__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NR. 3

Kirkeblad

ÅRGANG 3

JUNI JULI AUGUST

Purhus Pastorat

2020

Sommer

Kirke og sogn

Nørbæk Kirke

Sønderbæk Kirke

Læsten Kirke

Fårup Kirke


SOGNEPRÆST: Anne Regitze Skou Nieling Tlf. 86 45 20 63 E-mail: anrn@km.dk Hviddingvej 1, Nørbæk, 8990 Fårup Træffes ikke mandag! SEKRETÆR: Eva B. Madsen Tlf. 21 27 34 56 E-mail: ebma@km.dk GRAVERE: Nørbæk og Sønderbæk Kirke: Graver Bjarne Madsen: Tlf. 21 93 29 70 E-mail: nlpmadsen@gmail.com Læsten Kirke: Graver Hanne Jensen, Tlf. 64 66 48 38 E-mail: jensen.bach.hanne@live.dk Fårup Kirke: Graver Susanne Ørting Tlf. 42 17 00 69 E-mail: havris@city.dk MENIGHEDSRÅDSFORMÆND: Nørbæk Kirke: Kirsten Frigaard Nielsen Sønderbæk Kirke: Alice Thomsen Læsten Kirke: Jytte Nielsen Fårup Kirke: Steen Bundgård 2

Præstens ord Hvad nu, hvis kirken lukkede…

Det fortælles, at selveste Paven engang ankom hos Skt. Peter for at blive lukket ind til den evige hvile. Og Vorherre selv kom da også ned til Porten for at hilse på den nyankomne for alt andet ville være uhøfligt. ”Paven”? sagde Gud lidt spørgende. ”Nej, jeg er bange for, at – Nej, det ved jeg sørme ikke, hvem er”. Og paven svarede lidt forklarende: ”Øh; Overhovedet for hele din katolske kirke!” Gud så fortsat ud som et spørgsmålstegn af de større: ”Den katolske kirke? Aldrig hørt om!” Paven fortsatte forlegent: ”Jo, den der kirke, du grundlagde med Peter som klippe!” Gud tav et øjeblik og flækkede så af grin, mens han kaldte: ”Hey, sønnike – kom lige her! Kan du huske den der lille fiskerklub, du hang ud med på jorden. Den eksisterer endnu!” Ja! Den eksisterer endnu. Her til lands i form af Folkekirken. Ethvert samfund lever – på den ene eller den anden måde – på tre ting: Kirken, Kroen og Købmanden – uprioriteret rækkefølge. Alle kan hurtigt – og med rette – blive enige om, at Købmanden – den kan vi ikke undvære – Og Kroen, den vil vi nødigt undvære. Men samme bevidsthed om kirkens nødvendighed for samfundet virker knapt så påtrængende. Den er så usynlig, som den står der; kirken. Vi ser den uden at lægge mærke til den. Men hvad nu, hvis kirken lukkede?

Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup


Nogle gang, når jeg er kørt gennem mindre bysamfund, så har jeg prøvet at tænke det kirketårn væk, der altid ragede op et eller andet sted. Prøvet at tænke kirken væk. Og hver gang, når min fantasi sådan skar det religiøse kraftværk ud af samfundet, så efterlod det et indtryk af en samling huse og småbutikker, hvor sjælen var forsvundet og pulsen gået i stå. Flade, våde, grå ølbrikker. Vi bruger den jo ikke, kirken – de fleste af os. Så ville det gøre den store forskel, om den lukkede? Ville vi overhovedet opdage det? Kan en kirke, der ikke bliver brugt, overleve? Kirken har ikke monopol på Vorherre. Han finder ind overalt. Han skal nok overleve det. Men kristendommens tyngdepunkt er uløseligt forbundet med fællesskabet; mennesker, der sammen holder gudstjeneste. Og når der ikke længere er mennesker, der gør det, hvad så med kirken? Og hvad sker der så med samfundet? Jeg skal nok vare mig for at kloge den her. Men én ting har jeg da lært: Det

selvfølgelige; det, vi tager for givet og som også ér selvfølgeligt. Lige præcis i det punkt, hvor vi begynder at behandle det selvfølgelige som selvfølgeligt – lige i det punkt ophører det med at være en selvfølge. Vore kirker er kun selvfølgelige, når vi er opmærksomme på netop ikke at tage dem som en selvfølge. Tilbage er Kroen og Købmanden. Godt for det! Men helt det samme samfund er det – i mine øjne ikke. Faktisk slet ikke. Orienteringsmøde afholdes den 9. og 10. juni i de fire sogne med mulighed for at kandidere til en plads i menighedsrådene – og for at sikre det kirkelige liv herude. Vel mødt.

Med bedste hilsener! Sognepræst, Anne Regitze Nieling

Du behøver ikke være syg, sengeliggende eller troende for at få en snak med præsten. Ring, hvis du gerne vil have besøg - og lad dig ikke skræmme af en telefonsvarer. Jeg ringer tilbage! Anne Regitze Nieling 86 45 20 63

Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup ∙ Kirkeblad

3


Husk det nu! Solen er ikke aflyst Foråret er ikke aflyst Venskabet er ikke aflyst t Læsningen er ikke aflys Sangen er ikke aflyst yst Havets brusen er ikke afl aflyst Hengivenheden er ikke t Kreativiteten er ikke aflys Fantasien er ikke aflyst t Venligheden er ikke aflys aflyst Brevskrivningen er ikke Latteren er ikke aflyst Påsken er ikke aflyst Troen er ikke aflyst Håbet er ikke aflyst t Kærligheden er ikke aflys Husk det nu !

4

Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup


En kirke på hovedet I skrivende stund er det præcist en måned siden vores Statsminister, Mette Frederiksen, lukkede Danmark ned – og dermed også Folkekirken. I hvert fald Folkekirken, som vi kender den. Her i pastoratet har det praktisk betydet, at pårørende har måttet begrænse antallet af tilstedeværende i kirken under højtideligheden til 10 personer – inklusiv præst og organist. Det samme har gjort sig gældende for dåb og vielser – hvorfor rigtig mange da også er blevet skubbet i sommeren i håb om mere lempelige forhold til den tid. Konfirmationerne er flyttet til august. Samtaler foregår over telefon. Alle gudstjenester er blevet aflyst – også plejehjemsgudstjenester, hvorfor beboerne her også alle har fået brev fra undertegnede med en opfordring til at ringe. En opfordring, der gælder alle. For det her er rigtig hårdt og ensomt for rigtig mange. Alle fra helt ung til gammel er berørt. Men de ældre har mindre livstid at give af. Mange (!) er bange. De venter bare på en vaccine. Og véd, at det næppe tager mindre end et år. Det er lang tid at vente, når man er buret inde. Vi skal derfor også alle gøre, hvad vi kan for at skabe lyspunkter ind i de liv.

Og ja – det angår også kirken – for kirke, det er noget man er for andre. Ikke for sig selv. Aldrig har jeg set så mange præster lægger deres arbejdsliv om så meget så hurtigt. En hel præstestand kæmper med at blive digitale, så vi kan være kirke ind i en situation, hvor vi ikke kan være sammen på andre måder. Her hos os er prædikerne blevet lagt op på facebookgruppen: Purhus Pastorat og på kirkernes hjemmeside. Hvis I leder, vil I også finde optagelser af en lokal håndholdt præst, der kæmper med at finde en grimasse, der passer til formen. Jeg har ingen anelse om, hvordan kabalen ligger, når bladet her udkommer i juni. Jeg kan kun opfordre alle, mig selv inkluderet, til at vi gør, hvad vi kan for at bære hinanden, så vi sammen kommer ud på den anden side med skindet på næsen. Anne Regitze Nieling

Rigtig mange er økonomisk berørt. Vi kan ikke redde verden. Men vi kan gøre en forskel lokalt – vi er nok de eneste, der kan gøre en forskel lokal – ved at støtte de lokale selvstændigt erhvervsdrivende.

Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup ∙ Kirkeblad

5


KONFIRMANDER I PURHUS PASTORAT

Nørbæk, d. 16. august: kl. 10.00: Lise Benedicte Nørgaard Fårup, d. 23. august: kl. 9.00: Frederik Simon Lundbye Andersen Esben Waldbjørn Christensen Ian Aaquist Dahlsen David Lauersen Freja Uldal Møller Daniel Solberg Nielsen Hjalte Leth Skov Fårup, d. 23. august: kl. 11.00: Amalie Børgesen Andersen Mathias Pedersen Gravesen Karoline Nygaard Ida Faaborg Pedersen Signe Linde Quist

6

Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup

2020

ÅRETS

Sønderbæk, d. 30. august: kl. 10.00: Kristian Ry Gravgaard Laura Marie Damgaard Jensen Markus Theodor Kjerbye Asbjørn Straadt Opstrup Mads Hofni Sørensen Rasmussen Mikkel Hofni Sørensen Rasmussen


Konfirmation Konfirmationen handler om at få bekræftet sin dåb. Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt, nemlig løftet om altid at være der for dig. Det er samtidig det ritual i kirken, der markerer, at du går fra at være barn til at være ung. Nogen er i tvivl, om de tror nok til at blive konfirmeret, men ved konfirmationen siger du ikke noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Når du vælger at blive konfirmeret, siger du, at du fortsat gerne vil have, at Gud er en del af dit liv. Tro og tvivl hænger sammen. For at blive konfirmeret, skal du gå til konfirmationsforberedelse, hvor du lærer om kristendom, kirken og Gud. Konfirmationsforberedelse er anderledes end at gå i skole, fordi der ikke er noget rigtigt og forkert. Både I og præsten byder ind med, hvad I tror og mener, og det giver tit nogle gode samtaler. Konfirmationsforberedelse kan f.eks. handle om fortællingerne fra Bibelen, om tvivl, om hvorfor der findes så meget ondt i verden, hvis Gud findes og er god, hvem er Gud egentlig og meget mere. Det vigtige er ikke, om du skriver godt eller staver rigtigt, men at du byder ind og tænker over livet. Hvis du er i tvivl, om du vil konfirmeres eller ej, så er konfirmationsforberedelsen god, fordi du bliver klædt på til at træffe valget. Nogle vælger efterfølgende at blive konfirmeret, fordi det giver mening for dem. Andre vælger ikke at blive konfirmeret. Nogle går også til konfirmationsforberedelse, selv om de

ikke regner med, at de skal konfirmeres. Det kan være for at finde ud af, hvad de siger nej til, eller for at få en viden om kristendommen, som de ellers ikke får. Du er altid velkommen til at snakke med præsten, hvis du er i tvivl, om du skal gå til konfirmationsforberedelse. Husk også at bruge dine forældre til at snakke det igennem med, hvis du er i tvivl. Selv om I måske ikke normalt taler om tro hjemme over middagsbordet, vil de garanteret gerne snakke med dig om det. Du skal være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes inden konfirmationen. Du aftaler med din præst, hvordan det skal foregå. Ovenstående artikel “Konfirmation” er hentet fra Danmarks Kirkelige Mediecenter”. Vort provsti har en samarbejdsaftale, der gør det muligt at bruge materialerne fra: “indhold med indhold”, som er en ide`bank til sognenes medier.

Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup ∙ Kirkeblad

7


Tegnekonkurrence Vinderne af årets påskekonkurrence blev:

Voksne: Hannah Krustrup, Sønderbæk

Tusind tillykke! - og TAK for de mange flotte tegninger, der kan ses på kirkens hjemmeside og på pastoratets facebookgruppe. Anne Regitze Nieling 8

Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup


Børn og Unge: Ida Faaborg, Fårup

Bladets redaktion: Lissi Rasmussen, Eva Brandstrup, Allice Bach Sørensen og Karin Lunøe.

SEND IND TIL BLADET

Kirkebladet udgives af de 4 sogne, Nørbæk, Sønderbæk, Læsten og Fårup.

Hvis man har indlæg eller oplysninger til Kirkebladet, så kontakt Karin Lunøe: karin.lunoe@gmail.com og Allice Bach Sørensen: allice.bach49@gmail.com Frist for indsendelse af meddelelser til næste kirkeblad: Fredag 24/7-2020.

Sognets hjemmeside: www.purhuspastorat.dk Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup ∙ Kirkeblad

9


Fastelavn 2020 i Nørbæk kirke og forsamlingshus Traditionen tro blev der holdt familiegudstjeneste i Nørbæk kirke søndag d. 23. Februar med efterfølgende tøndeslagning i Forsamlingshuset.

Kirken var pyntet med balloner og flot udklædte folk. Præsten fortalte om præstekjolens historie, som går 500 år tilbage i tiden. I forsamlingshuset skulle alle kræfter bruges inden tønden blev slået ned. Mange slag blev det til fra børnenes side (+ lidt hjælp fra voksne). Efter hårdt udført arbejde og kåring af ”bedst udklædte” blev der serveret fastelavnsboller, kaffe, the, sodavand og slikposer til alle børnene.

10 Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup


SKRIV I DIN KALENDER

Arrangementer for alle sogne

ALLEREDE I DAG

Der afholdes orienteringsmøde i alle sogne

HUSK

Oplæg til valg af menighedsråd

Den 9. juni i Læsten og Nørbæk. Den 10. juni i Fårup og Sønderbæk. Endelig information vil blive annonceret, med hensyn til tid og sted, i Din Avis, Randers Onsdag og i Randers Amtsavis.

NØRBÆK KIRKE Onsdag 12. aug. kl. 14.00 Menighedsrådsmøde

LÆSTEN KIRKE Tirsdag 9. juni. kl. 19.00 Orienteringsmøde: Oplæg til valg af menighedsråd i Læsten Borger- og Kulturhus. Der serveres kaffe og kage. Onsdag 26. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

FÅRUP KIRKE Onsdag 26. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

Gudstjeneste

GUDSTJENESTE PÅ ÆLDRECENTRET Gudstjenester på ældrecentret genoptages når plejehjemmet igen åbner for besøg. Der henvises til information herom i lokalavisen og på hjemmesiden www.purhuspastorat.dk.

Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup ∙ Kirkeblad 11


JUNI JULI AUGUST

Gudstjenesteliste

Gudstjenester annonceres også i Landsbyerne og på sognets hjemmeside: www.purhuspastorat.dk.

Der tilbydes både vin og druesaft ved nadver i krikerne.

I NØRBÆK - SØNDERBÆK - LÆSTEN - FÅRUP Dato: 31. maj 1. juni 7. juni 14. juni 21. juni 28. juni 5. juli 12. juli 19. juli 26. juli 2. aug. 9. aug. 16. aug. 23. aug. 30. aug.

Nørbæk Pinsedag v. Anne Regitze Nieling 2. Pinsedag Kort andagt og gåtur ud i pinsen Gudstjeneste Trinitatis v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 1. s. e. trinitatis v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 2. s. e. trinitatis v. Søren Dam Kjeldsen Gudstjeneste 3. s. e. trinitatis v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 4. s. e. trinitatis v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 5. s. e. trinitatis v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 6. s. e. trinitatis v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 7. s. e. trinitatis v. Søren Dam Kjeldsen Gudstjeneste 8. s. e. trinitatis v. Søren Dam Kjeldsen Gudstjeneste 9. s. e. trinitatis v. Søren Dam Kjeldsen Konfirmation 10. s. e. trinitatis v. Anne Regitze Nieling Konfirmation 11. s. e. trinitatis v. Anne Regitze Nieling Konfirmation 12. s. e. trinitatis v. Anne Regitze Nieling

2020

Sønderbæk

10.30

Læsten

Fårup

9.00

Indsamling

Indsamling

10.30 9.00 9.00

10.30 10.30 9.00

10.30 10.30 9.00 10.30 10.30 Dåb

9.00 Dåb

9.00 10.00 9.00 11.00 10.00

Anne Regitze Nieling har ferie: Uge 30-31-32.

N.B Forbehold: Den foreliggende gudstjenesteplan skal tages med forbehold for ændringer. Følg med i Landsbyerne, Pastoratets hjemmeside og pastoratets facebookgruppe, hvor der løbende opdateres om genåbningen af kirken og i hvilket omfang.

12 Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup

Bladet udkommer: 4 gange om året Oplag: 800

Tryk: 2R Grafisk AS Grafisk opsæt: DinKreativeGrafiker

Profile for NSLF-pastorat

Kirkeblad - Kirke og sogn nr. 11  

Kirkeblad for Purhus Pastorat - Nørbæk, Sønderbæk, Læsten og Fårup sogne - juni, juli og august 2020.

Kirkeblad - Kirke og sogn nr. 11  

Kirkeblad for Purhus Pastorat - Nørbæk, Sønderbæk, Læsten og Fårup sogne - juni, juli og august 2020.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded