Page 1

R E L I G I N Ė Į VA I R O V Ė L I E T U V O S Ž I N I A S K L A I D O J E

R E L I G I N Ė Į VA I R O V Ė L I E T U V O S ŽINIASKLAIDOJE

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras Vilnius, 2014

| 1

Religinė įvairovė Lietuvos žiniasklaidoje  

Lietuvos žiniasklaidoje 2014 m. publikuotų straipsnių rinkinys apie religinę įvairovę Lietuvoje. Rinkinys parengtas vykdant bendrą Naujųjų r...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you