__MAIN_TEXT__

Page 1

R E L I G I N Ė Į VA I R O V Ė L I E T U V O S Ž I N I A S K L A I D O J E

R E L I G I N Ė Į VA I R O V Ė L I E T U V O S ŽINIASKLAIDOJE

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras Vilnius, 2014

| 1

Profile for NRTIC (religija.lt)

Religinė įvairovė Lietuvos žiniasklaidoje  

Lietuvos žiniasklaidoje 2014 m. publikuotų straipsnių rinkinys apie religinę įvairovę Lietuvoje. Rinkinys parengtas vykdant bendrą Naujųjų r...

Religinė įvairovė Lietuvos žiniasklaidoje  

Lietuvos žiniasklaidoje 2014 m. publikuotų straipsnių rinkinys apie religinę įvairovę Lietuvoje. Rinkinys parengtas vykdant bendrą Naujųjų r...

Advertisement