Page 1

Naujosios sąjungos (socialliberalų)

Panevėžio skyriaus rinkimų programa Savivaldybių Tarybų rinkimai 2011 m.


• Svarbiausių sprendimų priėmimas – tik pritarus daugumai panevėžiečių, savo valią išreiškiančių per referendumus ir apklausas • Steigti savivaldybės įmones, kurios skatintų konkurenciją ir verstų monopolininkus mažinti paslaugų ir darbų kainas •Smulkiam, šeimos verslui – žalia šviesa ir skatinimas •Visiems panevėžiečiams teisinga bei panevėžiečių kontroliuojama valdžia


Vaikas

Sveikas ir saugus vaikas – laimingi tėvai Ar žinote, kad:

Naujoji sąjunga (socialliberalai) siūlo:

-Per paskutiniuosius penkerius metus Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo 96,3 tūkst. (2,8 %). Lietuvoje 2009 m. gimė 36,7 tūkst. kūdikių, Panevėžyje - 1101 kūdikis. Tarptautinio šeimų gyvensenos tyrimo duomenimis, maždaug pusės Lietuvos ikimokyklinukų fizinis aktyvumas yra nepakankamas, t.y. jie iš viso nesimankština (41,4 proc.) arba mankštinasi retai (12,5 proc.). Vaikai daug laiko praleidžia pasyviai prie televizoriaus ar kompiuterio.

-Sudarysime visas sąlygas kurtis privatiems ir mini darželiams. Mini lopšeliai-darželiai - tai jaunos šeimos verslas, kai dienos metu šeima kartu su savo vaikais pasirūpins ir 3-5 kaimynų vaikais. Savivaldybė privalo panaikinti teisinius apribojimus šeimos verslui, kad jauni žmonės turėtų darbą, jiems būtų suteiktos socialinės garantijos. Taip mieste bus patenkintas vaikų priežiūros poreikis. Kaimynystėje įkurtas mini lopšelis-darželis sutaupys tėvelių laiką ir kelionės išlaidas.

Valstybiniai darželiai:

-Sudarysime sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinėse įstaigose nuo 4 metų amžiaus.

-Panevėžyje šiuo metu veikia 29 valstybiniai lopšeliai-darželiai. 2009 m. juos lankė 4240 vaikų.

Privatūs darželiai: -Savivaldybė nesudaro sąlygų steigtis privačioms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Norintiems steigti lopšelį-darželį keliamos sunkiai įgyvendinamos sąlygos, pradedant reikalavimu surinkti informaciją apie vietovėje registruotų vaikų amžių, skaičių, baigiant tėvų finansinių galimybių analize (!). -Lopšeliai-darželiai nerenovuoti, inventorius senas, žaidimų aikšteles reikia atnaujinti, teritorijas - aptverti, įvesti signalizacijas, kad nebūtų niokojamas turtas, teršiama aplinka. -Vaikų gabumų lavinimas: trūksta lavinimo įstaigų, būrelių ikimokyklinukams ir mokyklinio amžiaus vaikams.

Pastaraisiais metais Lietuvos vaikai patiria panašių veiksnių, kuriuos daugelis išsivysčiųsių šalių vaikų patyrė prieš kelis dešimtmečius. Pradėjus silpti ūgio akceleracijai, daugelyje pasaulio šalių po kelerių metų pradėjo daugėti nutukusių vaikų. Taigi, būtent dabar yra pats tinkamiausias metas imtis nutukimo prevencijos priemonių, tarp kurių yra ir vaikų fizinio aktyvumo didinimas. -Savivaldybėje bus suformuotas atskiras skyrius, besirūpinantis tik mini lopšelių-darželių ir dienos centrų steigimu, jų veikla, vaikų saugumu. Dienos centrai, kurių funkcija – rūpintis vaikais iš nepilnų, asocialių šeimų, bus steigiami pagal poreikį. -Paslaugų optimizavimas, kontrolė, viešumas ir prieinamumas – pagrindinai veiksniai, kurie išspręs vaikų priežiūros ir ugdymo problemas Panevėžyje. Domėsimės mamomis su vaikais ir padėsime spręsti jų problemas. Vaikų sveikatos apsauga: sudarysime sąlygas vaikų sveikatinimo priemonėms gerinti.


Mokinys

Už smalsų mokinį, randantį atsakymus Ar žinote, kad:

Naujoji sąjunga (socialliberalai) siūlo:

-Panevėžyje yra 28 mokyklos.

-Mokykla bus atvira vietos bendruomenės poreikiams. Patalpos, kurios šildomos visą parą, turi būti išnaudojamos optimaliai. Čia glūdi geros perspektyvos smulkiajam, šeimos verslui organizuojant renginius, kursus, būrelius, suaugusiųjų mokymus, steigiant popamokinius centrus.

Mokyklos: -2010 m. Švietimo ir mokslo ministerija numatė, kad mokinio krepšelio lėšos nebebus perskirstomos, todėl nepakankamai sukomplektuotoms mokykloms bus sunku išsilaikyti. -Bendrasis ugdymas organizuojamas 23 įstaigose: 1 pradinėje, 8 pagrindinėse, jaunimo, 7 vidurinėse mokyklose ir 5 gimnazijose.

Saugumas:

-Mokyklos teiks paslaugas netoli gyvenantiems panevėžiečiams. Mokyklos patalpos bus skirtos stiprinti bendruomenių, atskirų gyventojų grupių ryšius, tenkinti jų bendravimo ir kultūrinius poreikius.

-Panevėžio mokyklose neužtikrintas moksleivių saugumas. Vaikai patiria smurtą ir patyčias, nesunkiai į mokyklų teritoriją patenka pašaliniai asmenys.

-Bus leista nuomoti mokyklos patalpas - sporto, aktų sales, valgyklas, kabinetus.

Ugdymas:

-Mokyklos turės galimybę savarankiškai spręsti, kur efektyviau naudoti už nuomą gautas lėšas mokinių ir mokyklos reikmėms. Tai išgelbėtų mokinių tėvus nuo papildomų rinkliavų.

-Panevėžio mokyklose mažai kalbama apie gamtosauginės programas. Jaunieji panevėžiečiai nemokomi tausoti gamtos išteklių, taupyti, rūšiuoti atliekų. Savivaldybė neinvestuoja į aplinkosaugą. ES lėšomis finansuojamos socialinės programos vykdomos ne kryptingai, netaikomos jaunosios kartos auklėjimui, švietimui. -Sveikos gyvensenos supratimas (mitybos įpročiai, fizinis aktyvumas, rūkymas, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas) jauname amžiuje lemia įpročius ir fizinį aktyvumą vėlesniu periodu. -Palyginti su 2000 m., mokinių, kurie per savaitę mankštinasi 2-3 kartus, sumažėjo 20 proc. Net 20 proc. mokinių, tarp kurių daugiau buvo mergaičių, pripažino, jog beveik niekada nesimankština. Lietuvos kūno kultūros asociacijos 2009 m. Lietuvos moksleivių fizinio aktyvumo tyrimo duomenimis, 85,8proc. mokinių yra nepakankamai fiziškai aktyvūs.

Kontrolė: -Mokinių apklausos rodo, kad jiems lengvai prieinamas alkoholis ir tabako gaminiai.

-Vaikų patyčių ir smurto problemos mokyklose bus sprendžiamos individualiai: griežtinama apsauga, teikiama profesionali psichologinė pagalba, savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai vyks pas nusižengusių mokinių tėvus. -Tvarka miesto gatvėse, atliekų rūšiavimas, tvarkingi kiemai – tai kryptingo jaunosios kartos auklėjimo rezultatas. Savivaldybės ir ES fondų remiamas programas įgyvendinsime mokyklose, pradinių klasių mokinių aplinkosauginiam auklėjimui.


Jaunuolis

Panevėžys taps Jūsų namais Ar žinote, kad:

Naujoji sąjunga (socialliberalai) siūlo:

-2009 m. kas penktas Lietuvos gyventojas - nuo 15 iki 29 metų amžiaus (762,1 tūkst. jaunimo - 389,0 tūkst. vaikinų ir 373,1 tūkst. merginų).

-Savivaldybė jaunimui 2009 m. skyrė 0,00 Lt. , o 2010 m. – 6,00 tūkst. litų.

- Aktyviai dirbsime skatindami jaunimo užimtumą finansuodami ir pritraukdami ES lėšas projektams, kurie padės jaunimui pradėti savo verslą, tobulėti, skatins jų kūrybiškumą, motyvaciją. Pradedantys savo pirmąjį verslą jaunuoliai pirmąjį verslo liudijimą gaus nemokamai. Taip bus sudaromos sąlygos kurti verslą bei darbo vietas.

Darbas:

-Suteiksime galimybes jauniems žmonėms siekti aukštojo mokslo. Skatinsime konkurenciją tarp valstybinio transporto ir privačių vežėjų.

-Trūksta darbo vietų, jaunam žmogui be darbo patirties sunku susirasti darbą. Transportas:

-Bus įgyvendinta hibridinių automobilių naudojimo skatinimo programa –įmonėms, įsigijusioms tokius automobilius, bus suteiktos mokesčių lengvatos.

-Maršrutiniams taksi nustojus vežti keleivius, Panevėžio autobusų parkas tapo monopolininku, todėl gali pradėti diktuoti vežimo įkainius.

-Propaguosime dviračiu naudojimą. Plėtosime dviračių takų infrastruktūrą, susisiekimą su sodų bendrijomis.

Sportas:

-Savivaldybė organizuos bendrus universitetų ir mokyklų sporto renginius, įvairių sporto šakų varžybas.

-Rajone yra net 12 nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su jaunimu.

-Dauguma jaunų žmonių abejingi asmeninei kūno kultūrai, nejaučia poreikio sportuoti, stiprinti savo sveikatą, daugėja jaunimo, priskiriamų spec. medicininei grupei, turinčių rimtų sveikatos sutrikimų.

Laisvalaikis: -Trūksta galimybių kultūringai ir prasmingai praleisti laisvalaikį. Sveikatos apsauga: -Nėra skiriama dėmesio sergančiųjų nepagydomomis ligomis ir neįgaliųjų draugijomis.

-Turi būti sugriežtinta alkoholio, tabako, narkotikų kontrolė, t.y. vaizdo kamerų įdiegimas susibūrimo vietose, susitikimai su jaunimu, kontroliuojami prekybininkai, sugriežtintos baudos už svaigalų pardavimą nepilnamečiams. -Apie esamas užimtumo programas informuosime jaunimą per šiuolaikines informavimo priemones. -Rūpinsimės sergančiųjų nepagydomomis ligomis ir neįgaliųjų draugijomis, spręsime šių organizacijų problemas.


Jauna šeima

Su šypsena veide - į gyvenimą. Ar žinote, kad:

Naujoji sąjunga (socialliberalai) siūlo:

-Panevėžio apskrityje 2009 metais susituokė 1401 pora, t.y. 118 porų mažiau negu 2008 metais

-PPrioritetinis mūsų darbas – mažinti komunalinius mokesčius.

Socialinis būstas:

-Iš administruojančių įmonių, nesilaikančių Vyriausybės nutarimo dėl privalomo ataskaitų pateikimo ir būsimų darbų planavimo kartu su daugiabučio namo gyventojais, bus atimtos licencijos. Savivaldybė skatins daugiabučių namų savininkų bendrijų kūrimąsi, atnaujins bendrijų rėmimo fondo savivaldybėje veiklą. Bus teikiama teisinė ir finansinė pagalba efektyviai panaudojant ES fondų paramą.

-Vadovaujantis Lietuvos būsto strategija buvo parengta Socialinio būsto fondo plėtros programa, kurioje numatyti valstybės biudžeto asignavimai yra skirti savivaldybių socialinio būsto fondui didinti. Siekiama padidinti Savivaldybės socialinio būsto fondą, kuris būtų nuomojamas mažas pajamas turinčioms šeimoms ir asmenims pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą.

Kultūra:

-Privaloma sugriežtinti socialinių būstų įsigijimo ir naudojimo apskaitą ir kontrolę, kuri leis žinoti, kiek yra realiai neišnuomotų butų, kiek jų yra pernuomota tretiesiems asmenims, kiek juose gyvena žmonių, kuriems pagal pajamas nepriklauso socialinis būstas. Visi duomenys - skelbiami viešai. Laukiantys būsto eilėse bus kviečiami dialogui, sužinosime jų lūkesčius ir siūlysime įvarius variantus: nuomininkams, kurie sutiks apleistuose butuose atlikti remontą savo lėšomis, šie butai bus išnuomoti be eilės ir be nuomos mokesčių pirmus penkerius metus. Nenaudojamą valstybinį turtą pritaikysime socialiniams būstams įrengti. Savivaldybės finansuojami orkestrai ir teatrai privalės organizuoti gyventojams nemokamus renginius: dieninius spektaklius ar koncertus, dalyvauti šventėse. Muziejai kartą per mėnesį kvies lankytojus į nemokamas parodas.

-Panevėžys gausus kultūros židinių – tai teatrai, parodų salės, muziejai. Dauguma jų išlaikomi mokesčių mokėtojų pinigais. Tačiau tik saujelei elito prieinami visi kultūros lobynai. Savo piliečius valstybė išstūmė į kultūrinio gyvenimo užribį ir padarė televizoriaus įkaitais.

-Užtikrinsime socialinės garantijas šeimoms, kuriose yra sergantys, neįgalūs asmenys, mažamečiai vaikai. Skatinsime sergančiųjų ir neįgaliųjų integraciją į darbo rinką, pritaikysime darbo vietas jų poreikiams.

Socialinės garantijos:

-Tvarkysime parkus ir kitas viešas erdves, suteiksime šeimoms aktyvaus poilsio galimybes. Parkuose įrengsime vaikų žaidimo aikšteles.

-Senstant gyvenamųjų namų fondui ir brangstant energetiniams ištekliams, reikia spręsti racionalaus energijos vartojimo problemą, skatinant gyventojus kompleksiškai modernizuoti daugiabučius namus.

Mokesčiai: -Didėja komunalinių ir kitų mokesčių našta gyventojams. Iki šiol savivaldybė sutiko su visomis tiekėjų sąlygomis. Patvirtintos vandens kainos ir nuotekų mokestis. Jei savivaldybė, kaip ir iki šiol, sutiks su visais tiekėjų pasiūlymais, po kiekvienos žiemos gyventojai vis labiau klimps į skolas.

-Nesirūpinama neįgaliųjų sveikatos priežiūra ir nepagydomomis ligomis sergančius žmones. Nesirūpinama jų slauga, reabilitacija.

-Steigsime ir remsime šeimos krizių centrus, teiksime pagalbą probleminėms šeimoms, informuodami jas apie galimybes spręsti problemas specialistų pagalba.


Branda

Kartu – už Panevėžį panevėžiečiams Apklausos:

Naujoji sąjunga (socialliberalai) siūlo:

-2010 m. panevėžiečių apklausoje dalyvavo 187 pilnamečiai respondentai.

-Atgaivinsime pasitikėjimą miesto valdžia, įtraukdami panevėžiečius į miesto problemų sprendimą. Rengsime mini referendumus ir namo, gatvės, seniūnijos gyventojų apklausas. Priimsime sprendimus tik sužinoję gyventojų nuomonę, jiems pritarus. Panevėžiečiams turi rūpėti miesto ateitis, kaip naudojamos jų sunešto biudžeto lėšos. Pinigai miesto biudžete – miestiečių pinigai. Ieškosime sprendimų daugiabučių namų automobilių aikštelėms didinti ir apšviesti.

-21 proc. apklaustųjų nurodė, kad mokesčiai už būstą ir šildymą – didžiausia problema. -19 proc. apklausos dalyvių didžiausia problema įvardijo sveikatos apsaugą. -Trečioje vietoje – saugumas ir nusikalstamumo problemos (20 proc.), miesto tvarkymas ir gyvenamoji aplinka, apšvietimas, šiukšlės, užterštumas (19 proc.); toliau - kelių priežiūra, automobilių spūstys ir švietimas: vaikų darželiai, mokyklos (18 proc.); miesto valdymas (12,6 proc.).

Netvarka: -Akis bado apleisti, griūvantys pastatai. Jie ne tik darko miesto vaizdą, bet kelia pavojų. Savivaldybė neturi teisių, ar, greičiau, nenori veltis į teisinius ginčus su netvarkingų pastatų savininkais.

Informacijos trūkumas: -Žmonių pasipiktinimą kelia savivaldybei priklausiančių įmonių vadovų atlyginimai, personalo skaičius.

-Savivaldybė inicijuoja, kad per Panevėžio TV žinias būtų transliuojamas ir vertimas į gestų kalbą. -Vienas iš prioritetinių Kontrolės komiteto uždavinių bus užtikrinti viešumą, teisėtą ir racionalų savivaldybės lėšų panaudojimą. Visuomeninių komisijų nuostatuose įrašysime, kad komisijų pasiūlymai turi būti privalomai apsvarstyti, dalyvaujant jų atstovams. Savivaldybės interneto tinklalapyje sukursime -Visuomeninių komisijų svetainę, skirtą miesto visuomenės nuomonei išsakyti ir diskusijoms apie Panevėžio viziją. -Reikalausime priimti įstatymą, kad neprižiūrimų, neatitinkančių sanitarinių normų, keliančių grėsmę pastatų savininkai bus baudžiami ne simbolinėmis baudomis kaip iki šiol, o keliamas šių pastatų konfiskavimo klausimas. -Viešai informuosime apie savivaldybei priklausiančių įmonių vadovų ir darbuotojų gaunamus atlyginimus ir kitus priedus, šių įstaigų darbuotojų skaičių. Skelbsime apie laisvas darbo vietas ir sąlygas. -Pritrauksime kvalifikuotus medicinos specialistus dirbti Panevėžyje ir taip užtikrinsime kokybiškas medicinos paslaugas mieste. Rengsime visuotines parkų ir kitų viešųjų erdvių tvarkymo akcijas.


Senjorai

Reikalingi savo šeimai ir miestui Ar žinote, kad:

Naujoji sąjunga (socialliberalai) siūlo:

-Prognozuojama, kad 2030 m. pradžioje beveik trečdalis (28,9 proc.) Lietuvos gyventojų bus vyresnio amžiaus žmonės. Užimtumas.

-Socialinę rūpyba gerinsime naudodami Darbo biržos kvalifikacijos tobulinimo programas: ruošime jaunus ir vyresnius nei 50 metų žmones teikti slaugos paslaugas namuose. Bendradarbiausime su Raudonojo Kryžiaus draugijos darbuotojais bei visuomenininkais. Garbaus amžiaus panevėžiečiai, turintys vaikų, nepraras Savivaldybės globos.

-Daug 55-65 metų amžiaus žmonių sunkiai gali surasti darbą. Prieš pagyvenusių žmonių darbą pasisako ne tik darbdaviai, bet ir visuomenė, reikalaudama užleisti vietą jaunimui. -Panevėžyje veikė įvairios pagyvenusių žmonių užimtumo ar socialinės programos. Dabartinė miesto valdžia visiškai pamiršo pagyvenusį žmogų: dažniausiai projektai vykdomi tik tam, kad būtų išnaudotos ES fondų paramos lėšas, tačiau senjorai apie programas net neinformuojami.

Medicina: -Sveikatos priežiūros reformos metu tik maža dalis šeimos gydytojų su pagalbininkais persikėlė dirbti arčiau savo pacientų į gyvenamuosius rajonus, o daugelis tebedirba poliklinikose ir kituose stambiuose centruose. Daug panevėžiečių, kaip ir anksčiau, turi važiuoti pas gydytojus į poliklinikas ar centrus, laukti ilgose eilėse.

Slauga: -Pagalbos namuose organizavimo tvarką nustato savivaldybė: tvirtina paslaugų sąrašą ir paslaugų įkainius. Mokėjimo už paslaugas dydis priklauso nuo šeimos pajamų, šeimos sudėties, gavėjo sveikatos būklės, paslaugų pobūdžio ir gavimo trukmės bei kitų aplinkybių. Paslaugos neteikiamos garbaus amžiaus žmonėms, turintiems vaikų.

-Vykdysime ES skatinamas senjorų užimtumo programas, vietinius užimtumo iniciatyvos projektus įmonėse. Tai įgalins darbdavius kurti daugiau darbo vietų senyvo amžiaus žmonėms, naudotis jų patirtimi bei žinių bagažu. -Kiekvienas gyventojas internete, bendruomenės centre gaus nemokamą konsultaciją, kokios išmokos, socialinės pašalpos jam priklauso. -Supaprastinsime pašalpų gavimo sistemą. Socialiai remtiniems žmonėms nebereikės pateikinėti pažymų ir pildyti gremėzdiškų prašymų. Visoms socialinėms išmokoms taikysime vieną principą: niekas negali būti nuskriaustas, niekas negali pasipelnyti kitų sąskaita. -Panevėžys gražus ir žalias miestas, bet jo žaliosios erdvės neišnaudojamos. Savivaldybė privalo skatinti smulkiuosius verslininkus, kurie teiks poilsio ir pramogų paslaugas panevėžiečiams ir miesto svečiams. Parkuose be didelių investicijų sukursime erdvę, kur bus smagu praleisti laiką su šeima, susitikti su draugais ar tiesiog pasivaikščioti. Miesto gyventojai, nevykdami toli į užmiestį, galės leisti laiką gamtos prieglobstyje. Sudarysime geresnes sąlygas prekeiviams, skatinsime smulkųjį verslą plėtoti prekybą ir pramogas, šventės iš gatvių persikels į parkus.


Haroldas Puikis Verslininkas Panevėžys – miestas, kuriame gimiau ir augau. Panevėžys – miestas, kuriame noriu auginti vaikus, kurti savo gyvenimą ir garbingai pasenti. Esu įsitikinęs, kad tai – visų mūsų, panevėžiečių, tikslas ir lūkestis. Panevėžys gali ir turi būti patraukli vieta gyventi, mokytis, studijuoti, dirbti ir investuoti. Tad kibkime visi kartu į darbą ir kurkime jį tokį, kokį norime matyti ir kokiame būtų gera gyventi. Juk kas kitas, jei ne mes, tai padarys? Ir kada dar, jei ne dabar?

Edita Šimbelienė Darbo biržos vyriausioji specialistė Panevėžyje sukauptas etnines, menines, pedagogines žinias privalu panaudoti mūsų augančios kartos mentalitetui vystyti. Prioritetinė savivaldos užduotis – sukurti sąlygas, kad vaikai, moksleiviai, studentai, o taip pat ir visa bendruomenė naudotųsi šiais turtais kiekvieną dieną. Mes prisiimsime tiesioginę atsakomybę už kultūros programų finansavimo užtikrinimą, o taip pat užkirsime kelią spekuliacijai, kai dangstant meniškumu, pseudomenui išplaunami milijonai.

Aušra Drevinskaitė Pedagogė Savivaldybė turi sudaryti lengvatines sąlygas kūno kultūros ir sporto paslaugas jaunimui teikiančioms organizacijoms, remti jas finansiškai. Privalomos rinkliavos už moksleivių sportą papildomo ugdymo įstaigose ir mokyklų būreliuose tik mažina sportuojančių vaikų skaičių. Nario mokestis gali būti renkamas mokyklų steigiamuose sporto klubuose, nes tai neprieštarauja įstatymams.

Vitalijus Šližys VU ekonomikos studentas Vienas iš mano prioritetų – kokybiška ir skaidri Panevėžio miesto jaunimo politika bei jos plėtra. Jaunimas – mano miesto ateitis. Vienas iš tikslų, siekiant kokybiškos jaunimo veiklos - mažinti neorganizuoto jaunimo gretas ir sudaryti sąlygas jaunimo organizacijoms aktyviai veikti. Svarbu ugdyti sąmoningą ir atsakingą miesto bendruomenę, tad daug dėmesio skirsiu žinių visuomenei bei neformaliam ugdymui, kuris skatina ne tik jaunuolių saviraišką, bet ir jų, kaip visuomenės narių, aktyvumą. Noriu prisidėti prie palankių jaunimui darbo ir mokymosi savo mieste sąlygų kūrimo, taip stabdant emigraciją.


Zina Vaškienė Finansininkė Pakeisti ką nors galima tik tikint, kad tai įmanoma! Ne svetimomis, o savo rankomis reikia viską daryti: statyti iš naujo tą pilį, kurioje norime gražiai ir laimingai gyventi. Turime tikėti tuo, ką darome, ko norime, ko siekiame. Tikėjimas, kad pavyks, yra varomoji jėga. Kai žmogus tiki, kai daug žmonių tiki, jie tampa galingi ir gali padaryti viską. Neklausykime pažadų, o užsibrėžkime sau tikslus, kuriuos patys galime įgyvendinti.

Bronislavas Grigaliūnas Vadybininkas Šiandien vartotojai už šildymą moka dvigubai: už tiekiančios šilumą ir paslaugas įmonės valdomo turto priežiūrą ir aptarnavimą, taip pat padengia nemokančiųjų skolas. Naujoji Sąjunga užsibrėžė tikslą, kad gyventojai gautų tikslias sąskaitas už šildymą ir kad sąžiningas vartotojas mokėtų tik už jo reikmėms sunaudotą šilumą, jam nebūtų priskaičiuojamos nemokančiųjų skolos. Keisime kompensacijų mokėjimo tvarką, ragindami žmones taupyti šilumą.

Kęstutis Kukuraitis Darbininkas Didindami visuomenės pasitikėjimą miesto valdžios institucijomis, savivaldybės visuomenines komisijas, atstovaujančias miesto bendruomenei, įtrauksime į viešųjų miesto reikalų tvarkymo procesą. Komisijų pasiūlymų svarstymas, dalyvaujant jų atstovams, bus privalomas. Savivaldybės tinklalapyje gyventojai galės diskutuoti ir išreikšti nuomonę apie Panevėžio viziją.

Inga Sedliorienė Sporto srities specialistė Ne paslaptis, kad Panevėžio miesto savivaldybės biudžete trūksta lėšų. Kodėl? Tokia skylė atsivėrė, nes surenkama mažiau, nei planuota, gyventojų pajamų mokesčio, kuris sudaro didžiausią savivaldybių biudžetų dalį. Dėl sudėtingos ekonominės padėties 2011 m. biudžetas bus mažesnis nei šiemet. Panevėžio miesto savivaldybė neracionaliai ir ne pagal paskirtį naudoja biudžeto lėšas. Šiandien panevėžiečiai ne tik negali patarti, kokiems tikslams turi būti naudojamas jų pačių„suneštas“ biudžetas, bet dažniausiai jie net nežino, kokie abejotini projektai finansuojami jų lėšomis. Mes viešai skelbsime aiškų miesto biudžeto projektą prieš jo priėmimą, įtrauksime panevėžiečių bendruomenes, visuomenines komisijas į jo svarstymą. Visi panevėžiečiai savivaldybės tinklalapyje galės stebėti biudžeto įplaukas ir išlaidas, taip pat ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą.


Gintaras Glebavičius Vadybininkas Seniūnijų tinklas suteikia savivaldybei galimybę bendrauti ir bendradarbiauti su gyventojais ir jų bendruomenėmis, bendrai priimti sprendimus. Šiuo metu jis ne tik neišnaudojamas, bet ir seniūnijų paskirtis iš viso tapo neaiški. Dėl skurdinančios Panevėžį dabartinės valdžios politikos, pirmąja Naujosios Sąjungos užduotimi tampa miesto išsaugojimas. Sprendimus priimsime pasitarę su Jumis, nes pagrindinė socialliberalizmo nuostata - socialinė atsakomybė prieš kitus, ir tik po to visos laisvės.

Gytis Preidis Verslininkas Tarptautinėje erdvėje kuo toliau, tuo labiau Panevėžys tampa beveidis. Nerasime jokio originalaus, iš tūkstančių kitų šalių miestų išsiskiriančio apibūdinimo. Tai sąlygoja ribotas savivaldybės poreikių finansavimas, neužtikrintas finansinis savarankiškumas, administracijos struktūros ir kadrų kaita. Būtini veiksmai, iš esmės keičiantys savivaldybės ir jai pavaldžių tarnybų galias, atsakomybę ir finansinį savarankiškumą. DE JURE – inicijuoti naujų teisės aktų priėmimą arba jų pakeitimą. DE FACTO – tik matydamas realias savivaldybės struktūros galimybes miesto gyventojas galės pasitikėti jos veikla ir nauda kiekvienam piliečiui.

Jonas Černius Projektų vadovas Parkas turi būti geriausia rekreacinė zona panevėžiečiams ir miesto svečiams. Tai puiki vieta smulkiajam verslui vystytis, o miesto biudžetui gauti papildomų pajamų. Mes pradėsime nuo parkų sutvarkymo, pritraukdami Europos Sąjungos fondų lėšas ir privatųjį kapitalą. Skatinsime smulkiuosius verslininkus, kurie teikia poilsio ir pramogų paslaugas. Sudarysime geresnes sąlygas prekeiviams – miesto šventės galės vykti ne tik gatvėse, bet ir parkuose. Įmonėms, prižiūrinčioms parkus, iškelsime griežtus reikalavimus ir sutartyje nustatysime baudas už darbų nevykdymą.


Kandidatai

1. Haroldas Puikis

2. Gytis Preidis

3. Edita Šimbelienė

4. Žygimantas Rutkauskas

5.Vitalijus Šližys

6. Zinaida Vaškienė

7. Aušra Drevinskaitė

8. Milda Dulksnytė

9. Rita Korolenko

10. Darius Minkevičius

11.Jonas Černius

12.Justinas Rimša

13. Gintaras Glebavičius

14. Kęstutis Kukuraitis

15. Bronislavas Grigaliūnas

16.Inga Sedliorienė

17.J ustina Zacharevičienė

18. Antanas Šlikas

19. Jūratė Šablinskaitė

20.Audronė MatulaitėZabielienė

Rinkimų agitacija. Apmokėta iš Naujosios sąjungos politinės kampanijos sąskaitos. Užsk. Nr. KDA-201012-1.

Panevėžio Naujosios Sąjungos rinkimų programa  

Naujosios Sąjungos Panevėžio miesto savivaldos rinkimų programa 2011

Panevėžio Naujosios Sąjungos rinkimų programa  

Naujosios Sąjungos Panevėžio miesto savivaldos rinkimų programa 2011

Advertisement