De Boomklever Juni 2009

Page 10

Kroonvogeltje Ptilodon capucina, foto Bruno Bergmans

Rietvink

detailleerd overzicht van het voorkomen van deze mooie soort in onze regio verwijzen we u

Heel opvallend was de waarneming van meer­

graag naar een voorgaande editie van De Boom­

dere exemplaren van de Rietvink (Euthrix pota­

klever (Bergmans, B., 2007. De Spaanse Vlag

toria) eind juli aan de Kromme dreef. Deze soort

-Kroniek van een spectaculaire uitbreiding. De

is aan riet gebonden en werd daar dus middenin

Boomklever 35: 111-118).

het bos aangetroffen dankzij de nabijheid van de Warandevijver, in vogelvlucht zo'n kleine SOOm verwijderd van de waarnemingsplaats.

Bonte beer Dé spectaculairste vondst van de zomer van

Bochtige smele-uil

2008 was ongetwijfeld de waarneming van een

Bonte beer, ook in de buurt van De Kluis. Hier­ De Bochtige smele-uil (Photedes minima) is een

voor verwijzen we u ook graag naar het artikel

slank gebouwde, strokleurige uil (Noctuidae). De

in het vorige septembernummer van De Boom­

rups leeft in de stengel van Bochtige en Ruwe

klever (Boux K. & Bergmans B., 2008. De Bonte

smele. De soort overwintert als rups en de vol­

Beer: een nieuwe nachtvlinder voor het Dijle­

wassen vlinders vliegen van begin juni tot half

land. De Boomklever 36: 102-104).

augustus in één generatie. Het is een zeldzame soort die verspreid over het hele land kan wor­

Grote vierbandspanner

den waargenomen.

De Grote vierbandspanner (Xanthorhoe qua­

Spaanse vlag

drifasiata) is een lichtbruine tot grijsbruine

Deze zuiderse soort die recent oprukt in onze regio werd in de zomer van 2008 ook in de buurt van De Kluis waargenomen. Voor een meer geDe Boomklever

36

-

juni

2009

bandspanner (Geometridae) met een opvallend grijsbruine middenband over de vleugels met aan de buitenzijden twee zwarte lijnen en een donkere, enigszins uitgerekte middenstip. Ze