Page 1

Program

Fundament, der fastholder

januar-juni 2013

Info Navne og numre

Nørresundby


Leder

Kære læser! Sidste gang blev der på denne pla ds skrevet om “fællesskab, der favner.” Et andet af Indre Mission s indsatsområder er “fundament, der fastholder.” Vi er helt afhængige af et fundam ent for vores liv som kristne. Et fundament, der er klippefast, så det både kan bære os og fastholde os, så vi ikke blæses om kuld. Dette fundament er Bibelen og til dels fortsat folkekir kens bekendelsesskrifter, hvor Jesus er det klare centrum. Troen må til stadighed lade sig styr ke og vejlede af Helligånden gennem Ordet. Derfor må arbejdet med troens og det kristne livs fundament stå stærkt i Indre Mission. Gud er det fundament, der holder - han er faktisk det eneste fundament, der holder. Når denne verden går under, er det helt afgørende, at vi er fastholdt af Gu ds ord. Bibelskolelærer Erik Holmgaard sætter i bogen “Fordi orkanen kommer” fokus på den virkelighed , der holder - også ind i evigheden. Jesu død på korset og han fundament, der ikke kan skride. Det s opstandelse er et er indiskutabelt. Jesu gerning er med til at fastholde et menneske i alle omskifteligheder. Fundamentet give r os lov til at leve tæt på ham, der har virkeligheden i sin hånd. Og som holder os i sin hånd. Guds ord har bærekraft. Det er det , vi skal gå på! Når I nu har taget imod Kristus Jes us, ham, rodfæstede i ham, opbyggede Herren, så lev i i ham, grundfæstede i troen, som I har lært det, overstrøm mende i jeres tak. 2. Kol, 6-7

2


fået I foråret starter et nyt tilbud, der har tet er helt enkelt en cep Kon den fængende titel Tro og liv. fe hos nogle andre og dele tro mulighed for at blive inviteret til kaf elt program - men en mulighed og liv - helt enkelt og uden et form lser fra sit eget liv, som man for at dele de fortællinger og opleve til andres erfaringer. har lyst til og behov for, samt at lytte sætter den bragende succes Som du kan se i programmet, fort nerne starter tidligt, fordi en med de tidlige mødeaftener. Afte 30 kan være for sent både for normal mødeaften med start kl. 19: nerne starter kl. 17:30 med ældre og for småbørnsfamilier. Afte 30, men der er mulighed for at spisning og programmet slutter 19: blive hængende. fra barsel og vi takker Mona for Anne Rauff er tilbage i bestyrelsen ioden. solidt arbejde som suppleant i per På bestyrelsens vegne Guds fred Lars MC

3


Program Mødeleder

Andagt

Kaffe

Januar 9. jan

Bibelstudie (kl. 14.30)

-

-

-

10. jan

Tilgivelse - det bedste i verden! v/Henrik Dideriksen

Jesper

Allan

Daniel Henriette

17. jan

Bibelstudie i hjemmene

-

-

-

23. jan

Niels Aage Hansen, Aalborg, (kl. 14.30)

-

-

-

24. jan

Kvinder i Bibelen v/ Beate Højlund Spisning 17:30, møde kl. 18:30

Christian

-

Spisning: Feta

31. jan

Stort og småt i Guds rige v/Bjarne Hougaard, Hirtshals

Peter

Musse

Maria V Anne RL

Februar 6. feb

Bibelstudie (kl. 14.30)

7. feb

Hoseas Bog v/ Thomas Nedergaard, Århus

Feta

Maria G

Lars MC Martin

14 feb

Mogens finder på v/ Mogens Nørgaard, Birkelse

Kirstine

Lene

Helene Maria G

19. feb

Generalforsamling

Lars MC

Jesper

Marianne Musse

20. feb

Hanne Sohn, Aalborg synger og taler

-

-

-

21. feb

Bibelstudie i hjemmene

-

-

-

28. feb

Guds menighed tag herrens rustning på v/ Mogens Aaen, Strandby. Spisning kl. 18.00, møde kl. 19.30

Feta

Robbin Rene Spisning:

4

Troels

Maria & Allan


Mødeleder

Andagt

Kaffe

Marts 6. mar

Bibelstudie (kl.14:30)

-

-

-

7. mar

Livets træ v/ Per Rasmussen

Allan

Lars Ivar

Heidi J. Jeanette

14. mar

Bibelstudie i hjemmene

-

-

-

20. mar

Missionær Poul Erik Hansen, Farsø

-

-

-

21. mar

Påskeforberedelse og indlæg om Orlogshjemmet i Fr.Havn v/ Poul Nielsen Spisning kl 18.00, møde kl. 19.00

Klaus

-

Spisning og kaffe:, Anne LC & Christian

April 3. apr

Kredsmøde i Nørresundby v/ Generalsekretær i Indre Mission, Thomas Bjerg Mikkelsen

Lars Ivar

Peter

Klaus Lene Janni

11. apr

Bibelstudie i hjemmene

-

-

-

17 apr.

Fællesmøde med LM og LUMI Radio

-

-

-

24. apr

Bibelstudie (kl.14:30)

-

-

-

25. apr

Menighedsaften Spisning 17:30, møde kl. 18:30

Kirstine

-

Spisning: Anne RL

Maj 2. maj

Troels Larsen, Nørresundby

Lene

Lars MC

Henriette Thorbjørn

8. maj

Bibelstudie (kl.14:30)

-

-

-

16. maj

Bibelstudie i hjemmene

-

-

-

22. maj

Missionær Gert N. Hansen, Brønderslev

-

-

-

5


Program Mødeleder

Andagt

Kaffe

23. maj

Brian Olesen, Aalborg Spisning 17:30, møde kl. 18:30

Christian

-

Spisning: Kirstine & Klaus

30. maj

Lasse Iversen, Aarhus har frit slaw

Jesper

Feta

Maria V Maria G

Juni 6. jun

Jeremias v/ Anders Jensen, Aalborg Spisning 17:30, møde kl. 18:30 Husk Bibel!

Lars Ivar

-

Spisning: Janni & Lars

7-8. jun

IMs årsmøde i Skjern Kulturcenter

-

-

-

12. jun

Bibelstudie (kl. 14.30)

-

-

-

20. jun

Menighedsaften

Troels

Jesper

Mona Anne LC

27. jun

Sommerferieafslutning

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen

-

-

-

Juli 27.jul-3.aug

Hjallerup Bibelcamping

Møderne i programmet starter klokken 19.30 og foregår på Østergade 30, Nørresundby, når der ikke er oplyst andet.

Indre Mission er en del af den danske folkekirke og vil forkynde evangeliet om Jesus Kristus Kom med dine spørgsmål om Jesus eller om de ting, Gud har skabt, som du undrer dig over og lad os sammen prøve at finde svar.

6


Navne og numre Pedelpar Anne og Troels Rauff Larsen t: 60 61 11 41

Formand Lars Ivar Christensen t: 22 43 94 48 Kasserer Lars Møller Christensen t: 40 52 85 30

Hvis du ønsker at modtage fællesmail, kontakt da Troels på indbetaling@gmail.com

Eftermiddagsmøder Villy Sørensen t: 98 17 09 54

Bankforbindelse Spar Nord: 9028 2140341072

Info Der er fællesspisning i missionshuset nogle aftner. Derfor starter vi disse dage klokken 17:30 eller klokken 18:00 - se de enkelte aftner.

Hvis du har behov for transport til og fra møder, kan du kontakte Janni på t:23 29 74 75

Det koster 20,- pr. person

Tidlige møder Enkelte aftner er der spisning 17:30 og selve mødet starter allerede ca. klokken 18:30 Programmet slutter senest klokken 20:00, men der er mulighed for at blive hængende til en kop kaffe.

Links: imnord.dk jesusnet.dk lysetoglivet.dk adamogeva.dk indremission.dk filmogtro.dk andagtsbog.dk

7

Telefonandagt 70 300 150 eller netandagten.dk


Hvem er vi? Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark stiftes den 13. september 1861 på Sjælland i Stenlille af præster og lægfolk. I lovene udtrykkes det fælles formål: på evangeliskluthersk grund og så vidt muligt i forbindelse med folkekirkens præster at virke til troslivets vækkelse og de troendes sammenslutning i de helliges samfund. Det fornemmes tydeligt, at der er tale om gamle formuleringer; men som definition på grundlag og målsætning står de gamle ord fortsat ved magt. Formålet er uændret - men for at skærpe opmærksomheden er missionen i 2006 nyformuleret. Indre Mission vil: Lede til Jesus - leve i Ham.

Vi glæder os til at se dig! Indre Missions Hus Østergade 30 9400 Nørresundby

Program forår 2013  

program for foråret 2013 i indre mission i Nørresundby

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you