__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NR. 2

Kirkeblad

ÅRGANG 3

MARTS APRIL MAJ

Purhus Pastorat

2020

Forår

Kirke og sogn

Nørbæk Kirke

Sønderbæk Kirke

Læsten Kirke

Fårup Kirke


Præstens ord Kims Påskehilsen © stock.adobe.com

SOGNEPRÆST: Anne Regitze Skou Nieling Tlf. 86 45 20 63 E-mail: anrn@km.dk Hviddingvej 1, Nørbæk, 8990 Fårup Træffes ikke mandag! SEKRETÆR: Eva B. Madsen Tlf. 21 27 34 56 E-mail: ebma@km.dk GRAVERE: Nørbæk og Sønderbæk Kirke: Graver Bjarne Madsen: Tlf. 21 93 29 70 E-mail: nlpmadsen@gmail.com Læsten Kirke: Graver Hanne Jensen, Tlf. 64 66 48 38 E-mail: jensen.bach.hanne@live.dk Fårup Kirke: Graver Susanne Ørting Tlf. 42 17 00 69 E-mail: havris@city.dk MENIGHEDSRÅDSFORMÆND: Nørbæk Kirke: Kirsten Frigaard Nielsen Sønderbæk Kirke: Alice Thomsen Læsten Kirke: Jytte Nielsen Fårup Kirke: Steen Bundgård 2

I påsken - for to generationer - siden sad en ung mand på 21 år i Vestre Fængsel og tænkte over livet, sit eget og andres. Det havde han rigeligt tid til, for han havde sådan set ikke andet at lave.

Han sad i sin fængelscelle og ventede på sin dødsdom Det var Kim Malthe-Bruun, som få dage efter blev henrettet sammen med tre andre danske frihedskæmpere – få dage efter påsken – og kun én måned før befrielsen i 45. Det er – blandt andre forhold – modstandsbevægelsens indsats, der indebar, at Danmark efter krigen – på trods af regeringens tidlige samarbejdspolitik, alligevel fik status som allieret, da regnskabet efter 1945 skulle gøres op i et ”venner eller fjender”. De fleste andre i den situation ville vel være bundet på sjæl og legeme af angst og panik, men Kim bevarede sin tankes frihed. Selvfølgelig var han bange, for torturen, for smerterne, for at dø, men i de påskedage havde han ikke blot tid, men overskud til at skrive til sine kære og opmuntre dem; både ved at overbevise dem om at, at hans død ikke var nogen meningsløs tragedie og ved at give dem mod til at leve videre efter hans død.

Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup


Kim var ikke nogen særlig from dreng, men han havde i cellen fået en Bibel at læse i. Han skriver i sine breve blandt andet om, hvordan han forstår mere og mere af Jesus. Kim føler også medlidenhed med sine bødler. Nu mange år efter 2.verdenskrigs afslutning, hvor snart kun få øjenvidner er tilbage, er det vigtigt at forstå både ofre og bødler for at forhindre gentagelser. Meget er forandret, men menneskene er stadig de samme. Efter at have været udsat for tortur til udmarvende bevidstløshed fortæller han efter sin opvågnen, hvordan han ville ønske, han kunne tage sine bødler med ud i skoven, så de kunne fornemme dens rigdom. Da døden nærmer sig, kan han med overbevisning skrive disse ord til afsked: ”Sandheden er, at efter smerten kommer dybden, og efter dybden kommer frugt.”

stærk kvinde, og at du vil dette, men det er ikke nok, at du tager det, du skal også forstå det. Jeg vil få lov til at vokse mig stor og moden, jeg vil leve hos jer, hvis hjerter jeg engang fyldte, og I vil leve videre, for I véd, at jeg er forude og ikke, som du først vil mene, bagude. ”Efter smerten kommer dybden, og efter dybden kommer frugt.”

Med bedste hilsener! Sognepræst, Anne Regitze Nieling

Kim skriver til sin mor den dag, han har fået dødsdommen: ”Jeg ved, du er en

Du behøver ikke være syg, sengeliggende eller troende for at få en snak med præsten. Ring, hvis du gerne vil have besøg - og lad dig ikke skræmme af en telefonsvarer. Jeg ringer tilbage! Anne Regitze Nieling 86 45 20 63

Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup ∙ Kirkeblad

3


Kunstværker inspireret af Marc Chagalls Ved Sønderbæk Kirke har der i januar og indtil vinterferien været udstillet kunst udført af elever fra Fussingø-Egnens Friskole. Vinduerne er blevet lavet i forbindelse med et projekt med 3./4. klasse, hvor de, inspireret af Marc Chagalls glasmosaikker i Jerusalem, har malet deres bud på noget der

LYSNER I MØRKET

Bladets redaktion: Lissi Rasmussen, Eva Brandstrup, Allice Bach Sørensen og Karin Lunøe. Hvis man har indlæg eller oplysninger til Kirkebladet, så kontakt Karin Lunøe: karin.lunoe@gmail.com og Allice Bach Sørensen: allice.bach49@gmail.com Frist for indsendelse af meddelelser til næste kirkeblad: Fredag 24/4-2020.

Sognets hjemmeside: www.purhuspastorat.dk 4

Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup

SEND IND TIL BLADET

Kirkebladet udgives af de 4 sogne, Nørbæk, Sønderbæk, Læsten og Fårup.


Kirken er for mange af os stedet, hvor store overgange i livet markeres Henvend dig til sognepræsten ved dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Fødsel Hjertelig tillykke med jeres barn!

På www.borger.dk under “familie og børn” finder I frem til, hvor I udfylder erklæringen om faderskab. Det skal ske senest 14 dage efter barnets fødsel. Mange børn bliver navngivet i forbindelse med dåben. Ved dåben bliver barnet medlem af folkekirken. Ønsker I at navngive jeres barn, før det bliver døbt, kan I ansøge om navngivning med NemID på www.borger.dk.

Dåb

Tid og sted for dåb aftales i god tid med sognepræst Anne Regitze Nieling. Følgende sendes til præstesekretær, Eva Madsen, på mail: ebma@km.dk senest 14 dage inden dåben: Forældres telefonnummer. Navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere. For at kunne stå fadder er det en betingelse, at fadderen selv er døbt og konfirmeret.

DÅB • KONFIRMATION • BRYLLUP • BEGRAVELSE

Livets begivenheder

Konfirmation 2020

Fårup kirke holder konfirmation sidste søndag i april. Læsten og Sønderbæk kirke holder konfirmation første søndag i maj. Nørbæk kirke holder konfirmation Store Bededag. Forud for konfirmationen skal konfirmanden indskrives til og deltage i konfirmandforberedelsen. Man behøver ikke være døbt for at følge konfirmandforberedelsen. Er man ikke døbt, men vil gerne konfirmeres, skal konfirmanden døbes forud for selve konfirmationen. Tidspunktet aftales med præsten. Undervisningen finder sted i Purhushallen i Fårup.

Bryllup

Tid og sted for vielse og samtale med præst aftales i god tid. Inden vielsen indhentes en prøvelsesattest ved Borgerservice, der er gyldig i 4 måneder. Prøvelsesattesten afleveres til den præst, der skal forestå vielsen

Begravelse

Tid og sted for begravelsen aftales med præsten. Anliggender vedrørende gravsted skal afklares med graveren ved pågældende kirke.

Sognets hjemmeside: www.purhuspastorat.dk Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup ∙ Kirkeblad

5


KONFIRMANDER I PURHUS PASTORAT

Fårup, d. 26. april: Kl. 9.00: Frederik Simon Lundbye Andersen Esben Waldbjørn Christensen Ian Aaquist Dahlsen David Lauersen Freja Uldal Møller Daniel Solberg Nielsen Hjalte Leth Skov Fårup, d. 26. april: Kl. 10.30: Amalie Børgesen Andersen Mathias Pedersen Gravesen Karoline Nygaard Ida Faaborg Pedersen Signe Linde Quist

2020

ÅRETS

Sønderbæk, d. 3. maj: Kl. 10.00: Kristian Ry Gravgaard Laura Marie Damgaard Jensen Markus Theodor Kjerbye Asbjørn Straadt Opstrup Mads Hofni Sørensen Rasmussen Mikkel Hofni Sørensen Rasmussen Nørbæk, 8. maj: Kl. 10.00: Lise Benedicte Nørgaard

Læsten Kirke står snart nykalket På grund af kalkning er Læsten Kirke midlertidigt lukket. Kirkelige handlinger og ordinære gudstjenester vil i renoveringsperioden finde sted i Sønderbæk Kirke. Der er i perioden indsat en kirkebus, der vil afgå fra Læsten Forsamlingshus en halv time før kirketid. Læsten Kirke

6

Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup

Se gudstjenesteplanen på bagsiden.


MENIGHEDSRÅDSVALG I 2020

Hvad laver et menighedsråd Menighedsrådet kan sammenlignes med en slags bestyrelse for den lokale kirke. Det er demokratisk valgt – dvs. at du som medlem af folkekirken har indflydelse på, hvem der skal sidde i menighedsrådet i din kirke. Der er aktuelt 1.749 menighedsråd i Danmark. Et menighedsråd består af mellem 5 og 15 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Antallet af medlemmer afhænger af antallet af folkekirkemedlemmer i sognet.

Menighedsrådet skal understøtte gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet. Det betyder i praksis, at menighedsrådet både har en række administrative og strategiske opgaver.

Menighedsrådets opgaver er bl.a.: • at være arbejdsgiver for de ansatte i kirken, bortset fra præsterne • at lave visionsarbejde og derigennem være med til at bestemme, hvilken retning den lokale kirke skal gå i, og hvad der skal prioriteres • at ansætte ny præst, når stillingen er ledig • at sørge for vedligeholdelse af bygninger, både kirken, sognegården og præsternes embedsbolig • at sikre gode vilkår for ansatte og frivillige i kirken, så de kan udføre deres opgaver bedst muligt • at samarbejde med øvrige lokalforeninger, f.eks. lokalråd, borgerforening, spejderne etc. Menighedsrådsmedlemmer er lige så forskellige som medlemmerne af folkekirken. Dvs. nogle går ofte i kirke, andre kommer mest til højtiderne, nogle er unge, andre er ældre, nogle går op i babysalmesang, andre i det sociale arbejde. Det er vigtigt, at et menighedsråd afspejler alle de mennesker, der hører til kirken, da det er her, der bliver truffet mange vigtige beslutninger om både den lokale kirkes liv og fremtid.

HUSK

Oplæg til valg af menighedsråd

Der afholdes orienteringsmøde i alle sogne tirsdag den 12. maj. Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup ∙ Kirkeblad

7


Vi er dem, der mørket spreder Skolebørn fra Fussingø-Egnens Friskole gik Luciaoptog i Sønderbæk Kirke torsdag den 12. december 2019.

Skolebørnene sang under ledelse af Christina Dahlerup på klaver. Sognepræst Anne Regitze Nieling fortalte historien om Lucia. Efterfølgende blev alle budt til suppe, der havde stået og småsimret hele dagen, i Sønderbæk forsamlingshus. Jan Kjerbye, der havde lavet sup7.-8. klasse fra skolen hjalp til med det praktiske. pen helt fra bunden, står her og Menighedsråd og skolen var fælles om arrangementet. øser op til de ca. 100 der mødte op til spisning.

Tak til alle der deltog.

Luciaoptog på Fårup skole

I Fårup kirke var der gudstjeneste med deltagelse af koret. Efterfølgende var der Luciaoptog på Fårup Skole hvor Regitze 8

Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup

læste historien om Lucia og man blev budt på gløgg og æbleskiver.


Koncert i Sønderbæk Kirke Den 13. november 2019 havde vi fornøjelsen af at høre Eva Sun Nyo, der gav koncert i Sønderbæk Kirke.

Eva Sun Nyo tog os med på en rejse, med fortælling om sangenes oprindelse og budskab. Vi kom verden rundt i den første afdeling. I anden afdeling blev vi ledt ind i december med bla. “Når jeg ser et stjerneskud”, Halleluja og “En rose så jeg skyde” som hun sang a cappella. En dejlig aften for både børn og voksne.

En rose så jeg skyde Op af den frosne jord

Den første tirsdag i hver måned, kl. 14.30, er der gudstjeneste på Fårup Ældrecenter, Stadion Alle 3 B. Efter gudstjenesten er der kaffe og kage. Gudstjenesten er åben for alle - dog koster den 15. kr. for ikke-beboere; penge, der dækker kaffe og kage.

Gudstjeneste

GUDSTJENESTE PÅ ÆLDRECENTRET

Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup ∙ Kirkeblad

9


75 ÅRET for Danmarks befrielse Tirsdag d. 5.maj er det 75 år siden, Danmark igen var et frit land. Der gik lidt længere tid på Bornholm, men... Vi fejrer årsdagen for befrielsen for alle fire sogne ved en kort højtidelighed i Nørbæk kirke, tirsdag, d. 5. maj, kl. 19.00. Vi håber, at mange vil møde op og være med til at markere d. 5. maj - for freden, den er noget, der holdes og skabes af mennesker. Våben alene er ikke nok.

Kineserne er et klogt folk. Deres ord for fred er Ho-Ping, der ordret oversat betyder ”føde til alle”. Efter højtideligheden i kirken vil menighedsrådene beværte os med sandwich, vin, øl og vand. Vel mødt, De fire fredelige råd.

Lys i vinduerne Vi opfordrer til, at traditionen med at sætte levende lys i vinduerne fortsættes eller tages op.

Lyset er et tegn på frihed og håb. © stock.adobe.com

10 Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup

På denne aften takker vi for vores eget lands befrielse og samtidig beder vi for fred og frihed for alle jordens folk. Det der var en spontan reaktion den 4. maj 1945, skal vi bære ind i fremtiden som et håb om frihed og fred i fremtiden.


SKRIV I DIN KALENDER

Arrangementer for alle sogne

ALLEREDE I DAG

Fejring af 75 årsdagen for Danmarks befrielse Årsdagen for befrielsen fejres for alle 4 sogne TIRSDAG DEN 5. MAJ KL. 19.00. I NØRBÆK KIRKE

Der afholdes orienteringsmøde i alle sogne TIRSDAG DEN 12. MAJ.

HUSK

Oplæg til valg af menighedsråd

NØRBÆK KIRKE Onsdag 18. mar. kl. 14.00 Menighedsrådsmøde Søndag 5. apr. kl. 10.30 Gudstjeneste med deltagelse af Purhus Kirkekor Onsdag 29. apr. kl. 14.00 Menighedsrådsmøde

SØNDERBÆK KIRKE Torsdag 30. april kl. 19.30 Koncert med Purhus Kirkekor Onsdag 6. maj. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

LÆSTEN KIRKE Onsdag 18. mar. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Tirsdag 28. april kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Onsdag 27. maj. kl. 10.00 Menighedstur til Sejs og Øm Kloster Museum Afgang kl. 10.00

FÅRUP KIRKE Onsdag 13. maj. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

FÆLLESMØDE Onsdag 22. april. kl. 19.00 Fællesmøde for de 4 sogne i Kirkehuset i Sønderbæk. Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup ∙ Kirkeblad 11


MARTS APRIL MAJ

Gudstjenesteliste 

Gudstjenester annonceres også i Landsbyerne og på sognets hjemmeside: www.purhuspastorat.dk.

Der tilbydes både vin og druesaft ved nadver i krikerne.

I NØRBÆK - SØNDERBÆK - LÆSTEN - FÅRUP Dato: 1. mar. 8. mar. 15. mar. 22. mar. 29. mar. 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 19. april 26. april 3. maj 8. maj 10. maj. 17. maj. 21. maj. 24. maj. 31. maj.

Nørbæk

Sønderbæk

2020

Læsten

Fårup

Gudstjeneste 9.00 10.30 v. Anne Regitze Nieling Kirkebus fra Læsten Gudstjeneste 10.30 Forsamlingshus en v. Anne Regitze Nieling halv time før kirketid. Gudstjeneste 9.00 v. Søren Dam Kjeldsen Gudstjeneste 9.00 10.30 v. Anne Regitze Nieling Kirkebus fra Læsten Gudstjeneste 10.30 9.00 Forsamlingshus en v. Anne Regitze Nieling halv time før kirketid. Gudstjeneste Palmesøndag 10.30 Indsamling til v. Anne Regitze Nieling Folkekirkens Purhus Kirkekor medvirker. nødhjælp Gudstjeneste Skær torsdag 19.00 16.00 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste Lang fredag 9.00 10.30 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste Påskesøndag 9.00 10.30 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 2. påskedag 10.30 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 9.00 v. Søren Dam Kjeldsen Konfirmation 9.00 v. Anne Regitze Nieling 10.30 Konfirmation 10.00 v. Anne Regitze Nieling Konfirmation St. Bededag 10.00 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 9.00 10.30 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 10.30 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste Kr. Himmelfartsdag 10.30 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 9.00 v. Søren Dam Kjeldsen Gudstjeneste Pinsedag 10.30 9.00 v. Anne Regitze Nieling

Anne Regitze Nieling har fri: 9.-15. marts, 14.-19. april, 23.-24. maj.

12 Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup

Bladet udkommer: 4 gange om året Oplag: 800

Tryk: 2R Grafisk AS Grafisk opsæt: DinKreativeGrafiker

Profile for NSLF-pastorat

Kirkeblad - Kirke og sogn nr. 10  

Kirkeblad for Purhus Pastorat - Nørbæk, Sønderbæk, Læsten og Fårup sogne

Kirkeblad - Kirke og sogn nr. 10  

Kirkeblad for Purhus Pastorat - Nørbæk, Sønderbæk, Læsten og Fårup sogne

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded