Page 1

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

1


Design dit eget tjekkede kort

www.fioniabank.dk


LEDER Velkommen til team SDU Hvordan føles det at skulle starte på Syddansk Universitet? Måske kommer du direkte fra gymnasiet eller måske har du rejst og arbejdet et par år. Men nu skal det altså være. Hvis du glæder dig til næste kapitel i dit liv, så sørg for at holde fast i den begejstring. Du går nemlig en hård tid med læsning, eksaminer og SU i møde, men din studieby og dit universitet tilbyder de perfekte rammer til uni-livsstilen. Det er i din studieby, du kan styrke de sociale bånd, gå

4

i byen og tage i biografen - og det er på dit universitet, du kan læse dag og nat, lære nye mennesker at kende og hænge ud i fredagsbaren, når weekenden skal fejres med en øl. SDU er ikke som gymnasiet. På uni skal du selv sørge for, at der er styr på sagerne - der er hverken fraværslister eller lærere, der spørger, hvorfor du ikke har læst. Det virker umiddelbart fantastisk, men man opdager samtidig hurtigt, at det ikke kan betale sig at pjække eller droppe bøgerne. Kommer man bagud, går det kun ud over én selv. Det vigtigste budskab er der-

for: Hold fast i glæden, husk på, hvorfor du søgte ind, lav det du skal - og ha’ det sjovt. De næste par år bliver hårde, men det er også en tid, der aldrig kommer igen. Nyd det. Vi har samlet en række artikler med gode råd, sjov fakta og vigtig info, så du er forberedt til studiestart. Velkommen til SDU! Chefredaktørerne

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


FÅ EN FANTASTISK FRITID FITNE

SS &

199,PR/M D

HOLD

FRA

BOXING & AEROBIC M.M. Vi har hold til alle. Styrke, kondition, balance og koreografi.

FITNESS & STYRKETRÆNING - og vi har et bredt udvalg i kredsløbsog styrketræningsmaskiner.

SQUA

SH

149,PR/M D

FRA SPINNING Vi har også DKs stærkeste afdeling med spinning på alle niveauer fra begynder til elite.

SQUASH Få en helt gratis startinstruktion til DKs sjoveste spil i DKs størstesquashcenter

Find det, der passer dig på www.squash-fitness.dk Vi har de dygtigste instruktører og byens bedste miljø - også efter træning. Vi glæder os til at se dig – vi er på Ejbygade 4 og på tlf. 66 12 77 78.


o i d ra 87,9

RUST Følelsen af SDU

RUST RADIO. Hver mandag kl .20.00 på 87,9 Odense Studenterradio

RUST RADIO. Lyden af SDU, Odense og hele verden” Odense Studenterradio 6

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


$)8%.Û$%3)'.

Foreningen Af Danske Lægestuderende

"ü ü%:;DI;ü!H;:I<EH;D?D=ü;Hü;Dü<7=B?= ?DJ;H;II;EH=7D?I7J?EDü<EHüC;:?9?DIJK:;H;D:;ü L;:ü)+ü)ECüC;:B;Cü<ÏHü:Kü8B7 „Û ENÛGODÛOGÛBILLIGÛFORSIKRINGSORDNING Û Û DERÛERÛSPECIELTÛUDVIKLETÛTILÛSTUDMED²ER „ÛÛENÛFORDELAGTIGÛBANKAFTALE „ÛÛ RELEVANTEÛKURSER „ÛÛ HJœLPÛAFÛSAGSBEHANDLERÛVEDÛBEHOV „ÛÛ FOREDRAGÛOGÛFESTER „ÛÛ ADGANGÛTILÛKANO ÛBADMINTON ÛRABATTERÛOGÛ Û ANDREÛMEDLEMSFORDELE „ÛÛ INTRODUKTIONSAFTENÛFORÛSTUDÛMED 3EÛMEREÛPkÛWWWFADLDK

"Iü,7=J8KH;7K ü%:;DI; üJ?B8O:;Hü:?= „Û ÛGODTÛLNNETÛSTUDIERELEVANTÛARBEJDE ÛUNDERÛÛ Û GODÛOVERENSKOMST „ÛÛ ATÛBLIVEÛBEDREÛRUSTETÛTILÛKLINIKOPHOLD „ÛÛ ATÛLœREÛDIGÛSELVÛNœRMEREÛATÛKENDEÛGENNEMÛ Û RELEVANTEÛARBEJDSSITUATIONER „ÛÛ MULIGHEDÛFORÛATÛFkÛKURSUSÛFRÛSTUDIESTART

Û

3EÛMEREÛPkÛWWWFADL VAGTDKÛUNDERÛ/DENSE "ü#;:?9?DIAüE=>7D:;B „ÛÛ HARÛALTÛSUNDHEDSFAGLIGTÛLITTERATURÛOGÛYDERÛ Û GODÛFAGLIGÛVEJLEDNING „ÛÛ HARÛENÛBOGPAKKEÛSPECIELTÛSAMMENSAT Û TILÛDIG ÛDERÛSTARTERÛPkÛÛSEMESTER „Û ÛGIVERÛSTUDIERABATÛOGÛYDERLIGEREÛRABATÛPkÛÛ Û BGERÛFRAÛ&!$,SÛ&ORLAGÛTILÛ&!$, MEDLEMMER „Û ÛGODÛBELIGGENHEDÛIÛFORHOLDÛTILÛDITÛUNDER Û VISNINGSSTED

Û

3EÛMEREÛPkÛWWWMEDICINSKBOGHANDELDK

&!$,Û Û/DENSEÛ+REDSFORENING Û&!$,SÛ6AGTBUREAU Û/DENSEÛOGÛ&!$,Û-EDICINSKÛ"OGHANDELÛEJESÛAFÛDEÛCAÛÛMEDLEMMER &!$,Û/DENSEÛOGÛ&!$,SÛ6AGTBUREAU Û/DENSEÛ(UNDERUPVEJÛ ÛÛ/DENSEÛ-Û ÛOKF FADLDK &!$,Û-EDICINSKÛ"OGHANDEL Û+LINIKBYGNINGEN Û/5( Û Û BOGPOSTDK

7


Chefredaktører Benedikte Rasmussen Kristine Bugbee Nikolaj Schultz Annonceansvarlig Channette Coco Liberski Tlf. 41 65 45 83 E-mail: rustannonce@sdu.dk Layout www.monicabrix.com Udgiver Serviceomrüdet Oplag 2800 Tryk one2one

8


ODENSE

side 10

SØNDERBORG

side 61

KOLDING

side 73

ESBJERG

side 81

SLAGELSE

side 88

9


ODENSE

Odense Velkommen til Campus ............................. side 12 Velkommen til Odense .............................. side 13 Guide til byturen ...................................... side 14 City of Lust ............................................... side 22 Jagten på den rigtige studiebolig............... side 25 Kulturelle Odense ..................................... side 28 Kulturkalender .......................................... side 30 Cafeguide ................................................. side 32 Typetjek..................................................... side 34 Studierabatter ........................................... side 38 Regler og retningslinjer ............................ side 40 Sandheden om Rustenborg........................ side 44 Foreninger ................................................. side 48 SDU’s ukendte egne ................................. side 52 Tre skarpe til de studerende ...................... side 55 Roskilde Festival....................................... side 58 God studiestart .......................................... side 60

10

RUSHÅNDBOG OG 2009 - FO FOR SYDDANSK SK UNIVERSITET


ODENSE

BLIV GRATIS* MEDLEM AF IDA HELE STUDIETIDEN OG NYD FORDELENE: • • • • • •

ET ENESTÅENDE NETVÆRK ARRANGEMENTER PÅ DIT STUDIESTED FAGLIGE NYHEDER LEVERET TIL DØREN FAGLIG STUDIEHJÆLP BILLIGE STUDIEFORSIKRINGER ...OG MEGET MERE

*for dig, der læser på SDU-TEK kræver det dog medlemskab af SIF. IDA er sat i verden for at styrke vilkårene for teknisk og naturvidenskabeligt uddannede akademikere. Vi er flere end 70.000 medlemmer. Læs mere på hhv. ida.dk/sdu, ida.dk/sdutek og ida.dk/alsion RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

11


ODENSE

Velkommen til Syddansk Universitet Tekst: Jens Oddershede, rektor

Allerførst vil jeg gerne byde dig velkommen

hvor der hvert år deltager cirka 5.000 fest-

Men med dette ansvar følger jo også frihed;

her til Syddansk Universitet, hvor du har

stemte studerende, gæster og ansatte. Så

frihed til at vælge det, der er vigtigst for dig,

valgt at tage din uddannelse. Dermed har du

husk at sætte kryds i kalenderen.

og frihed til selv at planlægge dine dage. Så når du har siddet med næsen begravet i

truffet to rigtig gode valg, nemlig udannelse Her på universitetet gør vi også rigtig meget

bøgerne lidt for længe og trænger til - for en

for, at nye studerende føler sig godt modta-

stund - at lægge formler, ligninger, gloser og

I disse år, hvor krisen kradser mere, end vi

get, og rushåndbogen, som du sidder med, er

nye fagudtryk bag dig, synes jeg, at du skal

har oplevet i årtier, er det ekstra vigtigt, at

én af de ting, der guider dig igennem din

kigge dig lidt om i din campusby, hvad enten

man som ung bruger tiden på at tænke på

start her. Og vi har gode og dygtige medar-

den hedder Slagelse, Sønderborg, Odense,

fremtiden ved at uddanne sig. Det har du og

bejdere, der ved en masse om SU, praktikop-

Kolding eller Esbjerg. Alle fem byer byder

rigtig mange andre unge valgt at gøre. Jeg ple-

hold, projekter, karriereveje, valgfag, studie-

på natur og grønne områder, masser af

jer såmænd at sige, at en uddannelse er den

teknik og alle de andre spørgsmål og valg du

muligheder inden for sports- og fritidsaktivi-

bedste livsforsikring, man kan investere i.

vil møde i løbet af din studietid.

teter og et rigt kulturliv.

Dit valg af universitet er også et rigtig godt

Jeg vil også lige benytte lejligheden til – bare

Jeg håber, du får en lærerig, givende og

valg, for Syddansk Universitet er et ungt uni-

for et øjeblik – at tage de strenge skoleme-

spændende studietid her på Syddansk Uni-

versitet og et universitet, der tilbyder nogle

sterbriller på: At vælge en universitetsud-

versitet. Vi vil i hvert fald gøre alt, hvad vi

rigtig gode uddannelser, som vi gør meget ud

dannelse betyder, at du har et ansvar for egen

kan for, at du et sted ude i fremtiden med

af at tilpasse tidens behov, krav og ønsker. Vi

læring. Kommer du fra gymnasiet, har du

eksamensbeviset i hånden vil se tilbage på

lægger også stor vægt på, at der er mange

været vant til, at der var mødepligt og vant til

tiden her med rigtig gode minder.

sociale tilbud for vores studerende og støtter

at blive hørt i dine lektier i timerne. Sådan er

derfor idrætsforeninger, filmklub og andre

det ikke her. Vi lader dig selvfølgelig ikke i

typer af studenteraktiviteter. Det største og

stikken, men om du møder op til undervis-

mest synlige sociale arrangement her på uni-

ning og forelæsninger, og hvor meget tid du

versitetet er årsfesten på campus i Odense

bruger på at forberede dig, det er dit eget

den 2. oktober. Det er den største fest på Fyn,

ansvar.

og Syddansk Universitet.

12

RUSHÅNDBOG BOG 2009 2 - FOR OR S SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

Velkommen til Odense

Tekst: Jan Boye, borgmester

Som borgmester i Odense vil jeg gerne byde

Danmarks cykelby

en cykel- eller løbetur og til et puste-rum fra

dig rigtig hjertelig velkommen til vores by.

Hvis du ikke allerede har opdaget det, skal

bøgerne.

Odense er faktisk den by i Danmark, der har

du vide, at Odense er en cykelby i en klasse

flest studerende på videregående uddannel-

for sig. Du kan køre fra den ene ende af byen

Gratis velkomstkoncert

ser i forhold til sin størrelse.

til den anden på cykelsti. Faktisk kan vi prale

Torsdag den 3. september får du mulighed

af mere end 500 km cykelsti, og du kan se at

for at komme til et brag af en gratiskoncert,

Derfor har vi masser af liv og kulturelle til-

vi tænker meget på vores cyklister. F.eks. fin-

når Odense Kommune for 8. gang byder

bud til studerende: Du kan gå i teatret med

der du både vandposter og luftpumper rundt

byens mange nye studerende velkommen til

studierabat, lytte til live-musik, hygge med

om i byen, så du kan få en mundfuld frisk,

byen med en studiestarts-fest. I samarbejde

dine nye venner på en af de mange caféer,

koldt vand, hvis du er tørstig eller få pumpet

med Studenterhus Odense og byens videre-

høre tigeren brøle i Zoo, nyde de fredfyldte

cyklen, hvis den er flad.

gående uddanelsesinstitutioner præsen-terer vi det aktuelle band Veto og jeg glæder mig

grønne områder, shoppe i de mange spændende butikker eller opleve stemningen på

Det grønne Odense

meget til at byde dig og dine nye studiekam-

stadion, når sølvvinderne fra OB inviterer til

Der er i det hele taget rig mulighed for at

mera-ter velkommen til Odense.

fodboldkamp.

nyde Odense fra den grønne side i byens

Jeg synes, at Odense har det hele – du kan

mange parker. I Munke Mose og Eventyrha-

Velkommen til Odense

både få lidt af den lille bys charme og hygge

ven møder du forår og sommer andre unge,

Jan Boye, borgmester

og lidt af storbyens pulserende liv i vores by.

der bruger parkerne til læs-ning, hygge elle boldspil. De mange å-stier er fremragende til

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

13


ODENSE

En nat med albanibøvser og badenymfer Tekst: Sally Hilden og Sandra Haugaard Foto: Laura Velander

14

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

Steming:

feststemte hiphoppere, at man må gnide sig

spiller om lørdagen er der godter at finde.

På de fleste fredage er Cafe Kræz byens

mod hinanden for at komme frem og tilba-

Det eneste, som vi bemærker, er at dansegul-

kamæleon.

ge.

vet på Kræz er forsvindende lille. Men så må

Man kan ellers ikke se det udefra; cafeens

man stå tæt, når man danser. Og det er der vel

facade er ganske ordinær.

Ladies and Gentlemen:

Men vi bliver overraskede, da vi træder ind

Her til aften er der frit valg på alle hiphop-

og ser Kræz forvandlet til en mørk hiphop-

pens hylder for en sulten lady:

Bar:

hule med tung bas og store fadøl.

Gæsterne består hovedsagligt af mænd, der

Musikken på Kræz er ganske gratis, der er

Foran publikum, drengerøve med hårdkogte

rokker frem og tilbage til Per Vers.

ingen entré. Men de er ikke beskedne i baren.

attituder og tribaltattoveringer, kaster rappe-

Enkelte piger er dog spredt ud over selskabet

Cocktailkortet er lækkert og gennemtænkt.

ren Per Vers rutinerede håndtegn. Cafe Kræz

med løs hånd.

Men man får også lov til at betale prisen.

har gang i festen i aften. Stedet er proppet.

Men man kan klart forestille sig, at der på

Øllene – og der er mange at vælge imellem –

Vi maser os ind til baren og får serveret tre

andre aftener med andet musik viser sig helt

ligger også i den dyre ende.

venlige cocktails. Sprutten er til at smage.

andre muligheder.

Til gengæld er bartenderne søde og effekti-

Det er ikke dårligt, og bartenderen griner

Der er dog et problem: Skønt der er masser af

ve.

stolt.

øjenguf, er der klokken lidt i tolv ikke meget

Indtil for ikke så længe siden var Cafe Kræz

lir i luften. Alles opmærksomhed er stramt

Overall

en lidt søvnig café med en glimrende

rettet mod scenen.

Det er helt klart musikoplevelserne og de

brunch.

Men når Per Vers går af, er der linet op med

frække cocktails, der gør det for Cafe Kræs.

Men stedet har kæmpet en brav kamp for at

Dj’s, så mon ikke der er chancer for flirt

Lokalerne med de stamme læderstole er på

ændre imaget; de fleste fredage kaster Cafe

senere?

det jævne og dansegulvet er ikke stort, så vi

Kræz ganske gratis musikalsk kærlighed

ikke noget i vejen for.

føler os ikke inviteret til at hænge ud til klok-

efter Odenseanerne. Blandt andet har grime-

Musik:

ken tre, hvor stedet lukker. Men hvis man vil

kometen Lucy Love og det elektroniske vid-

Cafe Kræz er ambitiøse. Det er tydeligt, at de

starte sin aften blødt ud med at forkæle gane

underbarn Spejderrobot tidligere lagt vejen

er gået på hårdhændet myspace-jagt for at

og ører er Cafe Kræs et glimrende bud.

forbi Kræz.

støve navne, der kan tiltrække de unge og

Og der er ingen tvivl om, at Odense har taget

hippe odenseanere, op.

Adresse: Vindegade 57

i mod tilbuddet med kyshånd.

Det gælder både de musikere, der optræder

www.kraez.dk

I aften er der i hvert fald fyldt så godt op med

om fredagen – men også blandt de dj’s, der

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

15


ODENSE

Stemning: Det første vi ser, da vi triller ind

nerer de utallige snavehjørner.

Bar: Priserne i baren er let overskuelige og

på Globe, er to spædbørnsdrenge, der

Selvom kælderen er lukket denne fredag, får

stemmer overens med kvaliteten af de søde

anstrengt forsøger at nedlægge hinandens

vi alligevel en smagsprøve. Bestyrer Thomas

cocktails. Man får en god mængde væske for

pubertesarme ved et rundt bord. Så er stem-

Nielsen viser os ned i hulen bag de sorte gar-

pengene.

ningen ligesom sat. Det virker til, at drenge-

diner. Her virker stemningen mere afslappet

hørm og tøsefnidder foregår i hver sin ende

end 1 sal. Kælderen er spækket med små

Musik: Masser af POP. Musikken er meget

af diskoteket. Det er tydeligt, at her er det

gemmekroge, og dansegulvet er udvidet til

mainstream og passer godt til publikumet.

pigerne mod drengene og ikke en fælles

det dobbelte sammenlignet med etagen oven

Her blæser Nik & Jay igennem højtalerne, og

fest.

over.

der er rig mulighed for ryste til BOING BOING.

Natklubben rummer to etager, men kælderen er kun åben torsdag og lørdag. Dansegulvet

Ladies and gentlemen: Hvis man er til det

på 1. sal er underligt nok gemt væk i et hjør-

unge kød, er pigerne bestemt lækkerbiskner.

Overall: Hvis du trænger til at mærke løm-

ne. Globe har hyret to dansepiger til at lokke

De velposerende trunter med glimmer på

melalderens kraft for en aften, er Globe ste-

de tørstige fyre ud på de glatte fliser, desvær-

øjnene og stramme korsetter virker snakke-

det at traske forbi. Her er det de unge nymfer,

re uden succes. Vi er de eneste, der tramper

saglige og charmerende. Og så fortjener den

der ryster hvalpefedtet på det lille danse-

igennem, mens vores rom og cola flyver

timelange indsats foran spejlet en klappesal-

gulv.

rundt i lokalet.

ve.

Rygning foregår i et åbent rum på øverste

1. sal er indrettet med store lysekroner, gulv-

Drengene er noget af en skuffelse. Hvis ikke

etage. Det er bestemt et plus, at vi ikke behø-

tapet og råhvide dinerbænke. Med træstam-

man vil stikke sig på pindsvinsgarn og lugte

ver at flygte uden for med vores smøger, men

mer på væggene og et billede af en pejs på

af barbersprit en hel aften, skal man nok hol-

røgen er temmelig dominerende i det tætpak-

storskærm, virker det som om, at Globe for-

de nallerne for sig selv.

kede lokale.

søger at kompensere for den ellers lidt pop-

De spinkle teenage kroppe fanger ikke ryt-

pede stemning. Om det lykkedes kan du jo

men på dansegulvet eller finten at skrue op

selv vurdere.

for charmen. Og så er dybe V-udskæringer til

www. diskotekglobe.dk

Der er fin plads til at chille i den hvide lou-

fyre bare ikke the shit..

Adresse: Asylgade 7-9

nge, der tager en del af pladsen. Og her impo-

16

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

Stemning

Bartenderen sætter en række af små glas for-

Musikken:

... Vi venter. Allerede klokken lidt over et er

an to gutter, der smiler forventningsfuldt.

Musikken er først og fremmest til at danse

der kø foran Boogies.

Deres øjne svømmer allerede, men det hol-

til. Punktum.

Og allerede før vi bliver lukket ind i lastens

der dem ikke tilbage. De hamrer shots ned i

Det vil sige, at der er en fin blanding af de

hule er gæsterne feststemte til bristepunk-

takt til musikken.

sidste årtiers dansemusik plus et enkelt mtv-

tet.

Der bliver overalt udvekslet genkendende

hit fra i går.

Langbenede duller kaster med håret til beru-

knus. Det er her, man mødes, når ugen er

Og dj’en smiler venligt, hvis man ønsker et

sede undersvende, der svarer igen med aner-

slut.

særligt nummer.

kendende latter.

Vi bliver enige om, at man på en aften som

Men man skal ikke forvente at få sin musi-

De mange mennesker er både Boogies styr-

denne, skal være i ualmindeligt dårligt

kalitet udfordret.

ke og svaghed. Vi bliver klemt gennem

humør for ikke at blive revet med af den fest,

gaderoben og direkte ind på dansegulvet,

der dunker og ånder foran os.

Bar:

hvor t-shirts klister sig til huden på begge

Her er fugtigt, varmt og trangt som i en asia-

Baren er, som lokalerne og musikken, ikke

køn i popmusikkens skær.

tisk storby.

prangende. Men den er gengæld solid og til

Der er trængsel i baren og flirtende smil bli-

Det er en god aften på Boogies.

at betale. Du kan få din Gin og Tonic og din fadøl. Og du kan også få en Leffe Blond.

ver gavmildt delt ud. Her er både store grupper, der optager sofaer

Ladies and Gentlemen:

Men ikke meget mere.

og borde, og vennepar, der er gået ud for at

Hovedparten af Boogies gæster er i starten

Til gengæld er bartenderne hurtige og ruti-

fange en enkelt øl i baren.

af tyverne. Men ud over det er det en blandet

nerede.

Boogies breder sig på to etager. Ovenpå må

fest; der er både poppiger med glimmerøjne

man ryge, og selvom undertegnede med

og dybe udskæringer. Men der er også rock-

Overall:

glæde suger flokkevis af de små hvide i sig,

ede fyre med tatoverede spaghettiarme i

Boogies er helt klart det sted, hvor vi morede

ligger røgen så tykt, at det trækker tårer.

slidte t-shirts.

os mest i aften.

Lyset herinde er behageligt dunkelt. Men

Men man behøver ikke at være bange for at

Musikken er dansevenlig, baren til at betale

man kan mistænke Boogies for med vilje at

gå alene hjem.

og de mange gæster er feststemte og fulde.

holde lyset så lavt, at man ikke lægger mær-

Fadøllene sidder løst på de unge herrer, og

Det er et solidt diskotek, der holder hvad det

ke til de slidte lokaler.

pigerne smiler og vrider sig på dansegulvet,

lover, men ikke mere til.

Væggene er malet røde og baren er holdt

hvor adskillige par er i færd med at æde hin-

Af og til kunne man godt ønske sig, at de gav

mørkt træ.

anden.

stedet en klat maling eller hev en dj ind,

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

17


ODENSE

18

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

Stemning:

samtale, mens de hælder kildevand i sig.

aften. Til gengæld er er masser af afbleget

Vi må lige trække vejret en ekstra gang.

En anden fyr hopper krampagtigt rundt

hår.

Spændingen stiger. Vi skal på Arkaden, og

under uv-lyset.

vores fordomme sidder løst i aften:

Laura, vores fotograf, har været her et par

Bar:

Området lige omkring Arkaden er landets

gange. Hun sukker og kigger rundt.

Der er ikke mindre end syv barer og to disko-

mest voldelige, og stedet er både berømt og

”Normalt er her altså meget mere gang i

teker samlet i arkaden. Men udvalget er ikke

berygtet i Odense.

den”, siger hun.

voldsom varieret. Det, der sælger mest er

Det er her, siger folk, at pusherne tjener til

Vi sidder og hænger over en øl. Det er lige-

fadøl og de klassiske sodavand/vodka-blan-

føden. Folk siger også, at det er her, man går

som om det, der skulle have været aftenens

dinger.

med kniv. Og at mavebluser og plyssede ben-

vildeste fest, aldrig rigtig er blevet til noget.

Du skal ikke ta’ på arkaden hvis du skal have

varmere aldrig rigtig er gået af mode.

Men rammerne til at gå amok på bedste teen-

udfordret dine smagsløg. Men til gengæld er

Vi træder ind i løvens bug.

agevis er her. Så for vores egen nysgerrig-

det himmelråbende billiget. Så hvis du kan

Og der er stort set tomt.

heds skyd, lover vi os selv, at vi kigger forbi

nøjes med fadbamser og shots, kan du hur-

Skuffende.

en anden dag.

tigt banke en solid promille op.

skuldrende. Normalt er her propfyldt, siger

Ladies and Gentlemen:

Overall:

hun. Men det er bededagsferie, og så kom-

Vi løber ind i to langhårede gymnasieelever,

Vi bliver nødt til at indrømme det. Vi tog på

mer folk ikke rigtig i byen.

der vist er gået forkert.

Arkaden for at se giraffen. Er det så vildt som

Arkaden er bygget op som et indkøbscenter.

klientellet herinde er silkeglatte knægte med

rygterne siger?

Der er et stort, overdækket torv i midten – og

glitrende similisten i ørene og kvinder i sti-

Men vi må konkludere, at den giraf, vi mødte

så er der barer og diskoteker rundt om i to

letter og leopardtoppe, der vrider sig på de

i aften var noget slatten i det.

etager.

halvtomme dansegulve.

Men her er bestemt rammer til at få en heftig

Den første af barerne vi træder ind i, har

Alderen varierer: Man er ikke for ung til

fest i diskokuglernes plettede lys. Her er ube-

gang i noget karaoke på storskærm.

arkaden, selvom man ikke har smidt togskin-

tinget dårlig smag over hele linjen. Men til

To tøser med udtværet makeup støtter sig op

nerne. Omvendt er der ingen, der ser skævt

gengæld kræver Arkaden ikke meget mere af

af hinanden, mens de kæmper sig gennem en

til en, hvis man hænger ud i baren med halv-

sine gæster end, at de kan sætte sig ud over

Madonna-melodi.

skaldet isse eller hængebryster.

deres fordomme og kaste noget alkohol i

Det er ikke et flatterende lydtæppe at drikke

Der er ingen tvivl om, at mange af gæsterne

gabet. Og det er om ikke andet forfriskende.

øl til, så vi smutter over på næste bar.

herinde er på jagt; der bliver danset tæt og

Højtalerne pumper heftig eurodance ud i det

udvekslet kropssekreter i krogene.

Adresse: Vestergade 68

halvtomme lokale. To mænd er fordybet i

Der er desværre inden plyssede benvarmere i

www.cityarkaden.dk

Den unge pige i garderoben trækker på

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

Hovedparten af

19


ODENSE

lige og mandlige bartender er modtagelig for

Musik: Stedet har ofte live musik på deres

smiger.

lille scene. Blandt andet har Caroline Hen-

For os i SU båden, er det svært at blive sanse-

derson, Clemens, Magtens korridoer, Per

løs beruset uden at skulle leve på grød resten

Vers, Hvid

af måneden. Men hvis man skal forkæle sig

Sjokolade, og Soul Summit besøgt stedet.

Stemning: Vi bliver mødt af en stram vel-

selv, er der gode mundgodter at finde. Drink-

Der er ofte mulighed for at opleve stand-up,

komst, da vi vælter op ad trappetrinene til

skortet er kreativt, blandt andet nedlægger vi

teatersport, quizaften eller lignende på Ali-

Alibi. De pumpede dørmand lurer vores

utallige jordbærshots, hvor der tilsyneladen-

Bi.

berusede attitude grundigt af. Til vores over-

de gemmer sig en del absinth. Overall: Stedet er en gammel fabriksbyg-

raskelse er velkomsten en helt anden inden for. Her virker folk til at hoppe rundt i en

Ladies and gentlemen: Balkonerne bruger

ning, så lokalet er stort. Specielt dansegulvet

kæmpe jubelsrus. Alle virker klar på en ben-

vi flittigt til at skanne den store kødmængde,

og de originale cocktails er værd at opleve.

hård fest.

der har samlet sig baren. Og her er jackpot.

Hvis man vil nyde sin frugtdrink med en

En god solid Hunk Rate. Fyrene er smækre.

smøg, må man dog bide kulden i sig. Her

Bar: Det rummelige lokale gør det nemt at

Hverken for desperate eller for arrogante,

henvises rygerne til hovedindgangen.

komme frem og tilbage. På trods af en kolos-

men bare lige til at spise. Whoop whoop

sal kundegruppe, forsvinder vi hurtigt fra

whoop. Pigerne ænser vi ikke rigtig denne

www. supperclub.dk

den lange bar med glasset fyldt. Vel og mær-

aften, vi er optaget af noget andet. Men der

Adresse: Brandts Passage 37

ke hvis altså trutmunden og øjenvipperne

burde være gode chancer for, at de er af sam-

forstår at arbejde sammen. Både den kvinde-

me kaliber som gutterne.

Stemning: Vi balancerer ned i kælderen til La bar, hvor palmer og sandstrand dekorerer klubbens logo. Stedet er indrettet som et slags ferie-resort med en bambusflettet bar, surf-boards og havfruer på væggene, og sand på gulvet i den bagerste bar. Hvis man vil vaske sandet af kroppen senere, er der også mulighed for et køligt dush. LA Bar har nemlig sin egen bruseniche. Hoben af festtosser varierer. Her trumler mange typer igennem på det lille dansegulv. Lige fra slipsedrengen og velposerede sminkedukker til folk i casual streetwear og gotiske lurifakser. Stedet har et stort rygerum i glas med udsigt til alle dansenymferne. Ladies and gentlemen: Hoben af babes er bestemt et plus på LA Bar. Om det er beach stemningen eller den manglende aircondition, der får tøserne til at vise mere hud, er ikke til at sige. Men flotte er de. Drengene får skulderklap for deres charme og mod til at være direkte i deres jagt på en fræk skøge. Scoremuligheden er dog alligevel i topgear. Der er både plads til frække blikke på tværs

20

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

- vi glæder os til at se dig...

Cafe biografen, Brandts Klædefabrik ★ Tlf 66 13 16 16 ★ www.cafebio.dk ★ info@cafebio.dk

af den runde bar, en snaver i hjørnerne, vandkamp og en rutsjetur på dansegulvet, hvor man er omgivet af akvarier.

Syddansk Universitet tilbyder hjælp hvis du har en fysisk eller psykisk lidelse

Bar: På drinkskortet har LA Bar et fint udvalg af cocktails, udenlandske øl og velskænket fadøl. Priserne er rimelige og tømmer ikke pengepungen. Musik: Alt fra Led Zepperlin, Dustin Springfield, Robbie Williams og The Killers stormer

igennem

højtalerne.

Musikken

afhænger klart af den enkelte D`J, som hver aften spinder pladerne i en speedbåd, der står midt i lokalet. Overall: LA Bar er et udmærket sted at crashe, når klokken har rundet midnat. Den dæmpede belysning og det blandede klientel gør det nemt at slippe alle hæmningerne løs. www. latequilabar.dk Adresse: Vintapperstrædet 51

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

21


ODENSE

City of Lust

22

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

Tekst: Per Bang Thomsen pthom06@student.sdu.dk Foto: William Husted wihus03@student.sdu.dk

Der skulle være så idyllisk i Odense. Men kradser man bare lidt i eventyroverfladen og ser bort fra landsbyatmosfæren, finder man en knap så uskyldig side af Fyns hovedstad. Vi har været en tur rundt i byen for at se, hvordan den egentlig tager sig ud under den pletfrie facade. Bedøm selv…

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

23


ODENSE

City of Lust

24

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

Jagten på den helt rigtige studiebolig Kosteskab eller balsal? Højt til loftet eller bare tag over hovedet? Der er et væld af muligheder og beslutninger der skal tages, når man begiver sig ud på det odenseanske boligmarked. Her er lidt inspiration til at finde frem til den studiebolig, der passer dig.

Drømmestudiet venter lige om hjørnet, det betyder for mange en ny

Fire studerende har åbnet deres hjem for at give dig en ide om, hvor-

start i en helt ny by. For de fleste er det tid til at forlade hjem kære hjem

dan man kan bo mens man læser. Lad dig inspirere af Charlotte der

og i stedet erstatte det med lange dage bag computeren ved et skrive-

har det hele for sig selv, Mustafa som bor småt - men socialt, Catia der

bord begravet i bøger og noter. Men inden du bekymrer dig om tunge,

bedst kan lide at have højt til loftet og Anders som nyder at bo i et

tykke fagbøger og krævende akademiske opgaver, skal boligjagten

lille fællesskab.

først fløjtes i gang. Men hvordan skal din nye bolig tage sig ud? Hvor skal du tømme de brune flyttekasser? Er der plads til farmors gamle arvegods? Og hvor mange minder og møbler skal du egentlig slæbe med dig?

Tekst og foto: Minna Camara, micam08@student.sdu.dk

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

25


ODENSE

Navn: Mustafa Solaimankheil Alder: 23 år Studie: Negot Fødeby: Frederikssund Lejlighedens størrelse: 16 m2 Husleje: 1700 kr. Beliggenhed: Niels Bohrs Allé lige ved universitetet.

Småt, men godt - Kollegieværelset Mustafa Solaimankheil bor på HC. Ørsted Kollegiet sammen med ca. 500 andre studerende. På hver etage er der en gang med en række værelser som er tilknyttet et fælles køkken. Kollegiet ligger lige i nærheden af universitetet. Hvorfor har du valgt at bo her? Jeg har valgt at bo her på grund af det sociale og fordi det er billigt. Det var også lettere at finde et kollegieværelse frem for en lejlighed. Et andet plus er også, at der er køkkenting, så man skal ikke tænke på at slæbe alt det med.

Hvordan er det at bo på kollegium? Det er fedt at bo her. Det er altid nogen at snakke med og det er hyggeligt med fællesspisning. En anden god ting er at det kun ligger 2 minutter væk fra universitetet på cykel og 10 minutter, hvis man går. Men det måtte godt ligge lidt tættere på byen. Det værste er, at der er så dårlige busforbindelser til og fra byen og herud.

Hvordan er det at bo sammen med så mange mennesker? Jeg kan rigtig godt lide det. Folk er åbne og hjælpsomme. Det er rart at have et værelse, hvor man kan komme hjem og koble fra og slappe af, og hvis man har lyst til at være social, kan man bare gå ud i køkkenet. Vi har også en bar og diskotek, til når der skal festes.

Hvordan vil du beskrive dit kollegieværelse? Det er hyggeligt, men der er lidt pladsmangel, man skal indrette sig godt og praktisk. Derfor har jeg valgt at indrette mig med nogle møbler, som er enkle.

Vil du råde andre til at flytte på kollegium? Jeg synes det er en god måde at starte på, hvis man flytter hjemmefra første gang. Især hvis man kan lide at være social, så er det en rigtig god løsning, der er altid nogen at snakke med.

Navn: Catia Smith Alder: 27 år Studie: Journalistik Fødeby: København Lejlighedens størrelse: 118 m2 Husleje: 3000 kr. Beliggenhed: Nedergade, Odense C

Højt til loftet og masse af tøsehygge Catia Smith har bopæl i en stor herskabslejlighed med en anden pige fra sit studie. De har hver deres værelse og deler sammen to stuer, køkken og toilet. Desuden hører der til lejligheden også en fællesgård. Hvorfor har du valgt at bo her? Jeg har før boet i min egen lejlighed, så jeg havde ikke lyst til at flytte på kollegium eller bare leje et værelse. Men jeg ville gerne bo sammen med en, så man ikke var helt alene. Det er rart at have en at snakke med, og det giver en vis tryghed at bo sammen med en anden. Først havde jeg et værelse i en villa med 3 andre, men jeg følte mig ikke hjemme, det gør jeg her. 26

Hvordan vil du beskrive din lejlighed? Her er hyggeligt og jeg føler mig hjemme. Det minder om en herskabslejlighed på Frederiksberg med tre meter til loftet. Den ligger i et godt miljø, tæt på åen, men alligevel centralt. Det tager kun et kvarter at cykle til universitetet og ellers er bussen kun 50 meter herfra. Hvor i lejligheden bruger du mest tid? I vores bløde røde sofa i stuen eller foran computeren. Jeg er ikke så tit på mit værelse, det er der ikke nogle af os der er, kun når vi skal sove.

at jeg har behov for at lukke min dør for at være alene. Vi kan sagtens sidde i samme rum og alligevel føle, at man har plads nok til at være sig selv. Man har mere forståelse for hinandens vaner når man kun bor to, tror jeg. Vil du råde andre til at bo i lejlighed med en medstuderende? Ja for hulen da. Men det kræver, at man tænker på hvem det er man flytter sammen med. Det kan jo ende i hat og briller, hvis det ikke er den rette sambo man finder.

Hvordan er det at bo to sammen? Jamen jeg synes det er rigtig godt. Jeg føler ikke,

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

Navn: Anders Skovgaard Madsen Alder: 22 år Studie: Filosofi Fødeby: Faaborg Lejlighedens størrelse: 14m2 Husleje: 2500 kr. Beliggenhed: Fredensgade, lige på halvvejen til både byen og universitetet,

Hurra for bofællesskabet! Anders Skovgaard Madsen bor i en villa i et fredeligt kvarter sammen med syv andre studerende. Her har de studerende hvert deres værelse men deler stue, køkken og toilet. Bag huset er der også en fælles have. Hvorfor har du valgt at bo i et bofællesskab? Jeg har prøvet meget forskelligt, men jeg synes specielt godt om at bo i et bofællesskab, fordi det er tilpas socialt. Det er en mellemting mellem at bo på kollegium eller alene. Der er ikke for mange mennesker, så man kender hinanden og får et forhold til dem man bos sammen med. Man lærer hinandens grænser at kende, men bestemt

også sine egne. Her er det umuligt at gemme sig i mængden, som man kan på et kollegium. Hvordan er det at bo her? Her er en positiv, livlig atmosfære og folk man kan snakke med. De andre er åbne og jeg føler mig hjemme. Jeg kan også godt lide, at man bare skal indrette sit værelse og at der så er møbler i stuen og ting i køkkenet, så behøver man ikke investere i det. Hvor bruger du mest tid i dit hjem? Nok på mit værelse, men også i køkkenet og ude i vores lille have, det er nemlig der man må ryge.

Hvordan vil du beskrive dit værelse? Det er personligt indrettet med alle mine bøger og så kan jeg godt lide møbler af træ. Det skal være hyggeligt at være her. Vil du råde andre til at flytte i bofællesskab? Ja helt sikkert. Men det kræver, at man selv er parat til at bo sammen med andre. At bo i bofællesskab kræver en vis modenhed. Jeg synes det er den bedste boligform, som jeg har prøvet. Her er der både plads til at være social, men man kan også bare lukke sin dør, når man trænger til det.

Navn: Charlotte Wernberg Alder: 24 år Studie: Medicin Fødeby: Stockholm Lejlighedens størrelse: 52 m2 Husleje: 2300 kr. Beliggenhed: Brummers Plads i Odense C

Plads til at være sig selv Charlotte Wernberg har en studielejlighed alene centralt i Odense. Lejligheden har to store værelser og er rummelig og lys. Hvorfor har du valgt at bo alene? Jeg har faktisk været ret meget i tvivl om hvorvidt jeg skulle bo alene, fordi jeg er ret socialt anlagt og aldrig har prøvet at bo alene før. Men jeg kan godt lide at være mig selv. Opvasken kan stå, hvis jeg ikke orker at tage den. Her kan jeg bare slappe af og gøre hvad jeg har lyst til. Hvordan vil du beskrive dit hjem? Jamen jeg har ikke boet her så længe, så jeg håber at det er et hjem, hvor man kan føle sig

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

hjemme og hvor der er hyggeligt. Man sover i hvert fald godt. Hvad kan du bedst lide ved at bo alene? At man kan invitere mennesker, når man vil og gøre hvad man har lyst til. Her har jeg mit helt eget køleskab, ikke bare en hylde. Jeg kan også bare gå nøgen rundt, hvis det er det jeg vil. Hvad kan du bedst lidt ved din lejlighed? Uha, jeg kan bedst lige en masse ting. Jeg er glad for min grønne sofa, som er et loppefund for 200 kr. Sofaen sætter karakter på rummet synes jeg. Men jeg kan også godt lide min seng.

Vil du råde andre til at bo alene? Jeg tror man skal lytte til sig selv. Før boede jeg i et bofællesskab, det var også hyggeligt. Jeg tror det er godt at have prøvet at bo sammen med nogen, det lærer man noget af. Men det er bestemt også en prøvelse at bo alene, det får man også en masse ud af. Inden jeg tog i mod lejligheden var jeg rundt og se hvordan en masse andre studerende boede, det tror jeg er en god ide, så kan man bedre bestemme sig for hvordan man selv vil bo.

27


ODENSE

Kulturelle Odense Er du til undergrundsrock, prisvindende teater eller udfordrende installationskunst? Odense har noget for enhver smag. Man skal bare vide, hvor man skal gå hen. Vi bringer en guide kulturlivet i Odense. Tekst: Nikolaj Schultz, nschu08@student.sdu.dk Foto: Pressefoto

Teater Momentum

Studenterhus Odense

Posten

Momentum er et anderledes teater, der insi-

Studenterhus Odense har adresse hos Kultur-

Posten er efter en ombyning en af Odenses

sterer på at forny sig selv hele tiden. Hvert år

maskinen i Brandts Passage, der samler en

største spillesteder. Her er der hver eneste uge

afskediges den kreative leder og alle skue-

række forskellige kultur tilbud i Odense. Stu-

koncerter med nogle af Damarks mest popu-

spillere for at give plads til nye kræfter, der

denterhuset

lære bands og store udenlandske kunstnere. I

skal skabe sæsonens forestillingerne på bag-

upcoming bands, spoken word og kurser,

grund af række udfordringer stillet af teater-

hvor du kan lære at håndtere en SU-økonomi

ets kunsteriske råd. I år er omdrejningspunk-

eller få en ordentlig start på studiet. Hver

Brandts

tet familien. Det resulterer bl.a. i en forestil-

anden uge kan du til Sort Søndag pleje tøm-

Den gamle klædefabrik er blevet indrettet til

ling om en julefrokost, hvor publikum sidder

mermændede med et måltid mad til su-priser

moderne udstillingslokaler. Brandts rummer

med til bords. Der er rabat til studerende med

og blød livemusik. Studenterhuset afholder

Danmarks

hang til anderledes teateroplevelser.

en studiestartsfest den 28. september.

pressens historie. Museet for Fotokunst, hvor

Filosofgangen 19, 5000 Odense C

Kulturmaskinen, Farvegården 7, 5000 Odense

skiftende udstillinger viser det bedste inden

www.teatermomentum.dk

www.studenterhus.dk

for fotografiets verden. Kunsthallen Brandts

arrangerer

koncerter

med

foråret spillede f.eks. Morrissey og Xibit.

Mediemeuseum, der fortæller

fokuserer på samtidskunsten igennem for-

Odense Teater

Magasinet

skellige udstillinger. Det kan være alt lige fra

Det store traditionsrige teater i Odense opsæt-

Magasinet er også en del af Kulturmaskinen

billedkunst over installationskunst til video

ter en række klassiske såvel som nye forestil-

og er den foretrukne scene, når landets bedste

og performance.

linger og musicals i løbet af en sæson. Senest

stand-up komikere optræder i Odense. Men

vandt teateret en Reumert for årets bedste

Magasinet ligger også skråbrædder til teater-

forestiling for deres version af Breaking the

forestillinger og populære rockbands.

Waves. I den kommende sæson opføres bl.a.

Kulturmaskinen, Farvegården 7, 5000 Odense

Sweney Todd. Studerende kommer i teateret

www.kulturmaskinen.dk

til halv pris. Jernbanegade 21, 5000 Odense C

Dexter

www.odenseteater.dk

Dexter er det intime spillested, hvor du kan læne dig tilbage i mørket og nyde en stor fad-

Kansas City

øl til en omgang jazz eller blues. Dexter

Kansas City er stedet hvor Odenses bands har

gæstes blandt andet af Danmarks bedste jazz-

deres øvelokaler. Men der bliver ikke bare

musikere og internationale navne indenfor

terpet akkorder på adressen. Kansas City er

genren. Du kan få fri entré, når der inviteres

nemlig også et spillested, hvor du kan stifte

til Polka Rave eller destuderende fra Det

bekendtskab med Odenses undergrunds-

Fynske Musikkonservatorium viser hvad de

bands og mere etablerede navne.

kan.

Munkebjergvej 140, 5230 Odense M

Vindegade 65, 5000 Odense C

www.kansascity.dk

www.dexter.dk

28

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

Brandts Klædefabrik

Posten

Studenterhus Odense

Odense Teater RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

29


ODENSE

Kulturkalender

September

September er lig med studiestart, rusture, nye venner og ikke mindst en hulens masse kultur. Er du havnet i en ny by i forbindelse med studiet? Ja, så kan det virke uoverskueligt at planlægge weekendens program eller beslutte, hvor man skal hive den nye læsegruppe med hen til en hyggelig fyraftensbajer. Kulturkalenderen giver dig her et par gode bud:

Odense: 3. September - studiestartsfest på Amfiscenen! Her bydes alle nye studerende i Odense velkommen af Borgmesteren og et fedt liveband. Gratis koncert i hjertet af Odense med mulighed for at møde en masse andre studerende!

4. September Den fynske landsby er rammen om en musikalsk aften. Måske er du reelt fan - eller også trænger du til en dans down memory lane. For kun 245 kr. Får du ikke bare Shubidua men også Danseorkestret! 4. september er også dagen, hvor Odense forvandler sig til et skatkammer af kulturelle tilbud. KULTURNAT byder på længere åbningstider, kunst, musik, stive mennesker og andre kulturelle oplevelser. På Brandts Klædefabrik kan du invitere på KUNST & BRUNCH. For 135 kr. Får du adgang til alle udstillinger + menu og drikkevarer på en af de omkringliggende cafeer. Tilbuddet gælder i Brandts åbningstid. Derudover er alle udstillinger gratis hver torsdag mellem 17 - 21. Det er noget vi studerende godt kan lide!

10.-12. September - Robotfestial - RoboDays. Find dit indre legebarn frem og udnyt chancen for at møde robotter i øjenhøjde ved Odenses robotfestival RoboDays. Både små og store kan se, prøve og opleve robotter i alle afskygninger, når robotterne indtager byen. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad robotter kan bruges til. Og det er Ganske gratis!

19. september er der antikmarked på Flakhaven fra kl. 11. Samme dag om aftenen er der

ingen

undskyldning

for

ikke

at

komme

i

byen!

Lige præcis denne lørdag på Cafe Kræz er du garanteret en aften i den gode fests tegn. Flødeklinikken er navnet på bandet, der for en aften vil forkæle de odenseanske øregange. Er du en af dem, der foretrækker musik live, er dette ikke en koncert du vil gå glip af. Genren bevæger sig fra reggae, hip hop, funk til rock. Efter koncerten overtager bandets dj, Peter Plus, scenen. Hans pladespillere sørger for at dansegulvet er fyldt indtil loftslyset bliver tændt. Arrangementet er ganske GRATIS. Læs mere på: myspace.com/floedeklinikken & myspace.com/djpeterplus

24 september kl. 20 indtager Balstyrko spillestedet Posten. Det koster kun 140 kr. For den nette sum får du en stemningsfuld aften i selskab med Ane Trolle, Blæs Bukki og Ormen.

30. september kl. 19-22 spiller ”Folkemusiklauget Fynboerne” op til bal Kulturmaskinens store sal. Trænger I til at blive rystet lidt sammen eller skal dansemusklen bare trænes, så er dette et virkelig godt bud. Alle er velkomne til at danse med eller til at sidde og nyde den glade musik – og der er fri entre! BONUS-INFO: Hver søndag på Odense havn mellem 10-15 er der loppemarked. Det sker på Havnepladsen - så hav kontanterne klar og gør et fund til dit nye kollegieværelse! Læs mere på: www.studiebyen.odense.dk

Brandts Passage, Odense C

30

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

Kolding:

Slagelse:

4. - 5. september kl. 18-24.

Den Irske Pub - The upper hill - er helt klart et Slagelse-besøg værd.

Er der ”Oktoberfest Kolding”. Oplev ægte tyrolerstemning i det store

Baren hvor du både får serveret god øl, fodbold og musik. Her er

festtelt med live tyrolermusik, store 1-liters øl serveret af smukke

altid rigtig god stemning, og på deres ret blærede hjemmeside, kan

tyrolertjenere i et kæmpe festtelt med plads til 800 personer. Entreen

du følge med i deres arrangementskalender!

er lidt dyr, men for 315 kr. Får du så også en uforglemmelig sensom-

www.upperhill.dk

mer i Tyrol på Slotsplænen i Kolding. Panorama er Vestsjællands største og mest moderne biografcenter –

11. september

og så ligger den i Slagelse!

kan du opleve Jens Unmack på hans ”Alene Tour”. Den tidligere Love

Her tilbyder de dig premierefilmene på selve premieredagen sam-

Shop forsanger er på turne med sit nye album, der udkom 23. marts

men med et væld af andre fede filmtilbud og arrangementer.

2009 ”Dagene løber som heste”. Han spiller på Godset kl. 21. Billet-

Hos Panorama har de mottoet: ”De bedste film fortjener de bedste

prisen er ikke offentliggjort, men det skulle være til at overkomme.

omgivelser”, og derfor kan man i fem store sale med i alt 885 siddepladser få både god komfort og optimale biografbilleder og lyd.

21. september kl. 16-17

Inden filmen er der mulighed for hygge med daten, de nye studie-

er der ”Den politiske Café med Dansk Folkeparti”.

kammerater eller klassen i deres café – om sommeren kan du også

Det foregår på Kolding bibliotek og er gratis. I Den politiske Café

sidde udenfor. Og så har de selvfølgelig alt godt i guf, drikke og pop-

kan alle i Kolding møde politikere fra byrådet og medlemmer fra de

corn til filmene –og så serveres det hele endda af deres smilende

forskellige partier og få en snak om den aktuelle politiske situation.

biografpersonale.

Man kan uddele ris og ros, og komme med forslag og synspunkter. Så er du politisk engageret, eller vil du bare gerne høre Dansk Folke-

Læs mere på: www.studenterhus-slagelse.dk eller www.visitsyd-

parti forklare sig, så mød op til dette arrangement.

vestsjaelland.dk

BONUS-INFO: Hver torsdag i Kolding året ud er der ”Gåtur for

Sønderborg:

alle”. Her får du muligheden for at udforske din nye studieby. Ældresagen arrangerer i samarbejde med Fodslaw-Fredericia gåtur (1- 1½ time) i og omkring Kolding. Alle interesserede (også unge mennesker) er velkomne. De skal bare møde op ved Parkskolen på Fynsvej 51 kl. 10. Læs mere om Koldings studenterliv på: www.studenterhus-klostergaarden.dk

5. september kl. 20 er der jazzkoncert med Cecilie Nordby og Lars Danielson på spillestedet Sønderborghus. Lad de jazzede toner smøre dine øregange ovenpå en uges hård studiestart. Billetten koster kun 220 kr. På forudbestilling, og så er der oven i købet mulighed for at købe mad til arrangementet. Er du til dansk musik i alle genrer så tjek Sønderborghus´ kalender det er et overflødighedshorn af forskellige danske kunstnere. Under samme tag er der mulighed for at leje et øvelokale, hvis man selv skulle få lyst til at samle et band. Indtil d. 30 december har du mulighed for at blive lidt klogere på din nye landsdels historie. På Sønderborg Slot kan du se ”Den Cumberlandske Samling”, som er en unik samling af slesvig-holstenske skabe, kister, paneler, billedskæringer og kunsthåndværk, indsamlet efter 1864 af kunstmaleren C.C. Magnussen (1821-1896). Museet fik tingene overdraget i 2007 og de er netop nyopstillet efter omfattende konservering. Det koster 40 kr. I entre. Udforsk og læs mere på: www.sonderborg-omraadet.dk

Tekst: Karen Straarup Møller, kamoe08@student.sdu.dk

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

31


ODENSE

Caféguiden Ny i Odense? Vi er mange på tilflyttervognen, så bare rolig. Her et lille overblik over caféerne i centrum af Hans Christians fødeby. Tekst: Fie Nadja Jensen - fijen07@student.sdu.dk Foto: William Husted - william@klikfoto.dk

Gertrud’s er den af guidens caféer, der minder mest

Gertrud’s – Ove Sprogøes Plads

om den klassiske caféforestilling. Interiøret er holdt i brune og cremede farver, og møblerne står tæt op ad hinanden i det lange smalle lokale. Dette faktum er med til at holde liv i den charme, som café Gertrud’s uden tvivl besidder, og menukortet byder på flere lækkerier - blandt andet spændende omeletter til rimelige priser. Er man mange, der skal ud sammen, er Gertrud’s et tvivlsomt bud, men skal du af sted med en ven eller veninde, er stedet et oplagt og ganske hyggeligt valg.

Pristjek Stor café latte: 39 kr. Stor almindelig fadøl: 60 kr. Brunch: 56 kr. – 114 kr. (mulighed for sideorders) Café burger: 104 kr.

Cafébiografen – Brandts Passage

Som navnet så fint indikerer, er stedet en blanding af biograf og café. Gæster kan dog frit nøjes med at nyde én af delene, og faktisk syner stedet umiddelbart ikke af at være hjemsted for en biograf. De film, der er på plakaten, er aldrig de samme, som i traditionelle biografer. I stedet er der tale om doku-

Pristjek Stor café latte: 30 kr. Stor almindelig fadøl: 48 kr. Brunch: 49 kr. – 96 kr. Café burger: 105 kr.

mentarfilm, spillefilm af ældre dato o. lign. Cafébiografen er grov i stilen med sine rå mursten og ubehandlede træmøbler. Madsortimentet er ikke det mest overvældende, men til gengæld er retterne af høj kvalitet, og maden er fremstillet af gode råvarer. Er du interesseret i en utraditionel caféoplevelse, er en solid frokost efterfulgt af en interessant dokumentar et udmærket valg.

32

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

Hvis du er med på Brunch-bølgen, er Kræz en sikker vinder.

Kræz – Ove Sprogøes Plads

Hver søndag disker caféen op med en udsøgt overflod af alt, hvad svælget begærer. Symfonien af kolde og varme retter er overdådig, og når din tallerken er slikket ren, kan du gå ombord i herlighederne igen. Og igen. Brunchen er nemlig opstillet som en buffet og indeholder alt fra hjemmerørt vaniljeyoghurt til varme pesto-sandwichs, brunchpølser, røræg og pandekager. Kan du også finde plads til dessert, byder buffeten på frugter og kager. Vær opmærksom på, at caféen kun reserverer borde til brunchgæster frem til kl. 11.00. Kræz serverer både varme drikke, kolde drikke og drikke

Pristjek Stor café latte: 34 kr. Stor almindelig fadøl: 48 kr. Brunch: 73 kr. – 109 kr. (mulighed for sideorders) Café burger: 99 kr.

med procenter i, men caféen egner sig umiddelbart ikke til sene aftentimer. Det skulle da lige være på Kræz’s meget vellykkede koncertaftener, hvor der som regel er god stemning og masser af mennesker.

Franck A – Ove Sprogøes Plads Skal du vise dit nye couture dress frem, finder du de rette omgivelser på Franck A. Caféen har en finger på pulsen og spiller hele tiden på de nyeste tangenter. Indretningen er minimalistisk, men elegant, og menukortet spækket med lækre frokostretter. Baren fylder lige så meget som resten af caféen tilsammen, og glas og flasker i tusinde varianter tiltrækker øjnenes opmærksomhed fra midten af det store hvide lokale. En fancy frokost med venner eller veninder er klart at

Pristjek

anbefale på Franck A, men lokalerne inviterer også til

Stor café latte: 38 kr. Stor almindelig fadøl: 55 kr. Brunch: 48 kr. – 98 kr. Café burger: 108 kr.

koncerter og er generelt et sted, man kan besøge om aftenen i festlig henseende. Desuden har caféen et stort og hyggeligt udendørsmiljø i sommerhalvåret.

Hyggeligt cafémiljø i rustikke rammer. På Alibi kan du

Alibi – Brandts Passage

enten nyde din latte i caféens sort/røde møblement mellem vægge af rå mursten, eller du kan få en glimrende iskaffe serveret under sommersolen ved et af bordene udenfor. Alibi har et spændende drinkkort, men den lange bar svinger selvfølgelig også både kolde og varme retter over disken. Caféen er velegnet til kaffebesøg, men kan også nemt benyttes som spisested til frokost eller aften. Dog bør du vælge en andet sted, hvis du har brunch i tankerne, for her brillerer staben altså ikke.

Pristjek Stor café latte: 39 kr. Stor almindelig fadøl: 60 kr. Brunch: 98 kr. Café burger: 99 kr.

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

33


ODENSE t.sd u.dk 7@ st ud en - chje s0 Je ss en ma il.com n@ lm se ho ei sm ad ia n Kl it en – th Ch ri st ll ø Ma ds Te ks t: Th ei s Va : on ti Il lu st ra

Du hører et brag, idet noget, der passerer forbi dig, rammer lydmuren. Der er ikke tale om lavtflyvende jetjagere på Gydehutten, men derimod en journaliststuderende presset af sin deadline. Hvis du kommer for tæt på en af dem, kan du være sikker på at blive inddraget i en rundspørge eller vox-pop, der kræver, at du tager stilling til en masse ting, du aldrig har skænket en tanke før: ”Hvad min holdning er til for tidligt fødte mongol-børn med en homoseksuel far og en mor, der er racerkører?? Ehhh” Du kan som regel kende de journaliststuderende på deres frisure og tøjstil. Begge dele er nemlig ikke-eksisterende, da det sjældent lykkes disse mennesker at finde tid til at fyre en kam igennem håret eller tage smart tøj på, før de haster ud på Universitet. Pas desuden på den mandlige journalist, hvis du er af hunkøn. Han er velformuleret og overbevist om, at han er guds gave til kvindekønnet, hvilket godt kan få ham til at fremstå lettere utålelig og selvfed.

Den medicinstuderende er en del af den snævre skare, der er kommet ind på dette meget krævende studie. Vedkommende er derfor temmelig seriøs og bruger mere tid på læsningen end de fleste andre. Hvis du af en eller anden grund vælger at slå et smut forbi SDU kl. 21 en fredag aften, vil denne gruppe af studerende derfor højest sandsynligt være at finde, svedende over en afhandling om fysiologien i højre fods lilletås yderste led. Den mandlige medicinstuderende er, ligesom den mandlige journaliststuderende, meget bevidst om sig selv. Han ved, at han er klog og har ikke noget i mod, at andre også er klar over det. Det behøver ikke nødvendigvis udvikle sig til, at han snakker lidt for meget om sig selv i fredagsbaren, men det er bestemt en mulighed. (Hvis man vil se et virkelig grelt eksempel på en mandlig medicin-studerende, der er glad for sig selv, bør filmen Van The Man checkes ud.) Fremtoningsmæssigt kan medicinstuderende være svære at spotte på Gydehutten, da de ikke helt er kommet dertil, hvor de render rundt i hvide kitler. En alvorlig rynke i panden kan dog være med til at afsløre nogen af dem.

34

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

Oplagt er det at spørge en datalogistuderende til råds, hvis du har knas med en genstridig computer. Overvej dog lige en ekstra gang, om ikke du kan løse problemet selv. Den datalogistuderende er nemlig så velbevandret i tastaturer, kredsløb og software, at han vil synes dit spørgsmål, om hvordan man formaterer i Word, er så dumt, at det knap nok fortjener et svar. Hvis han alligevel nedværdiger sig til at hjælpe dig, kan du være sikker på, at det bliver gjort med vendinger som: ”Ja, så forstår selv du vel det nu?” og ”Tænk, at du ikke vidste det. Utroligt.” Det allerværste, du kan gøre, er at bede ham forklare noget igen. Denne forespørgsel vil blive mødt med himmelvendte øjne og en kraftig udånding, der indikerer, at han har med en retarderet at gøre, før du får forklaringen igen – i dobbelt tempo og med en stigende hidsig undertone. Når han er færdig med dig, nærer du ikke kun et inderligt had til computere, men også dig selv, fordi du spurgte ham til råds. Mange forestiller sig datalogistuderende som klassiske nørdtyper med den brune skjorte stoppet godt ned i et par højtaljede fløjlsbukser, slik-hår og store, firkantede briller. Selvom nogen på datalogi sikkert passer på stereotypen, har denne gruppe lært at omstille sig, og de fleste af dem ligner i høj grad almindelige mennesker. Du vil altså ikke kunne se eller mærke på en person, om han studerer datalogi. I hvert fald ikke før du spørger ham om hjælp.

Hvordan spotter man lige en professor? Ikke nødvendigvis på alderen, da mange studerende på SDU også er i deres 30´ere og 40´ere. Det er heller ikke fordi, de umiddelbart ser klogere og mere belæste ud end de studerende. Men hvordan så? Jo, en professor kendes på gangen. I modsætning til de fleste studerende haster disse mennesker ikke ned ad Gydehutten. De slentrer. Med et tilfreds udtryk i ansigtet på vej til næste forelæsning. Her skal de ikke, som de studerende, knokle for at forstå de næste otte kapitler i bogen: ”Forvaltningsret på et perverst højt niveau”, men blot øse ud af deres enorme, allerede tilegnede viden. Hvis dette faktum, kombineret med bevidstheden om, at man tjener ca. 20 gange mere end de fleste omkring en får i S.U, ikke får en til at slentre tilfreds af sted, så burde intet kunne gøre det.

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

35


ODENSE

På Gydehutten genkendes historiestuderende på deres lettere krumryggede holdning og slæbende gang. Det skyldes ikke et kollektivt handicap, men derimod de 30 kg. bøger, de stopper i rygsækken hver morgen. Sikkert er det dog, at selv med tasken fuld af 100-års-krigen, Cuba-krisen og Inka-rigets fald, ville den historie-studerende stadig ønske, at han kunne have haft flere bøger med. Fælles for disse mennesker er nemlig, at de er skræmmende glade for litteratur, og hvis man giver dem nok semestre på SDU, vil de på et tidspunkt have bøger i lejligheden med en samlet vægt svarende til en mindre personbil. Tænk dig derfor om en ekstra gang, før du flytter sammen med en historiestuderende. Det kunne jo ende med, at du røg ud for at gøre plads til en detaljeret redegørelse i 20 bind over følgevirkningerne af slaget ved Dybbøl mølle. Lad desuden for guds skyld være med at stille en, der læser historie, et spørgsmål som lyder i retning af: ”Hvornår var det nu, det skete?” Disse studerende er vant til at formulere sig i lange og detaljerede vendinger, når de skriver rapporter og afhandlinger, og det vil kun glæde dem at få mulighed for at øve sig på dig og dine ører.

Kvalificeret vejledning. Netadgang til opslagsværker og artikler. Eksamenslæsning. Faglitteratur. Læselister. Musik. Film. Spil. Bøger. Helt gratis.

Har hunden spist din opgave? En af de få grupper på SDU, der lønmæssigt ligger på niveau med de studerendes S.U. De er desuden pænt trætte af, at selv samme studerende er dårligere til at rydde op efter sig selv end børn i de fleste folkeskoler. Selv når de har stillet rengøringsvognen og lagt plastichandskerne, vil man derfor kunne kende dem på et misfornøjet udtryk i ansigtet og en lavmælt, gnaven mumlen.

36

Odensebib.dk/studiestedet – Lektiehjælp til livsnydere og stræbere

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


8HK=:?J <EH8KD:

<EAKIFv:?= E=:?J<7= ,SERDUKOMMUNIKATIONELLERSPROG SÌBLIV MEDLEMAF&ORBUNDET+OMMUNIKATIONOG3PROG 6ISTTERFOKUSPÌDINFAGLIGHEDOGST’TTERDIG HELEVEJENIGENNEMSTUDIERNEOGVIDERE UDIARBEJDSLIVET 3OMMEDLEMFÌRDUBLANDTANDETADGANGTIL s +/-MAGASINETMEDTEMAERINDENFOR KOMMUNIKATION MARKEDSF’RINGOGSPROG s 4OSTUDIELEGATERPÌHVERKRONER TILSTUDIEOPHOLDIUDLANDET s "ILLIGFORSIKRINGUDENSELVRISIKOnOGSÌPÌCYKLER s 2ABATICIRKABUTIKKERLANDETOVER s "ANKMEDGEBYRFRIKASSEKREDITTILENLAVRENTE OGGRATIS6ISA$ANKORTOG-ASTER#ARD s *OBOPSLAGPÌDITFAGOMRÌDESENDTDIREKTE TILDININDBAKKE s (JLPTILUDARBEJDELSEAFCVOGANS’GNING s &AGLIGEKURSER GÌHJEMM’DEROGARRANGEMENTER

+OMMUNIKATIONOG3PROGSTYRKERDINFAGLIGHEDOGGIVERDIG BILLIGERESTUDIETIDMEDKONTANTEFORDELE &ORBUNDET+OMMUNIKATIONOG3PROGERDENFAGLIGEORGANISATIONFORKOMMUNIKAT’REROGSPROG FOLKMEDENUNIVERSITETSBAGGRUND'ODEL’N OGANSTTELSESVILKÌRFORFORBUNDETSMED LEMMERERVORESFOKUS OGDERFORARBEJDERVIFORATPROFILEREDEFAGLIGESTYRKERSOMVRDIFULDE SPIDSKOMPETENCERPÌARBEJDSMARKEDET&ORBUNDET+OMMUNIKATIONOG3PROGERMEDLEM AF!KADEMIKERNES#ENTRALORGANISATIONOGDELERA KASSEMED$ANSK*OURNALISTFORBUND

777+/--5.)+!4)/./'302/'$+


ODENSE

Her får du studierabat Det virker umiddelbart håbløst, at skulle leve for de få kroner om måneden, som er tilbage af SU’en, når regningerne er betalt. Men hvis du blot er opmærksom, kan du faktisk spare en del, når du lufter pungen i én af Odenses mange butikker. Flere steder tilbydes der procenter af prisen, men det er langt fra alle, der skilter med den vigtige studierabat. Derfor får du her en liste over nogle af de steder, hvor du med fordel (og lidt bedre samvittighed) kan shoppe løs. Skal du bruge penge i andre butikker end dem på denne liste, så husk at spørge, om de giver studierabat, inden du kører kortet igennem “på beløbet”. Det betaler sig.

Til dit udseende

Til hjernen

Studenterboghandlen på SDU Rabat: 10 % på de fleste studierelevante bøger. Kompendier tæller dog ikke med. Magic Hair Design på Vesterbro 34, Odense C.

Arnold Busck på Vestergade 82, Odense C.

Rabat: 15 %

Rabat: 10 % på studierelevant litteratur ved kontant betaling.

AvantGardeCoiffure i Brandts Passage

Gad på Vestergade 37, Odense C.

Rabat: 50 % på hver 5. vask/klip/føn

Rabat: 10 % på studierelevante bøger.

Trend of Hair, flere adresser i Odense

Fyens Stiftstidende

Rabat: 10 %

Rabat: 25 % på levering af avisen alle ugens dage. Et kvartal koster med rabatten 474 kroner.

CCS Training Center på Kochsgade i Odense C. Rabat: Rabatten afhænger af medlemskabets varighed og betalings-

Berlingske Tidende

form. 6 måneder over PBS koster for eksempel 299 kroner pr.

Rabat: 50 %, hvis ingen i husstanden er fyldt 35 år.

måned, hvor normalprisen er 345 pr. måned. Politiken Jeansbutikken til fyre ”H” på Vestergade 100, Odense C.

Rabat: 50 % til du fylder 30 år.

Rabat: 10 % på ikke nedsatte varer Jyllands-Posten Rabat: 50 % hele din studietid.

38

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

Under holdn in g

T il ganen

AliBi: supperclub i Brandts Passage Odense Symfoniorkester på Claus Bergs Gade 9, Odense C.

Rabat: 15 % på mad og drikke inden klokken 22.

Rabat: På selve koncertdagen sælges billetter til studerende for 55 kroner – normalpris 110 kroner.

Café The Room i Brandts Passage Rabat: 20 % på alt.

Odense Teater på Jernbanegade 21, Odense C. Rabat: 50 % på billetprisen.

Den Grimme Ælling på Hans Jensens Stræde 1, Odense C. Rabat: 10 % på hele regningen. Gælder ikke ved selskaber eller

BioCity Odense på banegården

grupper.

Rabat: 10 kroner i rabat pr. billet mandag-fredag. PizzaPizza på Nørregade 16, Odense C. Cafe Biografen ved Brandts Passage

Rabat: Henter du selv din pizza, får den en halv liter sodavand

Rabat: 10 kroner pr. billet på alle forestillinger, der ikke er rabat på

med oveni hatten.

i forvejen. Sunset Boulevard på banegården og i Vestergade 55, Odense CinemaxX ved Rosengårdscentret

C.

Rabat: 10 kroner på billetter mandag-fredag ved ordinære forestil-

Rabat: 10 %

linger. McDonalds, flere steder i Odense Adventure Diving på Sdr. Boulevard 80, Odense C.

Rabat: 10 %

Rabat: 10 % på dykkerudstyr, -kurser og –ture. Odense Bowling Hal på Møllemarksvej 80, Odense C. Rabat: Banepris 79 kroner pr. time plus 10 kroner pr. par sko – normalpris 102-182 kroner for en bane. Gælder hele ugen ind til

De t uundværlige

klokken 17.00. Odense Klatrehal på Roersvej 33 opgang Q, Odense C. Rabat: 10 % på offentlige indgange Profil optik Finn Ravn på Kongensgade 6, Odense C. Brandts Museet for Fotokunst

Rabat: 15 %

Rabat: Det koster 20 kroner og 40 kroner for hele Brandts – normalpris henholdsvis 35 og 70 kroner.

Thiele i Rosengårdscentret Rabat: 10 % kontantrabat på køb af briller isat nye glas og på kontaktlinser købt på årsbasis. Gratis synsprøve. Georgs Cykler på Hjallesevej 203, Odense C. Rabat: 10 % ved køb af ny cykel og på reparationer. GF Forsikring

Tekst: Kristine Bugbee, Krbug08@student.sdu.dk

Rabat: Der er flere faktorer, der spiller ind ved udregning af studierabatten. Kig på www.gfforsikring.dk. Skal du på visit andre steder i Danmark, finder du flere studierabatter i alle byer på siden www.so.dk (studerende online). Her finder du også flere fra Odense. HUSK! For at opnå de nævnte rabatter skal du altid kunne vise et gyldigt studiekort.

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

39


ODENSE

Regler og retningslinjer på Syddansk Universitet Tekst: Sabrina Drevsfeldt -sadre07@student.sdu.dk

For at få Syddansk Universitet til at fungere med sine over 15.000 studerende og medarbejdere kræver det lidt råd og regler. Overhold reglerne! Og få styr på, hvor du finder dine glemte underhylere, hvad du gør ved ulykker og meget andet her på de følgende sider. Lysningen

Gydehutten

Agrene

Vangene

Knoldene

Krogene

Bøgene STATSKU

INDGANG

STATSKUNDSKAB

INDGANG

SAMLINGSPUNKT 1 PÅ P1 ASSEMBLY POINT 1 AT PARKING LOT 1

1

SAMLINGSPUNKT 2 PÅ P2 ASSEMBLY POINT 2 AT PARKING LOT 2

2

HAL1 (B1913)

INDGANG

HOVEDINDGANG

(RESTAURANT)

PÆDAGOGIK ISK (FILOSOFI IVK)

PÆDAGOGIK IFPR (PÆDAGOGIK)

UNIVERSITETSFORLAGET BYGNINGSOMRÅDET (RELIGION / SEKR. FREMMEDSPROG)

98

97

96

(SFEO)

(IT-HELPDISK) STUDIEZONE

CAFE CAMPUS (STUDIEBALKON)

RECEPTION

TIL NIELS BOHRS ALLÉ

130

BØGENE

LYSNINGEN

142 (146)

INSTITUT FOR FYSIK OG KEMI

LOGOPÆDI / BØRNESPROG (SPROG OG KOMMUNIKATION) KLASSISKE STUDIER IHKS (HISTORIE)

81

80

77

75

79

INDG.

74

73 (103)

78

KARRIERECENTRET (PROJEKTAFD.)

DET INTERNAT. KONTOR (EKSAMENSKONTOR)

MÆRSK INSTITUTTET

72

71

70

110

69A

INDG.

69

68

(107) TOILET

67

66

64

62

IT-SERVICE

AUDITORIUM

AUDITORIUM

58

57

56

53

GYDEHUTTEN

52

51

50

47

44 (48)

50A

SERVICEOMRÅDET

KANTINE II

INDG.

PRINT & SIGN INDG.

(U12) STENTEN

P 2

7

9

14

C

26

FYSISK BIOKEMI (26A)

37 (27A) 24

17

28

27

30 INDG.

25

(35)

U20

132 6

10

ANATOMI (ANATOMI)

KROGENE

(MEMPHYS) BIOKEMI OG MOLEKYLÆR BIOLOGI

ADMINISTRATION (MEDIEVIDENSKAB)

KNOLDENE

MARKETING OG MANAGEMENT

3 D KARTOGRAFISK DOKUMENTATIONS CENTER

BIOLOGI

U10A INDG.

R

U10B-C

JOURNALISTIK (JURIDISK INSTITUT) INDG.

BIOKEMI OG MOLEKYLÆR BIOLOGI

BIOKEMI OG MOLEKYLÆR BIOLOGI (MEMPHYS)

S

7

6

BIOLOGI INDG.

BIOLOGI

N

( ) BETYDER AT LOKALET ER PÅ 1. SAL O BETYDER AT LOKALET ER I KÆLDER BIOKEMI OG MOLEKYLÆR BIOLOGI

ØST NORD

5 INDG.

SYD VEST

SAMLINGSPUNKT 4 PÅ P6 ASSEMBLY POINT 4 AT PARKING LOT 6

Campustorvet Gangene og lokaliteterne med de lidt

BØGESKOVVEJ

O

6

5

Krogene

SAMLINGSPUNKT 3 PÅ P5 ASSEMBLY POINT 3 AT PARKING LOT 5

Knoldene

Stenten

utraditionelle navne er markeret med blåt. 40

M

FREDAGSBAR

AUDITORIUM 1

VIRKSOMHEDSLEDELSE OG ØKONOMI

BØGESKOVVEJ

INDG.

F

43

KANTINE IV

133

MEDIEVIDENSKAB (JOURNALISTIK)

INDG.

(48A)

B

SYDDANSK UNIVERSITETSBIBLIOTEK

A

42

46

INDG.

CAMPUSVEJ

E

45

55 59

STUDENTERBUTIK

131

(MATEMATIK OG DATALOGI) INSTITUT FOR FYSIK OG KEMI

INSTITUT FOR FYSIK OG KEMI

82D 82E 82F

ELITECENTER

MASTER SEKRETARIAT SAMFUNDSVIDENSKAB

MARKETING OG MANAGEMENT

(HISTORIE)

49D 49C 49B 141 (145)

LÆSESAL 82

STUDIESERVICE

(BOGHANDEL)

(DTP)

IVK (NEGOT-SEKR. TYSK / KOLDKRIGSSTUDIER)

MATEMATIK OG DATALOGI INSTITUT FOR FYSIK OG KEMI

49E

140

KNOWLEDGE LAB (ENGELSK)

DANSK / FRANSK / SPANSK IVK (LOGOPÆDI KLASSISKE STUDIER)

82A 82B 82C

95 94

CAMPUSTORV

SFEO

AGRENE

PÆDAGOGIK IFPR (PÆDAGOGIK)

KONFERENCESEKTION 99

ENGELSK (MELLEMØST-STUDIER)

H

G

VANGENE AUDITORIUM 100

90 (92)

L 49

144 (148)

KROGENE

INDG.

91 (93)

143 (147)

KILLERUPVEJ

DET HUMANISTISKE FAKULTETSSEKRETARIAT (INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK) INDG.

INDG.

K I

(KULTURSTUDIER)

(SQUASH)

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

INDG.

149 A-F

INDG.

POST OG VAREMODTAGELSE

BEVÆGELSESSAL

FOLKEUNIVERSITETET BØRNESPROG (89A) HCA

INST. FOR LITTERATUR, KULTUR OG MEDIER / INDG. DANSK / LITTERATURVIDENSKAB J (KULTURSTUDIER / TYSK)

SVØMMEHAL

KNOLDENE

REDSKABSSAL

HAL 2

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR RS SYDDANSK DAN UNIVERSITET SITET TE E


ODENSE

HVAD NU HVIS? …der sker en ulykke: Kontakt straks Serviceområdet, Receptionen eller Konferencen (Du kan se på kortet, hvor de forskellige steder befinder sig på universitetet) Det pågældende sted vil kontakte alarmcentralen og guide hjælpen frem. Hvis du ikke er i nærheden af en af de nævnte steder, kan du altid selv ringe 112 fra universitets nødtelefoner eller fra din egen mobil. Universitetets nødtelefoner er de røde gamle 80’er-phones, der hænger rundt omkring på campus (se på kortet hvor).

..det brænder: 1. Alarmér brandvæsenet ved at ringe 112 fra en af nødtelefonerne (de lækre 80’er-phones), en af universitetets andre telefoner eller din egen mobil.

HUSK ALTID Dit studiekort: Kortet er din adgang til alle herlighederne. Det giver adgang til campus døgnet rundt. Vælg en kode første gang du bruger det – det vil sige, første gang du kører kortet igennem en af kortlæserne ved de forskellige indgange. Det er en fi recifret kode, så find på en snedig kombination. Desuden er det vigtigt at have kortet på sig som legitimation. Henvend dig i StudenterButikken, hvis du skal have et erstatningskort.

Kopi Du kan købe kopier til studiekortet, som du så kan bruge som kopikort på en af universitetets mange kopimaskiner. Kopierne kan købes i studenterbutikken. http://kopi.sdu.dk/

2. Orientér folk omkring dig! 3. Få benene på nakken og søg mod nærmeste udgang – husk lige de andre, og hjælp dem i sikkerhed også. 4. Hvis du bare er herre sej og James Bond-agtig, så kan du slukke ilden selv. MEN kun hvis det er forsvarligt og sikkert. 5. Gå udenfor, søg hen til nærmeste samlingssted.

Din e-mail og koden: Du får udleveret en privat e-mail, når du starter på Syddansk Universitet. Der er et internt e-mailsystem på universitetet, og det er fedt, når man skal maile hele sin årgang eller bare en bestemt person, som du ved, hvad hedder, men som du ikke har e-mailadressen

… du føler dig utryg:

på. Så har mailen en funktion, hvor du kan søge og sende efter navn.

Du kan altid kontakte Serviceområdet på telefon 65 50 39 00 – den er åben hele døgnet. Så der kan altid komme en stor og stærk vagtmand og skræmme bøhmanden væk. Der er altid en vagtmand på universitetet – meget rart at vide, når du sidder alene på en mørk gang og skriver på en opgave.

… du har glemt ting på campus: Alle fundne ting bliver indleveret til Serviceområdets sekretariat på Gydehutten (se kort over Universitetet). Kig efter dine ting dér, og indlevér gerne selv ting, hvis du finder nogle!

At kigge efter dine ting: Tyven er ofte løs på campus, så hvis du ikke vil miste din bærbare, pung eller gud forbyde – dine bøger – så hold lige øje med dine ting, og lad være med at gå fra dem.

At rydde op efter dig selv: Din mor arbejder ikke på campus og bla bla bla. Men det gør folk, der bruger uanede mængder energi på at flytte den kop, du selv burde have taget med tilbage til kantinen. Tænk på dem og de andre studerende. Mad og drikke må ikke medbringes i terminalrummene. Flere steder på campus er der opstillet vogne, hvor man skal

…der mangler toiletpapir:

afsætte sine beskidte kopper og tallerkener.

Ja det er surt, at sidde på toilettet, og så bliver du nødt til at ”dryppe af” – hvis det sker, så kontakt Serviceområdet. Så er andre efter dig fri for at lide samme skæbne. Du kan altid kontakte Serviceområdet, hvis der mangler noget på

At parkere, hvor det er tilladt: Det vil sige, at cyklen skal parkeres i cykelstativerne og bilerne mellem de hvide streger, der symboliserer en parkeringsplads.

toiletterne eller hvis toiletterne er i stykker.

At der er totalt rygeforbud på campus: …du gerne vil erhverve et skab: Skabene findes ved indgang A-B-C-F Skabene må kun benyttes i perioden 1. september – 1. juli

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

Ja rygeforbudet gælder også her. Der må ikke ryges inden døre, men du kan derimod benytte de utroligt grønne og hyggelige gårde, hvor du ofte skal dele pladsen med de 2000 andre rygere på universitetet.

41


ODENSE

Uden for denne periode vil evt. låse blive klippet og skabene tømt

At hænge plakater på tavlerne:

for indhold. Indholdet fra skabene opbevares af Serviceområdet

Plakater må KUN hænges på de fastmonterede opslagstavler (der

på Gydehutten i max.14 dage efter klipning af låse, hvorefter det

er flest af dem på Gydehutten). Hvis du nu har lyst til at rekla-

indleveres til Fyns Politi, hittegodskontoret på Ruggårdsvej

mere for en havefest, din nye dansevideo på youtube eller bare

103 C.

din profil på facebook, så er det her reklamen skal hænge – og

Skabene kan frit benyttes i overstående periode, og fungerer efter ”FØRST TIL MØLLE” princippet. Medbring selv hængelås. Al henvendelse vedrørende skabe bedes rettet til Studenterbutikken

INGEN andre steder. Og husk at tage dem ned, når du har reklameret. Husk at nogle tavler er forbeholdt bestemte organisationer eller institutter. Foruren venligst ikke deres tavler med dine egne lapper papir. Det står øverst på opslagstavlerne, hvem de tilhører.

På årsfestdagen har du ikke mulighed for at komme til dit skab efter kl. 12.00

At kigge på opslagene på opslagstavlerne: Foreninger, arrangementer osv. reklamerer her. Tjek tilbuddene ud – ofte kan man bruge det til noget!

HAR DU BRUG FOR HJÆLP? Serviceområdet Gydehutten (over for lokale 66) Tlf. 65 50 39 00 (døgnbemandet)

At bruge Dagssedlen: Hvis du har noget på hjerte, du gerne vil oplyse andre studerende om, kan du bruge Dagssedlen. Dagssedlen er en A4-flyer, der læges frem til studerende og medarbejderne hver dag. Hvis du vil have noget på, skal du henvende dig til Studenterbutikken på www.studenterbutikken.dk.

Åben: mandag-fredag kl. 8-15 Mail: 3900@sdu.dk eller Winsløwparken 15, st. Tlf. 65 50 49 00 eller Niels Bohrs Allé 1 Tlf. 65 50 39 00

Receptionen Campustorvet Tlf. 65 50 10 00 Åben: mandag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Konferencen Campustorvet Tlf. 65 50 25 90 Åben: mandag-fredag d g 8-15.30

StudenterButikken erB ikken Stenten Tlf. 65 5 50 27 00 Åben: m mandag-torsdag g 9-14.30, fredag 9-1 9-13.30

At du kan få udleveret en K-nøgle: En K-nøgle giver adgang til undervisningslokalerne. Hvis du nu selv synes, at du lige vil holde et foredrag om dit liv, eller du stifter en forening, så kan du få lov til at benytte lokalerne til dette formål. Du kan få udleveret nøglen mod et depositum på 25 kroner, hvis du henvender dig i Studenterbutikken.

At der er mange læsesale: Du kan læse i ro og himmelsk fred i Lysningen på bibliotekets læsesale og over campustorvet (se kort). Her kan man også lave gruppearbejde.

At du altid kan få hjælp: Få svar på alle dine spørgsmål vedr. studieforhold, SU m.m. hos Studenterservice på Campustorvet eller besøg www.sdu.dk.

Husk: Hvis du er i tvivl om disse simple husregler kan du altid få genopfrisket hukommelsen ved alle indgangene, hvor du finder reglerne opslået.

Studenterservice rs Campustorvet tor Tlf. 65 50 22 99 Åben: mandag-fredag 10-14 en: m

42

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

Momentum annonce

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

43


ODENSE

Sandheden om Rustenborg Hvor er alle toiletterne henne? Hvad er meningen med al den rust? Hvorfor ligger universitetet så langt fra byen? Der er meget at undre sig over, når man første gang sætter fødderne i den store betonbygning. Her kommer nogle af svarene på de spørgsmål, du måtte have.

44

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

De glemte toiletter

i universitetets bygninger er ikke til at over-

Søren Hesseldahl erkender dog, at ikke al

Gemt af vejen under trapper og i mørke kro-

se. Men hvad er egentlig meningen med al

stål har været at samme kvalitet, og nogle

ge. Toiletterne på SDU i Odense kan være

den metal i opløsning?

plader har været udsat for mere fugt, end det kunne klare. Resultatet har været, at man har

vanskelige at finde. Det er blevet til en populær anekdote blandt tutorer, når nye stude-

Øv, det rustne lort! Rustenborg. Skal det ikke

måttet udskifte en del plader, der var gen-

rende skal vises rundt. Historien lyder, at

have en Pava-behandling? Bygningschefen

nemtærede. De nymonterede stålplader skul-

man glemte at tegne toiletter med på planer-

på SDU, Søren Hesseldahl, kender godt til

le derimod være helt i orden, og hvis alt går

ne, da universitetet skulle opføres i starten af

alle øgenavne og spydighederne, der er inspi-

vel, skulle de nye stålplader kunne beskytte

1970erne. Man opdagede først fejlen, da det

reret af universitetets varemærke. Men i

bygningerne mod elementernes rasen i de

var for sent. I stedet måtte de oversete Wc’er

modsætning til mange studerende synes han

næste 50 år, vurderer Søren Hesseldahl.

placeres, hvor man kunne finde hulrum til

godt

dem.

”Jeg synes faktisk, at det er ret pænt”, siger

som

de

forfaldne

stålplader.

han.

På Herrens Mark

De skjulte latriner lugter godt nok lidt af lap-

Når lige netop rusten blev kendetegnet for

SDU ligger mildt sagt ikke i begivenheder-

peløsning lavet en sen nattetime på tegnestu-

SDU i Odense, så skyldes det ifølge Søren

nes centrum, og de fleste studerende har nok

en. Men helt så uforsigtig har arkitekten dog

Hesseldahl en demokratisk og nærmest

bandet over afstanden mellem centrum af

ikke været.

socialistisk holdning hos arkitekten Knud

Odense og universitetet, når de har cyklet til

”Der er ikke glemt noget”, slår SDU’s byg-

Holscher, der tegnede universitet i 1966.

undervisning i strid modvind. En populær

ningschef Søren Hesseldahl fast med det

”Knud Holschers idé var det sådan lidt rug-

forklaring på malplaceringen lyder, at de

samme. Faktisk blev der installeret masser af

brødsagtige. Der var ikke så meget schwung

optimistiske politikere forventede at Odense

byggeriet

i det. Det hele det var

hurtigt ville vokse sig større, så det nye uni-

begyndte i 1972, fortæller

lige pænt. For hvor-

versitet hurtigt blev en del af byen. Men det

for skulle det ikke

er faktisk helt bevidst, at SDU nærmest lig-

være lige pænt, der

ger ude på landet.

toiletter,

da

Toiletterne

han. De ligger bare nede

ovenpå var ved

ved universitets oprindeliB og C kan man for eksem-

at sprænges af

hvor man har serviceafdelingen eller

Da Odense Universitet skulle opføres i

pel opleve en perlerække af

efterspørgsel

ge indgange. Ved indgang

forelæsningerne?”,

begyndelsen af 1970’erne, købte man stort

de originale toiletbåse.

spørger Søren Hes-

ind. Staten erhvervede hele 850 hektar jord

”Idéen var, at folk skulle

seldahl.

inklusiv Hollufgård slot og landsbyen Kille-

komme ind af døren, hænge frakken, gå på

Valget af rust som belægning til facaden dre-

rup. Planen var nemlig, at universitetet skul-

toilettet og så ellers gå til undervisning og

jer sig ikke kun om lighedsprincipper. Det er

le have en nabo, der krævede masser af plads.

lære noget resten af dagen”, forklarer Søren

også et spørgsmål om at udstråle ærlighed.

Landbohøjskolen skulle flyttes fra sin adres-

Hesseldahl.

Ikke mindst gennem valget af materialer for-

se på Frederiksberg til Campusvej i Odense.

klarer Søren Hesseldahl.

Man mente, at det var på tide, at forskningen

Sprængfarlig efterspørgsel

”Der er ikke noget, der foregiver at være sær-

i landbrug rent faktisk foregik på landet,

Selvom de studerende var nok så koncentre-

ligt blæret. Det er simpelthen beton og stål-

mens den stadig var i nærheden af en større

rede til forelæsningerne, kunne de alligevel

plader. Stålplader der ruster. Så kan man se,

by. Og derfor faldt valget på Odense.

ikke holde sig hele dagen, og måtte søge til-

at det er stålplader. Man kunne også have

flugt på de få toiletter i stueplan, der ellers

galvaniseret dem eller lagt aluminium på.

Professorer med kolde fødder

var tiltænkt undervisere og andre ansatte.

Men stålplader der ruster, det har også sin

Men udsigten til den ene hektar mark efter

”Man havde forregnet sig. Toiletterne oven-

egen skønhed, som egentlig er et forfald”,

den anden at boltre sig på, var ikke overbevi-

på var ved at sprænges af efterspørgsel”, for-

siger bygningschefen.

sende nok for underviserne på Landbohøjskolen. De havde alligevel ikke lyst til at for-

tæller bygningschefen. Rust som rustbeskyttelse

lade København til fordel for et job i provin-

I 2000 satte markedskræfterne ind på det

Det er dog ikke kun de sociale og æstetiske

sen. De store planer om en ny landbohøjskole

sanitære område, og efterspørgslen blev

idealer i tresserne, hvor universitet blev teg-

blev afblæst. I stedet fik Odense Universitet

imødekommet med flere nye toiletter langs

net, der er forklaringen på SDU’s udseende.

meget langt til nærmeste nabo, og staten hav-

den store gang, Gydehutten. De oprindelige

Stålpladerne er faktisk også ret så praktiske,

de en masse ekstra jord til overs.

toiletter ved indgangene står nu ofte øde hen,

når det kommer til vedligeholdelse forklarer

De mange hektar blev solgt fra i mindre styk-

og derfor er flere også blevet lukket helt af,

Søren Hesseldahl. I modsætning til for

ker. Det er blandt andet blevet til den golf-

fortæller Søren Hesseldahl.

eksempler en muret væg, så passer rusten

bane, der nu ligger ved siden af universitetet.

”Man kan godt ærgre sig over alle de penge,

stort set sig selv. Pladerne der pryder univer-

De nærmeste marker, der ligger langs Cam-

der er blevet spildt”, siger han.

sitetets mure er nemlig lave af en særlig slags

pusvej, tilhører dog stadig SDU.

stål kaldet Corten. Ståltypen har den egenDemokratisk forfald

skab, at den kun ruster til en vis grænse, og

Alle med deres daglige gang på SDU i Oden-

derefter virker rusten som beskyttelse mod

se ser rødt. Rustrødt. Den dominerende farve

yderligere nedbrydning.

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

Nikolaj Schultz, nschu08@student.sdu.dk Foto: Johan Bertil W. Andersen, johaa08@ student.sdu.dk

45


ODENSE

Stemningsbarometer i medlemmernes tjeneste 21-årige Marek Poulsen er sprunget ud som fagforeningsmand. Han skal være bindeled mellem de kommunikations- og sprogstuderende i Odense og LAK’s sekretariat i København. Hvis du starter på international virksomhedskommunikation eller en negot-uddannelse, kommer du sikkert til at støde på Marek Poulsen. Han er nemlig studenterrepræsentant for LAK på SDU i Odense. Det er hans ansvar at arrangere relevante kurser, workshops og andre arrangementer for LAK’s studerende medlemmer i Odense. Blandt andet har Marek Poulsen fået et kursus om studieteknik i hus til de nye medlemmer. Stemningsbarometer Men den vigtigste opgave for Marek Poulsen er at lodde stemingen blandt foreningens medlemmer. ”Min opgave er at fornemme, hvad medlemmerne gerne vil have ud af LAK”, fortæller han. ”Jeg er den, som er nærmest på de studerende i hele systemet, så hvis man har ønsker til nogle arrangementer eller lignende, så skal man bare komme til mig,” siger han. Marek Poulsen var allerede medlem af HK, da han begyndte på international virksomhedskommunikation, og derfor var det nemt at blive overført til LAKs medlemsliste fra studiestart af. Men den 21-årige odenseaner havde ikke forstillet sig, at han ville engagere sig i fagforeningen

” I starten virkede det ret skræmmende, og jeg syntes heller ikke, at jeg havde tid til det,” siger han. Det billede skulle der en mindre udlandstur til at forandre. Marek Poulsen vandt nemlig en plads på LAK’s faste, årlige studietur til Bruxelles, og her fik han øjnene op for LAK’s velsignelser. ”Jeg mødte sekretariatschefen og masse repræsentanter fra andre universiteter og hørte en masse om, hvad der foregik i LAK, og så fik jeg lyst til at være med,” fortæller Marek Poulsen. Engager dig Hvis du skulle få lyst til at gå i Marek Poulsens fodspor, og blive en del af studenterudvalget, er der gode opleve, lover han. ”Hvis man engagerer sig aktivt inden for LAK, kan man møde en masse andre studerende, der har de samme interesser som en selv, siger Marek Poulsen. Den 31. oktober kan du se meget mere til LAK. De afholder deres store, årlige event for studentermedlemmer med workshops og foredrag i Odense. Du kan kontake Marek Poulsen via e-mail: sdu@lakonline.dk Tekst og foto: Nikolaj Schultz for LAK, lak@hk.dk

Fakta om LAK: • Står for Landsforbundet for Kommunikation. • Er et netværk for sprog- og kommunikationsuddannede og studerende. • Det er gratis at være medlem for studerende. • Der følger en gratis heltidsulykkesforsikring med medlemskabet. • Arbejder for videreuddannelse, bedre lønvilkår og udarbejdelse af lønstatistik for medlemmerne. • Er en del af HK, der har 360.000 medlemmer. • På SDU er det mest studerende på international viksomhedskommunikation og negotuddannelserne, der er medlemmer. Kilde:lakonline.dk

46

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

47


ODENSE

Borgerlige Studerende på SDU

udforske, bevare og beskytte den danske flo-

For yderligere information er du velkommen

ra. Det gør vi bl.a. ved udgivelsen af forenin-

til checke vores hjemmeside ud:

gens blad URT, som udkommer 4 gange om

www.fnks.dk eller kontakte os per mail:

året. Desuden stiller vi vor botaniske viden

FNKS@fnks.dk

til rådighed i forskellige sammenhænge, f. Borgerlige Studerende, BS, er en sammen-

eks. i frednings- og naturbeskyttelsessager

Bestyrelsen:

slutning af Konservative Studerende og Dan-

og i konkrete naturprojekter.

formand@fnks.dk næstformand@fnks.dk

marks Liberale Studerende i Odense. BS har til formål at udbrede kendskabet til borgerlig

Kortlægning af den danske flora

politik blandt de studerende og præge uddan-

Foreningen startede i 1992 det store kortlæg-

nelsespolitikken i en borgerlig retning. BS

ningsprojekt Atlas Flora Danica, der har til

Find udvalgenes e-mailadresser

har flere studerende indvalgt i de styrende

formål at kortlægge den danske flora. Det

på vores hjemmeside!

organer på SDU. De arbejder for at forbedre

gøres ved at inddele Danmark i ruder á 5x5

de studerendes vilkår både på studieniveau

km, hvor alle plantearter registreres. Projek-

og generelt på SDU, samt på landsplan ved at

tet gennemføres af frivillige botanikere.

kasserer@fnks.dk

Foreningen Ørentvist

arbejde for et mere fleksibelt uddannelsessy-

Foreningen arrangerer ture og foredrag.

stem med mere frihed og ansvar for den

For Fynskredsens vedkommende bliver dis-

enkelte studerende.

se arrangementer annonceret på vores

Hvert år til universitetsvalgene opstiller BS

opslagstavle på SDU – på hjørnet af Knolde-

Foreningen Ørentvist arrangerer koncerter i

kandidater til styrende organer. Vi anser det

ne og Stenten. Foredragene finder sted i Bio-

Odense, med musik i grænselandet mellem

for vigtigt, at sikre studenterdemokratiet

logisk Instituts seminarrrum. Alle er vel-

elektronisk musik og andre genrer. Vi er stu-

samt at sørge for studenterindflydelse via en

komne til at deltage.

derende der arrangerer koncerter for studerende. Intet sted er for vildt at holde koncert

god studenterrepræsentation. Konservative Studerende og Danmarks

Henvendelse vedr. foreningen kan ske til

i, derfor indtager vi så mange forskellige

Liberale Studerende henvender sig til bor-

Fynskredsens formand

lokationer som muligt, for at udfordre kon-

gerlige studerende på videregående uddan-

Toni Reese Næsborg, tlf. 64 73 14 82

certmediet og give publikum en ny oplevelse

nelser. De to foreninger kan tilbyde deres

eller e-mail: toni.reese@get2net.dk

hver gang. Vi samarbejder bla med det Fynske Kunstakademi og Odense Musikkonser-

medlemmer en indsigt i den politiske verden og et netværk til brug i kommende karriere.

Foreningen af Nordiske

vatorium om at lave begivenheder og koncerter med fokus på det nyskabende, spæn-

Konservative Studerende:

Kiropraktorstuderende

dende,

provokerende

og

eventyrlige.

Julie Broe

Ørentvists arrangementer er

jubro02@student.sdu.dk

eventyr, kunst og musik - i en sprængfarlig

spænding,

cocktail. Vi ses! Danmarks Liberale Studerende: Formand, Mikkel West

Hans Jørn Thorøe

www.orentvist.dk

Hatho03@student.sdu.dk Kære Kiropraktorstuderende FNKS er som fagråd og studenterforening er

Dansk Botanisk Forening

det vores mål, at varetage de kiropraktorstuderendes interesser, hvilket vi gør ved dels at være et bindeled mellem de studerende og Syddansk Universitet, dels ved at give vores medlemmer gode tilbud på mange områder

Syddansk Universitets Storekor Kan du lide at synge, og kunne du tænke dig at være en del af et musikalsk fællesskab?

– ikke mindst gennem vores mange udvalg, der gør hverdagen lidt sjovere. Vi arrangerer forskellige foredrag, fester, giver mulighed

Så er Syddansk Universitets Storekor måske noget for dig.

for at deltage i en mentorordning, samt skaffer gode tilbud på studierelevante materialer som f.eks. reflekshamre og rygsøjler m.m. Dansk Botanisk Forening er Danmarks æld-

Der arrangeres også studierejser til andre

ste grønne forening og blev stiftet i 1840. Vi

kiropraktorskoler i udlandet og hvert år sen-

er landsdækkende med ca. 1400 medlemmer.

der vi en delegation af sted til World Con-

Foreningen er delt op i en hovedforening

gress of Chiropractic Students; WCCS. Des-

med adresse i København samt en Jyllands-

uden har vi udvalg både for norske og sven-

kreds og en Fynskreds.

ske studerende, som arbejder med kontakter til det øvrige norden.

Vi formidler vores viden om botanik

FNKS giver mulighed for at skabe sig en

Foreningens formål er at informere om,

identitet som kiropraktorstuderende sam-

Kom og prøv at være med til en af vores prøver – vi øver hver mandag fra kl. 18.30 til 21.30 i Festsalen på den Tekniske Fakultet (tidligere Odense Teknikum). Du kan finde yderligere information på vores hjemmeside, www.storekor.dk Vi glæder os til at se dig!

men med sine medstuderende. 48

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK K UNIV UNIVERSITET T


ODENSE

Forbundet

Idræt, Sundhed

For at opfylde dette betragtes alle lægestude-

Kommunikation og

og Biomekanik

MR. MRs specifikke opgaver og holdninger

Sprog

– Røgfrit universitet

de aktive plads til alle de lægestuderende,

rende ved SDU af princip som medlemmer af bestemmes af de aktive i MR. Der er blandt der måtte have lyst til at deltage i MRs aktiviteter. Der kræves ingen specielle forudsæt-

Forbundet Kommunikation og Sprog er den

Idræt, Sundhed og Biomekanik er en valg-

ninger.

liste, der arbejder sammen for at pleje de stu-

MRs arbejdsområder spænder fra at arbejde

derendes interesser. Vi repræsenterer de stu-

for løsning af de konkrete problemer, der dis-

derende ved Idræt, Sundhed og Biomekanik,

kuteres blandt studerende i kantinen, fre-

samt dem, der har stemt på os ved valget til

dagsbaren etc, såsom mangel på læsepladser

de kollegiale organer på Syddansk Universi-

og knagerækker, til mere overordnede

tet.

uddannelsespolitiske emner såsom udarbej-

faglige organisation for dig, der læser kom-

delse af undervisningsplaner og tilpasning af

munikation, markedsføring og sprog. For-

Forinden valget havde vi oplyst vores fokus-

studiets målsætninger til lægelivets krav.

bundet organiserer cirka 7.500 studerende og

områder;

MR har både lokale, nationale og internatio-

færdiguddannede bachelorer og kandidater

Indhentning og kritisk læsning af bud-

nale samarbejdspartnere. Lokalt er det MRs

inden for kommunikations-, markedsfø-

getter og regnskaber med de studerendes

mål at fungere som bindeled mellem de læge-

rings- og sprogområderne. Vi sætter fokus

interesser for øje, hvilket vil sige at der

studerende og SDUs ledelse og administra-

på din faglighed og støtter dig hele vejen

ikke bliver sparet for meget på uddannel-

tion. Mange af MRs medlemmer sidder såle-

gennem studierne og ud i arbejdslivet.

se.

des i op til flere arbejdsgrupper, udvalg, råd

Arbejde for flere gruppelokaler til de

og nævn, som designer og bestemmer studi-

studerende

ets fremtid. Nationalt arbejder vi sammen

Arbejde for et røgfrit universitet.

med lægestuderende i Århus og København

Som studentermedlem får du adgang til en

række aktiviteter og tilbud, du kan gøre bruge af lige så tit du vil.

og internationalt via IMCC med lægestudeSom medlem får du blandt andet adgang til:

Der er sket mest indenfor det sidstnævnte

rende ved universiteter og lægeskoler rundt

KOM magasinet – otte gange om året

område, godt hjulpet på vej af kommende

om i hele verdenen.

Billig forsikringspakke uden selvrisiko

lovgivning.

MRs arbejdsområder diskuteres, fordeles og

Faglige

arrangementer,

kurser

og

behandles på de månedlige MR-møder, som

gåhjemmøder

Syddansk Universitet bliver røgfrit pr. 1. juli

Rabat i cirka 4.300 butikker landet over

2007.

Bank med gebyrfri kassekredit

Råd og vejledning om studiejob og praktik

Der er således røgfrit indendørs på SDU

Hjælp til at finde studierelevant arbejde

bortset fra enkelte rygekabiner med udsug.

Kontaktoplysninger:

med JobKlip

Dette gælder hele døgnet uanset at der er

Hjemmeside: www.mediciner.sdu.dk

Hjælp til udarbejdelse af cv og ansøgning

udlånt til f.eks. fest.

Mail: mediciner@health.sdu.dk

alle har adgang til. Der er altid brug for flere aktive, der vil være med til at forbedre deres studie.

Kommunikation og Sprog styrker din faglig-

Kontor (midlertidigt):

hed og giver dig billigere studietid med kon-

Baggrunden er de veldokumenterede konse-

Winsløwparken 19, 2.sal, 3.08

tante fordele.

kvenser af passiv rygning, som eksempelvis

Postadresse: Winsløwparken 19, 3.sal

begrundet mistanke om nedsat evne til at bli-

5000 Odense C

Studentermedlemskab

ve gravid. For kilder og øvrige konsekvenser

De månedlige møder, der annonceres på

Et studentermedlemskab af Forbundet Kom-

af passiv rygning, anbefales ”Hvidbog - pas-

hjemmesiden og fra nu af i Sund&hed

munikation og Sprog koster 111 kroner i

siv rygning”.

Alle kan møde op.

bacheloruddannelsen, får du det første halve

Jacob K. Pedersen

Ved henvendelse er der mulighed for at kom-

års medlemskab gratis. Meld dig ind på

Studenterrepræsentant for Idræt,

me på Medicinerrådets mailingliste og blive

www.kommunikationogsprog.dk. Her kan

Sundhed og Biomekanik

medlem af Medicinerrådets community på

kvartalet, men er du førsteårsstuderende på

du også læse mere om alle vores tilbud og

e-learn.

aktiviteter.

Medicinerrådet (ved

Forbundet Kommunikation og Sprog

Syddansk Universitet)

Frivillige Studerende

Hovedkontor: Skindergade 45-47 Postboks 2246

Medicinerrådets (MRs) højeste mål er at for-

”Boglig viden er død.” Sådan lyder det sand-

1019 København K

bedre kvaliteten af lægestudiet ved Syddansk

synligvis hos din arbejdsgiver, når du er fær-

Telefon 33 91 98 00

Universitet (SDU) med udgangspunkt i de

dig med din uddannelse. Budskabet er, at du

Telefax 33 91 68 16

lægestuderendes synsvinkel. MR arbejder

skal vise handlekraft ude i det virkelige liv –

info@kommunikationogsprog.dk

således for at fremme de lægestuderendes

og skrive det på dit CV for at blive indbudt til

www.kommunikationogsprog.dk

interesser i bredeste forstand.

en jobsamtale.

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDD SYDDANSK UNIVERSITET

49


ODENSE Hvis du har lyst til at styrke dit cv gennem

den viden, du som studerende tilegner dig

med både kulturelt og fagligt indhold, til en

frivilligt arbejde, så læs mere her:

under sin uddannelse. JFSDU arrangerer en

storby et sted i verden. Ovenstående er kun et

vifte af aktiviteter for medlemmerne, som de

udpluk af de arrangementer foreningen står

Hos Frivillige Studerende kan vi hjælpe dig

kan få brug for såvel under som efter studie-

for, men alle har de til formål at knytte de

med, at gøre det til en udviklende, sjov og

forløbet. Herunder afholdelse af virksom-

studerende tættere sammen på tværs af stu-

inspirerende proces. Vi formidler kontakter

hedsbesøg, foredrag, studieture og fester.

dier og årgange.

til den type frivilligt engagement, som pas-

Gennem disse arrangementer samler JFSDU

ser til dit behov, dine kompetencer og dine

de studerende på studierne og sørger for inte-

Yderligere information om JFSDU findes på

idéer. Vi formidler kontakten – og du skaber

gration imellem de forskellige årgange. Del-

hjemmesiden www.jfsdu.dk eller på forenin-

indholdet.

tagelse i JFSDUs aktiviteter giver dig også

gens opslagstavle på Gydehutten (SDU).

Overordnet formidler vi to typer frivilligt

mulighed for at opbygge et fagligt og socialt

Hjemmesiden indeholder også yderligere

arbejde:

netværk, som du kan få stor glæde af såvel

information om arrangementer, studiet og

mens du studerer, som efter studiets afslut-

relevante juridiske nyheder. Du er også altid

1) Inden for universitetet. Gennem studen-

ning. Alle vore aktiviteter arrangeres af JFS-

velkommen til at besøge JFSDUs kontor på

terpolitisk arbejde og målrettet arbejde for

DUs bestyrelse og udvalg ofte i tæt samar-

Juridisk Institut eller sende en mail til jfs-

et forbedret studiemiljø.

bejde med Juridisk Institut. JFSDU fungerer

du@jfsdu.dk

alene på frivilligt basis, JFSDU har derfor 2) Ude i virkeligheden. Gør en social og ansvarsfuld indsats i et område uden for

stor glæde af at have aktive medlemmer på alle årgange.

universitetet, og bevis dermed, at du kan løfte et ansvar, der handler om andet end

Juridisk Forenings medlemsskare tæller både

at gå til eksamen.

nuværende samt tidligere studerende på

Syddanske studerende

SDU, desuden har foreningen en række særFrivillige Studerendes formål er, at styrke de

lige medlemmer, som bl.a. omfatter samtlige

studerendes muligheder for at opbygge kom-

undervisere på Juridisk Institut og mange

petencer og gavnlig erfaring – både inden for

cand.jur-uddannede fra SDUs administrative

Syddanske Studerende vil gerne byde alle

og uden for studiemiljøets rammer. Derfor

stab. Som medlem af Juridisk Forening Syd-

nye studerende velkommen på SDU. Syd-

arbejder Frivillige Studerende med at videre-

dansk Universitet har du mulighed for at del-

danske Studerende er din studenterorganisa-

formidle kontakter, der kan styrke den stude-

tage i en masse aktiviteter, såvel sociale som

tion på SDU. Det er en organisation der

rendes kompetencer gennem frivilligt arbej-

faglige. I løbet af de seneste semestre har JF

udgøres af de studerende, og arbejder for og

de.

arrangeret en bred vifte af virksomheds- og

blandt de studerende.

organisationsbesøg. Hvert semester tager

Som ny studerende vil du forhåbentlig ople-

Spring ud i din fremtid! Skriv til:

foreningen en tur til København, hvor vi

ve at SDU er et rigtig godt universitet. Des-

Frivillige Studerende

bland andet har aflagt Justitsministeriet,

værre vil du måske også opleve at noget kun-

makub06@student.sdu.dk

Mærsk, Carlsberg, Højesteret, Parken Sport

ne være bedre: Det kunne være et mere

& Entertainment, Forbrugerombudsmanden

spændende studiemiljø, større demokratisk

Med venlig hilsen

og Forsvarets Auditørkorps et besøg. Yderli-

medindflydelse som studerende, billigere

Martin Kubert

gere har JF afholdt besøg hos revisionsvirk-

kantinepriser, osv.

somheden KPMG og FOCUS advokater.

Syddanske Studerende arbejder for at de stu-

Juridisk Forening

Udover besøg ud af huset har JF også arran-

derende bliver hørt på SDU ved at være akti-

geret en masse foredrag på SDU, hvor der

ve på mange områder. F.eks. ved at holde

Syddansk Universitet

blandt andet har været berørt aktuelle emner

debatmøder, lave happenings og deltage i

som økonomiske kriminalitet, registrerings-

debatten i medierne. Og så repræsenterer vi

afgift på danske biler, ombudsmandsinstitu-

de studerende i SDU’s bestyrelse og akade-

tionen, ”TDC-sagen” og anklagemyndighe-

miske råd, og vi arbejder sammen med og

den. Foredragene afholdes af eksperter, som

forsøger at lægge pres på ledelsen på univer-

JF engagerer for at sikre høj kvalitet og fag-

sitetet og politikerne, som en ikke-partipoli-

lighed, indenfor de berørte områder. Som

tisk interesseorganisation.

særlige gæstetalere har Juridisk Forening

Vi står stærkest som studerende, når vi står

SDU blandt andre kunnet præsentere Justits-

sammen om et bedre universitet. Derfor vil

minister Lene Espersen, tidl. Justitsminister

vi i Syddanske Studerende gerne opfordre

Frank Jensen, Adv. Bjørn Elmquist og Adv.

dig til at blive medlem, og i det hele taget

Juridisk Forening Syddansk Universitet er en

Merethe Stagetorn. På den sociale front har

kontakte os hvis du oplever en eller anden

uafhængig studenterorganisation på Syd-

JF arrangeret vinsmagning og whiskysmag-

form for problemer, eller har ideer til hvor-

dansk Universitet for alle HA(jur.)-, HA(jur.)

ning. Endvidere afholder festudvalget under

dan SDU bliver et endnu bedre sted at stu-

i skat-, Cand.merc.(jur.)-, BA- eller Cand.

JF et antal fester i løbet af semestrene, en

dere. Medlemskab er gratis og fuldstændig

jur.-studerende.

julefrokost i december måned samt et par

uforpligtende. Ønsker du at blive medlem,

café-arrangementer i løbet af året. Forenin-

eller har du spørgsmål til os, er det eneste du

JFSDU er både en faglig og social forening.

gens studieturs-udvalg arrangerer også hvert

skal gøre at sende en mail til:

Vores aktiviteter har til formål at supplere

år en meget populær og spændende studietur,

formand@syddanskestuderende.dk

50

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

Studenterboghandelen ved Syddansk Universitet Kig ind på www.boghandel.sdu.dk - her er der altid åbent

Tillykke med optagelsen på Syddansk Universitet Du starter nu på et nyt liv som universitetsstuderende. Du vil møde mange nye mennesker og blive stillet over for nye og spændende udfordringer. Du vil også komme til at læse en masse bøger, fylde en masse mapper med noter og slide en del kuglepenne og overstregningstusser op. Det er dyrt at studere, men det er også en investering i fremtiden.

er vores mål stadig at tilbyde studierelevant litteratur til studievenlige priser. Vi vil derfor gøre alt, hvad vi kan, for at din SU rækker så langt som muligt, når det gælder køb af bøger og andre ting til dine studier. Du er velkommen til at kigge forbi inden du starter på din uddannelse. Se åbningstider på vores hjemmeside.

Studenterboghandelen blev etableret i 1981 på initiativ fra undervisere og studerende, fordi der var et behov for at have en akademisk boghandel på selve universitetet. I de mellemliggende 28 år er der sket meget - både på universitetet og i boghandelen. I dag fungerer boghandelen som en erhvervsdrivende fond med en demokratisk valgt bestyrelse bestående af både undervisere og studerende. Ligesom det var tilfældet, da boghandelen startede,

På www.boghandel.sdu.dk kan du også se boglister og forudbestille dine semesterbøger.

I Studenterboghandelen finder du bl.a.:

Du kan også blive medlem af Samlerens og Gyldendals Bogklub igennem os og hente dine bestillinger direkte i butikken.

xSemesterlitteratur xSupplerende faglitteratur xDansk og udenlandsk skønlitteratur xLommeregnere xKalendere xKontorartikler xSDU merchandise

Vi glæder os til at se dig i Studenterboghandelen på Syddansk Universitet. Med venlig hilsen Susanne Jørgensen, daglig leder

På vores hjemmeside kan du finde mange flere informationer. Her kan du også bestille og forudbetale bøger og få dem tilsendt eller få dem sat til afhentning i en af vores afdelinger.

I semesterstarten kan du på www.boghandel.sdu.dk, under semesterlitteratur løbende se, hvilke bøger dine undervisere har bestilt hjem til undervisningen. Husk: Vi giver 10% studierabat på langt de fleste obligatoriske bøger!

Campusvej 55 • 5230 Odense M Tlf.: 6550 1700 • Fax: 6550 1701 E-mail: studenter@boghandel.sdu.dk ved hovedindgangen Niels Bohrs Allé 1 • 5230 Odense M Tlf.: 6550 7549 • Fax: 6550 1714 E-mail: henriette@boghandel.sdu.dk

Engstien 1 • 6000 Kolding Tlf.: 6550 1440 • Fax: 6550 1714 E-mail: anne@boghandel.sdu.dk ved indgang B

www.boghandel.sdu.dk RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

51


ODENSE

På opdagelse i SDU’s afkroge Barakkerne Institut for Statskundskab lever en tilbagetrukket tilværelse i de hvide barakker, der udgør instituttets midlertidge hovedkvarter, indtil det nye domicil står klar om tre år. Overassistent Dorthe Cohrt Nebel savner udsigten fra sit gamle kontor og ikke mindst afstanden til kantinen. ”De dage hvor det står ned i lårtykke stråler, overvejer man det lige tre gange inden man gåri kantinen.”

Postrummet Alle pakker og breve til og fra universitetet går gennem SDU’s egen postcentral i kælderen inden de når deres endelige mål. Carsten Pedersen trives på sin arbejdsplads. ”Stemningen er god. Her er masser af mandehørm, fordi der ikke er nogen kvinder her.”

Restauranten Det meste mad og drikke på SDU spises med fingrene og slupres fra vandflasken. Men der findes faktisk en restaurant, hvor der spises med fint bestik og drikkes af langstilkede glas. Tjener Stefan Thrane nyder at restauranten på SDU ikke er så travl. ”Det er godt, at man selv kan styre sin arbejdssag og selv planlægge sine arbejdstider.”

52

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

13.000 skeletter i æblekasser, Christian II´s bibel, og en indendørs oase for rygere. Det er de særeste ting man kan finde på universitet. RUST spændte tropehjelmen og udforskede nogle af de steder, hvor de færreste studerende kommer på SDU.

Rektors kontor På universitetet er der ansvar for egen læring. Så i modsætning til en folkeskole er trafikken af uartige elever noget mindre på rektors kontor. Men Jens Oddershede får stadig mange gæster, og derfor er det vigtigt at arbejdsværelset repræsenterer hele SDU og ikke bare hans personlige smag. ”Jeg er opmærksom på, at det ikke bare er Jens Oddershedes kontor, men at det rektors kontor. Det skal ikke være en rodeplads for mig. Det skal være ordetnligt of rytteligt.”

Knoglekælderen I den såkaldte knoglekælder opmagasinerer man tusindvis af skeleter fra gamle kirkegårde. De opbevares ikke i kister men i æblekasser. Med hjælp fra kranier og knoglerester kan dr. med. Jesper Boldsen forske i fortidens sydomme. Men den daglige omgang med skeletterne påviker ham ikke. ”Man kan jo ikke sætte sig ned og føle for hver eneste af de 13.000 døde. Så kunne man jo aldrig foretage sig andet.”

Rum til Fordybelse På gydehutten farer el-køretøjer, stressede lektorer og trætte elever frem og tilbage. Men nede i Rum til Fordybelse er der plads til komme i kontakt med de åndelige sider af studielivet. Thomas Reuss Schmidt er netop færdiguddannet cand. sceint. i biologi og matematik, men plejede at skrue ned for hverdagens stress med andre kristne studerende en gang om ugen. ”Det er en mental pause på informationsmotorvejen. En rasteplads.”

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

53


ODENSE

Rara-rummet Temperatur og luftfugtighed skal være helt perfekt i det såkaldte Rararum, hvor biblioteket opbevarer sine helt uvurderlige bøger, hvoraf mange er mere end 500 år gamle. Her findes blandt andet Christians II’s bibel og en første udgave af Flora Danica. Betjent Annagrethe Bendtsen er en af de få med adgang til Rara-rummet. Bøgernes særlige historie gør rummet til noget specielt for hende.”Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de gamle konger har siddet med lige netop de her bøger i hænderne”.

Rygerummet På regnvejrsdage falder antallet af rygere betydeligt på SDU, men der er et enkelt sted, hvor nikotinhungrende studerende kan få stillet rygetrangen i tørvejr. Martina Eriksen, der læser medicin, tilbringer mange timer i rygerummet. ”Her er fred og ro. Så nogle gange når jeg skal læse til eksamen, sidder jeg her hele natten. Så kan man bare tænde en smøg, når man vil”.

Køkkenet De fleste kender maden i kantinen, men kun få kommer i køkkenet, hvor den bliver til. Her tilbereder Morten Hvenegaard hver dag frokosten til de hundredevis af gæster i kantinen. Når han træder ud på køkkengulvets fliser er han helt fokuseret. ”Det er mit arbejde, og jeg skal bare lave en masse mad, til de folk der er herude.”

Nikolaj Schultz, nschu08@student.sdu.dk Foto: Leonora Beck,lebec08@student.sdu.dk

54

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

Første indtryk af SDU og Odense Vi har spurgt tre studerende, hvad de syntes om Syddank Universitet og Odense som studieby, da de selv var nye.

Anni Preisler, kiropraktor, 8 semester

“For mig var det super fedt at starte herovre. Det var helt anderledes, fordi jeg kommer fra København, så jeg havde ikke nogen forbindelser herovre. Men det gode ved det studie jeg startede på, var, at stort set ingen af os havde nogen forbindelser herovre. Der var både folk fra Norge, Sverige og hele Danmark som startede på mit studie, så det var faktisk de færreste af os

RUSHÅNDBOG G2 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

der kendte nogen i Odense på forhånd. Der var et rigtig godt introforløb, og vi havde nogle helt vildt fede - både sociale og faglige - tutorer som tog rigtig godt i mod os. Det gode ved Odense er også, at byen er tilpas lille, så alt er i cykelafstand. Man kan komme rundt i hele byen. Alt i alt er det en rigtig fed by at bo i som studerende.”

55


ODENSE

Verner Joost Hansen, journalistik, 3 semester

“Jeg kommer jo fra Sjælland, og da jeg først flyttede hertil var det da lidt svært. Jeg kendte ikke rigtig nogen. Man skal lige ind i hverdagens rutiner, og der er mange anderledes typer - folk der er sig selv på en lidt anden måde. Der er ikke så mange strømlinede typer, og det er også det der er fedt herude. Man kan få lov at være sig selv - der er ikke den der med, at man peger fingre

56

af folk og sætter de studerende i bås som i gymnasiet. Der er plads til alle, og det er en fordel. Og samtidig skal man lære at arbejde sammen med alle slags mennesker, hvilket gør det til et rigtig godt miljø, både socialt og fagligt. Man kan være herude sent om aftenen - og vigtigst af alt, så kan man ikke undgå at få nogle gode kammeratskaber.”

RUSHÅNDBOG NDBO OG 2 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET IT


ODENSE

Line Kongstad, cand.økom, 9. semester

“Jeg synes, de (studiet, red.) tog rigtig godt i mod os. Vi havde et forløb - jeg tror det var fire dage - hvor vi lavede alt muligt sjovt, og vi blev vist rundt på skolen. De gjorde rigtig meget for, at vi blev rystet sammen socialt. Det fungerede rigtig godt. Når det kommer til Odense som studieby, så har jeg ikke rigtig noget at sammenligne med. Men når jeg snakker med venner som læser andre

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

steder, så er det miljø vi har på tværs af studier specielt godt. Da jeg startede, havde vi eksempelvis rigtig meget med statskundskab at gøre, så man får et indblik i de mange forskellige uddannelser herude.”

57


ODENSE

Roskilde 2009 Konkurrence: Vi belønner den sjoveste oplevelse fra Roskilde Festival ‘09 Var du med på Roskilde Festival i år? Og oplevede du noget vildt, vådt, varmt, vammelt, vovet, voldsomt eller vanvittigt? Så fat pennen og send en fantastisk, foruroligende, finurlig, fremragende, flov eller fjollet oplevelse fra 2009’s brag af en sommerfest. Vi belønner den sjoveste festivalfortælling med to flasker sprut og sodavand på Kræz i Odense, så du kan holde efterfest for alle dine lejr-venner. Desuden bliver din Roskilde-oplevelse trykt i RUST. Send din historie til rust@sdu.dk - husk navn, nummer og billeder.

Foto: Ditte Valente

Foto: Thomas Kjaer

58

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ODENSE

Om Roskilde Festival 2009 Roskilde Festival blev i 2009 afholdt for 39. gang. 75.000 billetter blev sat til salg. Publikum kommer fra hele verden – og cirka 50 % var igen i år fra andre lande end Danmark. I alt spillede cirka 175 bands på Roskilde Festivals 7 scener. Årets største navne var blandt andre Coldplay, Slipknot, Kanye West og Oasis. Roskilde Festival organiseres af Foreningen Roskilde Festival – en forening der indsamler penge til humanitært og kulturelt arbejde. Ethvert overskud, som foreningen tjener på Roskilde Festival, udloddes således. I alt er mere end 100 millioner kroner uddelt igennem årene. Roskilde Festival laves på basis af frivillige - omkring 25.000 frivillige stiller op hvert år. Foto: Jens Dige

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

59


ODENSE

Kom godt fra studiestart For mange er det en svær overgang at begynde på en videregående uddannelse. Hverdagen på universitetet er meget anderledes end gymnasiet, og måske er man flyttet til en ny by. Det kan gøre en både trist og forvirret. Studtenerrådgivningen giver her nogle gode råd til, hvordan du får den bedst mulige start på studiet. Har du det svært med at starte på studiet?

uddannelsesstedet. Mange har glæde af et

anden medstuderende. Så får du et mere fast

I Studenterrådgivningen ser vi mange stude-

mindre job, som kan hjælpe dig til at struktu-

holdepunkt og har mulighed for at udveksle

rende, der har det svært med at starte på en

rere dagen. Det betyder afveksling fra dit

de erfaringer, du får. Springet fra gymnasiet

uddannelse. Mange nystartede studerende

studieliv og giver samtidig et frirum, hvor du

til en videregående uddannelse er stort, så

har været nødt til at flytte, hvilket for nogle

ikke skal præstere på samme måde, som på

det at snakke med din læsegruppe kan give

samtidig har været ensbetydende med at flyt-

dit studium.

dig en fornemmelse af, hvordan de andre

te hjemmefra.

læser og forstår pensum. Vær åben

Rykket op med rode

Studiet er måske dit drømmestudium, og så

Kun en overgang

Tabet af nærheden med tidligere omgangs-

kan det alligevel være svært. Ved mødet med

Acceptér, at det er plagsomt at føle sig ensom,

kreds, venner og familie kan være svært at

mange nye mennesker føles det vigtigt at

men at det er en naturlig følelse, som du deler

håndtere. Du skal samtidig i gang med at

holde facaden. Det kan være en stor hjælp at

med mange andre, der netop er flyttet fra

opbygge en ny social omgangskreds, og føler

tale med andre om, hvordan du har det.

deres netværk. Det betyder både frihed og et

dig måske ikke helt på toppen til dette. Men

sus, men også en fortabthed i en overgangs-

uanset hvor fagligt velfunderet du er, så vil

Kom med i en læsegruppe

det være en god idé at opbygge en social til-

Sørg for eksempel for at komme med i en

knytning til dine studiekammerater på

læsegruppe, måske bare sammen med én

periode, når du skal tilpasse dig det nye. Tekst: Studierådgivningen, www.srg.dk

Studenterrådgivingen er et gratis tilbud til studerende på videregående uddannelser. Her kan du få hjælp til at tackle mange de af sociale og faglige udfordringer, du måtte møde i løbet af din studietid lige fra eksamensangst eller koncentrationsbesvær til lavt selvværd. Du kan læse meget mere på:

www.srg.dk

60

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


SØNDERBORG

Sønderborg Velkommen til Campus Sønderborg ........ side 62

Velkommen til Sønderborg ...................... side 63

Studie med kontakt til virkeligheden ....... side 64

Fra teori til praksis i eget kontor .............. side 65

Tre skarpe til en studerende ..................... side 66

Sightseeing i Sønderborg ......................... side 68

Opslagstavlen ........................................... side 70

RUSHÅNDBOG OG 2 2009 9 - FOR SYDDANSK NSK U UNIVERSITET

61


SØNDERBORG

Velkommen til Campus Sønderborg Tekst: Per Boisen, campuschef i Sønderborg

Porten til Europa

Småt men godt

også en forskerpark, en koncertsal samt

Syddansk Universitet i Sønderborg har i

Sønderborg er ikke et af de universiteter,

hjemstedet for Sønderjyllands Symfoniorke-

mange år været meget opmærksom på ver-

hvor adskillige tusinde studerende kommer

ster.

den uden for Danmarks grænser, og har gjort

og går, uden at nogen kender dem. Her er den

Med Alsion er der skabt nogle topmoderne

meget for at tiltrække udenlandske studeren-

enkelte studerende ikke blot et eksamens-

og unikke rammer, hvor uddannelse, forsk-

de til universitets uddannelser. Arbejdet har

nummer, men derimod en person med et

ning og kultur bor under samme tag.

båret frugt ved, at der gennem årene er blevet

ansigt og et navn.

De nye universitetsbygninger er beliggende

skabt et meget spændende internationalt stu-

Vi underviser ikke i auditorier, der er fyldt

på et af byens mest attraktive arealer - et lille

diemiljø med studerende fra flere end 50 lan-

med 400 studerende. I Sønderborg forsøger

stenkast fra Alssund - og i umiddelbar nær-

de - inden for såvel som uden for EU.

vi at skabe mere intensive undervisningsfor-

hed af byens centrum.

Studerende ved Syddansk Universitet i Søn-

mer, ved at undervisningen gennemføres i

derborg bliver ikke alene bibragt en faglig

mindre hold, hvor der er tæt dialog mellem

Vi håber, du falder godt til og glæder os til at

viden på et højt niveau, men har også mulig-

underviser og studerende.

byde dig velkommen til vores campus!

deres medstuderende kommer fra.

Alsion

Venlig hilsen

I løbet af studietiden bliver der skabt mange

I 2007 flyttede vi ind i universitetets nye

Campuschef Per Boisen.

sociale kontakter, hvor landegrænser ikke

fantastiske bygninger, der har fået navnet

spiller nogen rolle.

Alsion.

hed for lære om kulturerne i de lande, hvor

Alsion huser ikke alene universitetet, men

62

RUSHÅNDBOG BOG 2009 2 - FOR OR S SYDDANSK UNIVERSITET


SØNDERBORG

Velkommen til Sønderborg

Tekst: Jan Prokopek Jensen, borgmester

Du har valgt at tilbringe dine kommende stu-

Virksomhederne er i samme hus som dig, så

Og så er der byen, skoven, vandet og histori-

dieår på Syddansk Universitets afdeling i

du skal ikke først ud at finde dem. For eksem-

en. Vi er stolte af det hele, og er overbeviste

Sønderborg. Det kommer du ikke til at for-

pel på Mads Clausen Instituttet. Her sidder

om, at denne kombination af kultur, natur og

tryde. I Sønderborg er der nemlig noget at

90 medarbejdere og arbejder med innovation

historie er helt unik. Som sagt: i Sønderborg

komme efter. Uanset om du skal udvikle dine

på et teknologisk, designmæssigt og forret-

er der noget at komme efter. For eksempel

tekniske færdigheder på en ingeniøruddan-

ningsmæssigt niveau. Syddanske Forsker-

musik. De seneste år har vi haft besøg af Eric

nelse, eller fordybe dig i erhvervsstudier, så

parker har også en afdeling på Alsion. De

Clapton, Roger Waters fra Pink Floyd og

har vi noget helt særligt at byde på.

virksomheder, der har etableret sig i Alsion-

Mark Knopfler. Alle har givet koncert i

afdelingen er videnstunge virksomheder, der

Augustenborg Slotspark, der kan rumme

For det første kommer du til at læse sammen

har behov for en tæt kontakt til universitets-

12.000 tilhørere. Det giver en intim og nær-

med andre engagerede medstuderende på

miljøet. Få jer en snak i kantinen. Hvem ved,

værende musikoplevelse, hvor du kan se

nogle relativt små årgange. På Syddansk

hvad det kan føre til?

kunstneren oppe på scenen. Her er der heller ikke brug for storskærm. I 2009 får vi blandt

Universitet i Sønderborg forsvinder du ikke i mængden. Du bliver set og hørt, din lærer

Vi hjælper dig også, hvis du har brug for et

andet besøg af B. B. King, Anastacia og

står lige foran dig – og er ikke blot en utyde-

studiejob. Sønderborg Kommune medfinan-

Katie Melua.

lig profil på en storskærm 30 meter væk.

sierer en studiejobkoordinator, der står til din rådighed. Han kender virksomhederne, for-

Tillykke med dit valg af Sønderborg som stu-

For det andet får du rige muligheder for at

eningerne og de offentlige institutioner i

dieby.

afprøve den teoretiske viden, som du suger

området. Kontakt ham, og hør om mulighe-

til dig på studiet, i den virkelige verden. Det

derne.

Med venlig hilsen Jan Prokopek Jensen

lokale erhvervsliv bakker fuldt og helt op omkring dig og dit studie. Der er derfor rige

For det tredje, så kan vi byde på den smuk-

muligheder for at finde en virksomhed, som

keste universitetsbygning i hele Danmark –

du kan samarbejde med omkring dine pro-

Alsion. Det flotte bygningsværk ligger lige

jekter. kt Og hvad er mere tilfredsstillende end

ved det smukke Alssund, der slynger sig gen-

at v vide, at det du har lært, kan bruges og

nem Sønderborg og munder ud i Sønderborg

omsættes til produkter og processer, som m

Bugt. Alsion rummer også en af landets bed-

erhvervslivet, foreninger eller offentlige

ste koncertsale med en imponerende akustik.

institutioner kan bruge?

Her er der rige muligheder for spektakulære

borgmester, Sønderborg Kommune

musikalske oplevelser.

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

63


SØNDERBORG

Studie med kontakt til virkeligheden SDU i Sønderborg har god kontakt til erhvervslivet. Det giver rig mulighed for at lave et projekt eller speciale i samarbejde i med en virksomhed. Du behøver ikke at tilbringe hele din studie-

vil fremstille. Og så har det jo været nærlig-

ved præcis, hvad de vil kaste sig over. Men

tid på læsesalen, når du er indskrevet på SDU

gende at ansætte dem bagefter. De kender jo

fælles for de fleste er de karakterer, som pro-

i Sønderborg. Her er nemlig gode chancer for

vores virksomhed og kan nemt indgå i arbej-

jekterne i sidste ende udløser. Flertallet sco-

at komme ud i den virkelige verden og

det,” fortæller Allan Carstens. Faktisk er

rer tocifrede karakter på deres opgave.

omsætte undervisningens teorier til praksis.

halvdelen af ingeniørerne i Saab Technolo-

”Det er jo et tegn på, at de lever sig ind i det.

På universitetet i Sønderborg har man styr på

gies tidligere studerende.

Når de er til eksamen, er de ikke i tvivl om hvad de skal sige. De har jo afprøvet det

det professionelle netværk, og man sætter en

selv”, siger Allan Carstens.

ære i at hjælpe de studerende i kontakt med

Gode karakterer

firmaer, der kan sikre, at opgaven har hold i

Der er stor forskel på de studerende, der

virkeligheden.

kommer indenfor i varmen hos Saab Techno-

Samarbejdet med de studerende har også

”Vi kan give den uofficielle garanti, at stude-

logies. Nogle ved ikke helt hvad de vil arbej-

haft stor indflydelse på de fysiske rammer

rende kan komme til at skrive afgangsprojekt

de med. Mens andre er mere målrettede og

hos Saab Technologies. Da Alsion stod fær-

i samarbejde med en virksomhed, hvis de vil”, siger campuschef Per Boisen. Han mener, at SDU i Sønderborg er det universitet i Danmark, der har bedst kontakt til lokale virksomheder. Og det giver gode muligheder for de studerende. Men det er ikke kun Per Boisen, der er glad for samarbejdet.

dig i 2007, valgte man at samle alle firmaets afdelinger på et sted. OG Sammen med en række andre virksomheder rykkede de ind på de studerendes domæne. ”Det er vigtigt at have forbindelse til universitetet. Det er derfor vi flyttede herud”, siger Allan Carstens.

Virksomhederne vinder også En lang række skinnende plader på den såkaldte Wall of Fame i Alsion vidner om, at erhvervslivet også sætter pris på de studerendes arbejde. Hver plade er indgraveret med navnene på de studerende, der har et lavet særligt godt projekt til gavn for virksomhe-

Casmpuschef Per Boisen fremviser The Wall of Fame

den. Et af de firmaer, der har fået fuldt udbytte af at invitere studerende indenfor, er Saab Technologies, der fremstiller kommunikationsudstyr

til

blandt

andet

Forsvaret.

HR-kosulent Allan Carstens mener, at det giver et frisk pust, når der kommer unge ind i virksomheden, der kan anskue tingene fra en anden vinkel. Men samarbejdet kan også udvikle sig til mere end bare et enkelt projekt.

Tekst og foto: Nikolaj Schultz, nschu08@student.sdu.dk

”I mange tilfælde har det resulteret i, at nogle studerende har lavet et produkt, som vi gerne

64

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


SØNDERBORG

Fra teori til praksis i eget kontor

Eget kontor, fri kaffe og store udfordringer. Bjarke Kragh og Ken Christensen læser HA almen, men er flyttet ind hos Saab Technologies for at skrive deres bachelorprojekt. Emnet er ”business intelligence”, og handler om at forbedre effektiviteten i virksomheden. Derfor er det afgørende at være tæt på begivenhedernes centrum.

Hvordan er det at arbejde ude på en virk-

for eksempel fået vores eget kontor herude,

Bjarke: Det er rart, at man kan komme ud og

somhed?

så vi har meget nemmere ved at komme i

prøve kræfter med virkeligheden, inden man

Bjarke: Vi har gået tre år på skolen med en

kontakt med de folk, som er relevante i for-

kommer ud af skolen. Hvis der så opstår fejl,

masse teori. Så jeg synes det er fedt endelig

hold til vores opgave.

så sker der ikke så meget. De har jo forståelse

at komme ud og arbejde med det i praksis.

Man får også stillet computer og ressourcer

for, at man trods alt bare er studerende.

Man kan tydeligt mærke, at der er forskel

til rådighed, så vi kan få lavet en rigtig god

skole og erhvervsliv.

opgave. Men de går ikke og holder os i hån-

Ken: Efter to og et halvt år på skolen tænkte

den. Man skal selv være oppe på tåspidserne

jeg: Er jeg nu klar til at komme ud i en virk-

Ken: Det var et chok at komme herud. Nu har

og være opsøgende for at hente den informa-

somhed. Har jeg nu helt styr på de her teorier,

man gået i den her perfekte teoriverden, hvor

tion, man har brug for. Det ser jeg kun som

vi arbejder med? Så er det fedt at få et ”gra-

tingene er nemme: Man skal bare gøre sådan,

en udfordring.

tis” forsøg til at komme ud og blive bekræftet

sådan og sådan. Ude i virksomheden finder

i, at man er klar. Man kan godt finde ud af det

man ud af, at ting tager tid. De kan godt tage

Hvad kan det gøre for jeres karriere?

rigtig lang tid. Og det er ikke den her per-

Ken: Det at komme ud i en virksomhed, det

fekte verden, vi har lært at kende på skolen.

giver jo nogle muligheder for networking. Hvis man drømmer om at få arbejde her, så

Hvordan er I blevet modtaget i virksom-

kender de jo allerede en, og måske har man

heden?

allerede leveret et godt produkt til dem. Så

Ken: Vi er blevet modtaget rigtig godt. Vi har

det er stor chance, og man er da dum, hvis

her. Foto og tekst: Nikolaj Schultz, nschu08@ student.sdu.dk og Freja Czajkowski, frcza08@student.sdu.dk

man ikke benytter sig af den.

Ken Christen (tv) og Bjarke Kragh føler sig hjemme hos Saab Technologies.

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

65


SØNDERBORG

Susanne Reuter Jessen, 27 år. Læser HA Engelsk Hvad synes du om studiemiljøet på universitetet? Jeg synes absolut universitetet gør en stor indsats for at få de nye studerende til at føle sig velkomne. De er meget opmærksomme på, at der er mange udenlandske studerende. Vi har en hel måned med introduktion og så vores rustur. Hvad synes du om Sønderborg som studieby? Det er jo hverken København eller Århus, men i forhold til byens størrelse er der utrolig mange uddannelsesinstitutioner og mange barer og diskoteker. Har du et god råd til nye studerende? Først og fremmest skal de deltage i de introtilbud, der er. Det kan godt være, man ikke gider være hønefuld hver gang, men deltag alligevel. Det sociale liv er meget vigtigt.

Tre skarpe til de studerende Lasse Poulsen, 22 år. Læser til ingeniør Hvad synes du om studiemiljøet på universitetet? Jeg kan godt lide, at det er et mindre universitet. Alle kender alle. Hvad synes du om Sønderborg som studieby? Den er kanon, fordi man kender alle, men hvis man er vant til København, er det nok lidt småt. Har du et god råd til nye studerende? Tilmeld jer alle de tilbud der er. Lær alle at kende, det tager ikke lang tid.

66

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


SØNDERBORG

Bradlee Beswayan, 21 år. Læser negot i kinesisk Hvad synes du om studiemiljøet på universitetet? Alle er nede på jorden, og der er ikke for mange mennesker. Det er er godt sted at studere. Hvad synes du om Sønderborg som studieby? Her er rart. Det er en lille by i forhold til København. Det er et godt sted at være for en tid, men ikke for evigt. København var for larmende og for meget kriminalitet. Det her er et fredeligt sted, men de unge godt kan feste om aftenen alligevel. Har du et god råd til nye studerende? Det er et godt universitet at vælge

i Sønderborg Louise Aaquist Nielsen, 26 år. Læser Negot i kinesisk Hvad synes du om studiemiljøet på universitetet? Det er rigtig godt. Der er mange fællesaktiviteter, som café, skiture og fester. De prøver virkelig at få folk til at mingle. Hvad synes du om Sønderborg som studieby? Der er mange unge og studerende her. Der er hyggeligt, men byen er lille. Har du et god råd til nye studerende? Man skal være åben for nye udfordringer og nye mennesker, så kommer det hele af sig selv.

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

67


SØNDERBORG

Sightseeing i Sønderborg Er du til fortidsminder og fælles kulturarv eller vil du hellere lidt under overfladen og blive overrasket? Sønderborg kan levere begge dele. Vi giver en guide til store og lidt mindre seværdigheder i din nye studieby. Trappen

toppen af buen glimter to kongekroner. De

Sønderborg Slot

Det kalder de unge granittrinene, som går

skulle eftersigende være blevet stjålet utalli-

Vil du vide, hvad pokker Sønderborg er for

ned mod havnen. Trappen ligger lige ved

ge gange.

en størrelse, så er byens slot lige stedet. Søn-

Sønderborg Slot, hvorfra du har udsigt til

Man kan først kalde sig for en rigtig sønder-

derborg Slot er en oldnordisk borg fra

Alsion. Det er stedet, hvor Sønderborgs ung-

borgenser, når man har kravlet på broens

1100-tallet, som ligger lige ud til Alssund.

dom tilbringer adskillige timer, når solens

bue, mener indbyggerne i Sønderborg.

Borgen huser ikke riddere og skønjomfruer, men er i stedet blevet til et museum. De for-

stråler om foråret begynder at varme den

skellige udstillinger belyser Sønderjyllands

sønderjyske by op. Her kan du nyde en kold pils og hygge sammen med vennerne, mens

Ringriderfesten

historie fra middelalderen og frem til den

du glemmer hverdagens lektieræs.

I juli dækkes der op til den årlige Ringrider-

mere vedkommende nutid.

fest. Festen løber som byfesten over fire dage Christian den X’s bro/’Buen’

med underholdning, tivoli og musik. Det er

Dybbøl Mølle

Alssund skærer Sønderborg over i

en af de største fester i det sydlige Jylland. I

Maler den nu også af helvede til? Undersøg

to dele. Den ene del af byen ligger

alt 40.000 mennesker kommer forbi for at se

selv sagen, når du nu alligevel er havnet i

på Jyllandssiden, mens resten af

ringriderkongen eller –dronningen blive

Sønderborg. Møllen ligger et stykke uden for

Sønderborg ligger på Als. Broen,

kåret.

byen. Den er flere gange blevet bombet til

som har bundet den sønderjyske by

grus, men et af Danmarks største nationale

sammen siden 1930, er opkladt

symboler står stadig. Det koster 25 kroner

efter Christian den tiende.

i entre at se Dybbøl Mølle.

Tekst: Nikolaj Schultz, Bjarke Larsen, Michael Nørrelund Foto: William Husted, Nikolaj Schultz

68

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


SØNDERBORG

Alternativ sightseeing Kvicklys parkeringskælder

Helt bogstaveligt. Foran rapperens gamle

Biltræf på Ringridderpladsen

Hos Kvickly kan du opleve noget af Sønder-

folkeskole, Statsskolen, kan man opleve et af

L:Ron:Harald er ikke den eneste fra Sønder-

jyllands bedste kunst - helt gratis. Supermar-

hans allertidligste værker. Titlen er ukendt,

borg, der er glad for sin Kadett. Lørdag aften

kedet har nemlig stillet sine grå betonvægge

men budskabet er tydeligt.

mødes byens yngre motorentusiaster på Ringridderpladsen for at konkurrere om,

til rådighed for byens graffitimalere. Og de lokale billedkunstnere har været flittige med

Natmad fra Kvickly

hvem der har mest kontrol over sit køretøj.

spraydåserne: Der er nærmest ikke en grå

Højdepunktet på enhver bytur i Sønderborg

Resten af ugen vidner dæksporene om week-

plet tilbage i det, der kan beskrives som Dan-

ligger uden tvivl til sidst på natten. Når den

endens hjulspin.

marks smukkeste parkeringskælder. En af de

sidste øl er drukket og DJ’en har pakket pla-

mest fremtrædende kælder-kunstnere er sel-

despilleren sammen, er der nemlig ét sted,

veste L:Ron:Harald. Hans signatur kan ses

hvor der stadig er gang i den: Kvicklys bage-

på flere af de bedste malerier.

ri. Gennem et lille vindue på bagsiden af supermarkedet bliver der solgt friskbagte

L:Ron:Haralds jordklode

pizzabrød, rundstykker og kager til de salt-

Med sin sønderjyske dialekt og tekster om en

fedt og sukkerhungrende festaber.

Opel Kadett satte L:Ron:Harald Sønderborg på verdenskortet. Men før det folkelige gennembrud satte han faktisk verdenskortet på Sønderborg.

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

69


SØNDERBORG

Sønderborgs opslagstavle

70

RUSHÅNDBOG RUS HÅNDBO HÅN Å DBO DBOG G 2009 2009 - FOR SY SYDDA SYDDANSK DDANSK DDA N NSK UN UNIV UNIVERSITET IV VE VERSIT


SØNDERBORG

I Sønderborg bliver kulturen din nærmeste nabo Som studerende på Alsion er de store kulturoplevelser kun få skridt væk. Koncertsalen Alsion bugner af musik og teater for enhver smag:

Lisa Ekdahl 5. september kl. 20.00 Jan Gintberg 10. september kl. 20.00 Mads Langer 3. oktober kl. 21.00 Closer 6. oktober kl. 19.30 Frank Hvam 17. oktober kl. 20.00 Anders Matthesen & Thomas Hartmann 23. oktober kl. 20.00 Linda P 13. november kl. 20.00 Grand Avenue 14. november kl. 21.00

Læs mere på www.alsion.dk

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

71


FEB RUA R 200

9

RUST dit studentermagasin

MARTS 2009

RUST

Tandlægeskr æk for studie ierabat at

IIn ng ge gen n pr pro oc oce en nteer nt er aatt sp paarree

RUST RUST Krumme går

på SSD DU

Fra barnestje rne till bachelorgrad APRIL 2009

lg på SDU vallg Omva ramaet al L æs t om d eneoillleettalenteerrn Toi er SDU’s elever nden kreative på tø

nge til

fra dagpe n a i k i b a B é r And mejob drøm Huxi Bach

GASI RMADIE - STU RU STENTE

RUST - STUD

FO ETUNIV MA GA SINANSK

NET FOR SYDD

R SYD DA NS K UN

ERSIT ET

IVE RSI TET

Skandale:

sture

s affer ru SDU affsk RUS T - STU

DEN TERM

AGA SINE T

MAJ 2009

DR’s drenge røv elsker at bli ve h a d e t

FOR SYD DAN

SK UNI VER

SITE T

byferie på SUr orrb Stto d du tro billigere, en er b et er De

Barbara RothentagbetoHrollgywood Nana har ind RUST - STUD

ENTERMAGASI

ANSK NET FOR SYDD

UNIV ERSIT ET

“Tidlig sæ RUS T - STU

72

DEN TERM

AGA SINE T

Joan Ørtin

dafgang in

FOR SYD DAN

SK UNI VER

SITE T

teresserer

mig ikke m

g

ere”

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


KOLDING

Kolding Velkommen til Campus ........................... side 74

Velkommen til Koldning .......................... side 75

Koldning by ............................................. side 76

Tre skarpe til de studerende ..................... side 78

Opslagstavlen ............................................ side 80

RUSHĂ&#x2026;NDBOG OG 2 2009 9 - FOR SYDDANSK NSK U UNIVERSITET

73


KOLDING

Velkommen til Campus Kolding Tekst: Jette Olsen, campuschef i Kolding

Du skal nu starte på en uddannelse på Syd-

Kolding by har i alt ca. 3000 studerende, som

Der arbejdes i øjeblikket på opførelsen af en

dansk Universitet i Kolding. Vi håber, at du

går på en videregående uddannelse. Kolding

ny campus i nærheden af havnen og de øvri-

bliver glad for dit valg af uddannelse, og at

har både natteliv og kulturliv med gode cafe-

ge uddannelsesinstitutioner med videregåen-

du vil få en udviklende og lærerig studietid i

er, diskoteker, biografer og museer. Der er

de uddannelser. Byggeriet forventes at stå

Kolding.

næsten ikke den sportsaktivitet du ikke kan

færdigt i 2012. Det betyder, at du vil kunne

finde her. Et nyt studenterhus er blevet til

flytte med ned i et nyt og spændende byggeri

Du og dine medstuderende står – trods for-

inden for de sidste år i tæt samarbejde mel-

med et unikt studiemiljø i slutningen af din

skellig baggrund og forudsætninger – alle i

lem studerende fra de videregående uddan-

uddannelse.

en ny situation. I skal alle vænne jer til en ny

nelsesinstitutioner. Kolding er i de seneste ti

studieform og mange andre forhold, der er

år blevet regionens førende handelsby med

Vi tror på, at du som dimittend fra Syddansk

nye, når man begynder at studere på univer-

masser af gode butikker både i bymidten og i

Universitet vil blive en eftertragtet medar-

sitetet. Mange af jer er flyttet fra de vante

Kolding Storcenter.

bejder, der vil være i stand til at vælge en karriere, der også kan opfylde dine egne for-

omgivelser, og det gælder derfor om hurtigst muligt at finde sig til rette og finde nye med-

Kolding ligger i Trekantområdet med et

studerende såvel som ældre studerende at

yderst aktivt erhvervsliv som grundlag for

diskutere med og dele sine oplevelser med.

byens aktive uddannelses- og kulturmiljø.

ventninger. Venlig hilsen

Det betyder, at byrådet er lydhør over for de Campus Kolding er kendetegnende ved en

studerende og gør meget for at bakke op om

Jette Olsen

tæt kontakt mellem studerende, lærere og

nye ideer og initiativer. Samtidig er der en

campuschef

øvrige medarbejdere. Der er på de enkelte

tæt kontakt mellem erhvervslivet og univer-

studier ansat tutorer, som står parate til at

sitetet.

guide dig igennem den første tid.

74

RUSHÅNDBOG BOG 2009 2 - FOR OR S SYDDANSK UNIVERSITET


KOLDING

Kolding – hvor mennesker mødes Tekst: Per Bødker Andersen, borgmester

Som studerende i Kolding behøver du aldrig

er Jyllands største indkøbscenter, er der 120

ingen grund til at rejse væk herfra. Mulighe-

at kede dig. I Studenterhuset, Klostret i midt-

specialbutikker.

derne for at finde job og bolig er gode. Kolding er kåret til Danmarks erhvervsby num-

byen er der et levende studentermiljø, hvor du kan hygge dig med vennerne eller finde

Vil du se film er der både Nicolai Biograf &

mer ét. Blandt andet er Studenterhuset med-

nye. Cafehygge og musik er jævnligt på pro-

Cafe og biografen i Kolding Storcenter.

virkende til at bringe de studerende og

grammet.

Musik kan du opleve på de mange små og

erhvervslivet tættere på hinanden til gavn for

store spillesteder. Godset arrangerer koncer-

begge parter.

Der er fem videregående uddannelser i Kol-

ter både med kendte og nye musiknavne og

ding: Designskolen, Syddansk Universitet,

rummer øvelokaler og faciliteter, hvis du vil

Jeg håber, du vil føle dig godt tilpas i Kol-

Pædagogseminariet, IBA og Hansenberg.

spille i band.

ding. Brug byen og dens attraktioner.

nerne fælles studiediestart i samarbejde med

Teater kan du se både i Kolding Teater og i

Med venlig hilsen

Studenterhuset og Kolding Kommune. Det

Mungo Park i midtbyen. Den gamle middel-

plejer at være et brag af en fest og giver rig

alderborg, Koldinghus er et museum med

Per Bødker Andersen

mulighed for, at de studerende kan møde

spændende udstillinger. Kunstmuseet Trap-

Borgmester

hinanden på tværs af studieretninger.

holt har fingeren på pulsen, når det handler

Hvert år arrangerer uddannelsesinstitutio-

om, hvad der rører sig inden for kunst og I Kolding er der alle de faciliteter, du som

design. Hvis du er til wellness og selvforkæ-

studerende kan ønske dig. Blandt andet har

lelse byder Slotssøbadet på kurbad og en

vi et stort, moderne bibliotek, og i Kolding

pragtfuld udsigt til Koldinghus.

City skal du ikke gå langt for at finde de førende butikskæder, små specialbutikker, og

Jeg håber, du vil nyde din studietid i Kolding,

hyggelige cafeer. I Kolding Storcenter, som

og når du en dag er færdiguddannet, er der

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

75


KOLDING

Kolding Hvis man ikke har råd til brød, så må man jo spise kage. Det er der noget om. I Kolding kan du sagtens leve af kage, og komme igennem dit studie uden problemer. Du kan samtidig lige smutte forbi Pitstop, eller Mc D. Livet bliver ikke meget bedre end det.

76

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


KOLDING

Tekst: Benedikte B. Rasmussen, beras08@student.sdu.dk og Anne Sofie Bennetsen, engle_prinsesse@hotmail.com Foto: Stig Østergård Nielsen, stini07@student.sdu.dk

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

77


KOLDING

I Kolding bor der omkring 87.000 menne-

Med priser, der starter på 40 kr. og har et loft

cafeer og andre restauranter, der er med til at

sker. De har Kolding storcenter, som de sam-

på 150, når de helt store navne er på tapetet,

gøre aftensmaden til en hel fest for dine

les ved hver lørdag. Alle ejer en trillebør og

og en slots pilsner på flaske for en 20’er, så

smagsløg.

en græsslåmaskine. Hver aften er der vej-

burde SU’en kunne bære en midlertidig fri-

Hvis du igen finder dig selv stående foran

fest, hvor man skal møde op for ikke at blive

gørelse fra bøgerne og en aften i selskab med

spejlet med et opgivende udtryk i ansigtet og

disset på den lokale ugen efter. Det eneste

designskole, gymnasium og universitetsstu-

sure venner, der skynder på dig, er der allige-

sande udsagn om Kolding, må være at der

derende i højt humør.

vel håb. Først må du indse, at dit klædeskab

bor 87.000 mennesker i kommunen. Det med

Hvis du er mere til neonlys, farverige drinks

mest af alt ligner noget fra Kirkens Korshær,

vejfesten kunne også godt være sandt.

og et yngre publikum, er Crazy Daisy stedet.

og at pletterne fra gårsdagens grillfest ikke

Der er i alt 3.000 studerende - 2.000 af dem

Kæden, der ligger over hele landet, har også

vil gå af, lige meget hvor store mængder sul-

går på Syddansk Universitet. Det er ikke

bosat sig i Kolding til glæde for alle beboere.

fo du bruger til det. Løsningen er ikke langt

svært at få et tag over hovedet, så du behøver

Musikken kan alle skråle med på, og en fæl-

væk.

ikke være bange for at skulle bo i en papkas-

lesnævner ved navn alkohol giver stedet en

Kolding Storcenter har mange butikker for

se til overpris. Byen råder over 800 ung-

næsten hjemlig atmosfære for de fleste.

både ham, hende og den. Punk, Paradise

domsboliger, som er strategisk placeret i for-

Det er dog ikke det eneste sted man kan slå

Hotel eller Muppet Show – du kan stort set få

hold til uddannelsesinstitutionerne, så lange

sig løs, der er også Shakers, In Sale Interna-

det hele, og med lidt kreativitet kan du undgå

busture og myldretid vil ikke blive aktuelt.

tional og adskillige andre barer og pubber,

at gå bankerot og få trusselsbreve fra ban-

der kan udforskes.

ken. Alt i alt: Kolding er ikke værst – du kan blive

Gå i byen Af kulturelle oplevelser huser Kolding det

Spisesteder og shopping

fuld, klædt på, mæt og klog!

uofficielle studenterhus Pitstop, der har haft

Til dagen derpå skriger kroppen på hurtig

Hvad mere behøver man i livet?

mange store både kommercielle og alternati-

lindring i form af fastfood, som McDonald’s

ve navne på plakaten i deres 16 år lange leve-

masseproducerer. Store mængder friture og

tid. Hvis du er glad for det Elektriske baro-

salt har det med at være et vidundermiddel.

meter, der kører på P3 hver søndag aften, vil

Hvis man er lidt mere finkulturel, kan det

Pitstop være stedet.

afsløres, at byen også huser et stort udvalg af

78

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


KOLDING

For de fulde, og dem der vil have noget nyt tøj på, så de kan blive det: www.citykolding.dk (Studierabatter, butikker, åbningstider, byliv) www.dkbn.dk http://www.studenterhuset-klostergaarden.dk/

For den kulturglade, og musikalske: www.kolding.dk http://www.godset.net/

For de hjemløse, og dem, der prøver på ikke at blive det: www.findbolig.nu. http://www.sdu.dk/uddannelse/campusliv/bolig/ kolding.aspx http://www.ungdomsboliger.dk http://www.boligportal.dk/

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

79


KOLDING

Koldings opslagstavle

80

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ESBJERG

Esbjerg Velkommen til Campus ............................. side 82

Velkommen til Esbjerg ............................. side 83

Esbjerg by ................................................ side 84

Tre skarpe til de studerende ..................... side 86

Opslagstavlen ............................................ side 88

RUSHĂ&#x2026;NDBOG OG 2 2009 9 - FOR SYDDANSK NSK U UNIVERSITET

81


ESBJERG

Velkommen til Campus Esbjerg Tekst: Birgit Mikkelsen, campuschef i Esbjerg

Velkommen til alle nye studerende ved Syd-

rækken, men en person der bliver genkendt.

Som studerende ved SDU i Esbjerg får du

dansk Universitet (SDU) i Esbjerg.

Du kommer hurtigt i tæt kontakt med med-

ikke blot et godt og aktivt studiemiljø på

studerende, og har let ved at finde ældre stu-

campus, men også en by med masser af

Som studerende ved SDU i Esbjerg får du det

derende at dele og diskutere alle de nye ind-

muligheder. Esbjerg er Danmarks 5. største

hele! SDU er Danmarks tredjestørste univer-

tryk med.

by med mere end 110.000 indbyggere. Der er flere end 50 videregående uddannelser på

sitet, og i Esbjerg er SDU placeret centralt med få kilometers afstand til centrum. Der er

Selvom SDU i Esbjerg er en lille campus

byens uddannelsesinstitutioner hvilket bety-

et nært studiemiljø, og som én af de ca. 850

med ca. 850 studerende og 120 ansatte er der

der, at byen vrimler med studerende.

studerende ved SDU i Esbjerg får du det hele!

et højt fagligt miljø, og faciliteterne er i top!

Et lille universitets studiemiljø, et moderne

På SDU i Esbjerg er der gode muligheder for

Esbjerg har et væld af tilbud. Studerende fin-

universitets faciliteter og et stort universitets

at kombinere det teoretiske med det prakti-

der sammen i sportsklubber eller tager i

høje faglige miljø.

ske, og universitetet har et tæt og godt samar-

Svømmestadion Danmark. Er du mere til det

bejde med det lokale erhvervsliv. Det samme

kulturelle kan nævnes Musikhuset, Tobak-

Der er mange spørgsmål, der trænger sig på

gør sig gældende hvis man ønsker at læse et

ken eller sommerunderholdning i Byparken.

når man som ny studerende skal starte på

semester i udlandet. SDU har mange kontak-

Mulighederne er mange og forskellige, det er

”drømmestudiet”, og forventningerne er sto-

ter og aftaler om udveksling med universite-

blot op til dig som studerende at bruge dem.

re. Har jeg nu valgt rigtigt? Kan jeg klare de

ter over hele verden. Udnyt de muligheder SDU og Esbjerg by

faglige krav på studiet? Kender jeg nogen på studiet? Kan jeg få noget at bo i? osv. osv..

Studenteraktiviteter

giver dig. Den eneste der kan sætte begræns-

Campus Esbjerg er også en aktiv campus,

ninger er dig. Og husk - brug underviserne,

Godt studiemiljø

hvor du hurtigt kan være med til at få indfly-

brug sekretariatet: Vi er til for dig! Der fin-

Som studerende kan du selv være med til at

delse. Du kan melde dig ind i De Studerendes

des ingen dumme spørgsmål, kun dumme

gøre en masse for, at det bliver en succes at

Råd (DSR), og være med til at arrangere

svar!

læse på SDU i Esbjerg. Her er plads til at for-

fester, foredrag, sportsdag m.m.. For blot at

skelligheder mødes, så der kan opstå syner-

nævne nogle aktiviteter er torsdagsbaren

gi, tanker, ideer og samspil på tværs af fag-

”Hennings Kælder” meget populær, og der

områder, interesser og baggrunde. Forelæs-

er sportsforeningen SDUs Sport (SUS). Alle

ningerne foregår oftest på mindre hold,

aktiviteter, som ikke er en del af studiet, men

hvilket gør det nemmere at stille spørgsmål.

en del af et godt studiemiljø.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

På sekretariaterne er du ikke et nummer i

82

RUSHÅNDBOG BOG 2009 2 - FOR OR S SYDDANSK UNIVERSITET


ESBJERG

Velkommen til talenternes by

Tekst: : Johnny Søtrup, borgmester

Som ny studerende står du lige nu overfor en

Esbjerg er en aktiv by på det kulturelle områ-

fået så godt et indtryk af Esbjerg, at du måske

vigtig og afgørende periode i din tilværelse:

de, hvor vi både har de helt store opsætnin-

vælger at fortsætte din karriere her – i Talen-

Livet som studerende på en videregående

ger, der giver genlyd landet over i Utzons

ternes By. Vi vil gøre vores bedste for, at du

uddannelse. Måske er du også ny i Esbjerg,

smukke musikhus, og masser af musikalske

kommer til at trives!

og derfor fuld af forventninger og spørgsmål.

oplevelser af enhver art på spillestedet

Her står Esbjerg klar til at byde dig velkom-

Tobakken. Desuden er Esbjerg hjemsted for

men med åbne arme og masser af spændende

flere festivals, for eksempel med 60’erne og

aktiviteter.

80’erne som gennemgående tema. Et spændende by- og café-liv er også hverdag her i

Vi glæder os til at tage imod dig, som du sik-

byen, både før og efter solnedgang, og midt-

kert også ser frem til at møde os her i en af

byen er netop nu under forvandling for at

landets yngste studiebyer, i hvert fald når det

gøre miljøet endnu bedre.

gælder

universitetsuddannelser.

Samlet

byder Esbjerg nu på mere end 50 videregå-

Handels- og idrætsliv i topklasse er også ele-

ende uddannelser, hvor netop dit særlige

menter på kompasset her i byen, og erhvervs-

talent kan blive plejet. Det giver et unikt stu-

livet er en aktiv medspiller når det gælder din

diemiljø.

uddannelse, så du kan sikre dig en relevant, praktisk vinkel på teorien fra studiet. Mulig-

Esbjerg er nemlig Talenternes By, og det er

hederne er mange.

vi stolte af. Men Esbjerg er også en by, som foruden det faglige byder på en bred vifte af

Her er det nemlig dig, der er stjernen. Og

tilbud til alle i fritiden. Og jeg tør godt love,

stjerner skal have en god behandling. Jeg ser

at der også er noget for dig.

naturligvis gerne, at du efter studieårene har

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

83


ESBJERG

Esbjerg – andet end fisk Esbjergs tid som lystfiskerens foretrukne habitat er ovre, og nu har byen i stedet udviklet sig til en af Danmarks største og bedste studiebyer. Tonsvis af fordomme findes om Esbjerg, men hverken fiskelugt, knallerter med mælkekasser eller køns-udefinerbare mennesker er længere noget, som hører dagligdagen til. I disse moderne tider, hvor lystfiskeri ikke længere er den gængse borgers foretrukne levevej, og befolkningen så småt er begyndt at stille større krav til de kulturelle arrangementer, har Esbjerg oppet sig med sporadisk placerede aktiviteter over hele byen.

Esbjerg tilbyder over 50 videregående uddan-

blandt andet foregår på mindre hold, så det

kampene senere nede i midtbyen med livs-

nelser og forsøger derved desperat at kapre

gør det nemmere at stille spørgsmål. Facilite-

truende promiller og asynkrone slagsange.

unge mennesker fra nær og fjern – hvilket

terne er fantastiske, og det faglige niveau er

Esbjerg tilbyder dog ikke kun fodbold, og

rent faktisk er lykkedes i de senere år.

meget højt.

mange nytilflyttere skal til at vænne sig til nogle helt nye sportsgrene, som de måske

Esbjerg rummer blandt andet en lettere malplaceret afdeling af Aalborg Universitet, der

Fritidsaktiviteter for de sporty typer

aldrig rigtigt har interesseret sig for før.

mildest talt tager sig af de lettere nørdede

Når du ankommer til Esbjerg, er der flere

Vi snakker svømning på deres svømmesta-

uddannelser såsom fiskeriteknolog og cand.

ting, som måske kommer som et mindre kul-

dion, hvor man også kan være langt mere

scient. i medialogi. Omkring 600 elever stu-

turchok, da byen er et gigantisk mix af alt,

useriøs med bombere i badelandet eller dyr-

derer på universitet, som - i tæt samarbejde

hvad hjertet kan begære. Bare på en meget

ke sin forfængelighed og metroseksualitet i

med Aalborg Universitet i Aalborg - fokuse-

lokal og intim måde. Hvad enten man går op

deres wellnessafdeling. Svømmestadionet er

rer meget på gruppearbejde og erhvervsrele-

i sport eller byture, så finder du altid under-

mere for byens beboere, hvorimod badelan-

vante projekter, som oftest involverer det

holdning.

foregår

det på Fanø overbefolkes af turister, der ikke

lokale erhvervsliv.

ikke mange minutter på cykel væk fra cen-

kan håndtere de overdrevne børnevenlige

Sportsbegivenhederne

En enkelt af de fire afdelinger af Syddansk

trum. Selvom sejrene til Esbjergs SAS-liga-

strande på øen, som er kilometerlange og

Universitet (SDU) ligger også i Esbjerg. Her

hold ikke er hverdagskost, så kan rigtige fans

mildest talt evigt lavvandede, indtil du syn-

gør man meget ud af, at forelæsningerne

iklædt spillertrøjer altid finde ud af at fejre

ker ned i sejlranden. På grund af tidevandets

84

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ESBJERG

langsommelige hærgen af de helt flade bade-

Fra kl. 10 om formiddagen starter de op med

dag aften sommeren over gratis musikarran-

strande er man dog aldrig i fare for, at man

brunch og kaffe. Og de lukker ikke igen før

gementer i Byparken, hvilket plejer at til-

kommer til at komme for langt ud. Fanø er i

engang sent om natten, hvor stemningen i

trække en masse studerende.

øvrigt i besiddelse af en ganske nydelig golf-

mellemtiden er gået fra morgenøjne og rund-

bane, hvor afslapning og finkultur står på

stykker, over aftensmad, muligvis live musik

Boligforhold

programmet. Søges lavkultur, bajere og

og afsluttende med natklub i weekenden,

At finde bolig i Esbjerg er let og overskueligt.

underholdning for rigtige mænd, må du tage

hvor husets egne DJ’s sørger for en super

Dels fordi der er boliggaranti, dels fordi

de 12 minutter med færgen tilbage til Esbjerg,

stemning. Hvis man ikke kan vente til den

Esbjerg Kollegieforening har hjemmesiden

hvor speedway og ishockey kan gøre det ud

sene aften, holder baren selvfølgeligt åbent i

www.e-k-f.dk, hvor du nemt kan få overblik

for en perfekt aften med gutterne.

hele åbningstiden med et stort udvalg af øl og

over ledige kollegieværelser – og hvis kolle-

Til de helt igennem gadesmarte, unge rebel-

drinks.

gietilværelsen ikke ligefrem tænder dig, har

ler tilbyder Esbjerg en af landets få inden-

Det er umuligt at omtale alle de gode steder

Esbjerg fem boligforeninger, der alle kan fin-

dørs skaterparker (nu også med udendørsare-

at tage i byen i Esbjerg, og så længe du bevæ-

des på www.esbjergbolig.dk.

aler), der dog befinder sig i en lettere klau-

ger dig rundt ved gågaden/Kongensgade,

strofobisk hal i udkanten af byen. Her er bus

Skolegade og Stormgade, så bliver det aldrig

6 din bedste ven. Hvis du vil komme til ska-

helt skidt. Men lidt omtale her til sidst skal gå

de med et skateboard under fødderne i vin-

til det nye initiativ kaldet Club Luxx, hvor alt

termånederne, er der dog ingen vej udenom

hvad der hedder bonderøvsjylland og mælke-

Aktiviteter, når sport ikke er vigtigt

kasseknallerter er bandlyst. Her står den på

Nogle vil påstå, at alt i livet ikke kan gøres

champagne og cocktails, VIP-medlemskaber

op i sportsresultater og folk i badetøj. Derfor

og uptivupti. Så bliver det ikke mere trendy i

har Esbjerg valgt også at gøre en masse for, at

Vestjylland.

midtbyen er et interessant sted at være, så

Esbjerg har to større spillesteder, Tobakken

længe man gør sig selv den tjeneste at holde

og Musikhuset. Tobakken har et assorteret

sig fra de første par skumle værtshuse tættest

udvalg af optrædener, hvor alt fra Oh No

på havnen.

Ono, Poul Krebs Anders Matthesen og Shu-

I Esbjergs gågade finder man alle de butik-

bi-dua er på programmet i år. Det kan derfor

ker, man vil forvente af en større dansk by.

altid betale sig at tjekke programmet ud, da

Bl.a. H&M, Jensens Bøfhus, McDonald’s,

her virkeligt kommer noget for enhver smag.

Quint, Solid, Only, Fona, så det er langt fra

Musikhuset melder sig ind under det finkul-

umuligt at købe sig fattig, hvis man skulle

turelle aspekt igen, hvor operaer, musicals,

lide af SU eller andre økonomiske dårlig-

balletter og teater er højest profilerede, selv-

domme.

om stand-up og koncerter også en sjælden

Dronning Louise repræsenterer Esbjerg på

gang imellem indfinder sig i arrangementer-

en fin måde, idet dette også er et mix af alt

ne.

det gode for det lidt mrere voksne publikum.

Hvis økonomien er presset, er der hver ons-

Benedikte B. Rasmussen, beras08@student.sdu.dk og Kim Larsen, kim.larsen@live.dk

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

85


ESBJERG

Sarah Fawsitt, 29 år, fra Dublin Læser marinarkæologi Hvordan er studiemiljøjet i Esbjerg? Her er stille – især omkring eksamen. Nogle gange måtte der gerne være mere liv. Hvordan er Esbjerg som studieby? Den er stille, når man er vandt til en stor by som Dublin. Men den har Danmarks længste gågade, og så er der nogle dejlige parkarealer og en god svømmehal. Har du et godt råd til nye studerende i Esbjerg? Skaf dig en cykel.

Tre skarpe til de studerende Andrev Stanek, 27 år, fra Ohio Læser marinarkæologi Hvordan er studiemiljøjet i Esbjerg? Det er stille, men jeg har lært mange at kende på kollegiet. Men roen hjælper os til at læse bedre. Hvordan er Esbjerg som studieby? Jeg kommer fra en meget mindre by, men der kunne godt være mere at lave. Men generelt er den fin. Har du et godt råd til nye studerende i Esbjerg? Få et månedskort til svømmehallen.

86

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


ESBJERG

Stine Berg, 30 år, fra Nyborg Læser negot i international turisme Hvordan er studiemiljøjet i Esbjerg? Her meget socialt. Men lærer folk at kende fra alle semestre og studier. Hvordan er Esbjerg som studieby? Der er mere at lave, end jeg troede, da jeg flyttede hertil. Her er faktisk ret mange caféer Har du et godt råd til nye studerende i Esbjerg? Få dig en cykel. Så kan du komme rundt over det hele.

i Esbjerg Nicoline Sørensen, 21 år, fra Århus Læser negot i hotelmanagement Hvordan er studiemiljøjet i Esbjerg? Faktisk meget godt. Det er et lille campus, hvor der er god forbindelse til underviserne. Man kan bare gå ind og tale med dem på deres kontorer. Hvordan er Esbjerg som studieby? Shoppingmæssigt føles den ikke som Danmarks femte største by, men ellers er den meget hyggelig. Har du et godt råd til nye studerende i Esbjerg? Bliv venner med studieservice. De skal ordne en masse praktiske ting for dig.

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

87


ESBJERG

Esbjergs opslagstavle

88

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


SLAGELSE

Slagelse Velkommen til Campus ............................ side 90 Velkommen til Slagelse ............................ side 91 Slagelse Universitet ................................. side 92 Tre skarpe til de studerende ..................... side 94 Slagelse by ............................................... side 96 Bagsiden med løg på ................................ side 98

RUSHÅNDBOG OG 2 2009 9 - FOR SYDDANSK NSK U UNIVERSITET

89


SLAGELSE

Velkommen til Campus Slagelse Tekst: : Martin Damm, campuschef

Hermed bydes alle nye studerende velkom-

studerende og undervisere bliver meget tæt-

skellige fritids- og sportsaktiviteter. Specielt

men til Syddansk Universitet – Campus Sla-

tere end på større læreanstalter.

finder du et stort udbud af sportsgrene inden-

gelse.

Syddansk Universitet i Slagelse er et nyt

for såvel elite som bredde. Der er også rig

campus, som er resultatet af en fusion mel-

mulighed for kulturelle oplevelser i form af

Vi håber, du bliver glad for studietiden her på

lem Handelshøjskolecentret og Syddansk

musik, teater og biograf, ligesom der er fuld

Campus Slagelse. Det at studere er jo på

Universitet. Vi er inde i en positiv udvikling

fart på byens natteliv.

mange måder anderledes end at være skole-

med nye uddannelser og flere studerende. Vi

elev. Du skal i mange situationer arbejde

har udvidet campus af flere gange de senere

Du står nu i en situation, hvor du i de kom-

mere selvstændigt, end du formentlig har

år, og har netop taget et nyt spændende stu-

mende måneder skal forholde dig til mange

gjort tidligere. At studere er ’at læse at lære’,

diemiljø i brug, hvor du har adgang 24 timer

nye forhold og problemstillinger på én gang

og det er i stor udstrækning op til dig selv at

i døgnet 365 dag om året.

– du skal vænne dig til at studere og til nye og anderledes undervisningsformer. Samtidig

tilegne dig den nye viden og indsigt, som du vil finde inden for fagenes og studiernes ram-

Som ’ny’ i Slagelse har du måske brug for at

skal du lære en masse nye mennesker at ken-

mer.

vide, at det er relativt let at få en bolig i byen,

de, og især i starten vil der være mange

da der i løbet af de seneste år er bygget man-

spørgsmål, hvor du har brug for et hurtigt

Vi har en række dygtige undervisere, der vil

ge ungdomsboliger, som ligger centralt i for-

svar. Du er altid velkommen til at kontakte os

fungere som sparringspartnere i studiepro-

hold til universitetet og Slagelse centrum. Du

– vi vil meget gerne hjælpe dig.

cessen, du kommer til at gennemløbe som

kan også vælge at bo på kollegiet, som ligger

studerende. På samme måde vil du altid kun-

i bymidten.

arbejde. God arbejdslyst og held og lykke

ne trække på hjælp og vejledning fra vores uddannelsesledere samt studiesekretærerne.

I Slagelse samles mange unge fra nær og

Campus Slagelse er en relativ lille universi-

fjern, da der udbydes en lang række gymna-

tetsenhed, hvilket naturligvis medfører en

siale og videregående uddannelser.

række fordele, idet de fleste hurtigt lærer hin-

Hvis du er aktiv i din fritid, er du nok interes-

anden at kende, ligesom forholdet mellem

seret i at vide, at Slagelse tilbyder mange for-

90

Vi håber således på et godt og frugtbart sammed studierne.

RUSHÅNDBOG BOG 2009 2 - FOR OR S SYDDANSK UNIVERSITET


SLAGELSE

Velkommen til talenternes by

Tekst: : Lis Tribler, borgmester

Velkomst til Rushåndbogen:

- skove, søer og marker. Og så er der strand

Det er også vigtigt at kunne bo godt og cen-

nok til alle i Slagelse: For vi har en af Dan-

tralt. Og vi kan tilbyde et varieret udbud af

– og til nogle gode studieår ved Campus Sla-

marks længste kyststrækninger med nogle af

boliger inkl. ungdomsboliger og kollegier.

gelse i vores sunde og grønne Kommune.

de bedste badestrande.

Og så har vi rigtigt gode transportforhold og

I Slagelse har vi alt, hvad du behøver for at få

Der er også rig mulighed for at udfolde sig

Danmark og nær landets hovedtrafikårer -

en herlig og afvekslende studietid:

sportsligt, uanset om det er på elite eller

med mindre end en times kørsel til Odense

motionsniveau fx indenfor: håndbold, fod-

eller København.

en fantastisk beliggenhed lige i hjertet af

Vores charmerende torve og pladser lægger

bold eller badminton. Derudover findes stort

op til at blive hængende. På en solskinsdag er

set alle andre sportsgrene f.eks. amerikansk

der en nærmest sydlandsk stemning. Lige-

fodbold, hockey, svømmesport, dans, fitness,

som vores cafeer og masser af shopping-

ridesport, rulleskøjter, vandresport, kamp-

Lis Tribler,

muligheder bidrager med markedsstemning

sport, sejlads, volley osv.

Borgmester

og liv.

Vores studenterhus huser studerende fra Sla-

Nattelivet I Slagelse er levende og afvekslen-

gelses seks uddannelses- institutioner. Her er

de. Det er masser af spisesteder og flere

livemusik, politiske debatter, filmaftener,

diskoteker, biografer og spillesteder for ikke

stand-up comedy, temafester, fodboldkampe

at nævne byens teater.

på storskærm, pokerturneringer og andet

Vi er også en grøn kommune med skøn natur

spændende.

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

Velkommen til Slagelse Kommune!

91


SLAGELSE

Syddansk Universitet I disse mobile og teknologiske tider, er grænserne for Syddanmark et vidt begreb. Derfor er Slagelse blandt det nyeste i den konstante udvikling og udvidelse af Syddansk Universitet. Fra primo januar 2007 blev Slagelse nemlig den nye lillebror i rækken, med endnu en afdeling.

Campus i Slagelse er et resultat af en fusion

Diplomuddannelser:

Lea Hansen læser erhvervssprog og interna-

mellem Syddansk Universitet og Handels-

HD 1. del

tional virksomhedskommunikation i Slagel-

højskole- center i Slagelse. Her udbyder uni-

HD 2. del i afsætningsøkonomi

se. Hun synes også at det kan være fordele

versitetet forskellige bachelor- og diplomud-

HD 2. del i finansiel rådgivning

ved at være på et lille universitet, men man

dannelser inden for økonomi, sprog, afsæt-

HD 2. del i organisation og ledelse

skal have gjort sig klart inden man starter,

ning, organisation og ledelse:

HD 2. del i regnskabsvæsen og

hvad slags universitet man forventer.

økonomistyring

”Der er jo meget stor forskel på, om man går på et universitet, hvor man sidder i store

Bacheloruddannelser: •

BA i erhvervssprog og internatio-

Intimt og småt

auditorier og har forelæsninger, som i Oden-

nal

erhvervskommunikation

Slagelse er lille og intimt universitet, hvor

se eller på CBS. Her i Slagelse har vi jo meget

(engelsk, tysk, kommunikation og

der kun går omkring 400-500 elever. Netop

klasseundervisning og man bliver ofte hørt”,

international marketing)

størrelsen er en af årsagerne til, at mange

fortæller Lea.

Professionsbachelor i fremmed-

vælger Slagelse, mener Trine Hansen. Hun er

Har man spørgsmål til undervisningen,

sprog og it-baseret markedskom-

selv opvokset i Slagelse, og kunne ikke tæn-

brænder man heller aldrig inde med dem i

munikation (engelsk eller tysk)

ke sig at flytte fra.

Slagelse. Alle lærer har deres eget kontor, så

HA almen erhvervsøkonomi

”Her i Slagelse har vi alle et meget tæt for-

man kan altid nemt finde dem. Og der er intet

HA Sport Management

hold til hinanden. Alle kender alle. Man ikke

hierarki årgangen imellem.

Bachelor in Economics and Infor-

bare et nummer i rækken, men både lærere

”Man er ikke russer hele året, men alle snak-

mation Technology

og elever kender hinanden personligt, fortæl-

ker med hinanden og har meget med hinan-

ler Trine Hansen, som ved siden af studiet er

den at gøre på tværs af årgangen”, fortæller

studentervejleder på Syddansk Universitet i

23-årige Lea Hansen, som til dagligt pendler

Slagelse.

fra Odense.

92

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


SLAGELSE A

i Slagelse:

Tekst og foto: Matilde Rasmussen - matir07@student.sdu.dk

Bøger og bajere

Problematiske pendlere

”Slagelse er desværre lidt et opholdssted.

På campus forsøger de studerende at skabe

Trine er 21 år og har boet hele sit liv i Slagel-

Folk tager det første år i Slagelse, men flytter

liv, som ikke bare handler om bøger og opga-

se. Hele hendes omgangskreds og familie bor

ikke. De pendler og det er jo selvfølgelig dyrt.

ver.

i Slagelse og hun havde derfor ikke lyst til at

Derfor skifter de studiested efter det første

Både torsdag og fredag bliver der holdt bar,

flytte derfra. Lea bor i Odense. Hun er oprin-

års tid”, fortæller Trine, som påpeger, at dem

og det er med til at skabe et rigtig godt studie-

deligt fra Fyn. Lea er en af de mange pend-

som så bliver i Slagelse får et virkeligt stærkt

miljø. Slagelse Universitet har nemlig altid

lere, som hver dag tager turen frem og tilba-

sammenhold.

stor opbakning, når der bliver holdt noget på

ge.

universitetet.

”Mit studie findes kun her i Slagelse indenfor

problemet og Lea fortæller om en ny mentor-

På Slagelse Universitet er de godt klar over

Syddansk Universitets regi og ellers så på

ordning, som skal træde i kraft. Her får de

”Folk kommer bare et par timer og drikker et

CBS”, fortæller Lea forklarende. For hendes

studerende tildelt både en lærer og en ældre

par øl, spiller bordfodbold og hygger sig med

og mange andre pendleres vedkommende er

studerende, som løbende har kontakt og hjæl-

hinanden”, fortæller Trine om baren, som

det den simple årsag, at studiet kun findes i

per folk på vej.

hun selv er med til at arrangere.

Slagelse, eller man ikke har haft et højt nok

”Jeg tror den nye mentorordning kan mini-

Om eftermiddagen er der også altid masser af

karaktergennemsnit til at komme ind på CBS

mere frafaldet i Slagelse”, fortæller Lea, som

studerende, som sidder ude på campus og

eller andre campusser.

trods afstanden fortsætter studiet i Slagelse

laver gruppe arbejde og løser opgaver.

Derfor flytter mange også studie efter at have

og livet som pendler.

”Slagelse har også masser af cafeer, hvor vi

taget det første år i Slagelse. Derefter flytter

tager hen efter skole og hygger os med hinan-

de så til andre universiteter eller afdelinger.

den”, fortæller Trine.

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

93


SLAGELSE

Slagelse – Vestsjællands hovedstad: 94

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


SLAGELSE

Hvis man ikke har kendskab til Slagelse, falder tankerne umiddelbart på en provinsby - ikke meget anderledes end andre i landet. Men Slagelse er en lille metropol – den kan kaldes for en mindre sydlandsk perle midt mellem København og Odense. Det er de færreste, der til daglig værdiger stationsbyen megen opmærksomhed, når de ser ud gennem togvinduerne på det tidspunkt, hvor DSB begynder at få fart på hen over Djævleøen.

”Slagelse er Vestsjællands hovedstad,” siges det

ikke lede længe efter noget at give sig til, fortæl-

ster, frugt og grønt et par gange om ugen. Og der

om byen, der nu starter sit sjette semester under

ler Anders Houmand, der bor og arbejder i Sla-

er et stort udbud af forskellige butikker, som

Syddansk Universitet. Slagelse er en af Dan-

gelse.

enten ligger i gågaden eller i Vestsjællandscen-

marks ældste byer og Sjællands ottende største

”Der er næsten altid livemusik på en af caféerne

tret, som er den helt store magnet for besøgen-

stad. Byen har et meget stort opland, og folk

her i byen, eller der er musik på Studenterhuset

de.

kommer fra hele den vestlige del af Sjælland for

eller Badeanstalten,” siger Anders Houmand.

at handle og gå i skole.

Han fortæller også, at man kan få støtte fra Sla-

Caféliv

Du kender måske til Slagelse, fordi du har hørt

gelse Kommune, hvis man har idéer til kultu-

Midt på Schweizerplads i Slagelse ligger Café

om deres håndboldhold. Hvis du er knap så

relle arrangementer.

Caramel. Her er der udsigt over den store, nyrenoverede plads, som er bilfri og huser en statue

sportsinteresseret, kan du måske fra folkeskoletiden mindes, at det var her, H. C. Andersen i år

Sydlandsk stemning

af Christian IX. Han vogter over dig, mens du

1822 begyndte på latinskole, hvor han fik at

Slagelse gågade er fyldt/proppet med caféer,

for eksempel indtager din æggekage, som er et

vide, at digtning ikke var vejen frem for ham.

hvor du kan sidde udenfor og se på de mange

af de mere originale indslag på Café Caramels

blomsterdekorationer.

menukort.

Altid livemusik

På byens torve foran caféerne stiller små live-

Café Vivaldi er en af de caféer i Slagelse, der

Byen har en masse kulturelle arrangementer, og

bands deres udstyr op og spiller for de forbipas-

ofte har livemusik udendørs i sommerperioden.

fordi den ikke er større, end den er, er det nemt

serende og de slagelseanere, der nyder en uden-

Med store vinduer ud mod Slagelse Bykirke og

at overskue, hvor der sker noget om dagen og ud

dørs frokost på sommerdagene.

grønne landskaber kan man her få brunch, sand-

på aftenen. Som studerende behøver man heller

På torvene i Slagelse bliver der også solgt blom-

wich og kaffe i alle afskygninger.

Tekst: Benedikte B. Rasmussen, beras08@student.sdu.dk Foto: Matilde Rasmussen - matir07@student.sdu.dk

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

95


SLAGELSE

Er du til mere SU-venlige priser, er der natur-

Upper Hill er uundgåelig, når vi taler om stu-

vering i november år 2000 og ligger lige ved

ligvis alle studerendes favoritsted nummer

derendes gå-i-byen-steder i Slagelse. Den

siden af Slagelse Musikhus. Her holdes der

et: McDonald´s. Slagelse ville ikke være en

irske pub serverer øl af alle verdens arter fra

ofte klassiske koncerter.

metropol foruden.

den runde bar og har masser af livemusik i

Det Røde Tårn er et udstillingssted i varme-

Læs mere på www.caramel.dk og

løbet af året. Derudover er det også her, du

forsyningens gamle kedelhus. Tårnet ligger

www.cafe-vivaldi.dk

kan gå hen og se Danmarks kvalifikations-

ved siden af Musikhuset og Badeanstalten,

kampe til VM i fodbold.

hvilket skaber et kulturelt centrum i Slagel-

Natteliv

Læs mere på www.juice-nightclub.dk og

se. Her kan både foreninger, organisationer

På skiltet over døren ind til Juice Night Club

www.upperhill.dk

og enkeltpersoner udstille alt fra malerkunst, skulpturer, fotokunst til kunsthåndværk.

står ordene ”Institut for ølogi og hectolitteratur”. Så kender man situationens alvor. Juice

Spillesteder

er et af de steder, hvor mange af de studeren-

Badeanstalten er et spillested, hvor det pri-

de fra Slagelse Universitet tager i byen hen

mært er rytmiske musikere, der optræder.

på de sene nattetimer.

Stedet blev indviet efter en omfattende reno-

96

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


SLAGELSE

Slagelses opslagstavle

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

97


Bagsiden med løg på Karen Straarup Møller, kamoe08@student.sdu.dk og Jens Thorborg, jetho08@student.sdu.dk

Sådan bliver din studiestart med Jon Gyldenkærne Ph.d. – Studerende i stjernefysik og datalogi, personlig coach og selvstændig. Vædderen (20/3-19/4)

gave til en speciel ven kan vise sig at være givende

Lysten til sejlads må lægges på hylden – fokuser

på senere tidspunkt.

på studierne. Tag dog dine erfaringer fra livet på de syv have med dig i skole – studietiden kan være

Løven (22/7-22/8)

stormfuld men havblik forekommer også. Du vil

Det er sæson for at springe ud i fuldt flor. Måske

opleve stor interesse i gamle skifter omkring

er det nu, chancen byder sig? Der er en ven i bag-

Campus torv.

grunden, som tænker på dig, og med Saturn i Jupiters inderste cirkel er der er fokus på dit kær-

Tyren (20/4-20/5)

lighedsliv. Den eneste ene venter måske lige om

Du vil have øje for skønhederne på studiet – men

hjørnet! Bare husk på, at mænd ikke nødvendig-

pas på – nogen har et horn i siden på dig. Det er en

vis er fra Mars og at kvinder ikke nødvendigvis er

konflikt, du helst vil undgå. Derfor er det en god

fra Venus – tillad dig selv at eksperimentere!

ide, hvis du bare lader som ingenting, når folk hen-

- Man siger det tager et minut at møde et specielt

vender sig til dig. Du vil opleve glæden ved studie-

menneske, en time at sætte pris på det, en dag at

kammerater på et senere tidspunkt. Rød er en god

elske det, men et helt liv at glemme det!!

farve til dig. Overvej at udskifte din garderobe.

Jomfruen (23/8-22/9) Tvilling (21/5-20/6)

Merkur er i styrbane med Orions bælte. Det er tid

Du har svært ved at skille dig ud på studiet og du

til at lufte kroppen. Der er klar fysisk relation til

tager andre i at spejle sig i dig. Det er et kompli-

talje og ankler. Det betyder masser af nye bekendt-

ment. Du er alt det, de andre aldrig får i denne

skaber og kreative ideer.

måned, og derfor er du meget populær. Men det

Julen er lige om hjørnet, og stjernerne spår et

varer ikke evigt, for din studiestart bliver rigtig

semester med masser af forberedelser og hygge.

dårlig. Så snart rusturen er slut, vil folk opdage at

Økonomien ser faktisk fin ud i denne måned. Vær

din overflade er ujævn. Det vil din hud også være

dog beredt på uventede udgifter af papir. Se tiden

sidst på måneden. Overvej en god creme fra

an og forhold dig til din økonomi med kritiske

naturshoppen. Eller kosttilskud. Spis masser af

øjne.

kippers – de er rig på Omega-3.

. Ellers skal du

finde sammen med en krebs. Eller fisken. I værste

Vægten (23/9-22/10)

fald vandbæreren – der kan være sneget sig en fisk

Studiestart er lig med masser af cyklus omkring

med i posen, tihi.

Merkur og måne. Dog skal tiden ikke spildes. Der er mange nye

Jon Gyldenkærne

Krebsen (21/6-21/7)

opgaver, der skal løses. Ellers får det konsekven-

Socialt samvær og leg er i kurs med Jupiter. Det er

ser for din fremtid. Selvom du har lyst til fest og

godt for din cyklus. Især hvis du er kvinde. Pas på

farver, så tag dig selv i nakken, og fasthold dine

solens stråler. De kan være farlige i dit stjerne-

mål. Månen står sidst på måneden i syvende hus,

tegns bane. Eller hud. Faktor 40 er et must. Men

og det er et godt tegn. Følg dine instinkter og husk

hvis du er mand, så husk at rigtige mænd ikke

på, at månen påvirker os meget. Især når den er

bruger solcreme. De bruger after sun.

pisse fuld. Hihi.

Økonomien er ikke til store udskejelser men en 98

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET


100

RUSHÅNDBOG 2009 - FOR SYDDANSK UNIVERSITET

Rushåndbog 2009  

Et magasin til nye studerende på alle afdelinger af Syddansk Universitet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you