De Boomklever Juni 2011

Page 26

Er werden drie steenhopen aangelegd (met streekeigen zandsteen) die moeten fungeren als schuilplaats. Een eerste hoop werd tegen een naar het zuidwesten gerichte talud gestapeld, een tweede onderaan de Cotoneasteraanplant en een derde onderaan de helling, dichtbij de veedrinkpoel. Aan de steenhoop ter hoogte van de aanplant werd bovendien een betonnen veedrinkbak geplaatst. Deze veedrinkbak (met

Meer informatie

- over koesterburen: www.koesterburen.be. - over Regionaal Landschap Dijleland vzw: www.rld.be

een diameter van twee meter) werd gedeeltelijk ingegraven en met stenen omgeven en moet dienen als voortplantingsplaats. De opmaak van een plan en de opvolging van

de

werken

Landschap

Vlaams-Brabant Deze

gebeurde

Dijleland

vzw.

verleende

inrichtingswerken

door

Regionaal

De

Provincie

financiĂŤle kaderden

steun. in

het

Europese Interreg-project SOLABIO.

Annabel Pennings annabel.pennings@rld.be Medewerkster Regionaal Landschap Dij/eland vzw

De Vroedmeesterpad heeft zijn naam niet gestolen: mannetje op wandel met een eisnoer - foto: Hans Roosen

Ingegraven veedrinkbak (links) en steenhoop (rechts) aan de grote veedrinkpoel - foto's: Robert Jooris (Hyla)

52

De Boomklever

-

juni

201 1