De Boomklever Juni 2009

Page 32

Inhoud .

.

EDITORIAAL Verwonderinig. Genieten. Dierbaar.

29

INSECTEN Zuidelijke boomsprinkhaan (Meconema meridionale) in Kesse/-/o ..

Nobby Thys en Bart Creemers

30

De nachtvlinder fauna van het Hever/eebos en het Meerdaa/woud - Deel Il: Het Meerdaalwoud Bruno Bergmans

33

AMFIBIEÊN Leucistische Vuursalamander in het Meerdaalse water Gert Vanautgaerden en Kelle Moreau

40

VOGELS Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dij/eva/lei en omgeving, februari - maart 2009 Kelle Moreau

44

AANKONDIGINGEN EN ACTIVITEITEN Activiteiten

53

Foto cover: Adult Vuursalamander in Meerdaalwoud, foto en©: Gert Vanautgaarden

J

Il/

1