De Boomklever Juni 2009

Page 19

Desmet,

J. Rutten e.a.),

GB (waarnemingen op

13 data - versch. waarn.; max. 10 ex. op 1/03;

I.

Nel) en OHN (waarnemingen op 9 data - versch. waarn.; max. 9 ex. op 5/03; I.

el).

ari - maart 2009 waargenomen te OHZ (7 data - versch. waarn.; max. 4 ex. op 28/02 & 7/03; el), Heverlee/Langestaart (5

data - ver ch. waarn.; max. 6 ex. op 25-26/02;

E. Toorman, R. Uyttenbroeck, T. Reher, W. Des­ 12/03;

J.

GB (8 data - versch. waarn.; max. 6 ex. op el) en LP (lm op 6 & 14/03; S. Goethals,

I.

ysten).

eerste

GB

(I.

el)

kleed te

GB

(E. Vanderhulst). Deze soort is een

zeldzaamheid in februari in de Dijlevallei. Grote Zilverreiger Casmerodius af bus Het was tijdens de besproken periode nog steeds zeer moeilijk om in de zuidelijke Dijle­ vallei rond te lopen zonder om de haverklap Grote Zilverreigers tegen te komen (versch. waarn.). Voor grote concentraties moest men echter elders zijn, want op een totaal van 145 ontvangen waarnemingen ging het slechts twee

Zomertaling Anas queruedula De

lm te

Op 24/02 foerageerde een ex. in adult winter­

Pijlstaarten werden tijdens de maanden febru­

m t),

14/02

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis

Pijlstaart Anas acuta

L. Hendrickx, I.

Nonnetje Mergellus albellus

Zomertalingen

voor

2009 waren een koppeltje op 15/03 te SAR

(J. Menten e.v.a.).

adien

werd de soort hier nog op 5 data doorgegeven (versch. waarn.), met 2m l v op 19/03

(T.

Vandezande

e.a.) en lm2v op 27/03 Scharen, als

M.

(K. Van

Walravens,

Nel)

I.

maximumaantallen.

Andere

waarnemingsplaatsen waren

GB

-

(waarnemingen op 13 data vanaf 16/03 - versch. waarn.; max. 2m3v op 17/03 en 3m2v op 21/03; I.

el,

P. Goubau), Tervuren/Park KMMA (lm op 17 & 21/03;

. Ryckeboer,

B. P asau), AVP (2m2v op 18/03;

-�

R. Uyttenbroeck, P. Moysons, M. Bauduin), OHZ (resp. 3m, lmlv & 2mlv op 21, 22 & 28/03;

reau,

W. Desmet,

K. Mo­

J. Menten, L.

Hendrickx e.a.) en Oppem (resp. 3m & 2mlv op 22 & 28/03; S. Ho­ remans). Tafeleend Aythya ferina

x

Kuif­

eend Aythya fulicola 28/02-01/03

1

vrouwtje

te

NGB (L. Hendrickx) Krooneend Netta rufina 26/02 & 13-14/03 resp. 3mlv te NGB

lmlv

en

(I. Nel, L. Hendrickx,

]. Nysten e.a.) Een paartje Zomertaling te St-Agatha-Rode, foto Roel Uyttenbroeck

De Booml<lever

-

juni

2009

45