Page 1

BÀSQUET CEIP NAPOLEÓ SOLIVA CURS 2011-12


• Un equip de bàsquet està format com a màxim per 12 jugadors. A la pista només hi pot haver-hi 5 jugadors; la resta fan de reserva i es canvien quan l’entrenador ho demana.


Temps de joc (depen de la categoría) • El temps en un partit és de 40 minuts, dividit en 2 parts de 20 minuts de joc real cadascun ( el rellotge es para sempre que la pilota no està en joc). • Entre ambdós temps hi ha un descans de 10 minuts. Guanya l’equip que al final té més punts. • Si en acabar el temps el marcador està empatat, es continuarà el partit amb una pròrroga de 5 minuts.


La puntuació • El valor de les cistelles no sempre és el mateix. Es té en compte des d’on es fa el llançament: - Des de fora de la línea de 6’25 metres val 3 punts. (zona A) - Des de dins de la línea de 6’25 metres val 2 punts. (zona B) - Des de la línea de tir lliure val 1 punt. (Línia vermella).

B A


Les faltes • Dobles: quan un jugador fa botar la pilota amb les dues mans alhora. Per tant, només poden botar la pilota amb una mà. • Passes: quan un jugador fa més de dues passes portant la pilota a la mà sense fer-la botar. • Personal: Falta d’un jugador a un altre que està tirant a cistella. La falta és castigada amb llançaments lliures.


Normes: • Quan la pilota surt fora del camp, sacarà l’altre equip des d’on ha sortit la pilota. Per sacar, tenim 5 segons, sinó la pilota será per l’altre equip. • La pilota no es pot tocar amb els peus, si es toca, sacarà l’equip contrari des la línea que estigui més aprop d’on ha fet peus aquell jugador.


ALTRES NORMES QUE FAREM SERVIR NOSALTRES EN ELS PARTITS DE BÀSQUET A ED. FÍSICA: -No es pot agafar, donar empentes o robar la pilota al contrari. - Si un nen/a fa cistella, no pot tornar a llançar a cistella fins que dos altres nens/es del seu equip facin cistella. - Hem d’intentar que tot l’equip participi, per això és important que ens esforcem tots/es. Hem d’anar a buscar la pilota i també ens hem de saber separar dels contraris perquè ens la puguin passar.


PREGUNTA: • Sabeu qui és? Busca informació sobre ell i el pròxim dia de classe ho preguntaré.

Bàsquet  

Normes bàsquet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you