De Boomklever Juni 2010

Page 26

25/02, met groepen van 19 ex. en 40 ex. achtereen­ volgens over OHZ & OHN, 29 ex. over OHN & Heverlee/Langestaart, 59 ex. over OHN, 38 ex. over NGB en 16 ex. over Korbeek­

Menten e.a.), met telkens 2 ex. op 20 en 26/12 (R. Stoks, E. Malfait). Andere Bokjes werden waarge­ nomen op de Koeheide te Bertem (1 ex. op 16/01; G. Bleys) en te OHN (2 ex. op 27 /02; J. Nysten).

Lo/Molenbeekvallei (versch. waarn.). Goudplevier Pluvialis apricaria 09/12

7 ex. ZW te Bertem/Koeheide (G. Bleys)

13/12

1 ex. over te SAR (D. Capart)

Wul p Numenius arquata 16/12

2 ex. te Oppem (P.M. De lemos Esteves)

Witgat Tringa ochropus Tot op 24/02 werden 'slechts' 16 waarnemingen van Witgatjes (1-3 ex.) ontvangen uit de zuidelijke Dijlevallei (versch. waarn.). Op 25/02 kondigden vervolgens 7 ex. de Witgatjeslente aan te Oppem (P. Moysons, R. Uyytenbroeck). Te LP werd een ex. waargenomen op 6, 12 en 13/01 (J. Lambrechts, R. Uyttenbroeck e.a.). Bokje, 24 december 2009, Egenhoven,

Watersnip Gallinago gallinago

foto: Eric Toorman

Watersnippen konden tijdens de periode de­ cember 2009 - februari 2010 verspreid over de Dijlevallei worden waargenomen in lage aantallen

Kemphaan Philomachus pugnax

(versch. waarn.). De beste plaats, en de enige met

11/12

1 ex. te Heverlee/Langestaart (P. Moysons)

concentraties van meer dan 20 ex., was Heverlee/ Langestaart (versch. waarn.). De grootste groep betrof hier 45 ex. op 14/12 (E. Toorman).

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus X Storm­ meeuw larus canus

Houtsnip Scolopax rusticola 06/12 16/12 19/12

20/12 11/02

Een overtuigend beschreven (doch niet gefotogra­

1 ex. te Tombeek/Laanvallei

feerd) ex. van deze zeldzame hybride werd op 8/01

(H. Roosen)

waargenomen te Heverlee/Langestaart (J. Lenaert).

1 ex. te OHN (P.M. De lemos Esteves)

Geelpootmeeuw larus michahellis

1 ex. te Erps-Kwerps/Silsombos

Deze soort zorgde tijdens de winter van 2009-

(F. Fleurbaey),

2010 voor meerdere determinatiediscussies in het

1 ex. te Heverlee/Bremstraat

Dijleland (en daarbuiten). Hoewel sommige gefo­

(G. Bleys)

tografeerde ex. er zeer goed uitzagen voor Geel­

1 ex. te Heverlee/Langestaart

pootmeeuw, kon er rond deze ex. geen consensus

(J. Menten)

bereikt worden. De enige ex. die niet ontkracht

1 ex. te Sint-Joris-Weert/Doode Bemde

konden worden (maar die ook niet fotografisch

(K. Debusschere)

gedocumenteerd werden) verbleven op 10/12 te Overijse/Meer van Genval (P. Hermand) en op 6

Bokje Lymnocryptes minimus

en 20/02 te OHN (R. Stoks).

Het was een goed winterhalfjaar voor wie graag eens Bokjes wou bestuderen in eigen streek.

Pontische Meeuw larus cachinnans

Vooral langs de Langestaart te Heverlee liet een ex.

16/12

zich van 20/12 tot 15/02 goed bekijken (R. Stoks, J.

56

De Boomklever

-

JUnl 2010

1 ex. te Overijse/Meer van Genval (N. Dutoit)