger en aan slachtoffers van inbraak, advies en premie op maat gegeven. Bij het opvolgen van dit advies kan men in aanmerking komen voor een inbraakpremie. dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten

Juridische bijstand Eerste lijn Iedereen die informatie over gerechtelijk procedures wil, kan gratis iedere woensdagnamiddag van 14 tot 17 uur terecht in het justitiehuis. Justitiehuis Iepersesteenweg 87 8630 Veurne 058 33 23 50 justitiehuis.veurne@just.fgov.be Pro Deo Bij het Bureau voor Juridische Bijstand kunt u een Pro Deo advocaat aanvragen. Er worden regelmatig zitdagen georganiseerd voor de aanvragen. De zitdagen gaan door op het gelijkvloers van de Rechtbank, Peter Benoitlaan 2 te 8630 Veurne. 058 31 13 51 058 31 44 17

Leenfietsen Dit is een federale dienst onder het gezag van Minister van Binnenlandse Zaken en belast met de hulpverlening aan de bevolking in geval van catastrofen, rampen en schadegevallen. zie rubriek Noodnummers

Werd uw fiets gestolen, dan kunt u als inwoner van de gemeente Koksijde voor een periode van maximum 2 maand een fiets lenen bij de dienst Veiligheid en Preventie. dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten

Gauwdiefstalpreventie

Nood- en interventieplanning

De gemeenschapswachten houden preventief toezicht op marktdagen, avondmarkten, in winkelstraten tijdens toeristische evenementen en op het openbaar vervoer. Door hun aanwezigheid in het straatbeeld schrikken ze potentiële gauwdieven af. dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten

Om tijdens noodsituaties een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken, worden nood- en interventieplannen opgemaakt op gemeentelijk, provinciaal en federaal niveau. Met deze plannen is een snelle inzet van beschikbare hulpverleningsmogelijkheden mogelijk en kan een optimale coördinatie van die middelen gerealiseerd worden.

Civiele bescherming

67

Infogids Koksijde 2011-2012


Ophaling en teruggave van gevonden fietsen Alle gevonden fietsen worden door de gemeenschapswachten opgehaald. Ze staan, samen met de lokale politie, in voor de identificatie van gestolen fietsen en de teruggave aan de eigenaars. dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten

Politie Westkust â&#x20AC;&#x201C; Lokale politie zie rubriek Noodnummers

Rechtbank Veurne Rechtbank van eerste aanleg Behandelt echtscheidingen, vorderingen tot verdeling van bijvoorbeeld nalatenschappen, civiele geschillen tussen de burgers, beteugeling van misdrijven ... De Rechtbank van Eerste Aanleg omvat de Burgerlijke Rechtbank, de Correctionele rechtbank en de Jeugdrechtbank. De Correctionele Rechtbank behandelt alle zaken in hoger beroep tegen vonnissen van de Politierechtbank P. Benoitlaan 2, 8630 Veurne 058 29 63 17

Politierechtbank Behandelt overtredingen, verkeerszaken en bepaalde wanbedrijven P. Benoitlaan 2, 8630 Veurne 058 29 64 10 Vredegerecht Behandelt zaken die een belang hebben van minder dan 1.860 euro (facturen, leningen, schade door ongeval, ...), huurproblemen, erfdienstbaarheden, problemen tussen buren, dringende en voorlopige maatregelen bij ernstige onenigheid tussen echtgenoten, voogdij en adoptie P. Benoitlaan 2, 8630 Veurne 058 29 64 20 Parket van de procureur des Konings P. Benoitlaan 2, 8630 Veurne 058 29 63 70

Wapenvergunning Om een wapenvergunning te verkrijgen, neemt u contact op met politie Westkust. dienst Veiligheid en Preventie zie gemeentediensten

veiligheid en justitie

Rechtbank van Koophandel Behandelt handelsgeschillen, faillissementen en gerechtelijke akkoorden, kortgeding en stakingsvorderingen inzake handelspraktijken, handelsregister, â&#x20AC;Ś. P. Benoitlaan 2, 8630 Veurne 058 29 64 39

Arbeidsrechtbank Behandelt geschillen in verband met arbeidsovereenkomsten arbeiders/bedienden, arbeidsongevallen, sociale zekerheid, werkloosheid, ziekte- en invaliditeitsverzekering P. Benoitlaan 2, 8630 Veurne griffie: 058 29 64 55 auditoraat: 058 29 64 71

Surf ook naar www.koksijde.be

68


Welzijn en gezondheid

Surf ook naar www.koksijde.be

69


welzijn en gezondheid

Sociale dienstverlening

Sociale woningen

In het Sociaal Huis kunt u terecht voor alle vragen met betrekking tot welzijn. De maatschappelijk werkers geven informatie en advies, waar nodig verwijzen ze u door. Sociaal Huis zie gemeentediensten

Het Sociaal Huis heeft enkele sociale woningen in eigen beheer: residentie Mollebard, Belleboeie en Hovenest. De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen en de gezinssamenstelling. Sociaal Huis

Energietoelage zie rubriek Wonen & bouwen Gezinszorg Bejaarden of mensen die wegens ziekte of handicap in een moeilijke gezinssituatie zitten, kunnen hulp krijgen van het Sociaal Huis. Dit kan gaan van koken en boodschappen doen tot hulp bij het wassen en aankleden. Kostprijs afhankelijk van het inkomen. Sociaal Huis zie gemeentediensten Integratie vreemdelingen U hebt een dienst in Koksijde en wenst u informatie omtrent uw asielprocedure of verblijfsstatuut, de maatschappelijke werkers begeleiden u voor een optimale integratie in onze samenleving. Sociaal Huis zie gemeentediensten Leefloon Zit u zonder inkomen, of bijna zonder inkomen, dan hebt u misschien recht op het leefloon. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan en een minimum inkomen. Natuurlijk zijn hier voorwaarden aan gekoppeld. Sociaal Huis zie gemeentediensten Lokale adviescommissie Indien u schulden hebt bij nutsvoorzieningen water, elektriciteit of gas kan er een verzoek tot afsluiting ingediend worden. Het OCMW zal er op toezien dat u toch nog menswaardig kan leven. Deze commissie noemt de Lokale Adviescommissie (LAC). Maaltijden aan huis Personen die omwille van ziekte, handicap, leeftijd of bijzondere omstandigheden niet of onvoldoende in staat zijn zelf hun maaltijden te bereiden, kunnen beroep doen op onze dienst maaltijdbedeling. Sociaal Huis zie gemeentediensten Mantelzorgpremie Iedereen die op regelmatige basis vrijwillige hulp biedt aan een zorgbehoevende inwoner van Koksijde kan een mantelzorgtoelage bekomen. Deze toelage bedraagt 20 euro per maand en wordt 1x per jaar uitbetaald. Sociaal Huis zie gemeentediensten Oplaadpunt budgetmeter zie rubriek Wonen & bouwen Personenalarmsystemen (PAS) Iedereen die risico heeft om te vallen of die zich niet veilig voelt, kan beroep doen op een personenalarmsysteem. Dankzij een zendertje dat ze bij zich dragen, komen zij in verbinding met een alarmcentrale. Zo wordt een hulpverleningsproces in gang gezet. Sociaal Huis zie gemeentediensten Raad voor maatschappelijk welzijn zie gemeentediensten Schuldbemiddeling / budgetbeheer Mensen die het moeilijk hebben hun vaste kosten te vereffenen of kampen met een schuldenlast kunnen bijstand krijgen in de vorm van budgetbegeleiding, budgetbeheer of het opmaken van een verzoekschrift collectieve schuldenregeling. Sociaal Huis zie gemeentediensten

70

Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK) Het RSVK huurt woningen op de private markt aan een vaste prijs, knapt deze ietwat op en verhuurt ze aan personen of gezinnen met een bescheiden inkomen. De huurprijs wordt berekend op basis van inkomen en gezinssamenstelling. Info en inschrijvingen RSVK (Stefaan Keirse) Arsenaalstraat 22 8620 Nieuwpoort 058 22 26 00 stefaan.keirse@sociaal.verhuurkantoor.be Woonmaatschappij IJzer en Zee Wie een sociale woning wil huren of kopen, moet zich inschrijven bij een huisvestingsmaatschappij. Onze gemeente is zelf geen beheerder van sociale woningen op het grondgebied, maar voert een sociaal woonbeleid door onder andere gronden ter beschikking te stellen. De woonmaatschappij IJzer en Zee is een fusie (juni 2007) van de Nieuwpoortse Volkswoning, de Veurnse Bouwmaatschappij en de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Veurne-Diksmuide. In functie van een vereenvoudigde aanvraag geldt uw aanvraag voor de drie maatschappijen. Zuidstraat 17 8630 Veurne 058 31 22 40 058 31 42 55 Canadalaan 39 8620 Nieuwpoort 058 31 22 40 058 23 94 45 directie@wijz.woonnet.be Sociaal Huis zie gemeentediensten Tussenkomsten medische en farmaceutische kosten Het Sociaal Huis verleent onder bepaalde voorwaarden financiĂŤle steun bij medische en farmaceutische kosten aan mensen van wie hun inkomen een bepaalde grens niet overschrijdt. Sociaal Huis zie gemeentediensten

Gehandicaptenzorg Rozenkrans zie rubriek Onderwijs & educatie Rozenwingerd Huize Rozenwingerd is een voorziening waar aan volwassenen met verstandelijke beperkingen de gepaste ondersteuning wordt geboden. Zij worden als volwaardige burgers beschouwd en deze grondgedachte vormt het vertrekpunt bij het uitstippelen van het begeleidingsaanbod. Bitterzoetlaan 7 8670 Oostduinkerke 058 53 38 50 www.huizerozenwingerd.be

Infogids Koksijde 2011-2012


AZ Sint Augustinuskliniek Het AZ Sint-Augustinus in Veurne staat in voor de medische en verpleegkundige zorgen aan de bevolking van De Panne , Koksijde , Nieuwpoort, Middelkerke , Diksmuide , Alveringem , Lo-Reninge en uiteraard Veurne zelf. Ieperse steenweg 100 8630 Veurne 058 333 111

Crematie zie rubriek Leven

Euthanasie zie rubriek Leven

Koningin Elisabeth Instituut In het revalidatieziekenhuis kunt u terecht voor een observatie, een korte medische behandeling, een verlengde revalidatie na ziekte, ongeval of operatie of voor een tijdelijke opvang bij onvoorziene ziekte. Dewittelaan 1 8670 Oostduinkerke 058 22 11 22 058 23 20 20 info@keigrp.be www.kei.be Dunecluze - woonzorgcentrum WZC Dunecluze Ter Duinenlaan 35 8670 Koksijde 058 53 39 00 058 52 11 32 www.dunecluze.be info@dunecluze.be

Surf ook naar www.koksijde.be

Personen met een handicap Parkeerkaart Personen met een handicap kunnen als ze aan de voorwaarden voldoen, een speciale parkeerkaart aanvragen via de dienst burgerzaken. Na de aanvraag vindt in de meeste gevallen een medisch onderzoek plaats. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Personen met een handicap kunnen een tegemoetkoming krijgen. U vraagt ze aan via de dienst Burgerzaken. Vanaf 65 jaar heet dit ‘Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden’. Deze tegemoetkomingen gaan uit van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50/B150, 1000 Brussel. Aanvragen kunnen geregistreerd worden via e-communit bij de dienst sociale zaken van de gemeente Sociaal Huis zie gemeentediensten Vakantietoelage voor personen met een handicap en langdurig zieken Het Sociaal Huis geeft een vakantietoelage aan personen die minimum 66% gehandicapt of 1 jaar arbeidsongeschikt zijn. Het moet gaan om een vakantie georganiseerd door een erkende organisatie. De toelage bedraagt € 100 en kan 1 maal per jaar aangevraagd worden. Deze wijziging wordt goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10/11/2010. Sociaal Huis zie gemeentediensten

Ziekenfondsen Christelijke mutualiteit • Zeelaan 29 8670 Koksijde 058 51 62 45 • P.Schmitzstraat 1 8670 Oostduinkerke T 058 52 23 68 Liberale mutualiteit Koninklijke Baan 186 8670 Koksijde 058 51 62 40 Socialistische mutualiteit Zeelaan 26 8670 Koksijde 058 51 67 41

71

welzijn en gezondheid

Tandem Tandem West is een vereniging die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor kinderen, jongeren en volwassenen met en zonder beperking. Om de twee weken organiseren de monitoren activiteiten. De deelnemers worden verdeeld in twee groepen. Dynamo’s (-18 jaar) en Trappers (+ 18 jaar) secretariaat@tandemwest.be elkeborra@hotmail.com 0475 27 01 74


Wonen en bouwen

Surf ook naar www.koksijde.be

72


Belastingen en retributies

Dringende huisvesting

De gemeente financiert haar werking door middel van bijdragen uit het Gemeentefonds, dividenden, belastingen en retributies. Op onze website kunt u alle belastingreglementen en tariefreglementen (retributies) vinden die van toepassing zijn in Koksijde. Een retributie is een vergoeding die de lokale overheid vraagt voor het verstrekken van een dienst waar u zelf heeft om verzocht, eventueel stilzwijgend. Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie. Bent u van mening dat u onterecht wordt belast? Dien dan binnen de wettelijke voorziene termijn schriftelijk bezwaar in bij het college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde financiële dienst zie gemeentediensten

Iedereen heeft recht op een goed dak boven hun hoofd, ook mensen in financiële moeilijkheden. Het Sociaal Huis biedt u begeleiding, advies en informatie over huurwetgeving en contracten en helpt u in uw dringende zoektocht naar een woning. Sociaal Huis zie gemeentediensten hebt u sinds minstens 2 maanden recht op het (equivalent) leefloon of het omnio-statuut, zit u in een procedure budgetbeheer/schuldbemiddeling, dan komt u in aanmerking voor een energietoelage bij de huur van een onroerend goed. Sociaal Huis 058 53 31 93

Gemeentelijke architectuurprijs

Sommige woningen zijn beschermd door de overheid. Dat zijn niet alleen grote monumenten maar bijvoorbeeld ook woningen die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpszicht. Eigenaars hiervan kunnen bepaalde steunmaatregelen en fiscale voordelen genieten.De gemeente Koksijde telt een 40-tal beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten. www.onroerenderfgoed.be. dienst Cultuur zie gemeentediensten

Om de 2 jaar reikt de gemeente, in samenwerking met de gecoro, een architectuurprijs uit om vernieuwende, doordachte projecten in de kijker te zetten in verschillende categorieën: nieuwbouw eengezinswoning, verbouwing eengezinswoning, nieuwbouw meergezinswoning, verbouwing meergezinswoning, handelsruimten. dienst Stedenbouw zie gemeentediensten

Bouwovertredingen

zie adviesraden

Bij het uitvoeren van vergunningsplichtige werken zonder stedenbouwkundige vergunning, of het niet correct uitvoeren van een stedenbouwkundige vergunning ontstaat een bouwovertreding. Meestal wordt dit vastgesteld door de politie of door de stedenbouwkundige inspectie, waarna een PV en stakingsbevel volgt. dienst Stedenbouw zie gemeentediensten

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening GECORO Grachten en waterlopen Wilt u een gracht laten overwelven? Hiervoor is een vergunning vereist. dienst Stedenbouw zie gemeentediensten

Groendak

Tijdens of na het uitvoeren van een stedenbouwkundige vergunning kan het gebeuren dat de werken worden gecontroleerd op conformiteit met de afgeleverde vergunning. Indien hier tegenstrijdigheden worden opgemerkt, wordt de bouwheer hiervan op de hoogte gesteld met de vraag zich zo snel mogelijk in regel te stellen, ofwel door een regularisatievergunning te vragen voor de wijziging (indien mogelijk), ofwel door de werken aan te passen aan de vergunning. (zie bouwovertreding) dienst Stedenbouw zie gemeentediensten

Een extensief groendak is een dak waarvan de bedekking bestaat uit planten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging (mossen, vetplanten en kruiden). Zo’n groendak is heel eenvoudig in onderhoud maar niet beloopbaar en heeft heel wat voordelen (voorkomen van wateroverlast, extra isolatie, geluidsdempend, goed voor de biodiversiteit, …). De gemeente Koksijde subsidieert de aanleg van een extensief groendak met een bedrag van 31 euro/m² met een maximum van 500 euro per adres. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Bouwwerven

Hemelwaterinstallatie/infiltratievoorziening

Wanneer bij het uitvoeren van een stedenbouwkundige vergunning het noodzakelijk is om een deel van het openbaar domein in te nemen (vb voor het plaatsen van een torenkraan of een container) dan dient hiervoor tijdig toelating te worden gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen. Naast de toelating van het college van burgemeester en schepenen is er ook een machtiging nodig van de politie indien het verkeer wordt belemmerd. dienst Stedenbouw en Verkeersdienst van de Politie Westkust zie gemeentediensten

De gemeente Koksijde voorziet een premie van 625 euro voor hemelwaterinstallaties (regenwaterput met filters, leidingen en zo nodig pomp) en/of infiltratievoorzieningen die geplaatst worden bij een bestaande woning, bij een verbouwing van een bestaand gebouw (60% of meer van de buitenmuren wordt behouden) en bij nieuwbouw/herbouw op voorwaarde dat de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke verordening of opgelegd in de bouwvergunning. Informeer vooraf of uw geplande installatie in aanmerking bij de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling. De installatie moet immers steeds een minimale inhoud hebben en uiteraard moet het opgevangen hemelwater ook gebruikt worden. dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling zie gemeentediensten

Bouwtoezicht

Conformiteitsattest Met een conformiteitsattest kunt u aantonen dat een huurwoning voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen van de Vlaamse wooncode. Het attest wordt uitgereikt op vraag van de verhuurder en is 10 jaar geldig. Sociaal Huis zie gemeentediensten

De Post Postkantoor de Post Guido Gezelleplaats 7 8670 Koksijde 058 53 37 20 022 01 23 45 (centraal telefoonnummer)

Surf ook naar www.koksijde.be

Huisnummer De gemeente geeft aan elk nieuw huis een huisnummer. Als eigenaar bent u verplicht zelf het juiste huisnummer aan uw woning aan te brengen. Let erop dat het zichtbaar is vanop de straat. dienst Burgerzaken zie gemeentediensten

73

wonen en bouwen

Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten

Energietoelage


Hebt u problemen met de huur van een woning? De huurdersbond geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders en wijst hen op hun rechten en plichten en dit volgens de vigerende huurwetgeving. Regionaal secretariaat Hospitaalstraat 35/3 8400 Oostende 059 40 25 12 vzw Huurdersbond West-Vlaanderen Vlamingdam 55 8000 Brugge 050 33 77 15 050 34 14 83 Sociaal Huis zie gemeentediensten

Telecommunicatie Telenet is een vennootschap die instaat voor de kabeldistributie van televisie, telefonie en internet. 015 66 66 66 Belgacom is een vennootschap die instaat voor de kabeldistributie van televisie, telefonie en internet. 0800 22 800 Drinkwatervoorziening De drinkwatervoorziening in de gemeente Koksijde wordt beheerd door de Intercommunale waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht, kortweg I.W.V.A. 058 53 38 33

zie rubriek Milieu & duurzaamheid

Riolering Dit wordt beheerd door de gemeente (zie ook riolering en informatie inzake aansluiting hemelwater en afvalwater) dienst Technisch Bureau - balie Openbare Werken zie gemeentediensten

Leegstand en verwaarlozing

Onteigeningen

Kringloopwinkel

Het grond- en pandendecreet geeft de gemeente de mogelijkheid om zelf op te treden tegen leegstand en verkrotting, door het innen van een belasting op dergelijke panden. Het innen van deze belasting gebeurt op basis van een lijst van leegstand en verkrotting. Hoe een pand op deze lijst terecht komt en welke belasting wordt geïnd is vastgesteld in het gemeentelijk reglement ‘gemeentebelasting op leegstand van woningen en gebouwen’. dienst Financiën en dienst Stedenbouw zie gemeentediensten

Overheden kunnen onroerende goederen onteigenen in functie van het algemeen belang. Dit gebeurt zoveel mogelijk in onderling overleg met de eigenaar maar kan uiteindelijk ook via een gerechtelijke procedure gebeuren indien beide partijen het niet eens raken. In het kader van ruimtelijke ordening kan een onteigeningsplan worden opgemaakt, al dan niet gecombineerd met een ruimtelijk uitvoeringsplan. dienst Secretarie zie gemeentediensten

Lijnstelling

Het Sociaal Huis Koksijde heeft een samenwerkingsovereenkomst met Eandis. Aan het onthaal van het Sociaal Huis staat een oplaadterminal waar u uw budgetmeterkaart voor gas of elektriciteit kunt opladen. Er is een betaalautomaat voorzien. Sociaal Huis 058 53 43 10 info@sociaalhuiskoksijde.be

Vooraleer wordt gestart met vergunde bouwwerken moet een lijnstelling worden aangevraagd. Dit betekent dat vanuit het gemeentebestuur de voorbouwlijn op het terrein wordt uitgezet. Deze lijnstelling moet tijdig worden aangevraagd. dienst Technisch Bureau - balie Openbare Werken zie gemeentediensten

Meldingen (in kader van bouwwerken) Vanaf 1 december 2010 moet u voor aan aantal werken aan uw woning niet meer de hele procedure doorlopen voor uitvoering van kleinere werken, maar volstaat een meldingsplicht. Wij raden u aan steeds contact op te nemen met de dienst Stedenbouw want er zijn immers steeds uitzonderingen en het betreft zeker niet alle kleine werken. dienst Stedenbouw zie gemeentediensten

Nutsvoorzieningen Voor het herstellen, vernieuwen, aanpassen of uitbreiden van kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen op en onder het openbaar domein van de gemeente, zijn de volgende maatschappijen werkzaam op het grondgebied van de gemeente Distributienetbeheerder gas en elektriciteit Eandis/Gaselwest beheert, bouwt en onderhoudt voor Koksijde het distributienet voor elektriciteit en aardgas en vervoert op vraag van de leveranciers de energie tot bij de distributienetgebruikers die op het net zijn aangesloten. Een overzicht van de recent uitgevoerde werken, werken in uitvoering en geplande werken ziet u op de “kaart Eandis geplande werken” ( www.koksijde.be) 078 35 35 35

Surf ook naar www.koksijde.be

Oplaadpunt budgetmeter

Registratie huurcontracten Een huurcontract van een gebouw dat uitsluitend bestemd is voor bewoning moet verplicht worden geregistreerd door de verhuurder (de persoon die verhuurt). Als hij dat wenst kan de huurder ook een dergelijk huurcontract laten registreren, maar de verplichting rust op de verhuurder. De registratie gebeurt voor huurcontracten van in Koksijde gehuurde woongelegenheden op het Registratiekantoor Juul Filliaertweg 41 8650 Nieuwpoort 025 77 37 40

Rioolaansluiting Elke woning heeft een aansluiting op de riolering nodig. Wilt u een rioolaansluiting aanvragen? Surf dan naar www.koksijde.be, daar kunt u het aanvraagformulier downloaden. dienst Technisch Bureau - balie Openbare Werken zie gemeentediensten

Ruimtelijke structuurplannen De ruimtelijke structuurplannen zijn de beleidsplannen met betrekking tot de gewenste ruimtelijke ordening en ontwikkelingen. Ze bestaan dan ook op de drie beleidsniveaus: gemeentelijk, gewestelijk en provinciaal. Deze documenten vormen de kapstok waaraan elke planninginitiatief (RUP, masterplan, …) moet worden getoetst. Het huidig GRS (dat in herziening is gesteld) is te raadplegen op www.koksijde.be. dienst Stedenbouw zie gemeentediensten

74

wonen en bouwen

Huurdersbond


Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Vastgoed (verkoopkantoren)

Deze plannen bepalen wat, waar en hoe u mag bouwen of verbouwen. Ze geven de bestemming van een deel van het grondgebied. Als de gemeente een nieuw RUP opmaakt, zijn er vaak eerst inspraakronden voor de omwonenden. De wet legt ook een openbaar onderzoek op waarbij iedereen opmerkingen of klachten kan indienen. Voor uittreksels uit de plannen kunt u terecht in het gemeentehuis dienst Stedenbouw zie gemeentediensten

De volledige lijst van alle verkoopkantoren is terug te vinden in de vakantiebrochure en op de bezoekerswebsite. dienst Toerisme zie gemeentediensten

Slopen Het slopen van een constructie staat gelijk met het verwijderen ervan. Hiervoor is meestal een stedenbouwkundige vergunning vereist. Enkel indien het een niet-vergunningsplichtige constructie betreft, of en vrijstaande constructie van max. 100m² groot is de afbraak vrijgesteld van vergunningsplicht op voorwaarde dat hetgeen waardevol erfgoed betreft en/of elementen die deel uitmaken van de kwaliteit van de leefomgeving en een volkskundige, historische of esthetische waarde hebben. dienst Stedenbouw zie gemeentediensten

Stedenbouwkundig attest

wonen en bouwen

Een stedenbouwkundig attest over een bepaald project (gebouw, verkaveling, …) is een document dat wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen en waarin duidelijk wordt of het project voor vergunning in aanmerking komt. dienst Stedenbouw zie gemeentediensten

Stedenbouwkundige inlichtingen Stedenbouwkundige inlichtingen over een onroerend goed geeft weer welke zonering en voorschriften van toepassing zijn op het goed in kwestie: gewestplanbestemming, BPA, RUP, verordeningen, verkavelingen, … Dit is niet gebaseerd op een concreet project. dienst Stedenbouw zie gemeentediensten

Stedenbouwkundige vergunningen Om een huis te mogen bouwen, verbouwen of uitbreiden moet u een stedenbouwkundige vergunning hebben. Ook kleinere constructies, terreininrichting, reclameborden, wijziging van functies, afbraak van constructies, ... zijn in vele gevallen onderworpen aan de vergunningplicht. De Vlaamse regering heeft een aantal kleine werken vrijgesteld van een vergunning, mits deze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Vooraf alles bespreken met Stedenbouw is aangeraden. Alle wetgeving, uitvoeringsbesluiten,… zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be dienst Stedenbouw zie gemeentediensten

Stookolietussenkomsten / verwarmingstoelage Verwarmt u met stookolie en hebt u een bescheiden inkomen, dan hebt u misschien recht op een stookoliepremie. Info Sociaal Huis - Sofie Janousek 058 53 31 70 info@sociaalhuiskoksijde.be www.verwarmingsfonds.be

Vellen en snoeien van bomen Voor het snoeien of vellen van een hoogstammige boom (omtrek vanaf 05m, gemeten op 1m boven het maaiveld) is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Een goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning voor een woning verschaft u dus niet het recht om de bomen op het betreffende perceel automatisch te verwijderen, tenzij dit in de aanvraag tot het bouwen van de woning expliciet is aangegeven en toegestaan. dienst Stedenbouw zie gemeentediensten

Verkavelingsvergunning Wanneer men een perceel wenst te verdelen of te herschikken in een aantal kleinere percelen met de bedoeling deze kavels in te richten als bouwgronden, dient vooraf een verkavelingvergunning te worden verkregen. De aanvraag dient te bestaan uit het aanvraagformulier, eigendomsattest, het verkavelingplan en de bijhorende voorschriften. dienst Stedenbouw zie gemeentediensten

Vlaamse renovatiepremie zie rubriek Leven

Woningkwaliteit Alle woningen in Vlaanderen moeten voldoen aan minimale kwaliteitsnormen. Ze moeten basiscomfort bieden, veilig en gezond zijn. Zoniet kunnen ze geïnventariseerd worden als ongeschikt of onbewoonbaar, waardoor de eigenaar een jaarlijkse heffing zal moeten betalen. Ongeschiktheid, onbewoonbaarheid woning De Vlaamse wooncode voorziet dat een woning onbewoonbaar of ongeschikt kan verklaard worden als het gebouw niet voldoet aan de openbare veiligheid en/of een bedreiging vormt voor de openbare gezondheid. Een woningonderzoek kan aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. De gemeente gaat dan na of de klacht gegrond is en grijpt in indien nodig via artikel 135 §2 van de Nieuwe gemeetewet of op advies Wonen-Vlaanderen: kwaliteitsbewaking. Sociaal Huis zie gemeentediensten

Ongezonde woningen De burgemeester kan via artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet optreden tegen ongezonde woningen die de openbare veiligheid en gezondheid in het gedrang brengen. Sociaal Huis zie gemeentediensten

Subsidies bouwkundig erfgoed Zo’n 120 gebouwen in Koksijde kregen 4 sterren toegekend door de gemeenteraad. Dit wil zeggen dat ze als “waardevol bouwkundig erfgoed” worden beschouwd en in aanmerking komen voor een gemeentelijke restauratiepremie. Uitzondering zijn gebouwen die werden beschermd door de cel onroerend erfgoed van de Vlaamse gemeenschap. Zij krijgen hun premie uit handen van de Vlaamse gemeenschap. De lijst is gebaseerd op een inventaris van het volledig bouwkundig erfgoed van de gemeente. dienst Cultuur zie gemeentediensten

75

Infogids Koksijde 2011-2012


Ambassadeurs & ereburgers Culinair ambassadeurs

Sportief ambassadeurs

Raphaël Sonneville (directeur Hotelschool Koksijde) Georges Van Houtte (voorzitter Culinaire orde van de Sint Jacobsmossel)

Xavier Malisse (tennisspeler) Dany Verlinden (ex-keeper, keeperstrainer Club Brugge)

Ereburgers Cultureel ambassadeurs Bert Bijnens ✝ (kunstenaar en volkskundige) Johan Bouttery (muzikant, auteur Samsonrock) Fernand Florizoone (dichter) Jan Rastelli (eigenaar cinemaketen Studio) Raymond Van Duüren (stichter ‘Kunst in Baaltje’) Carlos Van Louwe ✝ (historicus Vlaamse Beweging) Fernand Vanderplancke (beeldend kunstenaar) Frieda Vanslembrouck (lerares woordkunst, actrice) Paul Verhaeghen (auteur Omega Minor) Walter Vilain (kunstschilder)

Surf ook naar www.koksijde.be

Maurice Denecker (paardenvisser) Willem Dejonghe (advocaat) Ida Deridder ✝ (auteur en dochter van Willem Elsschot) Henri Durant (paardenvisser) Paul Herygers (wereldkampioen cyclocross Koksijde 1994) Jef Nys ✝ (vader van de stripfiguur Jommeke) Erwin Provoost (producent/directeur productiehuis Eyeworks) Charles Van Deun (conservator Delvauxmuseum) Amandus ”Mang” Vanbillemont ✝ (paardenvisser)

76


Trefwoordenlijst 50-plussers................................15

A Aanpassingspremie woning voor bejaarden..................................32 Aanspreekpunt Lokale Economie...18 Abdijmuseum Ten Duinen 1138 ....54 Academie Muziek, Woordkunst en Dans (MUWOK)......................51 Adoptie .....................................27 Adresopzoeking ..........................27 Adreswijziging............................27 Adviesraden...............................14 Afval ................................39,40,41 Afvalarm winkelen ......................41 Afwezigheidstoezicht ...................67 Aids- en Soatelefoon ...................47 Alcoholvergunning (drankgelegenheden) ..................18 Ambassades en consulaten ..........21 Ambulance/Brandweer ............47,67 Ambulante handel (leurhandel).....18 Amnesty Int. Vlaanderen .............47 Anonieme Alcoholisten ................47 Anti- verdwaalpalen/bandjes ...21,27 Antigif Centrum .....................47,67 Apotheker wachtdienst ................47 Arbeidskaart ..............................18 Arbeidsrechtbank........................68 Archiefdienst..............................27 Attest of akte van erfopvolging .....27 Auteursrechten...........................53 Autisme ....................................47 Autodiefstal preventie .................67 Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde (AGB) ..........................13 Autoruiten graveren ....................44 AZ Sint Augustinuskliniek ............71

B Babysitdienst .............................27 Bedrijfsafval...............................18 Bedrijfsevent .............................18 Begraafplaatsen .........................27 Begroting/ budget ......................27 Belasting tweede verblijf..............27 Belastingen en retributies ............73 Beleidsplannen ...........................14 Beroepskaart niet-EU-inwoners.....18 Beroepswijziging ........................27 Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten...73 Bewonersparkeerkaart ................27 Bezoekers- en educatief centrum Doornpanne ...............................61 Bezienswaardigheden .............60,61 Bibliotheek ................................53 Bibliotheekweek .........................53 Billijke vergoeding ......................64 Bloed geven...............................27 Boek ‘Koksijde’ ...........................63 Boek “Koksijde een bewogen architectuurgeschiedenis - inventaris van het bouwkundig erfgoed” ......63

Surf ook naar www.koksijde.be

Boek “Koksijde, tuinen van eeuwige rust” .........................................63 Boekbaby’s............................24,53 Boeken .....................................63 Bouwkundig erfgoed ...................53 Bouwovertredingen .....................73 Bouwtoezicht .............................73 Bouwwerven ..............................73 Braderieën.................................57 Brandweer ............................47,67 Brandwonden Centra ..............47,67 Brochure Yde Duinen...................63 Brochures..................................63 Buitenschoolse kinderopvang BKO .....................................10,25 Buurtbemiddelaar .......................67

C c.c. CasinoKoksijde .....................53 Camino .....................................22 Card Stop ..................................47 Cel Lokale Economie...............10,18 Centra leerlingenbegeleiding (CLB)50 Child focus.................................47 CinemaKoksijde..........................60 Civiele bescherming ...............47,67 College van burgemeester en schepenen ................................3,4 Composteren .............................41 Concessies.................................18 Conformiteitsattest .....................73 Containerpark ............................41 Crematie...............................27,71 Culturele brochures.....................63 Culturele evenementen ...............62 Cursussen voor volwassenen ........50 Cyclocross .................................56

D Dagarrangementen .....................18 De Hoge Blekker.........................58 De Muze ....................................24 De Post .....................................73 Defecte straatlampen ..................21 Diabetes Infolijn .........................47 Dienst Archief ............................10 Dienst Burgerzaken.....................10 Dienst Communicatie, Onthaal en Protocol.....................................10 Dienst Cultuur............................10 Dienst Financiën .........................10 Dienst Internationale Samenwerking ...........................10 Dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling ..............................10 Dienst Onthaalouders..................11 Dienst Personeel & HR.................10 Dienst Stedenbouw .....................10 Dienst Technieken.......................11 Dienst Technisch bureau ..............10 Dienst Technisch Onderhoud ........11 Dienst Tewerkstelling (Sociaal Huis) ............................18 Dienst Toerisme..........................10 Dienst Veiligheid en Preventie/

Gemeenschapswacht...................11 Dienstencheques ........................21 Dienstverleningsbrochure ............63 Dierenasiel Ganzeweide ...............67 Digitaal Loket.............................28 Distributienetbeheerder gas en elektriciteit ......................74 Dopinglijn..................................47 Dringende huisvesting .................73 Drinkwatervoorziening.................74 Druglijn.....................................47 Duikongevallen...........................47 Duinencross...............................56 Duinenhuis ................................50 Dunecluze .................................71 Dunia........................................62

E Echtscheiding.............................28 Economie & werk........................17 Economische kaart......................18 Ecotuinteam ..............................42 Educatieve activiteiten (cultuur - musea)...................42,50 Educatieve koffers ......................50 Eensluidend verklaren van afschriften ...........................28 Elektro-bootje ............................57 Elektronische identiteitskaart e-ID 28 Energiemeter .............................42 Energiescan ...............................42 Energietoelage.......................70,73 Erfgoed (4-sterrenwoningen) .......32 Erfgoeddag ................................53 Erfgoedkoffer .............................50 Erfgoeddoeboek .........................50 Erfgoedwandelingen....................53 Erkenning en subsidiëring van socio-culturele verenigingen.........65 Erkenning van een kind ...............28 Eurocross ..................................47 Europees noodnummer................47 Euthanasie ............................28,71 Evenementen.............................64

F Fair Trade Gemeente ...................41 Federaal token ...........................28 Feestzalen .................................37 Fietsen......................................57 Fietsgraveren .............................44 Fietspaden.................................44 Fuiven en concerten....................24

G GAIA.........................................47 Ganzeweide (dierenasiel).............67 Gasreuk ....................................47 Gastronomie ..............................57 Gauwdiefstalpreventie .................67 Geboorte ...................................29 Geboorte in het buitenland...........29 Gehandicaptenzorg.................50,70 Gemeenschaps- en vrij kleuter-, lager onderwijs ..........................51

77


Gemeenschapswachten ...............67 Gemeentediensten .....9,10,11,12,13 Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) ...........................67 Gemeentelijke adviesraad Kokos & Wulloks.................................14,29 Gemeentelijke architectuurprijs ....73 Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening GECORO ...............................14,73 Gemeentelijke feestzalen huren ....37 Gemeentelijke restauratiepremie ..32 Gemeenteraad ..........................5,6 Gemeenteschool Koksijde........50,51 Gemeenteschool Oostduinkerke ....51 Genealogie ................................29 Getijdentabellen .........................57 Gezinszorg.................................70 Gids..........................................57 Gidswerking en opleidingen..........57 Gladheidbestrijding .....................29 Godsdiensten en religies .........29,30 Grachten en waterlopen...............73 Graffiti ......................................24 Grardmuseum ............................54 Groene gemeentelijke premies .....32 Groendak ..............................32,73 Groendienst ...............................11

H Handige info ..............................20 Hemelwaterinstallatie/ infiltratievoorziening ...................73 Hengelen...................................58 Herbruikbare luiers .....................42 Het Florishof ..............................54 Het Krekelhof .............................54 Honden .....................................42 Honderdjarigen ..........................16 Huisnummer ..............................73 Huisstijl.....................................30 Huisvestingspremie.....................32 Huurdersbond ............................74 Huursubsidie..............................32 Huwelijk in het buitenland ...........30 Huwelijk ....................................30 Huwelijksjubilea .........................16

I

trefwoordenlijst

Inbraakpreventie ........................67 Infobrochure ..............................63 Inkomensgarantie voor ouderen ...30 Inschrijving van voertuigen ..........44 Inschrijvingsbewijs voertuigen......44 Inspraak en participatie jeugddienst................................24 Integratie vreemdelingen.............70 Integratiebeleid en integratiedienst ..........................30 Intergemeentelijke samenwerking 5-Art.........................................53 iPod wandelingen........................58

J Jeugd........................................23 Jeugd en cultuur (voordeeltarief) ..24 Jeugdbeleidsplan 2011-2013 .......24 Jeugdbewegingen (verenigingen)..24 Jeugdboekenweek ......................24 Jeugddienst ...............................12 Jeugdhuis: JOC de PIT.................24 Jeugdraad .............................14,24 Jeugdsportacademie ...............24,56 Jeugdverblijfscentra ....................24 Jeugdverenigingen .................24,65 Jongereninformatienet = JIN ........24

78

Jobstudent.................................19 Juridische bijstand ......................67

K Kabeldistributie .....................30,74 Kadaster ...................................30 Kankerfoon ................................68 Kermissen .................................31 Keunekapel................................54 Kids-ID .....................................31 Kinder- en jongerentelefoon ....21,48 Kinderbijslag..............................31 Kinderkrant PleZand....................25 Kinderopvang.............................25 Klachtenbehandeling ...................21 Klusjesdienst .............................21 Koningin Elisabeth Instituut .........71 Kringloopwinkel .....................42,74 K-shop..................................58,63 Kunst en cultuur .........................53 Kunstonderwijs ..........................51 Kunstuitleendienst ......................54 Kunstwerken op openbaar domein 54 KYC ..........................................56

L Laatste wilsbeschikking ...............31 Last-minute tickets (cultureelcentrum)......................25 Leefloon ....................................70 Leegstand en verwaarlozing .........74 Leenfietsen ................................67 Legalisatie/wettiging documenten .31 Leven .......................................26 Lichtreclame ..............................18 Liga voor Mensenrechten .............48 Lijnstelling .................................74 Lokale adviescommissie...............70 Logiesmogelijkheden...................58 Lokaal overleg kinderopvang Koksijde (LOKOK) ...............................14,25 Lokalen & zalen ..........................36 Luchtmachtbasis Koksijde ............31

Nationaal Visserijmuseum............55 Natuurgebieden..........................58 Nood- en interventieplanning .......67 Noodnummers ...........................46 Nutsvoorzieningen ......................74

O OLV ter Duinenkerk.....................29 Omleidingen ..........................44,45 Omnipas De Lijn .........................16 Ondernemingsloket.....................19 Onderneming dienstencheques .....21 Onderwijs ..................................50 Onderwijs & educatie ..................49 Ongeschiktheid/onbewoonbaarheid woning......................................75 Ongezonde woningen ..................75 Onteigeningen............................74 Onthaalouders ...........................25 Ontspannen & genieten ...............52 Open Monumentendag ................55 Openbaar onderzoek (in kader van ruimtelijke ordening)31 Openbare markten......................19 Openlucht basketbalvelden ......37,56 Openluchtzwembad.....................56 Ophaling en teruggave van gevonden fietsen ........................68 Oplaadpunt budgetmeter ........70,74 Opleiding redder ....................19,57 Organisatie tentoonstellingen .......55 Overheidsopdrachten ..................31 Overlevingspensioen ...................32 Overlijden..................................32

P

Maaltijden aan huis.....................70 Mantelzorgpremie .......................70 Mariakapel.................................55 Marktdagen ...............................58 Massajogging .............................62 Melding schade/defecten/gebreken22 Meldingen (kader van bouwwerken) ...............74 Meldpunt bejaardenmishandeling ..48 Middelbaar onderwijs ..................51 Milieu & duurzaamheid ................38 Milieuklachten ............................42 Milieuraad .............................14,42 Milieuvergunning ........................42 Militair vliegveld .........................31 Militaire begraafplaatsen, erepleinen, ereperken en gedenkplaten..........54 Minder Mobielen Centrale (MMC)...44 Minivoetbaltornooien ...................62 Mobiliteit & verkeer.....................43 Mobiliteitsplan ............................44 Monumentenzorg........................54 Motortoertocht ...........................62 Mountainbiketoertocht.................62 Musea .......................................54 Museum Paul Delvaux .................54 Mypension .................................31

Paardrijden ................................56 Papier niet hier...........................42 Parkeerbeleid .............................44 Parkeergelegenheid/ondergrondse parking .....................................44 Parkeerkaart voor personen met een handicap.........................44,71 Parkeerkaart zorgverstrekkende beroepen...................................44 Parkeren (betalend)................32,44 Parket van de procureur des Konings ...............................68 Pensioen ...................................16 Pensioenstelsels .........................33 Personeel ..................................19 Personen met een handicap .........71 Personenalarmsystemen (PAS) .....70 Petanque- en duivensportaccommodatie .......37,56 Petanquetornooien......................62 Poetskracht................................22 Poëziebundel: Koksijde, wie kwam komt altijd weer ..........63 Polio-inentingen .........................29 Politie – Hulpdiensten..................48 Politierechtbank..........................68 Politie Westkust Lokale politie ....................13,48,68 Postpunten ................................33 Powerzaal ‘zaal Laurent De Coninck’ ........37,56 Premies.....................................32 Premies rationeel energieverbruik via Eandis..................................32 Publicaties ................................63

N

R

Naamswijziging ..........................31 Nacht van de Ziel .......................62 Nachtwinkel ...............................18

Raad voor lokale economie ..........19 Raad voor maatschappelijk welzijn ...................................8,70

M

Infogids Koksijde 2011-2012


S Schenkingen kunstwerken ...........55 Scholenveldloop .........................62 Schoolfietsrouteplan ...................45 Schuldbemiddeling/budgetbeheer .70 Secretarie..................................10 Sector Patrimonium beheer: dienst Technisch Bureau........................10 Senioren en cultuur ....................16 Seniorenaanspreekpunt ...............16 Serviceflats................................16 Signalisatie voor tijdelijke activiteiten ................................33 Sint-Idesbalduskerk................29,30 Sint-Niklaaskerk .........................30 Sint-Pieterskerk..........................30 Sint-Willibrorduskerk...................30 Sint-Willibrordusputje..................30 Site gemeentehuis/c.c CasinoKoksijde ...........................60 Skate- en skeelerput ..............25,56 Slopen ......................................75 Snippertassen bibliotheek ............16 Snoeien van bomen ....................75 Sociaal huis ...............................13 Sociale dienstverlening ................70 Sociale overlast ..........................33 Sociale voordelen .......................33 Sociale woningen........................70 Socio- culturele verenigingen...55,65 Socio-economische vergunningen .19 Sollicitatie bij gemeentebestuur ....19 Speelotheek ‘de Speelkriebel’ .......25 Speelpleinwerking De Speelveugel 25 Speelterreinen ...........................25 Speeltrappers ............................25 Sport aan zee ............................62 Sport- en seniorenacademie ....16,56 Sportbeleidsplan ....................14,56 Sportcentrum Koksijde ................56 Sportdienst................................11 Sport en beweging......................56 Sportevenementen .....................62 Sporthallen ...........................37,56 Sportinfrastructuur .....................56 Sportkampen .............................57 Sportlaureaten.......................22,57 Sportpark Hazebeek Oostduinkerke .......................56,57 Sportquiz ..................................62 Sportraad .............................14,57

Surf ook naar www.koksijde.be

Sportterreinen en -zalen ..............37 Sportverenigingen ......................65 Standplaatsen op het strand ........58 Stedenband ...............................29 Stedenbouwkundig attest ............75 Stedenbouwkundige inlichtingen ...75 Stedenbouwkundige vergunningen.............................75 Storingen & defecten (Eandis) ......22 Stookolietussenkomsten / verwarmingstoelage....................75 Straatmeubilair ..........................33 Strandcabines ............................33 Strandvisserij.............................58 Strijkhuis...................................22 Studietoelagen en studiefinanciering .......................50 Subsidies bouwkundig erfgoed .....75 Sycod .......................................56

T Taaltelefoon ...............................22 Tafeltenniszaal .......................37,56 Tandem .....................................71 Taxi ..........................................19 Taxicheques ...............................25 Telecommunicatie .......................74 Tele – onthaal ............................48 Teleblok ....................................48 Tennis .......................................57 Tentoonstellingsbrochure .............63 Tentoonstellingsruimtes ...............37 Textiel en oude kledij ..................22 Thuiszorgdiensten - bejaardenhulp16 Tij-dingen..................................34 Tijdschrift voor tweederesidenten .34 Toerisme & recreatie ...................57 Toerismekantoren .......................58 Toeristische brochures .................63 Toeristische evenementen............62 Trapveld Noordduinen .................56 Trefpunt Koksijde op Focus-Wtv ....34 Tuinnetten .................................42 Turnzaal gemeenteschool ........37,56 Tussenkomsten medische en farmaceutische kosten.................70 TV Koksijde/streaming ................34

Vergunningen (algemeen)............19 Verhuur materiaal.......................37 Verkavelingsvergunning...............75 Verkeersklas < 16 jaar ................25 Verkiezingen ..............................35 Verloren voorwerpen ...................35 Vermiste meerderjarige personen .48 Vertrouwenscentrum kindermishandeling.....................48 Verzekering Gewaarborgd Wonen..32 Visserijfolklore ...........................59 Vissershuisje Nys – Vermoote.......55 Visum .......................................35 Vlaams Gemeentelijk Convenant IOS...........................29 Vlaamse infolijn..........................22 Vlaamse renovatiepremie ........32,75 Vlaamse wegentelefoon ...............48 Voetpaden .................................45 Vogelopvangnetwerk ...................42 Volksspelen ...............................62 Vredegerecht Veurne...................68 Vreemdelingen ...........................35 Vrienden der blinden ...................35 Vrijstelling dragen veiligheidsgordel 45 Vrijstelling verkeersbelasting en inverkeerstellingstaks .................45 Vrijstelling/vermindering van BTW bij aankoop en onderhoud van autovoertuigen...........................45 Vrijwilligerswerk .........................19 Vuurtje stoken ...........................42

W

Uitleendienst jeugddienst.............25 Uitlenen logistiek materiaal (feestelijkheden/manifestaties) ....34 Uittreksel uit het strafregister.......34 Uittreksels/attesten uit de registers burgerlijke stand ........................34 Uittreksels en attesten uit het bevolkingsregister ......................34

Wachtdiensten dokters Koksijde....48 WAKKER : de WAK-krant .............51 Wandelen ..................................59 Wapenschild van Koksijde ............35 Wapenvergunning .......................68 Water- en strandsportcentra ........56 Website Koksijde....................35,64 Weduwen/weduwnaars/wezen ......48 Week van de Zee ........................50 Wegenwerken ............................45 Wekelijkse rustdag & openingsuren19 Welzijn & gezondheid ..................69 Werkgroep Kunst in Baaltje ..........55 Westhoekacademie (WAK) ...........51 Wettelijk samenwonen ................35 Windekind .................................56 Winkelen ...................................59 Winterbrochure ..........................63 Wonen & bouwen .......................72 Woningkwaliteit ..........................75 Woonmaatschappij IJzer en Zee....70 Woonzorgcentrum.......................71

V

Y

VAB Reisbijstand ........................48 Vakantieacademie.......................51 Vakantietoelage voor personen met een handicap en langdurig zieken .71 Vakantiebrochure .......................63 Vanneuvillehuis ..........................55 Vastgoed (verkoopkantoren) ........75 Veiligheid & justitie .....................66 Vellen van bomen .......................75 Verbeteringspremie woning .........32 Verbintenis tot ten laste neming ...34 Verenigingen..............................65 Vereniging voor Vreemdelingenverkeer VVV...............................59 Vergaderzalen ............................37 Vergunning terrassen ..................19

Yamakasi...................................25

U

Z Zaalverhuur c.c. CasinoKoksijde ...37 Zaalverhuur jeugdontmoetingscentrum ...........25 Zeedijk en strand .......................35 Zeehond....................................42 Zelfmoordlijn .............................48 Zelfstandigen in moeilijkheden .....19 Ziekenfondsen ...........................71 Zomerbrochure ..........................63 Zomerkapel Oostduinkerke ..........55 Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker .............................57 Zwemweek ................................57 Zwerfkatten ...............................42

79

trefwoordenlijst

Racisme ....................................48 Rechtbank Veurne.......................68 Rechtbank van Koophandel ..........68 Reddingsdiensten aan zee ............... Registratie huurcontracten ...........74 Regionaal sociaal verhuurkantoor (RSVK)......................................70 Reispaspoort ..............................33 Reistoelating ..............................33 Repetitieruimte jeugdontmoetingscentrum ...........25 Restaurantlijst............................58 Rijbewijs ...................................44 Riolering....................................74 Rioolaansluiting ..........................74 Robinsonlijst (privacy).................22 Rode Kruis Vlaanderen ................48 Rozenkrans ...........................50,70 Rozenwingerd ............................70 Ruimtelijke structuurplannen........74 Ruimtelijke uitvoeringsplannen .....75 Rusthuizen ................................16


Gemeente Koksijde Zeelaan 303, 8670 Koksijde 058 53 30 30 058 53 30 31 communicatie@koksijde.be www.koksijde.be

Colofon

Eindredactie: Ilse Chamon, diensthoofd communicatie onthaal en protocol Samenstelling en hoofdredactie: Viviane Bailleul, dienst communicatie onthaal en protocol Werkten mee aan de redactie: Secretaris Joeri Stekelorum, Bjorn Cools, Siska Stockelynck, Ann-Sofie Beun, Jadrana Demoen, Maarten Vandenbroucke, Jan Huyghe, Isabelle Deshayes, Kim Peeters, Maja Leye, Ine Deburchgraeve, DĂŠsirĂŠe Declercq en alle gemeentelijke diensten van Koksijde. Fotografie en bewerking: Dirk Van Hove, tenzij anders bij de foto vermeld Realisatie en publiciteitsregie: PUBLI-touch, Oudebaan 246a, 3000 Leuven, tel. 016 25 50 43, e-mail: info@inforegio.be in opdracht van het gemeentebestuur Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde, schepen voor communicatie Frederic Devos. Depotnummer: D/2011/10425/ 07 Uitgave: juni 2011

80


Cover Koksijde 2011

06-06-2011

21:40

Pagina 4


Brochure wegwijs in koksijde 20112012  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you