De Boomklever September 2018

Page 20

Temmincks strandloper Leopoldspark Kessel-Lo Foto: Gert Vandezande

Kwartel Coturnix coturnix Een dramatisch laag aantal waarnemingen: 1 zp te Leefdaal/plateau op 23/04 (E. Kimman), 1 zp te Erps/ Dorenveld op 19/05 (P. Moysons) en 1 roepend ex. Z te OH/dorp op 28/05 (J. Rutten). Dwerggans Anser erythropus Op 25/03 arriveerde een Dwerggans samen met Grauwe Ganzen te SAR (L. Hendrickx, A. Meeus). Indien ingediend bij en aanvaard door het BRBC zou het een nieuwe soort voor de regio betreffen, maar helaas zijn ontsnapte Dwergganzen in België regelmatiger dan wilde, wat de kans op aanvaarding niet in de kaarten speelt. Grauwe Gans Anser anser We beperken ons voor deze soort tot de geslaagde broedgevallen: één te SAR (1 pullus vanaf 3/05; J. Vandeput, I. Nel, L. Hendrickx), drie te OHZ (3 pulli op 6/05 en 1, 6 & 6 pulli op 13/05; L. Hendrickx), en één te NGB (8 pulli op 21/05; L. Hendrickx). Bergeend Tadorna tadorna Maart 108 records op 30 data, max. 55 ex. te SAR op 4/03 (L. Hendrickx, I. Nel) April 88 records op 28 data, max. 30 ex. te SAR op 2/04 (L. Hendrickx) Mei 109 records op 28 data, max. 8 ex. te SAR op 22/05 (J. Lambrechts) Smient Anas penelope Te OHZ bleven nog tot op 4/04 Smienten verstoppertje spelen achter de rietpartijen. Ze daar exact tellen bleek dus niet makkelijk: de maximumconcentratie bedroeg 32 ex. op 28/03 (L. Hendrickx), bij de laatste waarneming op 4/04 waren 7 ex. betrokken (B. Hermans). Te NGB, anders ook een favoriete Smientenstek, werden nu enkel resp. 10 en 3 ex. gezien op 29/03 en 30/03-2/04 (L. Hendrickx,

92

De Boomklever I september 2018 I vogels

Dwergstern - SAR Foto: Gert Vandezande

J. Vantrappen, G. Moris). Verder waren er enkel resp. 4 en 1 Smienten te SAR op 7 & 9/03 (I. Nel, J. Vantrappen), 30 ex. te OHN op 17/03 (L. Hendrickx), en 7 ex. te AVP op 28/03 (E. Toorman). Pijlstaart Anas acuta Pijlstaarten lieten zich tijdens de lente van 2018 vooral opmerken te SAR, met waarnemingen op 15 data tussen 4/03 en 1/04 en een maximum van 24 ex. op 19-20/03 (I. Nel e.a.). Voorts werd de soort enkel gezien te Kwerps/ vijvers (telkens 1m op 2 en 5/04; A. Smets, P. Moysons), NGB (1m op 8/04; L. Hendrickx, I. Nel, A. Meeus) en OHZ (resp. 2m en 2m1v op 16 en 20/04; N. De Clercq, F. Fluyt, G. Vandezande, I. Nel). Brilduiker Bucephala clangula 13/05 een zeer laat ex. te OHN (med. N. De Clercq) Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 1& 21/04 telkens 1 ad zom te SAR (L. Hendrickx, A. Meeus, G. Vandezande, I. Nel e.a.) 2-4, 8-10 & resp. 2, 1 & 1 ad zom te OHZ 12-13/04 (L. Hendrickx, B. Hermans, A. Meeus e.a.) 10/04, 29/04-1/05 resp. 2, 1 & 1 ad zom te OHN & 10/05 (E. Paulus, A. Roels, L. Hendrickx e.a.) 8/05 3 ex. te NGB (A. Roels) 16 & 21/05 telkens 2 ad zom te LP (E. Toorman, B. Verstraete, G. Vandezande e.a.) Zwarte Ooievaar 7/04 8/05 19/05

Ciconia nigra 1 ex. NO te Korbeek-Dijle/plateau (G. Vandezande, JM Lommaert) 1 ex. NO te NKV (H. Roosen) 1 ex. O te NKV (A. Meeus)

1 ex. over Huldenberg/IJsevallei (S. De Backer), 1 ex. NO te SAR (I. Nel, J. Nysten, L. Hendrickx, A. Meeus)

Ooievaar Ciconia ciconia Een (poging tot) beknopte samenvatting van de aantallen Ooievaars die per dag werden werden waargenomen in (en vooral over) regio Leuven: 7 ex. op 3/03 (1 groep), 253 ex. op 4/03 (7 groepen), 98 ex. op 5/03 (4 groepen), 28 ex. op 9/03 (2 groepen), 13 ex. op 11/03 (4 groepen), 1 ex. op 12/03, 2 ex. op 17/03 (2 solitaire ex.), 2 ex. op 18/03 (1 duo), 1 ex. op 23/03, 1 ex. op 24/03, 1 ex. op 25/03, 40 ex. op 26/03 (1 groep), 2 ex. op 27/03 (1 duo), 2 ex. op 31/03 (2 solitaire ex.), 1 ex. op 6/04, 1 ex. op 10/04, 1 ex. op 12/04, 2 ex. op 13/04 (2 solitaire ex.), 1 ex. op 17/04, 1 ex. op 26/04, 1 ex. op 28/04, 1 ex. op 1/05, 1 ex. op 2/05, 1 ex. op 3/05, 1 ex. op 5/05, 2 ex. op 6/05 (2 solitaire ex.), 1 ex. op 7/05, 7 ex. op 8/05 (1 groep), 13 ex. op 12/05 (2 groepen), 1 ex. op 16/05, 2 ex. op 17/08 (1 duo), 2 ex. op 21/05 (2 solitaire ex.) en 2 ex. op 27/05 (2 solitaire ex.). Roerdomp Botaurus stellaris 26/03 1 ex. te Kwerps/vijvers (I. Penninckx) Woudaap Ixobrychus minutus 21 & 23/05 1 zp te NKV (I. Nel, A. Meeus, L. Hendrickx, R. Charlier) Koereiger Bubulcus ibis 14/04 1 ex. ZO te Tervuren/Park KMMA (J. De Cock) 15/04 dezelfde vogel nu te SAR en weiden (I. Nel, R. Charlier, L. Hendrickx e.a.) De 9e Koereiger voor het Dijleland, na gevallen in 1998, 2001, 2006, 2010 (2), 2012 (2) en 2016. De maandverdeling is nu: maart 1, april 3, mei 1, juni 1, juli 1, september 1, november 1. Purperreiger Ardea purpurea 07/04 1 ex. W te OH/dorp (L. Hendrickx, M. Fajgenblat, R. Charlier, K. Moreau) 21/04 1 ex. O te Korbeek-Dijle/plateau (JM Lommaert) 12/05 1 ex. over Erps/Dorenveld (F. Wyns) Grote Zilverreiger Ardea alba Maart 199 records, maximum concentratie: 11 ex. te Leefdaal/plateau op 3/03 (D. Capart) April 181 records, maximum concentratie: 13 ex. te SAR op 2/04 (L. Hendrickx, R. Charlier)

Mei

114 records, maximum concentratie: 6 ex. te SAR op 9/05 (B. Forget)

Kleine Zilverreiger Egretta garzetta Tijdens de hele periode verbleef er minstens één Kleine Zilverreiger in de Dijlevallei ten Z van Leuven. De vogel zat meestal te SAR maar maakte ook uitstapjes in noordelijke richting tot OHZ. Op 9 data tussen 30/03 en 30/04 werden te SAR 2 ex. samen gezien. Van 23/04 tot 20/05 verbleef bovendien ook een ex. te Kwerps/Vijvers, waar de soort tussen deze grensdata op 15 dagen werd gezien (H. Roosen, I. Penninckx, E. Toorman e.a.). Op 26/04 vloog ook een ex. over de Molenbeekvallei te Veltem-Beisem (B. Heirweg). Visarend Pandion haliaetus De eerste Visarend voor 2018 vloog op 11/03 over Sint-Joris-Weert (L. Wera). Op 25/03 volgde het 2e ex., achtereenvolgens N over Huldenberg/plateau (F. Fluyt) en OHN (J. Nysten). In de Dijlevallei ten Z van Leuven (vnml. te SAR) werd de soort in april en mei op 22 data waargenomen. Buiten dit deelgebied werden de volgende waarnemingen genoteerd: 1 ex. NW te Leefdaal/plateau op 1/04 (B. Forget), 1 ex. N te Kessel-Lo/Z op 7/04 (W. Goussey), 1 ex. NO te Korbeek-Dijle/plateau op 10/04 (G. Vandezande), 1 ex. NO te Overijse/stad op 11/04 (B. Vandermaesen, R. Brouwers), 1 ex. achtereenvolgens NO te Korbeek-Dijle plateau (G. Vandezande) en AVP (B. Verstraete), 1 ex. tpl te Kwerps/vijvers op 4/05 (H. Roosen) en 1 ex. NO te Leefdaal/plateau op 13/05 (A. Meeus). Bruine Kiekendief Circus aeruginosus Maart 17 records op 8 data April 67 records op 23 data Mei 65 records op 24 data

VOGELS

20/05

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus In maart 2018 werden in de regio 16 waarnemingen van Blauwe Kiekendieven doorgegeven, met een duidelijk zwaartepunt op de westelijke plateaus. Daarbij ging het 11 keer om pleisterende solitaire vrouwtjestypes en vijf keer om overvliegende exemplaren. Binnen deze laatste groep was er één keer een duo (2 ex. over Neerijse/ Tersaert op 24/03; F. Fluyt) en één keer een mannetje (2e kj over Wijgmaalbroek op 29/03; L. Smets). De eerste twee decaden van april leverden enkel waarnemingen op te Korbeek-Dijle/plateau, met resp. 1 ex. tpl, 2 ex. NO, 1m NO, 1 ex. tpl& 1v tpl op 6, 7, 8, 11 & 19/04 (W. Tamsyn, JM Lommaert, G. Vandezande, K. Van Acker, E. Kimman), en in mei volgden in hetzelfde gebied nog waarnemingen van 1 ex. tpl op 10/05 (J. Nysten) en 1 3e kjm +1v NO op 12/05 (G. Vandezande). De Boomklever I september 2018 I vogels

93