Page 1

NR. 1

Kirkeblad

ÅRGANG 3

DECEMBER JANUAR FEBRUAR

Purhus Pastorat

2020

Vinter

Kirke og sogn

Nørbæk Kirke

Sønderbæk Kirke

Læsten Kirke

Fårup Kirke


SEKRETÆR: Eva B. Madsen Tlf. 21 27 34 56 E-mail: ebma@km.dk GRAVERE: Nørbæk og Sønderbæk Kirke: Graver Bjarne Madsen: Tlf. 21 93 29 70 E-mail: nlpmadsen@gmail.com Læsten Kirke: Graver Hanne Jensen, Tlf. 64 66 48 38 E-mail: jensen.bach.hanne@live.dk Fårup Kirke: Graver Susanne Ørting Tlf. 42 17 00 69 E-mail: havris@city.dk MENIGHEDSRÅDSFORMÆND: Nørbæk Kirke: Kirsten Frigaard Nielsen Sønderbæk Kirke: Alice Thomsen Læsten Kirke: Jytte Nielsen Fårup Kirke: Steen Bundgård 2

Præstens ord Taler Gud nudansk? © stock.adobe.com

SOGNEPRÆST: Anne Regitze Skou Nieling Tlf. 86 45 20 63 E-mail: anrn@km.dk Hviddingvej 1, Nørbæk, 8990 Fårup Træffes ikke mandag!

I 2020 udkommer der en ny oversættelse af Biblen – og det er ikke en helt almindelig oversættelse. Det er en oversættelse, der forsøger at komme udenom det kirkelige ”klubsprog” ved at bruge et mundret nudansk. Der findes groft sagt to forskellige typer af oversættelse: Biblen 2020 er meningsbaseret, mens den autoriserede bibeloversættelse, som vi bruger i kirken, er et eksempel på en oversættelse, der oversætter direkte fra kildeteksten til dansk. Siden Bibelen udkom for første gang på dansk for næsten 500 år siden, er den udkommet i flere reviderede udgaver. Tiderne skifter. Sproget ændrer sig. For den, der ikke er vant til bibelsproget, er det ikke en helt nem bog at gå til. Tag f.eks. beretningen om Jesus´ korsfæstelse i Markusevangeliet, hvor der i kap. 15 står: ”De, der gik forbi ham, spottede ham.” Det er absolut forståeligt dansk - bortset fra, at yngre mennesker typisk vil læse ”spottede” i betydningen ”fik øje på”, og det er jo noget andet end ”at håne”, som det her betyder. I tidligere bibeloversættelser har man i landbrugslandet Danmark kunnet tage for givet, at også danske læsere vidste, hvad plovskær og avner var. Sådan er det ikke længere. Derfor er avnerne væk i Bibelen 2020. Og når man i dag med Googles hjælp forstår ”husdyr” som kat, hund, kanin, marsvin og hamster – måske en enkelt undulat - så er det nød-

Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup


vendigt at sikre, at ”husdyr” ikke optræder i sammenhænge, hvor det kan give læseren helt forkerte associationer, som når patriarken Jakob drager afsted med hele entouragen af koner, kameler, får og geder. Hvis man som oversætter vil have meningen frem i en tekst, så kan det nogle gange være nødvendigt at oversætte forkert. Når der f.eks. i Esajas tales om serafer, der med 6 par vinger skjulte ansigtet, fødderne og fløj – hvad gør man så, når ordet ”fødder” i den hebraiske tekst, der blev forfattet for langt over 2000 år siden, dengang også var kendt billedsprog for de mandlige kønsdele? Ja; en tekstbaseret oversættelse, som den autoriserede Bibel fra 1992 – og alle tidligere danske bibeloversættelser – den oversætter trofast med ”fødder”, også de steder, hvor vi véd, at ”fødder” netop ikke betyder ”fødder”. Men det er jo ikke tekstens mening længere. En meningsbaseret oversættelse vil tage konsekvensen og oversætte netop med ”kønsdele”.

Bibelen 2020 er den første danske meningsbaserede oversættelse, der er loyal overfor grundteksten, men som vægtlægger tekstens mening, et mundret dansk og et flow i oversættelsen, så man ikke bliver hægtet af en eller lidt tung læsning. Den er – efter min mening – noget af det bedste, der er sket for Folkekirken i meget lang tid.

Med bedste hilsener! Sognepræst, Anne Regitze Nieling

Du behøver ikke være syg, sengeliggende eller troende for at få en snak med præsten. Ring, hvis du gerne vil have besøg - og lad dig ikke skræmme af en telefonsvarer. Jeg ringer tilbage! Anne Regitze Nieling 86 45 20 63

Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup ∙ Kirkeblad

3


Konfirmander på Fyrkat Den 24. oktober var konfirmanderne fra Fussingø-Egnens Friskole og hele 7. klasse fra Fårup skole på rollespil på Fyrkat.

Her mødte de Harald Blåtand, der netop havde antaget den nye religion, kristendommen. Konfirmanderne drog herefter på en rejse, hvor de selv støbte kors, skød med bue og pil og samlede Trosbekendelsen i et kæmpe kors. De mødte bl.a. Vølven, Åse Sildesnak, der lærte dem at fiske og en døende pave.

Og så fik de i øvrigt en masse frisk luft. Anne Regitze Nieling 4

Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup


Kirken er for mange af os stedet, hvor store overgange i livet markeres Henvend dig til sognepræsten ved dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Fødsel Hjertelig tillykke med jeres barn! På www.borger.dk under “familie og børn” finder I frem til, hvor I udfylder erklæringen om faderskab. Det skal ske senest 14 dage efter barnets fødsel. Mange børn bliver navngivet i forbindelse med dåben. Ved dåben bliver barnet medlem af folkekirken. Ønsker I at navngive jeres barn, før det bliver døbt, kan I ansøge om navngivning med NemID på www.borger.dk.

Dåb Tid og sted for dåb aftales i god tid med sognepræst Anne Regitze Nieling. Følgende sendes til præstesekretær, Eva Madsen, på mail: ebma@km.dk senest 14 dage inden dåben: Forældres telefonnummer. Navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere. For at kunne stå fadder er det en betingelse, at fadderen selv er døbt og konfirmeret.

DÅB • KONFIRMATION • BRYLLUP • BEGRAVELSE

Livets begivenheder

Konfirmation Fårup kirke holder konfirmation sidste søndag i april. Læsten og Sønderbæk kirke holder konfirmation første søndag i maj. Nørbæk kirke holder konfirmation Store Bededag. Forud for konfirmationen skal konfirmanden indskrives til og deltage i konfirmandforberedelsen. Man behøver ikke være døbt for at følge konfirmandforberedelsen. Er man ikke døbt, men vil gerne konfirmeres, skal konfirmanden døbes forud for selve konfirmationen. Tidspunktet aftales med præsten. Undervisningen finder sted i Purhushallen i Fårup.

Bryllup Tid og sted for vielse og samtale med præst aftales i god tid. Inden vielsen indhentes en prøvelsesattest ved Borgerservice, der er gyldig i 4 måneder. Prøvelsesattesten afleveres til den præst, der skal forestå vielsen

Begravelse Tid og sted for begravelsen aftales med præsten. Anliggender vedrørende gravsted skal afklares med graveren ved pågældende kirke.

Sognets hjemmeside: www.purhuspastorat.dk Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup ∙ Kirkeblad

5


”Tour de force”

- fire kirker på en eftermiddag Et besøg fra Holland satte gang i nogle tanker om hvornår, hvorfor og hvordan, vi bruger vores kirker.

6

Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup

Læsten Kirke

Nørbæk Kirke

Man kan spørge, hvorfor er det en ”kraftpræstation” at besøge fire kirker på en eftermiddag? Det er fordi jeg forbinder kirkerummet med langsomhed, ro og tid – til eftertanke. Et kirkerum kan noget særligt, det har helt sin egen stemning, når man træder ind over tærsklen – uanset om det er en af vore egne kirker, fire små kirker, eller om det er Notre Dame i Paris, Kølner Dom eller Aarhus Domkirke. Alle steder mærker jeg en særlig stemning af højtid og fortællingen om generationers tro, glæder, sorger og levet liv og død gennem århundreder. Kirken er stedet, hvor vi samles til bøn, takker Gud og hvor vi søger hen hver gang, der sker noget i vores liv, en forandring,

en overgang til noget nyt eller andet, glædeligt som sørgeligt. Kirkens ritualer er vigtige. I dag er der megen debat om at ændre på liturgien, men jeg tror, at genkendeligheden er vigtig. Det udelukker ikke forandring, men det skal være med omtanke. Mange er i dag så kirkefremmede, at det er vigtigt at holde fast i de traditioner, en del af menigheden føler sig trygge ved. Interessen for kirker har jeg til fælles med vores gode venner, ægteparret Bertha og Eddy Uffkes, fra Holland. Vi søger kirken for at være i fællesskab med sang og musik, men også for at komme ind et sted, hvor man kan finde hvile, lade tankerne flyve, bede og takke Gud.  (Fortsættes næste side)


Smukt pyntet op til festlig høstgudstjeneste

Sønderbæk Kirke

Fårup Kirke

Bertha er organist og Eddy leder et kirkekor. Her i august besøgte de os i Sønderbæk. De havde inden sagt, at de gerne ville se vores kirke. Da de hørte, at der er fire kirker i pastoratet, spurgte de om det var muligt at besøge dem alle. Og det kunne heldigvis lade sig gøre. Tak til Bjarne, Hanne, Susanne og til Anne Regitze for at låse op. Kirsten Krog

Læsten Kirke var pyntet flot op med blomster frugt og grønt.

Bladets redaktion: Lissi Rasmussen, Eva Brandstrup, Allice Bach Sørensen og Karin Lunøe.

SEND IND TIL BLADET

Kirkebladet udgives af de 4 sogne, Nørbæk, Sønderbæk, Læsten og Fårup.

Hvis man har indlæg eller oplysninger til Kirkebladet, så kontakt Karin Lunøe: karin.lunoe@gmail.com og Allice Bach Sørensen: allice.bach49@gmail.com Frist for indsendelse af meddelelser til næste kirkeblad: Fredag 24/1-2020.

Sognets hjemmeside: www.purhuspastorat.dk Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup ∙ Kirkeblad

7


7 GODE GRUNDE til at betale sin kirkeskat med glæde Den 1. januar 2019 var der 4.339.511 medlemmer af folkekirken. Det er 74,7 % af alle indbyggere i Danmark. Og i undersøgelsen ”Hvad forventer folket af kirken?” (Center for kirkeforskning, Københavns Universitet, 2015) svarer 70 %, at de har haft kontakt med folkekirken en eller flere gange i løbet af 2014.

Men hvad er det egentlig, man er en del af, når man er medlem af folkekirken? Folkekirken er mange ting. Her ser vi på syv af de områder, folkekirken er med til at fremme: Kristendommen Folkekirken handler helt grundlæggende om det kristne budskab. Nogle medlemmer tror meget. Andre tror lidt. Nogle kalder sig selv kristne og siger, at de tror på Gud. Andre kalder sig selv kulturkristne, og siger, at de tror på, at der er noget større, og at de synes, at de kristne værdier er vigtige. Folkekirken er rummelig, og tro og tvivl går hånd i hånd. Men altid med udgangspunkt i kristendommen.

Et sted til det store i livet For mange familier er kirken med til at skabe rammen om livets store begivenheder. Både de glædelige og de sørgelige. Den er et sted i en hektisk hverdag, der insisterer på at skabe rum til refleksion. Og så er den et sted, hvor man kan komme både med sin taknemmelighed, og lægge noget af det fra sig, som tynger, så man ikke skal bære det alene. Nogle bruger gudstjenesten til det. Nogle bruger kirkerummet. Og nogle har en 8

Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup

samtale med præsten, der er vant til at lytte og tale om de store ting i livet.

Et væld af aktiviteter Folkekirkens aktiviteter spænder vidt. Fra højmessen søndag formiddag med sine ritualer og genkendelighed, over forskellige typer gudstjenester i løbet af ugen til et hav af forskellige aktiviteter i sognegården og lokalområdet for børn, unge, børnefamilier, midaldrende og seniorer. Hertil kommer alt det, der ikke lige foregår i den lokale kirke, som f.eks. sjælesorg på nettet og podcasts med eksistentielt indhold. Eller præster med opgaver andre steder end i den lokale kirke som f.eks. hospitalspræster, fængselspræster, udlandspræster og præster, der er en del af beredskabet i forbindelse med ulykker.

Menneskesyn I folkekirken møder man et menneskesyn, hvor alle mennesker er lige meget


værd. Du er ikke mindre værd, fordi du er arbejdsløs. Eller mere værd, fordi du har en betydningsfuld stilling. Du har værdi, fordi du er til. Det samme har alle andre mennesker, og derfor skal alle behandles som værdifulde. Det er vigtigt at blive mindet om i en tid, hvor meget handler om, hvad vi præsterer, koster samfundet og bidrager med. Og det minder folkekirken konstant om i både ord og handling – i sine fællesskaber, i sit frivillige sociale arbejde, og i de ord, der bliver sagt fra prædikestolen.

Musik, kunst og kultur Kirken er en vigtig bidragsyder, når det gælder tilbud inden for musik, kunst og kultur. Både kirkerummet og sognegården er fulde af musik. Koncerter, sangaftener, børnekor, voksenkor, den fælles salmesang og meget mere. Sommetider bliver folkekirken kaldt for landets største koncertudbyder, men sikkert er det i hvert fald, at de lokale kirker er en vigtig del af fødekæden for sangere og klassisk musik og musikere. Kirken er også et sted, hvor mange mødes til foredrag, debatter, filmaftener, samtalesaloner, læseklubber og lignende. Og så har landets kirker en unik samling af kunst. Det gælder både ældre og moderne kirkekunst. Bliv f.eks. inspireret til at besøge kirker med moderne kirkekunst på www. modernekirkekunst.dk.

Historie, kulturarv og traditioner Kristendommen har sat sit præg på Danmark i over 1000 år, og mange af

Korleder Kari Steen Hansen, Karen og Tina Mariette Hansen på Orgel fra Purhus Kirkor.

vores værdier og traditioner udspringer herfra. Kirken er en del af vores historie. Når vi kigger rundt i landskabet og ser de klassiske hvidkalkede landsbykirker på hver en bakketop. Når vi tænker på generationerne før os, der også har stået i kirken med deres nyfødte barn, eller når de skulle sige farvel til et kært familiemedlem. Og når vi ønsker naboer og venner glædelig jul efter en stemningsfuld gudstjeneste juleaften.

Fællesskab Folkekirken lægger stor vægt på fællesskaber. Lige fra fællesskabet blandt babysalmesangsmødrene, der deler en fase af livet med andre i samme situation, til fællesskabet under gudstjenesten, hvor man mødes på tværs af alder, baggrund, uddannelse og politiske holdninger. Ofte mødes vi mest med folk, der ligner os selv, men i kirken kommer mange forskellige mennesker. Her kan man blive klogere på, hvad andre tænker om livet, dele erfaringer og finde nye fællesskaber. Og så er kirken og sognegården et lokalt samlingssted især i de mindre byer. Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup ∙ Kirkeblad

9


FOREDRAG PÅ FÅRUP SKOLE ONSDAG DEN 15. JANUAR KL. 19.00

”Sådan er det at være barn af en indsat og komme på besøg i arresten”. Fængselsbetjent MaiBritt Rold Jeppesen vil fortælle om emnet.

Alle er velkomne.

En spændende aften ved Hans Nejsum Torsdag d. 24/10 bød Nørbæk menighedsråd til foredrag omkring præsten, forfatteren og samfundsdebattøren Steen Steensen Blicher. Ofte bliver Steen Stensen Blicher portrætteret som en stakkel, der havde et ulykkeligt liv som var præget af druk. Men Hans Nejsum fortalte om en mand, der så muligheder og tænkte nye tanker. Godt nok havde han til tider pengesorger, men når han så havde penge gav han dem gerne væk til nyttige formål som kom mange mennesker tilgode, uden tanke for at hans egen families afsagn. Indenfor landbruget var han også en foregangsmand med sædskifte på markerne, for at højne udbyttet. Han fik plantet Blicherskoven ved Spentrup, så han kunne nyde sin elskede passion – jagten. 10 Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup

Der kan nævnes mange positive tiltag fra Steen Steensen Blichers virke og som Hans siger ”Han kan da ikke være beruset altid og så tænke så store tanker?” Tak for en hyggelig og lærerig aften.


SKRIV I DIN KALENDER

Arrangementer

NØRBÆK KIRKE Søn. 1. dec. kl. 14.00

ALLEREDE I DAG

Familiegudstjeneste med Luciaoptog bagefter i forsamlingshuset - naturligvis med kaffe og kage. Vi håber børn og voksne har mod på begge dele, da vi gerne vil beholde denne hyggelige tradition fremover også. Vel mødt!

SØNDERBÆK KIRKE Tors. 12. dec. kl. 17.30 Andagt og Lucia-optog i kirken. Derefter er der en let aftensmadsanretning for alle i Sønderbæk Forsamlingshus tilberedt af elever fra skolen. Tirs. 2. feb. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde.

LÆSTEN KIRKE Ons. 29. jan. kl. 12.00 Sogneeftermiddag i Læsten Borger – og Kulturhus. Der serveres suppe med brød og kaffe og kage. Derefter er der foredrag.

FÅRUP KIRKE Tors. 5. dec. kl. 19.30 Gudstjeneste i Fårup Kirke med deltagelse af koret. I kirken vil vi høre de ni læsninger og efterfølgende er der Luciaoptog på Fårup Skole hvor Regitze vil læse historien om Lucia. Herefter vil der være gløgg og æbleskiver. Ons. 15. jan. kl. 19.00 Foredrag på Fårup Skole om børn på besøg i arresten. Se omtale side 10. Tirs. 25. feb. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde på Fårup Skole.

Fælles for de 4 sogne

Nytårs-Gudstjenesten

31. december kl. 15.00 I SØNDERBÆK KIRKE Efter gudstjenesten serveres der bobler og kransekage

Mandag d. 23. dec. kl. 14.30 Julegudstjeneste Den første tirsdag i hver måned, kl. 14.30, er der gudstjeneste på Fårup Ældrecenter, Stadion Alle 3 B.

Gudstjeneste

GUDSTJENESTE PÅ ÆLDRECENTRET

Efter gudstjenesten er der kaffe og kage. Gudstjenesten er åben for alle - dog koster den 15. kr. for ikke-beboere; penge, der dækker kaffe og kage. Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup ∙ Kirkeblad 11


DECEMBER JANUAR FEBRUAR

Gudstjenesteliste  Der tilbydes både vin og druesaft ved nadver i krikerne.

I NØRBÆK - SØNDERBÆK - LÆSTEN - FÅRUP Dato:

Nørbæk

2020

Sønderbæk

Læsten

Fårup

1. dec.

Familiegudstjeneste v. Anne Regitze Nieling

14.00

8. dec. 15. dec. 22. dec. 24. dec.

Gudstjeneste 10.30 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 9.00 10.30 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 9.00 10.30 v. Anne Regitze Nieling Julegudstjeneste 11.00 14.00 15.00 16.00 Regitze Anne Regitze Marianne Smolarz Anne Regitze Indsamling til Børnesagens Fællesråd Anne Nieling Nieling Nieling fra Sankt Mortens

Efterfølgende optog og kage i forsamlingshuset.

Gudstjenester annonceres også i Landsbyerne og på sognets hjemmeside: www.purhuspastorat.dk.

Kirke i Randers.

25. dec. 26. dec. 29. dec. 31. dec.

Gudstjeneste Juledag 10.30 9.00 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 2. juledag 10.30 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 9.00 10.30 v. Anne Regitze Nieling Nytårsgudstjeneste 15.00 Champagne og v. Anne Regitze Nieling kransekage efter gudstjenesten.

5. jan. 12. jan. 19. jan. 26. jan. 2. feb. 9. feb. 16. feb. 23. feb.

Gudstjeneste 9.00 v. Søren Dam Kjeldsen Gudstjeneste 10.30 9.00 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 9.00 10.30 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 9.00 10.30 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 10.30 9.00 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste 9.00 v. Søren Dam Kjeldsen Gudstjeneste 10.30 v. Anne Regitze Nieling Gudstjeneste Fastelavn 14.00 Efterfølgende v. Anne Regitze Nieling tøndeslagning i forsamlingshuset

Anne Regitze Nieling har fri: 2.-6. januar og 3.-10. februar.

12 Kirkeblad ∙ Nørbæk ∙ Sønderbæk ∙ Læsten ∙ Fårup

Bladet udkommer: 4 gange om året Oplag: 800

Tryk: 2R Grafisk AS Grafisk opsæt: DinKreativeGrafiker

Profile for NSLF-pastorat

Kirkeblad - Kirke og sogn nr. 09  

Kirkeblad for Nørbæk-Sønderbæk-Læsten-Fårup Pastorat - december 2019, januar og februar 2020

Kirkeblad - Kirke og sogn nr. 09  

Kirkeblad for Nørbæk-Sønderbæk-Læsten-Fårup Pastorat - december 2019, januar og februar 2020

Advertisement