Issuu on Google+

η

ΝέΑΣ σMύ ΡN Σ

ΑλΣος

Γ Υ ΣΤ Υ ΠΤ ΜΒ ίΟ

ΡΝΗΣ

ΣMύ

30AΣεύο οε ΜΟυ 30 ρ υ ΝέΑΣ

ΓιΟ ΡΤέΣ ∆ή

ΚέΣ

ΙωΝΙ

Κό ΦΕ σΤΙ βάΛ

ΠΟΛι ΤισΤΙ


Το Πολιτιστικό Φεστιβάλ “Ιωνικές Γιορτές” που διοργανώνει ο Δήμος Νέας Σμύρνης δίνει και φέτος το παρόν. Στόχος μας είναι, η Νέα Σμύρνη να αποτελέσει για τους συμπολίτες μας κατά τον μήνα Σεπτέμβρη, τόπο ουσιαστικής συνάντησης δημιουργών και θεατών. Μέσα στην αίσθηση αβεβαιότητας και παρακμής που μας περιβάλει, οι “Ιωνικές Γιορτές” φέτος, περισσότερο από ποτέ, στοχεύουν να συμβάλλουν με τον τρόπο τους ώστε να μην οδηγηθούμε στην καλλιτεχνική απομόνωση.

Ο Δήμαρχος Σταύρος Τζουλάκης

Ο συνδυασμός διαφόρων εκφράσεων της τέχνης, με κοινό χαρακτηριστικό την ποιότητα και τις σύγχρονες αισθητικές απαιτήσεις, φιλοδοξούμε να προσφέρει για ακόμη μια χρονιά μια συνέχεια περαιτέρω αναβάθμισης του θεσμού, ως φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού. Εν ολίγοις το φετινό Πολιτιστικό Φεστιβάλ στην πόλη μας, επιθυμούμε να είναι ένας δημόσιος χώρος δυναμικού διαλόγου με εκλεκτές εκδηλώσεις και παραστάσεις ακόμα υψηλότερων προδιαγραφών. Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Βαγγέλης Χατζατουριάν

AύΓοΥ ΣΤοΣ ΣεΠΤέ

ΑλΣος ΜΒρΙΟΣ

ΝέΑΣ σMύ ΡN Σ

η


30 Αυγούστου 21.00

α ν η ΦανΤΑΣΙαΣ

31 Αυγούστου 21.00

ΤΖΙΜ ΤΟ Π ΙΧ ΙδΙ… Ο ΤΟ ΤΖΙΤΖΙΚΙ Τ Σ

του ΠΙεΡ ΚΟΡΝεΙΓ

ΘεΑ

ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

ΚαΙ η σΥΜΜοΡΙα ΤουΜΟνΟ ΦΘαλΜΟυ τΥΦλΟ ΠΟνΤιΚα του ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ

ΠαΙ δΙ ΚΟ Θ Α ΤΡ

1 Σεπτεμβρίου 21.00 2 Σεπτεμβρίου 21.00 3 Σεπτεμβρίου 21.00

16 Σεπτεμβρίου 20.30 18 Σεπτεμβρίου 20.30 19 Σεπτεμβρίου 20.30 20 Σεπτεμβρίου 20.30 21 Σεπτεμβρίου 20.30

HIP HοP Li vE

ΤΟ

εo

α τ κΟ 30 ΧΡΟνΙα ι ΧωΡιΣ

Με τους ΡΟΜ Ν Ι ΜΙΘΡΙ ΔΑΤΗ & Τ ΞΙΔ Ν SEXPYR ΜεΣΟ ΓεΙΟ

α στη

το ΜαΝΟ

Ο ΛΟϊΖΟ Πε Ρα

Συ

ΝαΥ ΛιΑ

Συ

ΝαΥ ΛιΑ ΑΦ ΕΡΩ Μ

ι α

LIVe

5 Σεπτεμβρίου 21.00 7 Σεπτεμβρίου 21.00 8 Σεπτεμβρίου 21.00 9 Σεπτεμβρίου 21.00 10 Σεπτεμβρίου 21.00

ηΣ

PΙZZa ΙΠΠ MErcEDeS του της αΡιΣτο ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΛΗΜΗ ΘεΑ ΦAνη ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

ΙΦΙΓεNEΙΑ

90

εν υ ι

ΧΡOΝΙα Μου ΣΙ ΠαΡΑ ΠEΡΑΣαν ΚΟ Α Λ δΙ ΣΤα Θ ε Α σΗ αΠΟ ΤΡΙ του ΑΡ ΤOΤε Κη εΥΡιΠιΔη ΧαΙ Ου ΘΕα τΡΟυ

ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

ΠαΡΑ ΣΤα σΗ ΑΡ ΧαΙ Ου ΘΕα τΡΟυ

TRΙΟ

cCa

ΜεΓΑΛΟ ΜαΣ

ΤΣΙΡκΟ ΘεΑ

ΜΟνοΜαχΙα ΜEΣ ΓΥΝαΙΚωΝ ΣΤ

α η ΝΥχΤα ΚαΙ ΘεΑ ΣΤ ην ΤΡΙ Κη ΟΜΙ ΠαΡΑ ΣΤα χΛη σΗ

ΤΡΙ Κη

του ΠαΡΑ Ιάκωβου ΣΤα Καμπανέλλη σΗ

η

ΠΛοY ΣΙα ΚΡη ΘεΑ ΤιΚH ΤΡΙ ΠαΡA Κη ΔοΣη

ΠαΡΑ ΣΤα ΕΝ Σ σΗ ΚΡ Τ

ωη η ωΝ

22 Σεπτεμβρίου 20.30 23 Σεπτεμβρίου 20.30 24 Σεπτεμβρίου 20.30 26 Σεπτεμβρίου 20.30

ν

Ο ΜαΧαΛΑΣ τηΣ ΜουΣΙΚΗ ΓΙ αννΟΥΛΑΣ ΕΝΩΣΗ Μου ΠΟνΤΙωΝ Μου ΟΜΑΔα Ηπειωτων ΣΙ ΣΙ ΣΑΦΑΝΣ ΚΟ

ΑΡΜE ΙοΙ ΕΝωΣη Μου ΣΙ ΚΟ ΘεΑ ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

Συ

ΝαΥ ΛιΑ

ΚΟ ΘεΑ ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

Συ

ΝαΥ ΛιΑ

11 Σεπτεμβρίου 20.30 12 Σεπτεμβρίου 20.30 13 Σεπτεμβρίου 20.30 14 Σεπτεμβρίου 20.30 15 Σεπτεμβρίου 20.30

28 Σεπτεμβρίου 20.30 29 Σεπτεμβρίου 20.30 30 Σεπτεμβρίου 20.30

ΟΙ ΕΓΚωΜιον AΘΛοι 90 Του XΡΟΝΙΑ Μου ΗΡα Λη ΑΠΟ TΗΝ ΣΙ ΠαΙ ΚΑΤΑ Κη δΙ ΣΤΡΟΦΗ ΠαΡΑ της ΚΟ ΤΗΣ ΣΤα ΚΑΡΜΕΝ ΘεΑ ΣΜΥΡΝΗΣ σΗ ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΤΡo

Ο ΓΡIΖοΣ ΣυΛΛοΓοΣ

ΙωΝΙαΣ

κ

ΕΚΚΛησΙ ΑΖουσεΣ

του αΡιΣτο ΦAνη

ΠαΡΑ ΣΤα σΗ ΑΡ ΧαΙ Ου ΘΕα τΡΟυ

ΔΟν ΖουAΝ

ΑΧ... η ΕΠισΤΡΟΦH ΚαΛοΚαΙΡΙ

ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΘεΑ & ΤΡΙ ΑΠOΣΤΟΛΟΣ Κη ΒΑΛΑΡΟYΤΣΟΣ ΠαΡΑ Συ ΣΤα ΝαΥ σΗ ΛιΑ

Μου ΣΙ ΚΟ ΘεΑ ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

ΙΜΒΡΙΩΝ

ΜαΤωΜΕνΟΣ ΓΑΜΟΣ

του

ΙΧΩΡ

ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΘεΑ ΓΚΑΡΘΙΑ ΘεΑ ΤΡΙ ΛΟΡΚΑ ΤΡΙ

Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

ΧΟΡΟ ΘεΑ ΤΡΟ

ΘεΑ ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

ΑΝΕ Μω Τι σΙΟι ΛΕσ ΒΟΥ

Μου ΣΙ ΚΟ ΘεΑ ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ


ΘεΑ

ΤΟ ΠαΙ

ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

ν

Χ Ι δΙ… ΤηΣ Φα ΤΑ ΣΙαΣ

ν

του

ΠΙεΡ ΚΟΡΝεΙΓ

Μία κωμωδία που ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σκοινί, ανάμεσα στην ΦΑΝΤΑΣΙΑ και την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, και κάθε στιγμή κάθε λεπτό, είναι έτοιμο να κοπεί και να τιναχθούν όλα στον αέρα. Ενα παιχνίδι που δεν έχει αρχή και τέλος, κανείς δεν είναι σίγουρος ποια είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ και ποιο το ΨΕΜΑ. Κάπως έτσι δεν είναι άλλωστε και η ζωή μας;

EΛευ EΛευ ΘεΡη ΘεΡη ΕΙ Ο ΕΙ Ο ∆ΟΣ ∆ΟΣ

σ

σ

Με τούς Γιώργο Ματαράγκα, Πέτρο Ξεκούκη, Αθηνά Μαυρομάτη, Πέτρο Πέτρου, Κωνσταντίνα Γκόρου, Μάριο Ντερντέ, Ηλιάνα Αραβή και τον Μιχάλη Γιαννάτο. ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00

ΣΕ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Γιάννη Μόρτζου ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΕΜΜΕΤΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Δημήτρη Ποταμίτη ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Αντώνη Παπαιωάννου ΣΚΗΝΙΚΑ Παναγιώτη Μανίκα ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Αργυρώ Ηλιάδη ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γιάννη Μόρτζου Πε

30

ΜΠΤη

AΥΓοΥ

ΣΤοΥ


ΠαΙ δΙ ΚΟ Θ Α ΤΡ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00

ε o Ο

ΤΟ ΤΖΙ ΤΖΙΚΙ

EΛευ EΛευ ΘεΡη ΘεΡη ΕΙ Ο ΕΙ Ο ∆ΟΣ ∆ΟΣ

σ

σ

ΤΖΙΜ

ΚαΙ η σΥΜΜο ΡΙα Του ΜΟνΟ ΦΘαλ ΜΟυ τΥΦλΟ ΠΟνΤιΚα

του ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ

Ο “ΘΙΑΣΟΣ 81” παρουσιάζει μια απολαυστική μουσική περιπέτεια για παιδιά από τον “ποιητή παραμυθιών” και “μετρ των ανατροπών” Ευγένιο Τριβιζά. Μια σπαρταριστή ανατροπή του γνωστού μύθου για τον Τζίτζικα και τον μέρμηγκα. Ένα έργο με θέμα την Φιλία, την Αλληλεγγύη και την αξία της Τέχνης στη ζωή.

Μια διαδραστική παράσταση με μεγάλη συμμετοχή των παιδιών και χρήση πολυμέσων. Σκηνοθεσία: Νανά Νικολάου

Παίζουν: Αγγελίδου Πελαγία Θοδωρής Πετρόπουλος Γιάννης Πολιτάκης Δύο μυρμήγκια που ετοιμάζονται Δημήτρης Μόσχος για τον χειμώνα, ένα ανέμελο Στέλλα Μαγγανά τζιτζίκι βιρτουόζος του μαντολίνου, Δημήτρης Γαλάνης ένας δαιμόνιος κυνηγός ταλέντων, δύο εύπορες κότες και η ασύλληπτη Μουσική: συμμορία του μονόφθαλμου Γιάννης Ζουγανέλης τυφλοπόντικα, είναι οι ήρωες του ΠαΡΑ έργου που δίνει επιτέλους την ΣΚεΥΗ τελική απάντηση στο προαιώνιο ερώτημα: ΥΓ Υ «Να τζει κανείς ή να μη τζει;» ΣΤ Υ

31

A

ο

ο


HIP HοP Li vE

Συ

ΝαΥ ΛιΑ

ΕΙΣη

τηΡΙΟ

5€

το αυθεντικό Hip Hop με τους ΜΙΘΡΙΔΑΤΗ – SEXPYR

στα decks Dj VANILLA

Στοχεύοντας για μια ακόμη φορά τα κακώς κείμενα του ελληνικού “σήμερα”, ο Μιθριδάτης θέτει τις απόψεις του, χρησιμοποιώντας το κλασικό επικριτικό χιούμορ και σαρκασμό, προτείνοντας νέες ιδέες! Ιδέες στολισμένες με την καλύτερη Hip Hop μουσική που θα μπορούσε να γεννήσει η φαντασία. ΣαΒ ΒαΤο

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00

01

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


ΡΟ Μα ΝτΙ κΟ Τα ΞΙ Δ

ι στηΝ ΜεΣΟ Γ ΙΟ

ε

Ο Πε Ρα

Η σοπράνο Δέσποινα Σκαρλάτου, ο τενόρος Αντώνης Συριανός με την συνοδεία στο πιάνο της Lyudmyla Kozlobska, θα σας ταξιδέψουν στα κύματα της Μεσογείου με ένα καραβάκι γεμάτο νότες, που ρίχνει άγκυρα σε λιμάνι της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Κάποιες στιγμές το καραβάκι θα έχει ως λαθρεπιβάτη και την όπερα.

Kα Ρτα ΕΙσΟ ∆Ου

Kα Ρτα ΕΙσΟ ∆Ου

ΚυΡΙ

02

αΚΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


30 Χ ΡΟ

νΙα Χω ΡιΣ το Μά ΝΟ ΛΟϊ ΖΟ

Συ

ΝαΥ ΛιΑ

ΑΦι

ΕΡΩ Μα

Kα Ρτα ΕΙσΟ ∆Ου

30 χρόνια πέρασαν από τότε που ο Μάνος Λοΐζος έφυγε. Μας άφησε όμως τα σπουδαία τραγούδια του τα τόσο επίκαιρα στους δύσκολους καιρούς που περνάμε.

Τραγουδούν ο Δημήτρης Κατοίκος, ο τελευταίος συνεργάτης του Μάνου Λοΐζου και η Κωνσταντίνα.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 ωρών και είναι μια αναδρομή στο έργο του Μάνου Λοΐζου. Επίσης, θα προβληθούν στιγμιότυπα από συναυλίες και τον ίδιο, να μιλάει για το έργο του.

Kα Ρτα ΕΙσΟ ∆Ου

Δευ

03

ΤΕΡα

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


PΙ ZZa ME rcE DeS

της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΛΗΜΗ

ΘεΑ

ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

Kα Ρτα ΕΙσΟ ∆Ου

Πρόκειται για μια ερωτική, μεταφυσική κωμωδία παρεξηγήσεων με θέμα το ερωτικό τρίγωνο που δημιουργείται ανάμεσα σε ένα παππά, μια οδηγό ταξί και μια εκκεντρική χήρα, ιδιοκτήτρια ροζ γραμμών. Έρωτας, ανατροπές, τραγούδια, ένας πρώην σύζυγος που παρακολουθεί εξ’ ουρανού τα πράγματα και δίνει λύσεις σε ένα δαιμονικό ρυθμό και μια pop art αισθητική παράστασης. Σκηνοθεσία: Γιώργος Λιβανός Σκηνικά και κοστούμια: Δέσποινα Βολίδη Μουσική: Αλέξανδρος Αθανασίου Φωτισμοί: Σοκόλ Τομτσίνι

Kα Ρτα ΕΙσΟ ∆Ου

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00

Παίζουν οι ηθοποιοί Κατερίνα Κλήμη Nίκος Μαυρουδής Μάιρον Φλωράτου Ελένη Μπέη Γιάννης Κωσταράς και γκέστ σταρ σε ένα ρόλο έκπληξη ο Μανώλης Δεστούνης

TετΑ

05

ΡτΗ

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


ΙΠ ΠηΣ του αΡιΣτο ΦΑνη

ΕΙΣη

τηΡΙΟ

5€

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00

«Ιππής» περιγράφουν τον αγώνα ΠαΡΑ γιαΟιτην εξουσία μεταξύ του Παφλαγόνα ΣΤα και του Αλλαντοπώλη, διακωμωδώντας τον τρόπο που ασκείται η πολιτική σΗ προκειμένου να αποκτηθεί η εύνοια των ΑΡ πολιτών. Καθοριστικό ρόλο στο ποιός θα ΧαΙ υπερισχύσει στη σύγκρουση αυτή, παίζει ο χορός των Ιππέων. Ου Καθώς ο Παφλαγόνας έρχεται ΘΕα με τον Αλλαντοπώλη, κωμωδία στηλιτεύει και χλευάζει τΡΟυ ηαντιμέτωπος

τη δημαγωγία των πολιτικών και τη φαυλότητα της εξουσίας, τον λαϊκισμό και τη ρουσφετολογία, τα μικροκομματικά συμφέροντα αλλά και την αφέλεια που πολλές φορές διακρίνει την κοινή γνώμη. Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής Σκηνικά: Μανώλης Παντελιδάκης Kοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη Xορογραφία: Μπέτυ Δραμισιώτη Μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Πέτρος Φιλιππίδης Αλλαντοπώλης και ο Γιάννης Ζουγανέλης Παφλαγόνας, που συναντιούνται για πρώτη φορά στο Θέατρο του Πολυκλείτου. Παίζουν: Τάκης Παπαματθαίου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Γιώργος Καύκας. Κορυφαίος Χορού: Γιάννης Σαμσιάρης. ΠαΡΑ ΣΚεΥΗ

07

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


Μου ΣΙ ΚΟ ΘεΑ ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

90 ΧΡO ΝΙα

ΠE ΡΑ Σαν αΠΟ ΤO Τε

Kα Ρτα ΕΙσΟ ∆Ου

Kα Ρτα ΕΙσΟ ∆Ου

Ο Πασχάλης Τόνιος και ο Γρηγόρης Βαλτινός με guest την Eλένη Πέττα και μια πλειάδα συνεργατών (από ομάδες θεατρικές, χορευτικές, μουσικές, χορωδιακές), παρουσιάζουν ένα μουσικό θεατρικό - χορευτικό δρώμενο - παράσταση, αφιερωμένο στα 90 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης.

Μια προσπάθεια ανάδειξης, θύμησης της άσβεστης σελίδας της ιστορίας μας, μέσα από λόγο (κείμενα μεγάλων Ελλήνων ποιητών). Επαναφέρουμε εικόνες και μνήμες, γιατί όποιος ξεχνάει την ιστορία του δεν μπορεί να ελπίζει παρά σε ένα μέλλον αβέβαιο.  

08

ΣΑΒ ΒαΤο

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


ΙΦΙ

Γε NEΙΑ

εν Αυ Λι

ΠαΡΑ ΣΤα σΗ ΑΡ ΧαΙ Ου ΘΕα τΡΟυ

ΕΙΣη

H παράσταση… Ένας πυροβολισμός. Σκοτάδι. Μια γυναίκα νεκρή. Κάπου κοντά σε μια παραλία. Ένα σύνολο γυναικών μάρτυρες του θανάτου, ανακρίνονται. Αυτοκτονία ή δολοφονία. Ο χορός αποκτά πρόσωπο, κάθε γυναίκα εκφράζεται διαφορετικά. Τα χορικά γίνονται το σημείο συνάντησης και αντιπαράθεσης με την ιστορία. Οι ήρωες αναζητούν καθένας τη δική του αλήθεια εκφράζοντας καθένας ένα διαφορετικό κόσμο, που αρνείται πεισματικά να συνυπάρξει με το αυτονόητο… Η έννοια της θυσίας αποκτά πολλαπλές διαστάσεις. Συγγενεύει με τη δολοφονία…

10€

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00

δΙ

του εΥΡιΠιΔη

τηΡΙΟ

Πρωταγωνιστούν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Στέλιος Μάϊνας, Ιωάννα Παππά, Mηνάς Χατζησάββας, Γιάννης Στάνκογλου, Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου. Σε ρόλο κορυφαίας η Ρίτα Αντωνοπούλου Μετάφραση Κ. Χ. Μύρη Σκηνοθεσία - επεξεργασία κειμένου Θέμη Μουμουλίδη, Σκηνικό Γιώργου Πάτσα Κοστούμια Παναγιώτα Κόκκορου Μουσική Κωνσταντίνου Βήτα ΚυΡΙ αΚΗ

09

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


Συ

ΝαΥ ΛιΑ

LI V e TRΙΟ cCa

Kα Ρτα ΕΙσΟ ∆Ου

Kα Ρτα ΕΙσΟ ∆Ου

Ένα μουσικό ταξίδι με κλασσική και jazz μουσική, με τη Νεανική-Παιδική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της ΕΡΤ, και το Κουαρτέτο Jazz του Μάνου Αθανασιάδη. Θα παίξουν μουσική Χατζιδάκι, Πλέσσα, Tchaikovsky, Mendelssohn, Shostakovich, Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington κ.α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 21.00

Διευθύνει η Νίνα Πατρικίδου Τραγουδούν: Κλέλια Θεοδωρίδη Μάνος Αθανασιάδης

10

Δευ

ΤΕΡα

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


Ιω ΝΙ αΣ

ΕΓΚω Μιον

ΕΙΣη

τηΡΙΟ

5€

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30

Μου ΣΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

90 ΧΡο

νΙα ΑΠΟ

την κατα στΡο Φη τηΣ σΜυ ΡνηΣ

Ένα μουσικό ταξίδι στο χρόνο και στον τόπο που έθρεψε την Ελλάδα με πολιτισμό, πρόοδο και άσβεστες μνήμες. Ο συνθέτης Γιώργος Βούκανος συνδέει πρωτότυπες μελωδίες του καθώς και τραγούδια από την παραδοσιακή μουσική και τα Τραγούδια της Ιωνικής Γης με τις μοναδικές ερμηνείες του Δημήτρη Μπάση και της Τζίνας Φωτεινοπούλου. Η παράσταση θα σταθεί σε μουσικές μνήμες από την αρχαιότητα, το Βυζάντιο, την ακριτική δημοτική και Αιγαιοπελαγίτικη παράδοση. Θα παρουσιαστούν μνήμες της Ανατολής αλλά και σημαντικοί σταθμοί από το ρεμπέτικο της προσφυγιάς και του πόνου.

Την Αφήγηση έχει ο Θεόδωρος Κατσαφάδος καθώς και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Περικλής Κ. Ασπρούλιας Η σεναριακή δομή, τα κείμενα και οι στίχοι δημιουργήθηκαν από τη Μαίρη Βούκανου Συμμετέχουν το Παραδοσιακό Συγκρότημα Μελώδιον

11

ΤΡΙ Τη

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


ΟΙ AΘΛοι Του ΗΡα κΛητης

είναι η αντιμετώπισή μας ΠαΙ Παραμυθένια αλλά συγχρόνως ακριβής. Βασισμένη έχει γραφτεί για τον ήρωα δΙ πάνωκαισετηότιζωή του έτσι ώστε τα παιδιά να σχηματίσουν σαφή εικόνα του ΚΟ Ηρακλή, του ήρωαμια των ηρώων, που με Θ Α τους άθλους του έμεινε στην ιστορία ως ο ήρωας της ΤΡ πιο ονομαστός και αγαπητός ανθρωπότητας.

ε o

ΕΙΣη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κείμενο - σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη Σκηνικά - κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή Μουσική διασκευή - Σύνθεση: Γιάννης Μακρίδης Κίνηση - Χορογραφία: Πέτρος Γάλλιας Στίχοι τραγουδιών: Ανδρέας Κουλουμπής

5€

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30

ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ

τηΡΙΟ

Παίζουν οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Αλεξανδράκης Ευαγγελία Καρακατσάνη Πέτρος Κιοσσές Στέφανος Κοσμίδης Γιάννης Νικολάου Τάσος Παπαδόπουλος Σπύρος Περδίου Δέσποινα Πολυκανδρίτου Ελένη Ρουσσινού Κων/να Σαραντοπούλου, Θανάσης Τσιδίμης, Γιάννης Τσουρουνάκης

TετΑ

12

ΡτΗ

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


σεΣ του αΡιΣτο Φάνη

ΕΙΣη

τηΡΙΟ

10€

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30

ΕΚ ΚΛη σΙΑ Ζου

ιστορία: Οι γυναίκες αξημέρωτα στην ΠαΡΑ ΗΕκκλησία του Δήμου, μεταμφιεσμένες ΣΤα σε άντρες βέβαια, σύμφωνα με το της Πραξαγόρας, πετυχαίνουν σΗ νασχέδιο δοθεί η εξουσία στις ίδιες, τελευταία ΑΡ ελπίδα για να σωθεί η πόλη από το ΧαΙ ναυάγιο. Πώς θα είναι η ζωή από δω εμπρός; Γλέντι, κοινοκτημοσύνη Ου σε κι όλα, ακόμα και στον έρωτα, αφού ο ΘΕα παρεμβαίνει για να διορθώσει τη τΡΟυ νόμος φύση, δίνοντας δικαιώματα στους μη

Παίζουν οι ηθοποιοί: Δάφνη Λαμπρόγιαννη Κώστας Κόκλας Γιώργος Πυρπασόπουλος Παντελής Δεντάκης Νίκος Καρδώνης Στράτος Χρήστου Γεωργία Γεωργόνη

προνομιούχους ή, καλύτερα, στις μη προνομιούχες, τις γριές και τις άσχημες.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος Απόδοση κειμένου: Βασίλης Μαυρογεωργίου Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος Σκηνικά-Κοστούμια: Άγγελος Μέντης Χορογραφίες: Αγγελική Στελλάτου Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης Μουσική διδασκαλία: Θανάσης Αποστολόπουλος

Πε

13

ΜΠΤη

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


ΘεΑ

Σ΄ ένα τόπο, που καταρρέει, επιστρέφει ο Δον Ζουάν, ο κατ εξοχήν εκπρόσωπος της απελεύθερης νοοτροπίας και του «ευ ζην», ηλικιωμένος και κουρασμένος απ όλες αυτές τις αδηφάγες προσπάθειες, που έχει κάνει, ώστε να μπορέσει να «ζήσει κάθε του επιθυμία».

ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

ΔΟν Ζου AΝ

ΕΙΣη

τηΡΙΟ

5€

Συναντάται με όλες τις γυναίκες που έχει καταστρέψει στο παρελθόν, δηλώνοντας, πως έχει αλλάξει και ζητώντας συγχώρεση. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη: Κανείς δεν αλλάζει νοοτροπία και στάση ζωής, αν στην ουσία δεν σέβεται και δεν αγαπάει την ίδια τη ζωή. Όχι μόνον τη δική του, αλλά και όλων των άλλων.

η ΕΠι σΤΡΟ ΦH

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30

Διασκευή - Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιμούλης Σκηνικά: Pawel Dobrzycki Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη Κινησιολογική επιμέλεια: Έλενα Γεροδήμου Δ/νση - Οργάνωση Παραγωγής: Λευτέρης Πλασκοβίτης Παίζουν: Γιώργος Κιμούλης, Ταμίλα Κουλίεβα, Φαίη Ξυλά, Νίκη Παλληκαράκη, Δήμητρα Παπαδήμα, Κατερίνα Γερονικολού, Βασιλική Μπισαράκη, Νεφέλη Κουρή. ΠαΡΑ

14

ΣΚεΥΗ

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


Συ

ΑΧ...

Και πάλι μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Παιδάκια με κουβαδάκια, μανάδες με ταπεράκια, κοπέλες με ρακέτες και μπρατσαράδες με μπρατσάκια. Ο Πάνος Μουζουράκης και ο Απόστολος Βαλαρούτσος έρχονται αυτό το καλοκαίρι, 6 χρόνια μετά την τελευταία κοινή τους εμφάνιση στην σκηνή του Σταυρού του Νότου, κουρδίζουν τις κιθάρες τους, διασκευάζουν και διασκεδάζουν με τραγούδια προσωπικής τους δημιουργίας, αλλά και άσματα άλλων καλλιτεχνών που τους στιγμάτισαν, τραγούδια που αγαπήσατε και τραγούδια που θα αγκαλιάσετε για πρώτη φορά, σε ένα πρόγραμμα που μπλέκει το ΣΟ κυρίως ρεύμα με το υπόγειο, το ethnic με το παραδοσιακό Λ Σ και τον χαβαλέ με την πραγματικότητα.

ΝαΥ ΛιΑ

Κα Λο ΚαΙ ΡΙ

ΕΙΣη

τηΡΙΟ

5€

ΠΑ Απο ΝοΣ τ ο Μο Υ Βα ΖοΥ Λα Ρα Ρού ΚηΣ τσοΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30

Μουσικό Σχήμα Απόστολος Βαλαρούτσος: Κιθάρα Γιάννης Οικονομίδης: Τρομπέτα, Φλικόρνο & Κρουστά Χρήστος Αλεξάκης: Πλήκτρα & Τρομπόνι Δημήτρης Φροσύνης: Μπάσο Θάνος Μιχαϊλίδης: Τύμπανα

15

ΣΑΒ ΒαΤο

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


ΘεΑ

ΕΙΣη

τηΡΙΟ

5€

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30

ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

ΤΟ Με

ΓΑ ΛΟ ΜαΣ ΤΣΙ

ΡκΟ

Το ανέβασμα του εμβληματικού έργου του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», που θεωρήθηκε «σταθμός» όχι μόνο για το νεοελληνικό θέατρο, αλλά και για τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική Ελληνική ιστορία, αποτελεί από μόνο του γεγονός! Τριάντα εννέα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση, ο Σωτήρης Χατζάκης προσεγγίζει με σεβασμό και τη δική του ιδιαίτερη κι έμπειρη σκηνοθετική ματιά, το έργο που καταχωρήθηκε στη ψυχή κάθε σύγχρονου Έλληνα σαν κάτι απόλυτα «δικό του». O Σταύρος Ξαρχάκος, ο σπουδαίος συνθέτης και μουσικός που οι μουσικές του χαρακτήρισαν εκείνη τη πρώτη παράσταση του ΄73, θα διευθύνει την 10μελή του ορχήστρα.

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης Σκηνικά - Κοστούμια: Έρση Δρίνη Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος Χορογραφία: Δημήτρης Σωτηρίου Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Αρμένης Τάσος Νούσιας Μαρίνα Ασλάνογλου Στο τραγούδι ο Ζαχαρίας Καρούνης Χορεύει η Κική Μπάκα Την ορχήστρα διευθύνει ο Σταύρος Ξαρχάκος ΚυΡΙ αΚΗ

16

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


ΜΟ νο Μα χΙα ΓΥ ΝαΙ ΚωΝ

ΘεΑ

ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

Kα Ρτα ΕΙσΟ ∆Ου

Ο Σκριμπ (1791 – 1861) κυριάρχησε στην γαλλική σκηνή 30 χρόνια κι έγραψε μόνος ή με συνεργασία πάνω από 400 έργα. Όλη του η προσοχή είναι συγκεντρωμένη στην δράση, στην πλοκή και ψάχνοντας το θεατρικό παρελθόν της χώρας του βρήκε για πρότυπο τον Μπωμαρσαί. Ο Δουμάς υιός τον έλεγε “ο Σαίξπηρ των σκιών”. Έδωσε ένα καλούπι θεατρικότητας στον ρομαντισμό και τελικά πάνω σ’ αυτόν πάτησαν συγγραφείς που καταπιάστηκαν με σοβαρά προβλήματα της εποχής τους όπως ο Ίψεν. Εδώ, μας δίνει μια κωμωδία συνεχών ανατροπών στο περίβολο ενός καστρόπυργου με πρωταγωνιστή τον έρωτα.

Kα Ρτα ΕΙσΟ ∆Ου

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30

Συντελεστές: Μεταφραστής – σκηνοθέτης: Αλέξανδρος Αδαμόπουλος Ενδυματολόγος: Ρούλα Αλευρά Φωτιστής: Γιώργος Δανεσής Ηχητικός: Θοδωρής Μασμανίδης Πρωταγωνιστούν: Μαίρη Βιδάλη, Μιχάλης Μαρκάτης, Γιάννης Τσιώμου, Eλένη Γιαλαμά, Πέτρος Πέτρου και ο Βύρων Κολάσης.

18

ΤΡΙ Τη

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


ΘεΑ

ΜE Σα ΣΤη ΝΥ χΤα ΚαΙ ΣΤην ΟΜΙ χΛ

ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

Με μια χαρούμενη πονηριά, ο Βάλεντιν φέρνει τα πάνω-κάτω στη σκηνή ενός θεάτρου. Οι πάντες και τα πάντα μπερδεύονται μέχρι να καταστραφούν. Δύσκολα θα απέφευγε κανείς τον παραλληλισμό με το σημερινό “Θέατρο” των καταστάσεων που ζούμε. Μία ανατρεπτική κωμωδία από έργα του Καρλ Βάλεντιν.

η

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ράννα Δελαπόρτα Γιάννης Καρζής Άντα Μπατσάκη Άντζελα Μπουσμπουρέλη Ελένη Παπαχριστοπούλου Νατάσα Σιλίνα Μάρθα Σίσκα Αγγελική Σπύρου Γιάννης Σταματίου Μάριος Τσαμαντιώτης Κατερίνα Φουσέκη

Μετάφραση Ελένη Παπαχριστοπούλου.

Kα Ρτα ΕΙσΟ ∆Ου

Kα Ρτα ΕΙσΟ ∆Ου

Προσαρμογή και σκηνοθεσία Γιάννης Σταματίου. TετΑ

19

ΡτΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


η

ΠΛοY ΣΙα ΚΡη ΤιΚH Πα ΡA Δο Ση ΕΝω Ση ΚΡη ΤωΝ

Μου ΣΙ ΚΟ ΘεΑ ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

EΛευ EΛευ ΘεΡη ΘεΡη ΕΙ Ο ΕΙ Ο ∆ΟΣ ∆ΟΣ

σ

σ

Η Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης, στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών του Δήμου Νέας Σμύρνης, διοργανώνει Κρητική βραδιά με θέμα «Η πλούσια Κρητική παράδοση». Στην εκδήλωση θα συμμετέχει πολυμελής ορχήστρα καταξιωμένων καλλιτεχνών, χορευτικά, θεατρικό και φίλοι της Ένωσης από διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει παραδοσιακό τραγούδι, μαντινάδες, προσφιλή τραγούδια, χορούς και παρουσίαση τοπικών εθίμων της Κρήτης. Η βραδιά θα κλείσει με γλέντι και παραδοσιακό Κρητικό κέρασμα.

Πε

20

ΜΠΤη

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


Μου ΣΙ ΚΟ ΘεΑ ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

EΛευ EΛευ ΘεΡη ΘεΡη ΕΙ Ο ΕΙ Ο ∆ΟΣ ∆ΟΣ

σ

σ

ΑΝΕ Μω Τι σΙΟι ΛΕσ ΒΟΥ

Ήχοι από βιολιά, σαντούρια, λαούτα, κλαρίνα, νταούλια και τουμπελέκια θα πλημμυρίσουν τη βραδιά, ενώ συγκροτήματα με δεκάδες χορευτές θα δώσουν την ψυχή τους σε μια κεφάτη παράσταση που θα ανασκαλέψει μνήμες ώστε να κρατηθούν ζωντανές στις καρδιές μας.

Σεργιάνι στα μονοπάτια της παράδοσης, με χορούς, τραγούδια και δρώμενα από ολόκληρη την Ελλάδα και τις χαμένες πατρίδες και φυσικά, τη Λέσβο.

ΠαΡΑ ΣΚεΥΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30

21

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


Μου ΣΙ ΚΟ ΘεΑ ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

EΛευ EΛευ ΘεΡη ΘεΡη ΕΙ Ο ΕΙ Ο ∆ΟΣ ∆ΟΣ

σ

σ

ΑΡ ΜE Ι οΙ

ν

Ο πολιτιστικός και εκπαιδευτικός σύλλογος «ΧΑΜΑΣΚΑΪΝ», έχοντας πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση και την προβολή του Αρμένικου πολιτισμού, ίδρυσε και στην Ελλάδα Χορωδίες, Θεατρικές Ομάδες και Χορευτικά Συγκροτήματα. Τα Συγκροτήματα «Ναϊρί», «Νανόρ» και «Μαραλό» με την σημερινή τους μορφή ιδρύθηκαν το 1995 όταν κλήθηκε από την Αρμενία ο γνωστός χοροδιδάσκαλος Οβαννές Χατσικιάν. ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30

Από τότε και τα τρία Χορευτικά Συγκροτήματα έχουν δώσει πολλές παραστάσεις και έχουν συμμετάσχει σε φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομοτηνή, στην Κόρινθο, στο Ζευγολατιό, στο Αίγιο, στον Βύρωνα, στη Σητεία, στα Χανιά, στη Σύρο, στη Σάμο, καθώς και σε μεγάλες παραστάσεις στην Αθήνα με κορυφαία την εμφάνισή τους στο Ηρώδειο. ΣάΒ ΒαΤο

22

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


Μου ΣΙ ΚΟ ΘεΑ ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

ΠΟ

ΕΝω νΤΙ Ση ωΝ

«Η ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ» ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ-ΔΑΦΝΗΣΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μουσικοχορευτικό δρώμενο με τη συμμετοχή των χορευτικών ομάδων, της ορχήστρας, της θεατρικής ομάδας και της χορωδίας της Ένωσης με τίτλο «Δυο Πατρίδες δυο πόνοι», σε κείμενα και σκηνοθεσία Κώστα Μαυρόπουλου και Ράνιας Χρυσοχοΐδου.

EΛευ EΛευ ΘεΡη ΘεΡη ΕΙ Ο ΕΙ Ο ∆ΟΣ ∆ΟΣ

σ

σ

Λύρα-Κεμανέ: Γ. Καζαντζίδης, Λύρα: Γ. Καζαντζίδης, Φ. Κοζυράκης Νταούλι, Φλογέρα, Ζουρνά: Π. Κατσώτης Νταούλι: Π. Καζαντζίδης, Π. Φωτιάδης Τραγούδι: Ανέστης Ιωακειμίδης Παρουσίαση: Ράνια Χρυσοχοΐδου Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ποντιακό γλέντι. ΚυΡΙ αΚΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30

23

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


Μου ΣΙ ΚΗ Ο ΜΑ Δα

ΣΑΦΑΝΣ

Συ

ΝαΥ ΛιΑ

Η Μουσική Ομάδα ΣΑΦΑΝΣ δημιουργήθηκε πριν από ένα περίπου χρόνο με αφορμή την εκδήλωση στον πολυχώρο «Γαλαξίας» για τα 10 χρόνια του συλλόγου της, από μέλη που εκτός από δρομείς, είναι και μουσικοί, κυρίως ερασιτέχνες. Καλέστηκε και εμφανίστηκε επίσης στις βραβεύσεις των ερασιτεχνικών συλλόγων από τον ΣΕΓΑΣ.

EΛευ EΛευ ΘεΡη ΘεΡη ΕΙ Ο ΕΙ Ο ∆ΟΣ ∆ΟΣ

σ

σ

Ασχολείται κυρίως με την ελληνική, έντεχνη και λαϊκή μουσική. «Παίζουμε μουσική στο χώρο που τρέχουμε» ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30

Τα μέλη της είναι: Πνευματικός Βασίλης κιθάρα, φωνή Αιγυπτιάδης Γιάννης βιολί Σακελλαρίου Βιολέττα πιάνο Σακελλαρίου Σεμέλη φωνή, πιάνο Κώτσιος Μιχάλης κρουστά Καλογήρου Δημήτρης μπουζούκι (έκτακτη συμμετοχή)

Δευ

24

ΤΕΡα

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


Ο

Μα Χα ΛΑΣ τηΣ ΓΙαν νΟΥ ΛΑΣ ΕΝΩ ΣΗ Ηπει Ρω

των

Μου ΣΙ ΚΟ ΘεΑ ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

H Ένωση Ηπειρωτών Ν. Σμύρνης – Π. Φαλήρου «Η ΤΙΤΑΝΗ» σας περιμένει στο παραδοσιακό δρώμενο «Μαχαλά της Γιαννούλας». Σε ένα παραδοσιακό σκηνικό θα αναδυθούν τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις, αλλά κυρίως η συμπόνια και η αλληλεγγύη ανάμεσα στους συγχωριανούς κατά την προετοιμασία ενός ηπειρώτικου γάμου.

EΛευ EΛευ ΘεΡη ΘεΡη ΕΙ Ο ΕΙ Ο ∆ΟΣ ∆ΟΣ

σ

σ

Οι ομορφιές της Ηπείρου, οι χοροί και τα παραδοσιακά ακούσματα θα «γεμίσουν» το φθινοπωρινό δειλινό και θα «ζεστάνουν» την ψυχή μας.

TετΑ

26

ΡτΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


ΘεΑ

Ο ΓΡI ΖοΣ ΣυΛ Λο ΓοΣ ΙΜ ΒΡΙ ΩΝ

ΤΡΙ Κη ΠαΡΑ ΣΤα σΗ

EΛευ EΛευ ΘεΡη ΘεΡη ΕΙ Ο ΕΙ Ο ∆ΟΣ ∆ΟΣ

σ

σ

Ο Σύλλογος Ιμβρίων με έδρα την πόλη μας, η Επιτροπή Πολιτισμού και Επικοινωνίας και η θεατρική ομάδα «ΦΥΓΑΔΕΣ» παρουσιάζουν την μουσικοχορευτική – θεατρική παράσταση «Ο ΓΡΙΖΟΣ» (αναβίωση του ομώνυμου εθίμου της Ίμβρου).

Θα ακολουθήσει κέρασμα με παραδοσιακά γλυκά της Ίμβρου και γλέντι για όλους.

ΠαΡΑ ΣΚεΥΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30

28

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


Μα Τω ΜΕ νΟΣ ΓΑ ΜΟΣ

ΘεΑ

Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ποιητή και αξεπέραστου ΤΡΙ μεταφραστή του Φ. Γ. Λόρκα, Νίκου Γκάτσου. Κ Στη μνήμη του παρουσιάζουμε το Π ΡΑ καλύτερο ίσως έργο του Λόρκα ΣΤ «Ματωμένος Γάμος». Η Σ’ ένα χωριό της Ανδαλουσίας, δύο οικογένειες τις χωρίζει θανάσιμη βεντέτα και το αίμα τον παιδιών τους ποτίζει συχνά τη γη. Ο γιός της μιας οικογένειας παντρεύεται την πρώην αρραβωνιαστικιά του γιού της άλλης οικογένειας. Όλα μοιάζουν να κυλούν όμορφα και έχουμε έναν ευτυχισμένο γάμο. Θα είναι όμως έτσι ως το τέλος;

η α α σ

EΛευ EΛΘεατρική ευ διδασκαλία-σκηνοθεσία: Ντίνα Μπελή ΘεΡη ΘεΡη ΕΝΑΡΞΗ ΕΙ Ο ΕΙ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΟΣ ∆ΟΣ 20.30

σ

σ

Παίρνουν μέρος: Νάντια Αργύρη, Εύη Γεωργιάδου, Μαρία Γεωργιάδου, Βάσια Δέδε, Γιώργος Ζαφειράτος, Χρήστος Θεοφίλης, Αντώνης Καλογερής, Κατερίνα Λεβέντη, Μαρίζ Μαρκοπούλου, Φαίη Μουρσιώτη, Αριάν Μπεγνάι, Ματθαίος Μυστακόπουλος, Ιωάννα Ντοκούζη, Νατάσσα Παναγιωτίδη, Νίκη Παναγοπούλου, Ευτυχία Πολυμεροπούλου, Αννα Σινανίδη, Μαίρη Σκανδάμη, Σωτήρης Τριγώνης, Κύρα Τσούρου, Βούλα Φάσσα, Χριστίνα Φράγκου, Ελένη Ψαρουδάκη. ΣάΒ ΒαΤο

29

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


ΙΧώΡ

ΧΟΡΟ ΘεΑ ΤΡΟ

ο τνο ΜΟ νΟ πτΑΙ

ΣΚ ΕΙ EΛευ EΛευ ΘεΡη ΘεΡη ΕΙ Ο ΕΙ Ο ∆ΟΣ ∆ΟΣ

σ

σ

ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ: Στοιχείο βασικό του ανθρώπινου χαρακτήρα, η έλλειψη του οποίου, πιθανότατα, θα μας είχε αφήσει στάσιμους σε ποικίλα επίπεδα και πολύ πιο μακριά από τον «εξελιγμένο» άνθρωπο. Μήπως όμως και περισσότερο ικανοποιημένους με τα λίγα και απλά, άρα και πιο ευτυχισμένους εν τέλει;

ΚυΡΙ αΚΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 20.30

30

ΣΕΠτε

ΜΒΡΙΟΥ


ΣΗ ΜειΩ σΕΙΣ


ΣΗ ΜειΩ σΕΙΣ


ΣΗ ΜειΩ σΕΙΣ


η

ύο ο ρ

A Γ Υ ΣΤ Σ ΣεΠΤέ ΑλΣοςΜΒ ΙΟΣ ΝέΑΣ σMύ ΡN Σ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213.20.25.922, 924 Fax και τηλέφωνο: 210.93.10.408 e-mail: politistikosorg@yahoo.gr www.neasmyrni.gr

Για τις παραστάσεις των ηµεροµηνιών 1/9, 11/9, 12/9, 15/9 διατίθενται εισιτήρια των 5€. Για τις παραστάσεις των ηµεροµηνιών 9/9, 13/9 διατίθενται εισιτήρια των 10€. Για όλες τις υπόλοιπες παραστάσεις θα διατίθενται δωρεάν κάρτες εισόδου. Τόσο τα εισιτήρια όσο και τις κάρτες εισόδου µπορείτε να τα προµηθεύεστε έξω από το χώρο του θεάτρου στο Άλσος δύο µέρες πριν από κάθε παράσταση 09:00-14:00 και 18:00-22:00 καθηµερινές και Σαββατοκύριακα, εξασφαλίζοντας έτσι συγκεκριµένη αριθµηµένη θέση. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους ∆ΗΜΟΤΕΣ Νέας Σµύρνης είναι η Αστυνοµική τους ταυτότητα ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ηµοτολόγιο του ∆ήµου, και για τους ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Νέας Σµύρνης ένας λογαριασµός στο όνοµά τους. Τα αδιάθετα εισιτήρια και οι κάρτες εισόδου θα διατίθενται έξω από το χώρο του θεάτρου του Άλσους δύο ώρες πριν από κάθε παράσταση. Ώρες έναρξης παραστάσεων: Από 30/8 έως 10/9 στις 21:00 και από 11/9 έως 30/9 στις 20:30

Μπορείτε να παρκάρετε µε 1€ την ώρα προσκοµίζοντας στο γκαράζ το εισιτήριο ή την κάρτα εισόδου της συγκεκριµένης παράστασης των Ιωνικών Γιορτών

ΧΟΡη ΓΟΙ ΕΠΙ ΚΟΙΝω ΝΙαΣ


Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Ιωνικών Εορτών 2012