__MAIN_TEXT__

Page 3

Rezultati istraživanja: plagiraju se čak i nastavni materijali Što znanstvena zajednica misli o sebi samoj Sindikat je propitao u sklopu istraživanja o kvaliteti radnih odnosa u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Istraživanje je obuhvatilo i pitanje akademskih sloboda i profesionalne etike. Zabrinjavajući je podatak da je više od trećine naših kolegica i kolega izjavilo da su kolega ili nadređeni sebi pripisali zasluge za njihov rad. Gotovo jednak broj ispitanika u zvanjima imalo je iskustvo da su se kolega ili nadređeni potpisali na znanstveni ili stručni rad čijoj izradi nisu doprinijeli u dovoljnoj mjeri da bi se mogli smatrati koautorima. Kada se radi o plagijatu, skoro 12 % ispitanika u znanstveno-nastavnim zvanjima te 4,8 % ispitanika u nastavnim i suradničkim zvanjima, izjavilo je da je netko

va i obrazovanje. Da smijeni Barišića, morao bi smijeniti i Milijana Vasu Brkića, a onda nije sigurno da ne bi i njega smijenili. Sindikatu, kao sindikatu, ministar nije teret. Mi smo i u prošlosti bili primorani raditi s osobama kojima se predbacivalo i gore stvari nego danas Barišiću. Takva nam je karma.

Podizanje civilizacijske razine

A sada poslušajmo one koji tvrde da treba zaboraviti ministra Barišića i okrenuti se važnijim pitanjima nacije. Doista, u pravu su, Hrvatska ima puno veći problem. Primjerice, od sudbine ministra puno je važnije stanje duha u samoj akademskoj zajednici, koje je ovaj slučaj razgolitio. Ako akademska zajednica nije u stanju konsenzualno ocijeniti što jest plagijat, a što nije, i kako se prema njemu postaviti, onda dolazimo do najdubljeg problema Hrvatske: tko će podići civilizacijsku razinu naroda? Tko će biti uzor običnom čovjeku u moralnim kriterijima i društvenim vrijednostima ako sama akademska zajednica ne zna prosuditi što je dobro, a što loše, i kada je nešto dobro, a kada loše, ako ona sama nema jedinstvene visoke kriterije? Mi znamo koliko ima nezakonitosti u njoj samoj (sjetite se izvještaja državne revizije), znamo da su neke ustanove pretvorene u profitne centre, znamo za prodaju ispita, znamo koliko je ljudi umreženo u neetično zgrtanje privatnih zarada na

plagirao njihov rad. Također zaposlenici u znanstveno-nastavnim, znanstvenim i umjetničkim zvanjima u većoj mjeri (21,9 %) prijavljuju da je netko plagirao njihove nastavne materijale (prezentacije, priručnike i sl.) dok u nastavnim i suradničkim zvanjima takvo ponašanje prijavljuje 10,1 % ispitanika. Da je plagiranje znanstvenih i stručnih radova u našoj akademskoj zajednici razmjerno raširena pojava, znalo se i prije, no da je nešto raširenija pojava plagiranje nastavnih materijala, bilo je sasvim nova informacija. Cjelokupni rezultati istraživanja objavljeni su u publikaciji Kakvu budućnost sustava znanosti i visokog obrazovanja želimo? koju možete naći na web stranici Sindikata.

javnome dobru, znamo kako se neki kite perjem mlađih ljudi potpisujući se na njihove radove, znamo koliko je ljudi ucijenjeno novcem, znamo koliko to nikoga u zemlji ne brine; mi iz samog sustava najbolje znamo što je u njemu (vidi okvir sa strane). To što znamo mi o sebi znaju i građani o nama, možda i bolje. Štoviše, oni poznaju moralno stanje intelektualne zajednice i u širem smislu, znaju za pohlepu u advokatskoj, liječničkoj, građevinskoj struci… Oni znaju da stupanj obrazovanja nije ni u kakvoj korelaciji sa stupnjem morala i čestitosti. Stara Radićeva podjela na poštenu i nepoštenu inteligenciju postaje više nego aktualna. Jedina prava metoda borbe protiv plagijata jest ona koja treba biti provedena unutar same znanstvene zajednice. Kad govorimo o temeljnim vrijednostima ovog društva (i akademske zajednice kao njegova najreprezentativnijeg dijela), tu nema prostora za različita viđenja, stavove i interese. Konsenzus o vrijednostima povezuje nas i jača, a interesi nas, kako je to očito i na primjeru Barišić, dijele. Zbog tog razloga nužno je zaštititi i unaprijediti institucije koje čuvaju te vrijednosti. Pritom je manje važno rade li te institucije izvan ili u sklopu sveučilišta, sve dok rade u njegovu korist i korist akademske zajednice. Svaki put kada nekoga argumentirano prozovu za plagijat, nesporno je da postupaju u korist akademske zajednice i društva u cjelini. (ri) glasnik sindikata znanosti |

25

Profile for Sindikat znanosti

Plagijati i akademska zajednica - Glasnik 3  

Plagijati i akademska zajednica - Glasnik 3  

Profile for nszvo
Advertisement